Қателік
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Шығыс әдебиетінің тарихы, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Шығыс әдебиетінің тарихы, 3 кр.
            Хандық дәуір әдебиеті мәселелері, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Абайтану мәселелері, 2 кр.
            Қазақ әдеби тілінің тарихы, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Хандық дәуір әдебиеті мәселелері, 3 кр.
            Абайтану мәселелері, 3 кр.
            Шығыс әдебиетінің тарихы, 3 кр.
            Қазақ әдеби тілінің тарихы, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Хандық дәуір әдебиеті мәселелері, 1 кр.
            Шығыс әдебиетінің тарихы, 1 кр.
            Абайтану мәселелері, 2 кр.
            Қазақ әдеби тілінің тарихы, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Шығыс әдебиетінің тарихы, 3 кр.
            Тіл білімнің философиялық-әдістемелік мәселелері, 3 кр.
            Тіл білімінің/әдебиеттанудың/қазақ тіл білімінің/қазақ әдебиетануының жаңа бағыттары, 3 кр.
            Қазақ әдеби тілінің тарихы, 3 кр.
            Хандық дәуір әдебиеті мәселелері, 3 кр.
            Тіл білімнің өзекті мәселелері, 3 кр.
            Әдебиеттанудың философиялық - әдістемелік мәселелері, 3 кр.
            Хандық дәуір әдебиеті мәселелері, 3 кр.
            Әдебиеттанудың философиялық - әдістемелік мәселелері, 3 кр.
            Тіл білімнің философиялық-әдістемелік мәселелері, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Әдетиеттанудың философиялық негіздері, 3 кр.
            Түркі халықтарының әдебиетінің тарихы, 3 кр.
            Жыраулық поэзия, 3 кр.
            Тіл білімінің философиялық негіздері, 3 кр.
            Тіл білімнің философиялық-әдістемелік мәселелері, 3 кр.
            Шығыс әдебиетінің тарихы, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            20-21ғғ. тоғ-ғы батыс әдебиеті, 5 кр.
            Тіл білімінің/әдебиеттанудың/қазақ тіл білімінің/қазақ әдебиетануының жаңа бағыттары, 3 кр.
            Қазақ әдеби тілінің тарихы, 3 кр.
            Тіл білімнің өзекті мәселелері, 3 кр.
            Хандық дәуір әдебиеті мәселелері, 3 кр.
            Әдебиеттанудың философиялық - әдістемелік мәселелері, 3 кр.
            Тіл білімнің философиялық-әдістемелік мәселелері, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Түркі халықтары әдебиетінің тарихы, 5 кр.
            XXI ғасырдағы шетел әдебиеті, 5 кр.
            Тіл білімінің/әдебиеттанудың/қазақ тіл білімінің/қазақ әдебиетануының жаңа бағыттары, 5 кр.
            Қазақ лирикасындағы стиль және бейнелілік, 5 кр.
            Тіл білімнің философиялық-әдістемелік мәселелері, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            20-21ғғ. тоғ-ғы батыс әдебиеті, 5 кр.
            XXI ғасырдағы шетел әдебиеті, 5 кр.
            Түркі халықтары әдебиетінің тарихы, 5 кр.
            Тіл білімінің/әдебиеттанудың/қазақ тіл білімінің/қазақ әдебиетануының жаңа бағыттары, 5 кр.
            Қазақ лирикасындағы стиль және бейнелілік, 5 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Тіл білімінің/әдебиеттанудың/қазақ тіл білімінің/қазақ әдебиетануының жаңа бағыттары, 3 кр.
            Қазақ әдеби тілінің тарихы, 3 кр.
            Тіл білімнің өзекті мәселелері, 3 кр.
            Түркі халықтарының әдебиетінің тарихы, 3 кр.
            Тіл білімнің философиялық-әдістемелік мәселелері, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Әдебиеттанудың өзекті мәселелері, 3 кр.
            Заманауи бизнес үрдістердің логистикасы, 3 кр.
            Инновациялық бизнес кәсіпкерлік, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Қазақ тілінің академиялық грамматикасы, 4 кр.
            Түркі халықтарының әдебиетінің тарихы, 3 кр.
            Тіл білімінің/әдебиеттанудың/қазақ тіл білімінің/қазақ әдебиетануының жаңа бағыттары, 3 кр.
            Қазақ лирикасындағы стиль және бейнелілік, 3 кр.
            Әдеби тіл мәселелері, 4 кр.
            Іскери қазақ тілі, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Әдебиет теориясының мәселелері, 3 кр.
            Түркі халықтарының әдебиетінің тарихы, 3 кр.
            Әдебиеттанудың өзекті мәселелері, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Заманауи бизнес үрдістердің логистикасы, 3 кр.
            Қазақ тілінің академиялық грамматикасы, 4 кр.
            Инновациялық бизнес кәсіпкерлік, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Түркі халықтарының әдебиетінің тарихы, 3 кр.
            Тіл білімінің/әдебиеттанудың/қазақ тіл білімінің/қазақ әдебиетануының жаңа бағыттары, 3 кр.
            Қазақ лирикасындағы стиль және бейнелілік, 3 кр.
            Әдеби тіл мәселелері, 4 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Әдебиет теориясының мәселелері, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Қазақ әдебиеті мен түркі халықтары әдебиетінің байланысы, 4 кр.
            Әдебиет теориясы, 6 кр.
            Қазақ әдебиеті мен түркі халық әдебиетінің байланыс, 6 кр.
            20-21ғғ. тоғ-ғы батыс әдебиеті, 6 кр.
            Мәшһүртану мәселелері, 6 кр.
            Қазақ әдебиеті мен түркі халықтар әдебиетінің байланысы, 6 кр.
            Мәшһүртану мәселелері, 6 кр.
            Әдебиет теориясы, 6 кр.
            20-21ғғ. тоғ-ғы батыс әдебиеті, 6 кр.
            Әдебиет теориясы, 6 кр.
            Қазақ әдебиеті мен түркі халық әдебиетінің байланысы, 6 кр.
            20-21ғғ. тоғ-ғы батыс әдебиеті, 6 кр.
            Мәшһүртану мәселелері, 6 кр.
            Тіл білімінің философиялық-әдістемелік мәселелері, 3 кр.
            М.Ж. Көпеевтің әдеби мұралары, 3 кр.
            Қазақ әдебиеті мен түркі халықтары әдебиетінің байланысы, 4 кр.
            Әдебиет теориясы, 4 кр.
            20-21ғғ. тоғ-ғы батыс әдебиеті, 5 кр.
            Тілді жоғары мектепте оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Әдебиетті жоғары мектепте оқыту әдістемесі, 3 кр.
            20-21ғғ. тоғ-ғы батыс әдебиеті, 4 кр.
            Тіл білімінің және әдебиеттанудың философиялық-әдістемелік мәселелері, 4 кр.
            Қазақ әдебиеті мен түркі халықтары әдебиетінің байланысы, 4 кр.
            Әдебиет теориясы, 4 кр.
            Қазақ әдебиеті мен түркі халық әдебиетінің байланысы, 6 кр.
            Әдебиетті жоғары мектепте оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Әдебиеттанудың философиялық - әдістемелік мәселелері, 4 кр.
            Тіл білімінің/әдебиеттанудың/қазақ тіл білімінің/қазақ әдебиетануының жаңа бағыттары, 4 кр.
            Тілді жоғары мектепте оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Әдебиет теориясы, 4 кр.
            20-21ғғ. тоғ-ғы батыс әдебиеті, 5 кр.
            Әдебиетті жоғары мектепте оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Әдебиеттанудың философиялық - әдістемелік мәселелері, 3 кр.
            Тіл білімінің философиялық-әдістемелік мәселелері, 4 кр.
            Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті, 4 кр.
            Қазақ және шығыс әдебиеті, 4 кр.
            Әдебиеттанудың өзекті мәселелері, 4 кр.
            XXI ғасырдағы шетел әдебиеті, 5 кр.
            Жоғары мектепте тілді оқытудың әдіснамалық негіздері, 3 кр.
            Жоғары мектепте әдебиетті оқытудың әдіснамалық негіздері, 3 кр.
            Әдебиеттану және кәсіби біліктілік, 3 кр.
            Тіл білімінің/әдебиеттанудың/қазақ тіл білімінің/қазақ әдебиетануының жаңа бағыттары, 4 кр.
            Тілді жоғары мектепте оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Қазақ және шығыс әдебиеті, 4 кр.
            Әдебиеттанудың өзекті мәселелері, 4 кр.
            XXI ғасырдағы шетел әдебиеті, 4 кр.
            Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті, 4 кр.
            Жоғары мектепте тілді оқытудың әдіснамалық негіздері, 3 кр.
            Жоғары мектепте әдебиетті оқытудың әдіснамалық негіздері, 3 кр.
            Әдебиеттану және кәсіби біліктілік, 3 кр.
            Қазақ әдебиеті мен түркі халықтары әдебиетінің байланысы, 4 кр.
            Әдебиетті жоғары мектепте оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Тіл білімінің/әдебиеттанудың/қазақ тіл білімінің/қазақ әдебиетануының жаңа бағыттары, 3 кр.
            Мәтін лингвистикасы мәселелері, 3 кр.
            Тілді жоғары мектепте оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Қазақ әдебиеті мен түркі халықтары әдебиетінің байланысы, 4 кр.
            20-21ғғ. тоғ-ғы батыс әдебиеті, 4 кр.
            Тіл білімінің және әдебиеттанудың философиялық-әдістемелік мәселелері, 4 кр.
            Қазақ әдебиеті мен түркі халықтары әдебиетінің байланысы, 4 кр.
            Әдебиет теориясы, 4 кр.
            Әдебиетті жоғары мектепте оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Тіл білімінің/әдебиеттанудың/қазақ тіл білімінің/қазақ әдебиетануының жаңа бағыттары, 4 кр.
            Тілді жоғары мектепте оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Әдебиет теориясы, 4 кр.
            20-21ғғ. тоғ-ғы батыс әдебиеті, 5 кр.
            Әдебиетті жоғары мектепте оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Қазіргі қазақ прозасы, поэтикасы, 3 кр.
            Шығыс әдебиетінің тарихы, 3 кр.
            Әдеби тіл мәселелері, 4 кр.
            Жоғары мектепте тілді оқытудың әдіснамалық негіздері, 3 кр.
            Тілді жоғары мектепте оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Қазақ және шығыс әдебиеті, 4 кр.
            Әдебиеттанудың өзекті мәселелері, 4 кр.
            XXI ғасырдағы шетел әдебиеті, 4 кр.
            Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті, 4 кр.
            Жоғары мектепте тілді оқытудың әдіснамалық негіздері, 3 кр.
            Жоғары мектепте әдебиетті оқытудың әдіснамалық негіздері, 3 кр.
            Әдебиеттану және кәсіби біліктілік, 3 кр.
            Әдебиеттанудың философиялық - әдістемелік мәселелері, 3 кр.
            Әдетиеттанудың философиялық негіздері, 3 кр.
            Қазақ және шығыс әдебиеті, 4 кр.
            Тіл білімінің философиялық-әдістемелік мәселелері, 4 кр.
            Қазақ тілінің академиялық грамматикасы, 4 кр.
            Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті, 3 кр.
            Тіл білімінің философиялық негіздері, 4 кр.
            Түркі халықтары әдебиетінің тарихы, 3 кр.
            Әдебиеттанудың өзекті мәселелері, 3 кр.
            Жыраулық поэзия, 3 кр.
            Қазақ әдебиеті мен түркі халықтары әдебиетінің байланысы, 4 кр.
            Қазақ және шығыс әдебиеті, 4 кр.
            Тіл білімінің философиялық-әдістемелік мәселелері, 4 кр.
            Тіл білімінің философиялық негіздері, 4 кр.
            Әдеби тіл мәселелері, 4 кр.
            Қазақ тілінің академиялық грамматикасы, 4 кр.
            Тіл білімінің/әдебиеттанудың/қазақ тіл білімінің/қазақ әдебиетануының жаңа бағыттары, 3 кр.
            Қазіргі қазақ прозасы, поэтикасы, 3 кр.
            Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті, 3 кр.
            Әдебиетті жоғары мектепте оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Тілді жоғары мектепте оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Жоғары мектепте тілді оқытудың әдіснамалық негіздері, 3 кр.
            Шығыс әдебиетінің тарихы, 3 кр.
            Әдебиеттанудың философиялық - әдістемелік мәселелері, 3 кр.
            Әдетиеттанудың философиялық негіздері, 3 кр.
            Түркі халықтары әдебиетінің тарихы, 3 кр.
            Мәтін лингвистикасы мәселелері, 3 кр.
            Әдебиеттанудың өзекті мәселелері, 3 кр.
            Жыраулық поэзия, 3 кр.
            Қазақ әдебиеті мен түркі халықтары әдебиетінің байланысы, 4 кр.
            Қазақ және шығыс әдебиеті, 4 кр.
            Тіл білімінің және әдебиеттанудың философиялық-әдістемелік мәселелері, 4 кр.
            Әдебиетті жоғары мектепте оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Тілді жоғары мектепте оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Жоғары мектепте тілді оқытудың әдіснамалық негіздері, 3 кр.
            Жоғары мектепте әдебиетті оқытудың әдіснамалық негіздері, 3 кр.
            Әдебиеттану және кәсіби біліктілік, 3 кр.
            Әдебиет теориясы, 4 кр.
            20-21ғғ. тоғ-ғы батыс әдебиеті, 4 кр.
            Әдебиеттанудың өзекті мәселелері, 4 кр.
            Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті, 4 кр.
            XXI ғасырдағы шетел әдебиеті, 4 кр.
            Қолданбалы лингвистика: бизнес-лингвистика, 3 кр.
            Филология және кәсіпкерлік, 3 кр.
            Әдебиет теориясының мәселелері, 3 кр.
            XXI ғасырдағы шетел әдебиеті, 3 кр.
            Тіл білімінің/әдебиеттанудың/қазақ тіл білімінің/қазақ әдебиетануының жаңа бағыттары, 4 кр.
            Қазіргі қазақ прозасы, поэтикасы, 4 кр.
            Тілді жоғары мектепте оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Жоғары мектепте тілді оқытудың әдіснамалық негіздері, 3 кр.
            20-21ғғ. тоғ-ғы батыс әдебиеті, 3 кр.
            Мәтін лингвистикасы мәселелері, 3 кр.
            Қазақ әдебиеті мен түркі халықтары әдебиетінің байланысы, 4 кр.
            Қазақ және шығыс әдебиеті, 4 кр.
            Тіл білімінің философиялық-әдістемелік мәселелері, 4 кр.
            Тіл білімінің философиялық негіздері, 4 кр.
            Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті, 4 кр.
            Жыраулық поэзия, 3 кр.
            Әдебиетті жоғары мектепте оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Шығыс әдебиетінің тарихы, 3 кр.
            Әдебиеттанудың философиялық - әдістемелік мәселелері, 3 кр.
            Әдетиеттанудың философиялық негіздері, 3 кр.
            Түркі халықтары әдебиетінің тарихы, 3 кр.
            Әдебиеттанудың өзекті мәселелері, 3 кр.
            Қазақ әдебиетінің мәселелері, 3 кр.
            Қазақ әдебиеті тарихының мәселелері, 3 кр.
            Қазақ лирикасындағы стиль және бейнелілік, 3 кр.
            Машһүр Жүсіп шығармаларының лексикасы, 3 кр.
            Антропонимикалық лексика, 3 кр.
            Қазіргі қазақ прозасы, поэтикасы, 4 кр.
            Қазіргі қазақ прозасы, поэтикасы, 4 кр.
            Қазіргі қазақ прозасы, поэтикасы, 4 кр.
            Тіл білімінің/әдебиеттанудың/қазақ тіл білімінің/қазақ әдебиетануының жаңа бағыттары, 4 кр.
            Тілді жоғары мектепте оқыту әдістемесі, 3 кр.
            XXI ғасырдағы шетел әдебиеті, 3 кр.
            Жоғары мектепте тілді оқытудың әдіснамалық негіздері, 3 кр.
            20-21ғғ. тоғ-ғы батыс әдебиеті, 3 кр.
            Мәтін лингвистикасы мәселелері, 3 кр.
            Қазақ әдебиеті мен түркі халықтары әдебиетінің байланысы, 4 кр.
            Қазақ және шығыс әдебиеті, 4 кр.
            Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті, 4 кр.
            Тіл білімінің философиялық-әдістемелік мәселелері, 4 кр.
            Тіл білімінің философиялық негіздері, 4 кр.
            Жыраулық поэзия, 3 кр.
            Әдебиетті жоғары мектепте оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Шығыс әдебиетінің тарихы, 3 кр.
            Әдебиеттанудың философиялық - әдістемелік мәселелері, 3 кр.
            Әдетиеттанудың философиялық негіздері, 3 кр.
            Түркі халықтары әдебиетінің тарихы, 3 кр.
            Әдебиеттанудың өзекті мәселелері, 3 кр.
            Қолданбалы лингвистика: бизнес-лингвистика, 3 кр.
            Филология және кәсіпкерлік, 3 кр.
            Қазақ әдебиетінің мәселелері, 3 кр.
            Қазақ әдебиеті тарихының мәселелері, 3 кр.
            Қазақ лирикасындағы стиль және бейнелілік, 3 кр.
            Машһүр Жүсіп шығармаларының лексикасы, 3 кр.
            Антропонимикалық лексика, 3 кр.
            Әдебиет теориясының мәселелері, 3 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb