Қателік
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Оқытушы іс-әрекетінің деонтологиялық негіздері, 2 кр.
            Жоғары оқу орны оқытушысының кәсіби этикасы, 2 кр.
            Кәсіби білім берудің өзекті мәселелері, 2 кр.
            Жоғары мектеп дидактикасы, 2 кр.
            Педагогикалық акмеология, 1 кр.
            Оқытушының кәсіби-тұлғалық дамуының мәселелері, 1 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Оқытушы іс-әрекетінің деонтологиялық негіздері, 2 кр.
            Жоғары оқу орны оқытушысының кәсіби этикасы, 2 кр.
            Кәсіби білім берудің өзекті мәселелері, 2 кр.
            Жоғары мектеп дидактикасы, 2 кр.
            Педагогикалық акмеология, 2 кр.
            Оқытушының кәсіби-тұлғалық дамуының мәселелері, 2 кр.
            Оқытушы іс-әрекетінің деонтологиялық негіздері, 2 кр.
            Педагогикалық акмеология, 2 кр.
            Кәсіби білім берудің өзекті мәселелері, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Оқытушы іс-әрекетінің деонтологиялық негіздері, 3 кр.
            Кәсіби білім берудің өзекті мәселелері, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Басқарудың әлеуметтік аспекттері, 2 кр.
            Жоғары оқу орны оқытушысының кәсіби этикасы, 3 кр.
            Жоғары мектеп дидактикасы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының халықты алеуметтік қорғау жүйелерін жүзеге асырудын нормативты-құқытын негіздері, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының алеуметтік саясаты халықтың алеуметтік қоргау жүйесін жүзеге асыру тетігі, 3 кр.
            Оқытушы іс-әрекетінің деонтологиялық негіздері, 4 кр.
            Кәсіби білім берудің өзекті мәселелері, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Басқарудың әлеуметтік аспекттері, 2 кр.
            Жоғары мектеп дидактикасы, 3 кр.
            Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау, 4 кр.
            Оқытушы іс-әрекетінің деонтологиялық негіздері, 4 кр.
            Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау, 4 кр.
            Кәсіби білім берудің өзекті мәселелері, 3 кр.
            Жоғары мектеп дидактикасы, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Қазақстан Республикасының халықты алеуметтік қорғау жүйелерін жүзеге асырудын нормативты-құқытын негіздері, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының алеуметтік саясаты халықтың алеуметтік қоргау жүйесін жүзеге асыру тетігі, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 3 кр.
            Оқытушы іс-әрекетінің деонтологиялық негіздері, 4 кр.
            Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау, 4 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Әлеуметтік жұмыс бойынша пәндерді оқытудың әдістемесі, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмысын басқару, 3 кр.
            Әлеуметтік қызмет іс-әрекетіндегі әкімшіліктендіру және менеджмент негіздері, 3 кр.
            Мәдениетаралық коммуникация психологиясы, 3 кр.
            Заманауи бизнес үрдістердің логистикасы, 3 кр.
            Инновациялық бизнес кәсіпкерлік, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Әлеуметтік қызмет іс-әрекетіндегі әкімшіліктендіру және менеджмент негіздері, 3 кр.
            Оқытушы іс-әрекетінің деонтологиялық негіздері, 4 кр.
            Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау, 4 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Әлеуметтік жұмыс бойынша пәндерді оқытудың әдістемесі, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмысын басқару, 3 кр.
            Мәдениетаралық коммуникация психологиясы, 3 кр.
            Заманауи бизнес үрдістердің логистикасы, 3 кр.
            Инновациялық бизнес кәсіпкерлік, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Әлеуметтік қызмет іс-әрекетіндегі әкімшіліктендіру және менеджмент негіздері, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Басқарудың әлеуметтік аспекттері, 2 кр.
            Әлеуметтік жұмыстағы инновациялық технологиялар, 2 кр.
            Әлеуметтік жұмыстағы психологиялық кеңес беру, 2 кр.
            Психоәлеуметтік жұмыстың мазмұны мен әдістемесі, 2 кр.
            Әлеуметтік жұмыстың шетелдік тәжірибесі, 2 кр.
            Әлеуметтік жұмыстағы гендерлік зерттеулер, 2 кр.
            Әлеуметтік жұмыс бойынша білім беру бағдарламаларының әдіснамасы, 2 кр.
            Әлеуметтік жұмыстың аксиологиялық әдіснамасы, 2 кр.
            Қазіргі Қазақстандағы әлеуметтік жобалау, 2 кр.
            Әлеуметтік агенттіктермен, ұйымдармен және қорлармен ынтымақтастық, 2 кр.
            Әлеуметтік жұмыстың реттеушілік аспекттері, 2 кр.
            Әлеуметтік жұмыстағы әкімшілік етудің технологиялары, 2 кр.
            Басқарудың әлеуметтік аспекттері, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыстағы инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыстағы психологиялық кеңес беру, 3 кр.
            Психоәлеуметтік жұмыстың мазмұны мен әдістемесі, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыстың шетелдік тәжірибесі, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыстағы гендерлік зерттеулер, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыс бойынша білім беру бағдарламаларының әдіснамасы, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыстың аксиологиялық әдіснамасы, 3 кр.
            Қазіргі Қазақстандағы әлеуметтік жобалау, 2 кр.
            Әлеуметтік агенттіктермен, ұйымдармен және қорлармен ынтымақтастық, 2 кр.
            Әлеуметтік жұмыстың реттеушілік аспекттері, 2 кр.
            Әлеуметтік жұмыстағы әкімшілік етудің технологиялары, 2 кр.
            Әлеуметтік жұмыстағы психологиялық кеңес беру, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыстағы инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыстағы гендерлік зерттеулер, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыс теориясы мен әдіснамасының өзекті мәселелері, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыс бойынша білім беру бағдарламаларының әдіснамасы, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыстағы психологиялық кеңес беру, 4 кр.
            Әлеуметтік жұмыстағы гендерлік зерттеулер, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыс теориясы мен әдіснамасының өзекті мәселелері, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыс бойынша пәндерді оқытудың әдістемесі, 1 кр.
            Әлеуметтік жұмыс бойынша білім беру бағдарламаларының әдіснамасы, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыстағы психологиялық кеңес беру, 4 кр.
            Қазіргі Қазақстандағы әлеуметтік жобалау, 4 кр.
            Әлеуметтік агенттіктермен, ұйымдармен және қорлармен ынтымақтастық, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыс бойынша пәндерді оқытудың әдістемесі, 1 кр.
            Әлеуметтік жұмыстағы инновациялық технологиялар, 2 кр.
            Психоәлеуметтік жұмыстың мазмұны мен әдістемесі, 4 кр.
            Әлеуметтік жұмыстың шетелдік тәжірибесі, 3 кр.
            Қазіргі Қазақстандағы әлеуметтік жобалау, 1 кр.
            Әлеуметтік жұмыстың аксиологиялық әдіснамасы, 3 кр.
            Басқарудың әлеуметтік аспекттері, 2 кр.
            Әлеуметтік жұмысын басқару, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыстағы психологиялық кеңес беру, 4 кр.
            Әлеуметтік жұмыстағы гендерлік зерттеулер, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыс бойынша пәндерді оқытудың әдістемесі, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыстағы психологиялық кеңес беру, 4 кр.
            Қазіргі Қазақстандағы әлеуметтік жобалау, 4 кр.
            Әлеуметтік жұмыстағы инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Психоәлеуметтік жұмыстың мазмұны мен әдістемесі, 4 кр.
            Әлеуметтік жұмыстың шетелдік тәжірибесі, 3 кр.
            Қазіргі Қазақстандағы әлеуметтік жобалау, 3 кр.
            Әлеуметтік қызмет іс-әрекетіндегі әкімшіліктендіру және менеджмент негіздері, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыстағы превентивтік іс әрекетін ұйымдастыру, 4 кр.
            Әлеуметтік алдын алу, 4 кр.
            Әлеуметтік жұмыстағы психологиялық кеңес беру, 4 кр.
            Психоәлеуметтік жұмыстың мазмұны мен әдістемесі, 4 кр.
            Әлеуметтік жұмыстағы гендерлік зерттеулер, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыстың шетелдік тәжірибесі, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыс бойынша пәндерді оқытудың әдістемесі, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыстағы инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Қазіргі Қазақстандағы әлеуметтік жобалау, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмысын басқару, 3 кр.
            Әлеуметтік қызмет іс-әрекетіндегі әкімшіліктендіру және менеджмент негіздері, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыстағы превентивтік іс әрекетін ұйымдастыру, 4 кр.
            Әлеуметтік алдын алу, 4 кр.
            Әлеуметтік жұмыстың шетелдік тәжірибесі, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының алеуметтік саясаты халықтың алеуметтік қоргау жүйесін жүзеге асыру тетігі, 3 кр.
            Оқытушы іс-әрекетінің деонтологиялық негіздері, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыстағы гендерлік зерттеулер, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының халықты алеуметтік қорғау жүйелерін жүзеге асырудын нормативты-құқытын негіздері, 3 кр.
            Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыстың шетелдік тәжірибесі, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыстағы гендерлік зерттеулер, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының алеуметтік саясаты халықтың алеуметтік қоргау жүйесін жүзеге асыру тетігі, 3 кр.
            Оқытушы іс-әрекетінің деонтологиялық негіздері, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының халықты алеуметтік қорғау жүйелерін жүзеге асырудын нормативты-құқытын негіздері, 3 кр.
            Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының алеуметтік саясаты халықтың алеуметтік қоргау жүйесін жүзеге асыру тетігі, 3 кр.
            Кәсіби білім берудің өзекті мәселелері, 3 кр.
            Жоғары мектеп дидактикасы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының халықты алеуметтік қорғау жүйелерін жүзеге асырудын нормативты-құқытын негіздері, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыстағы психологиялық кеңес беру, 4 кр.
            Психоәлеуметтік жұмыстың мазмұны мен әдістемесі, 4 кр.
            Әлеуметтік жұмыстағы гендерлік зерттеулер, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыстың шетелдік тәжірибесі, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыстағы инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Қазіргі Қазақстандағы әлеуметтік жобалау, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыстағы превентивтік іс әрекетін ұйымдастыру, 4 кр.
            Әлеуметтік алдын алу, 4 кр.
            Әлеуметтік жұмыстағы психологиялық кеңес беру, 4 кр.
            Әлеуметтік жұмыстағы гендерлік зерттеулер, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыстағы гендерлік зерттеулер, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының алеуметтік саясаты халықтың алеуметтік қоргау жүйесін жүзеге асыру тетігі, 3 кр.
            Кәсіби білім берудің өзекті мәселелері, 3 кр.
            Жоғары мектеп дидактикасы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының халықты алеуметтік қорғау жүйелерін жүзеге асырудын нормативты-құқытын негіздері, 3 кр.
            Психоәлеуметтік жұмыстың мазмұны мен әдістемесі, 4 кр.
            Әлеуметтік жұмыстың шетелдік тәжірибесі, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыстағы инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Қазіргі Қазақстандағы әлеуметтік жобалау, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыстағы превентивтік іс әрекетін ұйымдастыру, 4 кр.
            Әлеуметтік алдын алу, 4 кр.
            Әлеуметтік жұмыстағы гендерлік зерттеулер, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыстағы психологиялық кеңес беру, 4 кр.
            Әлеуметтік жұмыстың шетелдік тәжірибесі, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының алеуметтік саясаты халықтың алеуметтік қоргау жүйесін жүзеге асыру тетігі, 3 кр.
            Оқытушы іс-әрекетінің деонтологиялық негіздері, 3 кр.
            Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының халықты алеуметтік қорғау жүйелерін жүзеге асырудын нормативты-құқытын негіздері, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыстағы гендерлік зерттеулер, 3 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb