Қателік
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Көшбасшылық психологиясы, 3 кр.
            Қоғамдағы және саясаттағы көшбасшылық, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау, 2 кр.
            Тұлға психологиясы, 3 кр.
            Қоғамдағы және саясаттағы көшбасшылық, 1 кр.
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау, 2 кр.
            Маркетинг және брендинг, 1 кр.
            Тұлға психологиясы, 2 кр.
            Әлеуметтану, 1 кр.
            Саясаттану, 1 кр.
            Мәдениеттану, 1 кр.
            Психология (көшбасшылық), 2 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Тамақтану физиологиясы, 2 кр.
            Емдік тамақтану, 2 кр.
            Диеталық тамақтану, 2 кр.
            Азық-түлік сапасын тексеру, 3 кр.
            Азық-түлік өнімдерінің технохимиялық бақылауы, 3 кр.
            Стандарттау, метрология және тағам өнеркәсіптерін сертификаттау, 3 кр.
            Азық-түлік өнімдерін суықпен өңдеу негіздері, 3 кр.
            Кәсіби қазақ тілі, 2 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Офистік және құжаттық жұмыс негіздері, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Мемлекеттік тілде іс жүргізу, 2 кр.
            Биологиялық белсенді қоспаларды алу технологиясы, 4 кр.
            Тағам өнеркәсіптеріндегі ферменттер, 4 кр.
            Тағам өнеркәсіп кәсіпорындарындағы сапа менеджмент жүйелері, 3 кр.
            Азық-түлік өнімдерін өңдеудің замануи әдістері, 3 кр.
            Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру, 2 кр.
            Эксперименттік мәліметтерді өндеу, 2 кр.
            Тағам өнімдерді өңдеудің физикалық әдістері, 3 кр.
            Азық-түлік өнімдерінің қауіпсіздігі, 3 кр.
            Ғылыми зерттеу негіздері, 2 кр.
            Тамақ өнеркәсібтерінің кәсіпорындарын жобалау негіздері, 2 кр.
            Азық-түлік өнімдерін өңдеудің биотехнологиялық әдістері, 3 кр.
            Сүт өндіріс мекемелерінің санитария және гигиенасы, 2 кр.
            Азық-түлік кәсіпорындарында биологиялық белсенді қоспаларды қолдану, 4 кр.
            Азық-түлік өнімдер салалар кәсіпорындарын технологиялық жобалау, 4 кр.
            Тағам өндірістерінің санитариясы мен гигиенасы, 2 кр.
            Қоғамдық тамақтану кәсіпорындарының санитариясы және гигиенасы, 2 кр.
            Емдік тамақтану, 2 кр.
            Тамақтану физиологиясы, 2 кр.
            Диеталық тамақтану, 2 кр.
            Ет және балық өндіріс мекемелерінің санитария және гигиенасы, 2 кр.
            Тағам өндірістерінің санитариясы мен гигиенасы, 3 кр.
            Ет және балық өндіріс мекемелерінің санитария және гигиенасы, 2 кр.
            Сүт өндіріс мекемелерінің санитария және гигиенасы, 2 кр.
            Қоғамдық тамақтану кәсіпорындарының санитариясы және гигиенасы, 2 кр.
            Ет және балық өндіріс кәсіпорындарында стандарттау, метрология және сертификаттау, 3 кр.
            Сүт өндіріс кәсіпорындарында стандарттау, метрология және сертификаттау, 3 кр.
            Қоғамдық тамақтану кәсіпорындарында стандарттау, метрология және сертификаттау, 3 кр.
            Ет және балық тағам өнімдерін тоңазытып өңдеу негіздері, 3 кр.
            Сүт және сүт тағамдар өнімдерін тоңазытып өңдеу негіздері, 3 кр.
            Арнайы тағайындалған тағам және қоғамдық тамақтану өнімдерін тоңазытып өңдеу негіздері, 3 кр.
            Ет және балық өнеркәсіп өндірісіндегі сапа менеджмент жүйелері, 3 кр.
            Сүт өнеркәсіп өндірісіндегі сапа менеджмент жүйелері, 3 кр.
            Қоғамдық тамақтану кәсіпорындарында сапа менеджмент жүйелері, 3 кр.
            Ет өнеркәсібтерінің кәсіпорындарын жобалау негіздері, 2 кр.
            Сүт өнеркәсібтерінің кәсіпорындарын жобалау негіздері, 2 кр.
            Қоғамдық тамақтану өнеркәсібтерінің кәсіпорындарын жобалау негіздері, 2 кр.
            Ет және балық өнеркәсіп кәсіпорындарын технологиялық жобалау, 4 кр.
            Сүт өнеркәсіп кәсіпорындарын технологиялық жобалау, 4 кр.
            Қоғамдық тамақтану кәсіпорындарын технологиялық жобалау, 4 кр.
            Қоғамдық тамақтану кәсіпорындарының санитариясы және гигиенасы, 3 кр.
            Сүт өндіріс мекемелерінің санитария және гигиенасы, 3 кр.
            Ет және балық өндіріс мекемелерінің санитария және гигиенасы, 3 кр.
            Тағам өндірістерінің санитариясы мен гигиенасы, 2 кр.
            Сүт және сүт тағамдар өнімдерін тоңазытып өңдеу негіздері, 3 кр.
            Ет және балық тағам өнімдерін тоңазытып өңдеу негіздері, 3 кр.
            Азық-түлік сапасын тексеру, 3 кр.
            Азық-түлік өнімдерінің технохимиялық бақылауы, 3 кр.
            Азық-түлік өнімдерін суықпен өңдеу негіздері, 3 кр.
            Малдың алғашқы өңдеуі, 5 кр.
            Тағам өнеркәсібіндегі калькуляция және есеп, 5 кр.
            Сүтті өндіру және алғашқы өңдеуі, 5 кр.
            Балық өнеркәсібіндегі шикізат және материалдар, 4 кр.
            Тамақтану физиологиясы, 3 кр.
            Биологиялық белсенді қоспаларды алу технологиясы, 4 кр.
            Тағам өнеркәсіптеріндегі ферменттер, 4 кр.
            Азық-түлік өнімдерін өңдеудің замануи әдістері, 3 кр.
            Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру, 2 кр.
            Эксперименттік мәліметтерді өндеу, 2 кр.
            Тағам өндірістерінің санитариясы мен гигиенасы, 3 кр.
            Тағам өнімдерді өңдеудің физикалық әдістері, 3 кр.
            Азық-түлік өнімдерінің қауіпсіздігі, 3 кр.
            Ғылыми зерттеу негіздері, 2 кр.
            Азық-түлік өнімдер салаларының кәсіпорындарын жобалау, 5 кр.
            Сүт өнеркәсіп өндірісті жобалау, 5 кр.
            Азық-түлік өнімдерін өңдеудің биотехнологиялық әдістері, 3 кр.
            Арнайы тағайындалған тағам және қоғамдық тамақтану өнімдерін тоңазытып өңдеу негіздері, 3 кр.
            Азық-түлік кәсіпорындарында биологиялық белсенді қоспаларды қолдану, 4 кр.
            Ет және балық өнеркәсіп өндірісті жобалау, 5 кр.
            Қоғамдық тамақтану кәсіпорындарын жобалау, 5 кр.
            Қоғамдық тамақтану кәсіпорындарының санитариясы және гигиенасы, 3 кр.
            Сүт өндіріс мекемелерінің санитария және гигиенасы, 3 кр.
            Ет және балық өндіріс мекемелерінің санитария және гигиенасы, 3 кр.
            Емдік тамақтану, 3 кр.
            Диеталық тамақтану, 3 кр.
            Тамақтану физиологиясы, 2 кр.
            Инженерлік сызба, 4 кр.
            Сызба геометриясы және инженерлік графика, 4 кр.
            Биохимия, 3 кр.
            Азық-түлік өнімдерін өндірудегі биохимиялық негіздері, 3 кр.
            Микробиология, 3 кр.
            Микробиологияның қолданбалы аспектілері, 3 кр.
            Тамақ химиясы, 4 кр.
            Тағамдық химия, 4 кр.
            Азық-түлік өнімдер мен шикізаттарды бақылау және бағалау, 4 кр.
            Технохимиялық бағалау, 4 кр.
            Сүт және сүт өнімдерін өндірудегі физико-химиялық және биохимиялық негіздері, 4 кр.
            Ет және ет өнімдерін өндірудегі физико-химиялық және биохимиялық негіздері, 4 кр.
            Малдың алғашқы өңдеуі, 4 кр.
            Сүтті өндіру және алғашқы өңдеуі, 4 кр.
            Азық-түлік тауарларын тану, 3 кр.
            Балық өнеркәсібіндегі шикізат және материалдар, 4 кр.
            Техникалық өнімдерді және ББЗ өндіру, 5 кр.
            Сүт өнеркәсібіндегі құрал-жабдықтар, 6 кр.
            Ет өңдеу және балық өңдеу өнеркәсібіндегі құрал-жабдықтар, 6 кр.
            Қоғамдық тағам өнеркәсібіндегі құрал-жабдықтар, 6 кр.
            Тағам өнеркәсібіндегі калькуляция және есеп, 4 кр.
            Сүт өнімдері және балмұздақ технологиясы, 4 кр.
            Арнайы тағамдарды өндіру, 4 кр.
            Екінші реттік сүт шикізатын өңдеу технологиясы, 5 кр.
            Тағам өнеркәсібіндегі өндірісті ұйымдастыру және сервис, 5 кр.
            Мал шикізатынан алынған өнімдердың тауартануы, 3 кр.
            Азық-түлік өнімдерінің санитариясы және тамақтану физиологиясы, 4 кр.
            Сүт және сүт өнімдерін өндірудегі физико-химиялық және биохимиялық негіздері, 4 кр.
            Ет және ет өнімдерін өндірудегі физико-химиялық және биохимиялық негіздері, 4 кр.
            Азық-түлік өнімдерінің санитариясы және тамақтану физиологиясы, 4 кр.
            Арнайы тағамдарды өндіру, 4 кр.
            Сүт өнімдері және балмұздақ технологиясы, 4 кр.
            Техникалық өнімдерді және ББЗ өндіру, 6 кр.
            Тағам өнеркәсібіндегі өндірісті ұйымдастыру және сервис, 6 кр.
            Екінші реттік сүт шикізатын өңдеу технологиясы, 6 кр.
            Ет және балық өңдеу өнеркәсібіндегі кәсіпорындарды жобалау, 6 кр.
            Қоғамдық және арнайы тамақтану өнеркәсібіндегі кәсіпорындарды жобалау, 6 кр.
            Сүт өнеркәсібіндегі кәсіпорындарды жобалау, 6 кр.
            Инженерлік сызба, 4 кр.
            Сызба геометриясы және инженерлік графика, 4 кр.
            Биохимия, 3 кр.
            Азық-түлік өнімдерін өндірудегі биохимиялық негіздері, 3 кр.
            Микробиология, 3 кр.
            Микробиологияның қолданбалы аспектілері, 3 кр.
            Тамақ химиясы, 4 кр.
            Тағамдық химия, 4 кр.
            Азық-түлік өнімдер мен шикізаттарды бақылау және бағалау, 4 кр.
            Технохимиялық бағалау, 4 кр.
            Азық-түлік өнімдерінің санитариясы және тамақтану физиологиясы, 4 кр.
            Ет және ет өнімдерін өндірудегі физико-химиялық және биохимиялық негіздері, 4 кр.
            Сүтті өндіру және алғашқы өңдеуі, 4 кр.
            Сүтті өндіру және алғашқы өңдеуі, 4 кр.
            Азық-түлік тауарларын тану, 3 кр.
            Балық өнеркәсібіндегі шикізат және материалдар, 4 кр.
            Техникалық өнімдерді және ББЗ өндіру, 5 кр.
            Сүт өнеркәсібіндегі құрал-жабдықтар, 6 кр.
            Тамақтық өнеркәсіптің құрал-жабдықтары, 6 кр.
            Қоғамдық тағам өнеркәсібіндегі құрал-жабдықтар, 6 кр.
            Тағам өнеркәсібіндегі калькуляция және есеп, 4 кр.