Қателік
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Тұлға әлеуметтануы және әлеуметтану, 3 кр.
            Әлеуметтік институттар және ұйымдар, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Әлеуметтанушылық ойдың дамуы тарихы, 1 кр.
            Классикалық шетел әлеуметтануы, 1 кр.
            Әлеуметтік мәліметтерді өңдеу және талдау әдістері, 2 кр.
            Әлеуметтік зерттеулердің әдістемесі мен методологиясы, 2 кр.
            Әлеуметтанушылық ойдың дамуы тарихы, 2 кр.
            Классикалық шетел әлеуметтануы, 2 кр.
            Әлеуметтік мәліметтерді өңдеу және талдау әдістері, 2 кр.
            Индустриалдық - инновациялық стратегияның әлеуметтанулық негіздері, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Әлеуметтанудағы теория мен деректердің ара қатынасы, 1 кр.
            Қоғамдық ұйымдар демократиялық қоғамның субъектілері ретінде, 1 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Ғылымның тарихы мен философиясы, 1 кр.
            Педагогика, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Отбасы социологиясы, 3 кр.
            Девиантты мінез-құлық социологиясы, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Қазіргі қазақстандық отбасының өзекті мәселелері, 4 кр.
            Тұлға әлеуметтануы және әлеуметтану, 4 кр.
            Қазіргі замаңғы девиацияны әлеуметтанулық талдау, 3 кр.
            Әлеуметтік институттар және ұйымдар, 3 кр.
            Көші-қон әлеуметтануы, 3 кр.
            Менеджменттің әлеуметтануы, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Қазіргі замаңғы девиацияны әлеуметтанулық талдау, 3 кр.
            Көші-қон әлеуметтануы, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Қазіргі қазақстандық отбасының өзекті мәселелері, 4 кр.
            Тұлға әлеуметтануы және әлеуметтану, 4 кр.
            Әлеуметтік институттар және ұйымдар, 3 кр.
            Қазіргі замаңғы девиацияны әлеуметтанулық талдау, 3 кр.
            Менеджменттің әлеуметтануы, 3 кр.
            Көші-қон әлеуметтануы, 3 кр.
            Қазіргі қазақстандық отбасының өзекті мәселелері, 3 кр.
            Тұлға әлеуметтануы және әлеуметтану, 3 кр.
            Қазіргі замаңғы девиацияны әлеуметтанулық талдау, 4 кр.
            Қоғамдағы әлеуметтік өзгерістер, 3 кр.
            Заманауи бизнес үрдістердің логистикасы, 3 кр.
            Инновациялық бизнес кәсіпкерлік, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 3 кр.
            Девиантты мінез-құлық социологиясы, 4 кр.
            Девиантты мінез-құлық социологиясы, 4 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 3 кр.
            Қазіргі замаңғы девиацияны әлеуметтанулық талдау, 4 кр.
            Қазіргі замаңғы девиацияны әлеуметтанулық талдау, 4 кр.
            Әлеуметтанушылық ойдың дамуы тарихы, 3 кр.
            Тұлға әлеуметтануы және әлеуметтану, 3 кр.
            Қазіргі замаңғы девиацияны әлеуметтанулық талдау, 4 кр.
            Қоғамдағы әлеуметтік өзгерістер, 3 кр.
            Әлеуметтанушылық ойдың дамуы тарихы, 3 кр.
            Әлеуметтанушылық ойдың дамуы тарихы, 3 кр.
            Әлеуметтанушылық ойдың дамуы тарихы, 3 кр.
            Қазіргі қазақстандық отбасының өзекті мәселелері, 3 кр.
            Қазіргі қазақстандық отбасының өзекті мәселелері, 3 кр.
            Қазіргі қазақстандық отбасының өзекті мәселелері, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Қазіргі қазақстандық отбасының өзекті мәселелері, 3 кр.
            Тұлға әлеуметтануы және әлеуметтану, 3 кр.
            Қоғамдағы әлеуметтік өзгерістер, 3 кр.
            Заманауи бизнес үрдістердің логистикасы, 3 кр.
            Инновациялық бизнес кәсіпкерлік, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Девиантты мінез-құлық социологиясы, 4 кр.
            Девиантты мінез-құлық социологиясы, 4 кр.
            Әлеуметтанушылық ойдың дамуы тарихы, 3 кр.
            Девиантты мінез-құлық социологиясы, 4 кр.
            Тұлға әлеуметтануы және әлеуметтану, 3 кр.
            Қоғамдағы әлеуметтік өзгерістер, 3 кр.
            Әлеуметтанушылық ойдың дамуы тарихы, 3 кр.
            Қазіргі замаңғы девиацияны әлеуметтанулық талдау, 4 кр.
            Әлеуметтанушылық ойдың дамуы тарихы, 3 кр.
            Әлеуметтанушылық ойдың дамуы тарихы, 3 кр.
            Қазіргі қазақстандық отбасының өзекті мәселелері, 3 кр.
            Қазіргі қазақстандық отбасының өзекті мәселелері, 3 кр.
            Қазіргі қазақстандық отбасының өзекті мәселелері, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 3 кр.
            Қазіргі қазақстандық отбасының өзекті мәселелері, 3 кр.
            Әлеуметтанушылық ойдың дамуы тарихы, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Жастар әлеуметтануы, 3 кр.
            Девиантты мінез-құлық социологиясы, 3 кр.
            Қоғам мен саясаттың әлеуметтік саласы, 4 кр.
            Тұлға әлеметтануы, 4 кр.
            Қоғамның әлеуметтік құрылымы, 4 кр.
            Гендерлік әлеуметтану, 4 кр.
            Отбасы социологиясы, 4 кр.
            Менеджменттің әлеуметтануы, 4 кр.
            Тұлға әлеметтануы, 3 кр.
            Қоғамның әлеуметтік құрылымы, 3 кр.
            Отбасы социологиясы, 3 кр.
            Гендерлік әлеуметтану, 3 кр.
            Менеджменттің әлеуметтануы, 3 кр.
            Қоғам мен саясаттың әлеуметтік саласы, 3 кр.
            Девиантты мінез-құлық социологиясы, 3 кр.
            Жастар әлеуметтануы, 3 кр.
            Қоғамның әлеуметтік мәселелері, 1 кр.
            Дін әлеуметтануы, 4 кр.
            Этноәлеуметтану, 2 кр.
            Девиантты мінез-құлық социологиясы, 3 кр.
            Қазіргі заманғы әлеуметтанулық теориялар, 2 кр.
            Отбасы социологиясы, 3 кр.
            Қазіргі заманғы әлеуметтанулық теориялар, 2 кр.
            Қоғамның әлеуметтік мәселелерін зерттеудегі қазіргі әдістер мен технологиялар, 2 кр.
            Гендерлік әлеуметтану, 3 кр.
            Этноәлеуметтану, 4 кр.
            Әлеуметтанушылық ойдың дамуы тарихы, 2 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Арнайы (жәке және салалық) әлеуметтанулық теориялар, 3 кр.
            Жастар әлеуметтануы, 4 кр.
            Қоғамдағы әлеуметтік өзгерістер, 2 кр.
            Әлеуметтанулық зерттеулердегі үлгілеу және болжау, 2 кр.
            Қоғамның әлеуметтік мәселелерін зерттеудегі қазіргі әдістер мен технологиялар, 2 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Гендерлік әлеуметтану, 3 кр.
            Арнайы (жәке және салалық) әлеуметтанулық теориялар, 3 кр.
            Этноәлеуметтану, 4 кр.
            Жастар әлеуметтануы, 4 кр.
            Әлеуметтанушылық ойдың дамуы тарихы, 3 кр.
            Қоғамдағы әлеуметтік өзгерістер, 3 кр.
            Қоғамдық пікір мәселелерін зерттеу әлеуметтануы, 3 кр.
            БАҚ-тың тұлғанның әлеуметтену үрдісіне тигізетін әсері, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Әлеуметтанулық зерттеулердегі үлгілеу және болжау, 2 кр.
            Қоғамның әлеуметтік мәселелерін зерттеудегі қазіргі әдістер мен технологиялар, 2 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Қоғамның әлеуметтік мәселелерін зерттеудегі қазіргі әдістер мен технологиялар, 2 кр.
            Қоғамның әлеуметтік мәселелерін зерттеудегі қазіргі әдістер мен технологиялар, 2 кр.
            Әлеуметтанулық зерттеулердегі үлгілеу және болжау, 2 кр.
            Әлеуметтанулық зерттеулердегі үлгілеу және болжау, 2 кр.
            Қоғамның әлеуметтік мәселелерін зерттеудегі қазіргі әдістер мен технологиялар, 2 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Әлеуметтанулық зерттеулердегі үлгілеу және болжау, 2 кр.
            Қоғамдық пікір мәселелерін зерттеу әлеуметтануы, 3 кр.
            БАҚ-тың тұлғаның әлеуметтену үрдісіне әсері, 2 кр.
            Әлеуметтік жүйелер және үрдістер, 2 кр.
            ЖОО-да сабақ жүргізудің инновациялық әдістері, 3 кр.
            Әлеуметтік институттар және ұйымдар, 3 кр.
            Қоғамның әлеуметтік мәселелерін зерттеудегі қазіргі әдістер мен технологиялар, 3 кр.
            Басқару әлеуметтанудың өзекті мәселелері, 3 кр.
            Әлеуметтанулық зерттеулердегі үлгілеу және болжау, 2 кр.
            БАҚ-тың тұлғаның әлеуметтену үрдісіне әсері, 2 кр.
            Қоғамның әлеуметтік мәселелерін зерттеудегі қазіргі әдістер мен технологиялар, 2 кр.
            Әлеуметтік жүйелер және үрдістер, 2 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            ЖОО-да сабақ жүргізудің инновациялық әдістері, 3 кр.
            Гендерлік әлеуметтану, 3 кр.
            Арнайы (жәке және салалық) әлеуметтанулық теориялар, 3 кр.
            Этноәлеуметтану, 4 кр.
            Жастар әлеуметтануы, 4 кр.
            Әлеуметтанушылық ойдың дамуы тарихы, 3 кр.
            Қоғамдағы әлеуметтік өзгерістер, 3 кр.
            БАҚ-тың тұлғанның әлеуметтену үрдісіне тигізетін әсері, 3 кр.
            Қоғамдық пікір мәселелерін зерттеу әлеуметтануы, 3 кр.
            Әлеуметтік институттар және ұйымдар, 2 кр.
            Менеджменттің әлеуметтануы, 3 кр.
            Әлеуметтік жүйелер және үрдістер, 2 кр.
            ЖОО-да сабақ жүргізудің инновациялық әдістері, 3 кр.
            Гендерлік әлеуметтану, 3 кр.
            Арнайы (жәке және салалық) әлеуметтанулық теориялар, 3 кр.
            Этноәлеуметтану, 4 кр.
            Қазіргі заманғы этноконфессионалдық және мәдениетаралық процестер, 3 кр.
            Маркетингтік коммуникациялардың стратегиясы және жоспарлауы: жарнамалық технологиялар, 3 кр.
            Жаһандандырылған әлемдегі әлеуметтік қақтығыстар, 3 кр.
            Қоғамдық пікір мәселелерін зерттеу әлеуметтануы, 3 кр.
            Менеджменттің әлеуметтануы, 3 кр.
            Қоғамдық пікір мәселелерін зерттеу әлеуметтануы, 3 кр.
            Қоғамдық пікір мәселелерін зерттеу әлеуметтануы, 3 кр.
            Гендерлік әлеуметтану, 3 кр.
            Гендерлік әлеуметтану, 3 кр.
            Арнайы (жәке және салалық) әлеуметтанулық теориялар, 3 кр.
            Гендерлік әлеуметтану, 3 кр.
            Гендерлік әлеуметтану, 3 кр.
            Этноәлеуметтану, 4 кр.
            Жастар әлеуметтануы, 4 кр.
            Жастар әлеуметтануы, 4 кр.
            Әлеуметтанулық зерттеулердегі үлгілеу және болжау, 2 кр.
            Маркетингтік коммуникациялардың стратегиясы және жоспарлауы: жарнамалық технологиялар, 3 кр.
            БАҚ-тың тұлғанның әлеуметтену үрдісіне тигізетін әсері, 3 кр.
            Қазіргі заманғы этноконфессионалдық және мәдениетаралық процестер, 3 кр.
            Этноәлеуметтану, 4 кр.
            Жаһандандырылған әлемдегі әлеуметтік қақтығыстар, 3 кр.
            БАҚ-тың тұлғанның әлеуметтену үрдісіне тигізетін әсері, 3 кр.
            БАҚ-тың тұлғанның әлеуметтену үрдісіне тигізетін әсері, 3 кр.
            Менеджменттің әлеуметтануы, 3 кр.
            Этноәлеуметтану, 4 кр.
            Көші-қон әлеуметтануы, 3 кр.
            Көші-қон әлеуметтануы, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            ЖОО-да сабақ жүргізудің инновациялық әдістері, 3 кр.
            Әлеуметтік жүйелер және үрдістер, 2 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Әлеуметтік институттар және ұйымдар, 2 кр.
            Қоғамның әлеуметтік мәселелерін зерттеудегі қазіргі әдістер мен технологиялар, 2 кр.
            Жаһандандырылған әлемдегі әлеуметтік қақтығыстар, 3 кр.
            Жаһандандырылған әлемдегі әлеуметтік қақтығыстар, 3 кр.
            Гендерлік әлеуметтану, 3 кр.
            Этноәлеуметтану, 4 кр.
            Жастар әлеуметтануы, 4 кр.
            Арнайы (жәке және салалық) әлеуметтанулық теориялар, 3 кр.
            Көші-қон әлеуметтануы, 3 кр.
            Этноәлеуметтану, 4 кр.
            Қоғамдық пікір мәселелерін зерттеу әлеуметтануы, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Әлеуметтанулық зерттеулердегі үлгілеу және болжау, 2 кр.
            Қоғамның әлеуметтік мәселелерін зерттеудегі қазіргі әдістер мен технологиялар, 2 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Қоғамның әлеуметтік мәселелерін зерттеудегі қазіргі әдістер мен технологиялар, 2 кр.
            Қоғамның әлеуметтік мәселелерін зерттеудегі қазіргі әдістер мен технологиялар, 2 кр.
            Әлеуметтанулық зерттеулердегі үлгілеу және болжау, 2 кр.
            Әлеуметтанулық зерттеулердегі үлгілеу және болжау, 2 кр.
            Әлеуметтік институттар және ұйымдар, 2 кр.
            Әлеуметтік жүйелер және үрдістер, 2 кр.
            ЖОО-да сабақ жүргізудің инновациялық әдістері, 3 кр.
            Гендерлік әлеуметтану, 3 кр.
            Қоғамдық пікір мәселелерін зерттеу әлеуметтануы, 3 кр.
            Қоғамдық пікір мәселелерін зерттеу әлеуметтануы, 3 кр.
            Қоғамдық пікір мәселелерін зерттеу әлеуметтануы, 3 кр.
            Әлеуметтанулық зерттеулердегі үлгілеу және болжау, 2 кр.
            БАҚ-тың тұлғанның әлеуметтену үрдісіне тигізетін әсері, 3 кр.
            Менеджменттің әлеуметтануы, 3 кр.
            ЖОО-да сабақ жүргізудің инновациялық әдістері, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Әлеуметтік жүйелер және үрдістер, 2 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Әлеуметтік институттар және ұйымдар, 2 кр.
            Қоғамның әлеуметтік мәселелерін зерттеудегі қазіргі әдістер мен технологиялар, 2 кр.
            Гендерлік әлеуметтану, 3 кр.
            Этноәлеуметтану, 4 кр.
            Жастар әлеуметтануы, 4 кр.
            Арнайы (жәке және салалық) әлеуметтанулық теориялар, 3 кр.
            Этноәлеуметтану, 4 кр.
            Көші-қон әлеуметтануы, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Маркетингтік коммуникациялардың стратегиясы және жоспарлауы: жарнамалық технологиялар, 3 кр.
            Қазіргі заманғы этноконфессионалдық және мәдениетаралық процестер, 3 кр.
            Маркетингтік коммуникациялардың стратегиясы және жоспарлауы: жарнамалық технологиялар, 3 кр.
            Жаһандандырылған әлемдегі әлеуметтік қақтығыстар, 3 кр.
            Қазіргі заманғы этноконфессионалдық және мәдениетаралық процестер, 3 кр.
            Жаһандандырылған әлемдегі әлеуметтік қақтығыстар, 3 кр.
            Жаһандандырылған әлемдегі әлеуметтік қақтығыстар, 3 кр.
            Жаһандандырылған әлемдегі әлеуметтік қақтығыстар, 3 кр.
            Әлеуметтанулық зерттеулердегі үлгілеу және болжау, 2 кр.
            Қоғамның әлеуметтік мәселелерін зерттеудегі қазіргі әдістер мен технологиялар, 2 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb