Қателік
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Саясаттану, 2 кр.
            Тұлға психологиясы, 3 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау, 2 кр.
            ҚР техникалық және кәсіби оқыту жүйесі, 4 кр.
            Сызу геометрияның элементтері, 3 кр.
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
            Көшбасшылық психологиясы, 3 кр.
            Қоғамдағы және саясаттағы көшбасшылық, 2 кр.
            Маркетинг және брендинг, 1 кр.
            Әлеуметтану, 1 кр.
            Саясаттану, 1 кр.
            Тұлға психологиясы, 2 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау, 2 кр.
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
            Психология (көшбасшылық), 2 кр.
            Қоғамдағы және саясаттағы көшбасшылық, 1 кр.
            Мәдениеттану, 1 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Kомпьютерлік графика, 3 кр.
            Математика, 3 кр.
            Жалпы химия, 2 кр.
            Компьютерлік жобалау, 3 кр.
            Сандық әдістері, 3 кр.
            Маркетинг негіздері, 3 кр.
            Менеджмент негіздері, 3 кр.
            Кәсіби қазақ тілі, 1 кр.
            Іскери қазақ тілі, 1 кр.
            Бейорганикалық химия, 2 кр.
            Қазіргі замандағы компьютерлік технологиясы, 2 кр.
            Метрология және стандарттау, 4 кр.
            Бақылау және өлшеу әдістері мен құралдары, 4 кр.
            Компьютерлік есептеулер, 2 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 1 кр.
            Офистік және құжаттық жұмыс негіздері, 1 кр.
            Мемлекеттік тілде іс жүргізу, 1 кр.
            Тігін бұйымдарын құрастыру және модельдеу, 4 кр.
            Еңбек және кәсіпкерлік технологиясын үйрету әдістемесі, 2 кр.
            Тәжірибелік мәліметтерді өңдеудің ақпараттық технологиялары, 2 кр.
            Материалдарды өңдеу теориясы, 2 кр.
            Металл кескіш станоктар, 3 кр.
            Автоматтандырылған жобалаудың бағдарламалық құралдары, 3 кр.
            Тамақты дайындау технологиясы, 3 кр.
            Кен байыту, 3 кр.
            Сәулет, 3 кр.
            Инженерлік геодезия, 2 кр.
            Қоршаған ортаны қорғауды бақылаудың әдістері және амалдары, 2 кр.
            Металлургиялық зауаттардың механикалық жабдықтары, 2 кр.
            Қантты тағамдық бұйымдардың технологиясы, 2 кр.
            Кондитерлік ұн тағамдарының технологиясы, 2 кр.
            Программалаудың қазіргі тілдері, 2 кр.
            Геотехника негіздері, 2 кр.
            Машина жасау материалдары және термиялық өңдеу, 2 кр.
            Жер ресурстарын қорғау және тиімді пайдалану, 2 кр.
            Металлургияның теориялық негіздері, 2 кр.
            Дизайн, модельқұрастыру, композиция және оқу жобаларының негіздері, 2 кр.
            Машина жасау технологиясының негіздері, 3 кр.
            Өнеркәсіп санитариясы, гигиена және токсикология, 3 кр.
            Қазіргі заманғы құрылыстық материалдары, 3 кр.
            Қара металлдарды өндіру, 3 кр.
            Шетел және ұлттық тағамдар технологиясы, 3 кр.
            Есептеуіш геометрия және компьютерлік графика, 3 кр.
            Техникалық жүйелермен оқыту тәсілдері, 3 кр.
            Өнеркәсіптік экология, 2 кр.
            Нан және нан өнімдерінің технологиясы, 2 кр.
            Ақпaрaттық жүйелерді жобaлaу, 2 кр.
            Бағдарламалы басқарудың жүйелері, 2 кр.
            Металлургиялық жылу техникасы, 2 кр.
            Құрылыс машиналар, 2 кр.
            Кәсіптік бағыттау теориясы мен әдістемесі, 2 кр.
            ҚР техникалық және кәсіби оқыту жүйесі, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 3 кр.
            Стандарттау, сертификаттау және аккредитациялау негіздері, 3 кр.
            Kомпьютерлік графика, 3 кр.
            Математика, 3 кр.
            Тамақты дайындау технологиясы, 3 кр.
            Кен байыту, 3 кр.
            Шетел және ұлттық тағамдар технологиясы, 3 кр.
            Кондитерлік ұн тағамдарының технологиясы, 3 кр.
            Нан және нан өнімдерінің технологиясы, 3 кр.
            Материалдарды өңдеу теориясы, 2 кр.
            Металлургиялық зауаттардың механикалық жабдықтары, 2 кр.
            Қоршаған ортаны қорғауды бақылаудың әдістері және амалдары, 2 кр.
            Машина жасау технологиясының негіздері, 3 кр.
            Қара металлдарды өндіру, 3 кр.
            Жер ресурстарын қорғау және тиімді пайдалану, 3 кр.
            Ақпaрaттық жүйелерді жобaлaу, 3 кр.
            Компьютерлік жобалау, 3 кр.
            Сандық әдістері, 3 кр.
            Стандарттау, сертификаттау және аккредитациялау негіздері, 3 кр.
            Құрылыс машиналар, 3 кр.
            Кәсіптік бағыттау теориясы мен әдістемесі, 2 кр.
            Метрология және стандарттау, 3 кр.
            Бақылау және өлшеу әдістері мен құралдары, 4 кр.
            Автоматтандырылған жобалаудың бағдарламалық құралдары, 3 кр.
            Қантты тағамдық бұйымдардың технологиясы, 2 кр.
            Тәжірибелік мәліметтерді өңдеудің ақпараттық технологиялары, 3 кр.
            Өнеркәсіп санитариясы, гигиена және токсикология, 3 кр.
            Металлургияның теориялық негіздері, 3 кр.
            Машина жасау материалдары және термиялық өңдеу, 3 кр.
            Программалаудың қазіргі тілдері, 3 кр.
            Есептеуіш геометрия және компьютерлік графика, 3 кр.
            Қазіргі заманғы құрылыстық материалдары, 3 кр.
            Техникалық жүйелермен оқыту тәсілдері, 3 кр.
            Еңбек және кәсіпкерлік технологиясын үйрету әдістемесі, 2 кр.
            Бағдарламалы басқарудың жүйелері, 2 кр.
            Металлургиялық жылу техникасы, 3 кр.
            Инженерлік геодезия, 3 кр.
            Геотехника негіздері, 3 кр.
            Металл кескіш станоктар, 3 кр.
            Дизайн, модельқұрастыру, композиция және оқу жобаларының негіздері, 2 кр.
            Сәулет, 3 кр.
            Өнеркәсіптік экология, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 3 кр.
            Стандарттау, сертификаттау және аккредитациялау негіздері, 3 кр.
            Автоматтандырылған жобалаудың бағдарламалық құралдары, 3 кр.
            Есептеуіш геометрия және компьютерлік графика, 3 кр.
            Тәжірибелік мәліметтерді өңдеудің ақпараттық технологиялары, 2 кр.
            Қазіргі замандағы компьютерлік технологиясы, 2 кр.
            Компьютерлік есептеулер, 2 кр.
            Kомпьютерлік графика, 3 кр.
            Өнеркәсіптік экология, 4 кр.
            Өнеркәсіптік желдету, 4 кр.
            Радиациялық қауіпсіздік негіздері, 3 кр.
            Инженерлік геодезия, 2 кр.
            Геотехника негіздері, 2 кр.
            Құрылыс машиналар, 2 кр.
            ҚР техникалық және кәсіби білім берудің жүйесінің құрылымы мен мазмұны, 3 кр.
            Кәсіби білім беру мекемесіндегі тәрбиелік жұмыс, 3 кр.
            Сызба геометриясы және перспектива, 3 кр.
            Компьютерлік сызба және сызу, 3 кр.
            Конструкциялық материалдарды өндеу практикумы I, 4 кр.
            Конструкциялық материалдарды өндеу практикумы II, 3 кр.
            Сырлау жұмыстарының технологиясы, 3 кр.
            Сылақ жұмыстарының технологиясы, 4 кр.
            Ағаш өңдеу және сыртынан қаптау жұмыстарының технологиясы, 4 кр.
            Сәулет, 4 кр.
            Дизайн негіздері, 4 кр.
            Техникалық механика, 3 кр.
            Инженерлік геодезия, 3 кр.
            Маркетинг негіздері, 3 кр.
            Электрлік энергияны өндіру және тасымалдау, 4 кр.
            Материалдарды өндеудің практикумы I, 4 кр.
            Ақпараттық технология практикумы I, 4 кр.
            Ақпараттық технология практикумы II, 3 кр.
            Білім беру мекемелеріндегі информатика сабақтардың мазмұны, 3 кр.
            Информатиканы оқыту әдістемесі, 4 кр.
            Электротехникалық практикумы I, 4 кр.
            Су тазарту техникасы және технологиясы, 3 кр.
            Жаратылыстану-ғылыми пәндер негіздері (физика), 3 кр.
            Материалдарды өндеу технологиясының практикумы II, 3 кр.
            Сурет пен бейнелеу өнерінің негіздері, 3 кр.
            Декоративтік қолданбалы өнер, 4 кр.
            Компьютерлік жүйелер aрхитектурaсы, 4 кр.
            Тігін бұйымдарының технологиясы, 4 кр.
            Пpограммалау технологиясы, 3 кр.
            Өнеркәсіптік қауіпсіздік негіздері, 4 кр.
            Жөндеу-құрылыс жұмыстарының технологиясы, 4 кр.
            Операциялық жүйелер, 4 кр.
            Тоқымалық материалдар және тігін жабдықтары, 3 кр.
            Мультимедиа технологиясы және анимация, 4 кр.
            Тәрбие жұмысының негіздері, 3 кр.
            Сызу геометрияның элементтері, 3 кр.
            Kомпьютерлік графика, 3 кр.
            Конструкциялық материалдарды өндеу практикумы I, 4 кр.
            Конструкциялық материалдарды өндеу практикумы II, 4 кр.
            Сылақ және сырлау жұмыстарының технологиясы, 3 кр.
            Ағаш өңдеу және сыртынан қаптау жұмыстарының технологиясы, 4 кр.
            Сәулет, 4 кр.
            Өнеркәсіптік қауіпсіздік негіздері, 4 кр.
            Құрылыс машиналар, 3 кр.
            Құрылыс өндірісінің технологиясы, 4 кр.
            Экологиялық сараптама, 3 кр.
            Атмосфераны қорғаудың техникасы мен технологиясы, 4 кр.
            Ақпараттық технология практикумы I, 4 кр.
            Ақпараттық технология практикумы II, 4 кр.
            Ақпараттық жүйелерінің негіздері, 3 кр.
            Алгоритмдеу және программалау тілдері, 3 кр.
            Тамақ дайындау технологиясы бойынша практикум, 4 кр.
            Ұлттық және ұннан жасалатын тағамдарды дайындау бойынша практикум, 4 кр.
            Табиғатты қорғаудың жалпа заңы, 3 кр.
            Су тазарту техникасы және технологиясы, 4 кр.
            Тауартанудың теориялық негіздері, 3 кр.
            Салалық материалтану, 3 кр.
            Компьютерлік жүйелер aрхитектурaсы, 4 кр.
            Элеваторлық өнеркәсіп технологиясы, 4 кр.
            Ұн және қант кондитерлік өнімдерінің технологиясы, 4 кр.
            Инженерлік геодезия, 4 кр.
            Операциялық жүйелер, 4 кр.
            Пpограммалау технологиясы, 4 кр.
            Тәрбие жұмысының негіздері, 3 кр.
            Сызу геометрияның элементтері, 2 кр.
            Өсімдік өсіру негіздермен астықты тану, 4 кр.
            ҚР техникалық және кәсіби оқыту жүйесі, 4 кр.
            Өнеркәсіптік экология, 4 кр.
            Өнеркәсіптік желдету, 4 кр.
            Деректер қорының жүйесі, 3 кр.
            ҚР техникалық және кәсіби білім берудің жүйесінің құрылымы мен мазмұны, 4 кр.
            Кәсіби білім беру мекемесіндегі тәрбиелік жұмыс, 3 кр.
            Сызба геометриясы және сызу, 2 кр.
            КК көмегімен сызу, 3 кр.
            КК көмегімен сызу, 3 кр.
            Тағамдық химия, 3 кр.
            Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау, 3 кр.
            Жер ресурстарын қорғау және тиімді пайдалану, 3 кр.
            Макарон өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Өндіріс қалдықтарын пайдалану, 3 кр.
            Нан наубайхана өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау, 3 кр.
            Жер ресурстарын қорғау және тиімді пайдалану, 3 кр.
            Машинатанудың теориялық негіздері, 3 кр.
            Сызба геометриясы және перспектива, 2 кр.
            Компьютерлік сызба және сызу, 3 кр.
            Жөндеу-құрылыс жұмыстарының технологиясы, 4 кр.
            Құрылыс машиналар, 3 кр.
            Құрылыс өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Ағаш өңдеу және сыртынан қаптау жұмыстарының технологиясы, 4 кр.
            Өнеркәсіптік қауіпсіздік негіздері, 4 кр.
            Экологиялық сараптама, 3 кр.
            Ақпараттық жүйелерінің негіздері, 3 кр.
            Алгоритмдеу және программалау тілдері, 3 кр.
            Ақпараттық технология практикумы I, 3 кр.
            Табиғатты қорғаудың жалпа заңы, 3 кр.
            Су тазарту техникасы және технологиясы, 4 кр.
            Компьютерлік жүйелер aрхитектурaсы, 4 кр.
            Cалалық материалтану, 4 кр.
            Инженерлік геодезия, 4 кр.
            Операциялық жүйелер, 4 кр.
            Пpограммалау технологиясы, 4 кр.
            Тәрбие жұмысының негіздері, 3 кр.
            Сызу геометрияның элементтері, 2 кр.
            Өнеркәсіптік экология, 4 кр.
            Өнеркәсіптік желдету, 4 кр.
            Деректер қорының жүйесі, 4 кр.
            Кәсіби білім беру мекемесіндегі тәрбиелік жұмыс, 3 кр.
            Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау, 3 кр.
            Жер ресурстарын қорғау және тиімді пайдалану, 3 кр.
            Cылақ және сырлау жұмыстарының технологиясы, 4 кр.
            Компьютерлік сызба және сызу, 2 кр.
            Құрылыс машиналар, 3 кр.
            Құрылыс өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Тігін бұйымдарының технологиясы (қыздарға арналған), 3 кр.
            Конструкциялық материалдарды өндеу практикумы, 4 кр.
            Металды өңдеу технологиясы (ұлдарға арналған), 3 кр.
            Ағаш өңдеу технологиясы (ұлдарға арналған), 3 кр.
            ҚР техникалық және кәсіби оқыту жүйесі, 4 кр.
            Тамақ дайындау технологиясы (қыздарға арналған), 3 кр.
            ҚР техникалық және кәсіби оқыту жүйесі, 4 кр.
            ҚР техникалық және кәсіби оқыту жүйесі, 4 кр.
            ҚР техникалық және кәсіби оқыту жүйесі, 4 кр.
            Кәсіби білім беру мекемесіндегі тәрбиелік жұмыс, 3 кр.
            Кәсіби білім беру мекемесіндегі тәрбиелік жұмыс, 3 кр.
            Кәсіби білім беру мекемесіндегі тәрбиелік жұмыс, 3 кр.
            Тәрбие жұмысының негіздері, 3 кр.
            Тәрбие жұмысының негіздері, 3 кр.
            Тәрбие жұмысының негіздері, 3 кр.
            Компьютерлік сызба және сызу, 2 кр.
            Конструкциялық материалдарды өндеу практикумы, 4 кр.
            Тамақ дайындау технологиясы (қыздарға арналған), 3 кр.
            Тамақ дайындау технологиясы (қыздарға арналған), 3 кр.
            Тамақ дайындау технологиясы (қыздарға арналған), 3 кр.
            Металды өңдеу технологиясы (ұлдарға арналған), 3 кр.
            Металды өңдеу технологиясы (ұлдарға арналған), 3 кр.
            Ағаш өңдеу технологиясы (ұлдарға арналған), 3 кр.
            Ағаш өңдеу технологиясы (ұлдарға арналған), 3 кр.
            Компьютерлік сызба және сызу, 2 кр.
            Тігін бұйымдарының технологиясы (қыздарға арналған), 3 кр.
            Тігін бұйымдарының технологиясы (қыздарға арналған), 3 кр.
            Тігін бұйымдарының технологиясы (қыздарға арналған), 3 кр.
            Сызу геометрияның элементтері, 2 кр.
            Сызу геометрияның элементтері, 2 кр.
            Сызу геометрияның элементтері, 2 кр.
            Компьютерлік сызба және сызу, 2 кр.
            Компьютерлік графика негіздері, 3 кр.
            Жеке ғимараттарды жобалау және тұрғызу негіздері, 3 кр.
            Суды тазарту технологиясы, 3 кр.
            Ландшафтық дизайн, 3 кр.
            Шетел және ұлттық тағамдар технологиясы, 3 кр.
            Кинология негіздері, 3 кр.
            Музыкалық аспап/домбыра/фортепиано/ баян, 3 кр.
            Қазіргі ақпараттық қоғам және жаһандану, 3 кр.
            Шығыс тілі В1 (қытай тілі), 3 кр.
            Шешендік өнер, 3 кр.
            Оқығаны туралы stand up, 3 кр.
            Көшбасшылық психологиясы және персоналды басқару, 3 кр.
            Кәсіби-қолданбалы дене даярлығы, 3 кр.
            Ғылым және жаңа технологиялар тарихы, 3 кр.
            Спичрайтинг, 3 кр.
            Сапа менеджментінің біріктірілген жүйелері, 3 кр.
            Технологиялық инжиниринг, 3 кр.
            Патенттану және ғылыми зерттеулер негіздері, 3 кр.
            Мобильді қосымшаларды әзірлеу, 3 кр.
            Киберқауіпсіздік және заманауи мобильдік құрылғылардағы қолданушы ақпаратын қорғау, 3 кр.
            Нанотехнологиялардың физикалық негіздері, 3 кр.
            Экотехнологиялар және болашақ энергия, 3 кр.
            Дүниежүзілік мұра және халықаралық туризм, 3 кр.
            Су және отын химиясы, 3 кр.
            Тайм-менеджменті, 3 кр.
            Басқару есебі, 3 кр.
            Креативті кәсіпкерлік, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы, 3 кр.
            Энергия сақтау және энергия аудит, 3 кр.
            Заманауи әлемдегі байланыс және ақпарат, 3 кр.
            Энергоменеджмент және инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Еуропа тілі (француз тілі), 3 кр.
            Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу және кәсіби тіл әдебі, 3 кр.
            Арнайы мақсаттағы шетел тілі, 3 кр.
            ҚР техникалық және кәсіби білім берудің жүйесінің құрылымы мен мазмұны, 4 кр.
            Металды өңдеу технологиясы (ұлдарға арналған), 3 кр.
            Металды өңдеу технологиясы (ұлдарға арналған), 3 кр.
            Металды өңдеу технологиясы (ұлдарға арналған), 3 кр.
            Металды өңдеу технологиясы (ұлдарға арналған), 3 кр.
            Металды өңдеу технологиясы (ұлдарға арналған), 3 кр.
            Ағаш өңдеу технологиясы (ұлдарға арналған), 3 кр.
            Ағаш өңдеу технологиясы (ұлдарға арналған), 3 кр.
            Ағаш өңдеу технологиясы (ұлдарға арналған), 3 кр.
            Ағаш өңдеу технологиясы (ұлдарға арналған), 3 кр.
            Ағаш өңдеу технологиясы (ұлдарға арналған), 3 кр.
            Құрылыс өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Құрылыс өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Құрылыс өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Құрылыс өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Құрылыс өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Құрылыс өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Сәулет, 3 кр.
            Пpограммалау технологиясы, 4 кр.
            Пpограммалау технологиясы, 4 кр.
            Пpограммалау технологиясы, 4 кр.
            Пpограммалау технологиясы, 4 кр.
            Пpограммалау технологиясы, 4 кр.
            Пpограммалау технологиясы, 4 кр.
            ҚР техникалық және кәсіби білім берудің жүйесінің құрылымы мен мазмұны, 4 кр.
            ҚР техникалық және кәсіби білім берудің жүйесінің құрылымы мен мазмұны, 4 кр.
            Өндіріс қалдықтарын пайдалану, 4 кр.
            Өнеркәсіптік желдету, 4 кр.
            Өнеркәсіптік желдету, 4 кр.
            Өнеркәсіптік желдету, 4 кр.
            Өнеркәсіптік желдету, 4 кр.
            Өнеркәсіптік желдету, 4 кр.
            Өнеркәсіптік желдету, 4 кр.
            ҚР техникалық және кәсіби білім берудің жүйесінің құрылымы мен мазмұны, 4 кр.
            Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Құрылыс машиналар, 3 кр.
            Операциялық жүйелер, 4 кр.
            Өнеркәсіптік желдету, 4 кр.
            Cалалық материалтану, 4 кр.
            Пpограммалау технологиясы, 4 кр.
            Өнеркәсіптік қауіпсіздік негіздері, 4 кр.
            Инженерлік геодезия, 4 кр.
            Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау, 3 кр.
            Суды тазарту технологиясы, 3 кр.
            Ағаш өндеу және сыртынан қаптау жұмыстарының технологиясы, 3 кр.
            Start up жобаларының экономикалық негіздемелері, 2 кр.
            Бизнес-жоспарлау, 2 кр.
            Бизнес-жоспарлау және жобалау, 2 кр.
            Өнеркәсіптік экология, 3 кр.
            Сәулет, 3 кр.
            Алгоритмдеу және программалау тілдері, 3 кр.
            Экологиялық сараптама, 3 кр.
            Cылақ және сырлау жұмыстарының технологиясы, 4 кр.
            Өндіріс қалдықтарын пайдалану, 4 кр.
            Деректер қорының жүйесі, 4 кр.
            Компьютерлік жүйелер сәулеті, 3 кр.
            Экологиялық менеджмент, 2 кр.
            Ағаш өңдеу технологиясы (ұлдарға арналған), 3 кр.
            Тігін бұйымдарының технологиясы (қыздарға арналған), 3 кр.
            Табиғатты қорғаудың жалпа заңы, 3 кр.
            Ақпараттық жүйелерінің негіздері, 3 кр.
            Сызу геометрияның элементтері, 2 кр.
            Құрылыс өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Компьютерлік сызба және сызу, 2 кр.
            Суды тазарту технологиясы, 3 кр.
            Суды тазарту технологиясы, 3 кр.
            Маркетинг және брендинг, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Кәсіпкерлік құқығы, 2 кр.
            Металды өңдеу технологиясы (ұлдарға арналған), 3 кр.
            Тамақ дайындау технологиясы (қыздарға арналған), 3 кр.
            ҚР техникалық және кәсіби білім берудің жүйесінің құрылымы мен мазмұны, 4 кр.
            Кәсіби білім беру мекемесіндегі тәрбиелік жұмыс, 3 кр.
            ҚР техникалық және кәсіби оқыту жүйесі, 4 кр.
            Тәрбие жұмысының негіздері, 3 кр.
            Құрылыс өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Тиімді сату техникасы, 3 кр.
            Қазақстанның заманауи мәдениетіндегі құндылықтар трансформациясы, 3 кр.
            Заманауи техниканын материалдары, 3 кр.
            Ертіс бойындағы Павлодарлық металлургия, 3 кр.
            3D-модельдеу негіздері, 3 кр.
            Ақпараттық технология практикумы II, 4 кр.
            Сәулет, 3 кр.
            Шешендік өнер, 3 кр.
            Конфликтология және эмоционалдық жану синдромының алдын алу, 3 кр.
            ҚР техникалық және кәсіби білім берудің жүйесінің құрылымы мен мазмұны, 4 кр.
            Cалалық материалтану, 4 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Құрылыс машиналар, 3 кр.
            Операциялық жүйелер, 4 кр.
            Өнеркәсіптік желдету, 4 кр.
            Пpограммалау технологиясы, 4 кр.
            Өнеркәсіптік қауіпсіздік негіздері, 4 кр.
            Инженерлік геодезия, 4 кр.
            Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау, 3 кр.
            Ағаш өңдеу және сыртынан қаптау жұмыстарының технологиясы, 4 кр.
            Суды тазарту технологиясы, 3 кр.
            Start up жобаларының экономикалық негіздемелері, 2 кр.
            Бизнес-жоспарлау және жобалау, 2 кр.
            Өнеркәсіптік экология, 4 кр.
            Сәулет, 3 кр.
            Алгоритмдеу және программалау тілдері, 3 кр.
            Cылақ және сырлау жұмыстарының технологиясы, 4 кр.
            Өндіріс қалдықтарын пайдалану, 4 кр.
            Экологиялық сараптама, 3 кр.
            Деректер қорының жүйесі, 4 кр.
            Компьютерлік жүйелер архитектурасы, 4 кр.
            Экологиялық менеджмент, 2 кр.
            Ағаш өңдеу технологиясы (ұлдарға арналған), 3 кр.
            Тігін бұйымдарының технологиясы (қыздарға арналған), 3 кр.
            Табиғатты қорғаудың жалпа заңы, 3 кр.
            Ақпараттық жүйелерінің негіздері, 3 кр.
            Сызу геометрияның элементтері, 2 кр.
            Құрылыс өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Компьютерлік сызба және сызу, 2 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 3 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 3 кр.
            Кәсіпкерлік құқығы, 2 кр.
            Металды өңдеу технологиясы (ұлдарға арналған), 3 кр.
            Тамақ дайындау технологиясы (қыздарға арналған), 3 кр.
            Кәсіби білім беру мекемесіндегі тәрбиелік жұмыс, 3 кр.
            ҚР техникалық және кәсіби оқыту жүйесі, 4 кр.
            Тәрбие жұмысының негіздері, 3 кр.
            Сылақ және сырлау жұмыстарының технологиясы, 4 кр.
            Өнеркәсіптік қауіпсіздік негіздері, 4 кр.
            Салалық материалтану, 4 кр.
            Өнеркәсіптік желдету, 4 кр.
            ҚР техникалық және кәсіби білім берудің жүйесінің құрылымы мен мазмұны, 4 кр.
            Өндіріс қалдықтарын пайдалану, 4 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Өндірісті ұйымдастыру, жоспарлау және басқару (сала бойынша), 3 кр.
            WEB технологиялар, 3 кр.
            Металлдарды қорғау және коррозия, физикалық химия негіздері, 4 кр.
            Металлкесетін құрылғылар, 4 кр.
            Жаңа ақпараттық желілік технологиялар, 4 кр.
            Құрылыс және өндіріс технологиясын ұйымдастыру, 4 кр.
            Экологиялық сараптама, 4 кр.
            Технологиялық дайындық бағытындағы кәсіпкерлік негіздері, 4 кр.
            Азық-түлік тауарларын тану, 4 кр.
            Тамақтық өнеркәсіптің құрал-жабдықтары, 3 кр.
            Табиғатты қорғаудың жалпа заңы, 3 кр.
            Құрылыс конструкциялары, 3 кр.
            АЖЖ элементтерімен астық элеваторларды жобалау, 3 кр.
            АЖЖ элементтерімен өнеркәсіп кәсіпорындарын жобалау, 3 кр.
            АЖЖ негіздері, 3 кр.
            АЖЖ негіздері, 3 кр.
            Түрлі түсті металлдарды өндіру, 3 кр.
            Машина шығару технологиясы, 3 кр.
            Технологиялық өндірістегі макеттеу және модель құрастыру, 3 кр.
            Деректер базасының жүйесі, 3 кр.
            Өндірісті ұйымдастыру, жоспарлау және басқару (сала бойынша), 3 кр.
            Технологиялық дайындық бағытындағы кәсіпкерлік негіздері, 4 кр.
            Азық-түлік тауарларын тану, 4 кр.
            Өндірісті ұйымдастыру, жоспарлау және басқару (сала бойынша), 3 кр.
            Құрылыс конструкциялары, 3 кр.
            Технологиялық өндірістегі макеттеу және модель құрастыру, 3 кр.
            SCAD бағдарламасы бойынша жобалау, 3 кр.
            Құрылыс және өндіріс технологиясын ұйымдастыру, 4 кр.
            Жаңа ақпараттық желілік технологиялар, 4 кр.
            Металлдарды қорғау және коррозия, физикалық химия негіздері, 4 кр.
            Металлкесетін құрылғылар, 4 кр.
            Тамақтық өнеркәсіптің құрал-жабдықтары, 3 кр.
            Табиғатты қорғаудың жалпа заңы, 3 кр.
            АЖЖ элементтерімен астық элеваторларды жобалау, 3 кр.
            АЖЖ элементтерімен өнеркәсіп кәсіпорындарын жобалау, 3 кр.
            Түрлі түсті металлдарды өндіру, 3 кр.
            Машина шығару технологиясы, 3 кр.
            SCAD бағдарламасы бойынша жобалау, 3 кр.
            Экологиялық сараптама, 4 кр.
            Деректер базасының жүйесі, 3 кр.
            Теориялық және қолданбалы механика, 3 кр.
            Компьютерлік модельдеудің негіздері, 3 кр.
            Қоршаған ортаның мониторингі, 3 кр.
            Тағам өнімдер өндірісінің технологиялық жабдықтар, 3 кр.
            Инженерлік механика негіздері, 3 кр.
            Қатты зат механикасының негіздері, 3 кр.
            Компьютерлік модельдеудің негіздері, 3 кр.
            Дизайнерлік жобалардың компьютерлік құрастыруы, 3 кр.
            Қоршаған ортаның мониторингі, 3 кр.
            Ғылымдағы және білімдегі компьютерлер технологиялары, 3 кр.
            Құрылыс конструкциялары 2, 3 кр.
            Оқушылардың бейіндік оқытуын ұйымдастыру (жаратылыстану-ғылымилық даярлау бағыты), 3 кр.
            Бейнелеу-қолданбалы өнер элементтерімен материалдарды өңдеуді технологиясы I, 3 кр.
            Кәсіпкерлік қызметінің негіздері (сала бойынша), 3 кр.
            Өндірістік кәсіпорын технологиясы және кәсіпкерлік (сала бойынша), 3 кр.
            Құрылыс конструкциялары 1, 3 кр.
            Білім беретін мекемелердегі педагогикалық менеджмент, 3 кр.
            Құрылыс машиналар, 3 кр.
            Жалпытехникалық және арнайы пәндерді оқытудың әдістемесі (мамандандыру бағыттары бойынша), 3 кр.
            Кәсіби білім беру мекемелеріндегі оқу процесін ұйымдастыру және жоспарлау, 3 кр.
            АЖЖ негіздерімен кәсіпорындарды жобалау, 3 кр.
            АЖЖ негіздері, 3 кр.
            Тәрбие жұмыстарының әдістемесі мен технологиясы, 3 кр.
            Химиялық және биологиялық қауіпсіздік негіздері, 3 кр.
            Жөндеу-құрылыс жұмыстарының технологиясы, 3 кр.
            Құрылыс конструкциялары 2, 3 кр.
            Жалпытехникалық және арнайы пәндерді оқытудың әдістемесі (мамандандыру бағыттары бойынша), 3 кр.
            Кәсіби білім беру мекемелеріндегі оқу процесін ұйымдастыру және жоспарлау, 3 кр.
            АЖЖ негіздерімен кәсіпорындарды жобалау., 3 кр.
            Білім беретін мекемелердегі педагогикалық менеджмент, 3 кр.
            Радиациялық қауіпсіздік негіздері, 3 кр.
            АЖЖ негіздері, 3 кр.
            Сервис және қоғамдық тамақтану кәсіпорындардың қызмет көрсету, 3 кр.
            Тәрбие жұмыстарының әдістемесі мен технологиясы, 3 кр.
            Қазіргі замандағы компьютерлік технологиясы, 3 кр.
            WEB технологиялар, 3 кр.
            Мультимедиа технологиясы және анимация, 3 кр.
            Техникалық механика, 3 кр.
            Инженерлік механика негіздері, 3 кр.
            Қатты зат механикасының негіздері, 3 кр.
            Құрылыс конструкциялары 1, 3 кр.
            Технологиялық үрдістердің автоматизациясы, 3 кр.
            Қазіргі замандағы компьютерлік технологиясы, 3 кр.
            Технологиялық үрдістердің автоматизациясы, 3 кр.
            Химиялық және биологиялық қауіпсіздік негіздері, 3 кр.
            Сыра өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Еңбек қорғау, 3 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау, 3 кр.
            Деректер қорының жүйесі, 3 кр.
            Қалдықтарды залалсыздандыру және жою, 3 кр.
            Қызмет етуші өндірістің жүйесі, 3 кр.
            Интерьер дизайны, 3 кр.
            Еңбек қорғау, 3 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау, 3 кр.
            Өндіріс қалдықтарын пайдалану, 3 кр.
            Құрылыс конструкциялары, 3 кр.
            Құрылыс конструкциялары 2, 3 кр.
            Құрылыс машиналар, 3 кр.
            Құрылыс конструкциялары, 3 кр.
            Құрылыс конструкциялары 2, 3 кр.
            Жөндеу-құрылыс жұмыстарының технологиясы, 3 кр.
            Компьютерлік модельдеудің негіздері, 3 кр.
            Қоршаған ортаның мониторингі, 3 кр.
            Құрылыс конструкциялары I, 3 кр.
            Кәсіби білім беру мекемелеріндегі оқу процесін ұйымдастыру және жоспарлау, 3 кр.
            Білім беретін мекемелердегі педагогикалық менеджмент, 3 кр.
            Радиациялық қауіпсіздік негіздері, 3 кр.
            Тәрбие жұмыстарының әдістемесі мен технологиясы, 3 кр.
            WEB технологиялар, 3 кр.
            Мультимедиа технологиясы және анимация, 3 кр.
            Техникалық механика, 3 кр.
            Инженерлік механика негіздері, 3 кр.
            Қатты зат механикасының негіздері, 3 кр.
            Технологиялық үрдістердің автоматизациясы, 3 кр.
            Қатты зат механикасының негіздері, 3 кр.
            Химиялық және биологиялық қауіпсіздік негіздері, 3 кр.
            Еңбек қорғау, 3 кр.
            Құрылыс конструкциялары 2, 3 кр.
            Жөндеу-құрылыс жұмыстарының технологиясы, 3 кр.
            Қазіргі замандағы компьютерлік технологиясы, 3 кр.
            АЖЖ негіздерімен кәсіпорындарды жобалау, 3 кр.
            Кәсіби білім беру мекемелеріндегі оқу процесін ұйымдастыру және жоспарлау, 3 кр.
            Кәсіби білім беру мекемелеріндегі оқу процесін ұйымдастыру және жоспарлау, 3 кр.
            Жалпытехникалық және арнайы пәндерді оқытудың әдістемесі (мамандандыру бағыттары бойынша), 3 кр.
            Тәрбие жұмыстарының әдістемесі мен технологиясы, 3 кр.
            Тәрбие жұмыстарының әдістемесі мен технологиясы, 3 кр.
            Тәрбие жұмыстарының әдістемесі мен технологиясы, 3 кр.
            Білім беретін мекемелердегі педагогикалық менеджмент, 3 кр.
            Білім беретін мекемелердегі педагогикалық менеджмент, 3 кр.
            Білім беретін мекемелердегі педагогикалық менеджмент, 3 кр.
            АЖЖ негіздерімен кәсіпорындарды жобалау, 3 кр.
            АЖЖ негіздерімен кәсіпорындарды жобалау, 3 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау, 3 кр.
            Еңбек қорғау, 3 кр.
            Еңбек қорғау, 3 кр.
            АЖЖ негіздері, 3 кр.
            Қазіргі замандағы компьютерлік технологиясы, 3 кр.
            Қазіргі замандағы компьютерлік технологиясы, 3 кр.
            Қазіргі замандағы компьютерлік технологиясы, 3 кр.
            АЖЖ негіздерімен кәсіпорындарды жобалау, 3 кр.
            Технологиялық үрдістердің автоматизациясы, 3 кр.
            Технологиялық үрдістердің автоматизациясы, 3 кр.
            Технологиялық үрдістердің автоматизациясы, 3 кр.
            Қатты зат механикасының негіздері, 3 кр.
            Қатты зат механикасының негіздері, 3 кр.
            Кәсіби білім беру мекемелеріндегі оқу процесін ұйымдастыру және жоспарлау, 3 кр.
            Қатты зат механикасының негіздері, 3 кр.
            Радиациялық қауіпсіздік негіздері, 3 кр.
            Радиациялық қауіпсіздік негіздері, 3 кр.
            Радиациялық қауіпсіздік негіздері, 3 кр.
            Радиациялық қауіпсіздік негіздері, 3 кр.
            Радиациялық қауіпсіздік негіздері, 3 кр.
            Радиациялық қауіпсіздік негіздері, 3 кр.
            Қатты зат механикасының негіздері, 3 кр.
            Қатты зат механикасының негіздері, 3 кр.
            Қоршаған ортаның мониторингі, 3 кр.
            Қоршаған ортаның мониторингі, 3 кр.
            Қоршаған ортаның мониторингі, 3 кр.
            Қоршаған ортаның мониторингі, 3 кр.
            Қоршаған ортаның мониторингі, 3 кр.
            Компьютерлік модельдеудің негіздері, 3 кр.
            Қоршаған ортаның мониторингі, 3 кр.
            WEB технологиялар, 3 кр.
            Құрылыс конструкциялары I, 3 кр.
            Радиациялық қауіпсіздік негіздері, 3 кр.
            Мультимедиа технологиясы және анимация, 3 кр.
            Техникалық механика, 3 кр.
            Химиялық және биологиялық қауіпсіздік негіздері, 3 кр.
            Құрылыс конструкциялары 2, 3 кр.
            Жөндеу-құрылыс жұмыстарының технологиясы, 3 кр.
            Еңбек қорғау, 3 кр.
            Қатты зат механикасының негіздері, 3 кр.
            Қатты зат механикасының негіздері, 3 кр.
            Қазіргі замандағы компьютерлік технологиясы, 3 кр.
            АЖЖ негіздері, 3 кр.
            Кәсіби білім беру мекемелеріндегі оқу процесін ұйымдастыру және жоспарлау, 3 кр.
            Жалпытехникалық және арнайы пәндерді оқытудың әдістемесі (мамандандыру бағыттары бойынша), 3 кр.
            Жалпытехникалық және арнайы пәндерді оқытудың әдістемесі (мамандандыру бағыттары бойынша), 3 кр.
            Жалпытехникалық және арнайы пәндерді оқытудың әдістемесі (мамандандыру бағыттары бойынша), 3 кр.
            Жалпытехникалық және арнайы пәндерді оқытудың әдістемесі (мамандандыру бағыттары бойынша), 3 кр.
            АЖЖ негіздері, 3 кр.
            АЖЖ негіздері, 3 кр.
            АЖЖ негіздері, 3 кр.
            Өндірістік санитария, 3 кр.
            Тәрбие жұмыстарының әдістемесі мен технологиясы, 3 кр.
            Технологиялық үрдістердің автоматизациясы, 3 кр.
            АЖЖ негіздерімен кәсіпорындарды жобалау, 3 кр.
            Қоршаған ортаның мониторингі, 3 кр.
            Критериялық бағалаудың технологиялары, 3 кр.
            Критериялық бағалаудың технологиялары, 3 кр.
            Компьютерлік модельдеудің негіздері, 3 кр.
            Қоршаған ортаның мониторингі, 3 кр.
            Құрылыс конструкциялары I, 3 кр.
            WEB технологиялар, 3 кр.
            Радиациялық қауіпсіздік негіздері, 3 кр.
            Мультимедиа технологиясы және анимация, 3 кр.
            Химиялық және биологиялық қауіпсіздік негіздері, 3 кр.
            Техникалық механика, 3 кр.
            Құрылыс конструкциялары 2, 3 кр.
            Жөндеу-құрылыс жұмыстарының технологиясы, 3 кр.
            Еңбек қорғау, 3 кр.
            Қатты зат механикасының негіздері, 3 кр.
            Кәсіби білім беру мекемелеріндегі оқу процесін ұйымдастыру және жоспарлау, 3 кр.
            Жалпытехникалық және арнайы пәндерді оқытудың әдістемесі (мамандандыру бағыттары бойынша), 3 кр.
            Тәрбие жұмыстарының әдістемесі мен технологиясы, 3 кр.
            Технологиялық үрдістердің автоматизациясы, 3 кр.
            АЖЖ негіздерімен кәсіпорындарды жобалау, 3 кр.
            Критериялық бағалаудың технологиялары, 3 кр.
            Радиациялық қауіпсіздік негіздері, 3 кр.
            Техникалық механика, 3 кр.
            Химиялық және биологиялық қауіпсіздік негіздері, 3 кр.
            Еңбек қорғау, 3 кр.
            Жалпытехникалық және арнайы пәндерді оқытудың әдістемесі (мамандандыру бағыттары бойынша), 3 кр.
            Критериялық бағалаудың технологиялары, 3 кр.
            АЖЖ негіздерімен кәсіпорындарды жобалау, 3 кр.
            Кәсіби білім беру мекемелеріндегі оқу процесін ұйымдастыру және жоспарлау, 3 кр.
            Критериялық бағалаудың технологиялары, 3 кр.
            АЖЖ негіздерімен кәсіпорындарды жобалау, 3 кр.
            Кәсіби білім беру мекемелеріндегі оқу процесін ұйымдастыру және жоспарлау, 3 кр.
            Жалпытехникалық және арнайы пәндерді оқытудың әдістемесі (мамандандыру бағыттары бойынша), 3 кр.
            Еңбек қорғау, 3 кр.
            Химиялық және биологиялық қауіпсіздік негіздері, 3 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb