Қателік
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Саяси риторика, 1 кр.
            Қазақ философиядағы этикалықтығы және эстетикалықтығы, 1 кр.
            Кәсіби қазақ тілі, 1 кр.
            Іскери қазақ тілі, 1 кр.
            Саяси психология, 1 кр.
            Риторика және шешендік өнер, 1 кр.
            Саяси риторика, 1 кр.
            Қазақ философиядағы этикалықтығы және эстетикалықтығы, 1 кр.
            Саяси психология, 1 кр.
            Риторика және шешендік өнер, 1 кр.
            Саяси философия, 2 кр.
            Саяси психология, 2 кр.
            Саяси философия, 2 кр.
            Көшбасшылық психологиясы, 3 кр.
            Тұлға психологиясы, 3 кр.
            Қоғамдағы және саясаттағы көшбасшылық, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау, 2 кр.
            Психология (көшбасшылық), 2 кр.
            Маркетинг және брендинг, 1 кр.
            Тұлға психологиясы, 2 кр.
            Қоғамдағы және саясаттағы көшбасшылық, 1 кр.
            Саясаттану, 1 кр.
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
            Әлеуметтану, 1 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау, 2 кр.
            Мәдениеттану, 1 кр.
            Мәдениет тарихы, 1 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Мамандыққа кіріспе, 1 кр.
            Қазақстанның саяси тарихы, 3 кр.
            Ежелгі және ортағасырдың саяси тарихы, 3 кр.
            Батыс Европа мен Американың саяси жүйелері, 3 кр.
            Дамып келе жатқан елдердің саяси жүйелері, 3 кр.
            Саясат және миграция, 3 кр.
            Саяси регионалистика, 3 кр.
            Қоғаммен байланыс, 3 кр.
            Қазақстан Республикасында демократизацияландыру кезеңіндегі децентрализация, 3 кр.
            Саяси ғылымының әдіснамасы, 2 кр.
            Саяси идеология - әлеуметтік-саяси субъектерді біріктіруші орталық, 2 кр.
            Геосаясат, 3 кр.
            Саяси лидерлік, 2 кр.
            Саяси элита, 2 кр.
            Экосаясат және глобалистика, 3 кр.
            Қызметтік қарым-қатынас этикасы, 1 кр.
            Экосаясат және глобалистика, 4 кр.
            Қызметтік қарым-қатынас этикасы, 1 кр.
            Мамандыққа кіріспе, 1 кр.
            Қазақстанның саяси тарихы, 3 кр.
            Ежелгі және ортағасырдың саяси тарихы, 3 кр.
            Саясат және миграция, 4 кр.
            Саяси регионалистика, 4 кр.
            Қоғаммен байланыс, 4 кр.
            Қазақстан Республикасында демократизацияландыру кезеңіндегі децентрализация, 4 кр.
            Геосаясат, 4 кр.
            Саяси модернизация, 3 кр.
            Ғаламдану: себептер, тенденциялар, мәселелер, 3 кр.
            Саясат және дін, 3 кр.
            Саяси регионалистика, 4 кр.
            Геосаясат, 3 кр.
            Саяси әлеуметтану, 3 кр.
            Саяси партиялар және партиялық жүйелер, 3 кр.
            Қазақ мәдениетіндегі дәстүрлер мен инновациялар, 3 кр.
            Саяси психология, 3 кр.
            Саяси этика, 3 кр.
            Дипломатиялық және консулдық қызметтің негіздері, 3 кр.
            Терроризммен күресу халықаралық-құқықтық аспектілер, 3 кр.
            Қоғаммен байланыс, 3 кр.
            Саяси ғылымының әдіснамасы, 4 кр.
            Экосаясат, 3 кр.
            Қазіргі заманның жаһандық мәселелері, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы, 3 кр.
            Мәдениет және өркениет, 3 кр.
            Қолданбалы саяси зерттеулердің әдістемесі және әдісі, 3 кр.
            Қазіргі замаңғы идеялық-саяси экстремизм, 3 кр.
            Қазақстан Республикасында демократизацияландыру кезеңіндегі децентрализация, 4 кр.
            Саяси риторика, 3 кр.
            Саяси тарих, 3 кр.
            Саяси мәдениет және идеология, 3 кр.
            Қазақстанның саяси тарихы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының сыртқы және ішкі саясаты, 3 кр.
            Саяси билік, 3 кр.
            Саясат және миграция, 4 кр.
            Саяси модернизация, 3 кр.
            Ғаламдану: себептер, тенденциялар, мәселелер, 3 кр.
            Саясат және дін, 3 кр.
            Саяси регионалистика, 4 кр.
            Геосаясат, 3 кр.
            Саяси әлеуметтану, 3 кр.
            Саяси партиялар және партиялық жүйелер, 3 кр.
            Қазақ мәдениетіндегі дәстүрлер мен инновациялар, 3 кр.
            Саяси психология, 3 кр.
            Саяси элита, 3 кр.
            Дипломатиялық және консулдық қызметтің негіздері, 3 кр.
            Терроризммен күресу халықаралық-құқықтық аспектілер, 3 кр.
            Қоғаммен байланыс, 3 кр.
            Саяси ғылымының әдіснамасы, 4 кр.
            Экосаясат, 3 кр.
            Қазіргі заманның жаһандық мәселелері, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы, 3 кр.
            Мәдениет және өркениет, 3 кр.
            Қазіргі заманғы ғаламдану үрдістер, 3 кр.
            Қазіргі замаңғы идеялық-саяси экстремизм, 3 кр.
            Қазақстан Республикасында демократизацияландыру кезеңіндегі децентрализация, 4 кр.
            Саяси риторика, 3 кр.
            Саяси тарих, 3 кр.
            Саяси мәдениет және идеология, 3 кр.
            Қазақстанның саяси тарихы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының сыртқы және ішкі саясаты, 3 кр.
            Саяси билік, 3 кр.
            Саясат және миграция, 4 кр.
            Геосаясат, 4 кр.
            Саяси әлеуметтану, 3 кр.
            Саяси регионалистика, 4 кр.
            Саясат және дін, 3 кр.
            Ғаламдану: себептер, тенденциялар, мәселелер, 3 кр.
            Саяси модернизация, 3 кр.
            Геосаясат, 3 кр.
            Саяси партиялар және партиялық жүйелер, 3 кр.
            Саяси әлеуметтану, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының сыртқы және ішкі саясаты, 3 кр.
            Саясат және миграция, 4 кр.
            Қазақстанның саяси тарихы, 3 кр.
            Саяси билік, 3 кр.
            Саяси мәдениет және идеология, 3 кр.
            Саяси риторика, 3 кр.
            Саяси тарих, 3 кр.
            Саяси этика, 3 кр.
            Саяси имиджелогиясы, 3 кр.
            Саясат және дін, 3 кр.
            Саяси регионалистика, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы, 3 кр.
            Дипломатиялық және консулдық қызметтің негіздері, 3 кр.
            Саяси психология, 3 кр.
            Қазіргі замаңғы идеялық-саяси экстремизм, 3 кр.
            Қоғаммен байланыс, 3 кр.
            Саяси ғылымының әдіснамасы, 4 кр.
            Экосаясат, 3 кр.
            Қазіргі заманның жаһандық мәселелері, 3 кр.
            Геосаясат, 3 кр.
            Қазіргі заманғы ғаламдану үрдістер, 4 кр.
            Қазақстан Республикасында демократизацияландыру кезеңіндегі децентрализация, 3 кр.
            Саяси әлеуметтану, 3 кр.
            Ғаламдану: себептер, тенденциялар, мәселелер, 4 кр.
            Саяси мәдениет және идеология, 4 кр.
            Саяси риторика, 3 кр.
            Саяси партиялар және партиялық жүйелер, 3 кр.
            Саяси тарих, 3 кр.
            Саясат және миграция, 4 кр.
            Қазақстан Республикасының сыртқы және ішкі саясаты, 3 кр.
            Экологиялық менеджмент, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Маркетинг және брендинг, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Start up жобаларының экономикалық негіздемелері, 2 кр.
            Бизнес-жоспарлау және жобалау, 2 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Кәсіпкерлік құқығы, 2 кр.
            Саяси билік, 3 кр.
            Саяси этика, 4 кр.
            Саяси имиджелогиясы, 3 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 2 кр.
            Саяси регионалистика, 3 кр.
            Қазақстан Республикасында демократизацияландыру кезеңіндегі децентрализация, 3 кр.
            Саяси риторика, 3 кр.
            Саяси психология, 3 кр.
            Саяси тарих, 3 кр.
            Дипломатиялық және консулдық қызметтің негіздері, 3 кр.
            Саяси мәдениет және идеология, 4 кр.
            Саяси этика, 4 кр.
            Саяси имиджелогиясы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының сыртқы және ішкі саясаты, 3 кр.
            Саяси билік, 3 кр.
            Қоғаммен байланыс, 3 кр.
            Саясат және миграция, 4 кр.
            Саяси ғылымының әдіснамасы, 4 кр.
            Геосаясат, 3 кр.
            Экосаясат, 3 кр.
            Саяси әлеуметтану, 3 кр.
            Терроризммен күресу халықаралық-құқықтық аспектілер, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы, 4 кр.
            Саяси партиялар және партиялық жүйелер, 4 кр.
            Ғаламдану: себептер, тенденциялар, мәселелер, 4 кр.
            Қазіргі заманғы ғаламдану үрдістер, 4 кр.
            Саясат және дін, 3 кр.
            Қазіргі замаңғы идеялық-саяси экстремизм, 3 кр.
            Саяси риторика, 3 кр.
            Саяси психология, 3 кр.
            Саяси билік, 3 кр.
            Қоғаммен байланыс, 3 кр.
            Саясат және миграция, 4 кр.
            Саяси ғылымының әдіснамасы, 4 кр.
            Геосаясат, 3 кр.
            Экосаясат, 3 кр.
            Саяси әлеуметтану, 3 кр.
            Қазіргі заманның жаһандық мәселелері, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы, 3 кр.
            Саяси партиялар және партиялық жүйелер, 3 кр.
            Ғаламдану: себептер, тенденциялар, мәселелер, 4 кр.
            Қазіргі заманғы ғаламдану үрдістер, 4 кр.
            Саясат және дін, 3 кр.
            Қазіргі замаңғы идеялық-саяси экстремизм, 3 кр.
            Саяси регионалистика, 3 кр.
            Қазақстан Республикасында демократизацияландыру кезеңіндегі децентрализация, 3 кр.
            Саясат және дін, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы, 4 кр.
            Дипломатиялық және консулдық қызметтің негіздері, 3 кр.
            Қазіргі замаңғы идеялық-саяси экстремизм, 3 кр.
            Саяси регионалистика, 3 кр.
            Геосаясат, 3 кр.
            Саяси психология, 3 кр.
            Қоғаммен байланыс, 3 кр.
            Саяси әлеуметтану, 3 кр.
            Саяси ғылымының әдіснамасы, 4 кр.
            Экосаясат, 3 кр.
            Терроризммен күресу халықаралық-құқықтық аспектілер, 3 кр.
            Саяси мәдениет және идеология, 4 кр.
            Қазіргі заманғы ғаламдану үрдістер, 4 кр.
            Қазақстан Республикасында демократизацияландыру кезеңіндегі децентрализация, 3 кр.
            Саяси риторика, 3 кр.
            Саяси тарих, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының сыртқы және ішкі саясаты, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Ғаламдану: себептер, тенденциялар, мәселелер, 4 кр.
            Start up жобаларының экономикалық негіздемелері, 2 кр.
            Саяси партиялар және партиялық жүйелер, 4 кр.
            Саясат және миграция, 4 кр.
            Бизнес-жоспарлау және жобалау, 2 кр.
            Саяси этика, 4 кр.
            Экологиялық менеджмент, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 3 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Саяси имиджелогиясы, 3 кр.
            Кәсіпкерлік құқығы, 2 кр.
            Саяси билік, 3 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 3 кр.
            Саяси тарих, 3 кр.
            Дипломатиялық және консулдық қызметтің негіздері, 3 кр.
            Саяси мәдениет және идеология, 4 кр.
            Саяси этика, 4 кр.
            Саяси имиджелогиясы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының сыртқы және ішкі саясаты, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Ғаламдану: себептер, тенденциялар, мәселелер, 2 кр.
            Саясаттың стратегиялық талдауы, 3 кр.
            Демократиялық өзгерістердің қазақстандық моделі, 3 кр.
            Дипломатиялық және консулдық қызметтің негіздері, 3 кр.
            Дипломатия тарихы, 3 кр.
            Этносаясаттану, 3 кр.
            Ұлттық идея, 3 кр.
            Саяси консалтинг, 3 кр.
            Қазіргі замаңғы идеялық-саяси экстремизм, 3 кр.
            Терроризммен күресу халықаралық-құқықтық аспектілер, 3 кр.
            ТМД мемлекеттердің әскери-саяси қауыпсіздік, 2 кр.
            Дамып келе жатқан елдердің саяси жүйелері, 3 кр.
            Ғаламдану: себептер, тенденциялар, мәселелер, 2 кр.
            Саясаттың стратегиялық талдауы, 3 кр.
            Демократиялық өзгерістердің қазақстандық моделі, 3 кр.
            Этносаясаттану, 3 кр.
            Ұлттық идея, 3 кр.
            ТМД мемлекеттердің әскери-саяси қауыпсіздік, 2 кр.
            Саяси лидерлік, 3 кр.
            Батыс Европа мен Американың саяси жүйелері, 3 кр.
            Саяси элита, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі, 3 кр.
            Саяси жанжалдар, 3 кр.
            Саясаттың стратегиялық талдауы, 3 кр.
            Саяси лидерлік, 3 кр.
            Саяси технологиялар, 3 кр.
            Мемлекеттік-әкімшілік басқару жүйесі, 3 кр.
            Этносаясаттану, 3 кр.
            Экосаясат және глобалистика, 3 кр.
            Дамып келе жатқан елдердің саяси жүйелері, 3 кр.
            Дипломатия тарихы, 3 кр.
            Саяси философия, 3 кр.
            Саяси консалтинг, 3 кр.
            Әлем елдерінің мемлекеттік-территориалды құрылымының моделдері, 3 кр.
            Ұлттық идея, 3 кр.
            Батыс Европа мен Американың саяси жүйелері, 3 кр.
            Қазақстандағы саяси ой, 3 кр.
            Ғаламдану: себептер, тенденциялар, мәселелер, 3 кр.
            Саяси элита, 3 кр.
            Әлемдік саясат және халықаралық қатынастар, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі, 3 кр.
            Саяси жанжалдар, 3 кр.
            Саясаттың стратегиялық талдауы, 3 кр.
            Саяси лидерлік, 3 кр.
            Саяси технологиялар, 3 кр.
            Мемлекеттік-әкімшілік басқару жүйесі, 3 кр.
            Этносаясаттану, 3 кр.
            Экосаясат және глобалистика, 3 кр.
            Дамып келе жатқан елдердің саяси жүйелері, 3 кр.
            Дипломатия тарихы, 3 кр.
            Саяси философия, 3 кр.
            Саяси консалтинг, 3 кр.
            Әлем елдерінің мемлекеттік-территориалды құрылымының моделдері, 3 кр.
            Ұлттық идея, 3 кр.
            Батыс Европа мен Американың саяси жүйелері, 3 кр.
            Қазақстандағы саяси ой, 3 кр.
            Саяси элита, 3 кр.
            Әлемдік саясат және халықаралық қатынастар, 3 кр.
            Этносаясаттану, 3 кр.
            Саясаттың стратегиялық талдауы, 3 кр.
            Мемлекеттік-әкімшілік басқару жүйесі, 3 кр.
            Этносаясаттану, 3 кр.
            Саяси жанжалдар, 3 кр.
            Саясаттың стратегиялық талдауы, 3 кр.
            Саяси лидерлік, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі, 3 кр.
            Саяси технологиялар, 3 кр.
            Ұлттық идея, 3 кр.
            Мемлекеттік-әкімшілік басқару жүйесі, 3 кр.
            Батыс Европа мен Американың саяси жүйелері, 3 кр.
            Қазақстандағы саяси ой, 3 кр.
            Компьютерлік графика негіздері, 3 кр.
            Жеке ғимараттарды жобалау және тұрғызу негіздері, 3 кр.
            Суды тазарту технологиясы, 3 кр.
            Ландшафтық дизайн, 3 кр.
            Шетел және ұлттық тағамдар технологиясы, 3 кр.
            Кинология негіздері, 3 кр.
            Музыкалық аспап/домбыра/фортепиано/ баян, 3 кр.
            Қазіргі ақпараттық қоғам және жаһандану, 3 кр.
            Шығыс тілі (қытай тілі), 3 кр.
            Шешендік өнер, 3 кр.
            Оқығаны туралы stand up, 3 кр.
            Көшбасшылық психологиясы және персоналды басқару, 3 кр.
            Кәсіби-қолданбалы дене даярлығы, 3 кр.
            Ғылым және жаңа технологиялар тарихы, 3 кр.
            Спичрайтинг, 3 кр.
            Сапа менеджментінің біріктірілген жүйелері, 3 кр.
            Технологиялық инжиниринг, 3 кр.
            Патенттану және ғылыми зерттеулер негіздері, 3 кр.
            Мобильді қосымшаларды әзірлеу, 3 кр.
            Киберқауіпсіздік және заманауи мобильдік құрылғылардағы қолданушы ақпаратын қорғау, 3 кр.
            Нанотехнологиялардың физикалық негіздері, 3 кр.
            Экотехнологиялар және болашақ энергия, 3 кр.
            Дүниежүзілік мұра және халықаралық туризм, 3 кр.
            Су және отын химиясы, 3 кр.
            Басқару есебі, 3 кр.
            Тайм-менеджменті, 3 кр.
            Креативті кәсіпкерлік, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы, 3 кр.
            Энергия сақтау және энергия аудит, 3 кр.
            Заманауи әлемдегі байланыс және ақпарат, 3 кр.
            Энергоменеджмент және инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу және кәсіби тіл әдебі, 3 кр.
            Еуропа тілі (француз тілі), 3 кр.
            Арнайы мақсаттағы шетел тілі, 3 кр.
            Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, 3 кр.
            Саяси менеджмент, 3 кр.
            Саясаттың стратегиялық талдауы, 3 кр.
            , 3 кр.
            Экосаясат және глобалистика, 4 кр.
            Саяси менеджмент, 3 кр.
            Мәдениет және өркениет, 4 кр.
            Саяси жанжалдар, 4 кр.
            Дамып келе жатқан елдердің саяси жүйелері, 3 кр.
            Дипломатия тарихы, 3 кр.
            Саяси консалтинг, 4 кр.
            Әлем елдерінің мемлекеттік-территориалды құрылымының моделдері, 3 кр.
            Батыс Европа мен Американың саяси жүйелері, 3 кр.
            Саяси модернизация, 4 кр.
            Саясаттың стратегиялық талдауы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі, 3 кр.
            Саяси технологиялар, 4 кр.
            Мемлекеттік-әкімшілік басқару жүйесі, 3 кр.
            Қазақстандағы саяси ой, 3 кр.
            3D-модельдеу негіздері, 3 кр.
            Заманауи техниканын материалдары, 3 кр.
            Ертіс бойындағы Павлодарлық металлургия, 3 кр.
            Тиімді сату техникасы, 3 кр.
            Қазақстанның заманауи мәдениетіндегі құндылықтар трансформациясы, 3 кр.
            Батыс Европа мен Американың саяси жүйелері, 3 кр.
            Дамып келе жатқан елдердің саяси жүйелері, 3 кр.
            Қазақстандағы саяси ой, 3 кр.
            Саяси философия, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі, 3 кр.
            Этносаясаттану, 3 кр.
            Саяси жанжалдар, 4 кр.
            Саяси консалтинг, 4 кр.
            Саясаттың стратегиялық талдауы, 3 кр.
            Халықаралық саясат және халықаралық қатынастар, 3 кр.
            Саяси технологиялар, 4 кр.
            Экосаясат және глобалистика, 4 кр.
            Мемлекеттік-әкімшілік басқару жүйесі, 3 кр.
            Әлем елдерінің мемлекеттік-территориалды құрылымының моделдері, 3 кр.
            Саяси модернизация, 4 кр.
            Өркениеттердің саяси мәдениеті, 4 кр.
            Батыс Европа мен Американың саяси жүйелері, 3 кр.
            Дамып келе жатқан елдердің саяси жүйелері, 3 кр.
            Қазақстандағы саяси ой, 3 кр.
            Дипломатия тарихы, 3 кр.
            Саяси менеджмент, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі, 3 кр.
            Саяси жанжалдар, 4 кр.
            Саяси консалтинг, 4 кр.
            Саясаттың стратегиялық талдауы, 3 кр.
            Саяси технологиялар, 4 кр.
            Экосаясат және глобалистика, 4 кр.
            Мемлекеттік-әкімшілік басқару жүйесі, 3 кр.
            Әлем елдерінің мемлекеттік-территориалды құрылымының моделдері, 3 кр.
            Саяси модернизация, 4 кр.
            Мәдениет және өркениет, 4 кр.
            Этносаясаттану, 3 кр.
            Халықаралық саясат және халықаралық қатынастар, 3 кр.
            Экосаясат және глобалистика, 4 кр.
            Саяси жанжалдар, 4 кр.
            Батыс Европа мен Американың саяси жүйелері, 3 кр.
            Өркениеттердің саяси мәдениеті, 4 кр.
            Саясаттың стратегиялық талдауы, 3 кр.
            Дамып келе жатқан елдердің саяси жүйелері, 3 кр.
            Саяси философия, 3 кр.
            Саяси консалтинг, 4 кр.
            Әлем елдерінің мемлекеттік-территориалды құрылымының моделдері, 3 кр.
            Саяси модернизация, 4 кр.
            Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі, 3 кр.
            Саяси технологиялар, 4 кр.
            Мемлекеттік-әкімшілік басқару жүйесі, 3 кр.
            Қазақстандағы саяси ой, 3 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb