Қателік
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Техникалық нысандарды диагностикалау, 4 кр.
            Металлургиялық үрдістер теориясын оқыту әдістемесі, 2 кр.
            Машиналарды автоматты реттеу жүйелерінің теориясы, 4 кр.
            Металлургиялық өндіріс техникасын оқыту әдістемесі, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Техникалық нысандарды диагностикалау, 3 кр.
            Машиналарды автоматты реттеу жүйелерінің теориясы, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Техникалық нысандарды диагностикалау, 3 кр.
            Машиналарды автоматты реттеу жүйелерінің теориясы, 3 кр.
            Металлургиялық үрдістер теориясын оқыту әдістемесі, 2 кр.
            Металлургиялық өндіріс техникасын оқыту әдістемесі, 2 кр.
            Металлургиялық процестердің математикалық модельдеу, 2 кр.
            Металдар мен қорытпалардың құрылымы мен қасиеттерін зерттеу әдістері, 4 кр.
            Арнайы пәндердің оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Металл құрылымы бойынша техникалық нысандарды диагностикалау, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Өнеркәсіптің экологиялық менеджменті және әлеуметтік-корпоративті жауапкершілігі, 3 кр.
            Металлургиядағы өндірістік қауіпсіздік пен еңбек қорғауды ұйымдастыру және басқару, 2 кр.
            Өнеркәсіптің экологиялық менеджменті және әлеуметтік-корпоративті жауапкершілігі, 3 кр.
            Металлургиядағы өндірістік қауіпсіздік пен еңбек қорғауды ұйымдастыру және басқару, 2 кр.
            Өнеркәсіптің экологиялық менеджменті және әлеуметтік-корпоративті жауапкершілігі, 3 кр.
            Өнеркәсіптің экологиялық менеджменті және әлеуметтік-корпоративті жауапкершілігі, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Металлургиялық процестердің математикалық модельдеу, 3 кр.
            Металдарды және қортпаларды құю перспективті технологиялары, 5 кр.
            Сапа менеджмент жүйесі, 4 кр.
            Қара металлургияның қазіргі жағдайы және даму жолдары, 5 кр.
            Металлургиялық үрдістерді физикалық модельдеу, 3 кр.
            Металлургиялық өнімдердің сапасын бақылау әдістері мен құралдары, 5 кр.
            Металургиялық үрдістер теориясы арнай бөлімдері, 3 кр.
            Түсті металлургияның қазіргі жағдайы және даму жолдары, 5 кр.
            Металлургиялық процестердің математикалық модельдеу, 4 кр.
            Металлургиялық үрдістерді физикалық модельдеу, 4 кр.
            Металдарды және қортпаларды құю перспективті технологиялары, 4 кр.
            Металлургиялық өнімдердің сапасын бақылау әдістері мен құралдары, 4 кр.
            Сапа менеджмент жүйесі, 3 кр.
            Қара металлургияның қазіргі жағдайы және даму жолдары, 4 кр.
            Түсті металлургияның қазіргі жағдайы және даму жолдары, 4 кр.
            Металлургиялық үрдістердің теориялық масса және жылуалмасуы, 3 кр.
            Металлургиялық процестердің математикалық модельдеу, 2 кр.
            Металлургиялық үрдістерді физикалық модельдеу, 2 кр.
            Металдарды және қортпаларды құю перспективті технологиялары, 3 кр.
            Металлургиялық өнімдердің сапасын бақылау әдістері мен құралдары, 3 кр.
            Сапа менеджмент жүйесі, 3 кр.
            Металлургиялық машиналардың сенімділігін арттыру әдістері, 3 кр.
            Қара металлургияның қазіргі жағдайы және даму жолдары, 4 кр.
            Түсті металлургияның қазіргі жағдайы және даму жолдары, 4 кр.
            Эксперименттің ұйымдастырылуы және математикалық жоспарлауы, 4 кр.
            Металургиялық үрдістер теориясы арнай бөлімдері, 4 кр.
            Металлургияның қазіргі проблемалары, 4 кр.
            Металлургиядағы ақпараттық технологиялар, 3 кр.
            Құю өндірісінің технологиялық процесстерін жетілдіру, 5 кр.
            Илем өндіру, өңдеу және өндіріс технологиясын жетілдіру, 5 кр.
            Металтану және термиялық өңдеу технологиялық процестерін жетілдіру, 5 кр.
            Қара, түсті және сирек металдра металлургиясяның технологиялық процестерін жетілдіру, 5 кр.
            Металлургия үрдістері және рециркуляция, 3 кр.
            Метал өңдеудің үрдістері, 3 кр.
            Қайтарма шикізатты өндеу, 2 кр.
            Қатты дененің деформациялануын есептеу механикасы, 4 кр.
            Жобалау менеджменті және бизнес-жоспарлау, 2 кр.
            Мәліметтерді өндеудің статистикалық әдістері, 2 кр.
            Өндірістік ақпараттану, 3 кр.
            Материалдардың механикалық сипаттамалары, 3 кр.
            Өндірістік желдету, 3 кр.
            Металдар мен қорытпаларды құрылымдық талдау, 3 кр.
            Тәуекел менеджменті, 3 кр.
            Металлургиядағы зерттеулердің физика-химиялық әдістері, 3 кр.
            Конструкторлық-технологиялық сапаны өндірістік қамтамасыз ету, 3 кр.
            Табиғи және ағындағы лас суды тазарту, 4 кр.
            Жобалау менеджменті және бизнес-жоспарлау, 2 кр.
            Металлургия үрдістері және рециркуляция, 3 кр.
            Материалдардың механикалық сипаттамалары, 3 кр.
            Металдар мен қорытпаларды құрылымдық талдау, 3 кр.
            Есептік термодинамика, металлургиялық процесстердің кинетикасы, 4 кр.
            Радиациялық қауіпсіздік, 3 кр.
            Есептік термодинамика, металлургиялық процесстердің кинетикасы, 4 кр.
            Табиғи және ағындағы лас суды тазарту, 4 кр.
            Металлургия үрдістері және рециркуляция, 3 кр.
            Металлургия үрдістері және рециркуляция, 3 кр.
            Мәліметтерді өндеудің статистикалық әдістері, 2 кр.
            Тәуекел менеджменті, 3 кр.
            Заманауи бизнес үрдістердің логистикасы, 3 кр.
            Металлургия үрдістері және рециркуляция, 3 кр.
            Металлургия үрдістері және рециркуляция, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Бетондарды өндірудің инновациялық әдістері, 3 кр.
            Құрылыс материалдарының сапасын басқару, 3 кр.
            Құрылыс материалдары мен технологиялардың инновациялары, 3 кр.
            Құрылыс материалдарының зерттеу әдістері, 3 кр.
            Қатты дененің деформациялануын есептеу механикасы, 3 кр.
            Радиациялық қауіпсіздік, 3 кр.
            Тәуекел менеджменті, 3 кр.
            Металлургиядағы зерттеулердің физика-химиялық әдістері, 3 кр.
            Конструкторлық-технологиялық сапаны өндірістік қамтамасыз ету, 3 кр.
            Тәуекел менеджменті, 3 кр.
            Жобалау менеджменті және бизнес-жоспарлау, 3 кр.
            Табиғи және ағындағы лас суды тазарту, 3 кр.
            Өндірістік желдету, 3 кр.
            Металлургия үрдістері және рециркуляция, 3 кр.
            Металлургия үрдістері және рециркуляция, 3 кр.
            Металлургия үрдістері және рециркуляция, 3 кр.
            Қайтарма шикізатты өндеу, 3 кр.
            Металлургия үрдістері және рециркуляция, 3 кр.
            Метал өңдеудің үрдістері, 3 кр.
            Есептік термодинамика, металлургиялық процесстердің кинетикасы, 3 кр.
            Табиғи және ағындағы лас суды тазарту, 3 кр.
            Жобалау менеджменті және бизнес-жоспарлау, 3 кр.
            Жобаларды басқару, 3 кр.
            Есептік термодинамика, металлургиялық процесстердің кинетикасы, 3 кр.
            Металлургия үрдістері және рециркуляция, 3 кр.
            Металлургия үрдістері және рециркуляция, 3 кр.
            Қайтарма шикізатты өндеу, 3 кр.
            Жобалау менеджменті және бизнес-жоспарлау, 3 кр.
            Материалдардың механикалық сипаттамалары, 3 кр.
            Жобалау менеджменті және бизнес-жоспарлау, 3 кр.
            Қатты дененің деформациялануын есептеу механикасы, 3 кр.
            Деформациялық үрдістерді зерттеу әдістері, 3 кр.
            Материалдардың механикалық сипаттамалары, 3 кр.
            Материалдардың механикалық сипаттамалары, 3 кр.
            Материалдардың механикалық сипаттамалары, 3 кр.
            Құбыр және илемдеу өндірісінің үрдістері, 3 кр.
            Металдар мен қорытпаларды құрылымдық талдау, 3 кр.
            Металдар мен қорытпаларды құрылымдық талдау, 3 кр.
            Металдар мен қорытпаларды құрылымдық талдау, 3 кр.
            Мәліметтерді өндеудің статистикалық әдістері, 2 кр.
            Мәліметтерді өндеудің статистикалық әдістері, 2 кр.
            Өндірістік ақпараттану, 3 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb