Қателік
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Ғылым мен білім берудегі ақпараттық технологиялар, 1 кр.
            Ғылым және техниканың жаһандану технологиялары, 1 кр.
            Ғылымның әдістеулері және ғылыми зерттеулердің әдістері, 2 кр.
            Инновациялық технологиялар бойынша жобалар мен халықаралық гранттарды құру негіздері, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Ғылым мен білім берудегі жаңа ақпараттық технологиялар, 1 кр.
            Ғылым және техниканың жаһандану технологиялары, 1 кр.
            Ғылымның әдістеулері және ғылыми зерттеулердің әдістері, 2 кр.
            Инновациялық технологиялар бойынша жобалар мен халықаралық гранттарды құру негіздері, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Ғылым және техниканың жаһандану технологиялары, 3 кр.
            Ғылым мен білім берудегі жаңа ақпараттық технологиялар, 3 кр.
            Ғылымның әдістеулері және ғылыми зерттеулердің әдістері, 2 кр.
            Инновациялық технологиялар бойынша жобалар мен халықаралық гранттарды құру негіздері, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Ғылым және техниканың жаһандану технологиялары, 3 кр.
            Ғылым мен білім берудегі жаңа ақпараттық технологиялар, 3 кр.
            Ғылымның әдістеулері және ғылыми зерттеулердің әдістері, 3 кр.
            Инновациялық технологиялар бойынша жобалар мен халықаралық гранттарды құру негіздері, 3 кр.
            Ғылым және техниканың жаһандану технологиялары, 3 кр.
            Ғылымның әдістеулері және ғылыми зерттеулердің әдістері, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Ғылым және білім ақпараттық технологиясы, 3 кр.
            Инновациялық технологиялар бойынша жобалар мен халықаралық гранттарды құру негіздері, 3 кр.
            Электртехникалық пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Ғылым және техниканың жаһандану технологиялары, 3 кр.
            Ғылымның әдістеулері және ғылыми зерттеулердің әдістері, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Ғылым және білім ақпараттық технологиясы, 3 кр.
            Инновациялық технологиялар бойынша жобалар мен халықаралық гранттарды құру негіздері, 3 кр.
            Электртехникалық пәндерді оқыту әдістемесі, 4 кр.
            Заманауи жаңғыртылған энергия көздері, 3 кр.
            Дәстүрлі энергия көздерін тиімді қолданудың замануи технологиялары, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Ғылым және техниканың жаһандану технологиялары, 3 кр.
            Ғылымның әдістеулері және ғылыми зерттеулердің әдістері, 3 кр.
            Ғылым және білім ақпараттық технологиясы, 3 кр.
            Инновациялық технологиялар бойынша жобалар мен халықаралық гранттарды құру негіздері, 3 кр.
            Электртехникалық пәндерді оқыту әдістемесі, 4 кр.
            Заманауи бизнес үрдістердің логистикасы, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Заманауи жаңғыртылған энергия көздері, 3 кр.
            Дәстүрлі энергия көздерін тиімді қолданудың замануи технологиялары, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Инновациялық бизнес кәсіпкерлік, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 4 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Заманауи жаңғыртылған энергия көздері, 3 кр.
            Дәстүрлі энергия көздерін тиімді қолданудың замануи технологиялары, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Ғылым және техниканың жаһандану технологиялары, 3 кр.
            Ғылымның әдістеулері және ғылыми зерттеулердің әдістері, 3 кр.
            Ғылым және білім ақпараттық технологиясы, 3 кр.
            Инновациялық технологиялар бойынша жобалар мен халықаралық гранттарды құру негіздері, 3 кр.
            Заманауи бизнес үрдістердің логистикасы, 3 кр.
            Электртехникалық пәндерді оқыту әдістемесі, 4 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Инновациялық бизнес кәсіпкерлік, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 4 кр.
            Стандартты емес алгоритмдерде АРҚ құрылысы, 3 кр.
            MATLAB жүйесіндегі визуалды моделдеу, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            СТ және басқару микроконтроллерлері, 3 кр.
            Электрмен жабдықтау жүйесінің математикалық үлгілері, 3 кр.
            Электрэнергетиканың арнайы сұрақтары, 3 кр.
            Автоматтандырылған электржетектің арнайы сұрақтары, 3 кр.
            Электртехнологияның арнайы сұрақтары, 2 кр.
            Жүйелер мен тораптардың арнайы сұрақтары, 2 кр.
            Электропривод общепромышленных механизмов, 2 кр.
            Типтік және технологиялық кешендерді автоматтандыру, 2 кр.
            Электрмен жабдықтаудың арнайы сұрақтары, 3 кр.
            Станциялар мен қосалқы станциялардың арнайы сұрақтары, 3 кр.
            Электр қауіпсіздіктің арнайы сұрақтары, 2 кр.
            Электрэнергетикадағы электр қауіпсіздік, 2 кр.
            СТ және басқару микроконтроллерлері, 2 кр.
            Электрмен жабдықтау жүйесінің математикалық үлгілері, 2 кр.
            Электрэнергетиканың арнайы сұрақтары, 2 кр.
            Автоматтандырылған электржетектің арнайы сұрақтары, 2 кр.
            Электртехнологияның арнайы сұрақтары, 2 кр.
            Жүйелер мен тораптардың арнайы сұрақтары, 2 кр.
            Жалпы өнеркәсіптік механизмдердің электр жетегі, 2 кр.
            Типтік және технологиялық кешендерді автоматтандыру, 2 кр.
            Электрмен жабдықтаудың арнайы сұрақтары, 2 кр.
            Станциялар мен қосалқы станциялардың арнайы сұрақтары, 2 кр.
            Электр қауіпсіздіктің арнайы сұрақтары, 2 кр.
            Электрэнергетикадағы электр қауіпсіздік, 2 кр.
            СТ және басқару микроконтроллерлері, 3 кр.
            Электрмен жабдықтау жүйесінің математикалық үлгілері, 3 кр.
            Электрэнергетиканың арнайы сұрақтары, 3 кр.
            Автоматтандырылған электржетектің арнайы сұрақтары, 3 кр.
            Электртехнологияның арнайы сұрақтары, 3 кр.
            Жалпы өнеркәсіптік механизмдердің электр жетегі, 3 кр.
            Электрмен жабдықтаудың арнайы сұрақтары, 3 кр.
            Электрэнергетикадағы электр қауіпсіздік, 3 кр.
            СТ және басқару микроконтроллерлері, 4 кр.
            Электрмен жабдықтау жүйесінің математикалық үлгілері, 4 кр.
            Электрэнергетиканың арнайы сұрақтары, 4 кр.
            Автоматтандырылған электржетектің арнайы сұрақтары, 4 кр.
            Электртехнологияның арнайы сұрақтары, 3 кр.
            Жалпы өнеркәсіптік механизмдердің электр жетегі, 3 кр.
            Электрмен жабдықтаудың арнайы сұрақтары, 5 кр.
            Электрэнергетикадағы электр қауіпсіздік, 5 кр.
            Электрмеханиканың арнайы сұрақтары пәнін оқыту әдісі, 4 кр.
            СТ және басқару микроконтроллерлері, 4 кр.
            Электрэнергияның арнайы сұрақтары пәнін оқыту әдісі, 4 кр.
            Электрмен жабдықтаудың арнайы сұрақтары, 5 кр.
            Электртехнологияның арнайы сұрақтары, 3 кр.
            Электрмен жабдықтау жүйесінің математикалық үлгілері, 4 кр.
            Жалпы өнеркәсіптік механизмдердің электр жетегі, 3 кр.
            Электрэнергетикадағы электр қауіпсіздік, 5 кр.
            Заманауи энергияны сақтау технологиялары, 4 кр.
            СТ және басқару микроконтроллерлері, 3 кр.
            Электрэнергетиканың арнайы сұрақтары, 4 кр.
            Электртехнологияның арнайы сұрақтары, 3 кр.
            Электрмен жабдықтау жүйесінің математикалық үлгілері, 3 кр.
            Жалпы өнеркәсіптік механизмдердің электр жетегі, 3 кр.
            Автоматтандырылған электржетектің арнайы сұрақтары, 3 кр.
            Ғылымның әдістеулері және ғылыми зерттеулердің әдістері, 3 кр.
            Заманауи жаңғыртылған энергия көздері, 3 кр.
            Электрмен жабдықтаудың арнайы сұрақтары, 3 кр.
            Электртехнологияның арнайы сұрақтары, 3 кр.
            Инновациялық технологиялар бойынша жобалар мен халықаралық гранттарды құру негіздері, 3 кр.
            Автоматтандырылған электржетектің арнайы сұрақтары, 4 кр.
            Электрэнергетикадағы электр қауіпсіздік, 3 кр.
            Электрэнергетикадағы энергияны сақтау және энергияның тиімділігі, 4 кр.
            Электрэнергетиканың арнайы сұрақтары, 3 кр.
            Энергияны сақтаудың замануи технологиялары, 4 кр.
            Дәстүрлі энергия көздерін тиімді қолданудың замануи технологиялары, 3 кр.
            Электр қауіпсіздіктің арнайы сұрақтары, 3 кр.
            СТ және басқару микроконтроллерлері, 3 кр.
            Заманауи жаңғыртылған энергия көздері, 3 кр.
            Заманауи энергияны сақтау технологиялары, 4 кр.
            Қазіргі заманғы шағын және дәстүрлі емес энергетика, 3 кр.
            ЭЭ сапасы және электрмагниттік үйлесімділік, 3 кр.
            Ғылымның әдістеулері және ғылыми зерттеулердің әдістері, 3 кр.
            СТ және басқару микроконтроллерлері, 3 кр.
            Электртехнологияның арнайы сұрақтары, 3 кр.
            Электрэнергетиканың арнайы сұрақтары, 4 кр.
            Электрмен жабдықтау жүйесінің математикалық үлгілері, 3 кр.
            Жалпы өнеркәсіптік механизмдердің электр жетегі, 3 кр.
            Электрэнергетикадағы электр қауіпсіздік, 3 кр.
            Заманауи жаңғыртылған энергия көздері, 3 кр.
            Электрмен жабдықтаудың арнайы сұрақтары, 3 кр.
            Автоматтандырылған электржетектің арнайы сұрақтары, 4 кр.
            Электрэнергетикадағы энергияны сақтау және энергияның тиімділігі, 4 кр.
            Энергияны сақтаудың замануи технологиялары, 4 кр.
            Дәстүрлі энергия көздерін тиімді қолданудың замануи технологиялары, 3 кр.
            Электр қауіпсіздіктің арнайы сұрақтары, 3 кр.
            Электртехнологияның арнайы сұрақтары, 3 кр.
            Автоматтандырылған электржетектің арнайы сұрақтары, 3 кр.
            Ғылымның әдістеулері және ғылыми зерттеулердің әдістері, 3 кр.
            Инновациялық технологиялар бойынша жобалар мен халықаралық гранттарды құру негіздері, 3 кр.
            Электрэнергетиканың арнайы сұрақтары, 3 кр.
            Электртехнологияның арнайы сұрақтары, 3 кр.
            Қазіргі заманғы шағын және дәстүрлі емес энергетика, 3 кр.
            Инновациялық технологиялар бойынша жобалар мен халықаралық гранттарды құру негіздері, 3 кр.
            ЭЭ сапасы және электрмагниттік үйлесімділік, 3 кр.
            Ғылымның әдістеулері және ғылыми зерттеулердің әдістері, 3 кр.
            Электр қауіпсіздіктің арнайы сұрақтары, 3 кр.
            Автоматтандырылған электржетектің арнайы сұрақтары, 3 кр.
            Электрэнергетиканың арнайы сұрақтары, 3 кр.
            СТ және басқару микроконтроллерлері, 3 кр.
            Заманауи энергияны сақтау технологиялары, 4 кр.
            Заманауи жаңғыртылған энергия көздері, 3 кр.
            Электртехнологияның арнайы сұрақтары, 3 кр.
            Электрэнергетиканың арнайы сұрақтары, 4 кр.
            Электрмен жабдықтау жүйесінің математикалық үлгілері, 3 кр.
            Жалпы өнеркәсіптік механизмдердің электр жетегі, 3 кр.
            Электрэнергетикадағы электр қауіпсіздік, 3 кр.
            Электрмен жабдықтаудың арнайы сұрақтары, 3 кр.
            Автоматтандырылған электржетектің арнайы сұрақтары, 4 кр.
            Электрэнергетикадағы энергияны сақтау және энергияның тиімділігі, 4 кр.
            Дәстүрлі энергия көздерін тиімді қолданудың замануи технологиялары, 3 кр.
            Новые принципы фиксации аварийных режимов, 3 кр.
            Релелік қорғаныс арнайы сұрақтары, 3 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb