Қателік
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Биотехнологияның молекулырлық-генетикалық негіздері, 3 кр.
            Молекулярлық биотехнология, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Биотехнологияның молекулырлық-генетикалық негіздері, 3 кр.
            Молекулярлық биотехнология, 3 кр.
            Өсімдіктердің биотехнологиясы және селекциясы, 3 кр.
            Өсімдік тектес өнімдердін биотехнологиясы, 3 кр.
            Өсімдіктердің биотехнологиясы және селекциясы, 3 кр.
            Өсімдік тектес өнімдердін биотехнологиясы, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Биотехнологияның молекулырлық-генетикалық негіздері, 3 кр.
            Молекулярлық биотехнология, 3 кр.
            Өсімдіктердің биотехнологиясы және селекциясы, 3 кр.
            Өсімдік тектес өнімдердін биотехнологиясы, 3 кр.
            Ұңғылы торлар, 4 кр.
            Жасуша ішіндегі белгі, 4 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Азық-түлік шикізатының қауіптері мен қауіпсіздігі, 3 кр.
            Биотехнологиялық өнімдері және шикізаттың сапасын бақылау әдістері, 3 кр.
            Дәстүрлі тағамдар технологиясы, 4 кр.
            Азық-түлік шикізатының қауіптері мен қауіпсіздігі, 3 кр.
            Тағамдық қауіпсіздік, 3 кр.
            Тағамдық қауіпсіздік, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Азық-түлік шикізатының қауіптері мен қауіпсіздігі, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Биотехнологияның молекулырлық-генетикалық негіздері, 3 кр.
            Өсімдіктердің биотехнологиясы және селекциясы, 3 кр.
            Ұңғылы торлар, 4 кр.
            Биотехнологиялық өнімдері және шикізаттың сапасын бақылау әдістері, 3 кр.
            Азық-түлік шикізатының қауіптері мен қауіпсіздігі, 3 кр.
            Дәстүрлі тағамдар технологиясы, 4 кр.
            Заманауи бизнес үрдістердің логистикасы, 3 кр.
            Инновациялық бизнес кәсіпкерлік, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Биотехнологиялық өнімдері және шикізаттың сапасын бақылау әдістері, 3 кр.
            Дәстүрлі тағамдар технологиясы, 4 кр.
            Мəдениетаралық коммуникацияны оқыту əдістемесі, 5 кр.
            Тағамдық қауіпсіздік, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Азық-түлік шикізатының қауіптері мен қауіпсіздігі, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Биотехнологияның молекулырлық-генетикалық негіздері, 3 кр.
            Азық-түлік шикізатының қауіптері мен қауіпсіздігі, 3 кр.
            Заманауи бизнес үрдістердің логистикасы, 3 кр.
            Биотехнологиялық өнімдері және шикізаттың сапасын бақылау әдістері, 3 кр.
            Инновациялық бизнес кәсіпкерлік, 3 кр.
            Биотехнологиялық өнімдері және шикізаттың сапасын бақылау әдістері, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Өсімдіктердің биотехнологиясы және селекциясы, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Ұңғылы торлар, 4 кр.
            Дәстүрлі тағамдар технологиясы, 4 кр.
            Дәстүрлі тағамдар технологиясы, 4 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Биотехнологиялық өндірістерінің процестері мен жабдықтары, 3 кр.
            Тағам биотехнологиялық кәсіпорындарының құрал-жабдықтары, 3 кр.
            Биотехнологиялық өндірістердің қалдықтарын жою, 4 кр.
            Биотехнологиялық өндірістеріндегі инновациялық қызмет, 4 кр.
            Биотехнология өнеркәсібіннде инновациялық жобаларды жасау, 4 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            ЖОО-дағы инновациялық педагогика, 3 кр.
            Экологиялық биотехнология, 4 кр.
            Биометрия, 2 кр.
            Тағам өнімдерінің сапасын квалиметриялық бағалау, 2 кр.
            Биометрия, 2 кр.
            Биотехнологиялық өндірістерінің процестері мен жабдықтары, 3 кр.
            Биотехнологиялық өндірістердің қалдықтарын жою, 4 кр.
            Биотехнологиялық өндірістеріндегі инновациялық қызмет, 4 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            ЖОО-дағы инновациялық педагогика, 3 кр.
            Тағам биотехнологиялық кәсіпорындарының құрал-жабдықтары, 3 кр.
            Экологиялық биотехнология, 4 кр.
            Биотехнология өнеркәсібіннде инновациялық жобаларды жасау, 4 кр.
            Биометрия, 5 кр.
            Тағам өнімдерінің сапасын квалиметриялық бағалау, 5 кр.
            Протеомика, 4 кр.
            Постгеномика, 4 кр.
            Биотехнологиялық өндірістердің қалдықтарын жою, 4 кр.
            Экологиялық биотехнология, 4 кр.
            Ақуыз инженериясы, 4 кр.
            Genetic engineering, 4 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Жоғарға мектептегі оқыту әдістері, 3 кр.
            Мал шаруашылық өнімдерінің ветеринарлық-санитарлық экспертизасы, 5 кр.
            Тамақ өндіріс кәсіпорындарындағы маркетинг, 4 кр.
            Биометрия, 5 кр.
            Биотехнологиядағы ғылыми зерттеулер, 5 кр.
            Биотехнологиялық өндірістердің қалдықтарын жою, 4 кр.
            Тамақ өндіріс кәсіпорындарындағы маркетинг, 4 кр.
            Биометрия, 5 кр.
            Биотехнологиядағы ғылыми зерттеулер, 5 кр.
            Биотехнологиялық өндірістердің қалдықтарын жою, 4 кр.
            Тамақ өндіріс кәсіпорындарындағы маркетинг, 4 кр.
            Биотехнологиялық өндірістеріндегі инновациялық қызмет, 5 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Биометрия, 5 кр.
            Протеомика, 4 кр.
            Постгеномика, 4 кр.
            Биотехнологиялық өндірістердің қалдықтарын жою, 4 кр.
            Genetic engineering, 4 кр.
            Ақуыз инженериясы, 4 кр.
            Жоғарға мектептегі оқыту әдістері, 3 кр.
            Мал шаруашылық өнімдерінің ветеринарлық-санитарлық экспертизасы, 5 кр.
            Тамақ өндіріс кәсіпорындарындағы маркетинг, 4 кр.
            Биометрия, 5 кр.
            Тамақ өндіріс кәсіпорындарындағы маркетинг, 4 кр.
            Тамақ өндіріс кәсіпорындарындағы маркетинг, 4 кр.
            Биометрия, 5 кр.
            Биотехнологиядағы ғылыми зерттеулер, 5 кр.
            Биотехнологиялық өндірістеріндегі инновациялық қызмет, 5 кр.
            Биотехнологиялық өндірістердің қалдықтарын жою, 4 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Биометрия, 5 кр.
            Мал шаруашылық өнімдерінің ветеринарлық-санитарлық экспертизасы, 5 кр.
            Биометрия, 5 кр.
            Постгеномика, 4 кр.
            Genetic engineering, 4 кр.
            Протеомика, 4 кр.
            Биотехнологиялық өндірістердің қалдықтарын жою, 4 кр.
            Тамақ өндіріс кәсіпорындарындағы маркетинг, 4 кр.
            Ақуыз инженериясы, 4 кр.
            Тамақ өндіріс кәсіпорындарындағы маркетинг, 4 кр.
            Жоғарға мектептегі оқыту әдістері, 3 кр.
            Тамақ өндіріс кәсіпорындарындағы маркетинг, 4 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb