Қателік
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Дінтану, 2 кр.
            Мәдениет және өркениет, 2 кр.
            Әлемдік діндер тарихы, 2 кр.
            Дінтану, 2 кр.
            Мәдениет және өркениет, 2 кр.
            Әлемдік діндер тарихы, 2 кр.
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
            Көшбасшылық психологиясы, 3 кр.
            Тұлға психологиясы, 3 кр.
            Қоғамдағы және саясаттағы көшбасшылық, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау, 2 кр.
            Саясаттану, 1 кр.
            Маркетинг және брендинг, 1 кр.
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
            Психология (көшбасшылық), 2 кр.
            Тұлға психологиясы, 2 кр.
            Қоғамдағы және саясаттағы көшбасшылық, 1 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау, 2 кр.
            Әлеуметтану, 1 кр.
            Мәдениеттану, 1 кр.
            Мәдениет тарихы, 1 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Кәсіби қазақ тілі, 1 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 1 кр.
            Офистік және құжаттық жұмыс негіздері, 1 кр.
            Іскери қазақ тілі, 1 кр.
            Мемлекеттік тілде іс жүргізу, 1 кр.
            Тұлғаның әлеуметтенуының психологиялық негіздері, 4 кр.
            Әлеуметтік маркетинг пен менеджмент негіздері, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыста ғылыми зерттеуді ұйымдастыру, 2 кр.
            Әлеуметтік жұмыста тәжірибелік психология, 4 кр.
            Әлеуметтік қызметкердің дамуында ауытқуі бар балалардың отбасыларында жұмысын ұйымдастыруы, 4 кр.
            Әлеуметтік қызметкердің практикумы, 3 кр.
            Әлеуметтік медициналық реабилитациясы мен терапиясы, 3 кр.
            Әр түрлі халықтармен әлеуметтік-педагогикалық іс-әрекет негіздері, 4 кр.
            Әлеуметтік саясаттану, 4 кр.
            Халыққа қызмет және әлеуметтік-психологиялық көмек көрсету, 4 кр.
            Әлеуметті мекемелер мен қызметтерде кәсібі технологиялары, 3 кр.
            Отбасы әлеуметтануы, 4 кр.
            Әлеуметтік-психологиялық практикумы, 3 кр.
            Әлеуметтіқ жұмыста ақпараттық технологиялар, 4 кр.
            Әлеуметтік кәсіби әкімшілік жұмысының негіздері, 4 кр.
            Қызметтік қарым-қатынас этикасы, 2 кр.
            Енбек терапиясының негіздері, 4 кр.
            Халықтың әлеуметтік терапиясының негіздері, 3 кр.
            Тұлғаның әлеуметтенуының психологиялық негіздері, 4 кр.
            Әлеуметтік жұмыста тәжірибелік психология, 4 кр.
            Әлеуметтік қызметкердің дамуында ауытқуі бар балалардың отбасыларында жұмысын ұйымдастыруы, 4 кр.
            Әлеуметтік қызметкердің практикумы, 3 кр.
            Әр түрлі халықтармен әлеуметтік-педагогикалық іс-әрекет негіздері, 4 кр.
            Әлеуметтік саясаттану, 4 кр.
            Әлеуметті мекемелер мен қызметтерде кәсібі технологиялары, 3 кр.
            Отбасы әлеуметтануы, 4 кр.
            Әлеуметтік-психологиялық практикумы, 3 кр.
            Әлеуметтіқ жұмыста ақпараттық технологиялар, 4 кр.
            Әлеуметтік кәсіби әкімшілік жұмысының негіздері, 4 кр.
            Әлеуметтік жұмыста ғылыми зерттеуді ұйымдастыру, 2 кр.
            Халыққа қызмет және әлеуметтік-психологиялық көмек көрсету, 4 кр.
            Әлеуметтік маркетинг пен менеджмент негіздері, 3 кр.
            Енбек терапиясының негіздері, 4 кр.
            Қызметтік қарым-қатынас этикасы, 2 кр.
            Халыққа қызмет және әлеуметтік-психологиялық көмек көрсету, 4 кр.
            Дінтану, 2 кр.
            Жастармен әлеуметтік жұмыс, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыста ғылыми зерттеуді ұйымдастыру, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыста тәжірибелік психология, 4 кр.
            Отбасы және балалармен әлеуметтік жұмыс, 4 кр.
            Әлеуметтік қызметкердің практикумы, 3 кр.
            Әр түрлі халықтармен әлеуметтік-педагогикалық іс-әрекет негіздері, 3 кр.
            Психодиагностика, 3 кр.
            Әлеуметтік саясат, 3 кр.
            Жалпы және әлеуметтік педагогика, 3 кр.
            Әлеуметтік қызметтегі стандарттар мен мониторинг, 3 кр.
            Әлеуметтік этнография және демография, 3 кр.
            Әлеуметтік геронтология, 3 кр.
            Халыққа қызмет және әлеуметтік-психологиялық көмек көрсету, 4 кр.
            Дінтану, 2 кр.
            Жастармен әлеуметтік жұмыс, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыста ғылыми зерттеуді ұйымдастыру, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыста тәжірибелік психология, 4 кр.
            Отбасы және балалармен әлеуметтік жұмыс, 4 кр.
            Әлеуметтік қызметкердің практикумы, 3 кр.
            Әр түрлі халықтармен әлеуметтік-педагогикалық іс-әрекет негіздері, 3 кр.
            Психодиагностика, 3 кр.
            Әлеуметтік саясат, 3 кр.
            Жалпы және әлеуметтік педагогика, 3 кр.
            Әлеуметтік қызметтегі стандарттар мен мониторинг, 3 кр.
            Әлеуметтік этнография және демография, 3 кр.
            Әлеуметтік геронтология, 3 кр.
            Тұлғаның әлеуметтенуының психологиялық негіздері, 4 кр.
            Әлемдік діндер тарихы, 2 кр.
            Әлеуметті мекемелер мен қызметтерде кәсібі технологиялары, 3 кр.
            Қызметтік қарым-қатынас этикасы, 3 кр.
            Енбек терапиясының негіздері, 4 кр.
            Отбасы әлеуметтануы, 4 кр.
            Әлеуметтік-психологиялық практикумы, 3 кр.
            Әлеуметтіқ жұмыста ақпараттық технологиялар, 3 кр.
            Әлеуметтік қызметкердің дамуында ауытқуі бар балалардың отбасыларында жұмысын ұйымдастыруы, 3 кр.
            Әлеуметтік саясаттану, 3 кр.
            Әлеуметтік педагогтын қызметін ұйымдастыру, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмысын стандарттау, 3 кр.
            Педагогикалық әркетттін кәсіби-этикалық негіздері, 3 кр.
            Әлеуметтік қызметтегі стандарттар мен мониторинг, 3 кр.
            Халыққа қызмет және әлеуметтік-психологиялық көмек көрсету, 4 кр.
            Тұлғаның әлеуметтенуының психологиялық негіздері, 4 кр.
            Дінтану, 2 кр.
            Әлемдік діндер тарихы, 2 кр.
            Жастармен әлеуметтік жұмыс, 3 кр.
            Әлеуметті мекемелер мен қызметтерде кәсібі технологиялары, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыста ғылыми зерттеуді ұйымдастыру, 3 кр.
            Қызметтік қарым-қатынас этикасы, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыста тәжірибелік психология, 4 кр.
            Енбек терапиясының негіздері, 4 кр.
            Отбасы және балалармен әлеуметтік жұмыс, 4 кр.
            Отбасы әлеуметтануы, 4 кр.
            Әлеуметтік қызметкердің практикумы, 3 кр.
            Әлеуметтік-психологиялық практикумы, 3 кр.
            Әр түрлі халықтармен әлеуметтік-педагогикалық іс-әрекет негіздері, 3 кр.
            Әлеуметтіқ жұмыста ақпараттық технологиялар, 3 кр.
            Психодиагностика, 3 кр.
            Әлеуметтік қызметкердің дамуында ауытқуі бар балалардың отбасыларында жұмысын ұйымдастыруы, 3 кр.
            Әлеуметтік саясат, 3 кр.
            Әлеуметтік саясаттану, 3 кр.
            Жалпы және әлеуметтік педагогика, 3 кр.
            Әлеуметтік педагогтын қызметін ұйымдастыру, 3 кр.
            Әлеуметтік қызметтегі стандарттар мен мониторинг, 3 кр.
            Әлеуметтік этнография және демография, 3 кр.
            Әлеуметтік геронтология, 3 кр.
            Педагогикалық әркетттін кәсіби-этикалық негіздері, 3 кр.
            Бизнес-жоспарлау және жобалау, 2 кр.
            Халыққа қызмет және әлеуметтік-психологиялық көмек көрсету, 4 кр.
            Тұлғаның әлеуметтенуының психологиялық негіздері, 4 кр.
            Жастармен әлеуметтік жұмыс, 3 кр.
            Кәсіпкерлік құқығы, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Маркетинг және брендинг, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Әлеуметтік жұмыста тәжірибелік психология, 4 кр.
            Енбек терапиясының негіздері, 4 кр.
            Отбасы және балалармен әлеуметтік жұмыс, 4 кр.
            Әлеуметтік қызметкердің практикумы, 3 кр.
            Әлеуметтік-психологиялық практикумы, 3 кр.
            Әр түрлі халықтармен әлеуметтік-педагогикалық іс-әрекет негіздері, 3 кр.
            Әлеуметтіқ жұмыста ақпараттық технологиялар, 3 кр.
            Психодиагностика, 3 кр.
            Әлеуметтік саясат, 3 кр.
            Әлеуметтік қызметкердің дамуында ауытқуі бар балалардың отбасыларында жұмысын ұйымдастыруы, 3 кр.
            Әлеуметтік саясаттану, 3 кр.
            Жалпы және әлеуметтік педагогика, 3 кр.
            Әлеуметтік педагогтын қызметін ұйымдастыру, 3 кр.
            Әлеуметтік геронтология, 3 кр.
            Әлеуметтік қызметтегі стандарттар мен мониторинг, 3 кр.
            Әлеуметтік этнография және демография, 3 кр.
            Экологиялық менеджмент, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Start up жобаларының экономикалық негіздемелері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтік қатердегі балалармен және олардың отбасыларымен әлеуметтік жұмыс, 3 кр.
            Әлеуметтік қатерден ересек тұлғалармен және олардың отбасыларымен әлеуметтік жұмыс, 4 кр.
            Қарт адамдармен және олардың отбасыларымен әлеуметтік жұмыс, 3 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 2 кр.
            Мәдениеттану, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмысын стандарттау, 3 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 2 кр.
            Бизнес-жоспарлау және жобалау, 2 кр.
            Тұлғаның әлеуметтенуының психологиялық негіздері, 4 кр.
            Жастармен әлеуметтік жұмыс, 3 кр.
            Халыққа қызмет және әлеуметтік-психологиялық көмек көрсету, 4 кр.
            Әлеуметтік жұмыста тәжірибелік психология, 4 кр.
            Енбек терапиясының негіздері, 4 кр.
            Отбасы және балалармен әлеуметтік жұмыс, 4 кр.
            Әлеуметтік қызметкердің практикумы, 3 кр.
            Кәсіпкерлік құқығы, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтік-психологиялық практикумы, 3 кр.
            Әр түрлі халықтармен әлеуметтік-педагогикалық іс-әрекет негіздері, 3 кр.
            Әлеуметтіқ жұмыста ақпараттық технологиялар, 3 кр.
            Психодиагностика, 4 кр.
            Әлеуметтік саясат, 3 кр.
            Әлеуметтік қызметкердің дамуында ауытқуі бар балалардың отбасыларында жұмысын ұйымдастыруы, 4 кр.
            Әлеуметтік саясаттану, 3 кр.
            Жалпы және әлеуметтік педагогика, 3 кр.
            Әлеуметтік педагогтын қызметін ұйымдастыру, 3 кр.
            Әлеуметтік геронтология, 3 кр.
            Әлеуметтік қызметтегі стандарттар мен мониторинг, 3 кр.
            Әлеуметтік этнография және демография, 3 кр.
            Экологиялық менеджмент, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Start up жобаларының экономикалық негіздемелері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 3 кр.
            Әлеуметтік қатердегі балалармен және олардың отбасыларымен әлеуметтік жұмыс, 3 кр.
            Әлеуметтік қатерден ересек тұлғалармен және олардың отбасыларымен әлеуметтік жұмыс, 4 кр.
            Қарт адамдармен және олардың отбасыларымен әлеуметтік жұмыс, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмысын стандарттау, 3 кр.
            Отбасы өмірінің психологиясы, 3 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 3 кр.
            Әлеуметтік қызметтегі стандарттар мен мониторинг, 3 кр.
            Әлеуметтік саясат, 3 кр.
            Әлеуметтік қызметтегі стандарттар мен мониторинг, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Асоциалді отбасы мен девианттық мінез-құлық балаларымен әлеуметтік-педагогикалық жұмыстың негіздері, 2 кр.
            Халықты әлеуметтік қорғау ұйымдастыру негіздері, 3 кр.
            Интернат, балалар үйлері жүйесінде әлеуметтік жұмыс ұйымдастыру негіздері, 3 кр.
            Халықпен медицина-әлеуметтік жұмысының негіздері, 3 кр.
            Пенитенциарлы ұйым жүйесіндегі әлеуметтік жұмыс негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтік-қорғаусыз қалған халықтармен жұмыс ұйымдастыру негіздері, 3 кр.
            Психотерапия технологиялары, 2 кр.
            Денсаулық психологиясы, 3 кр.
            Мектеп және мектептен тыс ұйым жүйесінде әлеуметтік жұмыс негіздері, 3 кр.
            Мінез-құлық ауытқу психологиясы, 2 кр.
            Асоциалді отбасы мен девианттық мінез-құлық балаларымен әлеуметтік-педагогикалық жұмыстың негіздері, 2 кр.
            Халықты әлеуметтік қорғау ұйымдастыру негіздері, 3 кр.
            Интернат, балалар үйлері жүйесінде әлеуметтік жұмыс ұйымдастыру негіздері, 3 кр.
            Пенитенциарлы ұйым жүйесіндегі әлеуметтік жұмыс негіздері, 2 кр.
            Психотерапия технологиялары, 2 кр.
            Денсаулық психологиясы, 3 кр.
            Әлеуметтік-психологиялық және консалтингтык қызмет, 3 кр.
            Ересек адамдармен қиын жағдайларда әлеумет тік-құқықтық жұмыс, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыста ұйымдастырушылық-басқарушылық іс-әрекет, 3 кр.
            мүмкіндіктері шектеулі балалармен арнайы әлеуметтік жұмыс, 3 кр.
            Әлеуметтік медициналық реабилитациясы мен терапиясы, 3 кр.
            Қазақстан Республикада әлеуметтік қамту және әлеуметтік сақтандыру, 3 кр.
            Пенитенциарлық мекемелерде нормативтіқ-құқықтық актілер, 2 кр.
            сотталғандарға медициналық және әлеуметтік көмек, 2 кр.
            Психотерапия технологиялары, 2 кр.
            Халықпен медицина-әлеуметтік жұмысының негіздері, 3 кр.
            Пенитенциарлы ұйым жүйесіндегі әлеуметтік жұмыс негіздері, 2 кр.
            Ересек адамдармен қиын жағдайларда әлеумет тік-құқықтық жұмыс, 3 кр.
            жедел әлеуметтік-психологиялық қызметтің ұйымдастырылуы мен мазмұны, 3 кр.
            Интернат, балалар үйлері жүйесінде әлеуметтік жұмыс ұйымдастыру негіздері, 3 кр.
            Мектеп және мектептен тыс ұйым жүйесінде әлеуметтік жұмыс негіздері, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыста ұйымдастырушылық-басқарушылық іс-әрекет, 3 кр.
            мүмкіндіктері шектеулі балалармен арнайы әлеуметтік жұмыс, 3 кр.
            Әлеуметтік медициналық реабилитациясы мен терапиясы, 4 кр.
            Денсаулық психологиясы, 4 кр.
            Қазақстан Республикада әлеуметтік қамту және әлеуметтік сақтандыру, 4 кр.
            Халықпен медицина-әлеуметтік жұмысының негіздері, 4 кр.
            Пенитенциарлы ұйым жүйесіндегі әлеуметтік жұмыс негіздері, 3 кр.
            Мінез-құлық ауытқу психологиясы, 3 кр.
            Халықпен медицина-әлеуметтік жұмысының негіздері, 3 кр.
            Мінез-құлық ауытқу психологиясы, 2 кр.
            Мектеп және мектептен тыс ұйым жүйесінде әлеуметтік жұмыс негіздері, 3 кр.
            Пенитенциарлық мекемелерде нормативтіқ-құқықтық актілер, 3 кр.
            сотталғандарға медициналық және әлеуметтік көмек, 3 кр.
            жедел әлеуметтік-психологиялық қызметтің ұйымдастырылуы мен мазмұны, 3 кр.
            Халықты әлеуметтік қорғау ұйымдастыру негіздері, 3 кр.
            Әлеуметтік-психологиялық және консалтингтык қызмет, 3 кр.
            Девиантты мінез-құлықты балалармен әлеуметтік жұмыс мазмұны, 3 кр.
            Жанжалдарды шешудің әлеуметтік-психологиялық әдістері, 3 кр.
            Денсаулық сақтау саласындағы әлеуметтік бағдарламалар мен жобалар, 4 кр.
            Халықты әлеуметтік қорғау ұйымдастыру негіздері, 3 кр.
            Интернат, балалар үйлері жүйесінде әлеуметтік жұмыс ұйымдастыру негіздері, 3 кр.
            Конфликтология, 3 кр.
            Девиантология, 3 кр.
            Әлеуметтік-медициналық реабилитациясы мен терапиясы, 4 кр.
            Қазақстан Республикада әлеуметтік қамту және әлеуметтік сақтандыру, 4 кр.
            Пенитенциарлы ұйым жүйесіндегі әлеуметтік жұмыс негіздері, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыста әлеуметтік жобалау, 4 кр.
            Халықты әлеуметтік қорғау ұйымдастыру негіздері, 3 кр.
            Интернат, балалар үйлері жүйесінде әлеуметтік жұмыс ұйымдастыру негіздері, 3 кр.
            Конфликтология, 3 кр.
            Девиантология, 3 кр.
            Әлеуметтік-медициналық реабилитациясы мен терапиясы, 4 кр.
            Қазақстан Республикада әлеуметтік қамту және әлеуметтік сақтандыру, 4 кр.
            Пенитенциарлы ұйым жүйесіндегі әлеуметтік жұмыс негіздері, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыста әлеуметтік жобалау, 4 кр.
            Әлеуметтік-психологиялық және консалтингтык қызмет, 3 кр.
            Ересек адамдармен қиын жағдайларда әлеумет тік-құқықтық жұмыс, 3 кр.
            жедел әлеуметтік-психологиялық қызметтің ұйымдастырылуы мен мазмұны, 3 кр.
            Мектеп және мектептен тыс ұйым жүйесінде әлеуметтік жұмыс негіздері, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыста ұйымдастырушылық-басқарушылық іс-әрекет, 3 кр.
            мүмкіндіктері шектеулі балалармен арнайы әлеуметтік жұмыс, 3 кр.
            Білім алушылардың әртүрлі жастағы құрамымен оқу-тәрбие жұмыс жүргізудің ерекшеліктері, 3 кр.
            Девиантті мінез-құлық балалармен жұмыс істейтін әлеуметтік қызметкерінің деонтологиялық дайарлығы, 3 кр.
            Халықты әлеуметтік қорғау ұйымдастыру негіздері, 3 кр.
            Әлеуметтік-психологиялық және консалтингтык қызмет, 3 кр.
            Ересек адамдармен қиын жағдайларда әлеумет тік-құқықтық жұмыс, 3 кр.
            жедел әлеуметтік-психологиялық қызметтің ұйымдастырылуы мен мазмұны, 3 кр.
            Интернат, балалар үйлері жүйесінде әлеуметтік жұмыс ұйымдастыру негіздері, 3 кр.
            Мектеп және мектептен тыс ұйым жүйесінде әлеуметтік жұмыс негіздері, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыста ұйымдастырушылық-басқарушылық іс-әрекет, 3 кр.
            мүмкіндіктері шектеулі балалармен арнайы әлеуметтік жұмыс, 3 кр.
            Конфликтология, 3 кр.
            Білім алушылардың әртүрлі жастағы құрамымен оқу-тәрбие жұмыс жүргізудің ерекшеліктері, 3 кр.
            Девиантология, 3 кр.
            Девиантті мінез-құлық балалармен жұмыс істейтін әлеуметтік қызметкерінің деонтологиялық дайарлығы, 3 кр.
            Әлеуметтік-медициналық реабилитациясы мен терапиясы, 4 кр.
            Қазақстан Республикада әлеуметтік қамту және әлеуметтік сақтандыру, 4 кр.
            Пенитенциарлы ұйым жүйесіндегі әлеуметтік жұмыс негіздері, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыста әлеуметтік жобалау, 4 кр.
            Эмоционалдық тұрақсыздық және психология эмоциясы, 3 кр.
            Көшбасшылық психологиясы және персоналды басқару, 3 кр.
            Сапа менеджментінің біріктірілген жүйелері, 3 кр.
            Технологиялық инжиниринг, 3 кр.
            Патенттану және ғылыми зерттеулер негіздері, 3 кр.
            Оқығаны туралы stand up, 3 кр.
            Компьютерлік графика негіздері, 3 кр.
            Жеке ғимараттарды жобалау және тұрғызу негіздері, 3 кр.
            Суды тазарту технологиясы, 3 кр.
            Ландшафтық дизайн, 3 кр.
            Шетел және ұлттық тағамдар технологиясы, 3 кр.
            Кинология негіздері, 3 кр.
            Музыкалық аспап/домбыра/фортепиано/ баян, 3 кр.
            Қазіргі ақпараттық қоғам және жаһандану, 3 кр.
            Шығыс тілі (қытай тілі), 3 кр.
            Шешендік өнер, 3 кр.
            Кәсіби-қолданбалы дене даярлығы, 3 кр.
            Спичрайтинг, 3 кр.
            Мобильді қосымшаларды әзірлеу, 3 кр.
            Нанотехнологиялардың физикалық негіздері, 3 кр.
            Экотехнологиялар және болашақ энергия, 3 кр.
            Дүниежүзілік мұра және халықаралық туризм, 3 кр.
            Су және отын химиясы, 3 кр.
            Басқару есебі, 3 кр.
            Тайм-менеджменті, 3 кр.
            Креативті кәсіпкерлік, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы, 3 кр.
            Энергия сақтау және энергия аудит, 3 кр.
            Заманауи әлемдегі байланыс және ақпарат, 3 кр.
            Энергоменеджмент және инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Ғылым және жаңа технологиялар тарихы, 3 кр.
            Киберқауіпсіздік және заманауи мобильдік құрылғылардағы қолданушы ақпаратын қорғау, 3 кр.
            Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу және кәсіби тіл әдебі, 3 кр.
            Еуропа тілі (француз тілі), 3 кр.
            Арнайы мақсаттағы шетел тілі, 3 кр.
            Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, 3 кр.
            Әлеуметтік реабилитация және терапия, 4 кр.
            Мінез-құлық ауытқу психологиясы, 3 кр.
            Әлеуметтік жобалар және әлеуметтік бағдарламалар, 4 кр.
            Әлеуметтік қамтамасыз ету және әлеуметтік сақтандыру, 4 кр.
            Пенитенциарлық мекемелерде нормативтіқ-құқықтық актілер, 3 кр.
            сотталғандарға медициналық және әлеуметтік көмек, 3 кр.
            Шетелде әлеуметтік қамтамасыз ету жүйесі, 4 кр.
            Халықпен медицина-әлеуметтік жұмысының негіздері, 4 кр.
            Көшбасшылық психологиясы және персоналды басқару, 3 кр.
            Халықты әлеуметтік қорғау ұйымдастыру негіздері, 3 кр.
            Ересек адамдармен қиын жағдайларда әлеумет тік-құқықтық жұмыс, 3 кр.
            Әлеуметтік-психологиялық және консалтингтык қызмет, 3 кр.
            мүмкіндіктері шектеулі балалармен арнайы әлеуметтік жұмыс, 3 кр.
            жедел әлеуметтік-психологиялық қызметтің ұйымдастырылуы мен мазмұны, 3 кр.
            Білім алушылардың әртүрлі жастағы құрамымен оқу-тәрбие жұмыс жүргізудің ерекшеліктері, 3 кр.
            Интернат, балалар үйлері жүйесінде әлеуметтік жұмыс ұйымдастыру негіздері, 3 кр.
            Мектеп және мектептен тыс ұйым жүйесінде әлеуметтік жұмыс негіздері, 3 кр.
            Девиантология, 3 кр.
            Девиантті мінез-құлық балалармен жұмыс істейтін әлеуметтік қызметкерінің деонтологиялық дайарлығы, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыста ұйымдастырушылық-басқарушылық іс-әрекет, 3 кр.
            Әлеуметтік-медициналық реабилитациясы мен терапиясы, 4 кр.
            Конфликтология, 3 кр.
            Қазақстан Республикада әлеуметтік қамту және әлеуметтік сақтандыру, 4 кр.
            Пенитенциарлы ұйым жүйесіндегі әлеуметтік жұмыс негіздері, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыста әлеуметтік жобалау, 4 кр.
            Денсаулық сақтау мекемелерінде қақтығыстарды алдын алу, 3 кр.
            Әлеуметтік жобалау мемлекеттің әлеумет саясатын жүзеге асыру механизмі ретінде, 4 кр.
            Денсаулық психологиясы, 4 кр.
            Әлеуметтік-медициналық реабилитация және терапияның технологиялары мен әдістері, 4 кр.
            Әлеуметтік патологиялар, 3 кр.
            3D-модельдеу негіздері, 3 кр.
            Заманауи техниканын материалдары, 3 кр.
            Ертіс бойындағы Павлодарлық металлургия, 3 кр.
            Қазақстанның заманауи мәдениетіндегі құндылықтар трансформациясы, 3 кр.
            Тиімді сату техникасы, 3 кр.
            Девиантты мінез-құлықты балалармен әлеуметтік жұмыс мазмұны, 3 кр.
            Жанжалдарды шешудің әлеуметтік-психологиялық әдістері, 3 кр.
            Денсаулық сақтау саласындағы әлеуметтік бағдарламалар мен жобалар, 4 кр.
            Әлеуметтік реабилитация және терапия, 4 кр.
            Мінез-құлық ауытқу психологиясы, 3 кр.
            Әлеуметтік жобалар және әлеуметтік бағдарламалар, 4 кр.
            Әлеуметтік қамтамасыз ету және әлеуметтік сақтандыру, 4 кр.
            Пенитенциарлық мекемелерде нормативтіқ-құқықтық актілер, 3 кр.
            Халықпен медицина-әлеуметтік жұмысының негіздері, 4 кр.
            сотталғандарға медициналық және әлеуметтік көмек, 3 кр.
            Шетелде әлеуметтік қамтамасыз ету жүйесі, 4 кр.
            Халықты әлеуметтік қорғау ұйымдастыру негіздері, 3 кр.
            Ересек адамдармен қиын жағдайларда әлеумет тік-құқықтық жұмыс, 3 кр.
            Әлеуметтік-психологиялық және консалтингтык қызмет, 3 кр.
            мүмкіндіктері шектеулі балалармен арнайы әлеуметтік жұмыс, 3 кр.
            жедел әлеуметтік-психологиялық қызметтің ұйымдастырылуы мен мазмұны, 3 кр.
            Білім алушылардың әртүрлі жастағы құрамымен оқу-тәрбие жұмыс жүргізудің ерекшеліктері, 3 кр.
            Интернат, балалар үйлері жүйесінде әлеуметтік жұмыс ұйымдастыру негіздері, 3 кр.
            Мектеп және мектептен тыс ұйым жүйесінде әлеуметтік жұмыс негіздері, 3 кр.
            Девиантология, 3 кр.
            Девиантті мінез-құлық балалармен жұмыс істейтін әлеуметтік қызметкерінің деонтологиялық дайарлығы, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыста ұйымдастырушылық-басқарушылық іс-әрекет, 3 кр.
            Әлеуметтік-медициналық реабилитациясы мен терапиясы, 4 кр.
            Конфликтология, 3 кр.
            Қазақстан Республикада әлеуметтік қамту және әлеуметтік сақтандыру, 4 кр.
            Пенитенциарлы ұйым жүйесіндегі әлеуметтік жұмыс негіздері, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыста әлеуметтік жобалау, 4 кр.
            Денсаулық сақтау мекемелерінде қақтығыстарды алдын алу, 3 кр.
            Әлеуметтік жобалау мемлекеттің әлеумет саясатын жүзеге асыру механизмі ретінде, 4 кр.
            Денсаулық психологиясы, 4 кр.
            Әлеуметтік-медициналық реабилитация және терапияның технологиялары мен әдістері, 4 кр.
            Әлеуметтік патологиялар, 3 кр.
            Мансаптық коучинг, 3 кр.
            Мансаптық коучинг, 3 кр.
            Мансаптық даму, 3 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb