Қателік
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Қоршаған ортаны қорғау, 2 кр.
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
            Көшбасшылық психологиясы, 3 кр.
            Тұлға психологиясы, 3 кр.
            Қоғамдағы және саясаттағы көшбасшылық, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Психология (көшбасшылық), 2 кр.
            Маркетинг және брендинг, 1 кр.
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
            Әлеуметтану, 1 кр.
            Саясаттану, 1 кр.
            Мәдениеттану, 1 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау, 2 кр.
            Қоғамдағы және саясаттағы көшбасшылық, 1 кр.
            Тұлға психологиясы, 2 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Математика, 3 кр.
            Өсімдіктер систематикасы, 3 кр.
            Мемлекеттік тілде іс жүргізу, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Офистік және құжаттық жұмыс негіздері, 2 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Кәсіби қазақ тілі, 2 кр.
            Тұқымтану, 1 кр.
            Тұқымның құрылымы және физиологиясы, 1 кр.
            Математикалық талдау, 3 кр.
            Өсімдіктер әлемінің биоәртүрлілігі, 3 кр.
            Далалық тәжірибе әдістемесі, 3 кр.
            Тәжірибелік іс, 3 кр.
            Агрометеорология, 3 кр.
            Агроклиматология, 3 кр.
            Жер үйлестіру, 3 кр.
            Жер мониторингі, 3 кр.
            Агромелиорация, 3 кр.
            Ауыл шаруашылық мелиорациясы, 3 кр.
            Агромаркетинг, 1 кр.
            Агробизнесті ұйымдастыру, 1 кр.
            Жалпы зоотехния, 3 кр.
            Ауыл шаруашылық малдарын өсіру, 3 кр.
            Жеке мал шаруашылығы, 3 кр.
            Ірі мал шаруашылығы, 3 кр.
            Ауыл шаруашылығының экономикасы, 3 кр.
            Кәсіпкерлік іс-қызмет негіздері, 3 кр.
            Агроөнеркәсіп кешені кәсіпорындарының қаржысы, 2 кр.
            Бухгалтерлік есеп, 2 кр.
            Математика, 3 кр.
            Өсімдіктер систематикасы, 3 кр.
            Ауылшаруашылық өсімдіктер биохимиясы, 3 кр.
            Агрохимия, 3 кр.
            Математикалық талдау, 3 кр.
            Далалық тәжірибе әдістемесі, 3 кр.
            Агрометеорология, 3 кр.
            Агроклиматология, 3 кр.
            Жер үйлестіру, 3 кр.
            Жеміс өсімдіктерің отырғызу материалын өңдіру, 3 кр.
            Агромелиорация, 3 кр.
            Жидек өсіру, 3 кр.
            Дәмді және бұршақ дақылдарын өндіру технологиясы, 3 кр.
            Суарудың инновациялық әдістері, 3 кр.
            Жалпы зоотехния, 3 кр.
            Сәндік бау-бақша шаруашылығы, 3 кр.
            Жеміс-көкөніс шаруашылығындағы тәжірибе ісі, 3 кр.
            Жеміс - көкөніс шаруашылығының биологиялық негіздері, 4 кр.
            Егіншілік жердегі тәжірибе жұмыстары, 3 кр.
            Көмірсутектің және беттік құбылыстар химиясы, 3 кр.
            Жер үйлестіру, 3 кр.
            Сперматология, 3 кр.
            Ауылшаруашылық дақылдарын зиянкестер мен аурудан өсімдік шаруашылығында қорғау, 5 кр.
            Ауылшаруашылық дақылдарын зиянкестер мен аурудан жеміс-жидек шаруашылығында қорғау, 5 кр.
            Өсімдік шаруашылығын стандартизациялау және сертификациялау, 3 кр.
            Жеміс-жидек шаруашылығын стандартизациялау және сертификациялау, 3 кр.
            Ауылшаруашылық механизация, 3 кр.
            Ауыл шаруашылығында машина пайдалану, 3 кр.
            Жердің аумағын ұйымдастыру, 3 кр.
            Өсімдіктер классификациясы, 3 кр.
            Мәдени дақылдардың химиялық заттары және өзгеру үрдістері, 3 кр.
            Топырақ химиясы және өсімдіктердің минералдық қоректенуі, 3 кр.
            Генетика, 3 кр.
            Тұқымқуалау және өзгеру үрдістері, 3 кр.
            Мәдени дақылдардың физиологиясы, 3 кр.
            Ауылшаруашылығы дақылдарының функционалды үдерісі, 3 кр.
            Агромелиорация, 3 кр.
            Агроэкожүйелерге тиімді жағдай жасау, 3 кр.
            Ауыл шаруашылық өсімдіктерінің биотехнологиясы, 3 кр.
            Ауылшаруашылығы өсімдіктерінің клеткалы және генетикалық инженериясы, 3 кр.
            Көмірсутектің және беттік құбылыстар химиясы, 3 кр.
            Жеміс-көкөніс шаруашылығындағы тәжірибе ісі, 3 кр.
            Егіншілік жердегі тәжірибе жұмыстары, 3 кр.
            Көмірсутектің және беттік құбылыстар химиясы, 3 кр.
            Сперматология, 3 кр.
            Ауылшаруашылық дақылдарын зиянкестер мен аурудан өсімдік шаруашылығында қорғау, 4 кр.
            Ауылшаруашылық дақылдарын зиянкестер мен аурудан жеміс-жидек шаруашылығында қорғау, 4 кр.
            Өсімдік шаруашылығын стандартизациялау және сертификациялау, 3 кр.
            Ауылшаруашылық механизация, 3 кр.
            Жердің аумағын ұйымдастыру, 3 кр.
            Өсімдіктер классификациясы, 3 кр.
            Мәдени дақылдардың химиялық заттары және өзгеру үрдістері, 3 кр.
            Топырақ химиясы және өсімдіктердің минералдық қоректенуі, 3 кр.
            Тұқымқуалау және өзгеру үрдістері, 3 кр.
            Ауылшаруашылығы дақылдарының функционалды үдерісі, 3 кр.
            Агроэкожүйелерге тиімді жағдай жасау, 3 кр.
            Ауылшаруашылығы өсімдіктерінің клеткалы және генетикалық инженериясы, 3 кр.
            Ауыл шаруашылығында машина пайдалану, 3 кр.
            Жеміс-көкөніс шаруашылығындағы тәжірибе ісі, 3 кр.
            Тұқымтану, 4 кр.
            Өсімдіктің ауалық және тамырлық қоректенуі, 3 кр.
            Тұқымтану, 3 кр.
            Тұқымтану, 3 кр.
            Агромелиорация, 4 кр.
            Агроклимотология, 4 кр.
            Өсімдіктер систематикасы, 3 кр.
            Ауылшаруашылық өсімдіктер биохимиясы, 3 кр.
            Мәдени дақылдардың физиологиясы, 3 кр.
            Агромелиорация, 3 кр.
            Ауыл шаруашылық өсімдіктерінің биотехнологиясы, 3 кр.
            Жер үйлестіру, 3 кр.
            Өсімдіктер систематикасы, 3 кр.
            Органикалық және коллоидтық химия, 3 кр.
            Органикалық және коллоидтық химия, 3 кр.
            Генетика, 3 кр.
            Агрохимия, 3 кр.
            Көмірсутектің және беттік құбылыстар химиясы, 3 кр.
            Сперматология, 3 кр.
            Ауылшаруашылық дақылдарын зиянкестер мен аурудан өсімдік шаруашылығында қорғау, 5 кр.
            Ауылшаруашылық дақылдарын зиянкестер мен аурудан жеміс-жидек шаруашылығында қорғау, 5 кр.
            Өсімдік шаруашылығындағы ауыл шаруашылық дақылдарын суару, 2 кр.
            Жеміс-көкөніс шаруашылығындағы ауыл шаруашылық дақылдарын суару, 2 кр.
            Ауылшаруашылық механизация, 3 кр.
            Жердің аумағын ұйымдастыру, 3 кр.
            Өсімдіктер классификациясы, 3 кр.
            Мәдени дақылдардың химиялық заттары және өзгеру үрдістері, 3 кр.
            Топырақ химиясы және өсімдіктердің минералдық қоректенуі, 3 кр.
            Тұқымқуалау және өзгеру үрдістері, 3 кр.
            Ауылшаруашылығы дақылдарының функционалды үдерісі, 3 кр.
            Агроэкожүйелерге тиімді жағдай жасау, 3 кр.
            Ауылшаруашылығы өсімдіктерінің клеткалы және генетикалық инженериясы, 3 кр.
            Ауыл шаруашылығында машина пайдалану, 3 кр.
            Тұқымтану, 3 кр.
            Агрометеорология, 4 кр.
            Агроклимотология, 4 кр.
            Өсімдіктер систематикасы, 3 кр.
            Ауылшаруашылық өсімдіктер биохимиясы, 3 кр.
            Мәдени дақылдардың физиологиясы, 3 кр.
            Агромелиорация, 3 кр.
            Ауыл шаруашылық өсімдіктерінің биотехнологиясы, 3 кр.
            Жер үйлестіру, 3 кр.
            Органикалық және коллоидтық химия, 3 кр.
            Генетика, 3 кр.
            Агрохимия, 3 кр.
            Өсімдік шаруашылығын стандартизациялау және сертификациялау, 3 кр.
            Жеміс-жидек шаруашылығын стандартизациялау және сертификациялау, 3 кр.
            Сперматология, 3 кр.
            Ауылшаруашылық дақылдарын зиянкестер мен аурудан өсімдік шаруашылығында қорғау, 5 кр.
            Агрохимия, 3 кр.
            Ауылшаруашылық дақылдарын зиянкестер мен аурудан жеміс-жидек шаруашылығында қорғау, 5 кр.
            Өсімдік шаруашылығындағы ауыл шаруашылық дақылдарын суару, 2 кр.
            Жеміс-көкөніс шаруашылығындағы ауыл шаруашылық дақылдарын суару, 2 кр.
            Ауылшаруашылық механизация, 3 кр.
            Жердің аумағын ұйымдастыру, 3 кр.
            Өсімдіктер классификациясы, 3 кр.
            Мәдени дақылдардың химиялық заттары және өзгеру үрдістері, 3 кр.
            Топырақ химиясы және өсімдіктердің минералдық қоректенуі, 3 кр.
            Тұқымқуалау және өзгеру үрдістері, 3 кр.
            Ауылшаруашылығы дақылдарының функционалды үдерісі, 3 кр.
            Агроэкожүйелерге тиімді жағдай жасау, 3 кр.
            Ауылшаруашылығы өсімдіктерінің клеткалы және генетикалық инженериясы, 3 кр.
            Ауыл шаруашылығында машина пайдалану, 3 кр.
            Тұқымтану, 3 кр.
            Агрометеорология, 4 кр.
            Агроклимотология, 4 кр.
            Өсімдіктер систематикасы, 3 кр.
            Ауылшаруашылық өсімдіктер биохимиясы, 3 кр.
            Мәдени дақылдардың физиологиясы, 3 кр.
            Агромелиорация, 3 кр.
            Ауыл шаруашылық өсімдіктерінің биотехнологиясы, 3 кр.
            Жер үйлестіру, 3 кр.
            Органикалық және коллоидтық химия, 3 кр.
            Генетика, 3 кр.
            Ғылым және жаңа технологиялар тарихы, 3 кр.
            Ғылым және жаңа технологиялар тарихы, 3 кр.
            Патенттану және ғылыми зерттеулер негіздері, 3 кр.
            Өсімдік шаруашылығын стандартизациялау және сертификациялау, 3 кр.
            Жеміс-жидек шаруашылығын стандартизациялау және сертификациялау, 3 кр.
            Жеміс-көкөніс шаруашылығындағы ауыл шаруашылық дақылдарын суару, 3 кр.
            Өсімдік шаруашылығындағы ауыл шаруашылық дақылдарын суару, 3 кр.
            Ауылшаруашылық дақылдарын зиянкестер мен аурудан жеміс-жидек шаруашылығында қорғау, 3 кр.
            Агрохимия, 3 кр.
            Сперматология, 3 кр.
            Ауылшаруашылық дақылдарын зиянкестер мен аурудан өсімдік шаруашылығында қорғау, 3 кр.
            Ауылшаруашылық механизация, 3 кр.
            Жердің аумағын ұйымдастыру, 3 кр.
            Өсімдіктер классификациясы, 3 кр.
            Мәдени дақылдардың химиялық заттары және өзгеру үрдістері, 3 кр.
            Топырақ химиясы және өсімдіктердің минералдық қоректенуі, 3 кр.
            Тұқымқуалау және өзгеру үрдістері, 3 кр.
            Ауылшаруашылығы дақылдарының функционалды үдерісі, 3 кр.
            Агроэкожүйелерге тиімді жағдай жасау, 3 кр.
            Ауылшаруашылығы өсімдіктерінің клеткалы және генетикалық инженериясы, 3 кр.
            Ауыл шаруашылығында машина пайдалану, 3 кр.
            Тұқымтану, 3 кр.
            Бейорганикалық және аналитикалық химиясы, 3 кр.
            Органикалық және коллоидтық химия, 3 кр.
            Өсімдіктер систематикасы, 3 кр.
            Ауылшаруашылық өсімдіктер биохимиясы, 3 кр.
            Мәдени дақылдардың физиологиясы, 3 кр.
            Агромелиорация, 3 кр.
            Ауыл шаруашылық өсімдіктерінің биотехнологиясы, 3 кр.
            Жер үйлестіру, 3 кр.
            Генетика, 3 кр.
            Маркетинг және брендинг, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экологиялық менеджмент, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 2 кр.
            Кәсіпкерлік құқығы, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Start up жобаларының экономикалық негіздемелері, 2 кр.
            Бизнес-жоспарлау және жобалау, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Бизнес-жоспарлау және жобалау, 2 кр.
            Экологиялық менеджмент, 2 кр.
            Бейорганикалық және аналитикалық химиясы, 3 кр.
            Органикалық және коллоидтық химия, 3 кр.
            Сперматология, 3 кр.
            Шешендік өнер, 3 кр.
            Шешендік өнер, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы, 3 кр.
            Кинология негіздері, 3 кр.
            Кинология негіздері, 3 кр.
            Шетел және ұлттық тағамдар технологиясы, 3 кр.
            Шетел және ұлттық тағамдар технологиясы, 3 кр.
            Басқару есебі, 3 кр.
            Басқару есебі, 3 кр.
            Жеке ғимараттарды жобалау және тұрғызу негіздері, 3 кр.
            Жеке ғимараттарды жобалау және тұрғызу негіздері, 3 кр.
            Компьютерлік графика негіздері, 3 кр.
            Көшбасшылық психологиясы және персоналды басқару, 3 кр.
            Оқығаны туралы stand up, 3 кр.
            Сапа менеджментінің біріктірілген жүйелері, 3 кр.
            Технологиялық инжиниринг, 3 кр.
            Шығыс тілі (қытай тілі), 3 кр.
            Қазақстанның заманауи мәдениетіндегі құндылықтар трансформациясы, 3 кр.
            Мобильді қосымшаларды әзірлеу, 3 кр.
            Нанотехнологиялардың физикалық негіздері, 3 кр.
            Экотехнологиялар және болашақ энергия, 3 кр.
            Дүниежүзілік мұра және халықаралық туризм, 3 кр.
            Су және отын химиясы, 3 кр.
            Кәсіби-қолданбалы дене даярлығы, 3 кр.
            Музыкалық аспап/домбыра/фортепиано/ баян, 3 кр.
            Суды тазарту технологиясы, 3 кр.
            Қазіргі ақпараттық қоғам және жаһандану, 3 кр.
            Заманауи әлемдегі байланыс және ақпарат, 3 кр.
            Энергия сақтау және энергия аудит, 3 кр.
            Энергоменеджмент және инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Креативті кәсіпкерлік, 3 кр.
            Киберқауіпсіздік және заманауи мобильдік құрылғылардағы қолданушы ақпаратын қорғау, 3 кр.
            Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу және кәсіби тіл әдебі, 3 кр.
            Арнайы мақсаттағы шетел тілі, 3 кр.
            Еуропа тілі (француз тілі), 3 кр.
            Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, 3 кр.
            Өсімдік шаруашылығындағы ауыл шаруашылық дақылдарын суару, 3 кр.
            Жеміс-көкөніс шаруашылығындағы ауыл шаруашылық дақылдарын суару, 3 кр.
            Ландшафтық дизайн, 3 кр.
            3D-модельдеу негіздері, 3 кр.
            Заманауи техниканын материалдары, 3 кр.
            Ертіс бойындағы Павлодарлық металлургия, 3 кр.
            Тиімді сату техникасы, 3 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 2 кр.
            Аграрлы техника және технологиялар, 3 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 3 кр.
            Кәсіпкерлік құқығы, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Start up жобаларының экономикалық негіздемелері, 2 кр.
            Жер үйлестіру, 3 кр.
            Генетика, 3 кр.
            Ауылшаруашылық өсімдіктер биохимиясы, 3 кр.
            Мәдени дақылдардың физиологиясы, 3 кр.
            Ауыл шаруашылық өсімдіктерінің биотехнологиясы, 3 кр.
            Ауылшаруашылығы дақылдарының функционалды үдерісі, 3 кр.
            Жидектану, 3 кр.
            Ауылшаруашылығы өсімдіктерінің клеткалы және генетикалық инженериясы, 3 кр.
            Тұқымтану, 3 кр.
            Ауылшаруашылық механизация, 3 кр.
            Жердің аумағын ұйымдастыру, 3 кр.
            Өсімдіктер классификациясы, 3 кр.
            Мәдени дақылдардың химиялық заттары және өзгеру үрдістері, 3 кр.
            Топырақ химиясы және өсімдіктердің минералдық қоректенуі, 3 кр.
            Тұқымқуалау және өзгеру үрдістері, 3 кр.
            Ауылшаруашылық дақылдарын зиянкестер мен аурудан өсімдік шаруашылығында қорғау, 4 кр.
            Агрохимия, 3 кр.
            Жеміс-көкөніс дақылдарын қорғаудың әдістері мен құралдары, 4 кр.
            Өсімдік шаруашылығындағы ауыл шаруашылық дақылдарын суару, 3 кр.
            Жеміс-көкөніс шаруашылығындағы суармалы технологиялар, 3 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 3 кр.
            Аграрлы техника және технологиялар, 3 кр.
            Өсімдіктер систематикасы, 3 кр.
            Егіншілік технологиясы ГАЖ, 3 кр.
            Егіншілік технологиясы ГАЖ, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Агротехнологияның биологизациясы, 2 кр.
            Биологиялық егіншілік, 2 кр.
            Жарма дақылдарды өндіру технологиясы, 2 кр.
            Тары мен қарақұмықты өсіру технологиясы, 2 кр.
            Өсімдік өнімдерінің стандарттау және сетификациялау, 3 кр.
            Өсімдік шаруашылығын стандарттау, 3 кр.
            Дәнді дақылдарды өндіру технологиясы, 3 кр.
            Бидайды өсірудің технологиясы, 3 кр.
            Астықты болжамдау, 3 кр.
            Өнімді жоспарлау, 3 кр.
            Ауылшаруашылық дақылдарының өнімділігін бағдарлау және жобалау, 3 кр.
            Агротехнологияның биологизациясы, 4 кр.
            Ашық ауада жемістерді өңдіру технологиясы, 4 кр.
            Жарма дақылдарды өндіру технологиясы, 3 кр.
            Қорғалған жерде жемістерді өңдіру технологиясы, 3 кр.
            Өсімдік өнімдерінің стандарттау және сетификациялау, 3 кр.
            Картоп өсірудің индустриалды технологиясы, 3 кр.
            Астықты болжамдау және бағдарламалау, 3 кр.
            Павлодар Ертіс өңірінің жағдайында бақшалықтың ерекшеліктері, 3 кр.
            Биологиялық егіншілік, 2 кр.
            Дәнді дақылдарды өндіру технологиясы, 3 кр.
            Көкөніс шаруашылығы, 3 кр.
            Егіншілік өсімдіктердің селекциясы және тұқым шаруашылығы, 3 кр.
            Жеміс-жидек шаруашылығының селекциясы және тұқым шаруашылығы, 3 кр.
            Агротехнологияның биологизациясы, 3 кр.
            Қорғаулы жерлердегі көкөніс шаруашылығы, 3 кр.
            Жарма дақылдарды өндіру технологиясы, 3 кр.
            Жидек өсіру, 3 кр.
            Мал азығын өндіру., 3 кр.
            Жеміс-жидек питомниктері, 3 кр.
            Өсімдік шаруашылығы өнімдерін сақтау және өңдеу технологиясы, 3 кр.
            Жеміс-жидекті сақтау және өңдеу технологиясы, 3 кр.
            Жалпы зоотехния, 3 кр.
            Ара шаруашылығы, 3 кр.
            Астықты болжамдау және бағдарламалау, 3 кр.
            Сәндік бау-бақша шаруашылығы, 3 кр.
            Жеміс-көкөніс шаруашылығы, 3 кр.
            Жеміс шаруашылығы, 3 кр.
            Көкөніс шаруашылығы, 3 кр.
            Биологиялық және адаптивт-ландшафтық егін шаруашылығы, 3 кр.
            Егіншілік өсімдіктердің селекциясы және тұқым шаруашылығы, 3 кр.
            Жеміс-жидек шаруашылығының селекциясы және тұқым шаруашылығы, 3 кр.
            Дәнді дақылдарды өндіру технологиясы, 3 кр.
            Қорғаулы жерлердегі көкөніс шаруашылығы, 3 кр.
            Жарма және майлы дақылдарды өндіру технологиясы, 3 кр.
            Жидектану, 3 кр.
            Мал азығын өндіру., 3 кр.
            Жеміс-жидек питомниктері, 3 кр.
            Шалғын шаруашылығы, 3 кр.
            Мал азығын өндіру негіздері, 3 кр.
            Жалпы зоотехния, 3 кр.
            Ара шаруашылығы, 3 кр.
            Астықты болжамдау және бағдарламалау, 3 кр.
            Сәндік бау-бақша шаруашылығы, 3 кр.
            Жарма және майлы дақылдарды өндіру технологиясы, 3 кр.
            Шалғын шаруашылығы, 3 кр.
            Мал азығын өндіру негіздері, 3 кр.
            Жеміс шаруашылығы, 3 кр.
            Жеміс-көкөніс шаруашылығы, 3 кр.
            Агротехнологияның биологизациясы, 3 кр.
            Жидектану, 3 кр.
            Егіншілік өсімдіктердің селекциясы және тұқым шаруашылығы, 3 кр.
            Жеміс-жидек шаруашылығының селекциясы және тұқым шаруашылығы, 3 кр.
            Дәнді дақылдарды өндіру технологиясы, 3 кр.
            Жеміс-жидек питомниктері, 3 кр.
            Жарма және майлы дақылдарды өндіру технологиясы, 3 кр.
            Қорғаулы жерлердегі көкөніс шаруашылығы, 3 кр.
            Мал азығын өндіру., 3 кр.
            Мал азығын өндіру негіздері, 3 кр.
            Жалпы зоотехния, 3 кр.
            Ара шаруашылығы, 3 кр.
            Астықты болжамдау және бағдарламалау, 3 кр.
            Сәндік бау-бақша шаруашылығы, 3 кр.
            Биологиялық және адаптивт-ландшафтық егін шаруашылығы, 3 кр.
            Шалғын шаруашылығы, 3 кр.
            Ашық алаң көкөніс шаруашылығы, 3 кр.
            Жеміс шаруашылығы, 3 кр.
            Жеміс-көкөніс шаруашылығы, 3 кр.
            Кинология негіздері, 3 кр.
            Музыкалық аспап/домбыра/фортепиано/ баян, 3 кр.
            Қазіргі ақпараттық қоғам және жаһандану, 3 кр.
            Шығыс тілі (қытай тілі), 3 кр.
            Биологиялық және адаптивт-ландшафтық егін шаруашылығы, 3 кр.
            Жарма және майлы дақылдарды өндіру технологиясы, 3 кр.
            Шалғын шаруашылығы, 3 кр.
            Сәндік бау-бақша шаруашылығы, 3 кр.
            Жидектану, 3 кр.
            Егіншілік өсімдіктердің селекциясы және тұқым шаруашылығы, 3 кр.
            Жеміс-жидек шаруашылығының селекциясы және тұқым шаруашылығы, 3 кр.
            Ашық алаң көкөніс шаруашылығы, 3 кр.
            Қорғаулы жерлердегі көкөніс шаруашылығы, 3 кр.
            Мал азығын өндіру., 3 кр.
            Мал азығын өндіру негіздері, 3 кр.
            Жалпы зоотехния, 3 кр.
            Ара шаруашылығы, 3 кр.
            Астықты болжамдау және бағдарламалау, 3 кр.
            Жеміс-жидек питомниктері, 3 кр.
            Жеміс шаруашылығы, 3 кр.
            Жеміс-көкөніс шаруашылығы, 3 кр.
            Жидектану, 3 кр.
            Ландшафтық дизайн, 3 кр.
            Суды тазарту технологиясы, 3 кр.
            Жеке ғимараттарды жобалау және тұрғызу негіздері, 3 кр.
            Компьютерлік графика негіздері, 3 кр.
            Шетел және ұлттық тағамдар технологиясы, 3 кр.
            Шешендік өнер, 3 кр.
            Оқығаны туралы stand up, 3 кр.
            Көшбасшылық психологиясы және персоналды басқару, 3 кр.
            Кәсіби-қолданбалы дене даярлығы, 3 кр.
            Ғылым және жаңа технологиялар тарихы, 3 кр.
            Спичрайтинг, 3 кр.
            Сапа менеджментінің біріктірілген жүйелері, 3 кр.
            Технологиялық инжиниринг, 3 кр.
            Мобильді қосымшаларды әзірлеу, 3 кр.
            Киберқауіпсіздік және заманауи мобильдік құрылғылардағы қолданушы ақпаратын қорғау, 3 кр.
            Нанотехнологиялардың физикалық негіздері, 3 кр.
            Экотехнологиялар және болашақ энергия, 3 кр.
            Дүниежүзілік мұра және халықаралық туризм, 3 кр.
            Су және отын химиясы, 3 кр.
            Тайм-менеджменті, 3 кр.
            Басқару есебі, 3 кр.
            Креативті кәсіпкерлік, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы, 3 кр.
            Энергия сақтау және энергия аудит, 3 кр.
            Заманауи әлемдегі байланыс және ақпарат, 3 кр.
            Энергоменеджмент және инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Еуропа тілі (француз тілі), 3 кр.
            Арнайы мақсаттағы шетел тілі, 3 кр.
            Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу және кәсіби тіл әдебі, 3 кр.
            Дәнді дақылдарды өндіру технологиясы, 3 кр.
            Дәнді дақылдарды өндіру технологиясы, 3 кр.
            Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, 3 кр.
            Сәндік бау-бақша шаруашылығы, 3 кр.
            Жалпы зоотехния, 3 кр.
            Мал азығын өндіру негіздері, 3 кр.
            Жидектану, 3 кр.
            Дәстүрлі емес аз таралған дақылдарды өсірудің инновациялық технологиясы, 3 кр.
            Мал азығын өндіру., 3 кр.
            Түйнек-тамыр және бақша дақылдарын өсірудің инновациялық технологиясы, 3 кр.
            Ашық алаң көкөніс шаруашылығы, 3 кр.
            Қорғаулы жерлердегі көкөніс шаруашылығы, 3 кр.
            Биологиялық және адаптивт-ландшафтық егін шаруашылығы, 3 кр.
            Жарма және майлы дақылдарды өндіру технологиясы, 3 кр.
            Шалғын шаруашылығы, 3 кр.
            Ара шаруашылығы, 3 кр.
            Астықты болжамдау және бағдарламалау, 3 кр.
            Жеміс-жидек питомниктері, 3 кр.
            Жеміс шаруашылығы, 3 кр.
            Жеміс-көкөніс шаруашылығы, 3 кр.
            Дәнді дақылдарды өндіру технологиясы, 3 кр.
            Мал азығын өндіру., 3 кр.
            Жалпы зоотехния, 3 кр.
            Мал азығын өндіру негіздері, 3 кр.
            Жеміс-көкөніс шаруашылығы, 3 кр.
            Өнімді бағдарламалау мен болжамдауда қашықтықтан зондтауды пайдалану, 3 кр.
            Жеміс-жидек питомниктері, 3 кр.
            Қорғаулы жерлердегі көкөніс шаруашылығы, 3 кр.
            Жарма және майлы дақылдарды өндіру технологиясы, 3 кр.
            Жарма және майлы дақылдарды өндіру технологиясы, 3 кр.
            Қорғаулы жерлердегі көкөніс шаруашылығы, 3 кр.
            Қорғаулы жерлердегі көкөніс шаруашылығы, 3 кр.
            Жеміс шаруашылығы, 3 кр.
            Биологиялық және адаптивт-ландшафтық егін шаруашылығы, 3 кр.
            Жарма және майлы дақылдарды өндіру технологиясы, 3 кр.
            Шалғын шаруашылығы, 3 кр.
            Ара шаруашылығы, 3 кр.
            Түйнек-тамыр және бақша дақылдарын өсірудің инновациялық технологиясы, 3 кр.
            Ашық алаң көкөніс шаруашылығы, 3 кр.
            Нақты егіншілік, 3 кр.
            Дәстүрлі емес аз таралған дақылдарды өсірудің инновациялық технологиясы, 3 кр.
            Сәндік бау-бақша шаруашылығы, 3 кр.
            Жеміс-көкөніс шаруашылығы, 3 кр.
            Дәнді дақылдарды өндіру технологиясы, 3 кр.
            Дәнді дақылдарды өндіру технологиясы, 3 кр.
            Мал азығын өндіру., 3 кр.
            Шалғын шаруашылығы, 3 кр.
            Жалпы зоотехния, 3 кр.
            Жарма және майлы дақылдарды өндіру технологиясы, 3 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb