Қателік
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау, 2 кр.
            Қоғамдағы және саясаттағы көшбасшылық, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Тұлға психологиясы, 3 кр.
            Көшбасшылық психологиясы, 3 кр.
            Маркетинг және брендинг, 1 кр.
            Әлеуметтану, 1 кр.
            Саясаттану, 1 кр.
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау, 2 кр.
            Қоғамдағы және саясаттағы көшбасшылық, 1 кр.
            Тұлға психологиясы, 2 кр.
            Психология (көшбасшылық), 2 кр.
            Мәдениет тарихы, 1 кр.
            Мәдениеттану, 1 кр.
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Мамандыққа кіріспе, 1 кр.
            Техникалық дизайн негіздері, 3 кр.
            Білім формасының элементтері, 2 кр.
            Профессионалды компьютерлік бағдарламалар II, 3 кр.
            Көзбен шолу коммуникациясы, 3 кр.
            Эргономика, 3 кр.
            Кәсіптік дизайн негіздері, 1 кр.
            Инженерлік механика негіздері, 3 кр.
            Қазіргі замандағы дизайн, 2 кр.
            Қазіргі замандағы компьютерлік технологиясы, 3 кр.
            Материалтану, 3 кр.
            Формаларды модельдеу, 3 кр.
            Көлемді формас архитектоникасы, 3 кр.
            Теория және әрлендіру-жобалау методологиясы, 3 кр.
            Кәсіптік стилі, 3 кр.
            Өндірісті жобалау негіздері, 3 кр.
            Экономика және менеджмент дизайны, 3 кр.
            Материалдық мәдениет тарихы, 3 кр.
            Кәсіби компьютерлік бағдарламалар 3, 3 кр.
            Кәсіби қазақ тілі, 1 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 1 кр.
            Офистік және құжаттық жұмыс негіздері, 1 кр.
            Іскери қазақ тілі, 1 кр.
            Мемлекеттік тілде іс жүргізу, 1 кр.
            Патенттану және ғылыми зерттеулердің негіздері, 3 кр.
            Сурет II, 3 кр.
            Мамандыққа кіріспе, 1 кр.
            Техникалық дизайн негіздері, 3 кр.
            Форма құрылу элементтеріндегі кәсіби компьютерлік бағдарламалар, 4 кр.
            Көзбен шолу коммуникациясы, 5 кр.
            Эргономика, 4 кр.
            Кәсіптік дизайн негіздері, 1 кр.
            Инженерлік механика негіздері, 3 кр.
            Қазіргі замандағы компьютерлік технологиясы, 4 кр.
            Материалтану, 4 кр.
            Формаларды модельдеу, 5 кр.
            Көлемді формас архитектоникасы, 4 кр.
            Кәсіпорындарды әрлендіру-жобалау негіздері, 5 кр.
            Экономика және менеджмент дизайны, 3 кр.
            Материалдық мәдениет тарихы, 3 кр.
            Профессионалды компьютерлік бағдарламалар II, 3 кр.
            Патенттану және ғылыми зерттеулердің негіздері, 5 кр.
            Материалтану, 4 кр.
            Профессионалды компьютерлік бағдарламалар II, 4 кр.
            Профессионалды компьютерлік бағдарламалар II, 3 кр.
            Инженерлік сызба II, 3 кр.
            Сурет І, 3 кр.
            Кескіндеме, 3 кр.
            Кәсіби компьютерлік бағдарламалар -І, 3 кр.
            Профессионалды компьютерлік бағдарламалар II, 4 кр.
            Кәсіби компьютерлік бағдарламалар 3, 3 кр.
            Жобалық сызба және макеттеу, 3 кр.
            Сәулет ортасының типологиясы, 4 кр.
            Инженерлік инфрақұрылым, 4 кр.
            Дизайн нысандарын құрылымдау, 4 кр.
            Техникалық дизайн негіздері, 4 кр.
            Кәсіпорындарды жобалау, 4 кр.
            Ландшафттық дизайн, 4 кр.
            Жарнама дизайны, 4 кр.
            Дипломалды жобалау, 4 кр.
            Сызба геометриясы және техникалық сурет, 3 кр.
            Академиялық сурет I, 3 кр.
            Академиялық сурет II, 3 кр.
            Арнайы кескіндеме, 3 кр.
            Қазіргі замандағы компьютерлік технологиялар I, 3 кр.
            Қазіргі замандағы компьютерлік технологиялар II, 4 кр.
            Қазіргі замандағы компьютерлік технологиялар III, 3 кр.
            Қазіргі замандағы өнер формасы, 3 кр.
            Сәулеттік орта дизайны, 4 кр.
            Инженерлік жайластыру және көлік, 4 кр.
            Дизайн нысандары өндірісі, 4 кр.
            Графикалық дизайның негіздері, 4 кр.
            Қазіргі замандағы жарнаманың формасы, 4 кр.
            Қалалық дизайн, 4 кр.
            Сурет II, 3 кр.
            Инженерлік сызба II, 3 кр.
            Сурет І, 4 кр.
            Кескіндеме, 3 кр.
            Кәсіби компьютерлік бағдарламалар -І, 3 кр.
            Профессионалды компьютерлік бағдарламалар II, 4 кр.
            Кәсіби компьютерлік бағдарламалар 3, 3 кр.
            Өнер тарихы, 3 кр.
            Өндірістік дизайн, 3 кр.
            Қазақстан мәдениет тарихы, 3 кр.
            Инженерлік сызба, 1 кр.
            Техникалық дизайн негіздері, 4 кр.
            Кәсіпорындарды жобалау, 4 кр.
            Жарнама дизайны, 3 кр.
            Дипломалды жобалау, 4 кр.
            Сызба геометриясы және техникалық сурет, 3 кр.
            Академиялық сурет I, 4 кр.
            Академиялық сурет II, 3 кр.
            Арнайы кескіндеме, 3 кр.
            Қазіргі замандағы компьютерлік технологиялар I, 3 кр.
            Қазіргі замандағы компьютерлік технологиялар II, 4 кр.
            Қазіргі замандағы компьютерлік технологиялар III, 3 кр.
            Қазіргі замандағы өнер формасы, 3 кр.
            Графикалық дизайның негіздері, 4 кр.
            Қазіргі замандағы жарнаманың формасы, 4 кр.
            Процестердің жобалау баскармасы, 4 кр.
            Өнер тарихы, 3 кр.
            Эргономика, 3 кр.
            Дизайн нысандары өндірісі, 2 кр.
            Сәулет ортасының типологиясы, 2 кр.
            Процестердің жобалау баскармасы, 4 кр.
            Сурет II, 3 кр.
            Сызба геометриясы, 3 кр.
            Сурет І, 3 кр.
            Кескіндеме І, 3 кр.
            Кәсіби компьютерлік бағдарламалар -І, 3 кр.
            Профессионалды компьютерлік бағдарламалар II, 3 кр.
            Кәсіби компьютерлік бағдарламалар 3, 3 кр.
            Өнер тарихы, 3 кр.
            Өндірістік дизайн, 3 кр.
            Қазақстан мәдениет тарихы, 3 кр.
            Кескіндеме ІІ, 3 кр.
            Техникалық дизайн негіздері, 3 кр.
            Кәсіпорындарды жобалау, 3 кр.
            Жарнама дизайны, 3 кр.
            Дипломалды жобалау, 3 кр.
            Сызба геометриясы және техникалық сурет, 3 кр.
            Академиялық сурет I, 3 кр.
            Академиялық сурет II, 3 кр.
            Арнайы кескіндеме, 3 кр.
            Қазіргі замандағы компьютерлік технологиялар I, 3 кр.
            Қазіргі замандағы компьютерлік технологиялар II, 3 кр.
            Қазіргі замандағы компьютерлік технологиялар III, 3 кр.
            Өнер тарихы, 3 кр.
            Дизайн негіздері, 3 кр.
            Жұмыстық жоба технологиясы, 3 кр.
            Диплом алдындағы сараптама, 3 кр.
            Кәсіпорындарды жобалау, 4 кр.
            Сәулет графикасы және макеттеу, 3 кр.
            Қазіргі замандағы дизайн, 3 кр.
            Қазақстандағы өнер тарихы, 3 кр.
            Графикалық дизайны, 3 кр.
            Арнайы кескіндеме 2, 3 кр.
            Графика және макеттеу, 3 кр.
            Дизайн нысандарын құрылымдау, 3 кр.
            Өндірістік дизайн, 3 кр.
            Кәсіби компьютерлік бағдарламалар -І, 3 кр.
            Қазақстан мәдениет тарихы, 3 кр.
            Дипломалды жобалау, 3 кр.
            Профессионалды компьютерлік бағдарламалар II, 3 кр.
            Жарнама дизайны, 3 кр.
            Сурет І, 4 кр.
            Құрылыстық сызба, 3 кр.
            Сурет II, 3 кр.
            Кескіндеме ІІ, 3 кр.
            Кескіндеме І, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Экологиялық менеджмент, 2 кр.
            Маркетинг және брендинг, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Start up жобаларының экономикалық негіздемелері, 2 кр.
            Бизнес-жоспарлау және жобалау, 2 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Кәсіпкерлік құқығы, 2 кр.
            Графикалық дизайны, 3 кр.
            Сәулет ортасының типологиясы, 3 кр.
            Арнайы кескіндеме 2, 3 кр.
            Қазіргі замандағы компьютерлік технологиялар II, 3 кр.
            Қазіргі замандағы компьютерлік технологиялар I, 3 кр.
            Қазіргі замандағы дизайн, 3 кр.
            Қазақстандағы өнер тарихы, 3 кр.
            Диплом алдындағы сараптама, 3 кр.
            Академиялық сурет II, 3 кр.
            Академиялық сурет I, 4 кр.
            Арнайы кескіндеме, 3 кр.
            Графика және макеттеу, 3 кр.
            Сәулет графикасы және макеттеу, 3 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 2 кр.
            Өнеркәсіптік ғимараттар сәулеті, 3 кр.
            Дизайн нысандарын құрылымдау, 3 кр.
            Сурет І, 4 кр.
            Өндірістік дизайн, 3 кр.
            Кәсіби компьютерлік бағдарламалар -І, 3 кр.
            Қазақстан мәдениет тарихы, 3 кр.
            Дипломалды жобалау, 3 кр.
            Жарнама дизайны, 3 кр.
            Профессионалды компьютерлік бағдарламалар II, 3 кр.
            Құрылыстық сызба, 3 кр.
            Кескіндеме ІІ, 3 кр.
            Сурет II, 4 кр.
            Кескіндеме І, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Start up жобаларының экономикалық негіздемелері, 2 кр.
            Экологиялық менеджмент, 2 кр.
            Бизнес-жоспарлау және жобалау, 2 кр.
            Графикалық дизайны, 3 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 3 кр.
            Арнайы кескіндеме 2, 3 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Кәсіпкерлік құқығы, 2 кр.
            Қазіргі замандағы дизайн, 3 кр.
            Қазақстандағы өнер тарихы, 3 кр.
            Академиялық сурет II, 4 кр.
            Академиялық сурет I, 4 кр.
            Сәулет ортасының типологиясы, 3 кр.
            Арнайы кескіндеме, 3 кр.
            Қазіргі замандағы компьютерлік технологиялар II, 3 кр.
            Қазіргі замандағы компьютерлік технологиялар I, 3 кр.
            Диплом алдындағы сараптама, 3 кр.
            Графика және макеттеу, 3 кр.
            Сәулет графикасы және макеттеу, 3 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 3 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Жарнама дизайны, 2 кр.
            Өндірістік тауардың және бұйымдардың дизайны, 2 кр.
            Сәулеттік орта дизайны, 2 кр.
            Интерьер дизайны, 3 кр.
            Модельдық киім технологиясы, 3 кр.
            Полиграфиялық дизайн, 3 кр.
            Казіргі замандағы өндеу материалдар, 2 кр.
            Қазіргі замандағы өндірістік материалдар, 2 кр.
            Казіргі замандағы технологиялық материалдар, 2 кр.
            Декоративтік өнер, 3 кр.
            Фотографика, 3 кр.
            Қолданбалы өнер, 3 кр.
            Сәулет жарықтехникасы мен акустика, 3 кр.
            Сала кәсіпорындарының құрал-жабдықтары, 3 кр.
            Жарнамадағы жарықтехникасы және акустика, 3 кр.
            Конфекционерлік материалдар, 3 кр.
            Баспа технологиясы, 3 кр.
            Процестердің жобалау баскармасы, 3 кр.
            Сәулеттік орта дизайны, 5 кр.
            Полиграфиялық дизайн, 6 кр.
            Модельдық киім технологиясы, 6 кр.
            Декоративтік өнер, 4 кр.
            Конфекционерлік материалдар, 3 кр.
            Сәулет жарықтехникасы мен акустика, 3 кр.
            Казіргі замандағы технологиялық материалдар, 6 кр.
            Өндірістік тауардың және бұйымдардың дизайны, 5 кр.
            Процестердің жобалау баскармасы, 3 кр.
            Жарнама дизайны, 5 кр.
            Қазіргі замандағы өндірістік материалдар, 6 кр.
            Фотографика, 4 кр.
            Қолданбалы өнер, 4 кр.
            Сала кәсіпорындарының құрал-жабдықтары, 3 кр.
            Жарнамадағы жарықтехникасы және акустика, 3 кр.
            Баспа технологиясы, 3 кр.
            Интерьер дизайндағы қазіргі заманғы өндеу материалдары, 6 кр.
            Дизайн саласындағы элементтер мен үрдістер I, 3 кр.
            Дизайн саласындағы элементтер мен үрдістер II, 3 кр.
            Дизайн саласындағы элементтер мен үрдістер III, 3 кр.
            Дизайн саласындағы элементтер мен үрдістер IV, 3 кр.
            Дизайн саласындағы нысандарды жобалау I, 3 кр.
            Дизайн саласындағы нысандарды жобалау II, 3 кр.
            Дизайн саласындағы нысандарды жобалау III, 3 кр.
            Дизайн саласындағы нысандарды жобалау IV, 4 кр.
            Дизайн саласындағы нысандарды жобалау V, 4 кр.
            Интерьер дизайны, 3 кр.
            Өндірістік дизайн, 3 кр.
            Казіргі замандағы өндеу материалдар, 3 кр.
            Декоративтік өнер, 3 кр.
            Сәулет жарықтехникасы мен акустика, 3 кр.
            Әрлендіру-жобалау негіздері, 3 кр.
            Әрлендіру-жобалау негіздері II, 3 кр.
            Әрлендіру-жобалау негіздері III, 3 кр.
            Әрлендіру-жобалау негіздері IV, 3 кр.
            Қазіргі замандағы интерьер, 3 кр.
            Материалтану, 3 кр.
            Декоративтік қолданбалы өнер, 3 кр.
            Сәулеттік физика, 3 кр.
            Дизайн саласындағы элементтер мен үрдістер I, 3 кр.
            Дизайн саласындағы элементтер мен үрдістер II, 3 кр.
            Дизайн саласындағы элементтер мен үрдістер III, 3 кр.
            Дизайн саласындағы элементтер мен үрдістер IV, 3 кр.
            Дизайн саласындағы нысандарды жобалау I, 3 кр.
            Дизайн саласындағы нысандарды жобалау II, 3 кр.
            Дизайн саласындағы нысандарды жобалау III, 3 кр.
            Дизайн саласындағы нысандарды жобалау IV, 4 кр.
            Дизайн саласындағы нысандарды жобалау V, 4 кр.
            Интерьер дизайны, 3 кр.
            Казіргі замандағы өндеу материалдар, 4 кр.
            Декоративтік өнер, 3 кр.
            Сәулет жарықтехникасы мен акустика, 3 кр.
            Әрлендіру-жобалау негіздері, 3 кр.
            Әрлендіру-жобалау негіздері II, 3 кр.
            Әрлендіру-жобалау негіздері III, 3 кр.
            Әрлендіру-жобалау негіздері IV, 3 кр.
            Қазіргі замандағы интерьер, 3 кр.
            Материалтану, 4 кр.
            Декоративтік қолданбалы өнер, 3 кр.
            Сәулеттік физика, 3 кр.
            Процестердің жобалау баскармасы, 3 кр.
            Дизайн саласындағы элементтер мен үрдістер I, 3 кр.
            Дизайн саласындағы элементтер мен үрдістер II, 3 кр.
            Дизайн саласындағы элементтер мен үрдістер III, 3 кр.
            Дизайн саласындағы элементтер мен үрдістер IV, 3 кр.
            Дизайн саласындағы нысандарды жобалау I, 3 кр.
            Дизайн саласындағы нысандарды жобалау II, 3 кр.
            Дизайн саласындағы нысандарды жобалау III, 3 кр.
            Дизайн саласындағы нысандарды жобалау IV, 3 кр.
            Дизайн саласындағы нысандарды жобалау V, 3 кр.
            Интерьер дизайны, 3 кр.
            Казіргі замандағы өндеу материалдар, 3 кр.
            Декоративтік өнер, 3 кр.
            Сәулет жарықтехникасы мен акустика, 3 кр.
            Әрлендіру-жобалау негіздері, 3 кр.
            Әрлендіру-жобалау негіздері II, 3 кр.
            Әрлендіру-жобалау негіздері III, 3 кр.
            Әрлендіру-жобалау негіздері IV, 3 кр.
            Материалтану негіздері, 3 кр.
            Декоративтік қолданбалы өнер, 3 кр.
            Жарық техника және акустика, 3 кр.
            Әрлендіру жобалау негіздері V, 3 кр.
            Дизайндағы энерготиімді инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Дизайндағы инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Дизайн саласының негіздері 1, 3 кр.
            Дизайн саласының негіздері 2, 3 кр.
            Дизайн саласының негіздері 3, 3 кр.
            Дизайн саласының негіздері 4, 3 кр.
            Компьютерлік графика негіздері, 3 кр.
            Жеке ғимараттарды жобалау және тұрғызу негіздері, 3 кр.
            Суды тазарту технологиясы, 3 кр.
            Ландшафтық дизайн, 3 кр.
            Шетел және ұлттық тағамдар технологиясы, 3 кр.
            Кинология негіздері, 3 кр.
            Музыкалық аспап/домбыра/фортепиано/ баян, 3 кр.
            Қазіргі ақпараттық қоғам және жаһандану, 3 кр.
            Шығыс тілі (қытай тілі), 3 кр.
            Шешендік өнер, 3 кр.
            Оқығаны туралы stand up, 3 кр.
            Көшбасшылық психологиясы және персоналды басқару, 3 кр.
            Кәсіби-қолданбалы дене даярлығы, 3 кр.
            Ғылым және жаңа технологиялар тарихы, 3 кр.
            Спичрайтинг, 3 кр.
            Сапа менеджментінің біріктірілген жүйелері, 3 кр.
            Технологиялық инжиниринг, 3 кр.
            Патенттану және ғылыми зерттеулер негіздері, 3 кр.
            Мобильді қосымшаларды әзірлеу, 3 кр.
            Киберқауіпсіздік және заманауи мобильдік құрылғылардағы қолданушы ақпаратын қорғау, 3 кр.
            Нанотехнологиялардың физикалық негіздері, 3 кр.
            Экотехнологиялар және болашақ энергия, 3 кр.
            Дүниежүзілік мұра және халықаралық туризм, 3 кр.
            Су және отын химиясы, 3 кр.
            Тайм-менеджменті, 3 кр.
            Басқару есебі, 3 кр.
            Креативті кәсіпкерлік, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы, 3 кр.
            Энергия сақтау және энергия аудит, 3 кр.
            Заманауи әлемдегі байланыс және ақпарат, 3 кр.
            Энергоменеджмент және инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу және кәсіби тіл әдебі, 3 кр.
            Еуропа тілі (француз тілі), 3 кр.
            Арнайы мақсаттағы шетел тілі, 3 кр.
            Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, 3 кр.
            Академиялық мақсаттағы ағылшын тілі, 3 кр.
            Web-программалау 1 (HTML, JavaScript), 3 кр.
            Дизайн саласындағы нысандарды жобалау II, 3 кр.
            Дизайн саласындағы элементтер мен үрдістер III, 3 кр.
            Дизайн саласындағы элементтер мен үрдістер II, 3 кр.
            Дизайн саласындағы элементтер мен үрдістер I, 3 кр.
            Интерьер дизайны, 3 кр.
            Ландшафттық дизайн, 3 кр.
            Көшбасшылық психологиясы және персоналды басқару, 3 кр.
            Ғылым және жаңа технологиялар тарихы, 3 кр.
            Дизайн саласындағы элементтер мен үрдістер IV, 3 кр.
            Сәулет жарықтехникасы мен акустика, 3 кр.
            Казіргі замандағы өндеу материалдар, 3 кр.
            Дизайн саласындағы нысандарды жобалау V, 3 кр.
            Декоративтік өнер, 3 кр.
            Дизайн саласындағы нысандарды жобалау IV, 3 кр.
            Әрлендіру-жобалау негіздері II, 3 кр.
            Әрлендіру-жобалау негіздері, 3 кр.
            Дизайндағы энерготиімді инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Дизайн саласындағы нысандарды жобалау III, 3 кр.
            Дизайн саласындағы нысандарды жобалау I, 3 кр.
            Дизайндағы инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Әрлендіру-жобалау негіздері III, 3 кр.
            Әрлендіру-жобалау негіздері IV, 3 кр.
            Компьютерлік графика негіздері, 3 кр.
            Материалтану негіздері, 3 кр.
            Декоративтік қолданбалы өнер, 3 кр.
            Жарық техника және акустика, 3 кр.
            Кинология негіздері, 3 кр.
            Әрлендіру жобалау негіздері V, 3 кр.
            Музыкалық аспап/домбыра/фортепиано/ баян, 3 кр.
            Дизайн саласының негіздері 1, 3 кр.
            Қазіргі ақпараттық қоғам және жаһандану, 3 кр.
            Дизайн саласының негіздері 2, 3 кр.
            Оқығаны туралы stand up, 3 кр.
            Дизайн саласының негіздері 3, 3 кр.
            Кәсіби-қолданбалы дене даярлығы, 3 кр.
            Дизайн саласының негіздері 4, 3 кр.
            Спичрайтинг, 3 кр.
            Жеке ғимараттарды жобалау және тұрғызу негіздері, 3 кр.
            Патенттану және ғылыми зерттеулер негіздері, 3 кр.
            Мобильді қосымшаларды әзірлеу, 3 кр.
            Суды тазарту технологиясы, 3 кр.
            Киберқауіпсіздік және заманауи мобильдік құрылғылардағы қолданушы ақпаратын қорғау, 3 кр.
            Шетел және ұлттық тағамдар технологиясы, 3 кр.
            Шығыс тілі (қытай тілі), 3 кр.
            Шешендік өнер, 3 кр.
            Нанотехнологиялардың физикалық негіздері, 3 кр.
            Сапа менеджментінің біріктірілген жүйелері, 3 кр.
            Технологиялық инжиниринг, 3 кр.
            Тайм-менеджменті, 3 кр.
            Экотехнологиялар және болашақ энергия, 3 кр.
            Креативті кәсіпкерлік, 3 кр.
            Дүниежүзілік мұра және халықаралық туризм, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы, 3 кр.
            Су және отын химиясы, 3 кр.
            Энергия сақтау және энергия аудит, 3 кр.
            Басқару есебі, 3 кр.
            Заманауи әлемдегі байланыс және ақпарат, 3 кр.
            Энергоменеджмент және инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу және кәсіби тіл әдебі, 3 кр.
            Еуропа тілі (француз тілі), 3 кр.
            Арнайы мақсаттағы шетел тілі, 3 кр.
            Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, 3 кр.
            Қазақстанның заманауи мәдениетіндегі құндылықтар трансформациясы, 3 кр.
            Тиімді сату техникасы, 3 кр.
            Заманауи техниканын материалдары, 3 кр.
            Ертіс бойындағы Павлодарлық металлургия, 3 кр.
            3D-модельдеу негіздері, 3 кр.
            Дизайн саласындағы нысандарды жобалау II, 3 кр.
            Көшбасшылық психологиясы және персоналды басқару, 3 кр.
            Ғылым және жаңа технологиялар тарихы, 3 кр.
            Дизайн саласындағы элементтер мен үрдістер III, 3 кр.
            Дизайн саласындағы элементтер мен үрдістер II, 3 кр.
            Шетел және ұлттық тағамдар технологиясы, 3 кр.
            Дизайн саласындағы элементтер мен үрдістер I, 3 кр.
            Интерьер дизайны, 3 кр.
            Ландшафттық дизайн, 3 кр.
            Дизайн саласындағы элементтер мен үрдістер IV, 3 кр.
            Сәулет жарықтехникасы мен акустика, 3 кр.
            Дизайндағы энерготиімді инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Дизайндағы инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Казіргі замандағы өндеу материалдар, 3 кр.
            Дизайн саласындағы нысандарды жобалау V, 3 кр.
            Декоративтік өнер, 3 кр.
            Компьютерлік графика негіздері, 3 кр.
            Дизайн саласындағы нысандарды жобалау IV, 3 кр.
            Кинология негіздері, 3 кр.
            Әрлендіру-жобалау негіздері II, 3 кр.
            Музыкалық аспап/домбыра/фортепиано/ баян, 3 кр.
            Әрлендіру-жобалау негіздері, 3 кр.
            Дизайн саласындағы нысандарды жобалау III, 3 кр.
            Дизайн саласындағы нысандарды жобалау I, 3 кр.
            Оқығаны туралы stand up, 3 кр.
            Әрлендіру-жобалау негіздері III, 3 кр.
            Кәсіби-қолданбалы дене даярлығы, 3 кр.
            Әрлендіру-жобалау негіздері IV, 3 кр.
            Спичрайтинг, 3 кр.
            Материалтану негіздері, 3 кр.
            Декоративтік қолданбалы өнер, 3 кр.
            Патенттану және ғылыми зерттеулер негіздері, 3 кр.
            Жарық техника және акустика, 3 кр.
            Мобильді қосымшаларды әзірлеу, 3 кр.
            Әрлендіру жобалау негіздері V, 3 кр.
            Киберқауіпсіздік және заманауи мобильдік құрылғылардағы қолданушы ақпаратын қорғау, 3 кр.
            Дизайн саласының негіздері 1, 3 кр.
            Нанотехнологиялардың физикалық негіздері, 3 кр.
            Дизайн саласының негіздері 2, 3 кр.
            Тайм-менеджменті, 3 кр.
            Дизайн саласының негіздері 3, 3 кр.
            Креативті кәсіпкерлік, 3 кр.
            Дизайн саласының негіздері 4, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы, 3 кр.
            Жеке ғимараттарды жобалау және тұрғызу негіздері, 3 кр.
            Энергия сақтау және энергия аудит, 3 кр.
            Суды тазарту технологиясы, 3 кр.
            Заманауи әлемдегі байланыс және ақпарат, 3 кр.
            Шығыс тілі (қытай тілі), 3 кр.
            Шешендік өнер, 3 кр.
            Сапа менеджментінің біріктірілген жүйелері, 3 кр.
            Технологиялық инжиниринг, 3 кр.
            Экотехнологиялар және болашақ энергия, 3 кр.
            Дүниежүзілік мұра және халықаралық туризм, 3 кр.
            Су және отын химиясы, 3 кр.
            Басқару есебі, 3 кр.
            Энергоменеджмент және инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу және кәсіби тіл әдебі, 3 кр.
            Еуропа тілі (француз тілі), 3 кр.
            Арнайы мақсаттағы шетел тілі, 3 кр.
            Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, 3 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb