Қателік
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Көшбасшылық психологиясы, 3 кр.
            Тұлға психологиясы, 3 кр.
            Қоғамдағы және саясаттағы көшбасшылық, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау, 2 кр.
            Мәдениет тарихы, 1 кр.
            Маркетинг және брендинг, 1 кр.
            Әлеуметтану, 1 кр.
            Тұлға психологиясы, 2 кр.
            Мәдениеттану, 1 кр.
            Психология (көшбасшылық), 2 кр.
            Қоғамдағы және саясаттағы көшбасшылық, 1 кр.
            Саясаттану, 1 кр.
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау, 2 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Бейорганикалық химия 2, 3 кр.
            Математика II, 3 кр.
            Органикалық химияға теориялық кіріспе, 2 кр.
            Зат құрылысы, 2 кр.
            Талдаудың физика-химиялық әдістері, 3 кр.
            Коллоидтық химия, 2 кр.
            Химиялық өндірістердің негізгі процестері және аппараттары, 3 кр.
            Органикалық химия 2, 3 кр.
            Электротехника, 3 кр.
            Химия-технологиялық процессін басқарудың автоматтандырылған жүйелері, 2 кр.
            Кәсіби қазақ тілі, 2 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Офистік және құжаттық жұмыс негіздері, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Мемлекеттік тілде іс жүргізу, 2 кр.
            Химиялық өнеркәсіптегі БӨЖАА, 2 кр.
            Элементтер химиясы, 3 кр.
            Атом құрылысы және химиялық байланыс, 2 кр.
            Химиядағы бақылаудың физикалық әдістері, 3 кр.
            Беттік құбылыстар және дисперсиялық жүйелері, 2 кр.
            Химиялық технологиясының масса- және жылуалмасы процестері, 3 кр.
            Циклді қосылыстардың химиясы, 3 кр.
            Электротехника, өнеркәсіптік электроника негіздері, электржабдыктау, 3 кр.
            Зертханалық жұмыстардың техникасы, 1 кр.
            Мамандыққа кіріспе, 1 кр.
            Бейорганикалық химия 2, 3 кр.
            Математика II, 3 кр.
            Талдаудың физика-химиялық әдістері, 3 кр.
            Коллоидтық химия, 3 кр.
            Химиялық өндірістердің негізгі процестері және аппараттары, 3 кр.
            Органикалық химия 2, 2 кр.
            Электротехника, 3 кр.
            Химия-технологиялық процессін басқарудың автоматтандырылған жүйелері, 3 кр.
            Аналитикалық химия, 3 кр.
            Химиялық талдау, 3 кр.
            Инженерлік және компьютерлік графика, 3 кр.
            Органикалық химия, 4 кр.
            Алифатты қатардағы қосылыстардың органикалық химиясы, 4 кр.
            Талдаудың физика-химиялық әдістері, 4 кр.
            Химиялық өнеркәсіптегі БӨЖАА, 3 кр.
            Элементтер химиясы, 3 кр.
            Химиядағы бақылаудың физикалық әдістері, 3 кр.
            Беттік құбылыстар және дисперсиялық жүйелері, 3 кр.
            Химиялық технологиясының масса- және жылуалмасы процестері, 3 кр.
            Циклді қосылыстардың химиясы, 2 кр.
            Электротехника, өнеркәсіптік электроника негіздері, электржабдыктау, 3 кр.
            Физикалық химия, 3 кр.
            Техникалық термодинамика, химиялық өндірістердің технологиясы, 3 кр.
            Химиядағы бақылаудың физикалық әдістері, 4 кр.
            Жалпы химиялық технология, 3 кр.
            Химиялық технологиялар негіздері, 3 кр.
            Зертханалық жұмыстардың техникасы, 1 кр.
            Қоршаған ортаны инженерлік қорғау, 3 кр.
            Қоршаған орта объектлеріне химиялық бақылау, 3 кр.
            Химия-технологиялық процессін басқарудың автоматтандырылған жүйелері, 3 кр.
            Химиялық өнеркәсіптегі БӨЖАА, 3 кр.
            Коллоидтық химия, 3 кр.
            Беттік құбылыстар және дисперсиялық жүйелері, 3 кр.
            Химиялық технологияның негізгі процестері мен аппараттары 1, 3 кр.
            Электротехника, 3 кр.
            Электротехника және электроника негіздері, 3 кр.
            Химиялық технологияның негізгі процестері мен аппараттары 2, 3 кр.
            Химиялық технологиясының масса- және жылуалмасы процестері, 3 кр.
            Химия - технологиялық процесстерді компьютерлік жобалау, 3 кр.
            Асыл және сирек металдар технологиясы, 3 кр.
            Мамандыққа кіріспе, 1 кр.
            Гидравликалық және гидромеханикалық процестер, 3 кр.
            Химия-технологиялық процессін басқарудың автоматтандырылған жүйелері, 2 кр.
            Химиялық өнеркәсіптегі БӨЖАА, 2 кр.
            Химия-технологиялық процессін басқарудың автоматтандырылған жүйелері, 3 кр.
            Химиялық өнеркәсіптегі БӨЖАА, 3 кр.
            Сызба геометриясы және инженерлік графика., 3 кр.
            Қолданбалы механика, 3 кр.
            Теориялық және қолданбалы механика, 3 кр.
            Жалпы химиялық технология, 3 кр.
            Химиялық технологиялар негіздері, 3 кр.
            Аналитикалық химия, 3 кр.
            Қоршаған ортаны инженерлік қорғау, 3 кр.
            Химиялық талдау, 3 кр.
            Инженерлік және компьютерлік графика, 3 кр.
            Органикалық химия, 4 кр.
            Алифатты қатардағы қосылыстардың органикалық химиясы, 4 кр.
            Талдаудың физика-химиялық әдістері, 4 кр.
            Физикалық химия, 3 кр.
            Техникалық термодинамика, химиялық өндірістердің технологиясы, 3 кр.
            Химиядағы бақылаудың физикалық әдістері, 4 кр.
            Жалпы химиялық технология, 3 кр.
            Химиялық технологиялар негіздері, 3 кр.
            Қоршаған орта объектлеріне химиялық бақылау, 3 кр.
            Химия-технологиялық процессін басқарудың автоматтандырылған жүйелері, 3 кр.
            Химиялық өнеркәсіптегі БӨЖАА, 3 кр.
            Коллоидтық химия, 3 кр.
            Беттік құбылыстар және дисперсиялық жүйелері, 3 кр.
            Химиялық технологияның негізгі процестері мен аппараттары 1, 3 кр.
            Электротехника, 3 кр.
            Электротехника және электроника негіздері, 3 кр.
            Химиялық технологияның негізгі процестері мен аппараттары 2, 3 кр.
            Химиялық технологиясының масса- және жылуалмасы процестері, 3 кр.
            Химия - технологиялық процесстерді компьютерлік жобалау, 3 кр.
            Асыл және сирек металдар технологиясы, 3 кр.
            Гидравликалық және гидромеханикалық процестер, 3 кр.
            Сызба геометриясы және инженерлік графика., 3 кр.
            Қолданбалы механика, 3 кр.
            Теориялық және қолданбалы механика, 3 кр.
            Аналитикалық химия, 3 кр.
            Қоршаған ортаны инженерлік қорғау, 3 кр.
            Қоршаған ортаны инженерлік қорғау, 3 кр.
            Инженерлік және компьютерлік графика, 3 кр.
            Сызба геометриясы және инженерлік графика., 3 кр.
            Қолданбалы механика, 3 кр.
            Теориялық және қолданбалы механика, 3 кр.
            Аналитикалық химия, 3 кр.
            Органикалық химия, 3 кр.
            Техникалық термодинамика, химиялық өндірістердің технологиясы, 3 кр.
            Химиядағы бақылаудың физикалық әдістері, 3 кр.
            Алифатты қатардағы қосылыстардың органикалық химиясы, 3 кр.
            Химия-технологиялық процессін басқарудың автоматтандырылған жүйелері, 3 кр.
            Талдаудың физика-химиялық әдістері, 3 кр.
            Химиялық өнеркәсіптегі БӨЖАА, 3 кр.
            Жалпы химиялық технология, 3 кр.
            Химиялық технологиялар негіздері, 3 кр.
            Қоршаған орта объектлеріне химиялық бақылау, 3 кр.
            Коллоидтық химия, 3 кр.
            Беттік құбылыстар және дисперсиялық жүйелері, 3 кр.
            Физикалық химия, 3 кр.
            Асыл және сирек металдар технологиясы, 3 кр.
            Химия - технологиялық процесстерді компьютерлік жобалау, 3 кр.
            Гидравликалық және гидромеханикалық процестер, 3 кр.
            Химиялық технологияның негізгі процестері мен аппараттары 1, 3 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Кәсіпкерлік құқығы, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Start up жобаларының экономикалық негіздемелері, 2 кр.
            Бизнес-жоспарлау және жобалау, 2 кр.
            Маркетинг және брендинг, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экологиялық менеджмент, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Химиялық технологияның негізгі процестері мен аппараттары 2, 3 кр.
            Химиялық технологиясының масса- және жылуалмасы процестері, 3 кр.
            Химиялық талдау, 3 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 2 кр.
            Зертханада жұмыс істеу дағдылары, 2 кр.
            Техникалық термодинамика, химиялық өндірістердің технологиясы, 3 кр.
            Беттік құбылыстар және дисперсиялық жүйелері, 3 кр.
            Талдаудың физика-химиялық әдістері, 3 кр.
            Химиялық талдау, 3 кр.
            Сызба геометриясы және инженерлік графика., 3 кр.
            Компьютерлік химия, 2 кр.
            Жобалаудағы компьютерлік технологиялар, 3 кр.
            Химиялық технология негіздері, 3 кр.
            Гидравликалық және гидромеханикалық процестер, 3 кр.
            Химиялық технологиясының масса- және жылуалмасы процестері, 3 кр.
            Химиялық өнеркәсіптегі БӨЖАА, 3 кр.
            Теханализ негіздері, СТ және УКП, 2 кр.
            Жобалау негіздері, 1 кр.
            Зертханалық эксперимент, 1 кр.
            Инженерлік және компьютерлік графика, 3 кр.
            Аналитикалық химия, 3 кр.
            Физикалық химия, 3 кр.
            Коллоидтық химия, 3 кр.
            Жалпы химиялық технология, 3 кр.
            Химиялық технологияның негізгі процестері мен аппараттары 1, 3 кр.
            Химиялық технологияның негізгі процестері мен аппараттары 2, 3 кр.
            Талдаудың заманауи әдістері, 3 кр.
            Химия технологиялық процесстерді басқару жүйелері, 3 кр.
            Химия - технологиялық процесстерді компьютерлік жобалау, 3 кр.
            Технологиялық қондырғыларды 3D-моделдеу, 2 кр.
            Зертханалық жұмыстар техникасы, 2 кр.
            Органикалық химия, 2 кр.
            Химиялық өндірістерді стандартизациялау және бақылау жүйелері, 2 кр.
            Жоба 1, 1 кр.
            Жоба 2, 1 кр.
            Кәсіпкерлік құқығы, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Start up жобаларының экономикалық негіздемелері, 2 кр.
            Бизнес-жоспарлау және жобалау, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Экологиялық менеджмент, 2 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 2 кр.
            Жоғары молекулалық қосылыстар химиясы, 2 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            БЗХТ теориялық негіздері, 3 кр.
            Кристаллография, 2 кр.
            Теханализ негіздері, СТ және УКП, 3 кр.
            Анализдің көлемдік және салмақтық әдістері, 2 кр.
            Технология процестер теориясы, 3 кр.
            Мұнай мен газды өңдеу технологиясы, 3 кр.
            Мұнайөндеу теориясы, 3 кр.
            Кристаллография және минералогия, 2 кр.
            Жоғары молекулалық қосылыстар химиясы, 2 кр.
            Полимерлердің химиясы мен физикасы, 2 кр.
            Кәсіпорындардың экономикасы және кәсіпкерлік, 2 кр.
            Сала экономикасы, 2 кр.
            Өндірісті ұйымдастыру және менеджмент, 2 кр.
            Менеджмент және маркетинг, 2 кр.
            Өндірістің аналитикалық бақылау негіздері, 3 кр.
            Пластмасстар технологиясы, 3 кр.
            Полимерлерді өндіру және өңдеу технологиясы, 3 кр.
            Анализдің спектрометриялық әдістері, 2 кр.
            Эмиссиондық және абсорбциондық спектроскопия, 2 кр.
            Анализдің электрохимиялық әдістері, 2 кр.
            Қоршаған орта объектлеріне химиялық бақылау, 2 кр.
            Темір қорытпаларды алу технологиясы, 2 кр.
            Күкірт пен азотты кешенді қолдану проблемалары, 2 кр.
            Байланысқан азот және күкірт қосылыстары технологиясы, 2 кр.
            Қоршаған ортаны инженерлік қорғау, 2 кр.
            Химиялық өндерістердің өнеркәсіптік экологиясы, 2 кр.
            Қоршаған ортаны инженерлік қорғау, 2 кр.
            БЗХТ теориялық негіздері, 3 кр.
            Кристаллография, 2 кр.
            Химия - технологиялық процесстерді компьютерлік жобалау, 3 кр.
            Технология процестер теориясы, 3 кр.
            Химиялық технологиядағы наноструктуралар, 3 кр.
            Химиялық өнеркәсіптегі нанотехнологиялар, 3 кр.
            Өндірістің аналитикалық бақылау негіздері, 3 кр.
            Өндірістің аналитикалық бақылау негіздері, 3 кр.
            Қоршаған орта объектлеріне химиялық бақылау, 3 кр.
            Темір қорытпаларды алу технологиясы, 2 кр.
            Күкірт пен азотты кешенді қолдану проблемалары, 3 кр.
            Байланысқан азот және күкірт қосылыстары технологиясы, 3 кр.
            БЗХТ теориялық негіздері, 3 кр.
            Технология процестер теориясы, 3 кр.
            Глинозём мен силикат материалдардың химиялық технологиясы, 3 кр.
            Байланыстырғыш заттар технологиясы, 3 кр.
            Электрохимиялық өндіріс технологиясы және плазмохимия, 3 кр.
            Химиялық электртехнология, 3 кр.
            Жобалау негіздері және кәсіпорындардың құрал-жабдықтары, 3 кр.
            Химиялық кәсіпорындардың жабдықтауы және материалтану, 3 кр.
            Химико-технологиялық өндіріс пен қауыпсіздік негіздері, 3 кр.
            Еңбек қорғау, 3 кр.
            Күкірт пен азотты кешенді қолдану проблемалары, 3 кр.
            Байланысқан азот және күкірт қосылыстары технологиясы, 3 кр.
            Химиялық өнеркәсіптегі нанотехнологиялар, 3 кр.
            Қоршаған ортаны инженерлік қорғау, 3 кр.
            Кәсіпорындар экономикасы және кәсіпкерлік іс-әрекет негіздері, 3 кр.
            Кәсіпорындардың экономикасы және кәсіпкерлік, 3 кр.
            Химия - технологиялық процесстерді компьютерлік жобалау, 3 кр.
            Байланыстырғыш заттар технологиясы, 3 кр.
            Теханализ негіздері, СТ және УКП, 3 кр.
            Өндірістің аналитикалық бақылау негіздері, 3 кр.
            БЗХТ теориялық негіздері, 3 кр.
            Технология процестер теориясы, 3 кр.
            Глиноземның химиялық технологиясы, 3 кр.
            Қалдықсыз технология, 3 кр.
            Электрохимиялық өндіріс технологиясы және плазмохимия, 3 кр.
            Химиялық электртехнология, 3 кр.
            Жобалау негіздері және кәсіпорындардың құрал-жабдықтары, 3 кр.
            Химиялық кәсіпорындардың жабдықтауы және материалтану, 3 кр.
            Химико-технологиялық өндіріс пен қауыпсіздік негіздері, 3 кр.
            Еңбек қорғау, 3 кр.
            Күкірт пен азотты кешенді қолдану проблемалары, 3 кр.
            Байланысқан азот және күкірт қосылыстары технологиясы, 3 кр.
            Шыны және силикатты материалдардың технологиясы, 3 кр.
            Кәсіпорындар экономикасы және кәсіпкерлік іс-әрекет негіздері, 3 кр.
            Кәсіпорындардың экономикасы және кәсіпкерлік, 3 кр.
            Байланыстырғыш заттар технологиясы, 3 кр.
            Шыны және силикатты материалдардың технологиясы, 3 кр.
            Химиялық өнеркәсіптегі нанотехнологиялар, 3 кр.
            Қалдықсыз технология, 3 кр.
            Қалдықсыз технология, 3 кр.
            Глиноземның химиялық технологиясы, 3 кр.
            Еуропа тілі (француз тілі), 3 кр.
            Шешендік өнер, 3 кр.
            Оқығаны туралы stand up, 3 кр.
            Көшбасшылық психологиясы және персоналды басқару, 3 кр.
            Шығыс тілі (қытай тілі), 3 кр.
            Кәсіби-қолданбалы дене даярлығы, 3 кр.
            Ғылым және жаңа технологиялар тарихы, 3 кр.
            Спичрайтинг, 3 кр.
            Компьютерлік графика негіздері, 3 кр.
            Жеке ғимараттарды жобалау және тұрғызу негіздері, 3 кр.
            Суды тазарту технологиясы, 3 кр.
            Ландшафтық дизайн, 3 кр.
            Шетел және ұлттық тағамдар технологиясы, 3 кр.
            Кинология негіздері, 3 кр.
            Музыкалық аспап/домбыра/фортепиано/ баян, 3 кр.
            Қазіргі ақпараттық қоғам және жаһандану, 3 кр.
            Сапа менеджментінің біріктірілген жүйелері, 3 кр.
            Технологиялық инжиниринг, 3 кр.
            Патенттану және ғылыми зерттеулер негіздері, 3 кр.
            Мобильді қосымшаларды әзірлеу, 3 кр.
            Киберқауіпсіздік және заманауи мобильдік құрылғылардағы қолданушы ақпаратын қорғау, 3 кр.
            Нанотехнологиялардың физикалық негіздері, 3 кр.
            Экотехнологиялар және болашақ энергия, 3 кр.
            Дүниежүзілік мұра және халықаралық туризм, 3 кр.
            Су және отын химиясы, 3 кр.
            Тайм-менеджменті, 3 кр.
            Басқару есебі, 3 кр.
            Креативті кәсіпкерлік, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы, 3 кр.
            Энергия сақтау және энергия аудит, 3 кр.
            Заманауи әлемдегі байланыс және ақпарат, 3 кр.
            Энергоменеджмент және инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Арнайы мақсаттағы шетел тілі, 3 кр.
            Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу және кәсіби тіл әдебі, 3 кр.
            Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, 3 кр.
            Кәсіпорындардың экономикасы және кәсіпкерлік, 3 кр.
            Кәсіпорындар экономикасы және кәсіпкерлік іс-әрекет негіздері, 3 кр.
            Химиялық өнеркәсіптегі нанотехнологиялар, 3 кр.
            БЗХТ теориялық негіздері, 3 кр.
            Технология процестер теориясы, 3 кр.
            Глиноземның химиялық технологиясы, 3 кр.
            Химиялық кәсіпорындардың жабдықтауы және материалтану, 3 кр.
            Қалдықсыз технология, 3 кр.
            Химико-технологиялық өндіріс пен қауыпсіздік негіздері, 3 кр.
            Электрохимиялық өндіріс технологиясы және плазмохимия, 3 кр.
            Химиялық электртехнология, 3 кр.
            Күкірт пен азотты кешенді қолдану проблемалары, 3 кр.
            Жобалау негіздері және кәсіпорындардың құрал-жабдықтары, 3 кр.
            Байланысқан азот және күкірт қосылыстары технологиясы, 3 кр.
            Еңбек қорғау, 3 кр.
            Байланыстырғыш заттар технологиясы, 3 кр.
            Шыны және силикатты материалдардың технологиясы, 3 кр.
            Өндірістің аналитикалық бақылау негіздері, 3 кр.
            Қазақстанның заманауи мәдениетіндегі құндылықтар трансформациясы, 3 кр.
            3D-модельдеу негіздері, 3 кр.
            Заманауи техниканын материалдары, 3 кр.
            Ертіс бойындағы Павлодарлық металлургия, 3 кр.
            Тиімді сату техникасы, 3 кр.
            Бейорганикалық заттардың технологиясы, 3 кр.
            Бейорганикалық заттардың технологиясы, 3 кр.
            Химика-технологиялық өндірістердің қауыпсіздік негіздері, 3 кр.
            Инженерлік жобалау, 3 кр.
            Электрохимиялық технологиялар негіздері, 2 кр.
            Қолданбалы электрохимия, 3 кр.
            Қалдықсыз технология, 3 кр.
            Кәсіпорын экономикасы, 3 кр.
            Химиялық өнеркәсіптерде өндірістік экология негіздері және еңбекті қорғау, 3 кр.
            Кәсіпорындар экономикасы және кәсіпкерлік іс-әрекет негіздері, 3 кр.
            БЗХТ теориялық негіздері, 3 кр.
            Химиялық технологияның теориялық негіздері, 3 кр.
            Жербалшық технологиясы, 2 кр.
            Химиялық кәсіпорындардың жабдықтауы және материалтану, 3 кр.
            Теориялық электрохимия, 2 кр.
            Жобалау негіздері және кәсіпорындардың құрал-жабдықтары, 3 кр.
            Электрохимиялық өндіріс технологиясы және плазмохимия, 3 кр.
            Шыны және силикатты материалдардың технологиясы, 2 кр.
            Электрохимиялық өндірістер жабдықтауы, 2 кр.
            Минералды тыңайтқыштар өндірісі, 3 кр.
            Жоба 3, 3 кр.
            Бейорганикалық синтез өндірістерінің жабдықтауы, 2 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb