Қателік
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Платон және Аристотель философиясы, 2 кр.
            Эллинизм философиясы, 2 кр.
            Орта ғасыр арабмұсылман философиясы, 1 кр.
            Ерте христиан ілімі Еуропа философиясының дерегі ретінде, 1 кр.
            Рационализм және эмпиризм философиясы, 2 кр.
            Субстанция туралы ілім, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Қазақ философиясындағы этикалық және эстетикалық, 3 кр.
            Ғылымның пәндік құрылысы, 3 кр.
            Философиялық антропология, 3 кр.
            Синергетика, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Қазақ философиясындағы этикалық және эстетикалық, 3 кр.
            Философиялық антропология, 3 кр.
            Ғылымның пәндік құрылысы, 3 кр.
            Синергетика, 3 кр.
            Қазақ философиясындағы антропологиялық дикурс, 2 кр.
            Білім философиясы, 2 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Заманауи антропология қазақ философиясы контекстінде, 2 кр.
            Білім философиясынын гуманистік аспектісі, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Философиялық антропология, 3 кр.
            Қазақ философиясындағы этикалық және эстетикалық, 3 кр.
            Синергетика, 3 кр.
            Ғылымның пәндік құрылысы, 3 кр.
            Қазақ философиясындағы антропологиялық дикурс, 2 кр.
            Білім философиясы, 2 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Заманауи антропология қазақ философиясы контекстінде, 2 кр.
            Білім философиясынын гуманистік аспектісі, 2 кр.
            Руханият қазақ этникалық мәдениетінің негізі ретінде, 3 кр.
            Қазақ рухани мәдениетінде дін, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Синергетика, 3 кр.
            Ғылымның пәндік құрылысы, 3 кр.
            Қазақ философиясындағы антропологиялық дикурс, 2 кр.
            Білім философиясы, 2 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Заманауи антропология қазақ философиясы контекстінде, 2 кр.
            Білім философиясынын гуманистік аспектісі, 2 кр.
            Руханият қазақ этникалық мәдениетінің негізі ретінде, 3 кр.
            Қазақ рухани мәдениетінде дін, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Заманауи бизнес үрдістердің логистикасы, 3 кр.
            Инновациялық бизнес кәсіпкерлік, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Заманауи антропология қазақ философиясы контекстінде, 2 кр.
            Білім философиясынын гуманистік аспектісі, 2 кр.
            Қазақ философиясындағы антропологиялық дикурс, 2 кр.
            Руханият қазақ этникалық мәдениетінің негізі ретінде, 3 кр.
            Қазақ философиясындағы антропологиялық дискурс, 2 кр.
            Руханият қазақ этникалық мәдениетінің негізі ретінде, 3 кр.
            Қазақ философиясындағы антропологиялық дискурс, 2 кр.
            Қазақ рухани мәдениетінде дін, 3 кр.
            Руханият қазақ этникалық мәдениетінің негізі ретінде, 3 кр.
            Синергетика, 3 кр.
            Білім философиясы, 2 кр.
            Ғылымның пәндік құрылысы, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Руханият қазақ этникалық мәдениетінің негізі ретінде, 3 кр.
            Қазақ рухани мәдениетінде дін, 3 кр.
            Заманауи бизнес үрдістердің логистикасы, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Инновациялық бизнес кәсіпкерлік, 3 кр.
            Білім философиясы, 2 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Руханият қазақ этникалық мәдениетінің негізі ретінде, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Заманауи антропология қазақ философиясы контекстінде, 2 кр.
            Білім философиясынын гуманистік аспектісі, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Синергетика, 3 кр.
            Ғылымның пәндік құрылысы, 3 кр.
            Қазақ философиясындағы антропологиялық дикурс, 2 кр.
            Заманауи антропология қазақ философиясы контекстінде, 2 кр.
            Білім философиясынын гуманистік аспектісі, 2 кр.
            Қазақ философиясындағы антропологиялық дикурс, 2 кр.
            Қазақ философиясындағы антропологиялық дискурс, 2 кр.
            Руханият қазақ этникалық мәдениетінің негізі ретінде, 3 кр.
            Қазақ философиясындағы антропологиялық дискурс, 2 кр.
            Қазақ рухани мәдениетінде дін, 3 кр.
            Руханият қазақ этникалық мәдениетінің негізі ретінде, 3 кр.
            Синергетика, 3 кр.
            Білім философиясы, 2 кр.
            Ғылымның пәндік құрылысы, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 3 кр.
            Қазақ философиясындағы антропологиялық дискурс, 2 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Синергетика, 2 кр.
            Павлодар Ертіс өңіріндегі ағартушылықтың дамуы, 2 кр.
            Қазақ философиясындағы этикалық және эстетикалық, 3 кр.
            М.Ж. Көпеевдің дін-этикалық пікірлері, 3 кр.
            Неміс классикалық философиясындағы онтология, гносеология және антропология мәселелері, 2 кр.
            Мәдениет пен тарихтағы адам, 2 кр.
            Ғылымның пәндік құрылысы, 3 кр.
            Философия білімдегі ғылымның тарихы мен философияның орны мен ролі, 3 кр.
            20-21 ғғ. философиялық инноватика, 2 кр.
            Постмодерн философиясы, 2 кр.
            20-21 ғғ. философиялық инноватика, 2 кр.
            Рационализм және эмпиризм философиясы, 2 кр.
            Қазақ философиясындағы антропологиялық дикурс, 2 кр.
            Платон және Аристотель философиясы, 3 кр.
            Білім философиясы, 2 кр.
            Орта ғасыр арабмұсылман философиясы, 2 кр.
            Эллинизм философиясы, 3 кр.
            Жаңа заман философиясы, 2 кр.
            Ерте христиан ілімі Еуропа философиясының дерегі ретінде, 2 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Постмодерн философиясы, 2 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Рационализм және эмпиризм философиясы, 3 кр.
            Жаңа заман философиясы, 3 кр.
            Орта ғасыр арабмұсылман философиясы, 3 кр.
            Ерте христиан ілімі Еуропа философиясының дерегі ретінде, 3 кр.
            Платон және Аристотель философиясы, 3 кр.
            Эллинизм философиясы, 3 кр.
            20-21 ғғ. философиялық инноватика, 4 кр.
            Постмодерн философиясы, 4 кр.
            Шығыс философиясы, 4 кр.
            Ежелгі Үнді және Қытай философиясы, 4 кр.
            Басқару стратегиясы, 3 кр.
            Басқарудағы уақыт, 3 кр.
            Студенттердің профильдік пәндер бойынша оқу және зерттеу қызметін ұйымдастыру, 3 кр.
            Қазақ философиясындағы антропологиялық дикурс, 3 кр.
            Басқару және философиялық ой, 3 кр.
            Заманауи антропология қазақ философиясы контекстінде, 3 кр.
            Билік философиясы, 3 кр.
            Қазіргі кезендегі философияның өзекті мәселелері, 3 кр.
            Басқарудағы уақыт, 3 кр.
            Шығыс философиясы, 3 кр.
            Басқару стратегиясы, 3 кр.
            Қазақ философиясындағы антропологиялық дикурс, 3 кр.
            Басқару және философиялық ой, 3 кр.
            Заманауи антропология қазақ философиясы контекстінде, 3 кр.
            Билік философиясы, 3 кр.
            Қазіргі кезендегі философияның өзекті мәселелері, 3 кр.
            Басқарудағы уақыт, 3 кр.
            Шығыс философиясы, 3 кр.
            Басқару стратегиясы, 3 кр.
            Рационализм және эмпиризм философиясы, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Жаңа заман философиясы, 3 кр.
            Орта ғасыр арабмұсылман философиясы, 3 кр.
            Ерте христиан ілімі Еуропа философиясының дерегі ретінде, 3 кр.
            Платон және Аристотель философиясы, 3 кр.
            Эллинизм философиясы, 3 кр.
            20-21 ғғ. философиялық инноватика, 4 кр.
            Постмодерн философиясы, 4 кр.
            Шығыс философиясы, 4 кр.
            Ежелгі Үнді және Қытай философиясы, 4 кр.
            Студенттердің профильдік пәндер бойынша оқу және зерттеу қызметін ұйымдастыру, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Студенттердің профильдік пәндер бойынша оқу және зерттеу қызметін ұйымдастыру, 3 кр.
            Рационализм және эмпиризм философиясы, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Жаңа заман философиясы, 3 кр.
            Орта ғасыр арабмұсылман философиясы, 3 кр.
            Ерте христиан ілімі Еуропа философиясының дерегі ретінде, 3 кр.
            Платон және Аристотель философиясы, 3 кр.
            Эллинизм философиясы, 3 кр.
            20-21 ғғ. философиялық инноватика, 4 кр.
            Постмодерн философиясы, 4 кр.
            Шығыс философиясы, 4 кр.
            Ежелгі Үнді және Қытай философиясы, 4 кр.
            Студенттердің профильдік пәндер бойынша оқу және зерттеу қызметін ұйымдастыру, 3 кр.
            Студенттердің профильдік пәндер бойынша оқу және зерттеу қызметін ұйымдастыру, 3 кр.
            Басқарудағы уақыт, 3 кр.
            Билік философиясы, 3 кр.
            Қазіргі кезендегі философияның өзекті мәселелері, 3 кр.
            Шығыс философиясы, 3 кр.
            Заманауи антропология қазақ философиясы контекстінде, 3 кр.
            Қазақ философиясындағы антропологиялық дикурс, 3 кр.
            Басқару стратегиясы, 3 кр.
            Басқару және философиялық ой, 3 кр.
            Орта ғасыр арабмұсылман философиясы, 3 кр.
            Шығыс философиясы, 4 кр.
            Ерте христиан ілімі Еуропа философиясының дерегі ретінде, 3 кр.
            Платон және Аристотель философиясы, 3 кр.
            Орта ғасыр арабмұсылман философиясы, 3 кр.
            20-21 ғғ. философиялық инноватика, 4 кр.
            Шығыс философиясы, 4 кр.
            Басқарудағы уақыт, 3 кр.
            Басқару стратегиясы, 3 кр.
            Басқару және философиялық ой, 3 кр.
            Платон және Аристотель философиясы, 3 кр.
            Рационализм және эмпиризм философиясы, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Студенттердің профильдік пәндер бойынша оқу және зерттеу қызметін ұйымдастыру, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Студенттердің профильдік пәндер бойынша оқу және зерттеу қызметін ұйымдастыру, 3 кр.
            Ежелгі Үнді және Қытай философиясы, 4 кр.
            Жаңа заман философиясы, 3 кр.
            Ерте христиан ілімі Еуропа философиясының дерегі ретінде, 3 кр.
            Орта ғасыр арабмұсылман философиясы, 3 кр.
            Эллинизм философиясы, 3 кр.
            20-21 ғғ. философиялық инноватика, 4 кр.
            Постмодерн философиясы, 4 кр.
            Шығыс философиясы, 4 кр.
            Орта ғасыр арабмұсылман философиясы, 3 кр.
            Платон және Аристотель философиясы, 3 кр.
            Жаңа заман философиясы, 3 кр.
            Орта ғасыр арабмұсылман философиясы, 3 кр.
            20-21 ғғ. философиялық инноватика, 4 кр.
            20-21 ғғ. философиялық инноватика, 4 кр.
            20-21 ғғ. философиялық инноватика, 4 кр.
            Эллинизм философиясы, 3 кр.
            Постмодерн философиясы, 4 кр.
            20-21 ғғ. философиялық инноватика, 4 кр.
            Ежелгі Үнді және Қытай философиясы, 4 кр.
            Шығыс философиясы, 4 кр.
            Шығыс философиясы, 4 кр.
            Орта ғасыр арабмұсылман философиясы, 3 кр.
            Ерте христиан ілімі Еуропа философиясының дерегі ретінде, 3 кр.
            Студенттердің профильдік пәндер бойынша оқу және зерттеу қызметін ұйымдастыру, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Орта ғасыр арабмұсылман философиясы, 3 кр.
            Шығыс философиясы, 4 кр.
            Постмодерн философиясы, 4 кр.
            Шығыс философиясы, 4 кр.
            Ежелгі Үнді және Қытай философиясы, 4 кр.
            Студенттердің профильдік пәндер бойынша оқу және зерттеу қызметін ұйымдастыру, 3 кр.
            20-21 ғғ. философиялық инноватика, 4 кр.
            Эллинизм философиясы, 3 кр.
            Рационализм және эмпиризм философиясы, 3 кр.
            Орта ғасыр арабмұсылман философиясы, 3 кр.
            20-21 ғғ. философиялық инноватика, 4 кр.
            Шығыс философиясы, 4 кр.
            Платон және Аристотель философиясы, 3 кр.
            Рационализм және эмпиризм философиясы, 3 кр.
            Ежелгі Үнді және Қытай философиясы, 4 кр.
            Жаңа заман философиясы, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Студенттердің профильдік пәндер бойынша оқу және зерттеу қызметін ұйымдастыру, 3 кр.
            Ерте христиан ілімі Еуропа философиясының дерегі ретінде, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Студенттердің профильдік пәндер бойынша оқу және зерттеу қызметін ұйымдастыру, 3 кр.
            Орта ғасыр арабмұсылман философиясы, 3 кр.
            Эллинизм философиясы, 3 кр.
            20-21 ғғ. философиялық инноватика, 4 кр.
            Постмодерн философиясы, 4 кр.
            Шығыс философиясы, 4 кр.
            Орта ғасыр арабмұсылман философиясы, 3 кр.
            Платон және Аристотель философиясы, 3 кр.
            20-21 ғғ. философиялық инноватика, 4 кр.
            20-21 ғғ. философиялық инноватика, 4 кр.
            20-21 ғғ. философиялық инноватика, 4 кр.
            Эллинизм философиясы, 3 кр.
            20-21 ғғ. философиялық инноватика, 4 кр.
            Постмодерн философиясы, 4 кр.
            Ежелгі Үнді және Қытай философиясы, 4 кр.
            Шығыс философиясы, 4 кр.
            Шығыс философиясы, 4 кр.
            Орта ғасыр арабмұсылман философиясы, 3 кр.
            Ерте христиан ілімі Еуропа философиясының дерегі ретінде, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Басқару стратегиясы, 3 кр.
            Билік философиясы, 3 кр.
            Басқарудағы уақыт, 3 кр.
            Шығыс философиясы, 3 кр.
            Басқарудағы уақыт, 3 кр.
            Қазіргі кезендегі философияның өзекті мәселелері, 3 кр.
            Заманауи антропология қазақ философиясы контекстінде, 3 кр.
            Қазақ философиясындағы антропологиялық дикурс, 3 кр.
            Басқару стратегиясы, 3 кр.
            Басқару және философиялық ой, 3 кр.
            Басқарудағы уақыт, 3 кр.
            Басқару стратегиясы, 3 кр.
            Басқару және философиялық ой, 3 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb