Қателік
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Органикалық синтез және мұнай химиясындағы каталикалық процесстер, 3 кр.
            Катализ және катализаторлар қасиеттері, 3 кр.
            Қазіргі органикалық химиясы, 3 кр.
            Органикалық химияның қазіргі мәселелері, 3 кр.
            Эксперименты өндеу және жоспарлау, 3 кр.
            Химометрика, 3 кр.
            Қазіргі органикалық химиясы, 3 кр.
            Органикалық химияның қазіргі мәселелері, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Эксперименты өндеу және жоспарлау, 3 кр.
            Химометрика, 3 кр.
            Қазіргі органикалық химиясы, 4 кр.
            Мамандандыру пәндерін оқыту, 3 кр.
            Жаңа технологияларды оқыту, 3 кр.
            Органикалық химияның қазіргі мәселелері, 4 кр.
            Іскери қазақ тілі, 3 кр.
            Өнеркәсіптің экологиялық менеджменті және әлеуметтік-корпоративті жауапкершілігі, 3 кр.
            Мұнайхимия саласындағы өнеркәсіптік қауіпсіздікті және еңбекті қорғауды ұйымдастыру және басқару, 2 кр.
            Өнеркәсіптің экологиялық менеджменті және әлеуметтік-корпоративті жауапкершілігі, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Мұнайхимия саласындағы өнеркәсіптік қауіпсіздікті және еңбекті қорғауды ұйымдастыру және басқару, 2 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Эксперименты өндеу және жоспарлау, 3 кр.
            Химометрика, 3 кр.
            Қазіргі органикалық химиясы, 4 кр.
            Мамандандыру пәндерін оқыту, 3 кр.
            Жаңа технологияларды оқыту, 3 кр.
            Органикалық химияның қазіргі мәселелері, 4 кр.
            Өнеркәсіптің экологиялық менеджменті және әлеуметтік-корпоративті жауапкершілігі, 3 кр.
            Өнеркәсіптің экологиялық менеджменті және әлеуметтік-корпоративті жауапкершілігі, 3 кр.
            Өнеркәсіптің экологиялық менеджменті және әлеуметтік-корпоративті жауапкершілігі, 3 кр.
            Мұнайхимия саласындағы өнеркәсіптік қауіпсіздікті және еңбекті қорғауды ұйымдастыру және басқару, 2 кр.
            Өнеркәсіптің экологиялық менеджменті және әлеуметтік-корпоративті жауапкершілігі, 3 кр.
            Өнеркәсіптің экологиялық менеджменті және әлеуметтік-корпоративті жауапкершілігі, 3 кр.
            Мұнайхимия саласындағы өнеркәсіптік қауіпсіздікті және еңбекті қорғауды ұйымдастыру және басқару, 2 кр.
            Мұнайхимия саласындағы өнеркәсіптік қауіпсіздікті және еңбекті қорғауды ұйымдастыру және басқару, 2 кр.
            Мұнайхимия саласындағы өнеркәсіптік қауіпсіздікті және еңбекті қорғауды ұйымдастыру және басқару, 2 кр.
            Қазіргі органикалық химиясы, 4 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Эксперименты өндеу және жоспарлау, 3 кр.
            Химометрика, 3 кр.
            Органикалық химияның қазіргі мәселелері, 4 кр.
            Қазіргі органикалық химиясы, 4 кр.
            Қазіргі органикалық химиясы, 4 кр.
            Мамандандыру пәндерін оқыту, 3 кр.
            Жаңа технологияларды оқыту, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Қазіргі органикалық химиясы, 3 кр.
            Сұйықтықтар мен газдардың механикасы, 3 кр.
            Көлік және айыру үрдістері, 3 кр.
            Сұйықтықтар мен газдардың механикасы, 2 кр.
            Көлік және айыру үрдістері, 2 кр.
            Химия-технологиялық үрдістердің коллоидты-химиялық негіздері, 3 кр.
            Химия-технологиялық процестерді жүйелі талдау, 3 кр.
            Қазіргі кездегі мұнай-химиялық өндіріс, 4 кр.
            Өнеркәсіптік қалдықтарды және отынды өндеу, 4 кр.
            Қатты жанармайларды өңдеу технологиясы, 3 кр.
            Химияның және полимердің технологиясының қазіргі мәселелері, 3 кр.
            Физикалық химияның қазіргі кездегі мәселелері, 3 кр.
            Физикалық химия, 3 кр.
            Өнеркәсіптік қалдықтарды және отынды өндеу, 3 кр.
            Қазіргі кездегі мұнай-химиялық өндіріс, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Эксперименты өндеу және жоспарлау, 3 кр.
            Химометрика, 3 кр.
            Қатты жанармайларды өңдеу технологиясы, 2 кр.
            Химияның және полимердің технологиясының қазіргі мәселелері, 2 кр.
            Жаңа технологияларды оқыту, 3 кр.
            Сұйықтықтар мен газдардың механикасы, 4 кр.
            Көлік және айыру үрдістері, 4 кр.
            Химия-технологиялық үрдістердің коллоидты-химиялық негіздері, 4 кр.
            Химия-технологиялық процестерді жүйелі талдау, 4 кр.
            Өнеркәсіптік қалдықтарды және отынды өндеу, 4 кр.
            Полимерлер химиясы мен технологиясының қазіргі мәселелері, 4 кр.
            Физикалық химияның қазіргі кездегі мәселелері, 4 кр.
            Физикалық химия, 4 кр.
            Қазіргі кездегі мұнай-химиялық өндіріс, 4 кр.
            Қатты жанармайларды өңдеу технологиясы, 4 кр.
            Мұнай, газ және полимерлер өңдеу процестері, 3 кр.
            Мұнай көмірсутектерінің химиясы, 3 кр.
            Мұнайгазөңдеу машиналары мен аппараттары, 3 кр.
            Мұнай, газ және полимерлер өңдеу процестері, 3 кр.
            Мұнайөңдеу саласындағы талдаудың физико-химиялық әдістері, 3 кр.
            Химиялық және биологиялық қауіпсіздік негіздері, 3 кр.
            Мәліметтерді өндеудің статистикалық әдістері, 2 кр.
            Өндірістік ақпараттану, 3 кр.
            Мұнай көмірсутектерінің химиясы, 3 кр.
            Өндірістік желдету, 3 кр.
            Мұнайгазөңдеу машиналары мен аппараттары, 3 кр.
            Радиациялық қауіпсіздік, 3 кр.
            Полимерлер технологиясы, 3 кр.
            Ағынды суларды тазарту және су дайындау, 3 кр.
            Тәуекел менеджменті, 3 кр.
            Наноматериалдар, 3 кр.
            Мәліметтерді өндеудің статистикалық әдістері, 2 кр.
            Наноматериалдар, 3 кр.
            Тәуекел менеджменті, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Мұнай, газ, мұнай өнімдерін есепке алу және мұнайгаз кәсіпорындарында метрологиялық қамтамасыз ету, 3 кр.
            Мұнайөңдеу саласындағы талдаудың физико-химиялық әдістері, 3 кр.
            Мұнай-газсаласын метрологиялық қамтамасыз ету жүйесі мен қазіргі жағдайын ұйымдастыру, 3 кр.
            Заманауи бизнес үрдістердің логистикасы, 3 кр.
            Мұнайхимия өнеркәсібіндегі станоктар мен аппараттарды бақылаудың бұзылмайтын әдістері, 3 кр.
            Мұнайгаз және мұнайхимия салаларында технологиялық жабдықтарды техникалық диагностикалау, 3 кр.
            Химиялық кәсіпорындардың жабдықтауы және материалтану, 3 кр.
            Құбырларды, резервуарларды және химиялық реакторларды пайдалану кезінде техникалық бақылау және сапаны басқару, 3 кр.
            Өндірістік ақпараттану, 3 кр.
            Мұнай көмірсутектерінің химиясы, 3 кр.
            Мұнайгазөңдеу машиналары мен аппараттары, 3 кр.
            Радиациялық қауіпсіздік, 3 кр.
            Полимерлер технологиясы, 3 кр.
            Ағынды суларды тазарту және су дайындау, 3 кр.
            Тәуекел менеджменті, 3 кр.
            Мұнай, газ және полимерлер өңдеу процестері, 3 кр.
            Мәліметтерді өндеудің статистикалық әдістері, 2 кр.
            Өндірістік желдету, 3 кр.
            Мұнайөңдеу саласындағы талдаудың физико-химиялық әдістері, 3 кр.
            Мәліметтерді өндеудің статистикалық әдістері, 2 кр.
            Наноматериалдар, 3 кр.
            Тәуекел менеджменті, 3 кр.
            Нанометериалдар және нанотехнологиялар, 3 кр.
            Химиялық және биологиялық қауіпсіздік негіздері, 3 кр.
            Сұйықтықтар мен газдардың механикасы, 4 кр.
            Өнеркәсіптік қалдықтарды және отынды өндеу, 4 кр.
            Көлік және айыру үрдістері, 4 кр.
            Химия-технологиялық үрдістердің коллоидты-химиялық негіздері, 4 кр.
            Химия-технологиялық процестерді жүйелі талдау, 4 кр.
            Полимерлер химиясы мен технологиясының қазіргі мәселелері, 4 кр.
            Қатты жанармайларды өңдеу технологиясы, 4 кр.
            Физикалық химияның қазіргі кездегі мәселелері, 4 кр.
            Физикалық химия, 4 кр.
            Қазіргі кездегі мұнай-химиялық өндіріс, 4 кр.
            Өндірістік ақпараттану, 3 кр.
            Өндірістік ақпараттану, 3 кр.
            Өндірістік ақпараттану, 3 кр.
            Мұнай көмірсутектерінің химиясы, 3 кр.
            Полимерлер мен композитті материалдардың технологиясы, 3 кр.
            Химиялық кәсіпорындардың жабдықтауы және материалтану, 3 кр.
            Наноматериалдар, 3 кр.
            Өндірістік ақпараттану, 3 кр.
            Мәліметтерді өндеудің статистикалық әдістері, 2 кр.
            Мәліметтерді өндеудің статистикалық әдістері, 2 кр.
            Мұнайөңдеу саласындағы талдаудың физико-химиялық әдістері, 3 кр.
            Мәліметтерді өндеудің статистикалық әдістері, 2 кр.
            Мәліметтерді өндеудің статистикалық әдістері, 2 кр.
            Мұнай, газ және полимерлер өңдеу процестері, 3 кр.
            Мұнай, газ және полимерлер өңдеу процестері, 3 кр.
            Мұнай, газ және полимерлер өңдеу процестері, 3 кр.
            Мұнай, газ және полимерлер өңдеу процестері, 3 кр.
            Мұнайгазөндеу машиналары мен аппараттары, 3 кр.
            Мұнай көмірсутектерінің химиясы, 3 кр.
            Мұнай көмірсутектерінің химиясы, 3 кр.
            Мұнайгазөндеу машиналары мен аппараттары, 3 кр.
            Химия-технологиялық үрдістердің коллоидты-химиялық негіздері, 4 кр.
            Жобаларды басқару, 3 кр.
            Мұнай көмірсутектерінің химиясы, 3 кр.
            Мұнай көмірсутектерінің химиясы, 3 кр.
            Мұнай көмірсутектерінің химиясы, 3 кр.
            Мәліметтерді өндеудің статистикалық әдістері, 2 кр.
            Мәліметтерді өндеудің статистикалық әдістері, 2 кр.
            Мәліметтерді өндеудің статистикалық әдістері, 2 кр.
            Мәліметтерді өндеудің статистикалық әдістері, 2 кр.
            Мұнайгазөндеу машиналары мен аппараттары, 3 кр.
            Мұнайгазөндеу машиналары мен аппараттары, 3 кр.
            Сұйықтықтар мен газдардың механикасы, 4 кр.
            Өнеркәсіптік қалдықтарды және отынды өндеу, 4 кр.
            Көлік және айыру үрдістері, 4 кр.
            Химия-технологиялық үрдістердің коллоидты-химиялық негіздері, 4 кр.
            Химия-технологиялық процестерді жүйелі талдау, 4 кр.
            Полимерлер химиясы мен технологиясының қазіргі мәселелері, 4 кр.
            Қатты жанармайларды өңдеу технологиясы, 4 кр.
            Физикалық химияның қазіргі кездегі мәселелері, 4 кр.
            Физикалық химия, 4 кр.
            Қазіргі кездегі мұнай-химиялық өндіріс, 4 кр.
            Химия-технологиялық үрдістердің коллоидты-химиялық негіздері, 4 кр.
            Мұнай, газ және полимерлер өңдеу процестері, 3 кр.
            Мұнай көмірсутектерінің химиясы, 3 кр.
            Мұнайгазөңдеу машиналары мен аппараттары, 3 кр.
            Мұнайгазөндеу машиналары мен аппараттары, 3 кр.
            Мұнай көмірсутектерінің химиясы, 3 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb