Қателік
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Қазақ мәдениетіндегі дәстүрлі мен инновациялары, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Қазақ мәдениетіндегі дәстүрлі мен инновациялары, 1 кр.
            Қазақстанның бейнелеу өнері, 1 кр.
            Қазақстанның бейнелеу өнері, 2 кр.
            Қазіргі заманғы мәдениеттанулық зерттеулердегі евразиялік концепциясы, 2 кр.
            Ерте және орта ғасырлық мәдениеттің салыстырмалы зерттеулері, 2 кр.
            Мәдениет семиотикасы, 2 кр.
            Қазақстанның кеңестік модернизациясы, 2 кр.
            Қазіргі заманғы мәдениеттанулық зерттеулердегі евразиялік концепциясы, 2 кр.
            Ерте және орта ғасырлық мәдениеттің салыстырмалы зерттеулері, 2 кр.
            Мәдениет семиотикасы, 2 кр.
            Қазақстанның кеңестік модернизациясы, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Тарихи мәдениеттану, 2 кр.
            Салыстырмалы мәдениеттану, 2 кр.
            Мәдениет аралық коммуникация теориясы, 2 кр.
            Қазіргі заманғы мәдениеттанулық зерттеулердегі евразиялік концепциясы, 2 кр.
            Этнос және мәдениет, 2 кр.
            Мәдениет теориясы, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Тарихи мәдениеттану, 3 кр.
            Қазіргі заманғы мәдениеттанулық зерттеулердегі евразиялік концепциясы, 3 кр.
            Мәдениет аралық коммуникация теориясы, 3 кр.
            Этнос және мәдениет, 3 кр.
            Салыстырмалы мәдениеттану, 4 кр.
            Мәдениет теориясы, 4 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Тарихи мәдениеттану, 3 кр.
            Мәдениет аралық коммуникация теориясы, 3 кр.
            Қазіргі заманғы мәдениеттанулық зерттеулердегі евразиялік концепциясы, 3 кр.
            Этнос және мәдениет, 3 кр.
            Салыстырмалы мәдениеттану, 4 кр.
            Мәдениет теориясы, 4 кр.
            Салыстырмалы мәдениеттану, 4 кр.
            Мәдениет теориясы, 4 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Тарихи мәдениеттану, 3 кр.
            Қазіргі заманғы мәдениеттанулық зерттеулердегі евразиялік концепциясы, 3 кр.
            Этнос және мәдениет, 3 кр.
            Салыстырмалы мәдениеттану, 4 кр.
            Салыстырмалы мәдениеттану, 4 кр.
            Мәдениет теориясы, 4 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 3 кр.
            Заманауи бизнес үрдістердің логистикасы, 3 кр.
            Инновациялық бизнес кәсіпкерлік, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Мәдениет аралық коммуникация теориясы, 3 кр.
            Мәдениет аралық коммуникация теориясы, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Тарихи мәдениеттану, 3 кр.
            Тарихи мәдениеттану, 3 кр.
            Салыстырмалы мәдениеттану, 4 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Тарихи мәдениеттану, 3 кр.
            Қазіргі заманғы мәдениеттанулық зерттеулердегі евразиялік концепциясы, 3 кр.
            Этнос және мәдениет, 3 кр.
            Салыстырмалы мәдениеттану, 4 кр.
            Мәдениет теориясы, 4 кр.
            Мәдениет теориясы, 4 кр.
            Мәдениет теориясы, 4 кр.
            Мәдениет теориясы, 4 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Мәдениет теориясы, 4 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Салыстырмалы мәдениеттану, 4 кр.
            Салыстырмалы мәдениеттану, 4 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Мәдениет аралық коммуникация теориясы, 3 кр.
            Инновациялық бизнес кәсіпкерлік, 3 кр.
            Заманауи бизнес үрдістердің логистикасы, 3 кр.
            Мәдениет теориясы, 4 кр.
            Мәдениет аралық коммуникация теориясы, 3 кр.
            Салыстырмалы мәдениеттану, 4 кр.
            Қазіргі заманғы мәдениеттанулық зерттеулердегі евразиялік концепциясы, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Салыстырмалы мәдениеттану, 4 кр.
            Этнос және мәдениет, 3 кр.
            Тарихи мәдениеттану, 3 кр.
            Мәдениет теориясы, 4 кр.
            Тарихи мәдениеттану, 3 кр.
            Этнос және мәдениет, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Тарихи мәдениеттану, 3 кр.
            Қазіргі заманғы мәдениеттанулық зерттеулердегі евразиялік концепциясы, 3 кр.
            Тарихи мәдениеттану, 3 кр.
            Салыстырмалы мәдениеттану, 4 кр.
            Мәдениет теориясы, 4 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Тарихи мәдениеттану, 3 кр.
            Мәдениет аралық коммуникация теориясы, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Жаһандану кезеңіндегі мәдениеттің негізгі тенденциялары, 3 кр.
            Өркениеттану, 3 кр.
            Ертіс өңіріндегі кәсіпкерліктің даму тарихы, 2 кр.
            Мәдениет онтологиясы, 2 кр.
            Гендерлік зерттеулердің онтологиясы, 2 кр.
            Павлодар Ертіс өңіріндегі ағартушылықтың дамуы, 2 кр.
            Мәдениет типологиясы, 3 кр.
            Дәстүрлі қазақ музыкасының философиялық- мәдени мұрасы, 3 кр.
            Қазақстандағы исламның тарихы, 2 кр.
            Мәдениет теориясы, 2 кр.
            Жаһандану кезеңіндегі мәдениеттің негізгі тенденциялары, 3 кр.
            Өркениеттану, 3 кр.
            Мәдениет онтологиясы, 3 кр.
            Ертіс өңіріндегі кәсіпкерліктің даму тарихы, 3 кр.
            Павлодар Ертіс өңіріндегі ағартушылықтың дамуы, 3 кр.
            Гендерлік зерттеулердің онтологиясы, 3 кр.
            Мәдениет типологиясы, 4 кр.
            Дәстүрлі қазақ музыкасының философиялық- мәдени мұрасы, 4 кр.
            Қазақстандағы исламның тарихы, 3 кр.
            Мәдениет теориясы, 3 кр.
            Жаһандану кезеңіндегі мәдениеттің негізгі тенденциялары, 3 кр.
            Мәдениет семиотикасы, 3 кр.
            Постмодернизм мәдениетінің философиясы, 2 кр.
            Мәдениет экологиясы, 2 кр.
            Қазақстандағы мұсылмандық білім берудің тарихы, 3 кр.
            Қазақстандағы исламның тарихы, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Мәдениет онтологиясы, 3 кр.
            Еуропалық кеңістіктегі ұлттық мәдениеттің қайта өрлеу: кезеңдер, эволюция және тәжірибе, 3 кр.
            Мәдениет экологиясы, 2 кр.
            Постмодернизм мәдениетінің философиясы, 2 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Қазақстандағы исламның тарихы, 3 кр.
            Қазақстандағы мұсылмандық білім берудің тарихы, 3 кр.
            Мәдениет семиотикасы, 3 кр.
            Мәдениет онтологиясы, 3 кр.
            Жаһандану кезеңіндегі мәдениеттің негізгі тенденциялары, 3 кр.
            Еуропалық кеңістіктегі ұлттық мәдениеттің қайта өрлеу: кезеңдер, эволюция және тәжірибе, 3 кр.
            Мәдени құндылықтарды сараптау, 4 кр.
            Мәдениет ескерткіштерін экспертті бағалау, 4 кр.
            Студенттердің профильдік пәндер бойынша оқу және зерттеу қызметін ұйымдастыру, 3 кр.
            Жаңа діни қозғалыстар әлеуметтік-мәдени феномен ретінде, 3 кр.
            Қазақстандағы мемлекеттік-конфессияаралық байланыстардың тарихы мен практикасы, 3 кр.
            Ақыда-мұсылман дініндегі сенім негізі, 3 кр.
            Гуманитарлық ғылым контекстіндегі экологиялық мәдениет, 2 кр.
            Постмодерн дәурінің мәдениеті, 2 кр.
            Постмодернизм мәдениетінің философиясы, 3 кр.
            Мәдениет семиотикасы, 3 кр.
            Тарихи мәдениеттану, 3 кр.
            Постмодерн дәурінің мәдениеті, 3 кр.
            Мәдениет онтологиясы, 3 кр.
            Қазіргі заманғы мәдениеттанулық зерттеулердегі евразиялік концепциясы, 3 кр.
            Ақида-мұмылман діні негізі, 3 кр.
            Мұсылмандық ақида-тарихы мен теориясы, 3 кр.
            Жаңа діни қозғалыстар әлеуметтік-мәдени феномен ретінде, 3 кр.
            Қазіргі әлеуметтік-мәдени кеңістіктегі жаңа діни қозғалыстардың эволюциясы, 3 кр.
            Қазақстандағы мемлекеттік-конфессияаралық байланыстардың тарихы мен практикасы, 3 кр.
            ҚР мемлекеттік-конфессияаралық байланыс, 3 кр.
            Қазақстан халқының тарихи-мәдениет мұрасы, 3 кр.
            Этномәдениеттік идентификация, 3 кр.
            Жаһандану дәуіріндегі ҚР қазіргі заман мәдениеті, 3 кр.
            Қазақстан халқының ұлттық мәдениеті, 3 кр.
            Этномәдени сәйкестіктің функционалдық ерекшелігі, 3 кр.
            Жаһандану дәуіріндегі мәдениет диалогының стратегиясы, 3 кр.
            Постмодернизм мәдениетінің философиясы, 3 кр.
            Постмодерн дәурінің мәдениеті, 3 кр.
            Ақида-мұмылман діні негізі, 3 кр.
            Мұсылмандық ақида-тарихы мен теориясы, 3 кр.
            Қазақстан халқының тарихи-мәдениет мұрасы, 3 кр.
            Қазақстан халқының ұлттық мәдениеті, 3 кр.
            Мәдениет семиотикасы, 3 кр.
            Мәдениет онтологиясы, 3 кр.
            Жаңа діни қозғалыстар әлеуметтік-мәдени феномен ретінде, 3 кр.
            Қазіргі әлеуметтік-мәдени кеңістіктегі жаңа діни қозғалыстардың эволюциясы, 3 кр.
            Этномәдениеттік идентификация, 3 кр.
            Этномәдени сәйкестіктің функционалдық ерекшелігі, 3 кр.
            Тарихи мәдениеттану, 3 кр.
            Қазіргі заманғы мәдениеттанулық зерттеулердегі евразиялік концепциясы, 3 кр.
            Қазақстандағы мемлекеттік-конфессияаралық байланыстардың тарихы мен практикасы, 3 кр.
            ҚР мемлекеттік-конфессияаралық байланыс, 3 кр.
            Жаһандану дәуіріндегі ҚР қазіргі заман мәдениеті, 3 кр.
            Жаһандану дәуіріндегі мәдениет диалогының стратегиясы, 3 кр.
            Мәдениет экологиясы, 2 кр.
            Гуманитарлық ғылым контекстіндегі экологиялық мәдениет, 2 кр.
            Постмодернизм мәдениетінің философиясы, 2 кр.
            Қазақстандағы исламның тарихы, 3 кр.
            Постмодерн дәурінің мәдениеті, 2 кр.
            Мәдениет онтологиясы, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Студенттердің профильдік пәндер бойынша оқу және зерттеу қызметін ұйымдастыру, 3 кр.
            Еуропалық кеңістіктегі ұлттық мәдениеттің қайта өрлеу: кезеңдер, эволюция және тәжірибе, 3 кр.
            Қазақстандағы мұсылмандық білім берудің тарихы, 3 кр.
            Мәдениет семиотикасы, 3 кр.
            Мәдени құндылықтарды сараптау, 4 кр.
            Жаһандану кезеңіндегі мәдениеттің негізгі тенденциялары, 3 кр.
            Мәдениет ескерткіштерін экспертті бағалау, 4 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Студенттердің профильдік пәндер бойынша оқу және зерттеу қызметін ұйымдастыру, 3 кр.
            Мәдениет экологиясы, 2 кр.
            Гуманитарлық ғылым контекстіндегі экологиялық мәдениет, 2 кр.
            Постмодернизм мәдениетінің философиясы, 2 кр.
            Қазақстандағы исламның тарихы, 3 кр.
            Постмодерн дәурінің мәдениеті, 2 кр.
            Студенттердің профильдік пәндер бойынша оқу және зерттеу қызметін ұйымдастыру, 3 кр.
            Қазақстандағы мұсылмандық білім берудің тарихы, 3 кр.
            Мәдени құндылықтарды сараптау, 4 кр.
            Мәдениет ескерткіштерін экспертті бағалау, 4 кр.
            Студенттердің профильдік пәндер бойынша оқу және зерттеу қызметін ұйымдастыру, 3 кр.
            Постмодернизм мәдениетінің философиясы, 3 кр.
            Ақида-мұмылман діні негізі, 3 кр.
            Мұсылмандық ақида-тарихы мен теориясы, 3 кр.
            Постмодерн дәурінің мәдениеті, 3 кр.
            Қазақстан халқының тарихи-мәдениет мұрасы, 3 кр.
            Қазақстан халқының ұлттық мәдениеті, 3 кр.
            Мәдениет семиотикасы, 3 кр.
            Мәдениет онтологиясы, 3 кр.
            Қазіргі әлеуметтік-мәдени кеңістіктегі жаңа діни қозғалыстардың эволюциясы, 3 кр.
            Этномәдениеттік идентификация, 3 кр.
            Жаңа діни қозғалыстар әлеуметтік-мәдени феномен ретінде, 3 кр.
            Этномәдени сәйкестіктің функционалдық ерекшелігі, 3 кр.
            Тарихи мәдениеттану, 3 кр.
            Жаһандану дәуіріндегі мәдениет диалогының стратегиясы, 3 кр.
            Жаһандану дәуіріндегі ҚР қазіргі заман мәдениеті, 3 кр.
            ҚР мемлекеттік-конфессияаралық байланыс, 3 кр.
            Қазіргі заманғы мәдениеттанулық зерттеулердегі евразиялік концепциясы, 3 кр.
            Қазақстандағы мемлекеттік-конфессияаралық байланыстардың тарихы мен практикасы, 3 кр.
            Мәдениет экологиясы, 2 кр.
            Жаһандану кезеңіндегі мәдениеттің негізгі тенденциялары, 3 кр.
            Ақыда-мұсылман дініндегі сенім негізі, 3 кр.
            Жаһандану кезеңіндегі мәдениеттің негізгі тенденциялары, 3 кр.
            Қазақстандағы мұсылмандық білім берудің тарихы, 3 кр.
            Мәдениет семиотикасы, 3 кр.
            Мәдениет экологиясы, 2 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Мәдениет экологиясы, 2 кр.
            Мәдени құндылықтарды сараптау, 4 кр.
            Постмодернизм мәдениетінің философиясы, 2 кр.
            Мәдениет ескерткіштерін экспертті бағалау, 4 кр.
            Гуманитарлық ғылым контекстіндегі экологиялық мәдениет, 2 кр.
            Постмодерн дәурінің мәдениеті, 2 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Жаһандану кезеңіндегі мәдениеттің негізгі тенденциялары, 3 кр.
            Жаһандану кезеңіндегі мәдениеттің негізгі тенденциялары, 3 кр.
            Студенттердің профильдік пәндер бойынша оқу және зерттеу қызметін ұйымдастыру, 3 кр.
            Студенттердің профильдік пәндер бойынша оқу және зерттеу қызметін ұйымдастыру, 3 кр.
            Қазақстандағы исламның тарихы, 3 кр.
            Қазақстандағы мұсылмандық білім берудің тарихы, 3 кр.
            Қазақстандағы мұсылмандық білім берудің тарихы, 3 кр.
            Мәдениет онтологиясы, 3 кр.
            Мәдениет онтологиясы, 3 кр.
            Еуропалық кеңістіктегі ұлттық мәдениеттің қайта өрлеу: кезеңдер, эволюция және тәжірибе, 3 кр.
            Еуропалық кеңістіктегі ұлттық мәдениеттің қайта өрлеу: кезеңдер, эволюция және тәжірибе, 3 кр.
            Мәдениет семиотикасы, 3 кр.
            Белгілер мен таңбалар мәдениеттің тілі ретінде, 2 кр.
            Белгілер мен таңбалар мәдениеттің тілі ретінде, 2 кр.
            Мәдениет экологиясы, 3 кр.
            Гуманитарлық ғылым контекстіндегі экологиялық мәдениет, 3 кр.
            Гуманитарлық ғылым контекстіндегі экологиялық мәдениет, 3 кр.
            Мәдениет экологиясы, 3 кр.
            Мәдениет онтологиясы, 2 кр.
            Мәдениет онтологиясы, 2 кр.
            Мәдениет экологиясы, 2 кр.
            Мәдениет семиотикасы, 3 кр.
            Мәдениет семиотикасы, 3 кр.
            Мәдениет семиотикасы, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Жаһандану кезеңіндегі мәдениеттің негізгі тенденциялары, 3 кр.
            Қазақстандағы мұсылмандық білім берудің тарихы, 3 кр.
            Жаһандану кезеңіндегі мәдениеттің негізгі тенденциялары, 3 кр.
            Постмодернизм мәдениетінің философиясы, 2 кр.
            Мәдени құндылықтарды сараптау, 4 кр.
            Студенттердің профильдік пәндер бойынша оқу және зерттеу қызметін ұйымдастыру, 3 кр.
            Постмодерн дәурінің мәдениеті, 2 кр.
            Мәдениет ескерткіштерін экспертті бағалау, 4 кр.
            Мәдени құндылықтарды сараптау, 4 кр.
            Студенттердің профильдік пәндер бойынша оқу және зерттеу қызметін ұйымдастыру, 3 кр.
            Қазақстандағы мұсылмандық білім берудің тарихы, 3 кр.
            Постмодернизм мәдениетінің философиясы, 2 кр.
            Қазақстандағы исламның тарихы, 3 кр.
            Мәдениет экологиясы, 2 кр.
            Гуманитарлық ғылым контекстіндегі экологиялық мәдениет, 2 кр.
            Гуманитарлық ғылым контекстіндегі экологиялық мәдениет, 2 кр.
            Мәдениет экологиясы, 2 кр.
            Мәдениет экологиясы, 2 кр.
            Мәдениет экологиясы, 2 кр.
            Қазақстандағы исламның тарихы, 3 кр.
            Қазақстандағы мұсылмандық білім берудің тарихы, 3 кр.
            Студенттердің профильдік пәндер бойынша оқу және зерттеу қызметін ұйымдастыру, 3 кр.
            Қазақстандағы мұсылмандық білім берудің тарихы, 3 кр.
            Жаһандану кезеңіндегі мәдениеттің негізгі тенденциялары, 3 кр.
            Постмодерн дәурінің мәдениеті, 2 кр.
            Мәдениет ескерткіштерін экспертті бағалау, 4 кр.
            Еуропалық кеңістіктегі ұлттық мәдениеттің қайта өрлеу: кезеңдер, эволюция және тәжірибе, 3 кр.
            Еуропалық кеңістіктегі ұлттық мәдениеттің қайта өрлеу: кезеңдер, эволюция және тәжірибе, 3 кр.
            Студенттердің профильдік пәндер бойынша оқу және зерттеу қызметін ұйымдастыру, 3 кр.
            Жаһандану кезеңіндегі мәдениеттің негізгі тенденциялары, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Жаһандану кезеңіндегі мәдениеттің негізгі тенденциялары, 3 кр.
            Мәдени құндылықтарды сараптау, 4 кр.
            Мәдениет ескерткіштерін экспертті бағалау, 4 кр.
            Еуропалық кеңістіктегі ұлттық мәдениеттің қайта өрлеу: кезеңдер, эволюция және тәжірибе, 3 кр.
            Жаһандану кезеңіндегі мәдениеттің негізгі тенденциялары, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Жаңа діни қозғалыстар әлеуметтік-мәдени феномен ретінде, 3 кр.
            Қазақстандағы мемлекеттік-конфессияаралық байланыстардың тарихы мен практикасы, 3 кр.
            Ақыда-мұсылман дініндегі сенім негізі, 3 кр.
            Постмодернизм мәдениетінің философиясы, 3 кр.
            Ақида-мұмылман діні негізі, 3 кр.
            Мұсылмандық ақида-тарихы мен теориясы, 3 кр.
            Постмодерн дәурінің мәдениеті, 3 кр.
            Қазақстан халқының тарихи-мәдениет мұрасы, 3 кр.
            Қазақстан халқының ұлттық мәдениеті, 3 кр.
            Мәдениет семиотикасы, 3 кр.
            Мәдениет онтологиясы, 3 кр.
            Қазіргі әлеуметтік-мәдени кеңістіктегі жаңа діни қозғалыстардың эволюциясы, 3 кр.
            Этномәдениеттік идентификация, 3 кр.
            Жаңа діни қозғалыстар әлеуметтік-мәдени феномен ретінде, 3 кр.
            Жаһандану дәуіріндегі мәдениет диалогының стратегиясы, 3 кр.
            Жаһандану дәуіріндегі ҚР қазіргі заман мәдениеті, 3 кр.
            Этномәдени сәйкестіктің функционалдық ерекшелігі, 3 кр.
            ҚР мемлекеттік-конфессияаралық байланыс, 3 кр.
            Тарихи мәдениеттану, 3 кр.
            Ақыда-мұсылман дініндегі сенім негізі, 3 кр.
            Қазіргі заманғы мәдениеттанулық зерттеулердегі евразиялік концепциясы, 3 кр.
            Қазақстандағы мемлекеттік-конфессияаралық байланыстардың тарихы мен практикасы, 3 кр.
            Қазақстандағы мұсылмандық білім берудің тарихы, 3 кр.
            Постмодернизм мәдениетінің философиясы, 2 кр.
            Ақида-мұмылман діні негізі, 3 кр.
            Ақыда-мұсылман дініндегі сенім негізі, 3 кр.
            Ақида-мұмылман діні негізі, 3 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb