Қателік
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Кәсіби қазақ тілі, 1 кр.
            Іскери қазақ тілі, 1 кр.
            Көшбасшылық психологиясы, 3 кр.
            Тұлға психологиясы, 3 кр.
            Қоғамдағы және саясаттағы көшбасшылық, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау, 2 кр.
            Мәдениеттану, 1 кр.
            Маркетинг және брендинг, 1 кр.
            Әлеуметтану, 1 кр.
            Саясаттану, 1 кр.
            Психология (көшбасшылық), 2 кр.
            Тұлға психологиясы, 2 кр.
            Қоғамдағы және саясаттағы көшбасшылық, 1 кр.
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау, 2 кр.
            Мәдениет тарихы, 1 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Этнос және мәдениет, 3 кр.
            Мәдениет тарихы жүйесіндегі аңыз және ритуал, 3 кр.
            Мәдениет кәсіпкерлігі, 1 кр.
            Қазақстан халықтарының тарихы және мәдениеті, 1 кр.
            Мәдениет және жеке тұлға, 3 кр.
            Әлемдік діндер тарихы, 3 кр.
            Мұражайтану, 3 кр.
            Музей ісі және ескерткіштерді қорғау, 3 кр.
            М.Ж.Копеевтің, С.Торайғыровтың және Ж.Аймауытовтың шығармашылығындағы этикалық және эстетикалық, 3 кр.
            Тенгриандық көшпелі мәдениеттің негізі ретінде, 3 кр.
            Мәдениет және өркениет, 3 кр.
            Мәдениеттер жүйесінде Шығыс-Батыс, 3 кр.
            Дінтану, 3 кр.
            Мәдениет әлеуметтануы, 3 кр.
            Мәдениет және гендер, 3 кр.
            Ән мен күй өнерінің қайнар көздері, 3 кр.
            Қазақстан Республикасындағы мәдени саясат, 3 кр.
            Педагогика және психология, 3 кр.
            Психология, 3 кр.
            Риторика және шешендік өнер, 1 кр.
            Қазақтарда балалық шақтың субмәдениеті, 3 кр.
            Қазақтардың материалдық мәдениетінің ерекшеліктері, 3 кр.
            Қазақ қоғамының мәдениеті және әлеуметтік-саяси ойы, 3 кр.
            Балалық шақ антропологиясы, 3 кр.
            Антикалық философия, 1 кр.
            Қазақтарда балалық шақтың субмәдениеті, 3 кр.
            Этнос және мәдениет, 3 кр.
            Қазақ қоғамының мәдениеті және әлеуметтік-саяси ойы, 3 кр.
            Мәдениет тарихы жүйесіндегі аңыз және ритуал, 3 кр.
            Қазақстан халықтарының тарихы және мәдениеті, 3 кр.
            Әлемдік діндер тарихы, 4 кр.
            Мұражайтану, 3 кр.
            Музей ісі және ескерткіштерді қорғау, 3 кр.
            М.Ж.Копеевтің, С.Торайғыровтың және Ж.Аймауытовтың шығармашылығындағы этикалық және эстетикалық, 3 кр.
            Тенгриандық көшпелі мәдениеттің негізі ретінде, 3 кр.
            Дінтану, 4 кр.
            Мәдениет және гендер, 3 кр.
            Балалық шақ антропологиясы, 3 кр.
            Мәдениет кәсіпкерлігі, 3 кр.
            Педагогика және психология, 3 кр.
            Мәдениет әлеуметтануы, 3 кр.
            Психология, 3 кр.
            Педагогика және психология, 3 кр.
            Тәңіршілдік мәдениеті, 3 кр.
            Тенгриандық көшпелі мәдениеттің негізі ретінде, 3 кр.
            Дінтану, 4 кр.
            Әлемдік діндер тарихы, 4 кр.
            Ежелгі әлем мәдениеті, 3 кр.
            Архаикалық мәдениет адамзат мәдениетінің бастауы ретінде, 3 кр.
            Антика мәдениеті, 3 кр.
            Ежелгі Грекия мәдениеті, 3 кр.
            Мәдениет әлеуметтануы, 3 кр.
            Социомәдениет зерттеулерінің теориясы мен әдістемесі, 3 кр.
            Ортағасырлық мәдениет, 3 кр.
            Ортағасыр кезеңінің мәдениеті, 3 кр.
            Мұражайтану, 3 кр.
            Музей ісі және ескерткіштерді қорғау, 3 кр.
            Қазақстан халықтарының тарихы және мәдениеті, 3 кр.
            Мәдениет кәсіпкерлігі, 3 кр.
            Тәңіршілдік мәдениеті, 3 кр.
            Тенгриандық көшпелі мәдениеттің негізі ретінде, 3 кр.
            Қайта Өрлеу және Жаңа заман мәдениеті, 4 кр.
            Ренессанс және Жаңа заман мәдениеті, 4 кр.
            Қазақтарда балалық шақтың субмәдениеті, 3 кр.
            Этнос және мәдениет, 3 кр.
            М.Ж.Копеевтің, С.Торайғыровтың және Ж.Аймауытовтың шығармашылығындағы этикалық және эстетикалық, 3 кр.
            Мәдениет тарихы жүйесіндегі аңыз және ритуал, 3 кр.
            Қазақ қоғамының мәдениеті және әлеуметтік-саяси ойы, 3 кр.
            Қазақ мәдениетіндегі дәстүрлер мен инновациялар, 3 кр.
            Қазіргі заман мәдениеті, 3 кр.
            Модерн мәдениеті, 3 кр.
            Мәдениет және гендер, 3 кр.
            Балалық шақ антропологиясы, 3 кр.
            Педагогика, 3 кр.
            Дінтану, 4 кр.
            Әлемдік діндер тарихы, 4 кр.
            Ежелгі әлем мәдениеті, 3 кр.
            Архаикалық мәдениет адамзат мәдениетінің бастауы ретінде, 3 кр.
            Антика мәдениеті, 3 кр.
            Ежелгі Грекия мәдениеті, 3 кр.
            Мәдениет әлеуметтануы, 3 кр.
            Социомәдениет зерттеулерінің теориясы мен әдістемесі, 3 кр.
            Ортағасырлық мәдениет, 3 кр.
            Ортағасыр кезеңінің мәдениеті, 3 кр.
            Мұражайтану, 3 кр.
            Музей ісі және ескерткіштерді қорғау, 3 кр.
            Қазақстан халықтарының тарихы және мәдениеті, 3 кр.
            Мәдениет кәсіпкерлігі, 3 кр.
            Тәңіршілдік мәдениеті, 3 кр.
            Тенгриандық көшпелі мәдениеттің негізі ретінде, 3 кр.
            Қайта Өрлеу және Жаңа заман мәдениеті, 4 кр.
            Ренессанс және Жаңа заман мәдениеті, 4 кр.
            Қазақтарда балалық шақтың субмәдениеті, 3 кр.
            Этнос және мәдениет, 3 кр.
            М.Ж.Копеевтің, С.Торайғыровтың және Ж.Аймауытовтың шығармашылығындағы этикалық және эстетикалық, 3 кр.
            Мәдениет тарихы жүйесіндегі аңыз және ритуал, 3 кр.
            Қазақ қоғамының мәдениеті және әлеуметтік-саяси ойы, 3 кр.
            Қазақ мәдениетіндегі дәстүрлер мен инновациялар, 3 кр.
            Қазіргі заман мәдениеті, 3 кр.
            Модерн мәдениеті, 3 кр.
            Мәдениет және гендер, 3 кр.
            Балалық шақ антропологиясы, 3 кр.
            Ежелгі әлем мәдениеті, 3 кр.
            Ежелгі Грекия мәдениеті, 3 кр.
            Архаикалық мәдениет адамзат мәдениетінің бастауы ретінде, 3 кр.
            Дінтану, 4 кр.
            Әлемдік діндер тарихы, 4 кр.
            Антика мәдениеті, 3 кр.
            Мәдениет әлеуметтануы, 3 кр.
            Социомәдениет зерттеулерінің теориясы мен әдістемесі, 3 кр.
            Музей ісі және ескерткіштерді қорғау, 3 кр.
            Ортағасырлық мәдениет, 3 кр.
            Мәдениет кәсіпкерлігі, 3 кр.
            Ортағасыр кезеңінің мәдениеті, 3 кр.
            Тенгриандық көшпелі мәдениеттің негізі ретінде, 3 кр.
            Мұражайтану, 3 кр.
            Қайта Өрлеу және Жаңа заман мәдениеті, 4 кр.
            Қазақстан халықтарының тарихы және мәдениеті, 3 кр.
            М.Ж.Копеевтің, С.Торайғыровтың және Ж.Аймауытовтың шығармашылығындағы этикалық және эстетикалық, 3 кр.
            Тәңіршілдік мәдениеті, 3 кр.
            Қазақ мәдениетіндегі дәстүрлер мен инновациялар, 3 кр.
            Ренессанс және Жаңа заман мәдениеті, 4 кр.
            Балалық шақ антропологиясы, 3 кр.
            Қазақтарда балалық шақтың субмәдениеті, 3 кр.
            Этнос және мәдениет, 3 кр.
            Мәдениет тарихы жүйесіндегі аңыз және ритуал, 3 кр.
            Қазақ қоғамының мәдениеті және әлеуметтік-саяси ойы, 3 кр.
            Қазіргі заман мәдениеті, 3 кр.
            Модерн мәдениеті, 3 кр.
            Мәдениет және гендер, 3 кр.
            Мәдениет әлеуметтануы, 3 кр.
            Ортағасырлық мәдениет, 3 кр.
            Ортағасырлық кезіңінің мәдениеті, 3 кр.
            Социомәдениет зерттеулерінің теориясы мен әдістемесі., 3 кр.
            Патенттану және ғылыми зерттеулер негіздері, 3 кр.
            Мобильді қосымшаларды әзірлеу, 3 кр.
            Компьютерлік графика негіздері, 3 кр.
            Жеке ғимараттарды жобалау және тұрғызу негіздері, 3 кр.
            Су тазарту техникасы және технологиясы, 3 кр.
            Ландшафтық дизайн, 3 кр.
            Шетел және ұлттық тағамдар технологиясы, 3 кр.
            Кинология негіздері, 3 кр.
            Ғылым және жаңа технологиялар тарихы, 3 кр.
            Сапа менеджментінің біріктірілген жүйелері, 3 кр.
            Технологиялық инжиниринг, 3 кр.
            Музыкалық аспап/домбыра/фортепиано/ баян, 3 кр.
            Қазіргі ақпараттық қоғам және жаһандану, 3 кр.
            Шығыс тілі (қытай тілі), 3 кр.
            Шешендік өнер, 3 кр.
            Оқығаны туралы stand up, 3 кр.
            Көшбасшылық психологиясы және персоналды басқару, 3 кр.
            Кәсіби-қолданбалы дене даярлығы, 3 кр.
            Спичрайтинг, 3 кр.
            Киберқауіпсіздік және заманауи мобильдік құрылғылардағы қолданушы ақпаратын қорғау, 3 кр.
            Нанотехнологиялардың физикалық негіздері, 3 кр.
            Экотехнологиялар және болашақ энергия, 3 кр.
            Дүниежүзілік мұра және халықаралық туризм, 3 кр.
            Су және отын химиясы, 3 кр.
            Тайм-менеджменті, 3 кр.
            Басқару есебі, 3 кр.
            Креативті кәсіпкерлік, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы, 3 кр.
            Энергия сақтау және энергия аудит, 3 кр.
            Заманауи әлемдегі байланыс және ақпарат, 3 кр.
            Энергоменеджмент және инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Спичрайтинг, 3 кр.
            Көпшілік алдында сөз сөйлеу негіздері мен технологиялары, 3 кр.
            Еуропа тілі (француз тілі), 3 кр.
            Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу және кәсіби тіл әдебі, 3 кр.
            Арнайы мақсаттағы шетел тілі, 3 кр.
            Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, 3 кр.
            Қайта Өрлеу және Жаңа заман мәдениеті, 3 кр.
            Ренессанс және Жаңа заман мәдениеті, 3 кр.
            Қазіргі заман мәдениеті, 3 кр.
            Модерн мәдениеті, 3 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Start up жобаларының экономикалық негіздемелері, 2 кр.
            Бизнес-жоспарлау және жобалау, 2 кр.
            Маркетинг және брендинг, 2 кр.
            Экологиялық менеджмент, 2 кр.
            Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, 3 кр.
            Басқару есебі, 3 кр.
            Тиімді сату техникасы, 3 кр.
            Нанотехнологиялардың физикалық негіздері, 3 кр.
            Экотехнологиялар және болашақ энергия, 3 кр.
            Дүниежүзілік мұра және халықаралық туризм, 3 кр.
            Модерн мәдениеті, 3 кр.
            Ортағасырлық мәдениет, 3 кр.
            Постмодернизм эстетикасы, 3 кр.
            Қазақ қоғамының мәдениеті және әлеуметтік-саяси ойы, 3 кр.
            Архаикалық мәдениет адамзат мәдениетінің бастауы ретінде, 3 кр.
            Ежелгі Грекия мәдениеті, 3 кр.
            Ежелгі әлем мәдениеті, 3 кр.
            Өнердің феноменологиясы: постмодернизм, 3 кр.
            Мәдениет және гендер, 3 кр.
            Кәсіпкерлік құқығы, 2 кр.
            Антика мәдениеті, 3 кр.
            Мәдениет әлеуметтануы, 3 кр.
            Социомәдениет зерттеулерінің теориясы мен әдістемесі, 3 кр.
            Музей ісі және ескерткіштерді қорғау, 3 кр.
            Ортағасырлық мәдениет, 3 кр.
            Мәдениет кәсіпкерлігі, 3 кр.
            Ортағасыр кезеңінің мәдениеті, 3 кр.
            Тенгриандық көшпелі мәдениеттің негізі ретінде, 3 кр.
            Мұражайтану, 3 кр.
            Қайта Өрлеу және Жаңа заман мәдениеті, 3 кр.
            Қазақстан халықтарының тарихы және мәдениеті, 3 кр.
            М.Ж.Копеевтің, С.Торайғыровтың және Ж.Аймауытовтың шығармашылығындағы этикалық және эстетикалық, 3 кр.
            Тәңіршілдік мәдениеті, 3 кр.
            Қазақ мәдениетіндегі дәстүрлер мен инновациялар, 3 кр.
            Ренессанс және Жаңа заман мәдениеті, 3 кр.
            Балалық шақ антропологиясы, 3 кр.
            Мәдениет тарихы жүйесіндегі аңыз және ритуал, 3 кр.
            Қазіргі заман мәдениеті, 3 кр.
            Мәдениет әлеуметтануы, 3 кр.
            Ортағасырлық кезіңінің мәдениеті, 3 кр.
            Социомәдениет зерттеулерінің теориясы мен әдістемесі., 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Мәдениет және гендер, 3 кр.
            Балалық шақ антропологиясы, 3 кр.
            Мәдениет және гендер, 3 кр.
            Қайта Өрлеу және Жаңа заман мәдениеті, 4 кр.
            Мобильді қосымшаларды әзірлеу, 3 кр.
            Киберқауіпсіздік және заманауи мобильдік құрылғылардағы қолданушы ақпаратын қорғау, 3 кр.
            Мәдениет әлеуметтануы мен психологиясы, 3 кр.
            Қайта Өрлеу және Жаңа заман мәдениеті, 4 кр.
            Компьютерлік графика негіздері, 3 кр.
            Жеке ғимараттарды жобалау және тұрғызу негіздері, 3 кр.
            Су тазарту техникасы және технологиясы, 3 кр.
            Ландшафтық дизайн, 3 кр.
            Шетел және ұлттық тағамдар технологиясы, 3 кр.
            Кинология негіздері, 3 кр.
            Музыкалық аспап/домбыра/фортепиано/ баян, 3 кр.
            Қазіргі ақпараттық қоғам және жаһандану, 3 кр.
            Шығыс тілі (қытай тілі), 3 кр.
            Еуропа тілі (француз тілі), 3 кр.
            Шешендік өнер, 3 кр.
            Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу және кәсіби тіл әдебі, 3 кр.
            Оқығаны туралы stand up, 3 кр.
            Көшбасшылық психологиясы және персоналды басқару, 3 кр.
            Кәсіби-қолданбалы дене даярлығы, 3 кр.
            Ғылым және жаңа технологиялар тарихы, 3 кр.
            Арнайы мақсаттағы шетел тілі, 3 кр.
            Сапа менеджментінің біріктірілген жүйелері, 3 кр.
            Технологиялық инжиниринг, 3 кр.
            Патенттану және ғылыми зерттеулер негіздері, 3 кр.
            Су және отын химиясы, 3 кр.
            Тайм-менеджменті, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы, 3 кр.
            Энергия сақтау және энергия аудит, 3 кр.
            Заманауи әлемдегі байланыс және ақпарат, 3 кр.
            Энергоменеджмент және инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Қазақстанның заманауи мәдениетіндегі құндылықтар трансформациясы, 3 кр.
            3D-модельдеу негіздері, 3 кр.
            Заманауи техниканын материалдары, 3 кр.
            Ертіс бойындағы Павлодарлық металлургия, 3 кр.
            Мәдениет және гендер, 3 кр.
            Ренессанс және Жаңа заман мәдениеті, 3 кр.
            Қайта Өрлеу және Жаңа заман мәдениеті, 3 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 3 кр.
            Start up жобаларының экономикалық негіздемелері, 2 кр.
            Бизнес-жоспарлау және жобалау, 2 кр.
            Қазіргі заман мәдениеті, 3 кр.
            Модерн мәдениеті, 3 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Ортағасырлық мәдениет, 3 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 3 кр.
            Экологиялық менеджмент, 2 кр.
            Ежелгі Грекия мәдениеті, 3 кр.
            Модерн мәдениеті, 3 кр.
            Өнердің феноменологиясы: постмодернизм, 3 кр.
            Постмодернизм эстетикасы, 3 кр.
            Қазақ қоғамының мәдениеті және әлеуметтік-саяси ойы, 3 кр.
            Архаикалық мәдениет адамзат мәдениетінің бастауы ретінде, 3 кр.
            Ежелгі әлем мәдениеті, 3 кр.
            Музей ісі және ескерткіштерді қорғау, 3 кр.
            Мәдениет кәсіпкерлігі, 4 кр.
            Мәдениет және гендер, 3 кр.
            Тенгриандық көшпелі мәдениеттің негізі ретінде, 3 кр.
            Қайта Өрлеу және Жаңа заман мәдениеті, 3 кр.
            Кәсіпкерлік құқығы, 2 кр.
            Антика мәдениеті, 3 кр.
            Мәдениет әлеуметтануы мен психологиясы, 3 кр.
            М.Ж.Копеевтің, С.Торайғыровтың және Ж.Аймауытовтың шығармашылығындағы этикалық және эстетикалық, 3 кр.
            Ортағасырлық мәдениет, 3 кр.
            Қазақ мәдениетіндегі дәстүрлер мен инновациялар, 3 кр.
            Ортағасыр кезеңінің мәдениеті, 3 кр.
            Балалық шақ антропологиясы, 3 кр.
            Мұражайтану, 3 кр.
            Қазақстан халықтарының тарихы және мәдениеті, 4 кр.
            Тәңіршілдік мәдениеті, 3 кр.
            Ренессанс және Жаңа заман мәдениеті, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Мәдениет тарихы жүйесіндегі аңыз және ритуал, 3 кр.
            Қазіргі заман мәдениеті, 3 кр.
            Балалық шақ антропологиясы, 3 кр.
            Ортағасырлық кезіңінің мәдениеті, 3 кр.
            Социомәдениет зерттеулерінің теориясы мен әдістемесі., 3 кр.
            Мәдениет және гендер, 3 кр.
            Мәдениет әлеуметтануы мен психологиясы, 3 кр.
            Өнердің феноменологиясы: постмодернизм, 3 кр.
            Постмодернизм эстетикасы, 3 кр.
            Мұражай және көрке қызметінің технологиялары, 3 кр.
            Мәдени туризм, 3 кр.
            ҚР мәдени саясаты, 3 кр.
            Мәдениет әлеуметтануы, 3 кр.
            ҚР мәдени саясаты, 3 кр.
            Мәдени туризм, 3 кр.
            Мұражай және көрке қызметінің технологиялары, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Социомәдениет зерттеулерінің теориясы мен әдістемесі, 3 кр.
            Қазақ мәдениетіндегі дәстүрлер мен инновациялар, 4 кр.
            Қазақ ағартушыларының еңбектеріндегі мәдениет идеялары, 3 кр.
            Қазақ халқының дәстүрлі рухани мәдениеті, 3 кр.
            Мәдениеттану оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Қолданбалы мәдениеттану, 3 кр.
            Постмодернизм эстетикасы, 4 кр.
            Модерн мәдениеті, 3 кр.
            Риторика және шешендік өнер, 3 кр.
            Антикалық философия, 3 кр.
            Мәдениеттанудың қазіргі заманғы зерттеу бағдарламалары мен оқыту әдістемесі, 4 кр.
            Постмодернизм эстетикасы, 3 кр.
            Модерн мәдениеті, 3 кр.
            Қазақ мәдениетіндегі дәстүрлер мен инновациялар, 3 кр.
            Риторика және шешендік өнер, 3 кр.
            Қазақ ағартушыларының еңбектеріндегі мәдениет идеялары, 3 кр.
            Мәдениеттанудың қазіргі заманғы зерттеу бағдарламалары мен оқыту әдістемесі, 4 кр.
            Антика мәдениеті, 3 кр.
            Қолданбалы мәдениеттану, 4 кр.
            Дүниежүзілік көркемдік мәдениет, 4 кр.
            Көркем мәдениеттің тарихы, 4 кр.
            Логика, 3 кр.
            Логика және ойлау, 3 кр.
            Философияның тарихы, 3 кр.
            Философияның негізгі тарихи типтері, 3 кр.
            Риторика және шешендік өнер, 3 кр.
            Антикалық философия, 3 кр.
            Қолданбалы мəдениеттану: мəдениет менеджменті, 4 кр.
            Мәдениет және кәсіп этикасы, 4 кр.
            Постмодерн және мәдениет, 3 кр.
            Нонклассиканың паракатегориялары, 3 кр.
            Постмодернизм эстетикасы, 4 кр.
            Өнердің феноменологиясы: постмодернизм, 4 кр.
            Мəдениеттегі коммуникациялар, 3 кр.
            Мәдени аралық коммуникациялардың теориясы және практикасы, 3 кр.
            Дүниежүзілік көркемдік мәдениет, 4 кр.
            Көркем мәдениеттің тарихы, 4 кр.
            Логика, 3 кр.
            Логика және ойлау, 3 кр.
            Философияның тарихы, 3 кр.
            Философияның негізгі тарихи типтері, 3 кр.
            Риторика және шешендік өнер, 3 кр.
            Антикалық философия, 3 кр.
            Қолданбалы мəдениеттану: мəдениет менеджменті, 4 кр.
            Мәдениет және кәсіп этикасы, 4 кр.
            Постмодерн және мәдениет, 3 кр.
            Нонклассиканың паракатегориялары, 3 кр.
            Постмодернизм эстетикасы, 4 кр.
            Өнердің феноменологиясы: постмодернизм, 4 кр.
            Мəдениеттегі коммуникациялар, 3 кр.
            Мәдени аралық коммуникациялардың теориясы және практикасы, 3 кр.
            Көркем мәдениеттің тарихы, 4 кр.
            Логика және ойлау, 3 кр.
            Философияның тарихы, 3 кр.
            Философияның негізгі тарихи типтері, 3 кр.
            Антикалық философия, 3 кр.
            Мәдениет және кәсіп этикасы, 4 кр.
            Дүниежүзілік көркемдік мәдениет, 4 кр.
            Нонклассиканың паракатегориялары, 3 кр.
            Логика, 3 кр.
            Өнердің феноменологиясы: постмодернизм, 4 кр.
            Риторика және шешендік өнер, 3 кр.
            Мəдениеттегі коммуникациялар, 3 кр.
            Қолданбалы мəдениеттану: мəдениет менеджменті, 4 кр.
            Постмодерн және мәдениет, 3 кр.
            Постмодернизм эстетикасы, 4 кр.
            Мәдени аралық коммуникациялардың теориясы және практикасы, 3 кр.
            Риторика және шешендік өнер, 3 кр.
            Мəдениеттегі коммуникациялар, 3 кр.
            Қолданбалы мəдениеттану: мəдениет менеджменті, 4 кр.
            Постмодерн және мәдениет, 3 кр.
            Антикалық философия, 3 кр.
            Логика, 3 кр.
            Нонклассиканың паракатегориялары, 3 кр.
            Мәдениет және кәсіп этикасы, 4 кр.
            Дүниежүзілік көркемдік мәдениет, 4 кр.
            Дінтану, 4 кр.
            Әлемдік діндер тарихы, 4 кр.
            Көркем мәдениеттің тарихы, 4 кр.
            Логика және ойлау, 3 кр.
            Философияның тарихы, 3 кр.
            Философияның негізгі тарихи типтері, 3 кр.
            Мәдени аралық коммуникациялардың теориясы және практикасы, 3 кр.
            Постмодернизм эстетикасы, 4 кр.
            Постмодернизм эстетикасы, 4 кр.
            Мəдениеттегі коммуникациялар, 3 кр.
            Антикалық философия, 3 кр.
            Риторика және шешендік өнер, 3 кр.
            Қолданбалы мəдениеттану: мəдениет менеджменті, 4 кр.
            Постмодерн және мәдениет, 3 кр.
            Нонклассиканың паракатегориялары, 3 кр.
            Мәдениет және кәсіп этикасы, 4 кр.
            Логика, 3 кр.
            Дүниежүзілік көркемдік мәдениет, 4 кр.
            Дінтану, 4 кр.
            Әлемдік діндер тарихы, 4 кр.
            Көркем мәдениеттің тарихы, 4 кр.
            Логика және ойлау, 3 кр.
            Философияның тарихы, 3 кр.
            Философияның негізгі тарихи типтері, 3 кр.
            Мәдени аралық коммуникациялардың теориясы және практикасы, 3 кр.
            Мәдениет саласындағы PR технологиялар, 3 кр.
            Іскери мәдениеттегі коммуникациялар, 3 кр.
            Арт-мәдениеттің негіздері, 3 кр.
            Әлеуметтік-мәдени жобалаудың инновациялық технологиялары, 3 кр.
            Медиамәдениет теориясы мен тарихы, 4 кр.
            Теледидар мәдениеті, 4 кр.
            Медиамәдениет теориясы мен тарихы, 4 кр.
            Теледидар мәдениеті, 4 кр.
            Арт-мәдениеттің негіздері, 3 кр.
            Әлеуметтік-мәдени жобалаудың инновациялық технологиялары, 3 кр.
            Іскери мәдениеттегі коммуникациялар, 3 кр.
            Мәдениет саласындағы PR технологиялар, 3 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb