Қателік
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Гетероциклді қосылыстар химиясы, 2 кр.
            Мамандандыру пәндерін оқыту, 1 кр.
            Сирек металдар химиясы, 1 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Мамандандыру пәндерін оқыту, 3 кр.
            Жаңа технологияларды оқыту, 3 кр.
            Элементоорганикалық қосылыстар химиясы, 3 кр.
            Гомогенды және гетерогенді жүйелердің кинетикасы, 3 кр.
            Катализдің теориялық негіздері, 3 кр.
            Гомогенды және гетерогенді жүйелердің термодинамикасы, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Мамандандыру пәндерін оқыту, 3 кр.
            Жаңа технологияларды оқыту, 3 кр.
            Қазіргі кездегі бейорганикалық химия, 4 кр.
            Қазіргі кездегі бейорганикалық химияның теориялық және қолданбалы аспектілері, 4 кр.
            Катализдің теориялық негіздері, 3 кр.
            Гомогенды және гетерогенді жүйелердің термодинамикасы, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Заманауи бизнес үрдістердің логистикасы, 3 кр.
            Инновациялық бизнес кәсіпкерлік, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 3 кр.
            Мамандандыру пәндерін оқыту, 3 кр.
            Жаңа технологияларды оқыту, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 3 кр.
            Қазіргі кездегі бейорганикалық химия, 4 кр.
            Катализдің теориялық негіздері, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Қазіргі кездегі бейорганикалық химияның теориялық және қолданбалы аспектілері, 4 кр.
            Гомогенды және гетерогенді жүйелердің термодинамикасы, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Қазіргі кездегі бейорганикалық химия, 4 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Заманауи бизнес үрдістердің логистикасы, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Катализдің теориялық негіздері, 3 кр.
            Мамандандыру пәндерін оқыту, 3 кр.
            Жаңа технологияларды оқыту, 3 кр.
            Қазіргі кездегі бейорганикалық химия, 4 кр.
            Гомогенды және гетерогенді жүйелердің термодинамикасы, 3 кр.
            Қазіргі кездегі бейорганикалық химияның теориялық және қолданбалы аспектілері, 4 кр.
            Қазіргі кездегі бейорганикалық химия, 4 кр.
            Инновациялық бизнес кәсіпкерлік, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Катализдің теориялық негіздері, 3 кр.
            Бос радикалдар химиясы, 3 кр.
            Элементоорганикалық қосылыстар химиясы, 3 кр.
            Координациялық қосылыстар химиясы, 3 кр.
            Катализдің теориялық негіздері, 3 кр.
            Гомогенды және гетерогенді жүйелердің термодинамикасы, 3 кр.
            Координациялық қосылыстар химиясы, 3 кр.
            Бейорганикалық заттардың стериохимиясы, 3 кр.
            Физикалық химияның қазіргі кездегі мәселелері, 3 кр.
            Физикалық химия, 3 кр.
            Аналитикалық химияның таңдаулы тараулары, 4 кр.
            Аналитикалық химия, 4 кр.
            Сирек металдар химиясы, 3 кр.
            Катализатерлер мен каталитикалық жүйелерді зерттеудің физика-химиялық әдістері, 3 кр.
            Қазіргі кездегі бейорганикалық химия, 2 кр.
            Қазіргі кездегі бейорганикалық химияның теориялық және қолданбалы аспектілері, 2 кр.
            Координациялық қосылыстар химиясы, 2 кр.
            Бейорганикалық заттардың стериохимиясы, 2 кр.
            Элементоорганикалық қосылыстар химиясы, 4 кр.
            Гомогенды және гетерогенді жүйелердің кинетикасы, 4 кр.
            Бос радикалдар химиясы, 2 кр.
            Катализатерлер мен каталитикалық жүйелерді зерттеудің физика-химиялық әдістері, 2 кр.
            Аналитикалық химияның таңдаулы тараулары, 3 кр.
            Аналитикалық химия, 3 кр.
            Органикалық химияның қазіргі мәселелері, 4 кр.
            Физикалық химия, 4 кр.
            Аналитикалық химияның таңдаулы тараулары, 4 кр.
            Аналитикалық химия, 4 кр.
            Координациялық қосылыстар химиясы, 4 кр.
            Бейорганикалық заттардың стериохимиясы, 4 кр.
            Элементоорганикалық қосылыстар химиясы, 4 кр.
            Гомогенды және гетерогенді жүйелердің кинетикасы, 4 кр.
            Бос радикалдар химиясы, 4 кр.
            Катализатор және каталитикалық жүйелердің физико-химиялық зерттеу әдістері, 4 кр.
            Физикалық химияның қазіргі кездегі мәселелері, 3 кр.
            Бос радикалдар химиясы, 3 кр.
            Органикалық химияның қазіргі мәселелері, 3 кр.
            Физикалық химия, 3 кр.
            Аналитикалық химияның таңдаулы тараулары, 3 кр.
            Мұнайөңдеу саласындағы талдаудың физико-химиялық әдістері, 3 кр.
            Физикалық химия, 4 кр.
            Аналитикалық химияның таңдаулы тараулары, 4 кр.
            Координациялық қосылыстар химиясы, 4 кр.
            Координациялық қосылыстар химиясы, 3 кр.
            Аналитикалық химия, 4 кр.
            Органикалық химияның қазіргі мәселелері, 4 кр.
            Элементоорганикалық қосылыстар химиясы, 4 кр.
            Бейорганикалық заттардың стериохимиясы, 4 кр.
            Гомогенды және гетерогенді жүйелердің кинетикасы, 4 кр.
            Бос радикалдар химиясы, 4 кр.
            Катализатор және каталитикалық жүйелердің физико-химиялық зерттеу әдістері, 4 кр.
            Органикалық химияның қазіргі мәселелері, 4 кр.
            Бос радикалдар химиясы, 4 кр.
            Физикалық химия, 3 кр.
            Физикалық химияның қазіргі кездегі мәселелері, 3 кр.
            Органикалық химияның қазіргі мәселелері, 3 кр.
            Бос радикалдар химиясы, 3 кр.
            Координациялық қосылыстар химиясы, 3 кр.
            Аналитикалық химияның таңдаулы тараулары, 3 кр.
            Мұнайөңдеу саласындағы талдаудың физико-химиялық әдістері, 3 кр.
            Органикалық химияның қазіргі мәселелері, 4 кр.
            Органикалық химияның қазіргі мәселелері, 4 кр.
            Элементоорганикалық қосылыстар химиясы, 4 кр.
            Аналитикалық химияның таңдаулы тараулары, 4 кр.
            Гомогенды және гетерогенді жүйелердің кинетикасы, 4 кр.
            Аналитикалық химия, 4 кр.
            Катализатор және каталитикалық жүйелердің физико-химиялық зерттеу әдістері, 4 кр.
            Физикалық химия, 4 кр.
            Бос радикалдар химиясы, 4 кр.
            Бос радикалдар химиясы, 4 кр.
            Координациялық қосылыстар химиясы, 4 кр.
            Бейорганикалық заттардың стериохимиясы, 4 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb