Қателік
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Тұлға психологиясы, 3 кр.
            Көшбасшылық психологиясы, 3 кр.
            Қоғамдағы және саясаттағы көшбасшылық, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау, 2 кр.
            Саясаттану, 1 кр.
            Маркетинг және брендинг, 1 кр.
            Әлеуметтану, 1 кр.
            Тұлға психологиясы, 2 кр.
            Психология (көшбасшылық), 2 кр.
            Қоғамдағы және саясаттағы көшбасшылық, 1 кр.
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау, 2 кр.
            Мәдениеттану, 1 кр.
            Мәдениет тарихы, 1 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Мемлекеттік тілде іс жүргізу, 2 кр.
            Мамандыққа кіріспе, 1 кр.
            Жобалау негіздері, 3 кр.
            Аналитикалық химия және физика-химиялық талдау әдістері, 3 кр.
            Физикалық және коллоидтық химия, 3 кр.
            Материалтану және конструкциялық материалдар технологиясы, 3 кр.
            Металлургиядағы қолданбалы инженерлік бағдарламалар, 2 кр.
            Металдарды қысыммен өңдеу, 3 кр.
            Құю өндірісі, 3 кр.
            Металлургиялық зауаттардың механикалық жабдықтары, 3 кр.
            Ұнтақты металлургия, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Офистік және құжаттық жұмыс негіздері, 2 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Инженерлік есептеулердігі MathCAD, 1 кр.
            Термодинамика және жылуалмасу, 3 кр.
            Физика. Арнайы бөлімдер, 3 кр.
            Гидравлика, 3 кр.
            Құю өндірісінің физика-химиялық негіздері, 3 кр.
            Машина құрастыру негіздері, 3 кр.
            Конструкциялық материалдар және термоөңдеу, 3 кр.
            Kомпьютерлік графика, 2 кр.
            Соғу және ыстық қалыптау технологиясы, 3 кр.
            Құйма қорытпалары және балқыту, 3 кр.
            Құю машиналарының берілістері, 3 кр.
            Қайтарма шикізатты өңдеу металлургиясы, 3 кр.
            Құю әбзелдерін жобалау, 3 кр.
            Ғылыми зерттеулер негіздері, 2 кр.
            Құйманың сапасын бақылау, 2 кр.
            Кәсіби қазақ тілі, 2 кр.
            Коррозия және металдарды қорғау, 3 кр.
            Минералдық қорды кешенді пайдалану, 3 кр.
            Минералдық қорды кешенді пайдалану, 3 кр.
            Илемдеу теориясы, 2 кр.
            Кен дайындау және байыту, 2 кр.
            Кен дайындау және байыту, 2 кр.
            Мамандыққа кіріспе, 1 кр.
            Физикалық және коллоидтық химия, 3 кр.
            Материалтану және конструкциялық материалдар технологиясы, 3 кр.
            Металлургиядағы қолданбалы инженерлік бағдарламалар, 3 кр.
            Металдарды қысыммен өңдеу, 3 кр.
            Құю өндірісі, 3 кр.
            АЖЖ қолданып металлургиялық жабдықтарды құрылғылау және жобалау, 3 кр.
            Ұнтақты металлургия, 3 кр.
            Кен дайындау және байыту, 3 кр.
            Илемдеу теориясы, 3 кр.
            Коррозия және металдарды қорғау, 3 кр.
            Минералдық қорды кешенді пайдалану, 3 кр.
            Инженерлік есептеулердігі MathCAD, 1 кр.
            Машина құрастыру негіздері, 3 кр.
            Конструкциялық материалдар және термоөңдеу, 3 кр.
            Kомпьютерлік графика, 3 кр.
            Соғу және ыстық қалыптау технологиясы, 3 кр.
            Құйма қорытпалары және балқыту, 3 кр.
            Құю машиналарының берілістері, 3 кр.
            Қайтарма шикізатты өңдеу металлургиясы, 3 кр.
            Құю әбзелдерін жобалау, 3 кр.
            Ғылыми зерттеулер негіздері, 3 кр.
            Құйманың сапасын бақылау, 3 кр.
            Кен дайындау және байыту, 3 кр.
            Минералдық қорды кешенді пайдалану, 3 кр.
            Сызба геометриясы және инженерлік графика, 3 кр.
            Kомпьютерлік графика, 2 кр.
            Мамандыққа кіріспе және металдар технологиясы, 3 кр.
            Инженерлік есептеулердігі MathCAD, 3 кр.
            Құю өндірісі, 3 кр.
            Құю өндірісі, 3 кр.
            Жалпы металлургия, 3 кр.
            Кен дайындау және байыту, 3 кр.
            Материалтану, 4 кр.
            Коррозия және металдарды қорғау, 3 кр.
            Коррозия және металдарды қорғау, 3 кр.
            Минералдық қорды кешенді пайдалану, 3 кр.
            Құю өндірісі, 3 кр.
            Илемдеу теориясы, 3 кр.
            Құю үрдістерінің теориясы және модельдеуі, 4 кр.
            Илемдеу теориясы, 4 кр.
            Илемдеу теориясы, 4 кр.
            Электротехника, 3 кр.
            Металдарды қысыммен өңдеу, 3 кр.
            Құю өндірісі, 3 кр.
            Ұнтақты металлургия, 3 кр.
            АЖЖ қолданып металлургиялық жабдықтарды құрылғылау және жобалау, 3 кр.
            Металлургиядағы еңбек қорғау, 3 кр.
            Кен дайындау және байыту, 4 кр.
            Кен дайындау және байыту, 4 кр.
            Физикалық және коллоидтық химия, 3 кр.
            Физикалық және коллоидтық химия, 3 кр.
            Қолданбалы механика, 3 кр.
            Қолданбалы механика, 3 кр.
            Мамандыққа кіріспе және конструкциялық материалдар технологиясы, 3 кр.
            Материалтану, 4 кр.
            Электротехника, 3 кр.
            Стандарттау, сертификаттау және техникалық өлшемдер, 3 кр.
            Кен дайындау және байыту, 4 кр.
            Металдарды қысыммен өңдеу, 3 кр.
            Ұнтақты металлургия, 3 кр.
            АЖЖ қолданып металлургиялық жабдықтарды құрылғылау және жобалау, 3 кр.
            Мамандыққа кіріспе және конструкциялық материалдар технологиясы, 3 кр.
            Сызба геометриясы және инженерлік графика, 3 кр.
            Стандарттау, сертификаттау және техникалық өлшемдер, 3 кр.
            Кен дайындау және байыту, 4 кр.
            Кристаллография және минералогия, 3 кр.
            Құю үрдістерінің теориясы және модельдеуі, 4 кр.
            Кен дайындау және байыту, 4 кр.
            Кен дайындау және байыту, 4 кр.
            Илемдеу теориясы, 4 кр.
            Илемдеу теориясы, 4 кр.
            Құю өндірісі, 3 кр.
            Металлургиядағы еңбек қорғау, 3 кр.
            Кен дайындау және байыту, 4 кр.
            Кристаллография және минералогия, 3 кр.
            Кристаллография және минералогия, 3 кр.
            Кристаллография және минералогия, 3 кр.
            Кристаллография және минералогия, 3 кр.
            Кристаллография және минералогия, 3 кр.
            Кен дайындау және байыту, 4 кр.
            Минералдық қорды кешенді пайдалану, 3 кр.
            Минералдық қорды кешенді пайдалану, 3 кр.
            Кристаллография және минералогия, 3 кр.
            Құю үрдістерінің теориясы және модельдеуі, 4 кр.
            Илемдеу теориясы, 4 кр.
            Кен дайындау және байыту, 4 кр.
            Кен дайындау және байыту, 4 кр.
            Кристаллография және минералогия, 3 кр.
            Мамандыққа кіріспе және конструкциялық материалдар технологиясы, 3 кр.
            Сызба геометриясы және инженерлік графика, 3 кр.
            Физикалық және коллоидтық химия, 3 кр.
            Қолданбалы механика, 3 кр.
            Электротехника, 3 кр.
            Стандарттау, сертификаттау және техникалық өлшемдер, 3 кр.
            Металдарды қысыммен өңдеу, 3 кр.
            Құю өндірісі, 3 кр.
            Кристаллография және минералогия, 3 кр.
            Ұнтақты металлургия, 3 кр.
            Металлургиядағы еңбек қорғау, 3 кр.
            АЖЖ қолданып металлургиялық жабдықтарды құрылғылау және жобалау, 3 кр.
            Материалтану, 4 кр.
            Еуропа тілі (француз тілі), 3 кр.
            Компьютерлік графика негіздері, 3 кр.
            Жеке ғимараттарды жобалау және тұрғызу негіздері, 3 кр.
            Суды тазарту технологиясы, 3 кр.
            Ландшафтық дизайн, 3 кр.
            Шетел және ұлттық тағамдар технологиясы, 3 кр.
            Кинология негіздері, 3 кр.
            Музыкалық аспап/домбыра/фортепиано/ баян, 3 кр.
            Қазіргі ақпараттық қоғам және жаһандану, 3 кр.
            Шығыс тілі (қытай тілі), 3 кр.
            Шешендік өнер, 3 кр.
            Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу және кәсіби тіл әдебі, 3 кр.
            Оқығаны туралы stand up, 3 кр.
            Көшбасшылық психологиясы және персоналды басқару, 3 кр.
            Кәсіби-қолданбалы дене даярлығы, 3 кр.
            Ғылым және жаңа технологиялар тарихы, 3 кр.
            Спичрайтинг, 3 кр.
            Сапа менеджментінің біріктірілген жүйелері, 3 кр.
            Технологиялық инжиниринг, 3 кр.
            Патенттану және ғылыми зерттеулер негіздері, 3 кр.
            Мобильді қосымшаларды әзірлеу, 3 кр.
            Киберқауіпсіздік және заманауи мобильдік құрылғылардағы қолданушы ақпаратын қорғау, 3 кр.
            Нанотехнологиялардың физикалық негіздері, 3 кр.
            Экотехнологиялар және болашақ энергия, 3 кр.
            Дүниежүзілік мұра және халықаралық туризм, 3 кр.
            Су және отын химиясы, 3 кр.
            Тайм-менеджменті, 3 кр.
            Басқару есебі, 3 кр.
            Креативті кәсіпкерлік, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы, 3 кр.
            Энергия сақтау және энергия аудит, 3 кр.
            Заманауи әлемдегі байланыс және ақпарат, 3 кр.
            Энергоменеджмент және инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Арнайы мақсаттағы шетел тілі, 3 кр.
            Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, 3 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 2 кр.
            3D-модельдеу негіздері, 3 кр.
            Заманауи техниканын материалдары, 3 кр.
            Ертіс бойындағы Павлодарлық металлургия, 3 кр.
            Тиімді сату техникасы, 3 кр.
            Қазақстанның заманауи мәдениетіндегі құндылықтар трансформациясы, 3 кр.
            Мамандыққа кіріспе және конструкциялық материалдар технологиясы, 3 кр.
            Сызба геометриясы және инженерлік графика, 3 кр.
            Физикалық және коллоидтық химия, 3 кр.
            Қолданбалы механика, 3 кр.
            Материалтану, 3 кр.
            Электротехника, 3 кр.
            Стандарттау, сертификаттау және техникалық өлшемдер, 3 кр.
            Кристаллография және минералогия, 3 кр.
            Металлургия өндірісін автоматтандыру, 3 кр.
            Металдарды қысыммен өңдеу, 2 кр.
            Металлургиядағы еңбек қорғау, 2 кр.
            Құю өндірісі, 3 кр.
            CAD/CAE-жүйелері, 3 кр.
            Экологиялық менеджмент, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Маркетинг және брендинг, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Start up жобаларының экономикалық негіздемелері, 2 кр.
            Ұнтақты металлургия, 2 кр.
            Бизнес-жоспарлау және жобалау, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 2 кр.
            Кәсіпкерлік құқығы, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Стандарттау, сертификаттау және техникалық өлшемдер, 3 кр.
            Сызба геометриясы және инженерлік графика, 3 кр.
            Физикалық және коллоидтық химия, 3 кр.
            Қолданбалы механика, 3 кр.
            Материалтану, 3 кр.
            Электротехника, 3 кр.
            Кристаллография және минералогия, 3 кр.
            Металлургия өндірісін автоматтандыру, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Мамандыққа кіріспе және конструкциялық материалдар технологиясы, 3 кр.
            Start up жобаларының экономикалық негіздемелері, 2 кр.
            Металдарды қысыммен өңдеу, 2 кр.
            Бизнес-жоспарлау және жобалау, 2 кр.
            Металлургиядағы еңбек қорғау, 2 кр.
            Құю өндірісі, 3 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 3 кр.
            CAD/CAE-жүйелері, 4 кр.
            Экологиялық менеджмент, 2 кр.
            Ұнтақты металлургия, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 3 кр.
            Кәсіпкерлік құқығы, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Глинозем өндірісі, 2 кр.
            Темір жүйелерінің қалыптасу теориясы, 2 кр.
            Құйма өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Сирек металдар металлургиясы, 1 кр.
            Құюдың арнаулы әдістері, 1 кр.
            Құюдың арнаулы әдістері, 1 кр.
            Құю цехтарын жобалау, 3 кр.
            Құю цехтарын жобалау, 3 кр.
            Ауыр және түсті металдар металлургиясы, 3 кр.
            Алюминийдің электролиз өндірісі, 3 кр.
            Құю цехтарының жабдықтары, 3 кр.
            Құю цехтарының жабдықтары, 3 кр.
            Асыл металдар металлургиясы, 1 кр.
            Құю машиналары мен технологиясының автоматты жобалау жүйелері, 1 кр.
            Электрометаллургиялық үрдістер теориясы, 3 кр.
            Балқымаларды пештен тыс өңдеу, 3 кр.
            Құбыр цехтарының жабдықтары, 1 кр.
            Құбыр өндірісі үрдістерінің теориясы, 1 кр.
            Болат электрометаллургиясы, 3 кр.
            Ферроқорытпа электрометаллургиясы, 2 кр.
            Металлургиялық өнімдердің сапасын бақылау, 1 кр.
            Илемдеу өндірісі, 3 кр.
            Илемдеу өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Металдарды қысыммен өңдеуге арналған машиналары, 2 кр.
            Құбыр өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Жабдықтар мен әбзелдер өндірудің технологиясы, 3 кр.
            Құю және кристалдандыру, 1 кр.
            Илемдеу өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Болат электрометаллургиясы, 3 кр.
            Жеңіл металдар металлургиясы, 3 кр.
            Металдарды қысыммен өңдеуге арналған машиналары, 3 кр.
            Ферроқорытпа электрометаллургиясы, 3 кр.
            Глинозем мен алюминий өндірісі, 3 кр.
            Құбыр өндірісінің технологиясы, 4 кр.
            Илемдеу өндірісі, 4 кр.
            Ауыр түсті және асыл металдар металлургиясы, 4 кр.
            Соғу-қалыптау өндірісі, 3 кр.
            Балқымаларды пештен тыс өңдеу, 3 кр.
            Сирек металдар металлургиясы, 3 кр.
            Темір жүйелерінің қалыптасу теориясы, 3 кр.
            Құю цехтарын жобалау, 3 кр.
            Құйма өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Құю цехтарының жабдықтары, 4 кр.
            Құю цехтарының жабдықтары, 3 кр.
            Құю цехтарын жобалау, 3 кр.
            Құюдың арнаулы әдістері, 1 кр.
            Илемдеу өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Металдарды қысыммен өңдеуге арналған машиналары, 3 кр.
            Құбыр өндірісінің технологиясы, 4 кр.
            Соғу-қалыптау өндірісі, 3 кр.
            Түсті металдар өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Түсті металдар өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Түсті металдар өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Жеңіл металдар металлургиясы, 3 кр.
            Жеңіл металдар металлургиясы, 3 кр.
            Глинозем мен алюминий өндірісі, 3 кр.
            Глинозем мен алюминий өндірісі, 3 кр.
            Ауыр түсті және асыл металдар металлургиясы, 3 кр.
            Ауыр түсті және асыл металдар металлургиясы, 3 кр.
            Сирек металдар металлургиясы, 3 кр.
            Сирек металдар металлургиясы, 3 кр.
            Құю цехтарын жобалау, 3 кр.
            Шойын мен болаттан құйма өндіру, 3 кр.
            Құю цехтарының жабдықтары, 3 кр.
            Металдарды үздіксіз құю, 3 кр.
            Түсті металл қорытпаларынан құйма өндіру, 3 кр.
            Илемдеу және құбыр цехтарын жобалау, 3 кр.
            Илемдеу және құбыр цехтарын жобалау, 3 кр.
            Илемдеу өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Илемдеу өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Илемдер мен құбырларды термиялық өндеу, 3 кр.
            Илемдер мен құбырларды термиялық өндеу, 3 кр.
            Металдарды қысыммен өңдеуге арналған машиналары, 3 кр.
            Металдарды қысыммен өңдеуге арналған машиналары, 3 кр.
            Құбыр өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Құбыр өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Өнім сапасы және квалиметрия, 3 кр.
            Өнім сапасы және квалиметрия, 3 кр.
            Коррозия және металдарды қорғау, 3 кр.
            Коррозия және металдарды қорғау, 3 кр.
            Қара металдар өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Болат электрометаллургиясы, 3 кр.
            Ферроқорытпа электрометаллургиясы, 3 кр.
            Түсті металдар өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Илемдеу өндірісі, 3 кр.
            Балқымаларды пештен тыс өңдеу, 3 кр.
            Жобалау негіздері және металлургиялық объектілерді жобалау, 3 кр.
            Жобалау негіздері және металлургиялық объектілерді жобалау, 3 кр.
            Жобалау негіздері және металлургиялық объектілерді жобалау, 3 кр.
            Металлургия өндірісін автоматтандыру, 3 кр.
            Экономика және өндірісті басқару, 3 кр.
            Қара металдар өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Қара металдар өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Қара металдар өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Глинозем мен алюминий өндірісі, 3 кр.
            Металлургия өндірісін автоматтандыру, 3 кр.
            Металдарды үздіксіз құю, 3 кр.
            Илемдеу өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Илемдеу өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Қара металдар өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Қара металдар өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Қара металдар өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Қара металдар өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Құбыр өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Құбыр өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Түсті металдар өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Түсті металдар өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Түсті металдар өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Түсті металдар өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Шойын мен болаттан құйма өндіру, 3 кр.
            Жеңіл металдар металлургиясы, 3 кр.
            Жеңіл металдар металлургиясы, 3 кр.
            Илемдер мен құбырларды термиялық өндеу, 3 кр.
            Илемдер мен құбырларды термиялық өндеу, 3 кр.
            Болат электрометаллургиясы, 3 кр.
            Құю цехтарының жабдықтары, 3 кр.
            Металдарды қысыммен өңдеуге арналған машиналары, 3 кр.
            Металдарды қысыммен өңдеуге арналған машиналары, 3 кр.
            Ферроқорытпа электрометаллургиясы, 3 кр.
            Глинозем мен алюминий өндірісі, 3 кр.
            Илемдеу өндірісі, 3 кр.
            Ауыр түсті және асыл металдар металлургиясы, 3 кр.
            Ауыр түсті және асыл металдар металлургиясы, 3 кр.
            Металдарды үздіксіз құю, 3 кр.
            Металдарды үздіксіз құю, 3 кр.
            Өнім сапасы және квалиметрия, 3 кр.
            Өнім сапасы және квалиметрия, 3 кр.
            Коррозия және металдарды қорғау, 3 кр.
            Коррозия және металдарды қорғау, 3 кр.
            Балқымаларды пештен тыс өңдеу, 3 кр.
            Сирек металдар металлургиясы, 3 кр.
            Сирек металдар металлургиясы, 3 кр.
            Түсті металл қорытпаларынан құйма өндіру, 3 кр.
            Құю цехтарын жобалау, 3 кр.
            Илемдеу және құбыр цехтарын жобалау, 3 кр.
            Илемдеу және құбыр цехтарын жобалау, 3 кр.
            Жобалау негіздері және металлургиялық объектілерді жобалау, 3 кр.
            Жобалау негіздері және металлургиялық объектілерді жобалау, 3 кр.
            Жобалау негіздері және металлургиялық объектілерді жобалау, 3 кр.
            Құю цехтарын жобалау, 3 кр.
            Экономика және өндірісті басқару, 3 кр.
            Қара металдар өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Түсті металдар өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Болат электрометаллургиясы, 3 кр.
            Ферроқорытпа электрометаллургиясы, 3 кр.
            Илемдеу өндірісі, 3 кр.
            Балқымаларды пештен тыс өңдеу, 3 кр.
            Жобалау негіздері және металлургиялық объектілерді жобалау, 3 кр.
            Қара металдар өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Түсті металдар өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Болат электрометаллургиясы, 3 кр.
            Ферроқорытпа электрометаллургиясы, 3 кр.
            Илемдеу өндірісі, 3 кр.
            Балқымаларды пештен тыс өңдеу, 3 кр.
            Жобалау негіздері және металлургиялық объектілерді жобалау, 3 кр.
            Түсті металдар өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Жеңіл металдар металлургиясы, 3 кр.
            Глинозем мен алюминий өндірісі, 3 кр.
            Ауыр түсті және асыл металдар металлургиясы, 3 кр.
            Сирек металдар металлургиясы, 3 кр.
            Құю цехтарын жобалау, 3 кр.
            Шойын мен болаттан құйма өндіру, 3 кр.
            Құю цехтарының жабдықтары, 3 кр.
            Металдарды үздіксіз құю, 3 кр.
            Түсті металл қорытпаларынан құйма өндіру, 3 кр.
            Илемдеу және құбыр цехтарын жобалау, 3 кр.
            Илемдеу өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Илемдер мен құбырларды термиялық өндеу, 3 кр.
            Металдарды қысыммен өңдеуге арналған машиналары, 3 кр.
            Құбыр өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Өнім сапасы және квалиметрия, 3 кр.
            Коррозия және металдарды қорғау, 3 кр.
            Қара металдар өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Жобалау негіздері және металлургиялық объектілерді жобалау, 3 кр.
            Құюдың арнаулы әдістері, 3 кр.
            Металдарды үздіксіз құю, 3 кр.
            Қара металдар өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Түсті металдар өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Болат электрометаллургиясы, 3 кр.
            Ферроқорытпа электрометаллургиясы, 3 кр.
            Илемдеу өндірісі, 3 кр.
            Балқымаларды пештен тыс өңдеу, 3 кр.
            Жобалау негіздері және металлургиялық объектілерді жобалау, 3 кр.
            Металлургия өндірісін автоматтандыру, 3 кр.
            Құю өндірісіндегі технологиялық үрдістерді жобалау, 3 кр.
            Экономика және өндірісті басқару, 3 кр.
            Құюдың арнаулы әдістері, 3 кр.
            Құю үрдістерінің теориясы және модельдеуі, 3 кр.
            Металдарды үздіксіз құю, 3 кр.
            Глинозем мен алюминий өндірісі, 3 кр.
            Илемдеу өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Жеңіл металдар металлургиясы, 3 кр.
            Құю цехтарын жобалау, 3 кр.
            Өнім сапасы және квалиметрия, 3 кр.
            Қара металдар өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Шойын мен болаттан құйма өндіру, 3 кр.
            Жобалау негіздері және металлургиялық объектілерді жобалау, 3 кр.
            Сирек металдар металлургиясы, 3 кр.
            Құбыр өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Құю цехтарының жабдықтары, 3 кр.
            Илемдер мен құбырларды термиялық өндеу, 3 кр.
            Түсті металл қорытпаларынан құйма өндіру, 3 кр.
            Ауыр түсті және асыл металдар металлургиясы, 3 кр.
            Түсті металдар өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Илемдеу және құбыр цехтарын жобалау, 3 кр.
            Илемдеу теориясы, 3 кр.
            Металдарды қысыммен өңдеуге арналған машиналары, 3 кр.
            Коррозия және металдарды қорғау, 3 кр.
            Кен дайындау және байыту, 3 кр.
            Кен дайындау және байыту, 3 кр.
            Қара металдар өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Түсті металдар өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Илемдеу өндірісі, 3 кр.
            Болат электрометаллургиясы, 3 кр.
            Жобалау негіздері және металлургиялық объектілерді жобалау, 3 кр.
            Ферроқорытпа электрометаллургиясы, 3 кр.
            Балқымаларды пештен тыс өңдеу, 3 кр.
            Құю өндірісіндегі технологиялық үрдістерді жобалау, 3 кр.
            Экономика және өндірісті басқару, 3 кр.
            Құюдың арнаулы әдістері, 3 кр.
            Металдарды үздіксіз құю, 3 кр.
            Өнім сапасы және квалиметрия, 3 кр.
            Құю үрдістерінің теориясы және модельдеуі, 3 кр.
            Құю цехтарын жобалау, 3 кр.
            Глинозем мен алюминий өндірісі, 3 кр.
            Илемдеу өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Жобалау негіздері және металлургиялық объектілерді жобалау, 3 кр.
            Жеңіл металдар металлургиясы, 3 кр.
            Илемдер мен құбырларды термиялық өндеу, 3 кр.
            Қара металдар өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Ауыр түсті және асыл металдар металлургиясы, 3 кр.
            Шойын мен болаттан құйма өндіру, 3 кр.
            Түсті металдар өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Сирек металдар металлургиясы, 3 кр.
            Илемдеу және құбыр цехтарын жобалау, 3 кр.
            Құбыр өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Илемдеу теориясы, 3 кр.
            Құю цехтарының жабдықтары, 3 кр.
            Кен дайындау және байыту, 3 кр.
            Түсті металл қорытпаларынан құйма өндіру, 3 кр.
            Кен дайындау және байыту, 3 кр.
            Металдарды қысыммен өңдеуге арналған машиналары, 3 кр.
            Түсті металдар өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Коррозия және металдарды қорғау, 3 кр.
            Жобалау негіздері және металлургиялық объектілерді жобалау, 3 кр.
            Қара металдар өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Құю өндірісіндегі технологиялық үрдістерді жобалау, 3 кр.
            Илемдеу өндірісі, 3 кр.
            Болат электрометаллургиясы, 3 кр.
            Ферроқорытпа электрометаллургиясы, 3 кр.
            Балқымаларды пештен тыс өңдеу, 3 кр.
            Экономика және өндірісті басқару, 3 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb