Қателік
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Педагогикалық процесті басқару, 3 кр.
            Шетел тілін оқыту психологиясы, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Оқытушы іс-әрекетінің деонтологиялық негіздері, 2 кр.
            Жоғары оқу орны оқытушысының кәсіби этикасы, 2 кр.
            Кәсіби білім берудің өзекті мәселелері, 2 кр.
            Жоғары мектеп дидактикасы, 2 кр.
            Педагогикалық акмеология, 1 кр.
            Оқытушының кәсіби-тұлғалық дамуның мәселелері, 1 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Оқытушы іс-әрекетінің деонтологиялық негіздері, 1 кр.
            Педагогикалық этика, 1 кр.
            Тәрбие теориясының өзекті мәселелері, 1 кр.
            Дидактиканың өзекті мәселелері, 1 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Оқытушы іс-әрекетінің деонтологиялық негіздері, 2 кр.
            Жоғары оқу орны оқытушысының кәсіби этикасы, 2 кр.
            Кәсіби білім берудің өзекті мәселелері, 2 кр.
            Жоғары мектеп дидактикасы, 2 кр.
            Педагогикалық акмеология, 1 кр.
            Оқытушының кәсіби-тұлғалық дамуның мәселелері, 1 кр.
            Жоғары мектеп педагогикасы, 3 кр.
            Оқытушы іс-әрекетінің деонтологиялық негіздері, 2 кр.
            Оқытушының кәсіби-тұлғалық дамуның мәселелері, 1 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Кәсіби білім берудің өзекті мәселелері, 2 кр.
            Оқытушы іс-әрекетінің деонтологиялық негіздері, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Кәсіби білім берудің өзекті мәселелері, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Кәсіби білім берудің өзекті мәселелері, 2 кр.
            Жоғары оқу орны оқытушысының кәсіби этикасы, 2 кр.
            Жоғары мектеп дидактикасы, 3 кр.
            Салыстырмалы педагогиканың өзекті мәселелері, 2 кр.
            ЖОО-дағы педагогикалық және психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Кәсіби білім берудің өзекті мәселелері, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Кәсіби білім берудің өзекті мәселелері, 2 кр.
            Жоғары мектеп дидактикасы, 3 кр.
            Педагогикалық үрдісті басқарудың акмеологиялық негіздері, 3 кр.
            Салыстырмалы педагогиканың өзекті мәселелері, 2 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Кәсіби білім берудің өзекті мәселелері, 3 кр.
            Жоғары мектеп дидактикасы, 3 кр.
            ЖОО-дағы педагогикалық және психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Педагогикалық процесті басқару, 3 кр.
            Педагогикалық үрдісті басқарудың акмеологиялық негіздері, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 3 кр.
            Пәндік-тілдік интеграциялық оқытудың негіздері, 3 кр.
            Педагогикалық процесті басқару, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 3 кр.
            Кәсіби білім берудің өзекті мәселелері, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Жоғары мектеп дидактикасы, 3 кр.
            Педагогикалық үрдісті басқарудың акмеологиялық негіздері, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Заманауи бизнес үрдістердің логистикасы, 3 кр.
            Инновациялық бизнес кәсіпкерлік, 3 кр.
            Тәжірибелік психологияның заманауи мәселелері, 3 кр.
            Педагогика ғылымының өзекті мәселелері, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Пәндік-тілдік интеграциялық оқытудың негіздері, 3 кр.
            Педагогикалық процесті басқару, 3 кр.
            Кәсіби білім берудің өзекті мәселелері, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Жоғары мектеп дидактикасы, 3 кр.
            Педагогикалық үрдісті басқарудың акмеологиялық негіздері, 3 кр.
            Заманауи бизнес үрдістердің логистикасы, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Инновациялық бизнес кәсіпкерлік, 3 кр.
            Тәжірибелік психологияның заманауи мәселелері, 3 кр.
            Педагогика ғылымының өзекті мәселелері, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Жоғарғы мектептегі қазіргі білім беру технологиялары, 2 кр.
            Жоғары мектептегі инновациялық технологиялар, 2 кр.
            Оқытушының ғылыми-психологиялық іс-әрекетінің психологиялық негіздері, 2 кр.
            Тәрбие теориясының өзекті мәселелері, 2 кр.
            Тәжірибелік психологияның заманауи мәселелері, 2 кр.
            Педагогика ғылымының өзекті мәселелері, 2 кр.
            Қазіргі психологияның әлеуметтік-этикалық мәселелері, 2 кр.
            Этнопедагогика және этнопсихологияның қазіргі мәселелері, 2 кр.
            Педагогикалық жүйелерді басқарудың акмеологиялық негіздері, 2 кр.
            Педагогикалық процесті басқару, 2 кр.
            Педагогика мен психологиядағы гендерлік зерттеулер, 2 кр.
            Салыстырмалы педагогиканың өзекті мәселелері, 2 кр.
            Жоғарғы мектептегі қазіргі білім беру технологиялары, 2 кр.
            Жоғары мектептегі инновациялық технологиялар, 2 кр.
            Педагогикалық іс-әрекеттің психологиялық негіздері, 2 кр.
            Педагогикалық психология, 2 кр.
            Тәжірибелік психологияның заманауи мәселелері, 2 кр.
            Педагогика ғылымының өзекті мәселелері, 2 кр.
            Қазіргі психологияның әлеуметтік-этникалық мәселелері, 1 кр.
            Этнопедагогика және этнопсихологияның қазіргі мәселелері, 1 кр.
            Педагогикалық жүйелерді басқарудың акмеологиялық негіздері, 1 кр.
            Педагогикалық процесті басқару, 1 кр.
            Педагогика мен психологиядағы гендерлік зерттеулер, 1 кр.
            Салыстырмалы педагогиканың өзекті мәселелері, 1 кр.
            Жоғарғы мектептегі қазіргі білім беру технологиялары, 3 кр.
            Жоғары мектептегі инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Оқытушының ғылыми-психологиялық іс-әрекетінің психологиялық негіздері, 3 кр.
            Тәрбие теориясының өзекті мәселелері, 3 кр.
            Тәжірибелік психологияның заманауи мәселелері, 3 кр.
            Педагогика ғылымының өзекті мәселелері, 3 кр.
            Қазіргі психологияның әлеуметтік-этникалық мәселелері, 3 кр.
            Этнопедагогика және этнопсихологияның қазіргі мәселелері, 3 кр.
            Педагогикалық жүйелерді басқарудың акмеологиялық негіздері, 2 кр.
            Педагогикалық процесті басқару, 2 кр.
            Педагогика мен психологиядағы гендерлік зерттеулер, 2 кр.
            Салыстырмалы педагогиканың өзекті мәселелері, 2 кр.
            Салыстырмалы педагогиканың өзекті мәселелері, 1 кр.
            Жоғарғы мектептегі қазіргі білім беру технологиялары, 2 кр.
            Педагогикалық іс-әрекеттің психологиялық негіздері, 2 кр.
            Оқытушының ғылыми-психологиялық іс-әрекетінің психологиялық негіздері, 3 кр.
            Жоғарғы мектептегі қазіргі білім беру технологиялары, 3 кр.
            Шетел тілін оқыту психологиясы, 3 кр.
            Педагогикалық процесті басқару, 3 кр.
            ЖОО-дағы педагогикалық пәндерді оқыту әдістемесі, 2 кр.
            Оқытушының ғылыми-психологиялық іс-әрекетінің психологиялық негіздері, 3 кр.
            Жоғарғы мектептегі қазіргі білім беру технологиялары, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 4 кр.
            Педагогикалық процесті басқару, 3 кр.
            Салыстырмалы педагогиканың өзекті мәселелері, 3 кр.
            Педагогика мен психологиядағы гендерлік зерттеулер, 2 кр.
            Педагогикалық іс-әрекеттің психологиялық негіздері, 3 кр.
            Педагогикалық процесті басқару, 3 кр.
            ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі, 2 кр.
            Педагогика мен психологиядағы гендерлік зерттеулер, 3 кр.
            Тәрбие психологиясының өзекті мәселелері, 3 кр.
            Жоғары мектептегі инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Педагогикалық үрдісті басқарудың акмеологиялық негіздері, 3 кр.
            Жоғары мектептегі инновациялық технологиялар, 2 кр.
            Педагогикалық психология, 3 кр.
            Педагогикалық үрдісті басқарудың акмеологиялық негіздері, 3 кр.
            Жоғарғы мектептегі қазіргі білім беру технологиялары, 4 кр.
            Тәжірибелік психологияның заманауи мәселелері, 3 кр.
            Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау, 4 кр.
            Тұрақты даму үшін білім беру, 3 кр.
            Оқытушы іс-әрекетінің деонтологиялық негіздері, 3 кр.
            Педагогикалық процесті басқару, 3 кр.
            Салыстырмалы педагогиканың өзекті мәселелері, 3 кр.
            Педагогика мен психологиядағы гендерлік зерттеулер, 3 кр.
            Педагогикалық іс-әрекеттің психологиялық негіздері, 2 кр.
            Педагогикалық процесті басқару, 3 кр.
            Педагогика мен психологиядағы гендерлік зерттеулер, 3 кр.
            Тәрбие психологиясының өзекті мәселелері, 3 кр.
            Жоғары мектептегі инновациялық технологиялар, 4 кр.
            Педагогика ғылымының өзекті мәселелері, 3 кр.
            Оқытушы іс-әрекетінің деонтологиялық негіздері, 3 кр.
            Педагогикалық психология, 2 кр.
            Педагогикалық үрдісті басқарудың акмеологиялық негіздері, 3 кр.
            Оқытушының ғылыми-психологиялық іс-әрекетінің психологиялық негіздері, 3 кр.
            Салыстырмалы педагогиканың өзекті мәселелері, 3 кр.
            Педагогика мен психологиядағы гендерлік зерттеулер, 3 кр.
            Жоғарғы мектептегі қазіргі білім беру технологиялары, 4 кр.
            Жоғары мектептегі инновациялық технологиялар, 4 кр.
            Тәжірибелік психологияның заманауи мәселелері, 3 кр.
            Педагогика ғылымының өзекті мәселелері, 3 кр.
            Тұрақты даму үшін білім беру, 3 кр.
            Оқытушы іс-әрекетінің деонтологиялық негіздері, 3 кр.
            Тәрбие психологиясының өзекті мәселелері, 3 кр.
            Оқытушының ғылыми-психологиялық іс-әрекетінің психологиялық негіздері, 3 кр.
            Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау, 4 кр.
            Тәжірибелік психологияның заманауи мәселелері, 3 кр.
            Кәсіби білім берудің өзекті мәселелері, 3 кр.
            Жоғарғы мектептегі қазіргі білім беру технологиялары, 3 кр.
            Жоғары мектептегі инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Педагогикалық үрдісті басқарудың акмеологиялық негіздері, 3 кр.
            Жоғары мектеп дидактикасы, 3 кр.
            Педагогикалық үрдісті басқарудың өзекті негіздері, 4 кр.
            Тұлғааралық таным психологиясы, 3 кр.
            Жоғарғы мектептегі қазіргі білім беру технологиялары, 3 кр.
            Кәсіби білім берудің өзекті мәселелері, 3 кр.
            Педагогика ғылымының өзекті мәселелері, 3 кр.
            Тәжірибелік психологияның заманауи мәселелері, 3 кр.
            Жоғары мектеп дидактикасы, 3 кр.
            Жоғары мектептегі инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Педагогикалық үрдісті басқарудың өзекті негіздері, 4 кр.
            ЖОО-дағы педагогикалық және психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Тұлғааралық таным психологиясы, 3 кр.
            Тұрақты даму үшін білім беру, 3 кр.
            Жоғарғы мектептегі қазіргі білім беру технологиялары, 4 кр.
            Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау, 4 кр.
            Оқытушы іс-әрекетінің деонтологиялық негіздері, 3 кр.
            Салыстырмалы педагогиканың өзекті мәселелері, 3 кр.
            Педагогика мен психологиядағы гендерлік зерттеулер, 3 кр.
            Жоғары мектептегі инновациялық технологиялар, 4 кр.
            Тәрбие психологиясының өзекті мәселелері, 3 кр.
            Оқытушының ғылыми-психологиялық іс-әрекетінің психологиялық негіздері, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Кәсіпкерлік қызмет іс-әрекетінде көшбасшылық психологиясы, 3 кр.
            Жетекші мен ұжымның эмоционалдық тұрақтылық және стресске төзімділік, 3 кр.
            ЖОО-дағы педагогикалық және психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Кәсіби білім берудің өзекті мәселелері, 3 кр.
            Тәрбие психологиясының өзекті мәселелері, 3 кр.
            Педагогика ғылымының өзекті мәселелері, 3 кр.
            Жоғарғы мектептегі қазіргі білім беру технологиялары, 3 кр.
            Тәжірибелік психологияның заманауи мәселелері, 3 кр.
            Жоғары мектеп дидактикасы, 3 кр.
            Жоғары мектептегі инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Кәсіби білім берудің өзекті мәселелері, 3 кр.
            Кәсіпкерлік қызмет іс-әрекетінде көшбасшылық психологиясы, 3 кр.
            Жетекші мен ұжымның эмоционалдық тұрақтылық және стресске төзімділік, 3 кр.
            Тұрақты даму үшін білім беру, 3 кр.
            Педагогикалық үрдісті басқарудың өзекті негіздері, 4 кр.
            Тұлғааралық таным психологиясы, 3 кр.
            Оқытушы іс-әрекетінің деонтологиялық негіздері, 3 кр.
            Педагогика мен психологиядағы гендерлік зерттеулер, 3 кр.
            Жоғарғы мектептегі қазіргі білім беру технологиялары, 4 кр.
            Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау, 4 кр.
            Салыстырмалы педагогиканың өзекті мәселелері, 3 кр.
            Жоғары мектептегі инновациялық технологиялар, 4 кр.
            Оқытушының ғылыми-психологиялық іс-әрекетінің психологиялық негіздері, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Тәрбие психологиясының өзекті мәселелері, 3 кр.
            ЖОО-дағы педагогикалық және психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb