Қателік
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Металл кескіш аспаптарды жобалау, 3 кр.
            Металл кескіш аспаптарды жасау, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Патенттану және лицензиялық қызмет, 2 кр.
            Интеллектуальды мүліктің негіздері, 2 кр.
            Металл кескіш станоктар, 3 кр.
            Технологиялық жабдықтардың құрамы, 3 кр.
            Металл кескіш құрал-жабдықтардың қазіргі түрлері, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Патенттану және лицензиялық қызмет, 3 кр.
            Интеллектуальды мүліктің негіздері, 3 кр.
            Металл кескіш станоктар, 3 кр.
            Металл кескіш құрал-жабдықтардың қазіргі түрлері, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Патенттану және лицензиялық қызмет, 3 кр.
            Кескіш аспаптардың қазіргі түрлері, 4 кр.
            Интеллектуальды мүліктің негіздері, 3 кр.
            Металл кескіш станоктар, 3 кр.
            Металл кескіш аспаптарды жобалау, 4 кр.
            Жоғарғы мектептегі оқытушының қызметі, 3 кр.
            Заманауи бизнес үрдістердің логистикасы, 3 кр.
            Арнайы пәндердің оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Академиялық мақсаттар үшін шетел тілі, 3 кр.
            Жобаларды басқару, 3 кр.
            Академиялық мақсаттар үшін қазақ тілі, 3 кр.
            Жобалау менеджменті және бизнес-жоспарлау, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Өнеркәсіптің экологиялық менеджменті және әлеуметтік-корпоративті жауапкершілігі, 3 кр.
            Металлургиядағы өндірістік қауіпсіздік пен еңбек қорғауды ұйымдастыру және басқару, 2 кр.
            Ғылым методологиясы және ғылыми зерттеу әдістері, 3 кр.
            Патенттану және лицензиялық қызмет, 2 кр.
            Кескіш аспаптардың қазіргі түрлері, 3 кр.
            Жоғары мектеп педагогикасы, 3 кр.
            Инновациялық бизнес кәсіпкерлік, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Машина жасаудағы сапаны конструкторлық технологиялық қамсыздандыру, 3 кр.
            Іскерлік шетел тілі, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 3 кр.
            Зерттеу жобаларды басқару, 3 кр.
            Кәсіпкерлік-тәуекелдерді бағалау және басқару, 3 кр.
            Металл кескіш аспаптарды жобалау, 3 кр.
            Ғылым методологиясы және ғылыми зерттеу әдістері, 2 кр.
            Кескіш аспаптардың қазіргі түрлері, 3 кр.
            Металл кескіш аспаптарды жобалау, 3 кр.
            Өнеркәсіптің экологиялық менеджменті және әлеуметтік-корпоративті жауапкершілігі, 2 кр.
            Заманауи бизнес үрдістердің логистикасы, 3 кр.
            Инновациялық бизнес кәсіпкерлік, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Қатты дененің деформациялануын есептеу механикасы, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Арнайы пәндердің оқыту әдістемесі, 4 кр.
            Кескіш аспаптардың қазіргі түрлері, 3 кр.
            Метал өңдеудің үрдістері, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Машина жасаудағы сапаны конструкторлық технологиялық қамсыздандыру, 4 кр.
            Металл кескіш аспаптарды жобалау, 3 кр.
            Кескіш аспаптардың қазіргі түрлері, 3 кр.
            Металл кескіш аспаптарды жобалау, 3 кр.
            Жоғарғы мектептегі оқытушының қызметі, 3 кр.
            Заманауи бизнес үрдістердің логистикасы, 3 кр.
            Арнайы пәндердің оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Академиялық мақсаттар үшін шетел тілі, 3 кр.
            Жобаларды басқару, 3 кр.
            Академиялық мақсаттар үшін қазақ тілі, 3 кр.
            Жобалау менеджменті және бизнес-жоспарлау, 3 кр.
            Жоғары мектеп педагогикасы, 3 кр.
            Іскерлік шетел тілі, 3 кр.
            Зерттеу жобаларды басқару, 3 кр.
            Инновациялық бизнес кәсіпкерлік, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Машина жасаудағы сапаны конструкторлық технологиялық қамсыздандыру, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 3 кр.
            Кәсіпкерлік-тәуекелдерді бағалау және басқару, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Эзотериялық философия, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы нормативті-техникалық және құқықтық негіз, 3 кр.
            Машина жасаудағы сапаны конструкторлық технологиялық қамсыздандыру, 4 кр.
            Ғылым методологиясы және ғылыми зерттеу әдістері, 4 кр.
            Металл кескіш станоктар, 4 кр.
            Машина шығару технологиясы, 4 кр.
            Машина жасаудағы инновациялық технологиясы, 4 кр.
            Машина жасау өндірісінің комплекс салаларындағы ғылыми-техникалық мәселелері, 4 кр.
            Машина жасаудағы математикалық үлгілеу, 4 кр.
            Машина жасаудағы технологиялардың негіздері, 4 кр.
            Машина жасаудағы сапаны конструкторлық технологиялық қамсыздандыру, 2 кр.
            Машина жасаудағы инновациялық технологиясы, 2 кр.
            Ғылым методологиясы және ғылыми зерттеу әдістері, 3 кр.
            Машина жасау өндірісінің комплекс салаларындағы ғылыми-техникалық мәселелері, 3 кр.
            Металл кескіш аспаптарды жобалау, 3 кр.
            Металл кескіш аспаптарды жасау, 3 кр.
            Машина жасаудағы технологиялардың негіздері, 4 кр.
            Машина шығару технологиясы, 4 кр.
            Арнайы пәндердің оқыту әдістемесі, 2 кр.
            Ғылым методологиясы және ғылыми зерттеу әдістері, 3 кр.
            Кескіш аспаптардың қазіргі түрлері, 3 кр.
            Машина шығару технологиясы, 4 кр.
            Машина жасаудағы квалиметрия, 2 кр.
            Машина жасаудағы басқару жүйелері, 2 кр.
            Машина жасаудағы сапаны конструкторлық технологиялық қамсыздандыру, 2 кр.
            Машина жасау өндірісінің комплекс салаларындағы ғылыми-техникалық мәселелері, 3 кр.
            Квалиметрия, 2 кр.
            Машина жасаудағы математикалық модельдеу, 2 кр.
            Машина жасаудағы технологиялардың негіздері, 4 кр.
            Металл кескіш аспаптарды жобалау, 4 кр.
            Арнайы пәндердің оқыту әдістемесі, 4 кр.
            Ғылым методологиясы және ғылыми зерттеу әдістері, 4 кр.
            Машина шығару технологиясы, 5 кр.
            Машина жасаудағы басқару жүйелері, 3 кр.
            Машина жасаудағы сапаны конструкторлық технологиялық қамсыздандыру, 4 кр.
            Машина жасау өндірісінің комплекс салаларындағы ғылыми-техникалық мәселелері, 4 кр.
            Жаңашылдық және ғылыми-зерттеу қызметтерін жоспарлау, ұйымдастыру, 4 кр.
            Жаңашылдық және ғылыми-зерттеу қызметтерін жоспарлау, ұйымдастыру, 3 кр.
            Металл кескіш құрал-жабдықтардың қазіргі түрлері, 3 кр.
            Машина өндірісі технологияларының қазіргі түрлері, 3 кр.
            Мәліметтерді өндеудің статистикалық әдістері, 2 кр.
            Қатты дененің деформациялануын есептеу механикасы, 3 кр.
            Кескіш аспаптардың қазіргі түрлері, 3 кр.
            Метал өңдеудің үрдістері, 3 кр.
            Машина жасаудағы математикалық модельдеу, 3 кр.
            Машина жасаудағы инновациялық технологиясы, 4 кр.
            Машина жасау технологиясы, 5 кр.
            Метал өңдеудің үрдістері, 3 кр.
            Мәліметтерді өндеудің статистикалық әдістері, 2 кр.
            Қатты дененің деформациялануын есептеу механикасы, 4 кр.
            Материалдардың механикалық сипаттамалары, 3 кр.
            Металдар мен қорытпаларды құрылымдық талдау, 3 кр.
            Конструкторлық-технологиялық сапаны өндірістік қамтамасыз ету, 3 кр.
            Металл кескіш құрал-жабдықтардың қазіргі түрлері, 3 кр.
            Машина жасаудағы басқару жүйелері, 2 кр.
            Машина жасау өндірісінің комплекс салаларындағы ғылыми-техникалық мәселелері, 3 кр.
            Машина жасаудағы математикалық үлгілеу, 4 кр.
            Кескіш аспаптардың қазіргі түрлері, 3 кр.
            Жаңашылдық және ғылыми-зерттеу қызметтерін жоспарлау, ұйымдастыру, 3 кр.
            Машина жасау технологиясы, 5 кр.
            Машина шығару технологиясы, 5 кр.
            Патенттану және лицензиялық қызмет, 3 кр.
            Машина өндірісі технологияларының қазіргі түрлері, 4 кр.
            Метал өңдеудің үрдістері, 3 кр.
            Машина өндірісі технологияларының қазіргі түрлері, 3 кр.
            Машина жасаудағы сапаны конструкторлық технологиялық қамсыздандыру, 3 кр.
            СББ мен металл кескіш станоктар, 3 кр.
            Машина жасау технологиясы, білдектер және аспаптар, 3 кр.
            Прогресивті метал кескіш аспаптар, 3 кр.
            Машина жасаудағы математикалық модельдеу, 3 кр.
            Металл кескіш станоктар, 3 кр.
            Машина жасаудағы математикалық үлгілеу, 4 кр.
            Металл кескіш құрал-жабдықтардың қазіргі түрлері, 3 кр.
            Машина жасаудағы басқару жүйелері, 3 кр.
            Машина жасау өндірісінің комплекс салаларындағы ғылыми-техникалық мәселелері, 3 кр.
            Патенттану және лицензиялық қызмет, 3 кр.
            Патенттану және лицензиялық қызмет, 3 кр.
            Машина жасаудағы квалиметрия, 2 кр.
            Металл кескіш құрал-жабдықтардың қазіргі түрлері, 3 кр.
            Машина жасау технологиясы, 4 кр.
            Метал өңдеудің үрдістері, 3 кр.
            Мәліметтерді өндеудің статистикалық әдістері, 2 кр.
            Қатты дененің деформациялануын есептеу механикасы, 4 кр.
            Конструкторлық-технологиялық сапаны өндірістік қамтамасыз ету, 3 кр.
            Жаңашылдық және ғылыми-зерттеу қызметтерін жоспарлау, ұйымдастыру, 4 кр.
            Машина жасау өндірісінің комплекс салаларындағы ғылыми-техникалық мәселелері, 3 кр.
            Машина жасаудағы инновациялық технологиясы, 4 кр.
            Машина өндірісі технологияларының қазіргі түрлері, 4 кр.
            Машина жасаудағы инновациялық технологиясы, 3 кр.
            Металл кескіш станоктар, 3 кр.
            Машина жасау технологиясы, 5 кр.
            Машина өндірісі технологияларының қазіргі түрлері, 5 кр.
            Ғылым методологиясы және ғылыми зерттеу әдістері, 3 кр.
            Машина жасаудағы басқару жүйелері, 3 кр.
            Интеллектуальды мүліктің негіздері, 3 кр.
            Технологиялық процестерді механикаландыру және автоматтандыру, 3 кр.
            Патенттану және лицензиялық қызмет, 3 кр.
            Машина жасаудағы квалиметрия, 2 кр.
            Машина жасаудағы математикалық модельдеу, 3 кр.
            Патенттану және лицензиялық қызмет, 3 кр.
            Машина жасау өндірісінің комплекс салаларындағы ғылыми-техникалық мәселелері, 3 кр.
            Машина жасау, білдектер мен аспаптар, 3 кр.
            Метал өңдеудің үрдістері, 3 кр.
            Патенттану және лицензиялық қызмет, 3 кр.
            Машина өндірісі технологияларының қазіргі түрлері, 3 кр.
            Машина жасаудағы сапаны конструкторлық технологиялық қамсыздандыру, 3 кр.
            Машина жасау, білдектер мен аспаптар, 3 кр.
            Машина жасау өндірісінің комплекс салаларындағы ғылыми-техникалық мәселелері, 3 кр.
            Қатты дененің деформациялануын есептеу механикасы, 3 кр.
            Мәліметтерді өндеудің статистикалық әдістері, 2 кр.
            СББ мен металл кескіш станоктар, 3 кр.
            Машина жасау технологиясы, білдектер және аспаптар, 3 кр.
            Жаңашылдық және ғылыми-зерттеу қызметтерін жоспарлау, ұйымдастыру, 3 кр.
            Металл кескіш құрал-жабдықтардың қазіргі түрлері, 3 кр.
            Машина өндірісі технологияларының қазіргі түрлері, 3 кр.
            Кескіш аспаптардың қазіргі түрлері, 3 кр.
            Метал өңдеудің үрдістері, 3 кр.
            Патенттану және лицензиялық қызмет, 3 кр.
            Прогресивті метал кескіш аспаптар, 3 кр.
            Технологиялық процестерді механикаландыру және автоматтандыру, 3 кр.
            Машина жасаудағы квалиметрия, 2 кр.
            Машина жасаудағы математикалық модельдеу, 3 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb