Қателік
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Көшбасшылық психологиясы, 3 кр.
            Тұлға психологиясы, 3 кр.
            Қоғамдағы және саясаттағы көшбасшылық, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау, 2 кр.
            Әлеуметтану, 1 кр.
            Маркетинг және брендинг, 1 кр.
            Саясаттану, 1 кр.
            Психология (көшбасшылық), 2 кр.
            Тұлға психологиясы, 2 кр.
            Қоғамдағы және саясаттағы көшбасшылық, 1 кр.
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау, 2 кр.
            Мәдениеттану, 1 кр.
            Мәдениет тарихы, 1 кр.
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Іскери қазақ тілі, 1 кр.
            Полимерлік материалдардың технологиясы, 2 кр.
            Патенттану, 2 кр.
            Кәсіби қазақ тілі, 1 кр.
            Қазіргі заманғы құрылыстық материалдары, 2 кр.
            Құрылыс материалдарының өндіріс регламенттерінің технологиясы, 2 кр.
            Жолдық машиналар, 2 кр.
            Дефектоскопия, 2 кр.
            Жол құрылғысы, 2 кр.
            Инженерлік геодезия, 2 кр.
            Құрылыс ісінің негіздері, 2 кр.
            Мамандыққа кіріспе, 2 кр.
            Инженерлік есептерді шығарудағы сандық әдістері, 2 кр.
            Компьютерлік жобалау, 3 кр.
            Инженерлік есептерді шығарудағы математикалық әдістер, 2 кр.
            Қазіргі замандағы компьютерлік технологиясы, 3 кр.
            Компьютерлік есептеулер, 3 кр.
            Компьютерлік графика, 3 кр.
            Инженерлік геология, 2 кр.
            Көлік құрылысындағы ғимараттар мен құрылымдар, 6 кр.
            Метрология, стандарттау және сапаны басқару, 2 кр.
            Қирамайтын сапасын бақылау, 2 кр.
            Көлік объектілерінде сумен қамтамасыз ету және су әкету, 2 кр.
            Аэрогеодезия, 2 кр.
            Темір жолдарды кайта жаңғырту мен жобалау, 2 кр.
            SCAD бағдарламасы бойынша құрылыс конструкцияларын есептеу, 3 кр.
            Үймереттерді сыңау, 3 кр.
            Мемлекеттік тілде іс жүргізу, 1 кр.
            Офистік және құжаттық жұмыс негіздері, 1 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 1 кр.
            Көліктік ғимараттар мен үймереттердің конструкциялары, 6 кр.
            Көлік құрылысы нысандарын инженерлік жүйелермен қамту, 2 кр.
            Теміржолдың рельс шаруашылығы, 2 кр.
            Теміржолды машиналармен қамту, 2 кр.
            Геотехника, 2 кр.
            SCAD бағдарламасы бойынша құрылыс конструкцияларын есептеу, 4 кр.
            Инженерлік есептерді шығарудағы сандық әдістері, 3 кр.
            Компьютерлік жобалау, 3 кр.
            Инженерлік геология, 4 кр.
            Инженерлік есептерді шығарудағы математикалық әдістер, 3 кр.
            Жолдық машиналар, 4 кр.
            Полимерлік материалдардың технологиясы, 4 кр.
            Патенттану, 4 кр.
            Мамандыққа кіріспе, 2 кр.
            Құрылыс ісінің негіздері, 2 кр.
            Компьютерлік графика, 3 кр.
            Көлік құрылысындағы ғимараттар мен құрылымдар, 6 кр.
            Инженерлік геология, 3 кр.
            Көлік объектілерінде сумен қамтамасыз ету және су әкету, 3 кр.
            Геотехника, 3 кр.
            Көліктік ғимараттар мен үймереттердің конструкциялары, 6 кр.
            Үймереттерді сыңау, 4 кр.
            Көлік құрылысы нысандарын инженерлік жүйелермен қамту, 3 кр.
            Теміржолды машиналармен қамту, 4 кр.
            Инженерлік есептерді шығарудағы математикалық әдістер, 3 кр.
            SCAD бағдарламасы бойынша құрылыс конструкцияларын есептеу, 4 кр.
            Kомпьютерлік графика, 3 кр.
            Қазіргі заманғы құрылыстық материалдары, 2 кр.
            Инженерлік геодезия, 2 кр.
            Полимерлік материалдардың технологиясы, 2 кр.
            Көлік құрылысындағы ғимараттар мен құрылымдар, 6 кр.
            Жолдық машиналар, 4 кр.
            Көлік объектілерінде сумен қамтамасыз ету және су әкету, 4 кр.
            SCAD бағдарламасы бойынша құрылыс конструкцияларын есептеу, 4 кр.
            Компьютерлік жобалау, 3 кр.
            Теориялық механика, 2 кр.
            Көліктік материалтану, 3 кр.
            Материалдар кедергісі, 3 кр.
            Көлік құрылымдарының құрылыс механикасы, 3 кр.
            Топырақтар механикасы, негіздер және іргетастар, 3 кр.
            Құрылыс машиналар және жабдықтары, 2 кр.
            Жолдық машиналар, 4 кр.
            Полимерлік материалдардың технологиясы, 4 кр.
            Инженерлік есептерді шығарудағы сандық әдістері, 3 кр.
            Геотехника, 4 кр.
            Kомпьютерлік графика, 3 кр.
            Көліктік ғимараттар мен үймереттердің конструкциялары, 6 кр.
            Теміржолды машиналармен қамту, 4 кр.
            Полимерлік материалдардың технологиясы, 4 кр.
            Патенттану, 4 кр.
            Үймереттерді сыңау, 4 кр.
            Көлік құрылысы нысандарын инженерлік жүйелермен қамту, 4 кр.
            Инженерлік геология, 3 кр.
            Компьютерлік жобалау I, 3 кр.
            Көлік құрылысындағы ғимараттар мен құрылымдар, 4 кр.
            Жолдық машиналар, 4 кр.
            Көлік объектілерінде сумен қамтамасыз ету және су әкету, 4 кр.
            SCAD бағдарламасы бойынша құрылыс конструкцияларын есептеу, 4 кр.
            Компьютерлік жобалау II, 3 кр.
            Химия 1, 2 кр.
            Сызба геометриясы және инженерлік графика., 3 кр.
            Материалдар кедергісі, 3 кр.
            Көлік құрылымдарының құрылыс механикасы, 3 кр.
            Топырақтар механикасы, негіздер және іргетастар, 3 кр.
            Көлік құрылысындағы полимерлік материалдар, 2 кр.
            Инженерлік есептерді шығарудағы сандық әдістері, 3 кр.
            Геотехника, 3 кр.
            Kомпьютерлік графика, 3 кр.
            Көліктік ғимараттар мен үймереттердің конструкциялары, 4 кр.
            Теміржолды машиналармен қамту, 4 кр.
            Жол-құрылыс машиналары, 4 кр.
            Патенттану, 4 кр.
            Үймереттерді сыңау, 4 кр.
            Көлік құрылысы нысандарын инженерлік жүйелермен қамту, 4 кр.
            SCAD бағдарламасы бойынша құрылыс конструкцияларын есептеу, 3 кр.
            Математика II, 3 кр.
            Инженерлік геология, 3 кр.
            Компьютерлік жобалау I, 3 кр.
            Көлік құрылысындағы ғимараттар мен құрылымдар, 4 кр.
            Жолдық машиналар, 4 кр.
            Көлік объектілерінде сумен қамтамасыз ету және су әкету, 4 кр.
            SCAD бағдарламасы бойынша құрылыс конструкцияларын есептеу, 4 кр.
            Компьютерлік жобалау II, 3 кр.
            Химия, 2 кр.
            Сызба геометриясы және инженерлік графика., 3 кр.
            Материалдар кедергісі, 3 кр.
            Көлік құрылымдарының құрылыс механикасы, 3 кр.
            Топырақтар механикасы, негіздер және іргетастар, 3 кр.
            Көлік құрылысындағы полимерлік материалдар, 2 кр.
            Инженерлік есептерді шығарудағы сандық әдістері, 3 кр.
            Геотехника, 3 кр.
            Kомпьютерлік графика, 3 кр.
            Көліктік ғимараттар мен үймереттердің конструкциялары, 4 кр.
            Теміржолды машиналармен қамту, 4 кр.
            Жол-құрылыс машиналары, 4 кр.
            Патенттану, 4 кр.
            Үймереттерді сыңау, 4 кр.
            Көлік құрылысы нысандарын инженерлік жүйелермен қамту, 4 кр.
            Математика II, 3 кр.
            Көлік құрылысындағы ғимараттар мен құрылымдар, 3 кр.
            Жолдық машиналар, 3 кр.
            Инженерлік геология, 3 кр.
            Компьютерлік жобалау I, 3 кр.
            Көлік объектілерінде сумен қамтамасыз ету және су әкету, 3 кр.
            Көліктердің құрылыс конструкциялары, 3 кр.
            Компьютерлік жобалау II, 3 кр.
            Химия, 2 кр.
            Сызба геометриясы және инженерлік графика., 3 кр.
            Материалдар кедергісі, 3 кр.
            Көлік құрылымдарының құрылыс механикасы, 3 кр.
            Топырақтар механикасы, негіздер және іргетастар, 3 кр.
            Көлік құрылысының колданбалы есептеу бағдарламалары, 3 кр.
            Көліктік имараттардың инженерлік қауіпсіздігі, 3 кр.
            Инженерлік сызба I, 3 кр.
            Геотехника І, 3 кр.
            Компьютерлік сызба II, 3 кр.
            Көліктік ғимараттар мен үймереттердің конструкциялары, 3 кр.
            Жол-құрылыс машиналары мен жабдықтары, 3 кр.
            Көлік құрылысы нысандарын инженерлік жүйелермен қамту, 3 кр.
            Көлік құрылымдарын есептеу, 3 кр.
            Математика II, 3 кр.
            Жоғары математика, 3 кр.
            Жалпы химия, 2 кр.
            Kомпьютерлік графика, 3 кр.
            Инженерлік механика II, 3 кр.
            Инженерлік механика III, 3 кр.
            Қолданбалы бағдарламаларды пайдаланып есептеу, 3 кр.
            Көлік құрылысындағы еңбекті қорғау, 3 кр.
            Геотехника II, 3 кр.
            Жеке ғимараттарды жобалау және тұрғызу негіздері, 3 кр.
            Суды тазарту технологиясы, 3 кр.
            Ландшафтық дизайн, 3 кр.
            Шетел және ұлттық тағамдар технологиясы, 3 кр.
            Кинология негіздері, 3 кр.
            Музыкалық аспап/домбыра/фортепиано/ баян, 3 кр.
            Қазіргі ақпараттық қоғам және жаһандану, 3 кр.
            Шығыс тілі (қытай тілі), 3 кр.
            Шешендік өнер, 3 кр.
            Оқығаны туралы stand up, 3 кр.
            Көшбасшылық психологиясы және персоналды басқару, 3 кр.
            Кәсіби-қолданбалы дене даярлығы, 3 кр.
            Ғылым және жаңа технологиялар тарихы, 3 кр.
            Спичрайтинг, 3 кр.
            Сапа менеджментінің біріктірілген жүйелері, 3 кр.
            Технологиялық инжиниринг, 3 кр.
            Патенттану және ғылыми зерттеулер негіздері, 3 кр.
            Мобильді қосымшаларды әзірлеу, 3 кр.
            Киберқауіпсіздік және заманауи мобильдік құрылғылардағы қолданушы ақпаратын қорғау, 3 кр.
            Нанотехнологиялардың физикалық негіздері, 3 кр.
            Экотехнологиялар және болашақ энергия, 3 кр.
            Дүниежүзілік мұра және халықаралық туризм, 3 кр.
            Су және отын химиясы, 3 кр.
            Тайм-менеджменті, 3 кр.
            Басқару есебі, 3 кр.
            Креативті кәсіпкерлік, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы, 3 кр.
            Энергия сақтау және энергия аудит, 3 кр.
            Заманауи әлемдегі байланыс және ақпарат, 3 кр.
            Энергоменеджмент және инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу және кәсіби тіл әдебі, 3 кр.
            Еуропа тілі (француз тілі), 3 кр.
            Арнайы мақсаттағы шетел тілі, 3 кр.
            Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, 3 кр.
            Инженерлік геология, 2 кр.
            Жолдық машиналар, 3 кр.
            Компьютерлік жобалау I, 3 кр.
            Көлік құрылысындағы ғимараттар мен құрылымдар, 2 кр.
            Көлік құрылымдарын есептеу, 3 кр.
            Геотехника II, 3 кр.
            Инженерлік механика III, 3 кр.
            Көлік объектілерінде сумен қамтамасыз ету және су әкету, 3 кр.
            Қолданбалы бағдарламаларды пайдаланып есептеу, 3 кр.
            Экологиялық менеджмент, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Маркетинг және брендинг, 2 кр.
            Start up жобаларының экономикалық негіздемелері, 2 кр.
            Бизнес-жоспарлау және жобалау, 2 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Кәсіпкерлік құқығы, 2 кр.
            Материалдар кедергісі, 3 кр.
            Көліктердің құрылыс конструкциялары, 3 кр.
            Компьютерлік жобалау II, 3 кр.
            Сызба геометриясы және инженерлік графика., 3 кр.
            Көліктік ғимараттар мен үймереттердің конструкциялары, 2 кр.
            Көлік құрылымдарының құрылыс механикасы, 3 кр.
            Топырақтар механикасы, негіздер және іргетастар, 3 кр.
            Көлік құрылысының колданбалы есептеу бағдарламалары, 3 кр.
            Инженерлік сызба I, 3 кр.
            Геотехника І, 2 кр.
            Техникалық механика, 3 кр.
            Құрылыс конструкциялары, 2 кр.
            Компьютерлік сызба II, 3 кр.
            Kомпьютерлік графика, 3 кр.
            Жол-құрылыс машиналары мен жабдықтары, 3 кр.
            Инженерлік механика II, 3 кр.
            Көлік құрылысы нысандарын инженерлік жүйелермен қамту, 3 кр.
            Компьютерлік графика негіздері, 3 кр.
            Жеке ғимараттарды жобалау және тұрғызу негіздері, 3 кр.
            Суды тазарту технологиясы, 3 кр.
            Ландшафтық дизайн, 3 кр.
            Шетел және ұлттық тағамдар технологиясы, 3 кр.
            Кинология негіздері, 3 кр.
            Музыкалық аспап/домбыра/фортепиано/ баян, 3 кр.
            Қазіргі ақпараттық қоғам және жаһандану, 3 кр.
            Шығыс тілі (қытай тілі), 3 кр.
            Шешендік өнер, 3 кр.
            Оқығаны туралы stand up, 3 кр.
            Көшбасшылық психологиясы және персоналды басқару, 3 кр.
            Кәсіби-қолданбалы дене даярлығы, 3 кр.
            Ғылым және жаңа технологиялар тарихы, 3 кр.
            Сапа менеджментінің біріктірілген жүйелері, 3 кр.
            Технологиялық инжиниринг, 3 кр.
            Патенттану және ғылыми зерттеулер негіздері, 3 кр.
            Мобильді қосымшаларды әзірлеу, 3 кр.
            Киберқауіпсіздік және заманауи мобильдік құрылғылардағы қолданушы ақпаратын қорғау, 3 кр.
            Нанотехнологиялардың физикалық негіздері, 3 кр.
            Экотехнологиялар және болашақ энергия, 3 кр.
            Дүниежүзілік мұра және халықаралық туризм, 3 кр.
            Су және отын химиясы, 3 кр.
            Тайм-менеджменті, 3 кр.
            Басқару есебі, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы, 3 кр.
            Энергия сақтау және энергия аудит, 3 кр.
            Заманауи әлемдегі байланыс және ақпарат, 3 кр.
            Энергоменеджмент және инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу және кәсіби тіл әдебі, 3 кр.
            Еуропа тілі (француз тілі), 3 кр.
            Арнайы мақсаттағы шетел тілі, 3 кр.
            Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, 3 кр.
            3D-модельдеу негіздері, 3 кр.
            Заманауи техниканын материалдары, 3 кр.
            Ертіс бойындағы Павлодарлық металлургия, 3 кр.
            Қазақстанның заманауи мәдениетіндегі құндылықтар трансформациясы, 3 кр.
            Тиімді сату техникасы, 3 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 2 кр.
            Инженерлік геология, 2 кр.
            Көлік құрылысындағы ғимараттар мен құрылымдар, 3 кр.
            Жолдық машиналар, 3 кр.
            Компьютерлік жобалау I, 3 кр.
            Құрылыс конструкциялары, 2 кр.
            Көлік құрылымдарын есептеу, 3 кр.
            Геотехника II, 3 кр.
            Қолданбалы бағдарламаларды пайдаланып есептеу, 3 кр.
            Инженерлік механика III, 3 кр.
            Көлік объектілерінде сумен қамтамасыз ету және су әкету, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Start up жобаларының экономикалық негіздемелері, 2 кр.
            Бизнес-жоспарлау және жобалау, 2 кр.
            Экологиялық менеджмент, 2 кр.
            Материалдар кедергісі, 3 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 3 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Кәсіпкерлік құқығы, 2 кр.
            Көліктік ғимараттар мен үймереттердің конструкциялары, 3 кр.
            Kомпьютерлік графика, 3 кр.
            Инженерлік механика II, 3 кр.
            Көліктердің құрылыс конструкциялары, 3 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 3 кр.
            Компьютерлік жобалау II, 3 кр.
            Сызба геометриясы және инженерлік графика., 3 кр.
            Көлік құрылымдарының құрылыс механикасы, 3 кр.
            Топырақтар механикасы, негіздер және іргетастар, 3 кр.
            Көлік құрылысының колданбалы есептеу бағдарламалары, 3 кр.
            Жеке ғимараттарды жобалау және тұрғызу негіздері, 3 кр.
            Геотехника І, 2 кр.
            Техникалық механика, 3 кр.
            Компьютерлік сызба II, 3 кр.
            Жол-құрылыс машиналары мен жабдықтары, 3 кр.
            Көлік құрылысы нысандарын инженерлік жүйелермен қамту, 3 кр.
            Құрылыс конструкцияларын есептеу, 2 кр.
            Инженерлік механика I, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Жол шаруашылығы, 2 кр.
            Темір жолдарын пайдалану, 2 кр.
            Автомобиль жолдардың инженерлік жабдықтары, 2 кр.
            Автомобиль жолдарын пайдалану, 3 кр.
            Автомобиль жолдарын жобалау II, 3 кр.
            Автомобиль жолдарын құрылысы II, 3 кр.
            Темір жол 2, 3 кр.
            Көпірлер мен тоннельдер үймереттері және пайдалану, 3 кр.
            Көпірлер мен тоннельдер, 3 кр.
            Темір жолдарды жобалау, 3 кр.
            Автомобиль жолдарын жобалау I, 3 кр.
            Темір жол 1, 3 кр.
            Темір жолдарды жобалау, 3 кр.
            Жол шаруашылығы, 2 кр.
            Қазіргі заманғы қолданбалы есептеу бағдарламалары, 2 кр.
            Автомобиль жолдарын құрылысы I, 3 кр.
            Теміржолдар мен құрылымдардың құрылысы II, 3 кр.
            Теміржолдар мен құрылымдардың құрылысы I, 3 кр.
            Көлік құрылысындағы жасанды үймереттер, 3 кр.
            Көлік құрылысындағы жасанды үймереттер, 3 кр.
            Қазіргі заманғы қолданбалы есептеу бағдарламалары, 2 кр.
            Қазіргі заманғы қолданбалы есептеу бағдарламалары, 2 кр.
            Есеп бағдарламасы, 2 кр.
            Есеп бағдарламасы, 2 кр.
            Көліктердің құрылыс конструкциялары, 4 кр.
            Көліктердің құрылыс конструкциялары, 4 кр.
            Көліктік үймереттерді есептеу, 4 кр.
            Көліктік үймереттерді есептеу, 4 кр.
            Автомобил жолдарын пайдалану және жөндеу, 3 кр.
            Еуропаның автобандары, 2 кр.
            Теміржол жолақтарын жобалау, 3 кр.
            Теміржол жолақтарын жобалау, 4 кр.
            Автомобиль жолдарын пайдалану, 4 кр.
            Автомобиль жолдарын жобалау I, 3 кр.
            Жол шаруашылығы, 3 кр.
            Темір жолдарын пайдалану, 3 кр.
            Автомобиль жолдардың инженерлік жабдықтары, 3 кр.
            Көпірлер мен тоннельдер, 3 кр.
            Темір жол 1, 3 кр.
            Автомобиль жолдарын жобалау II, 3 кр.
            Автомобиль жолдарын құрылысы II, 3 кр.
            Темір жолдарды жобалау, 4 кр.
            Көпірлер мен тоннельдер үймереттері және пайдалану, 3 кр.
            Темір жол 2, 3 кр.
            Теміржолдар мен құрылымдардың құрылысы II, 3 кр.
            Автомобиль жолдарын құрылысы I, 3 кр.
            Теміржолдар мен құрылымдардың құрылысы I, 3 кр.
            Көлік құрылысындағы жасанды үймереттер, 3 кр.
            Көлік құрылысындағы жасанды үймереттер, 3 кр.
            Автомобил жолдарын пайдалану және жөндеу, 4 кр.
            Еуропаның автобандары, 3 кр.
            Көліктік үймереттерді есептеу, 4 кр.
            Көліктердің құрылыс конструкциялары, 4 кр.
            Автомобиль жолдардың инженерлік жабдықтары, 2 кр.
            Автомобиль жолдарын пайдалану, 3 кр.
            Темір жол 1, 3 кр.
            Темір жол 2, 3 кр.
            Жол шаруашылығы, 3 кр.
            Көліктердің құрылыс конструкциялары, 4 кр.
            Темір жолдарды жобалау, 4 кр.
            Көпірлер мен тоннельдер үймереттері және пайдалану, 3 кр.
            Көлік құрылысындағы еңбекті қорғау, 3 кр.
            Көлік құрылыстарын салуды ұйымдастыру, 4 кр.
            Теміржолдар мен құрылымдардың құрылысы I, 3 кр.
            Автомобиль жолдарын жобалау I, 3 кр.
            Автомобиль жолдарын жобалау II, 3 кр.
            Теміржолдар мен құрылымдардың құрылысы II, 3 кр.
            Автомобиль жолдарын құрылысы II, 3 кр.
            Автомобиль жолдарын жобалау II, 3 кр.
            Темір жолдарын пайдалану, 3 кр.
            Автомобиль жолдардың инженерлік жабдықтары, 3 кр.
            Еуропаның автобандары, 3 кр.
            Көліктік үймереттерді есептеу, 4 кр.
            Теміржол жолақтарын жобалау, 4 кр.
            Автомобиль жолдарын пайдалану, 4 кр.
            Автомобил жолдарын пайдалану және жөндеу, 4 кр.
            Көпірлер мен тоннельдер, 3 кр.
            Көлік құрылысындағы жасанды үймереттер, 3 кр.
            Көлік құрылысындағы жасанды үймереттер, 3 кр.
            Қазіргі заманғы қолданбалы есептеу бағдарламалары, 2 кр.
            Темір жол 1, 3 кр.
            Темір жол 2, 3 кр.
            Жол шаруашылығы, 3 кр.
            Көліктердің құрылыс конструкциялары, 4 кр.
            Темір жолдарды жобалау, 3 кр.
            Көпірлер мен тоннельдер үймереттері және пайдалану, 3 кр.
            Көліктік имараттардың инженерлік қауіпсіздігі, 3 кр.
            Көлік құрылысын басқару, 3 кр.
            Теміржолдар мен құрылымдардың құрылысы I, 3 кр.
            Автомобиль жолдарын жобалау I, 3 кр.
            Автомобиль жолдарын жобалау II, 3 кр.
            Теміржолдар мен құрылымдардың құрылысы II, 3 кр.
            Автомобиль жолдарын құрылысы II, 3 кр.
            Автомобиль жолдарын жобалау II, 3 кр.
            Темір жолдарын пайдалану, 3 кр.
            Автомобиль жолдардың инженерлік жабдықтары, 3 кр.
            Еуропаның автобандары, 3 кр.
            Көліктік үймереттерді есептеу, 4 кр.
            Теміржол жолақтарын жобалау, 3 кр.
            Автомобиль жолдарын пайдалану, 3 кр.
            Автомобил жолдарын пайдалану және жөндеу, 3 кр.
            Көпірлер мен тоннельдер, 3 кр.
            Көлік құрылысындағы жасанды үймереттер, 3 кр.
            Көлік құрылысындағы жасанды үймереттер, 3 кр.
            Көлік құрылысының экономикасы, 2 кр.
            Темір жолдарды жобалау, 3 кр.
            Темір жол 1, 3 кр.
            Темір жол 2, 3 кр.
            Жол шаруашылығы, 3 кр.
            Көліктердің құрылыс конструкциялары, 4 кр.
            Темір жолдарды жобалау, 3 кр.
            Көпірлер мен тоннельдер үймереттері және пайдалану, 3 кр.
            Көліктік имараттардың инженерлік қауіпсіздігі, 3 кр.
            Көлік құрылысын басқару, 3 кр.
            Теміржолдар мен құрылымдардың құрылысы I, 3 кр.
            Автомобиль жолдарын жобалау I, 3 кр.
            Автомобиль жолдарын жобалау II, 3 кр.
            Теміржолдар мен құрылымдардың құрылысы II, 3 кр.
            Автомобиль жолдарын құрылысы II, 3 кр.
            Автомобиль жолдарын жобалау II, 3 кр.
            Темір жолдарын пайдалану, 3 кр.
            Автомобиль жолдардың инженерлік жабдықтары, 3 кр.
            Еуропаның автобандары, 3 кр.
            Көліктік үймереттерді есептеу, 4 кр.
            Теміржол жолақтарын жобалау, 3 кр.
            Автомобиль жолдарын пайдалану, 3 кр.
            Автомобил жолдарын пайдалану және жөндеу, 3 кр.
            Көпірлер мен тоннельдер, 3 кр.
            Көлік құрылысындағы жасанды үймереттер, 3 кр.
            Көлік құрылысының экономикасы, 2 кр.
            Темір жол 1, 3 кр.
            Темір жол 2, 3 кр.
            Жол шаруашылығы, 2 кр.
            Темір жолдарды жобалау, 3 кр.
            Көпірлер мен тоннельдер үймереттері және пайдалану, 3 кр.
            Темір жолдарының құрылысын басқару, 3 кр.
            Автомобиль жолдары I, 3 кр.
            Автомобиль жолдары II, 3 кр.
            Автомобиль жолдардың инженерлік жабдықтары, 2 кр.
            Көпірлер мен тоннельдер, 3 кр.
            Көлік құрылысындағы жасанды үймереттер, 3 кр.
            Көлік құрылысының экономикасы, 2 кр.
            Автомобиль жолдарын жобалау, 3 кр.
            Автомобиль жолдарының құрылысын басқару, 3 кр.
            Темір жолдарын пайдалану және жөндеу, 3 кр.
            Автомобиль жолдарын пайдалану, 3 кр.
            Дефектоскопия, 3 кр.
            Автомобиль жолдарында сапаны бақылау, 3 кр.
            Көлік құрылысындағы сметалық құның есептеу, 2 кр.
            Көлік құрылыстағы сметалық іс, 2 кр.
            Темір жол 2, 3 кр.
            Темір жолдарды жобалау, 3 кр.
            Темір жол 1, 3 кр.
            Көлік құрылыстағы сметалық іс, 3 кр.
            Автомобиль жолдарын пайдалану, 3 кр.
            Көлік құрылысындағы сметалық құның есептеу, 3 кр.
            Автомобиль жолдарын жобалау, 3 кр.
            Автомобиль жолдарында сапаны бақылау, 3 кр.
            Темір жолдарын пайдалану және жөндеу, 3 кр.
            Дефектоскопия, 3 кр.
            Көлік құрылысындағы жасанды үймереттер, 3 кр.
            Автомобиль жолдары I, 3 кр.
            Автомобиль жолдарының құрылысын басқару, 3 кр.
            Автомобиль жолдары II, 3 кр.
            Жол шаруашылығы, 3 кр.
            Темір жолдарының құрылысын басқару, 3 кр.
            Автомобиль жолдардың инженерлік жабдықтары, 3 кр.
            Көпірлер мен тоннельдер, 3 кр.
            Темір жол 2, 3 кр.
            Темір жолдарды жобалау, 3 кр.
            Темір жол 1, 3 кр.
            Автомобиль жолдарын пайдалану, 3 кр.
            Көлік құрылыстағы сметалық іс, 3 кр.
            Көлік құрылысындағы сметалық құның есептеу, 3 кр.
            Темір жолдарын пайдалану және жөндеу, 3 кр.
            Дефектоскопия, 3 кр.
            Автомобиль жолдарын жобалау, 3 кр.
            Көлік құрылысындағы жасанды үймереттер, 3 кр.
            Автомобиль жолдарында сапаны бақылау, 3 кр.
            Автомобиль жолдарының құрылысын басқару, 3 кр.
            Автомобиль жолдары I, 3 кр.
            Автомобиль жолдары II, 3 кр.
            Темір жолдарының құрылысын басқару, 3 кр.
            Автомобиль жолдардың инженерлік жабдықтары, 3 кр.
            Көпірлер мен тоннельдер, 3 кр.
            Жол шаруашылығы, 3 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb