Қателік
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Кәсіби қазақ тілі, 1 кр.
            Іскери қазақ тілі, 1 кр.
            Латын тілі, 2 кр.
            Мәдениеттану, 2 кр.
            Мемлекеттік тілде іс жүргізу, 1 кр.
            Латын тілі, 2 кр.
            Мәдениеттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Құқық теориясы, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Құқық теориясы, 2 кр.
            Тұлға психологиясы, 3 кр.
            Көшбасшылық психологиясы, 3 кр.
            Қоғамдағы және саясаттағы көшбасшылық, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау, 2 кр.
            Психология (көшбасшылық), 2 кр.
            Тұлға психологиясы, 2 кр.
            Әлеуметтану, 1 кр.
            Маркетинг және брендинг, 1 кр.
            Саясаттану, 1 кр.
            Қоғамдағы және саясаттағы көшбасшылық, 1 кр.
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау, 2 кр.
            Мәдениеттану, 1 кр.
            Мәдениет тарихы, 1 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Құқық қорғау органдар қызметкерлерінің кәсіптік этикасы, 1 кр.
            Мамандыққа кіріспе, 1 кр.
            Қазыргы заманғы құқықтану, 1 кр.
            Қазақстан Республикасының отбасы құқығы, 3 кр.
            Рим құқығы, 2 кр.
            Мұсылман құқығы, 2 кр.
            Мемлекет және құқық теориясының мәселелері, 2 кр.
            Сот және сот төрелігі, 2 кр.
            Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары, 2 кр.
            Сот риторикасы, 2 кр.
            Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, 2 кр.
            Қазақстан Республикасының азаматтық құқық мәселелері, 2 кр.
            Міндеттемелі құқықтың мәселелері, 3 кр.
            Қылмыснама., 3 кр.
            Жедел - іздестіру қызметінің теориясы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығының мәселелері, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының қылмыстық атқару құқығы, 3 кр.
            Атқарушы өндіріс, 3 кр.
            Салыстырмалы құқықтану, 2 кр.
            Салыстырмалы конституциялық құқығы, 2 кр.
            Конституциондық құқық мәселелері, 2 кр.
            Мемлекеттік қызмет және басқару., 2 кр.
            Ішкі істер органдарының әкімшілік қызметі, 2 кр.
            Әкімшілік юстиция, 2 кр.
            Әлеуметтік қамтамасыз етуді басқарудың конституциялық-құқықтық негізі, 2 кр.
            Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы, 2 кр.
            Қазақстан Республикасының сақтандыру құқығы, 2 кр.
            Кеден құқығы, 2 кр.
            Мұсылман құқығы, 3 кр.
            Мемлекет және құқық теориясының мәселелері, 3 кр.
            Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының азаматтық құқық мәселелері, 3 кр.
            Салыстырмалы құқықтану, 3 кр.
            Салыстырмалы конституциялық құқығы, 3 кр.
            Конституциондық құқық мәселелері, 3 кр.
            Ішкі істер органдарының әкімшілік қызметі, 3 кр.
            Әкімшілік юстиция, 3 кр.
            Мемлекеттік қызмет және басқару., 3 кр.
            Мұсылман құқығы., 2 кр.
            Мұсылман құқығы., 3 кр.
            Әлеуметтік қамтамасыз етуді басқарудың конституциялық-құқықтық негізі., 2 кр.
            Қазақ әдет - ғұрып құқығы, 2 кр.
            Құқық қорғау органдар қызметкерлерінің кәсіптік этикасы, 1 кр.
            Мамандыққа кіріспе, 1 кр.
            Қазыргы заманғы құқықтану, 1 кр.
            Сот риторикасы, 3 кр.
            Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының азаматтық құқық мәселелері, 3 кр.
            Мемлекет және құқық теориясының мәселелері, 2 кр.
            Сот және сот төрелігі, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары, 3 кр.
            Қылмыснама., 3 кр.
            Жедел - іздестіру қызметінің теориясы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығының мәселелері, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының қылмыстық атқару құқығы, 3 кр.
            Атқарушы өндіріс, 3 кр.
            Кеден құқығы, 3 кр.
            Рим құқығы., 2 кр.
            Мұсылман құқығы., 2 кр.
            Қазақстан Республикасының сақтандыру құқығы, 3 кр.
            Атқарушы өндіріс, 3 кр.
            Азаматтық құқықтық актілерді тіркеу, 3 кр.
            Сот өндірістегі азаматтық дәлелдемелер, 3 кр.
            Медиация, 3 кр.
            Цивилистика негіздері, 3 кр.
            Мемлекет және құқық тарихы, 4 кр.
            Шет елдерінің конституциялық құқығы, 3 кр.
            Қазақ әдет - ғұрып құқығы, 3 кр.
            Мұсылман құқығы., 3 кр.
            Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы, 4 кр.
            Қазақстан Республикасының еңбек құқығы, 3 кр.
            Сот және сот төрелігі, 3 кр.
            Рим құқығы., 3 кр.
            Халықаралық бұқаралық құқығы, 3 кр.
            Қылмыснама., 3 кр.
            Қазақстан Республикасының қылмыстық атқару құқығы, 3 кр.
            Сот риторикасы, 3 кр.
            Халықаралық дербес құқығы, 3 кр.
            Құқықтық ілімдер теориясы, 3 кр.
            Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының азаматтық құқық мәселелері, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдар, 3 кр.
            Шет елдерінің мемлекет және құқық тарихы., 4 кр.
            Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы., 4 кр.
            Салыстырмалы құқықтану, 3 кр.
            Кеден құқығы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының инвестициялық құқығы, 3 кр.
            Еңбек даулары, 3 кр.
            Адвокатура, 3 кр.
            Заңгердің кәсіптік этикасы., 3 кр.
            Қазақстан Республикасындағы прокурорлық қадағалау., 3 кр.
            Қазақстан Республикасындағы нотариат, 3 кр.
            Саяси және құқықтық ілімдер тарихы., 3 кр.
            Мемлекеттік басқарудың құқықтық негіздері, 4 кр.
            Атқарушы өндіріс, 3 кр.
            Азаматтық құқықтық актілерді тіркеу, 3 кр.
            Сот өндірістегі азаматтық дәлелдемелер, 3 кр.
            Медиация, 3 кр.
            Мемлекет және құқық тарихы, 4 кр.
            Шет елдерінің конституциялық құқығы, 3 кр.
            Қазақ әдет - ғұрып құқығы, 3 кр.
            Мұсылман құқығы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы, 4 кр.
            Қазақстан Республикасының еңбек құқығы, 3 кр.
            Сот және сот төрелігі, 3 кр.
            Рим құқығы, 3 кр.
            Халықаралық бұқаралық құқығы, 3 кр.
            Қылмыснама., 3 кр.
            Қазақстан Республикасының қылмыстық атқару құқығы, 3 кр.
            Сот риторикасы, 3 кр.
            Халықаралық дербес құқығы, 3 кр.
            Құқықтық ілімдер теориясы, 3 кр.
            Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының азаматтық құқық мәселелері, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдар, 3 кр.
            Шет елдерінің мемлекет және құқық тарихы., 4 кр.
            Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы., 4 кр.
            Салыстырмалы құқықтану, 3 кр.
            Кеден құқығы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының инвестициялық құқығы, 3 кр.
            Еңбек даулары, 3 кр.
            Адвокатура, 3 кр.
            Заңгердің кәсіптік этикасы., 3 кр.
            Қазақстан Республикасындағы прокурорлық қадағалау., 3 кр.
            Қазақстан Республикасындағы нотариат, 3 кр.
            Саяси және құқықтық ілімдер тарихы, 3 кр.
            Мемлекеттік басқарудың құқықтық негіздері, 4 кр.
            Цивилистика негіздері, 3 кр.
            Шарттық міндеттемелерді техникалық (қарам-қатынастарды) қамтамасыз ету, 3 кр.
            Кооперативтік қозғалыс теориясы мен тарихы, 4 кр.
            Шет елдердің конституциялық құқығын оқу әдістемесі және инновациялық құралдары, 3 кр.
            Цивилистика тарихы, 3 кр.
            Цивилистика мәселелері, 3 кр.
            Мемлекет және құқықтың даму тарихы, 4 кр.
            Аналитикалық мемлекет және құқық тарихы, 4 кр.
            Цивилистиканың теориялық негіздері, 3 кр.
            Шет елдердің экономикасын құқықтық басқару негіздері, 3 кр.
            ТМД елдерінің конститциялық үдерісінің тарихы, 3 кр.
            Қазақ әдеп ғұрып құқығының теориясы мен тарихы, 3 кр.
            Қазақ құқығының даму тарихы, 3 кр.
            Қазақ әдет –ғұрып құқығы курсының тарихы, 3 кр.
            Әкімшілік қызметті қамтамасыз етудің ғылыми-техникалық құралы, 4 кр.
            Сот өндіріс жүйесін ақпараттық, техникалық қамтамасыз ету құралдары, 3 кр.
            Қылмыстылықтың алдын алудың техникалық құралы, 3 кр.
            Медиацияның техникалық құралдары, 3 кр.
            Танымдық және критикалық құқық теориясы, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, 3 кр.
            Еңбек қорғау, 3 кр.
            Саяси-құқықтық теория, 3 кр.
            Медиациияның теориысы мен тәжірибесі, 3 кр.
            ҚР экономикалық (қаржылық) қылмыстылық тың криминалистикалық мәселелері, 3 кр.
            Сот жүйесін басқарудың теориясы және тәжірибесі, 3 кр.
            Әкімшілік қызметті басқарудың теориясы мен тәжірибесі, 4 кр.
            Әкімшілік үдерістің арнайы маңызы, 4 кр.
            Сот өндірісіндегі маман (сарапшының) мәртебесі, 3 кр.
            ҚР қылмыснама тарихы, 3 кр.
            Медиация тарихы, 3 кр.
            Құқықтық оқу теориясының негізі, 3 кр.
            Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды шешудің практикумы, 3 кр.
            Саяси және құқықтық ілімдер тарихы, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Саяси және құқықтық ілімдер тарихы, 3 кр.
            Саяси және құқықтық ілімдер тарихы, 3 кр.
            Азаматтық іс жүргізу құқығының мәселелері, 3 кр.
            Қылмыстық іс жұргізу құқығының мәселелері, 3 кр.
            Атқарушы өндіріс, 3 кр.
            Азаматтық құқықтық актілерді тіркеу, 3 кр.
            Сот өндірістегі азаматтық дәлелдемелер, 3 кр.
            Медиация, 3 кр.
            Мемлекет және құқық тарихы, 4 кр.
            Шет елдерінің конституциялық құқығы, 3 кр.
            Қазақ әдет - ғұрып құқығы, 3 кр.
            Мұсылман құқығы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы, 4 кр.
            Қазақстан Республикасының еңбек құқығы, 3 кр.
            Сот және сот төрелігі, 3 кр.
            Қылмыснама., 3 кр.
            Рим құқығы, 3 кр.
            Сот риторикасы, 3 кр.
            Халықаралық бұқаралық құқығы, 3 кр.
            Құқықтық ілімдер теориясы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының қылмыстық атқару құқығы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдар, 3 кр.
            Халықаралық дербес құқығы, 3 кр.
            Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының азаматтық құқық мәселелері, 3 кр.
            Шет елдерінің мемлекет және құқық тарихы., 4 кр.
            Кеден құқығы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы., 4 кр.
            Салыстырмалы құқықтану, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының инвестициялық құқығы, 3 кр.
            Еңбек даулары, 3 кр.
            Адвокатура, 3 кр.
            Заңгердің кәсіптік этикасы., 3 кр.
            Қазақстан Республикасындағы прокурорлық қадағалау., 3 кр.
            Қазақстан Республикасындағы нотариат, 3 кр.
            Мемлекеттік басқарудың құқықтық негіздері, 4 кр.
            Цивилистика негіздері, 3 кр.
            Шарттық міндеттемелерді техникалық (қарам-қатынастарды) қамтамасыз ету, 3 кр.
            Цивилистика тарихы, 3 кр.
            Цивилистика мәселелері, 3 кр.
            Цивилистиканың теориялық негіздері, 3 кр.
            Шет елдердің экономикасын құқықтық басқару негіздері, 3 кр.
            Кооперативтік қозғалыс теориясы мен тарихы, 4 кр.
            Қазақ әдеп ғұрып құқығының теориясы мен тарихы, 3 кр.
            Шет елдердің конституциялық құқығын оқу әдістемесі және инновациялық құралдары, 3 кр.
            Қазақ құқығының даму тарихы, 3 кр.
            Мемлекет және құқықтың даму тарихы, 4 кр.
            Қазақ әдет –ғұрып құқығы курсының тарихы, 3 кр.
            Аналитикалық мемлекет және құқық тарихы, 4 кр.
            Әкімшілік қызметті қамтамасыз етудің ғылыми-техникалық құралы, 4 кр.
            ТМД елдерінің конститциялық үдерісінің тарихы, 3 кр.
            Сот өндіріс жүйесін ақпараттық, техникалық қамтамасыз ету құралдары, 3 кр.
            Қылмыстылықтың алдын алудың техникалық құралы, 3 кр.
            Медиацияның техникалық құралдары, 3 кр.
            Танымдық және критикалық құқық теориясы, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, 3 кр.
            Еңбек қорғау, 3 кр.
            Саяси-құқықтық теория, 3 кр.
            Медиациияның теориысы мен тәжірибесі, 3 кр.
            ҚР экономикалық (қаржылық) қылмыстылық тың криминалистикалық мәселелері, 3 кр.
            Сот жүйесін басқарудың теориясы және тәжірибесі, 3 кр.
            Әкімшілік қызметті басқарудың теориясы мен тәжірибесі, 4 кр.
            Әкімшілік үдерістің арнайы маңызы, 4 кр.
            Сот өндірісіндегі маман (сарапшының) мәртебесі, 3 кр.
            ҚР қылмыснама тарихы, 3 кр.
            Медиация тарихы, 3 кр.
            Құқықтық оқу теориясының негізі, 3 кр.
            Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды шешудің практикумы, 3 кр.
            Саяси және құқықтық ілімдер тарихы, 3 кр.
            Азаматтық іс жүргізу құқығының мәселелері, 3 кр.
            Қылмыстық іс жұргізу құқығының мәселелері, 3 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 2 кр.
            Start up жобаларының экономикалық негіздемелері, 2 кр.
            Маркетинг және брендинг, 2 кр.
            Экологиялық менеджмент, 2 кр.
            Кәсіпкерлік құқығы, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Бизнес-жоспарлау және жобалау, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Атқарушы өндіріс, 3 кр.
            Сот өндірістегі азаматтық дәлелдемелер, 3 кр.
            Мемлекет және құқық тарихы, 4 кр.
            Қазақ әдет - ғұрып құқығы, 3 кр.
            Мұсылман құқығы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының еңбек құқығы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы, 4 кр.
            Қылмыснама., 3 кр.
            Сот және сот төрелігі, 3 кр.
            Рим құқығы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары, 3 кр.
            Халықаралық бұқаралық құқығы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының қылмыстық атқару құқығы, 3 кр.
            Халықаралық дербес құқығы, 3 кр.
            Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының азаматтық құқық мәселелері, 3 кр.
            Шет елдерінің мемлекет және құқық тарихы., 4 кр.
            Кеден құқығы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы., 4 кр.
            Қазақстан Республикасының инвестициялық құқығы, 3 кр.
            Еңбек даулары, 3 кр.
            Адвокатура, 3 кр.
            Қазақстан Республикасындағы прокурорлық қадағалау., 3 кр.
            Қазақстан Республикасындағы нотариат, 3 кр.
            Цивилистика негіздері, 3 кр.
            Мемлекеттік басқарудың құқықтық негіздері, 4 кр.
            Табиғи ресурстарды құқықтық реттеу, 4 кр.
            Қазақстан Республикасының экологиялық құқығы, 4 кр.
            ІІО әкімшілік іс жүргізушілік қызметі, 4 кр.
            Қазақстан Республикасының жер құқығы, 4 кр.
            Әкімшілік юрисдикциялық қызметтегі дәлелдеу және дәлелдеме, 4 кр.
            Қазақстан Республикасының аграрлық құқығы, 4 кр.
            Жазаны орынауға байланысты қылмыстық құқық бұзушылықты ескерту, 4 кр.
            Жазаны орындауға қарсы қылмыс, 4 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 2 кр.
            Start up жобаларының экономикалық негіздемелері, 2 кр.
            Экологиялық менеджмент, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 3 кр.
            Бизнес-жоспарлау және жобалау, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Сот өндірістегі азаматтық дәлелдемелер, 3 кр.
            Мемлекет және құқық тарихы, 3 кр.
            Қазақ әдет - ғұрып құқығы, 3 кр.
            Мұсылман құқығы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының еңбек құқығы, 3 кр.
            Сот және сот төрелігі, 3 кр.
            Рим құқығы, 3 кр.
            Құқықтық ілімдер теориясы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары, 3 кр.
            Халықаралық бұқаралық құқығы, 3 кр.
            Халықаралық дербес құқығы, 3 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Криминалистика, 4 кр.
            Қазақстан Республикасының инвестициялық құқығы, 3 кр.
            Адвокатура, 3 кр.
            Сот сараптамасы., 4 кр.
            Цивилистика негіздері, 3 кр.
            Заңгердің кәсіптік этикасы., 3 кр.
            Қазақстан Республикасындағы прокурорлық қадағалау., 3 кр.
            Табиғи ресурстарды құқықтық реттеу, 4 кр.
            Қазақстан Республикасының экологиялық құқығы, 4 кр.
            Қазақстан Республикасының жер құқығы, 4 кр.
            Қазақстан Республикасының аграрлық құқығы, 4 кр.
            Азаматтық іс жүргізу құқығының мәселелері, 3 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 3 кр.
            Құқық теориясы, 2 кр.
            Шет елдерінің мемлекет және құқық тарихы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы, 3 кр.
            Мемлекеттік басқарудың құқықтық негіздері, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасындағы нотариат, 3 кр.
            Еңбек даулары, 3 кр.
            Кәсіпкерлік құқығы, 2 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы., 2 кр.
            Қазақстан Республикасының шаруашылық құқығы, 2 кр.
            Кәсіпкерлік құқықтың мәселелері, 2 кр.
            Банктік құқық, 1 кр.
            Қазақ әдет - ғұрып құқығы, 2 кр.
            Қазақстан Республикасының тұрғын үй құқығы, 2 кр.
            Аграрлық құқық, 2 кр.
            Жерге құқық бұзушылықты қалпына келтіру аясын реттеу және мемлекеттік басқару, 2 кр.
            Қазақстан Республикасының интеллектуалды меншік құқығы, 2 кр.
            Қазақстан Республикасының авторлық құқығы, 2 кр.
            Еңбек даулары, 1 кр.
            Сот өндірістегі азаматтық дәлелдемелер, 1 кр.
            Нотариалдық қызметінің негіздері, 2 кр.
            Азаматтық құқықтық актілерді тіркеу, 2 кр.
            Құқықтық ақпаратты автоматтық өңдеу, 2 кр.
            Соттық іс жүргізу, 2 кр.
            Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары, Бухгалтерлік есеп және есептелік, 2 кр.
            Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары, Атқарушы өндіріс, 2 кр.
            Нотариат, Құқықтық статистика, 2 кр.
            Қазақстан Республикасының инвестициялық құқығы, 2 кр.
            Қазақстан Республикасының инвестициялық құқығы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының тұрғын үй құқығы, 3 кр.
            Жерге құқық бұзушылықты қалпына келтіру аясын реттеу және мемлекеттік басқару, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының аграрлық құқығы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының интеллектуалды меншік құқығы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының авторлық құқығы, 3 кр.
            Рим құқығы., 2 кр.
            Құқықтық ақпаратты автоматтық өңдеу, 2 кр.
            Соттық іс жүргізу, 2 кр.
            Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары, Бухгалтерлік есеп және есептелік, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары, Атқарушы өндіріс, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы., 2 кр.
            Қазақстан Республикасының шаруашылық құқығы, 2 кр.
            Кәсіпкерлік құқықтың мәселелері, 2 кр.
            Қазақстан Республикасының отбасы құқығы, 3 кр.
            Банктік құқық, 1 кр.
            Қазақстан Республикасының инвестициялық құқығы, 3 кр.
            Міндеттемелі құқықтың мәселелері, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының тұрғын үй құқығы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының аграрлық құқығы, 2 кр.
            Жерге құқық бұзушылықты қалпына келтіру аясын реттеу және мемлекеттік басқару, 2 кр.
            Қазақстан Республикасының интеллектуалды меншік құқығы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының авторлық құқығы, 3 кр.
            Еңбек даулары, 1 кр.
            Сот өндірістегі азаматтық дәлелдемелер, 1 кр.
            Адам мен кәмелетке толмаған балалар саудасын жіктеу мен тергеудің негіздері, 3 кр.
            Мәжбүрлі әкімшілік қалпына келтіру: генезисі, әлеуметтік және құқықтық мазмұны, 3 кр.
            Әлеуметтік қамтамасыз етуді басқарудың конституциялық-құқықтық негізі, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының тұрғын үй құқығы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының сақтандыру құқығы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының интеллектуалды меншік құқығы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының авторлық құқығы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының отбасы құқығы, 3 кр.
            Міндеттемелі құқықтың мәселелері, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының қаржы құқығы, 4 кр.
            Табиғи ресурстарды құқықтық реттеу, 4 кр.
            Қазақстан Республикасының шаруашылық құқығы, 3 кр.
            Криминалистика., 4 кр.
            Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының экологиялық құқығы, 4 кр.
            Сот сараптамасы., 4 кр.
            Қазақстан Республикасының салық құқығы, 4 кр.
            Қазақстан Республикасының жер құқығы, 4 кр.
            Қазақстан Республикасының аграрлық құқығы, 4 кр.
            Әлеуметтік қамтамасыз етуді басқарудың конституциялық-құқықтық негізі., 3 кр.
            Бәсекелістік құқығы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының тұрғын үй құқығы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының сақтандыру құқығы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының интеллектуалды меншік құқығы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының авторлық құқығы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының отбасы құқығы, 3 кр.
            Міндеттемелі құқықтың мәселелері, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының қаржы құқығы, 4 кр.
            Табиғи ресурстарды құқықтық реттеу, 4 кр.
            Қазақстан Республикасының шаруашылық құқығы, 3 кр.
            Криминалистика., 4 кр.
            Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының экологиялық құқығы, 4 кр.
            Сот сараптамасы., 4 кр.
            Қазақстан Республикасының салық құқығы, 4 кр.
            Қазақстан Республикасының жер құқығы, 4 кр.
            Қазақстан Республикасының аграрлық құқығы, 4 кр.
            Әлеуметтік қамтамасыз етуді басқарудың конституциялық-құқықтық негізі., 3 кр.
            Бәсекелістік құқығы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы, 3 кр.
            Ақпараттық қауіпсіздік және ақпараттық қорғау, 3 кр.
            Табиғи ресурстарды техникалық қамтамасыз ету, 4 кр.
            Ақпараттық маркетинг, 3 кр.
            Нарықтық экономиканың негіздері, 3 кр.
            Табиғи ресурстарды реттеу мәселелері, 4 кр.
            Сақтандыру, 3 кр.
            Сақтандыру тарихы, 3 кр.
            Табиғи ресурстарды реттеу теориясы, 4 кр.
            Кәсіпкерлік құқықтың теориялық негізі, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының сақтандыру құқығы, 3 кр.
            Көшбасшылық психологиясы және персоналды басқару, 3 кр.
            Компьютерлік графика негіздері, 3 кр.
            Жеке ғимараттарды жобалау және тұрғызу негіздері, 3 кр.
            Суды тазарту технологиясы, 3 кр.
            Ландшафтық дизайн, 3 кр.
            Шетел және ұлттық тағамдар технологиясы, 3 кр.
            Кинология негіздері, 3 кр.
            Музыкалық аспап/домбыра/фортепиано/ баян, 3 кр.
            Қазіргі ақпараттық қоғам және жаһандану, 3 кр.
            Шығыс тілі (қытай тілі), 3 кр.
            Шешендік өнер, 3 кр.
            Оқығаны туралы stand up, 3 кр.
            Кәсіби-қолданбалы дене даярлығы, 3 кр.
            Ғылым және жаңа технологиялар тарихы, 3 кр.
            Спичрайтинг, 3 кр.
            Сапа менеджментінің біріктірілген жүйелері, 3 кр.
            Технологиялық инжиниринг, 3 кр.
            Патенттану және ғылыми зерттеулер негіздері, 3 кр.
            Мобильді қосымшаларды әзірлеу, 3 кр.
            Киберқауіпсіздік және заманауи мобильдік құрылғылардағы қолданушы ақпаратын қорғау, 3 кр.
            Нанотехнологиялардың физикалық негіздері, 3 кр.
            Экотехнологиялар және болашақ энергия, 3 кр.
            Дүниежүзілік мұра және халықаралық туризм, 3 кр.
            Су және отын химиясы, 3 кр.
            Тайм-менеджменті, 3 кр.
            Басқару есебі, 3 кр.
            Креативті кәсіпкерлік, 3 кр.
            Энергия сақтау және энергия аудит, 3 кр.
            Заманауи әлемдегі байланыс және ақпарат, 3 кр.
            Энергоменеджмент және инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Еуропа тілі (француз тілі), 3 кр.
            Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу және кәсіби тіл әдебі, 3 кр.
            Арнайы мақсаттағы шетел тілі, 3 кр.
            Көшбасшылық психологиясы және персоналды басқару, 3 кр.
            Ғылым және жаңа технологиялар тарихы, 3 кр.
            Энергоменеджмент және инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Құқық қорғау органдарындағы мемлекеттік қызмет, 3 кр.
            Ішкі істер органдары қызметкерлері мен мемлекеттік қызметкерлерінің іс-әрекетінің негіздері, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының қаржы құқығы, 4 кр.
            Қазақстан Республикасының шаруашылық құқығы, 3 кр.
            Криминалистика., 4 кр.
            Қазақстан Республикасының салық құқығы, 4 кр.
            Сот сараптамасы., 4 кр.
            Бәсекелістік құқығы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы, 3 кр.
            Табиғи ресурстарды құқықтық реттеу, 4 кр.
            Қазақстан Республикасының экологиялық құқығы, 4 кр.
            Әлеуметтік қамтамасыз етуді басқарудың конституциялық-құқықтық негізі., 3 кр.
            Қазақстан Республикасының интеллектуалды меншік құқығы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының жер құқығы, 4 кр.
            Қазақстан Республикасының аграрлық құқығы, 4 кр.
            Қазақстан Республикасының тұрғын үй құқығы, 3 кр.
            Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының сақтандыру құқығы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының авторлық құқығы, 3 кр.
            Ақпараттық қауіпсіздік және ақпараттық қорғау, 3 кр.
            Табиғи ресурстарды техникалық қамтамасыз ету, 4 кр.
            Ақпараттық маркетинг, 3 кр.
            Нарықтық экономиканың негіздері, 3 кр.
            Табиғи ресурстарды реттеу мәселелері, 4 кр.
            Сақтандыру, 3 кр.
            Сақтандыру тарихы, 3 кр.
            Табиғи ресурстарды реттеу теориясы, 4 кр.
            Кәсіпкерлік құқықтың теориялық негізі, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының сақтандыру құқығы, 3 кр.
            ІІО әкімшілік іс жүргізушілік қызметі, 4 кр.
            Әкімшілік юрисдикциялық қызметтегі дәлелдеу және дәлелдеме, 4 кр.
            Әкімшілік полиция органдарының басқа да тергеу органдарының қызметінің теорилық және тәжірибелік жіктелуі, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының отбасы құқығы, 3 кр.
            Міндеттемелі құқықтың мәселелері, 3 кр.
            Жедел іздестіру қызметі, 3 кр.
            ІІО мен қызметінің сыбайлас жемқорлық ескертуі, 3 кр.
            Құпия тергеу әрекеттері, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдар қызметінің өзекті мәселелері, 3 кр.
            ІІО-дағы құқық бұзышықтардың алдын-алу, 3 кр.
            Жазаны өтеу орындарының қызметі, 3 кр.
            Мемлекеттік қызмет, 3 кр.
            Жазаны орынауға байланысты қылмыстық құқық бұзушылықты ескерту, 4 кр.
            Жазаны орындауға қарсы қылмыс, 4 кр.
            Жазаны атқару органдары мен ұйымдары, 3 кр.
            Құқықтық статистика, 3 кр.
            Жазаны орындаумен байланысты қылмыстық құқық бұзушылықтарды тергеу әдістемесі, 3 кр.
            Анықтау және тергеу, 3 кр.
            Жазаны өтеу органдары жүйесіндегі ЖІҚ, 3 кр.
            Жедел - іздестіру қызметінің теориясы, 3 кр.
            Компьютерлік графика негіздері, 3 кр.
            Жеке ғимараттарды жобалау және тұрғызу негіздері, 3 кр.
            Ландшафтық дизайн, 3 кр.
            Суды тазарту технологиясы, 3 кр.
            Кинология негіздері, 3 кр.
            Шетел және ұлттық тағамдар технологиясы, 3 кр.
            Музыкалық аспап/домбыра/фортепиано/ баян, 3 кр.
            Қазіргі ақпараттық қоғам және жаһандану, 3 кр.
            Оқығаны туралы stand up, 3 кр.
            Шығыс тілі (қытай тілі), 3 кр.
            Шешендік өнер, 3 кр.
            Кәсіби-қолданбалы дене даярлығы, 3 кр.
            Спичрайтинг, 3 кр.
            Патенттану және ғылыми зерттеулер негіздері, 3 кр.
            Мобильді қосымшаларды әзірлеу, 3 кр.
            Сапа менеджментінің біріктірілген жүйелері, 3 кр.
            Технологиялық инжиниринг, 3 кр.
            Киберқауіпсіздік және заманауи мобильдік құрылғылардағы қолданушы ақпаратын қорғау, 3 кр.
            Нанотехнологиялардың физикалық негіздері, 3 кр.
            Экотехнологиялар және болашақ энергия, 3 кр.
            Дүниежүзілік мұра және халықаралық туризм, 3 кр.
            Креативті кәсіпкерлік, 3 кр.
            Су және отын химиясы, 3 кр.
            Энергия сақтау және энергия аудит, 3 кр.
            Тайм-менеджменті, 3 кр.
            Заманауи әлемдегі байланыс және ақпарат, 3 кр.
            Басқару есебі, 3 кр.
            Еуропа тілі (француз тілі), 3 кр.
            Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу және кәсіби тіл әдебі, 3 кр.
            Арнайы мақсаттағы шетел тілі, 3 кр.
            Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік сатып алулар жүйелерін құқықтық реттеу, 3 кр.
            Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, 3 кр.
            Медиация, 3 кр.
            Сот риторикасы, 3 кр.
            Құқықтық ілімдер теориясы, 3 кр.
            Құқық қорғау органдарындағы мемлекеттік қызмет, 3 кр.
            Ішкі істер органдары қызметкерлері мен мемлекеттік қызметкерлерінің іс-әрекетінің негіздері, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының қаржы құқығы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының шаруашылық құқығы, 3 кр.
            Криминалистика., 3 кр.
            Қазақстан Республикасының салық құқығы, 3 кр.
            Сот сараптамасы., 3 кр.
            Заңгердің кәсіптік этикасы., 3 кр.
            Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы, 3 кр.
            Әлеуметтік қамтамасыз етуді басқарудың конституциялық-құқықтық негізі., 3 кр.
            Қазақстан Республикасының интеллектуалды меншік құқығы, 3 кр.
            Әкімшілік полиция органдарының басқа да тергеу органдарының қызметінің теорилық және тәжірибелік жіктелуі, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының тұрғын үй құқығы, 3 кр.
            Азаматтық іс жүргізу құқығының мәселелері, 3 кр.
            Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы, 3 кр.
            Қылмыстық іс жұргізу құқығының мәселелері, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының сақтандыру құқығы, 3 кр.
            Міндеттемелі құқықтың мәселелері, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының авторлық құқығы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының отбасы құқығы, 3 кр.
            Жедел іздестіру қызметі, 3 кр.
            ІІО мен қызметінің сыбайлас жемқорлық ескертуі, 3 кр.
            Құпия тергеу әрекеттері, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдар қызметінің өзекті мәселелері, 3 кр.
            ІІО-дағы құқық бұзышықтардың алдын-алу, 3 кр.
            Жазаны өтеу орындарының қызметі, 3 кр.
            Мемлекеттік қызмет, 3 кр.
            Жазаны атқару органдары мен ұйымдары, 3 кр.
            Құқықтық статистика, 3 кр.
            Жазаны орындаумен байланысты қылмыстық құқық бұзушылықтарды тергеу әдістемесі, 3 кр.
            Анықтау және тергеу, 3 кр.
            Жазаны өтеу органдары жүйесіндегі ЖІҚ, 3 кр.
            Жедел - іздестіру қызметінің теориясы, 3 кр.
            Қазақстанның заманауи мәдениетіндегі құндылықтар трансформациясы, 3 кр.
            3D-модельдеу негіздері, 3 кр.
            Заманауи техниканын материалдары, 3 кр.
            Ертіс бойындағы Павлодарлық металлургия, 3 кр.
            Тиімді сату техникасы, 3 кр.
            Медиация, 3 кр.
            Қылмыснама., 3 кр.
            Сот риторикасы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының қылмыстық атқару құқығы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының қаржы құқығы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының салық құқығы, 3 кр.
            Әлеуметтік қамтамасыз етуді басқарудың конституциялық-құқықтық негізі., 3 кр.
            Қазақстан Республикасының интеллектуалды меншік құқығы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының тұрғын үй құқығы, 3 кр.
            Қылмыстық іс жұргізу құқығының мәселелері, 3 кр.
            Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы, 3 кр.
            Міндеттемелі құқықтың мәселелері, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының сақтандыру құқығы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының авторлық құқығы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының отбасы құқығы, 3 кр.
            Атқарушы өндіріс, 3 кр.
            Дауларды шешудің баламалы тәсілдері, 3 кр.
            Татуластыру рәсімдері, 3 кр.
            Дауларды соттан тыс шешу, 3 кр.
            Коммерциялық емес құқық, 3 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb