Қателік
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Тұлға психологиясы, 3 кр.
            Қоғамдағы және саясаттағы көшбасшылық, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау, 2 кр.
            Көшбасшылық психологиясы, 3 кр.
            Саясаттану, 1 кр.
            Маркетинг және брендинг, 1 кр.
            Әлеуметтану, 1 кр.
            Психология (көшбасшылық), 2 кр.
            Қоғамдағы және саясаттағы көшбасшылық, 1 кр.
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау, 2 кр.
            Тұлға психологиясы, 2 кр.
            Мәдениеттану, 1 кр.
            Мәдениет тарихы, 1 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Кәсіби қазақ тілі, 1 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 1 кр.
            Офистік және құжаттық жұмыс негіздері, 1 кр.
            Іскери қазақ тілі, 1 кр.
            Мемлекеттік тілде іс жүргізу, 1 кр.
            Мамандыққа кіріспе., 1 кр.
            Сызықты алгебра және аналитикалық геометрия, 3 кр.
            Математикалық талдаудың қосымша тараулары, 3 кр.
            Программалау, 3 кр.
            Есептеу әдістері, 3 кр.
            Ықтималдық теориясы және физиктер үшін математикалық статистика, 3 кр.
            Тұтас орта механикасының моделдері, 2 кр.
            Қайтымсыз процестер термодинамикасы, 3 кр.
            Физикалық процестерді моделдеу, 3 кр.
            Матрицалық алгебра, 3 кр.
            Айнымалы кешенді функциялар теориясы, 3 кр.
            Алгоритмдеу, 3 кр.
            Сандық әдістері, 3 кр.
            Операциялық есептеу, 3 кр.
            Тұтас орта физикасы, 2 кр.
            Тасымалдау құбылыстары, 3 кр.
            Математикалық модельдеу, 3 кр.
            Сұйық және газ механикасы, 1 кр.
            Мамандыққа кіріспе., 1 кр.
            Сызықты алгебра және аналитикалық геометрия, 3 кр.
            Математикалық талдаудың қосымша тараулары, 3 кр.
            Программалау, 3 кр.
            Тұтас орта механикасының моделдері, 3 кр.
            Қайтымсыз процестер термодинамикасы, 3 кр.
            Физикалық процестерді моделдеу, 3 кр.
            Заттың құрамын анықтау, 2 кр.
            Сұйық және газ механикасы, 1 кр.
            Матрицалық алгебра, 3 кр.
            Айнымалы кешенді функциялар теориясы, 3 кр.
            Алгоритмдеу, 3 кр.
            Тұтас орта физикасы, 3 кр.
            Тасымалдау құбылыстары, 3 кр.
            Математикалық модельдеу, 3 кр.
            Заттың құрылымын анықтау, 2 кр.
            Кәсіби қазақ тілі, 1 кр.
            Мемлекеттік тілде іс жүргізу, 1 кр.
            Іскери қазақ тілі, 1 кр.
            Заттың құрамын анықтау, 2 кр.
            Заттың құрылымын анықтау, 2 кр.
            Математикалық талдау, 3 кр.
            Сызықты алгебра және аналитикалық геометрия, 3 кр.
            Математикалық талдаудың қосымша тараулары, 4 кр.
            Программалау, 3 кр.
            Тұтас орта механикасының моделдері, 3 кр.
            Қайтымсыз процестер термодинамикасы, 3 кр.
            Физикалық процестерді моделдеу, 3 кр.
            Заттың құрамын анықтау, 3 кр.
            Дифференциалдық және интегралдық теңдеулер, 3 кр.
            Векторлық және тензорлық талдау негіздері, 3 кр.
            Электроника негіздері, 3 кр.
            Астрономия, 3 кр.
            Теориялық механика, 4 кр.
            Термодинамика және статистикалық физика, 3 кр.
            Матрицалық алгебра, 3 кр.
            Комплекс айнымалылар функцияларының теориясы, 3 кр.
            Математикалық модельдеу, 4 кр.
            Алгоритмдеу, 3 кр.
            Тұтас орта физикасы, 3 кр.
            Физикалық өрістердің теориясы, 3 кр.
            Затты талдау компьютерлік технологиялар, 3 кр.
            Заттың құрылымын анықтау, 3 кр.
            Операциялық есептеу, 3 кр.
            Сандық әдістері, 3 кр.
            Ақпарат алудың физикалық негіздері, 3 кр.
            Сұйық және газ механикасы, 3 кр.
            Физикалық өлшеу негіздері, 4 кр.
            Тасымалдау құбылыстары, 3 кр.
            Математикалық талдау, 3 кр.
            Сызықты алгебра және аналитикалық геометрия, 3 кр.
            Математикалық талдаудың қосымша тараулары, 4 кр.
            Программалау, 3 кр.
            Тұтас орта механикасының моделдері, 3 кр.
            Қайтымсыз процестер термодинамикасы, 3 кр.
            Физикалық процестерді моделдеу, 3 кр.
            Заттың құрамын анықтау, 3 кр.
            Дифференциалдық және интегралдық теңдеулер, 3 кр.
            Векторлық және тензорлық талдау негіздері, 3 кр.
            Электроника негіздері, 3 кр.
            Астрономия, 3 кр.
            Теориялық механика, 4 кр.
            Термодинамика және статистикалық физика, 3 кр.
            Матрицалық алгебра, 3 кр.
            Комплекс айнымалылар функцияларының теориясы, 3 кр.
            Математикалық модельдеу, 4 кр.
            Алгоритмдеу, 3 кр.
            Тұтас орта физикасы, 3 кр.
            Физикалық өрістердің теориясы, 3 кр.
            Затты талдау компьютерлік технологиялар, 3 кр.
            Заттың құрылымын анықтау, 3 кр.
            Операциялық есептеу, 3 кр.
            Сандық әдістері, 3 кр.
            Ақпарат алудың физикалық негіздері, 3 кр.
            Сұйық және газ механикасы, 3 кр.
            Физикалық өлшеу негіздері, 4 кр.
            Тасымалдау құбылыстары, 3 кр.
            Математикалық талдау, 3 кр.
            Комплекс айнымалылар функцияларының теориясы, 3 кр.
            Сызықты алгебра және аналитикалық геометрия, 3 кр.
            Матрицалық алгебра, 3 кр.
            Математикалық талдаудың қосымша тараулары, 4 кр.
            Математикалық модельдеу, 4 кр.
            Программалау, 3 кр.
            Алгоритмдеу, 3 кр.
            Тұтас орта механикасының моделдері, 3 кр.
            Тұтас орта физикасы, 3 кр.
            Қайтымсыз процестер термодинамикасы, 3 кр.
            Физикалық өрістердің теориясы, 3 кр.
            Физикалық процестерді моделдеу, 3 кр.
            Затты талдау компьютерлік технологиялар, 3 кр.
            Заттың құрамын анықтау, 3 кр.
            Заттың құрылымын анықтау, 3 кр.
            Дифференциалдық және интегралдық теңдеулер, 3 кр.
            Операциялық есептеу, 3 кр.
            Векторлық және тензорлық талдау негіздері, 3 кр.
            Сандық әдістері, 3 кр.
            Электроника негіздері, 3 кр.
            Ақпарат алудың физикалық негіздері, 3 кр.
            Астрономия, 3 кр.
            Сұйық және газ механикасы, 3 кр.
            Теориялық механика, 4 кр.
            Физикалық өлшеу негіздері, 4 кр.
            Термодинамика және статистикалық физика, 3 кр.
            Тасымалдау құбылыстары, 3 кр.
            Приборлар және зерттеу әдістері, 3 кр.
            Атомдық физика, 3 кр.
            Интегралдық және микропроцессорлық схемотехника, 3 кр.
            Приборлар және зерттеу әдістері, 3 кр.
            Атомдық физика, 3 кр.
            Интегралдық және микропроцессорлық схемотехника, 3 кр.
            Приборлар және зерттеу әдістері, 3 кр.
            Компьютерлік графика негіздері, 3 кр.
            Жеке ғимараттарды жобалау және тұрғызу негіздері, 3 кр.
            Суды тазарту технологиясы, 3 кр.
            Ландшафтық дизайн, 3 кр.
            Шетел және ұлттық тағамдар технологиясы, 3 кр.
            Кинология негіздері, 3 кр.
            Музыкалық аспап/домбыра/фортепиано/ баян, 3 кр.
            Қазіргі ақпараттық қоғам және жаһандану, 3 кр.
            Шығыс тілі (қытай тілі), 3 кр.
            Еуропа тілі (француз тілі), 3 кр.
            Шешендік өнер, 3 кр.
            Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу және кәсіби тіл әдебі, 3 кр.
            Оқығаны туралы stand up, 3 кр.
            Көшбасшылық психологиясы және персоналды басқару, 3 кр.
            Кәсіби-қолданбалы дене даярлығы, 3 кр.
            Ғылым және жаңа технологиялар тарихы, 3 кр.
            Спичрайтинг, 3 кр.
            Сапа менеджментінің біріктірілген жүйелері, 3 кр.
            Технологиялық инжиниринг, 3 кр.
            Патенттану және ғылыми зерттеулер негіздері, 3 кр.
            Мобильді қосымшаларды әзірлеу, 3 кр.
            Киберқауіпсіздік және заманауи мобильдік құрылғылардағы қолданушы ақпаратын қорғау, 3 кр.
            Нанотехнологиялардың физикалық негіздері, 3 кр.
            Экотехнологиялар және болашақ энергия, 3 кр.
            Дүниежүзілік мұра және халықаралық туризм, 3 кр.
            Су және отын химиясы, 3 кр.
            Тайм-менеджменті, 3 кр.
            Басқару есебі, 3 кр.
            Креативті кәсіпкерлік, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы, 3 кр.
            Энергия сақтау және энергия аудит, 3 кр.
            Заманауи әлемдегі байланыс және ақпарат, 3 кр.
            Энергоменеджмент және инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Арнайы мақсаттағы шетел тілі, 3 кр.
            Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, 3 кр.
            Тұтас орта физикасы, 4 кр.
            Затты талдау компьютерлік технологиялар, 3 кр.
            Қайтымсыз процестер термодинамикасы, 3 кр.
            Комплекс айнымалылар функцияларының теориясы, 3 кр.
            Математикалық талдау, 3 кр.
            Сызықты алгебра және аналитикалық геометрия, 3 кр.
            Матрицалық алгебра, 3 кр.
            Математикалық талдаудың қосымша тараулары, 4 кр.
            Бағдарламалау, 4 кр.
            Алгоритмдеу, 4 кр.
            Тұтас орта механикасының моделдері, 4 кр.
            Математикалық модельдеу, 4 кр.
            Операциялық есептеу, 3 кр.
            Векторлық және тензорлық талдау негіздері, 3 кр.
            Сандық әдістері, 3 кр.
            Электроника негіздері, 3 кр.
            Астрономия, 3 кр.
            Дифференциалдық және интегралдық теңдеулер, 3 кр.
            Интегралдық және микропроцессорлық схемотехника, 3 кр.
            Нанотехнологиялардың физикалық негіздері, 3 кр.
            Экотехнологиялар және болашақ энергия, 3 кр.
            Заттың құрамын анықтау, 3 кр.
            Сұйық және газ механикасы, 3 кр.
            Приборлар және зерттеу әдістері, 3 кр.
            Кәсіпкерлік құқығы, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Start up жобаларының экономикалық негіздемелері, 2 кр.
            Бизнес-жоспарлау және жобалау, 2 кр.
            Маркетинг және брендинг, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экологиялық менеджмент, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Қазақстанның заманауи мәдениетіндегі құндылықтар трансформациясы, 3 кр.
            Тиімді сату техникасы, 3 кр.
            3D-модельдеу негіздері, 3 кр.
            Заманауи техниканын материалдары, 3 кр.
            Ертіс бойындағы Павлодарлық металлургия, 3 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 2 кр.
            Тұтас орта физикасы, 4 кр.
            Затты талдау компьютерлік технологиялар, 3 кр.
            Сызықты алгебра және аналитикалық геометрия, 3 кр.
            Комплекс айнымалылар функцияларының теориясы, 3 кр.
            Матрицалық алгебра, 3 кр.
            Математикалық талдау, 3 кр.
            Математикалық талдаудың қосымша тараулары, 4 кр.
            Бағдарламалау, 4 кр.
            Алгоритмдеу, 4 кр.
            Тұтас орта механикасының моделдері, 4 кр.
            Математикалық модельдеу, 4 кр.
            Операциялық есептеу, 3 кр.
            Векторлық және тензорлық талдау негіздері, 3 кр.
            Сандық әдістері, 3 кр.
            Электроника негіздері, 4 кр.
            Астрономия, 3 кр.
            Интегралдық және микропроцессорлық схемотехника, 4 кр.
            Дифференциалдық және интегралдық теңдеулер, 3 кр.
            Нанотехнологиялардың физикалық негіздері, 3 кр.
            Заттың құрамын анықтау, 3 кр.
            Экотехнологиялар және болашақ энергия, 3 кр.
            Сұйық және газ механикасы, 3 кр.
            Приборлар және зерттеу әдістері, 3 кр.
            Кәсіпкерлік құқығы, 2 кр.
            Математикалық физика әдістері, 3 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Start up жобаларының экономикалық негіздемелері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 3 кр.
            Бизнес-жоспарлау және жобалау, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Экологиялық менеджмент, 2 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 3 кр.
            Дифференциалдық және интегралдық теңдеулер, 3 кр.
            Математикалық физика әдістері, 3 кр.
            Приборлар және зерттеу әдістері, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Компьютерлік технологиялар, 3 кр.
            Физикалық есептерді шешудің практикасы, 2 кр.
            Педагогика және психология, 3 кр.
            Заттың құрамын анықтау, 2 кр.
            Бұзбайтын бақылау, 3 кр.
            Толқынды процестер, 2 кр.
            Ақпарат алудың физикалық негіздері, 3 кр.
            Деформацияланатын қатты дене механикасы, 2 кр.
            Логика, 3 кр.
            Мектептегі эксперимент техникасы, 3 кр.
            Мектептегі эксперимент әдістемесі, 3 кр.
            Заттың құрылымын анықтау, 2 кр.
            Шет тілде физиканы оқыту, 2 кр.
            Физикалық процестерді зерттеудің матрицант әдісі, 3 кр.
            Компьютерлік технологиялар, 3 кр.
            Физикалық есептерді шешудің практикасы, 3 кр.
            Педагогика және психология, 3 кр.
            Бұзбайтын бақылау, 3 кр.
            Толқынды процестер, 3 кр.
            Ақпарат алудың физикалық негіздері, 3 кр.
            Деформацияланатын қатты дене механикасы, 3 кр.
            Логика, 3 кр.
            Мектептегі эксперимент техникасы, 3 кр.
            Мектептегі эксперимент әдістемесі, 3 кр.
            Физикалық процестерді зерттеудің матрицант әдісі, 3 кр.
            Шет тілде физиканы оқыту, 3 кр.
            Компьютерлік технологиялар, 3 кр.
            Физикалық есептерді шешудің практикасы, 3 кр.
            Педагогика және психология, 3 кр.
            Бұзбайтын бақылау, 3 кр.
            Толқынды процестер, 3 кр.
            Атомдық физика, 3 кр.
            Конденсацияланған күй физикасы, 3 кр.
            Математикалық физика әдістері, 3 кр.
            Физиканы оқыту теориясы мен әдістемесі, 3 кр.
            Процестер мен жүйелерді моделдеу, 3 кр.
            Физикалық эксперимент әдістемесі, 3 кр.
            Шет тілде физиканы оқыту, 3 кр.
            Физикалық процестерді зерттеудің матрицант әдісі, 3 кр.
            Логика, 3 кр.
            Зерттеудің физикалық әдістері, 3 кр.
            Талдаудың спектрлік әдістері, 3 кр.
            Физиканы оқыту әдістемесіі, 3 кр.
            Мектептегі эксперимент әдістемесі, 3 кр.
            Толқынды процестер, 3 кр.
            Шет тілде физиканы оқыту, 3 кр.
            Компьютерлік технологиялар, 3 кр.
            Физикалық есептерді шешудің практикасы, 3 кр.
            Педагогика және психология, 3 кр.
            Бұзбайтын бақылау, 3 кр.
            Толқынды процестер, 3 кр.
            Ақпаратты-өлшеу технологиялардың негіздері, 3 кр.
            Конденсацияланған күй физикасы, 3 кр.
            Математикалық физика әдістері, 3 кр.
            Физиканы оқыту теориясы мен әдістемесі, 3 кр.
            Процестер мен жүйелерді моделдеу, 3 кр.
            Физикалық эксперимент әдістемесі, 3 кр.
            Шет тілде физиканы оқыту, 3 кр.
            Физикалық процестерді зерттеудің матрицант әдісі, 3 кр.
            Логика, 3 кр.
            Зерттеудің физикалық әдістері, 3 кр.
            Талдаудың спектрлік әдістері, 3 кр.
            Физиканы оқыту әдістемесіі, 3 кр.
            Мектептегі эксперимент әдістемесі, 3 кр.
            Компьютерлік технологиялар, 3 кр.
            Процестер мен жүйелерді моделдеу, 3 кр.
            Физикалық есептерді шешудің практикасы, 3 кр.
            Физикалық эксперимент әдістемесі, 3 кр.
            Педагогика және психология, 3 кр.
            Логика, 3 кр.
            Бұзбайтын бақылау, 3 кр.
            Физикалық процестерді зерттеудің матрицант әдісі, 3 кр.
            Толқынды процестер, 3 кр.
            Шет тілде физиканы оқыту, 3 кр.
            Атомдық физика, 3 кр.
            Зерттеудің физикалық әдістері, 3 кр.
            Конденсацияланған күй физикасы, 3 кр.
            Талдаудың спектрлік әдістері, 3 кр.
            Математикалық физика әдістері, 3 кр.
            Физиканы оқыту әдістемесіі, 3 кр.
            Физиканы оқыту теориясы мен әдістемесі, 3 кр.
            Мектептегі эксперимент әдістемесі, 3 кр.
            Сигналдар, оларды анықтау мен өңдеу әдістері, 3 кр.
            Атомдық физика, 3 кр.
            Атомдық физика, 3 кр.
            Сигналдар, оларды анықтау мен өңдеу әдістері, 4 кр.
            Шет тілде физиканы оқыту, 4 кр.
            Ақпаратты-өлшеу технологиялардың негіздері, 2 кр.
            Зерттеудің физикалық әдістері, 2 кр.
            Физикалық эксперимент әдістемесі, 3 кр.
            Тасымалдау құбылыстары, 3 кр.
            Компьютерлік технологиялар, 3 кр.
            Процестер мен жүйелерді моделдеу, 3 кр.
            Физикалық есептерді шешудің практикасы, 3 кр.
            Педагогика және психология, 3 кр.
            Шет тілде физиканы оқыту, 4 кр.
            Теориялық механика, 4 кр.
            Физикалық өлшеу негіздері, 4 кр.
            Термодинамика және статистикалық физика, 3 кр.
            Физиканы оқыту теориясы мен әдістемесі, 3 кр.
            Мектептегі эксперимент әдістемесі, 3 кр.
            Логика, 3 кр.
            Бұзбайтын бақылау, 4 кр.
            Физикалық процестерді зерттеудің матрицант әдісі, 4 кр.
            Математикалық физика әдістері, 4 кр.
            Қайтымсыз процестер термодинамикасы, 3 кр.
            Физикалық эксперимент әдістемесі, 3 кр.
            Тасымалдау құбылыстары, 4 кр.
            Компьютерлік технологиялар, 3 кр.
            Процестер мен жүйелерді моделдеу, 3 кр.
            Физикалық есептерді шешудің практикасы, 3 кр.
            Педагогика және психология, 3 кр.
            Шет тілде физиканы оқыту, 4 кр.
            Теориялық механика, 4 кр.
            Физикалық өлшеу негіздері, 4 кр.
            Термодинамика және статистикалық физика, 3 кр.
            Физиканы оқыту теориясы мен әдістемесі, 3 кр.
            Логика, 3 кр.
            Мектептегі эксперимент әдістемесі, 3 кр.
            Бұзбайтын бақылау, 4 кр.
            Физикалық процестерді зерттеудің матрицант әдісі, 4 кр.
            Теориялық механика, 4 кр.
            Тасымалдау құбылыстары, 4 кр.
            Бұзбайтын бақылау, 4 кр.
            Физикалық процестерді зерттеудің матрицант әдісі, 4 кр.
            Шет тілде физиканы оқыту, 4 кр.
            Физикалық өлшеу негіздері, 4 кр.
            Физиканы оқыту теориясы мен әдістемесі, 3 кр.
            Мектептегі эксперимент әдістемесі, 3 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb