Қателік
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Тұлға психологиясы, 3 кр.
            Көшбасшылық психологиясы, 3 кр.
            Қоғамдағы және саясаттағы көшбасшылық, 2 кр.
            Маркетинг және брендинг, 1 кр.
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау, 2 кр.
            Саясаттану, 1 кр.
            Әлеуметтану, 1 кр.
            Тұлға психологиясы, 2 кр.
            Психология (көшбасшылық), 2 кр.
            Қоғамдағы және саясаттағы көшбасшылық, 1 кр.
            Мәдениеттану, 1 кр.
            Мәдениет тарихы, 1 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Кәсіби қазақ тілі, 1 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 1 кр.
            Офистік және құжаттық жұмыс негіздері, 1 кр.
            Іскери қазақ тілі, 1 кр.
            Мемлекеттік тілде іс жүргізу, 1 кр.
            Мамандыққа кіріспе, 1 кр.
            Білім және мәліметтер қоры, 3 кр.
            Компьютерлік моделдеу, 3 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Операциялық зерттеу, 3 кр.
            ЭЕМ-ді ұйымдастыру, 3 кр.
            Объекттіге бағытталған программалау, 4 кр.
            Ақпаратты өңдеудің бағдармалық тәсілдері, 1 кр.
            Автоматтандырылған жобалаудың жүйелері, 3 кр.
            Инженерлік және компьютерлік графика, 3 кр.
            Мәлімет қоры, 3 кр.
            Қолданбалы ақпараттар теориясы, 3 кр.
            Ақпараттық процестерді модельдеу, 3 кр.
            Операционды жүйелер, орталары және қабықшалары, 3 кр.
            Есептеуіш машиналар, жүйелер және комплекстер, 3 кр.
            ЭЕМ мәліметтерді өндеудің алгоритмі және структурасы, 4 кр.
            Автоматиканың құрылғылары мен элементтері, 3 кр.
            Технологиялық құралғылар, 3 кр.
            Мамандыққа кіріспе, 1 кр.
            Білім және мәліметтер қоры, 3 кр.
            Операциялық зерттеу, 3 кр.
            ЭЕМ-ді ұйымдастыру, 4 кр.
            Объекттіге бағытталған программалау, 4 кр.
            Ақпаратты өңдеудің бағдармалық тәсілдері, 1 кр.
            Автоматтандырылған жобалаудың жүйелері, 3 кр.
            Инженерлік және компьютерлік графика, 3 кр.
            Мәлімет қоры, 3 кр.
            Операционды жүйелер, орталары және қабықшалары, 3 кр.
            Есептеуіш машиналар, жүйелер және комплекстер, 4 кр.
            ЭЕМ мәліметтерді өндеудің алгоритмі және структурасы, 4 кр.
            Автоматиканың құрылғылары мен элементтері, 4 кр.
            ЭЕМ-ді ұйымдастыру, 4 кр.
            Есептеуіш машиналар, жүйелер және комплекстер, 4 кр.
            Автоматиканың құрылғылары мен элементтері, 4 кр.
            Технологиялық құрылғылар, 4 кр.
            Мамандыққа кіріспе, 1 кр.
            Ақпаратты өңдеудің бағдармалық тәсілдері, 1 кр.
            Автоматтандыру мақсаттарында ықтималдар теориясы, 3 кр.
            Шешім қабылдау теориясы, 3 кр.
            Басқару модельдері мен әдістері, 3 кр.
            Ақпараттық процестерді модельдеу, 3 кр.
            Ақпарат теориясы, 3 кр.
            Қолданбалы ақпараттар теориясы, 3 кр.
            Микропроцессорлық техниканың негіздері, 3 кр.
            Электроника және микропроцессорлық техникасы, 3 кр.
            Пpогpаммалау технологиясы, 4 кр.
            Алгоритмдер теориясы, 4 кр.
            Жасанды интеллект жүйелері, 3 кр.
            Интеллетуалдық жүйелерді жобалау, 3 кр.
            Алгоритмдік тілдерінде бағдарламалау, 4 кр.
            Ақпаратты өндеудің бағдарламалық және техникалық құралдары, 4 кр.
            Инженерлік және компьютерлік графика, 3 кр.
            Автоматтандырылған жобалаудың жүйелері, 3 кр.
            Білім және мәліметтер қоры, 3 кр.
            Операциялық зерттеу, 3 кр.
            Операционды жүйелер, орталары және қабықшалары, 3 кр.
            ЭЕМ-ді ұйымдастыру, 4 кр.
            Есептеуіш машиналар, жүйелер және комплекстер, 4 кр.
            Объекттіге бағытталған программалау, 4 кр.
            ЭЕМ мәліметтерді өндеудің алгоритмі және структурасы, 4 кр.
            Компьютерліқ жүйелерді жобалауының арнайы сұрақтары, 4 кр.
            Систематехника, 4 кр.
            Іскери қазақ тілі, 1 кр.
            Мемлекеттік тілде іс жүргізу, 1 кр.
            Технологиялық құралғылар, 4 кр.
            Автоматиканың құрылғылары мен элементтері, 4 кр.
            Басқару модельдері мен әдістері, 3 кр.
            Ақпарат теориясы, 4 кр.
            Қолданбалы ақпараттар теориясы, 4 кр.
            Микропроцессорлық техниканың негіздері, 3 кр.
            Электроника және микропроцессорлық техникасы, 3 кр.
            Пpогpаммалау технологиясы, 3 кр.
            Бағдарламалық қамтамасыз етудің әзірлеу технологиясы, 3 кр.
            Автоматтандыру мақсаттарында ықтималдар теориясы, 3 кр.
            Экономикадағы математикалық әдістер мен модельдер, 3 кр.
            Жасанды интеллект жүйелері, 4 кр.
            Интеллетуалдық жүйелерді жобалау, 4 кр.
            Алгоритмдік тілдерде бағдарламалау, 3 кр.
            Ақпаратты өндеудің бағдарламалық және техникалық құралдары, 3 кр.
            Инженерлік және компьютерлік графика, 3 кр.
            Автоматтандырылған жобалаудың жүйелері, 3 кр.
            Білім және мәліметтер қоры, 4 кр.
            Операциялық зерттеу, 3 кр.
            Есептеу процестердің теориясы, 3 кр.
            ЭЕМ-ді ұйымдастыру, 4 кр.
            Есептеуіш машиналар, жүйелер және комплекстер, 4 кр.
            Объекттіге бағытталған программалау, 4 кр.
            ЭЕМ мәліметтерді өндеудің алгоритмі және структурасы, 4 кр.
            Компьютерлік жүйелерді жобалаудың арнайы сұрақтар, 3 кр.
            Систематехника, 3 кр.
            Экономикадағы есептеу жүйелер, 3 кр.
            Микропроцессорлық техниканың негіздері, 3 кр.
            Автоматтандыру мақсаттарында ықтималдар теориясы, 3 кр.
            Экономикадағы математикалық әдістер мен модельдер, 3 кр.
            Басқару модельдері мен әдістері, 3 кр.
            Экономикадағы есептеу жүйелер, 3 кр.
            Ақпарат теориясы, 4 кр.
            Қолданбалы ақпараттар теориясы, 4 кр.
            Микропроцессорлық техниканың негіздері, 3 кр.
            Электроника және микропроцессорлық техникасы, 3 кр.
            Пpогpаммалау технологиясы, 3 кр.
            Бағдарламалық қамтамасыз етудің әзірлеу технологиясы, 3 кр.
            Жасанды интеллект жүйелері, 4 кр.
            Интеллетуалдық жүйелерді жобалау, 4 кр.
            Алгоритмдік тілдерде бағдарламалау, 3 кр.
            Ақпаратты өндеудің бағдарламалық және техникалық құралдары, 3 кр.
            Инженерлік және компьютерлік графика, 3 кр.
            Автоматтандырылған жобалаудың жүйелері, 3 кр.
            Білім және мәліметтер қоры, 4 кр.
            Деректер базасы, 4 кр.
            Операциялық зерттеу, 3 кр.
            Есептеу процестердің теориясы, 3 кр.
            ЭЕМ-ді ұйымдастыру, 4 кр.
            Есептеуіш машиналар, жүйелер және комплекстер, 4 кр.
            Объекттіге бағытталған программалау, 4 кр.
            ЭЕМ мәліметтерді өндеудің алгоритмі және структурасы, 4 кр.
            Компьютерлік жүйелерді жобалаудың арнайы сұрақтар, 3 кр.
            Систематехника, 3 кр.
            Деректер базасы, 4 кр.
            Киберқауіпсіздіктің этикасы, құқығы және психологиясы, 3 кр.
            Экономикадағы математикалық әдістер мен модельдер, 3 кр.
            Басқару модельдері мен әдістері, 3 кр.
            Экономикадағы есептеу жүйелер, 3 кр.
            Ақпарат теориясы, 4 кр.
            Қолданбалы ақпараттар теориясы, 4 кр.
            Автоматтандыру мақсаттарында ықтималдар теориясы, 3 кр.
            Микропроцессорлық техниканың негіздері, 3 кр.
            Электроника және микропроцессорлық техникасы, 3 кр.
            Пpогpаммалау технологиясы, 3 кр.
            Бағдарламалық қамтамасыз етудің әзірлеу технологиясы, 3 кр.
            Жасанды интеллект жүйелері, 4 кр.
            Интеллетуалдық жүйелерді жобалау, 4 кр.
            Алгоритмдік тілдерде бағдарламалау, 3 кр.
            Ақпаратты өндеудің бағдарламалық және техникалық құралдары, 3 кр.
            Инженерлік және компьютерлік графика, 3 кр.
            Автоматтандырылған жобалаудың жүйелері, 3 кр.
            Деректер базасы, 4 кр.
            Компьютерлік жүйелерді жобалаудың арнайы сұрақтар, 3 кр.
            Деректер базасы, 4 кр.
            Систематехника, 3 кр.
            Операциялық зерттеу, 3 кр.
            Есептеу процестердің теориясы, 3 кр.
            ЭЕМ-ді ұйымдастыру, 4 кр.
            Есептеуіш машиналар, жүйелер және комплекстер, 4 кр.
            Объекттіге бағытталған программалау, 4 кр.
            ЭЕМ мәліметтерді өндеудің алгоритмі және структурасы, 4 кр.
            ЭВМ ұйымдастыру (өнеркәсіпте), 4 кр.
            Экономикадағы операцияны зерттеу, 3 кр.
            Компьютерлік графика негіздері, 3 кр.
            Жеке ғимараттарды жобалау және тұрғызу негіздері, 3 кр.
            Суды тазарту технологиясы, 3 кр.
            Ландшафтық дизайн, 3 кр.
            Шетел және ұлттық тағамдар технологиясы, 3 кр.
            Кинология негіздері, 3 кр.
            Музыкалық аспап/домбыра/фортепиано/ баян, 3 кр.
            Қазіргі ақпараттық қоғам және жаһандану, 3 кр.
            Шығыс тілі (қытай тілі), 3 кр.
            Еуропа тілі (француз тілі), 3 кр.
            Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу және кәсіби тіл әдебі, 3 кр.
            Оқығаны туралы stand up, 3 кр.
            Көшбасшылық психологиясы және персоналды басқару, 3 кр.
            Кәсіби-қолданбалы дене даярлығы, 3 кр.
            Ғылым және жаңа технологиялар тарихы, 3 кр.
            Спичрайтинг, 3 кр.
            Сапа менеджментінің біріктірілген жүйелері, 3 кр.
            Технологиялық инжиниринг, 3 кр.
            Патенттану және ғылыми зерттеулер негіздері, 3 кр.
            Мобильді қосымшаларды әзірлеу, 3 кр.
            Киберқауіпсіздік және заманауи мобильдік құрылғылардағы қолданушы ақпаратын қорғау, 3 кр.
            Нанотехнологиялардың физикалық негіздері, 3 кр.
            Экотехнологиялар және болашақ энергия, 3 кр.
            Дүниежүзілік мұра және халықаралық туризм, 3 кр.
            Су және отын химиясы, 3 кр.
            Тайм-менеджменті, 3 кр.
            Басқару есебі, 3 кр.
            Креативті кәсіпкерлік, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы, 3 кр.
            Энергия сақтау және энергия аудит, 3 кр.
            Заманауи әлемдегі байланыс және ақпарат, 3 кр.
            Энергоменеджмент және инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Шешендік өнер, 3 кр.
            Арнайы мақсаттағы шетел тілі, 3 кр.
            Электроника және микропроцессорлық техникасы, 3 кр.
            Киберқауіпсіздік негіздері, 3 кр.
            Linux әкімшіліктендіру және киберқауіпсіздік, 3 кр.
            Заманауи мобильдік құрылғылар қолданушыларының ақпаратын қорғау және киберқауіпсіздік, 4 кр.
            Криптография негіздері, 4 кр.
            Есептеуіш машиналар, жүйелер және комплекстер, 4 кр.
            Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, 3 кр.
            Кәсіпкерлік құқығы, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Start up жобаларының экономикалық негіздемелері, 2 кр.
            Бизнес-жоспарлау және жобалау, 2 кр.
            Маркетинг және брендинг, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экологиялық менеджмент, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Программалау технологиясы (С++), 3 кр.
            Алгоритмдік тілдерде бағдарламалау (С#), 3 кр.
            Ақпараттық қауіпсіздік негіздері, 3 кр.
            Ақпаратты қорғау, 3 кр.
            Объекттіге бағытталған программалау (Java), 3 кр.
            Ақпарат теориясы, 3 кр.
            Қолданбалы ақпараттар теориясы, 3 кр.
            Есептеу процестердің теориясы, 3 кр.
            Экономикадағы операцияны зерттеу, 3 кр.
            Білім және мәліметтер қоры, 3 кр.
            Мәліметтер қорымен басқару жүйесі, 3 кр.
            Инженерлік және компьютерлік графика, 3 кр.
            Автоматтандырылған жобалаудың жүйелері, 3 кр.
            Робототехника және микропроцесcорлық жүйелердің негіздері, 3 кр.
            Киберқауіпсіздік негіздері, 3 кр.
            Экономикада мобильді қосымшаларды жасау, 3 кр.
            ЭЕМ-ді ұйымдастыру, 3 кр.
            Жасанды интеллект жүйелері, 3 кр.
            Интеллетуалдық жүйелерді жобалау, 3 кр.
            Компьютерлік жүйелерді жобалаудың арнайы сұрақтар, 3 кр.
            Систематехника, 3 кр.
            Бағдарламалық қамтамасыз етудің әзірлеу технологиясы, 3 кр.
            Ақпаратты өндеудің бағдарламалық және техникалық құралдары, 3 кр.
            Java-да қазіргі заманғы визуалды бағдарламалау, 3 кр.
            Кәсіпорындарды басқарудың корпоративті жүйесі, 3 кр.
            Өндірістікте мобильді қосымшаларды жасау, 3 кр.
            Мобильді құрылғылар үшін бағдарламаларды әзірлеу, 3 кр.
            Қазіргі заманғы есептеу құралдарының сәулеті, 3 кр.
            Заманауи операциялық жүйелердегі әкімшіліктендіру және киберқауіпсіздік, 3 кр.
            Компьютерлік графика негіздері, 3 кр.
            Жеке ғимараттарды жобалау және тұрғызу негіздері, 3 кр.
            Суды тазарту технологиясы, 3 кр.
            Ландшафтық дизайн, 3 кр.
            Шетел және ұлттық тағамдар технологиясы, 3 кр.
            Кинология негіздері, 3 кр.
            Музыкалық аспап/домбыра/фортепиано/ баян, 3 кр.
            Қазіргі ақпараттық қоғам және жаһандану, 3 кр.
            Шығыс тілі (қытай тілі), 3 кр.
            Еуропа тілі (француз тілі), 3 кр.
            Шешендік өнер, 3 кр.
            Мемлекеттік тілде іс жүргізу, 3 кр.
            Оқығаны туралы stand up, 3 кр.
            Көшбасшылық психологиясы және персоналды басқару, 3 кр.
            Кәсіби-қолданбалы дене даярлығы, 3 кр.
            Ғылым және жаңа технологиялар тарихы, 3 кр.
            Қазақстанның заманауи мәдениетіндегі құндылықтар трансформациясы, 3 кр.
            Арнайы мақсаттағы шетел тілі, 3 кр.
            Сапа менеджментінің біріктірілген жүйелері, 3 кр.
            Технологиялық инжиниринг, 3 кр.
            Патенттану және ғылыми зерттеулер негіздері, 3 кр.
            Мобильді қосымшаларды әзірлеу, 3 кр.
            Нанотехнологиялардың физикалық негіздері, 3 кр.
            Экотехнологиялар және болашақ энергия, 3 кр.
            Дүниежүзілік мұра және халықаралық туризм, 3 кр.
            Су және отын химиясы, 3 кр.
            Тайм-менеджменті, 3 кр.
            Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, 3 кр.
            Басқару есебі, 3 кр.
            Тиімді сату техникасы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы, 3 кр.
            Энергия сақтау және энергия аудит, 3 кр.
            Заманауи әлемдегі байланыс және ақпарат, 3 кр.
            Энергоменеджмент және инновациялық технологиялар, 3 кр.
            3D-модельдеу негіздері, 3 кр.
            Заманауи техниканын материалдары, 3 кр.
            Ертіс бойындағы Павлодарлық металлургия, 3 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 2 кр.
            Объекттіге бағытталған программалау (Java), 3 кр.
            Web-программалау 1 (HTML, JavaScript), 3 кр.
            Ақпаратты қорғау, 3 кр.
            Инженерлік және компьютерлік графика, 3 кр.
            Интеллетуалдық жүйелерді жобалау, 3 кр.
            Систематехника, 3 кр.
            Бағдарламалық қамтамасыз етудің әзірлеу технологиясы, 3 кр.
            Ақпаратты өндеудің бағдарламалық және техникалық құралдары, 3 кр.
            Start up жобаларының экономикалық негіздемелері, 2 кр.
            Кәсіпкерлік құқығы, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Бизнес-жоспарлау және жобалау, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 3 кр.
            Экологиялық менеджмент, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Алгоритмдік тілдерде бағдарламалау (С#), 3 кр.
            Программалау технологиясы (С++), 3 кр.
            Объекттіге бағытталған программалау (Java), 4 кр.
            Ақпараттық қауіпсіздік негіздері, 3 кр.
            Ақпарат теориясы, 3 кр.
            Қолданбалы ақпараттар теориясы, 3 кр.
            Есептеу процестердің теориясы, 3 кр.
            Экономикадағы операцияны зерттеу, 3 кр.
            Автоматтандырылған жобалаудың жүйелері, 3 кр.
            Мәліметтер қорымен басқару жүйесі, 3 кр.
            Робототехника және микропроцесcорлық жүйелердің негіздері, 3 кр.
            Экономикада мобильді қосымшаларды жасау, 3 кр.
            Киберқауіпсіздік негіздері, 3 кр.
            ЭЕМ-ді ұйымдастыру, 3 кр.
            Компьютерлік жүйелерді жобалаудың арнайы сұрақтар, 3 кр.
            Java-да қазіргі заманғы визуалды бағдарламалау, 4 кр.
            Өндірістікте мобильді қосымшаларды жасау, 3 кр.
            Мобильді құрылғылар үшін бағдарламаларды әзірлеу, 3 кр.
            Кәсіпорындарды басқарудың корпоративті жүйесі, 3 кр.
            Қазіргі заманғы есептеу құралдарының сәулеті, 3 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 3 кр.
            Заманауи операциялық жүйелердегі әкімшіліктендіру және киберқауіпсіздік, 3 кр.
            Білім және мәліметтер қоры, 3 кр.
            Жасанды интеллект жүйелері, 3 кр.
            Компьютерлік жүйелерді жобалаудың арнайы сұрақтар, 3 кр.
            Систематехника, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Компьютерлік жүйелерді жобалаудың арнайы сұрақтар, 2 кр.
            Жасанды интеллект жүйелері, 3 кр.
            Имитациялық модельдеу, 2 кр.
            Типтік технологиялық кешендердің автоматтандырылуы, 2 кр.
            Оптималдық және адаптикалық жүйелер, 3 кр.
            Басқару объектілерін моделдеу және идентификациялау, 2 кр.
            Басқару теорияларының негіздері, 2 кр.
            Басқару жүйелерінің сенімділігі, 2 кр.
            Эксперттік жүйелер, 2 кр.
            Систематехника, 2 кр.
            Типтік технологиялық процестерді автоматтандыру, 2 кр.
            Компьютерліқ жүйелерді жобалауының арнайы сұрақтары, 4 кр.
            Имитациялық модельдеу, 3 кр.
            Басқару объектілерін моделдеу және идентификациялау, 3 кр.
            Басқару теорияларының негіздері, 4 кр.
            Эксперттік жүйелер, 4 кр.
            Систематехника, 4 кр.
            КЖ-дегі өзара әрекеттесу интерфейстері, 3 кр.
            Интернет технологиясы, 3 кр.
            WEB технологиялар, 3 кр.
            Операциялық жүйелер, 3 кр.
            Есептеуіш кешендердің операциялық жүйелері, 3 кр.
            Компьютерлік желілері, 3 кр.
            Компьютерлік жүйелерді ұйымдастыру, 3 кр.
            Өндірістік үрдістерді автоматтандыру, 3 кр.
            Типтік технологиялық процестерді автоматтандыру, 3 кр.
            Автоматиканың құрылғылары мен элементтері, 3 кр.
            Технологиялық құрылғылар, 3 кр.
            Имитациялық модельдеу, 3 кр.
            Басқару объектілерін моделдеу және идентификациялау, 3 кр.
            Эксперттік жүйелер, 3 кр.
            Басқару теорияларының негіздері, 3 кр.
            Ақпаратты қорғау, 3 кр.
            Компьютерліқ жүйелердің интерфейстері, 3 кр.
            Ақпараттық қауіпсіздік негіздері, 3 кр.
            Есептеу жүйелеріндегі актуардық есептеме, 3 кр.
            Логистиканың математикалық модельдері мен әдістері, 3 кр.
            Ақпараттық қауіпсіздік негіздері, 3 кр.
            Ақпаратты қорғау, 3 кр.
            Компьютерліқ жүйелердің интерфейстері, 3 кр.
            КЖ-дегі өзара әрекеттесу интерфейстері, 3 кр.
            Автоматты жүйелерді жобалауды әдстері мен құралдары, 3 кр.
            Интернет технологиясы, 3 кр.
            Операциялық жүйелер, 3 кр.
            Есептеуіш кешендердің операциялық жүйелері, 3 кр.
            Компьютерлік желілері, 3 кр.
            Компьютерлік жүйелерді ұйымдастыру, 3 кр.
            Өндірістік үрдістерді автоматтандыру, 3 кр.
            Типтік технологиялық процестерді автоматтандыру, 3 кр.
            Автоматиканың құрылғылары мен элементтері, 3 кр.
            Имитациялық модельдеу, 3 кр.
            Басқару объектілерін моделдеу және идентификациялау, 3 кр.
            Эксперттік жүйелер, 3 кр.
            Басқару теорияларының негіздері, 3 кр.
            Ақпараттық қауіпсіздік негіздері, 3 кр.
            Ақпаратты қорғау, 3 кр.
            Компьютерліқ жүйелердің интерфейстері, 3 кр.
            КЖ-дегі өзара әрекеттесу интерфейстері, 3 кр.
            Автоматты жүйелерді жобалауды әдстері мен құралдары, 3 кр.
            Интернет технологиясы, 3 кр.
            Операциялық жүйелер, 3 кр.
            Есептеуіш кешендердің операциялық жүйелері, 3 кр.
            Компьютерлік желілері, 3 кр.
            Компьютерлік жүйелерді ұйымдастыру, 3 кр.
            Өндірістік үрдістерді автоматтандыру, 3 кр.
            Типтік технологиялық процестерді автоматтандыру, 3 кр.
            Логистиканың математикалық модельдері мен әдістері, 3 кр.
            Автоматиканың құрылғылары мен элементтері, 3 кр.
            Имитациялық модельдеу, 3 кр.
            Басқару объектілерін моделдеу және идентификациялау, 3 кр.
            Эксперттік жүйелер, 3 кр.
            Басқару теорияларының негіздері, 3 кр.
            Ақпараттық қауіпсіздік негіздері, 3 кр.
            Ақпаратты қорғау, 3 кр.
            Компьютерлік желілері, 3 кр.
            Логистиканың математикалық модельдері мен әдістері, 3 кр.
            Автоматты жүйелерді жобалауды әдстері мен құралдары, 3 кр.
            Басқару теорияларының негіздері, 3 кр.
            Цифрлық криминалистика, 3 кр.
            Инженерлік бағдарламалық қамтама, 3 кр.
            Киберқауіпсіздік, есептеу және коммуникациялық жүйелердің аппараттық құрылғыларының қызметі мен құру қағидалары, 3 кр.
            Ұлттық киберқауіпсіздік саясаты мен заңдары, 3 кр.
            Өндірісте, экономикада және мемлекеттік мекемелердегі киберқауіпсіздік менеджменті, 3 кр.
            Компьютерлік жүйелерді ұйымдастыру, 3 кр.
            Компьютерлік желілері, 3 кр.
            Интернет технологиясы, 3 кр.
            Операциялық жүйелер, 3 кр.
            Есептеуіш кешендердің операциялық жүйелері, 3 кр.
            Компьютерлік жүйелерді ұйымдастыру, 3 кр.
            Өндірістік үрдістерді автоматтандыру, 3 кр.
            Автоматиканың құрылғылары мен элементтері, 3 кр.
            Имитациялық модельдеу, 3 кр.
            Басқару объектілерін моделдеу және идентификациялау, 3 кр.
            Эксперттік жүйелер, 3 кр.
            Типтік технологиялық процестерді автоматтандыру, 3 кр.
            Кәсіпорынның өндірістік үрдістерін автаматтандыру, 3 кр.
            Типтік технологиялық процестерді автоматтандыру, 3 кр.
            Есептеуіш кешендердің операциялық жүйелері, 3 кр.
            Операциялық жүйелер, 3 кр.
            Windows әкімшіліктендіру және киберқауіпсіздік, 3 кр.
            Компьютерліқ жүйелердің интерфейстері, 3 кр.
            КЖ-дегі өзара әрекеттесу интерфейстері, 3 кр.
            Көпдеңгейлі қосымшалардың әзірлеу, 3 кр.
            Интернет технологиясы, 3 кр.
            Экономикадағы интернет технологиялар, 3 кр.
            Инженерлік бағдарламалық қамтама, 3 кр.
            Дабылдарды интеллектуалды өндеу, 3 кр.
            Web-программалау 2 (PHP), 3 кр.
            Басқару теорияларының негіздері, 3 кр.
            Өндірістік үрдістерді автоматтандыру, 3 кр.
            Өндірістегі желілік технологиялар, 3 кр.
            Эксперттік жүйелер, 3 кр.
            Автоматиканың құрылғылары мен элементтері, 3 кр.
            Операциялық жүйелер, 3 кр.
            Есептеуіш кешендердің операциялық жүйелері, 3 кр.
            Компьютерлік желілері, 3 кр.
            Web-программалау 1 (HTML, JavaScript), 3 кр.
            Java-да өндірістік бағдарламау, 3 кр.
            IT-жобаларды басқару, 3 кр.
            Экономикада оңтайландыру әдістері, 3 кр.
            Өндірісте экономикалық үрдістерді автоматтандыру және визуализациялау, 3 кр.
            PHP және JavaScript бағдарламалау, 3 кр.
            Қазіргі заманғы компьютерлік жүйелелер мен желілер, 3 кр.
            Эксперименттерді жоспарлау, 3 кр.
            Қазіргі заманғы кроссплатформалы бағдарламалау, 3 кр.
            Корпоративтық бағдарламалық қамтамассыз етудің әзірлеуі (Java), 3 кр.
            Заманауи ДК архитектурасы мен ұйымдасуы және киберқауіпсіздік, 3 кр.
            Көпдеңгейлі қосымшалардың әзірлеу, 3 кр.
            Экономикадағы интернет технологиялар, 3 кр.
            Инженерлік бағдарламалық қамтама, 3 кр.
            Дабылдарды интеллектуалды өндеу, 3 кр.
            Web-программалау 2 (PHP), 3 кр.
            Басқару теорияларының негіздері, 3 кр.
            Өндірістік үрдістерді автоматтандыру, 3 кр.
            Автоматиканың құрылғылары мен элементтері, 3 кр.
            Өндірістегі желілік технологиялар, 3 кр.
            Операциялық жүйелер, 3 кр.
            Эксперттік жүйелер, 3 кр.
            Java-да өндірістік бағдарламау, 3 кр.
            Компьютерлік желілер, 3 кр.
            Web-программалау 1 (HTML, JavaScript), 3 кр.
            Өндірісте экономикалық үрдістерді автоматтандыру және визуализациялау, 3 кр.
            Корпоративтық бағдарламалық қамтамассыз етудің әзірлеуі (Java), 3 кр.
            IT-жобаларды басқару, 3 кр.
            Экономикада оңтайландыру әдістері, 3 кр.
            PHP және JavaScript бағдарламалау, 3 кр.
            Қазіргі заманғы компьютерлік жүйелелер мен желілер, 3 кр.
            Эксперименттерді жоспарлау, 3 кр.
            Қазіргі заманғы кроссплатформалы бағдарламалау, 3 кр.
            Есептеуіш кешендердің операциялық жүйелері, 3 кр.
            Есептеуіш кешендердің операциялық жүйелері, 3 кр.
            Басқару теорияларының негіздері, 3 кр.
            IT-жобаларды басқару, 3 кр.
            Экономикада оңтайландыру әдістері, 3 кр.
            Қазіргі заманғы кроссплатформалы бағдарламалау, 3 кр.
            Өндірістік үрдістерді автоматтандыру, 3 кр.
            Өндірісте экономикалық үрдістерді автоматтандыру және визуализациялау, 3 кр.
            Инженерлік бағдарламалық қамтама, 3 кр.
            Өндірістегі желілік технологиялар, 3 кр.
            Экономикадағы интернет технологиялар, 3 кр.
            Эксперттік жүйелер, 3 кр.
            Дабылдарды интеллектуалды өндеу, 3 кр.
            Автоматиканың құрылғылары мен элементтері, 3 кр.
            Web-программалау 2 (PHP), 3 кр.
            Эксперименттерді жоспарлау, 3 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb