Қателік
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
            Көшбасшылық психологиясы, 3 кр.
            Қоғамдағы және саясаттағы көшбасшылық, 2 кр.
            Өмір әрекетінің қауыпсіздігі негіздері, 2 кр.
            Тұлға психологиясы, 3 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Мәдениеттану, 1 кр.
            Мәдениет тарихы, 1 кр.
            Саясаттану, 1 кр.
            Маркетинг және брендинг, 1 кр.
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
            Психология (көшбасшылық), 2 кр.
            Қоғамдағы және саясаттағы көшбасшылық, 1 кр.
            Өмір әрекетінің қауыпсіздігі негіздері, 2 кр.
            Тұлға психологиясы, 2 кр.
            Әлеуметтану, 1 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Мамандыққа кіріспе, 1 кр.
            Химия, 2 кр.
            Автоматтық басқару теориясы, 3 кр.
            Сандық құрылғылар мен автоматиканың теориясының негіздері, 4 кр.
            Электрлік тораптарының параметрлері мен есептеулері, 3 кр.
            Релелік қорғаныс пен автоматиканың элементтік базасы, 3 кр.
            Электр станциялар мен қосалқы станциялар, 4 кр.
            Электрлік станциялардың электрлік бөлімі, 4 кр.
            Электрлік станциялар мен қосалқы станциялардың электрлік жабдықтары, 4 кр.
            Микропроцессорлық құралдар мен жүйелер, 4 кр.
            Электрлік машиналар мен аппараттардағы өтпелі процесстер, 4 кр.
            Электрэнергетикалық жүйелеріндегі өтпелі процесстер, 4 кр.
            Электржетегінің қорғанысы және диагностикасы, 4 кр.
            Павлодар Ертіс өңірінің тарихы, 1 кр.
            Дәстүрлі емес және жандандырылған энергия көздері, 2 кр.
            Автоматтық реттеу теориясы, 3 кр.
            Сандық құрылғылардың теория негіздері, 2 кр.
            Мемлекеттік тілде іс жүргізу, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Офистік және құжаттық жұмыс негіздері, 2 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Кәсіби қазақ тілі, 2 кр.
            Электроника, 1 кр.
            Күштік түрлендіргіш техника, 1 кр.
            Күштік түрлендіргіштік құрылғылар, 2 кр.
            Электрмен жабдықтау жүйесіндегі релелік қорғаныс пен автоматика, 2 кр.
            Жылумен жабдықтау негіздері, 2 кр.
            Электрлік станцияның релелік қорғанысы, 3 кр.
            Микропроцессорлық құралдар мен жүйелер, 3 кр.
            Инженерлік жобалау, 2 кр.
            Электр беріліс желілерінің құрылымы, 2 кр.
            Электрлік станциялардың энергетикалық қондырғылары, 2 кр.
            Электрлік тораптарының параметрлері мен есептеулері, 2 кр.
            Жергілікті электрлік тораптар, 2 кр.
            Электрлік станциялардың механикалық жабдықтары, 2 кр.
            Электрлік станциялардың электрлік бөлімі, 4 кр.
            Электр станциялар мен қосалқы станциялар, 4 кр.
            Электр станциялар мен қосалқы станциялар, 4 кр.
            Электржетек, 4 кр.
            Электрмен жабдықтау жүйелеріндегі өтпелі процесстер, 3 кр.
            Электрэнергетикалық жүйелеріндегі өтпелі процесстер, 3 кр.
            Электрлік машиналар мен аппараттардағы өтпелі процесстер, 3 кр.
            Электрмен жабдықтау, 3 кр.
            Электрмен жабдықтау, 3 кр.
            Тарату желілерінің электрмен жабдықталуы және жұмыс тәртібі, 3 кр.
            Электрмен жабдықтау жүйелеріндегі асқын кернеу мен оқшаулама, 2 кр.
            Электрлік станциялардың жабдықтарының оқшаулама координациясы, 2 кр.
            Жоғары кернеу техникасы, 2 кр.
            Электржетекте моделдеу, 2 кр.
            Электр жетекпен микропроцессорлық басқару, 2 кр.
            Энергожүйелердегі автоматтандыру мен реттеу, 2 кр.
            Электр аппараттарының теориясының негіздері, 2 кр.
            Электрлік станцияларды автоматтық жобалау жүйелері, 2 кр.
            Өндірістік кәсіпорынды электрмен жабдықтау жүйесінің сапасын арттыру, 2 кр.
            Күштік электр тізбектері, 2 кр.
            Электрлік станциялардың негізгі сызбаларының сенімділігі, 2 кр.
            Электр жетекпен басқару жүйелері, 2 кр.
            Электрмен жабдықтау жүйесінің сенімділігі мен электр энергияның сапасы, 2 кр.
            Электр станциялардың тарату құрылғылары, 2 кр.
            Электрэнергияның автоматтық жүйесінің бақылауы және есебі, 2 кр.
            Автоматика жүйесінің элементтері, 2 кр.
            Электроника, 2 кр.
            Күштік түрлендіргіш техника, 2 кр.
            Химия, 1 кр.
            Дәстүрлі емес және жандандырылған энергия көздері, 1 кр.
            Электроника, 1 кр.
            Мамандыққа кіріспе және ғылыми зерттеулердің негіздері, 3 кр.
            Инженерлік және компьютерлік графика, 3 кр.
            Электрлік тораптарының параметрлері мен есептеулері, 3 кр.
            Жергілікті электрлік тораптар, 3 кр.
            Электр станциялар мен қосалқы станциялар, 4 кр.
            Электрлік станциялардың электрлік бөлімі, 4 кр.
            Электр станциялар мен қосалқы станциялар, 4 кр.
            Электрмен жабдықтау, 3 кр.
            Энергожүйелерде автоматика және реттеу, 3 кр.
            Электр станциялардың жылумеханикалық жабдықтары, 3 кр.
            Электрмен жабдықтау жүйелеріндегі өтпелі процесстер, 3 кр.
            Электрэнергетикалық жүйелеріндегі өтпелі процесстер, 3 кр.
            Электрлік машиналар мен аппараттардағы өтпелі процесстер, 3 кр.
            Электрлік станцияның релелік қорғанысы, 3 кр.
            Тарату желілерінің электрмен жабдықталуы және жұмыс тәртібі, 3 кр.
            Электрмен жабдықтау жүйелеріндегі асқын кернеу мен оқшаулама, 3 кр.
            Электрлік станциялардың жабдықтарының оқшаулама координациясы, 3 кр.
            Жоғары кернеу техникасы, 3 кр.
            Электрлік станцияларды автоматтық жобалау жүйелері, 3 кр.
            Электр станциялардың тарату құрылғылары, 3 кр.
            Электрлік жүйелерде электромагниттік сыйымдылығы, 3 кр.
            Автоматтандырылған электр жетегін басқару жүйелері, 3 кр.
            Электротехнологиялық өндірістік қондырғылар, 3 кр.
            Күштік түрлендіргіштік құрылғылар, 3 кр.
            Электржетек, 4 кр.
            Микропроцессорлық құралдар мен жүйелер, 3 кр.
            Электрмен жабдықтау, 3 кр.
            Электржетекте моделдеу, 3 кр.
            Электр жетекпен микропроцессорлық басқару, 3 кр.
            Электрмен жабдықтау жүйесіндегі релелік қорғаныс пен автоматика, 3 кр.
            Сандық техника және басқару микроконтроллерлері, 2 кр.
            Сандық техника және басқару микроконтроллерлері, 2 кр.
            Сандық техника және басқару микроконтроллерлері, 2 кр.
            Сандық техника және басқару микроконтроллерлері, 2 кр.
            Мамандыққа кіріспе, 1 кр.
            Химия, 1 кр.
            Дәстүрлі емес және жандандырылған энергия көздері, 1 кр.
            М.Ж.Көпеевтің тарихи-мәдени мұрасы, 1 кр.
            Релелік қорғаныстың сенімділігі, 3 кр.
            Аналогты және сандық техниканың элементтерінде релелік қорғаныс, 3 кр.
            Электрэнергетикалық жүйелердің электржабдықтарының жұмысының режимдері, 3 кр.
            Релелік қорғаныс негіздері, 3 кр.
            Электр станциялардың арнайы сұрағы, 3 кр.
            Релелік қорғаныс пен автоматиканың элементтік базасы, 3 кр.
            Электрлік станциялар мен қосалқы станциялардың электрлік жабдықтары, 4 кр.
            Релелік қорғаныстың ток тізбектерінде өтпелі үрдістер, 3 кр.
            Басқару теориясы мен сандық құрылғылардың негіздері, 4 кр.
            Сандық құрылғылар мен автоматиканың теориясының негіздері, 4 кр.
            Жергілікті электрлік тораптар, 3 кр.
            Электр станциялардың жылумеханикалық жабдықтары, 3 кр.
            Күштік түрлендіргіштік құрылғылар, 3 кр.
            Энергетика мен студенттердің оқу-зерттеушілік жұмысының негіздері, 3 кр.
            Сандық құрылғылар мен автоматиканың теориясының негіздері, 3 кр.
            Мамандыққа кіріспе және ғылыми зерттеулердің негіздері, 3 кр.
            Басқару теориясы мен сандық құрылғылардың негіздері, 3 кр.
            Басқару теориясы мен сандық құрылғылардың негіздері, 4 кр.
            Еңбекті қорғау және электроқондырғыларда қауіпсіздік техникасы, 3 кр.
            Электрмен жабдықтау жүйелеріндегі өтпелі процесстер, 4 кр.
            Электрмен жабдықтау жүйелеріндегі асқын кернеу мен оқшаулама, 3 кр.
            Сала экономикасы, 3 кр.
            Электр энергетикадағы математикалық есептеулер және компьютерлік моделдеу, 4 кр.
            Электр станциялар мен қосалқы станциялар, 4 кр.
            Электротехнологиялық өндірістік қондырғылар, 3 кр.
            Электрмен жабдықтау жүйесіндегі релелік қорғаныс пен автоматика, 3 кр.
            Басқару теориясы мен сандық құрылғылардың негіздері, 4 кр.
            Электржетек, 4 кр.
            Электрмен жабдықтау, 4 кр.
            Электр торларының жұмысының режимдері, 4 кр.
            Электрлік станцияның релелік қорғанысы, 4 кр.
            Релелік қорғаныс негіздері, 4 кр.
            Жоғары кернеу техникасы, 3 кр.
            Электрлік станциялардың жабдықтарының оқшаулама координациясы, 3 кр.
            Электрэнергетикалық жүйелердің электржабдықтарының жұмысының режимдері, 3 кр.
            Электржетекте моделдеу, 3 кр.
            Энергожүйелерде автоматика және реттеу, 3 кр.
            Электр станциялардың арнайы сұрағы, 3 кр.
            Аналогты және сандық техниканың элементтерінде релелік қорғаныс, 3 кр.
            Электр жетекпен микропроцессорлық басқару, 3 кр.
            Электрлік жүйелерде электромагниттік сыйымдылығы, 3 кр.
            Электр станциялардың тарату құрылғылары, 3 кр.
            Релелік қорғаныстың сенімділігі, 3 кр.
            Автоматтандырылған электр жетегін басқару жүйелері, 3 кр.
            Релелік қорғаныстың тоқтық тізбектеріндегі өтпелі процестер, 4 кр.
            Цех ішіндегі электрмен жабдықтауды жобалау және электрлік жарықтандыру негіздері, 3 кр.
            Сандық құрылғылар мен автоматиканың теориясының негіздері, 4 кр.
            Электрлік тораптарының параметрлері мен есептеулері, 3 кр.
            Релелік қорғаныс пен автоматиканың элементтік базасы, 3 кр.
            Электр станциялар мен қосалқы станциялар, 4 кр.
            Электрлік станциялардың электрлік бөлімі, 4 кр.
            Электрлік станциялар мен қосалқы станциялардың электрлік жабдықтары, 4 кр.
            Микропроцессорлық құралдар мен жүйелер, 4 кр.
            Электрлік машиналар мен аппараттардағы өтпелі процесстер, 4 кр.
            Электрэнергетикалық жүйелеріндегі өтпелі процесстер, 4 кр.
            Электржетегінің қорғанысы және диагностикасы, 4 кр.
            Мамандыққа кіріспе және ғылыми зерттеулердің негіздері, 3 кр.
            Инженерлік және компьютерлік графика, 3 кр.
            Жергілікті электрлік тораптар, 3 кр.
            Электр станциялардың жылумеханикалық жабдықтары, 3 кр.
            Күштік түрлендіргіштік құрылғылар, 3 кр.
            Басқару теориясы мен сандық құрылғылардың негіздері, 4 кр.
            Еңбекті қорғау және электроқондырғыларда қауіпсіздік техникасы, 3 кр.
            Электрмен жабдықтау жүйелеріндегі өтпелі процесстер, 4 кр.
            Электрмен жабдықтау жүйелеріндегі асқын кернеу мен оқшаулама, 3 кр.
            Сала экономикасы, 3 кр.
            Электр энергетикадағы математикалық есептеулер және компьютерлік моделдеу, 4 кр.
            Электр станциялар мен қосалқы станциялар, 4 кр.
            Электротехнологиялық өндірістік қондырғылар, 3 кр.
            Электрмен жабдықтау жүйесіндегі релелік қорғаныс пен автоматика, 3 кр.
            Электрмен жабдықтау, 4 кр.
            Электр торларының жұмысының режимдері, 4 кр.
            Электрлік станцияның релелік қорғанысы, 4 кр.
            Релелік қорғаныс негіздері, 4 кр.
            Жоғары кернеу техникасы, 3 кр.
            Электрлік станциялардың жабдықтарының оқшаулама координациясы, 3 кр.
            Электрэнергетикалық жүйелердің электржабдықтарының жұмысының режимдері, 3 кр.
            Электржетекте моделдеу, 3 кр.
            Энергожүйелерде автоматика және реттеу, 3 кр.
            Электр станциялардың арнайы сұрағы, 3 кр.
            Аналогты және сандық техниканың элементтерінде релелік қорғаныс, 3 кр.
            Электр жетекпен микропроцессорлық басқару, 3 кр.
            Электрлік жүйелерде электромагниттік сыйымдылығы, 3 кр.
            Электр станциялардың тарату құрылғылары, 3 кр.
            Релелік қорғаныстың сенімділігі, 3 кр.
            Автоматтандырылған электр жетегін басқару жүйелері, 3 кр.
            Релелік қорғаныстың тоқтық тізбектеріндегі өтпелі процестер, 4 кр.
            Сандық құрылғылар мен автоматиканың теориясының негіздері, 4 кр.
            Электр станциялар мен қосалқы станциялар, 4 кр.
            Электрлік станциялардың электрлік бөлімі, 4 кр.
            Электрлік машиналар мен аппараттардағы өтпелі процесстер, 4 кр.
            Мамандыққа кіріспе және ғылыми зерттеулердің негіздері, 3 кр.
            Инженерлік және компьютерлік графика, 3 кр.
            Жергілікті электрлік тораптар, 3 кр.
            Электр станциялардың жылумеханикалық жабдықтары, 3 кр.
            Басқару теориясы мен сандық құрылғылардың негіздері, 4 кр.
            Еңбекті қорғау және электроқондырғыларда қауіпсіздік техникасы, 3 кр.
            Электрмен жабдықтау жүйелеріндегі асқын кернеу мен оқшаулама, 3 кр.
            Сала экономикасы, 3 кр.
            Электр энергетикадағы математикалық есептеулер және компьютерлік моделдеу, 4 кр.
            Электр станциялар мен қосалқы станциялар, 4 кр.
            Электротехнологиялық өндірістік қондырғылар, 3 кр.
            Электрмен жабдықтау жүйесіндегі релелік қорғаныс пен автоматика, 3 кр.
            Электрмен жабдықтау, 4 кр.
            Электрлік станцияның релелік қорғанысы, 4 кр.
            Электрлік станциялардың жабдықтарының оқшаулама координациясы, 3 кр.
            Электр станциялардың арнайы сұрағы, 3 кр.
            Электр станциялардың тарату құрылғылары, 3 кр.
            Электрқондырғыларды пайдалану кезіндегі электрқауіпсіздік пен еңбекті ұйымдастыру, 3 кр.
            Инженерлік жобалау, 3 кр.
            Мамандыққа кіріспе, 3 кр.
            Өнеркәсіптік электрэнергетикадағы оңтайлы шешім, 4 кр.
            Электрэнергетикадағы менеджмент, 3 кр.
            Сандық құрылғылар мен автоматиканың теориясының негіздері, 4 кр.
            Электр станциялар мен қосалқы станциялар, 4 кр.
            Электрэнергетикалық жүйелердегі өтпелі процесстер, 5 кр.
            Мамандыққа кіріспе және ғылыми зерттеулердің негіздері, 3 кр.
            Инженерлік және компьютерлік графика, 3 кр.
            Жергілікті электрлік тораптар, 3 кр.
            Электрлік тораптарының параметрлері мен есептеулері, 3 кр.
            Электрлік машиналар мен аппараттардағы өтпелі процесстер, 5 кр.
            Басқару теориясы мен сандық құрылғылардың негіздері, 4 кр.
            Еңбекті қорғау және электроқондырғыларда қауіпсіздік техникасы, 3 кр.
            Электрмен жабдықтау жүйелеріндегі өтпелі процесстер, 5 кр.
            Электрмен жабдықтау жүйелеріндегі асқын кернеу мен оқшаулама, 3 кр.
            Сала экономикасы, 3 кр.
            Электр энергетикадағы математикалық есептеулер және компьтерлік моделдеу, 3 кр.
            Электр станциялар мен қосалқы станциялар, 4 кр.
            Электротехнологиялық өндірістік қондырғылар, 3 кр.
            Электрмен жабдықтау жүйесіндегі релелік қорғаныс пен автоматика, 3 кр.
            Электр торларының жұмысының режимдері, 4 кр.
            Жоғары кернеу техникасы, 3 кр.
            Энергожүйелерде автоматика және реттеу, 3 кр.
            Электрлік жүйелерде электромагниттік сыйымдылығы, 3 кр.
            Электрқондырғыларды пайдалану кезіндегі электрқауіпсіздік пен еңбекті ұйымдастыру, 3 кр.
            Электрэнергетикадағы менеджмент, 3 кр.
            Инженерлік жобалау, 3 кр.
            Мамандыққа кіріспе, 3 кр.
            Өнеркәсіптік электрэнергетикадағы оңтайлы шешім, 3 кр.
            Жергілікті электрлік тораптар, 3 кр.
            Жергілікті электрлік тораптар, 3 кр.
            Жергілікті электрлік тораптар, 3 кр.
            Электр станциялар мен қосалқы станциялар, 4 кр.
            Электр станциялар мен қосалқы станциялар, 4 кр.
            Электрлік станцияның релелік қорғанысы, 4 кр.
            Электрмен жабдықтау, 4 кр.
            Электрмен жабдықтау жүйелеріндегі өтпелі процесстер, 4 кр.
            Электрмен жабдықтау жүйелеріндегі асқын кернеу мен оқшаулама, 3 кр.
            Электрмен жабдықтау жүйелеріндегі асқын кернеу мен оқшаулама, 3 кр.
            Электрмен жабдықтау жүйелеріндегі асқын кернеу мен оқшаулама, 3 кр.
            Электрлік станциялардың жабдықтарының оқшаулама координациясы, 3 кр.
            Электрлік станциялардың жабдықтарының оқшаулама координациясы, 3 кр.
            Электрлік станциялардың жабдықтарының оқшаулама координациясы, 3 кр.
            Электр станциялардың арнайы сұрағы, 3 кр.
            Электр станциялардың тарату құрылғылары, 3 кр.
            Электрмен жабдықтау жүйесіндегі релелік қорғаныс пен автоматика, 3 кр.
            Электрмен жабдықтау жүйесіндегі релелік қорғаныс пен автоматика, 3 кр.
            Электрмен жабдықтау жүйесіндегі релелік қорғаныс пен автоматика, 3 кр.
            Сандық құрылғылар мен автоматиканың теориясының негіздері, 3 кр.
            Электрэнергетикалық жүйелеріндегі өтпелі процесстер, 3 кр.
            Электр станциялар мен қосалқы станциялар, 3 кр.
            Микропроцессорлық құралдар мен жүйелер, 3 кр.
            Электрлік станциялар мен қосалқы станциялардың электрлік жабдықтары, 3 кр.
            Мамандыққа кіріспе және ғылыми зерттеулердің негіздері, 3 кр.
            Инженерлік және компьютерлік графика, 3 кр.
            Электрлік машиналар мен аппараттардағы өтпелі процесстер, 3 кр.
            Релелік қорғаныстың ток тізбектерінде өтпелі үрдістер, 3 кр.
            Электржетегінің қорғанысы және диагностикасы, 3 кр.
            Электрмен жабдықтау жүйелеріндегі өтпелі процесстер, 3 кр.
            Жергілікті электрлік тораптар, 3 кр.
            Электрлік тораптарының параметрлері мен есептеулері, 3 кр.
            Электрлік станциялардың электрлік бөлімі, 3 кр.
            Басқару теориясы мен сандық құрылғылардың негіздері, 3 кр.
            Инженерлік жобалау, 3 кр.
            Еңбекті қорғау және электроқондырғыларда қауіпсіздік техникасы, 3 кр.
            Электрмен жабдықтау жүйелеріндегі асқын кернеу мен оқшаулама, 3 кр.
            Мамандыққа кіріспе, 3 кр.
            Өнеркәсіптік электрэнергетикадағы оңтайлы шешім, 3 кр.
            Сала экономикасы, 3 кр.
            Электр энергетикадағы математикалық есептеулері, 3 кр.
            Электр станциялар мен қосалқы станциялар, 3 кр.
            Электротехнологиялық өндірістік қондырғылар, 3 кр.
            Электрмен жабдықтау жүйесіндегі релелік қорғаныс пен автоматика, 3 кр.
            Электр торларының жұмысының режимдері, 3 кр.
            Жоғары кернеу техникасы, 3 кр.
            Энергожүйелерде автоматика және реттеу, 3 кр.
            Электрлік жүйелерде электромагниттік сыйымдылығы, 3 кр.
            Электрқондырғыларды пайдалану кезіндегі электрқауіпсіздік пен еңбекті ұйымдастыру, 3 кр.
            Электрэнергетикадағы менеджмент, 3 кр.
            Электр жетекпен микропроцессорлық басқару, 3 кр.
            Аналогты және сандық техниканың элементтерінде релелік қорғаныс, 3 кр.
            Электр станциялардың арнайы сұрағы, 3 кр.
            Күштік түрлендіргіштік құрылғылар, 3 кр.
            Релелік қорғаныс пен автоматиканың элементтік базасы, 3 кр.
            Электр станциялардың жылумеханикалық жабдықтары, 3 кр.
            Релелік қорғаныс негіздері, 3 кр.
            Электрлік станцияның релелік қорғанысы, 3 кр.
            Электрмен жабдықтау, 3 кр.
            Электрмен жабдықтау, 3 кр.
            Электрлік станциялардың жабдықтарының оқшаулама координациясы, 3 кр.
            Электрэнергетикалық жүйелердің электржабдықтарының жұмысының режимдері, 3 кр.
            Электржетекте моделдеу, 3 кр.
            Электр станциялардың тарату құрылғылары, 3 кр.
            Релелік қорғаныстың сенімділігі, 3 кр.
            Автоматтандырылған электр жетегін басқару жүйелері, 3 кр.
            Кәсіпкерлік құқығы, 2 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 2 кр.
            Start up жобаларының экономикалық негіздемелері, 2 кр.
            Маркетинг және брендинг, 2 кр.
            Экологиялық менеджмент, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Бизнес-жоспарлау және жобалау, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 2 кр.
            Электрлік станциялардың электрлік бөлімі, 4 кр.
            Электрмен жабдықтау, 4 кр.
            Электр станциялардың жылумеханикалық жабдықтары, 3 кр.
            Сандық құрылғылар мен автоматиканың теориясының негіздері, 3 кр.
            Электрэнергетикалық жүйелеріндегі өтпелі процесстер, 4 кр.
            Электр станциялар мен қосалқы станциялар, 4 кр.
            Микропроцессорлық құралдар мен жүйелер, 4 кр.
            Мамандыққа кіріспе және ғылыми зерттеулердің негіздері, 2 кр.
            Электрлік машиналар мен аппараттардағы өтпелі процесстер, 4 кр.
            Электрмен жабдықтау жүйелеріндегі өтпелі процесстер, 4 кр.
            Электрлік станциялар мен қосалқы станциялардың электрлік жабдықтары, 4 кр.
            Инженерлік және компьютерлік графика, 2 кр.
            Релелік қорғаныстың тоқтық тізбектеріндегі өтпелі процестер, 4 кр.
            Электржетегінің қорғанысы және диагностикасы, 4 кр.
            Жергілікті электрлік тораптар, 3 кр.
            Инженерлік жобалау, 2 кр.
            Электрлік тораптарының параметрлері мен есептеулері, 3 кр.
            Электрлік станциялардың электрлік бөлімі, 4 кр.
            Мамандыққа кіріспе, 2 кр.
            Басқару теориясы мен сандық құрылғылардың негіздері, 3 кр.
            Өнеркәсіптік электрэнергетикадағы оңтайлы шешім, 4 кр.
            Еңбекті қорғау және электроқондырғыларда қауіпсіздік техникасы, 3 кр.
            Электрмен жабдықтау жүйелеріндегі асқын кернеу мен оқшаулама, 3 кр.
            Релелік қорғаныстың сенімділігі, 3 кр.
            Сала экономикасы, 3 кр.
            Электр энергетикадағы математикалық есептеулері, 4 кр.
            Электр станциялар мен қосалқы станциялар, 4 кр.
            Электротехнологиялық өндірістік қондырғылар, 3 кр.
            Электрмен жабдықтау жүйесіндегі релелік қорғаныс пен автоматика, 3 кр.
            Электр торларының жұмысының режимдері, 3 кр.
            Жоғары кернеу техникасы, 3 кр.
            Энергожүйелерде автоматика және реттеу, 3 кр.
            Электрлік жүйелерде электромагниттік сыйымдылығы, 3 кр.
            Start up жобаларының экономикалық негіздемелері, 2 кр.
            Бизнес-жоспарлау және жобалау, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Электрқондырғыларды пайдалану кезіндегі электрқауіпсіздік пен еңбекті ұйымдастыру, 3 кр.
            Электрэнергетикадағы менеджмент, 3 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 3 кр.
            Электр жетекпен микропроцессорлық басқару, 3 кр.
            Аналогты және сандық техниканың элементтерінде релелік қорғаныс, 3 кр.
            Электр станциялардың арнайы сұрағы, 3 кр.
            Күштік түрлендіргіштік құрылғылар, 3 кр.
            Релелік қорғаныс пен автоматиканың элементтік базасы, 3 кр.
            Электр станциялардың жылумеханикалық жабдықтары, 3 кр.
            Релелік қорғаныс негіздері, 3 кр.
            Электрлік станцияның релелік қорғанысы, 3 кр.
            Электрмен жабдықтау, 3 кр.
            Электрмен жабдықтау, 3 кр.
            Электрлік станциялардың жабдықтарының оқшаулама координациясы, 3 кр.
            Электрэнергетикалық жүйелердің электржабдықтарының жұмысының режимдері, 3 кр.
            Электржетекте моделдеу, 3 кр.
            Электр станциялардың тарату құрылғылары, 3 кр.
            Автоматтандырылған электр жетегін басқару жүйелері, 3 кр.
            Кәсіпкерлік құқығы, 2 кр.
            Экологиялық менеджмент, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 3 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Электрлік станциялардағы басқару және реттеу автоматикасы, 3 кр.
            Энергетикалық жүйені пайдалану, 4 кр.
            Цех ішіндегі электрмен жабдықтауды жобалау, 2 кр.
            Автоматтандырылған электр жетегінің теориясы, 2 кр.
            Электр торабын жобалау, 2 кр.
            Электр станциялардың электржабдығын пайдалану, 2 кр.
            Электр энергияның берілу режимдері, 3 кр.
            Автоматтандырылған электр жетегінің электрлік аппараттары және элементтері, 3 кр.
            Электротехнологиялық өндірістік қондырғылар, 3 кр.
            Электр станцияның электр жабдығының жұмыс режимі, 3 кр.
            Электр тораптардың жабдығын монтаждау және жөндеу, 2 кр.
            Электржетегінің қорғанысы және диагностикасы, 2 кр.
            Электр станциялардың арнайы сұрағы, 2 кр.
            Энергожүйе автоматикасының автоматикалық құрылғыларының өлшеуіш органдары, 2 кр.
            Электрлік жарықтандыру негіздері, 2 кр.
            Электр тораптары мен жүйелеріндегі релелік қорғаныс, 3 кр.
            Энергетикалық қондырғыларды жөндеу, баптау және пайдалану, 3 кр.
            Типтік технологиялық кешендердің автоматтандырылуы, 3 кр.
            Электр станцияларды жобалау, 4 кр.
            Типтік өндірістік қондырғылардың автоматтандырылған электр жетегі, 4 кр.
            Сала бойынша электрмен жабдықтау жүйесін жобалау, 4 кр.
            Электр энергияның берілу режимдері, 3 кр.
            Энергетикалық қондырғыларды жөндеу, баптау және пайдалану, 3 кр.
            Электр тораптары мен жүйелеріндегі релелік қорғаныс, 3 кр.
            Электр станцияларды жобалау, 4 кр.
            Энергетикалық жүйені пайдалану, 4 кр.
            Электр тораптарын жобалау, монтаждау және жөндеу, 4 кр.
            Электржабдығын пайдалану және электр станциялардың арнайы сұрақтары, 4 кр.
            Электр станцияның электр жабдығының жұмыс режимі, 3 кр.
            Цех ішіндегі электрмен жабдықтауды жобалау және электрлік жарықтандыру негіздері, 4 кр.
            Электрлік станциялардағы басқару және реттеу автоматикасы, 3 кр.
            Сала бойынша электрмен жабдықтау жүйесін жобалау, 4 кр.
            Автоматтандырылған электр жетегінің теориясы, 4 кр.
            Автоматтандырылған электр жетегінің электрлік аппараттары және элементтері, 3 кр.
            Типтік технологиялық кешендердің автоматтандырылуы, 3 кр.
            Типтік өндірістік қондырғылардың автоматтандырылған электр жетегі, 4 кр.
            Электр аппараттарының теориясының негіздері, 3 кр.
            Электр станциялардың электржабдығын пайдалану, 3 кр.
            Электрэнергетикалық жүйелердің автоматикасы, 4 кр.
            Электр станцияның электр жабдығының жұмыс режимі, 4 кр.
            Электрэнергетикасында электромагниттік сыйымдылығы, 3 кр.
            Релелік қорғаныс пен автоматиканың құрылғыларын монтаждау, жөндеу және диагностикалау, 3 кр.
            Релелік қорғанысты жобалау, 4 кр.
            Дәстүрлі емес және жандандырылған энергия көздері, 3 кр.
            Электртехникалық материалтану және өлшеу, 4 кр.
            Цех ішіндегі электрмен жабдықтауды жобалау және электрлік жарықтандыру негіздері, 4 кр.
            Автоматтандырылған электр жетегінің теориясы, 4 кр.
            Электр станцияның электр жабдығының жұмыс режимі, 4 кр.
            Электр аппараттарының теориясының негіздері, 3 кр.
            Электржетек, 3 кр.
            Цех ішіндегі электрмен жабдықтауды жобалау және электрлік жарықтандыру негіздері, 4 кр.
            Электр аппараттарының теориясының негіздері, 4 кр.
            Энергетикалық қондырғыларды жөндеу, баптау және пайдалану, 4 кр.
            Сала бойынша электрмен жабдықтау жүйесін жобалау, 5 кр.
            Автоматтандырылған электр жетегінің электрлік аппараттары және элементтері, 3 кр.
            Электр аппараттарының теориясының негіздері, 3 кр.
            Энергетикалық жүйені пайдалану, 4 кр.
            Электр станцияның электр жабдығының жұмыс режимі, 4 кр.
            Электрэнергетикалық жүйелердің автоматикасы, 4 кр.
            Автоматтандырылған электр жетегінің теориясы, 4 кр.
            Электр энергияның берілу режимдері, 4 кр.
            Электр станциялардың электржабдығын пайдалану, 4 кр.
            Электрэнергетикасында электромагниттік сыйымдылығы, 4 кр.
            Автоматтандырылған электр жетегінің электрлік аппараттары және элементтері, 4 кр.
            Электр тораптары мен жүйелеріндегі релелік қорғаныс, 4 кр.
            Электрлік станциялардағы басқару және реттеу автоматикасы, 4 кр.
            Релелік қорғаныс пен автоматиканың құрылғыларын монтаждау, жөндеу және диагностикалау, 4 кр.
            Типтік технологиялық кешендердің автоматтандырылуы, 4 кр.
            Электр тораптарын жобалау, монтаждау және жөндеу, 5 кр.
            Электр станцияларды жобалау, 5 кр.
            Релелік қорғанысты жобалау, 5 кр.
            Типтік өндірістік қондырғылардың автоматтандырылған электр жетегі, 5 кр.
            Дәстүрлі емес және жандандырылған энергия көздері, 3 кр.
            Электртехникалық материалтану және өлшеу, 4 кр.
            Электржетек, 3 кр.
            Цех ішіндегі электрмен жабдықтауды жобалау және электрлік жарықтандыру негіздері, 4 кр.
            Электр аппараттарының теориясының негіздері, 4 кр.
            Энергетикалық қондырғыларды жөндеу, баптау және пайдалану, 4 кр.
            Сала бойынша электрмен жабдықтау жүйесін жобалау, 5 кр.
            Энергетикалық жүйені пайдалану, 4 кр.
            Электр станцияның электр жабдығының жұмыс режимі, 4 кр.
            Электрэнергетикалық жүйелердің автоматикасы, 4 кр.
            Автоматтандырылған электр жетегінің теориясы, 4 кр.
            Электр энергияның берілу режимдері, 4 кр.
            Электр станциялардың электржабдығын пайдалану, 4 кр.
            Электрэнергетикасында электромагниттік сыйымдылығы, 4 кр.
            Автоматтандырылған электр жетегінің электрлік аппараттары және элементтері, 4 кр.
            Электр тораптары мен жүйелеріндегі релелік қорғаныс, 4 кр.
            Электрлік станциялардағы басқару және реттеу автоматикасы, 4 кр.
            Релелік қорғаныс пен автоматиканың құрылғыларын монтаждау, жөндеу және диагностикалау, 4 кр.
            Типтік технологиялық кешендердің автоматтандырылуы, 4 кр.
            Электр тораптарын жобалау, монтаждау және жөндеу, 5 кр.
            Электр станцияларды жобалау, 5 кр.
            Релелік қорғанысты жобалау, 5 кр.
            Типтік өндірістік қондырғылардың автоматтандырылған электр жетегі, 5 кр.
            Дәстүрлі емес және жандандырылған энергия көздері, 3 кр.
            Электртехникалық материалтану және өлшеу, 4 кр.
            Электржетек, 3 кр.
            Дәстүрлі емес және жандандырылған энергия көздері, 3 кр.
            Электртехникалық материалтану және өлшеу, 4 кр.
            Электржетек, 3 кр.
            Цех ішіндегі электрмен жабдықтауды жобалау және электрлік жарықтандыру негіздері, 4 кр.
            Электр аппараттарының теориясының негіздері, 4 кр.
            Энергетикалық қондырғыларды жөндеу, баптау және пайдалану, 4 кр.
            Сала бойынша электрмен жабдықтау жүйесін жобалау, 5 кр.
            Электр станцияның электр жабдығының жұмыс режимі, 4 кр.
            Электр станциялардың электржабдығын пайдалану, 4 кр.
            Электрлік станциялардағы басқару және реттеу автоматикасы, 4 кр.
            Электр станцияларды жобалау, 5 кр.
            Өлшеуіш техника, 4 кр.
            Энергияның замануи жаңартылған көздері, 3 кр.
            Автоматтандырылған электржетек, 3 кр.
            Дәстүрлі емес және жандандырылған энергия көздері, 3 кр.
            Электртехникалық материалтану және өлшеу, 4 кр.
            Электржетек, 3 кр.
            Цех ішіндегі электрмен жабдықтауды жобалау және электрлік жарықтандыру негіздері, 4 кр.
            Электр аппараттарының теориясының негіздері, 4 кр.
            Энергетикалық қондырғыларды жөндеу, баптау және пайдалану, 4 кр.
            Сала бойынша электрмен жабдықтау жүйесін жобалау, 5 кр.
            Өлшеуіш техника, 4 кр.
            Энергияның замануи жаңартылған көздері, 3 кр.
            Автоматтандырылған электржетек, 3 кр.
            Энергетикалық жүйені пайдалану, 4 кр.
            Электр тораптары мен жүйелеріндегі релелік қорғаныс, 4 кр.
            Электр энергияның берілу режимдері, 4 кр.
            Электр тораптарын жобалау, монтаждау және жөндеу, 5 кр.
            Суды тазарту технологиясы, 3 кр.
            Ландшафтық дизайн, 3 кр.
            Шетел және ұлттық тағамдар технологиясы, 3 кр.
            Кинология негіздері, 3 кр.
            Музыкалық аспап/домбыра/фортепиано/ баян, 3 кр.
            Қазіргі ақпараттық қоғам және жаһандану, 3 кр.
            Шығыс тілі (қытай тілі), 3 кр.
            Шешендік өнер, 3 кр.
            Оқығаны туралы stand up, 3 кр.
            Көшбасшылық психологиясы және персоналды басқару, 3 кр.
            Кәсіби-қолданбалы дене даярлығы, 3 кр.
            Ғылым және жаңа технологиялар тарихы, 3 кр.
            Спичрайтинг, 3 кр.
            Сапа менеджментінің біріктірілген жүйелері, 3 кр.
            Технологиялық инжиниринг, 3 кр.
            Патенттану және ғылыми зерттеулер негіздері, 3 кр.
            Мобильді қосымшаларды әзірлеу, 3 кр.
            Компьютерлік графика негіздері, 3 кр.
            Жеке ғимараттарды жобалау және тұрғызу негіздері, 3 кр.
            Нанотехнологиялардың физикалық негіздері, 3 кр.
            Экотехнологиялар және болашақ энергия, 3 кр.
            Дүниежүзілік мұра және халықаралық туризм, 3 кр.
            Су және отын химиясы, 3 кр.
            Тайм-менеджменті, 3 кр.
            Басқару есебі, 3 кр.
            Креативті кәсіпкерлік, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы, 3 кр.
            Энергия сақтау және энергия аудит, 3 кр.
            Заманауи әлемдегі байланыс және ақпарат, 3 кр.
            Киберқауіпсіздік және заманауи мобильдік құрылғылардағы қолданушы ақпаратын қорғау, 3 кр.
            Энергоменеджмент және инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Еуропа тілі (француз тілі), 3 кр.
            Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу және кәсіби тіл әдебі, 3 кр.
            Арнайы мақсаттағы шетел тілі, 3 кр.
            Цех ішіндегі электрмен жабдықтауды жобалау және электрлік жарықтандыру негіздері, 4 кр.
            Цех ішіндегі электрмен жабдықтауды жобалау және электрлік жарықтандыру негіздері, 4 кр.
            Цех ішіндегі электрмен жабдықтауды жобалау және электрлік жарықтандыру негіздері, 4 кр.
            Электр станцияның электр жабдығының жұмыс режимі, 4 кр.
            Электр аппараттарының теориясының негіздері, 4 кр.
            Электр аппараттарының теориясының негіздері, 4 кр.
            Электр аппараттарының теориясының негіздері, 4 кр.
            Электрлік станциялардағы басқару және реттеу автоматикасы, 4 кр.
            Электр станциялардың электржабдығын пайдалану, 4 кр.
            Электр станцияларды жобалау, 5 кр.
            Энергетикалық қондырғыларды жөндеу, баптау және пайдалану, 4 кр.
            Энергетикалық қондырғыларды жөндеу, баптау және пайдалану, 4 кр.
            Энергетикалық қондырғыларды жөндеу, баптау және пайдалану, 4 кр.
            Сала бойынша электрмен жабдықтау жүйесін жобалау, 5 кр.
            Сала бойынша электрмен жабдықтау жүйесін жобалау, 5 кр.
            Сала бойынша электрмен жабдықтау жүйесін жобалау, 5 кр.
            Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, 3 кр.
            Энергетикалық қондырғыларды жөндеу, баптау және пайдалану, 4 кр.
            Дәстүрлі емес және жандандырылған энергия көздері, 3 кр.
            Өлшеуіш техника, 4 кр.
            Электртехникалық материалтану және өлшеу, 4 кр.
            Автоматтандырылған электржетек, 3 кр.
            Электр тораптарын жобалау, монтаждау және жөндеу, 5 кр.
            Электржетек, 3 кр.
            Цех ішіндегі электрмен жабдықтауды жобалау және электрлік жарықтандыру негіздері, 4 кр.
            Электр аппараттарының теориясының негіздері, 4 кр.
            Сала бойынша электрмен жабдықтау жүйесін жобалау, 5 кр.
            Энергияның замануи жаңартылған көздері, 3 кр.
            Энергетикалық жүйені пайдалану, 4 кр.
            Электр тораптары мен жүйелеріндегі релелік қорғаныс, 4 кр.
            Электр энергияның берілу режимдері, 4 кр.
            Электр станцияның электр жабдығының жұмыс режимі, 4 кр.
            Автоматтандырылған электр жетегінің теориясы, 4 кр.
            Электрэнергетикалық жүйелердің автоматикасы, 4 кр.
            Электр станцияларды жобалау, 5 кр.
            Релелік қорғанысты жобалау, 5 кр.
            Типтік өндірістік қондырғылардың автоматтандырылған электр жетегі, 5 кр.
            Электрлік станциялардағы басқару және реттеу автоматикасы, 4 кр.
            Электрэнергетикасында электромагниттік сыйымдылығы, 4 кр.
            Автоматтандырылған электр жетегінің электрлік аппараттары және элементтері, 4 кр.
            Электр станциялардың электржабдығын пайдалану, 4 кр.
            Релелік қорғаныс пен автоматиканың құрылғыларын монтаждау, жөндеу және диагностикалау, 4 кр.
            Типтік технологиялық кешендердің автоматтандырылуы, 4 кр.
            Компьютерлік графика негіздері, 3 кр.
            Жеке ғимараттарды жобалау және тұрғызу негіздері, 3 кр.
            Суды тазарту технологиясы, 3 кр.
            Ландшафтық дизайн, 3 кр.
            Шетел және ұлттық тағамдар технологиясы, 3 кр.
            Кинология негіздері, 3 кр.
            Музыкалық аспап/домбыра/фортепиано/ баян, 3 кр.
            Қазіргі ақпараттық қоғам және жаһандану, 3 кр.
            Шығыс тілі (қытай тілі), 3 кр.
            Шешендік өнер, 3 кр.
            Оқығаны туралы stand up, 3 кр.
            Көшбасшылық психологиясы және персоналды басқару, 3 кр.
            Кәсіби-қолданбалы дене даярлығы, 3 кр.
            Ғылым және жаңа технологиялар тарихы, 3 кр.
            Қазақстанның заманауи мәдениетіндегі құндылықтар трансформациясы, 3 кр.
            Сапа менеджментінің біріктірілген жүйелері, 3 кр.
            Технологиялық инжиниринг, 3 кр.
            Мобильді қосымшаларды әзірлеу, 3 кр.
            Киберқауіпсіздік және заманауи мобильдік құрылғылардағы қолданушы ақпаратын қорғау, 3 кр.
            Нанотехнологиялардың физикалық негіздері, 3 кр.
            Экотехнологиялар және болашақ энергия, 3 кр.
            Дүниежүзілік мұра және халықаралық туризм, 3 кр.
            Су және отын химиясы, 3 кр.
            Тайм-менеджменті, 3 кр.
            Басқару есебі, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы, 3 кр.
            Энергия сақтау және энергия аудит, 3 кр.
            Заманауи әлемдегі байланыс және ақпарат, 3 кр.
            Энергоменеджмент және инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу және кәсіби тіл әдебі, 3 кр.
            Еуропа тілі (француз тілі), 3 кр.
            Арнайы мақсаттағы шетел тілі, 3 кр.
            Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, 3 кр.
            3D-модельдеу негіздері, 3 кр.
            Патенттану және ғылыми зерттеулер негіздері, 3 кр.
            Заманауи техниканын материалдары, 3 кр.
            Ертіс бойындағы Павлодарлық металлургия, 3 кр.
            Тиімді сату техникасы, 3 кр.
            Энергетикалық қондырғыларды жөндеу, баптау және пайдалану, 4 кр.
            Өлшеуіш техника, 4 кр.
            Автоматтандырылған электржетек, 4 кр.
            Дәстүрлі емес және жандандырылған энергия көздері, 3 кр.
            Электр тораптарын жобалау, монтаждау және жөндеу, 5 кр.
            Электртехникалық материалтану және өлшеу, 4 кр.
            Электржетек, 4 кр.
            Типтік өндірістік қондырғылардың автоматтандырылған электр жетегі, 5 кр.
            Электрэнергетикасында электромагниттік сыйымдылығы, 4 кр.
            Электр станциялардың электржабдығын пайдалану, 4 кр.
            Цех ішіндегі электрмен жабдықтауды жобалау және электрлік жарықтандыру негіздері, 4 кр.
            Электр аппараттарының теориясының негіздері, 4 кр.
            Сала бойынша электрмен жабдықтау жүйесін жобалау, 5 кр.
            Релелік қорғаныс пен автоматиканың құрылғыларын монтаждау, жөндеу және диагностикалау, 4 кр.
            Энергияның замануи жаңартылған көздері, 3 кр.
            Энергетикалық жүйені пайдалану, 4 кр.
            Электр тораптары мен жүйелеріндегі релелік қорғаныс, 4 кр.
            Электр энергияның берілу режимдері, 4 кр.
            Электр станцияның электр жабдығының жұмыс режимі, 4 кр.
            Автоматтандырылған электр жетегінің теориясы, 4 кр.
            Электрэнергетикалық жүйелердің автоматикасы, 4 кр.
            Электр станцияларды жобалау, 5 кр.
            Релелік қорғанысты жобалау, 5 кр.
            Электрлік станциялардағы басқару және реттеу автоматикасы, 4 кр.
            Автоматтандырылған электр жетегінің электрлік аппараттары және элементтері, 4 кр.
            Типтік технологиялық кешендердің автоматтандырылуы, 4 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb