Қателік
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Көшбасшылық психологиясы, 3 кр.
            Тұлға психологиясы, 3 кр.
            Қоғамдағы және саясаттағы көшбасшылық, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау, 2 кр.
            Саясаттану, 1 кр.
            Маркетинг және брендинг, 1 кр.
            Әлеуметтану, 1 кр.
            Психология (көшбасшылық), 2 кр.
            Тұлға психологиясы, 2 кр.
            Қоғамдағы және саясаттағы көшбасшылық, 1 кр.
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау, 2 кр.
            Мәдениеттану, 1 кр.
            Мәдениет тарихы, 1 кр.
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Вагондар мен контейнерлер, 3 кр.
            Автомобиль және трактор құрылысы, 3 кр.
            Автомобиль және трактор құрылысы, 3 кр.
            Конвейерлік көлік, 3 кр.
            Конвейерлік көлік, 3 кр.
            Тепловоздар, 3 кр.
            Көтергіш-тасымал машиналары, 3 кр.
            Жол қозғалысын ұйымдастыру және қауіпсіздігі, 2 кр.
            Жол қозғалысын ұйымдастыру және қауіпсіздігі, 2 кр.
            Қаланың көліктік жобалауы, 2 кр.
            Қаланың көліктік жобалауы, 2 кр.
            Вагон шаруашылығы, 2 кр.
            Локомотив шаруашылығы, 2 кр.
            ЭЖҚ автоматты тежегіштері, 2 кр.
            ЭЖҚ автоматты тежегіштері, 2 кр.
            Көлік құралдары мен көлік қызметін лицензиялау және сертификаттау, 2 кр.
            Көлік құралдары мен көлік қызметін лицензиялау және сертификаттау, 2 кр.
            Жүк пен жолаушыларды кедендік заңдастыру, 2 кр.
            Жүк пен жолаушыларды кедендік заңдастыру, 2 кр.
            ҚР темір жолының техникалық пайдалану ережелері, 2 кр.
            ҚР темір жолының техникалық пайдалану ережелері, 2 кр.
            Автомобиль мен трактордың электрлік құрал-жабдығы, 2 кр.
            Автомобиль мен трактордың электрлік құрал-жабдығы, 2 кр.
            Жылжымалы құрамның электрлік жетегі мен электрлік құрал - жабдығы, 2 кр.
            Жылжымалы құрамның электрлік жетегі мен электрлік құрал - жабдығы, 2 кр.
            Тепловоз қуатын электрлік беру жүйесі, 2 кр.
            Тепловоз қуатын электрлік беру жүйесі, 2 кр.
            ІЖМ микропроцессорлық басқару, 2 кр.
            ІЖМ микропроцессорлық басқару, 2 кр.
            Мамандыққа кіріспе, 1 кр.
            Ғылым және техника тарихы, 1 кр.
            Инженерлік психологиясы, 3 кр.
            Патенттану және ғылыми зерттеулер негіздері, 3 кр.
            Көлік саласындағы ЭЕМ қолданбалы бағдарламалары, 4 кр.
            Машиналарды автоматты жобалау негіздері, 4 кр.
            Жобалау негіздері, 2 кр.
            Жоғары математика, 2 кр.
            Жүргізушілерді дайындайтын әдістемелік негіздері, 3 кр.
            Біртұтас көлік жүйесі, 3 кр.
            Термодинамика және жылуалмасу, 2 кр.
            Жылу сорғыштары, 2 кр.
            Қолданбалы материалдар, 3 кр.
            Композициялық материалдар, 3 кр.
            Еңбек қорғау, 2 кр.
            Қауіпті жүктерді тасу қауіпсіздігі, 2 кр.
            Жол қозғалысын ұйымдастыру техникалық құралдар, 2 кр.
            Көлік техникасының құрылымдық қауіпсіздігі, 2 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Офистік және құжаттық жұмыс негіздері, 2 кр.
            Мемлекеттік тілде іс жүргізу, 2 кр.
            Кәсіби қазақ тілі, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Жүк пен жолаушыларды кедендік заңдастыру, 2 кр.
            Жүк пен жолаушыларды кедендік заңдастыру, 2 кр.
            Жүк пен жолаушыларды кедендік заңдастыру, 3 кр.
            Көлік саласындағы ЭЕМ қолданбалы бағдарламалары, 4 кр.
            Жылжымалы құрамның электрлік жетегі мен электрлік құрал - жабдығы, 3 кр.
            Вагондар мен контейнерлер, 3 кр.
            Конвейерлік көлік, 3 кр.
            Жол қозғалысын ұйымдастыру және қауіпсіздігі, 3 кр.
            Локомотив шаруашылығы, 3 кр.
            Қаланың көліктік жобалауы, 3 кр.
            Вагон шаруашылығы, 3 кр.
            Тепловоздар, 3 кр.
            Көтергіш-тасымал машиналары, 3 кр.
            ЭЖҚ автоматты тежегіштері, 3 кр.
            Жүк пен жолаушыларды кедендік заңдастыру, 3 кр.
            ҚР темір жолының техникалық пайдалану ережелері, 3 кр.
            Тепловоз қуатын электрлік беру жүйесі, 3 кр.
            ІЖМ микропроцессорлық басқару, 3 кр.
            Автомобиль мен трактордың электрлік құрал-жабдығы, 3 кр.
            ІЖМ микропроцессорлық басқару, 3 кр.
            Автомобиль және трактор құрылысы, 3 кр.
            Жүк пен жолаушыларды кедендік заңдастыру, 3 кр.
            Көлік құралдары мен көлік қызметін лицензиялау және сертификаттау, 3 кр.
            Мамандыққа кіріспе, 1 кр.
            Ғылым және техника тарихы, 1 кр.
            Инженерлік психологиясы, 3 кр.
            Патенттану және ғылыми зерттеулер негіздері, 3 кр.
            Көлік саласындағы ЭЕМ қолданбалы бағдарламалары, 3 кр.
            Машиналарды автоматты жобалау негіздері, 3 кр.
            Жобалау негіздері, 2 кр.
            Жоғары математика, 2 кр.
            Жүргізушілерді дайындайтын әдістемелік негіздері, 3 кр.
            Біртұтас көлік жүйесі, 3 кр.
            Автомобиль және трактор құрылысы, 3 кр.
            Конвейерлік көлік, 3 кр.
            Жол қозғалысын ұйымдастыру және қауіпсіздігі, 3 кр.
            Қаланың көліктік жобалауы, 3 кр.
            ЭЖҚ автоматты тежегіштері, 3 кр.
            Термодинамика және жылуалмасу, 3 кр.
            Жылу сорғыштары, 3 кр.
            Қолданбалы материалдар, 3 кр.
            Композициялық материалдар, 3 кр.
            Көлік құралдары мен көлік қызметін лицензиялау және сертификаттау, 3 кр.
            Жүк пен жолаушыларды кедендік заңдастыру, 3 кр.
            ҚР темір жолының техникалық пайдалану ережелері, 3 кр.
            Еңбек қорғау, 3 кр.
            Қауіпті жүктерді тасу қауіпсіздігі, 3 кр.
            Жол қозғалысын ұйымдастыру техникалық құралдар, 2 кр.
            Көлік техникасының құрылымдық қауіпсіздігі, 2 кр.
            Автомобиль мен трактордың электрлік құрал-жабдығы, 3 кр.
            Жылжымалы құрамның электрлік жетегі мен электрлік құрал - жабдығы, 3 кр.
            Тепловоз қуатын электрлік беру жүйесі, 3 кр.
            Конвейерлік көлік, 3 кр.
            Термодинамика және жылуалмасу, 2 кр.
            Көлік құралдары мен көлік қызметін лицензиялау және сертификаттау, 2 кр.
            Студенттердің оқу-зерттеулік жұмыстары, 2 кр.
            Көлік саласында еңбек қорғау, 3 кр.
            Еңбек қорғау, 3 кр.
            Мамандыққа кіріспе. Көлік түрлері, 3 кр.
            Ғылым және техника тарихы, 3 кр.
            Сызба геометриясы және инженерлік графика, 4 кр.
            Машинақұрылыс сызу, 4 кр.
            Композициялық материалдар, 3 кр.
            Композициялық материалдар, 3 кр.
            Химия және материалтану. КМТ, 4 кр.
            Химия және металлтану, 4 кр.
            Қолданбалы материалдар, 3 кр.
            Көлік саласындағы ЭЕМ қолданбалы бағдарламалары, 4 кр.
            Машиналарды автоматты жобалау негіздері, 4 кр.
            Термодинамика және жылу алмасу. Сұйық пен газ механикасы, 4 кр.
            Жылу сорғыштары, 4 кр.
            Мұнай және газ химиясы, 3 кр.
            Машиналарды есептеу және жобалау негіздері, 3 кр.
            Патенттану және ғылыми зерттеулер негіздері, 3 кр.
            Интеллектуалдық меншік құқұғы, 3 кр.
            Көлік саласында еңбек қорғау, 3 кр.
            Қауіпті жүктерді тасу қауіпсіздігі, 3 кр.
            Композициялық материалдар, 3 кр.
            Көліктегі экономика және менеджмент, 3 кр.
            Машина өндірісінің негіздері. Метрология және стандарттау, 4 кр.
            Өндірісті ұйымдастыру, 3 кр.
            Автоматтандырылғын өндіріс, 4 кр.
            Көліктік машиналардың автоматтық жүйесі, 3 кр.
            Мамандыққа кіріспе. Көлік түрлері, 3 кр.
            Ғылым және техника тарихы, 3 кр.
            Сызба геометриясы және инженерлік графика, 4 кр.
            Машинақұрылыс сызу, 4 кр.
            Көлік саласындағы ЭЕМ қолданбалы бағдарламалары, 4 кр.
            Машиналарды автоматты жобалау негіздері, 4 кр.
            Мұнай және газ химиясы, 4 кр.
            Автоматтандырылғын өндіріс, 4 кр.
            Металлтану, 4 кр.
            Материалтану және конструкциялық материалдар технологиясы, 4 кр.
            Студенттердің оқу-зерттеулік жұмыстары, 3 кр.
            Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы, 3 кр.
            Жер көліктік техникасының құрылысы, 3 кр.
            Инженерлік психологиясы, 3 кр.
            Интеллектуалды көлік жуйелері, 4 кр.
            Патенттану және ғылыми зерттеулер негіздері, 3 кр.
            Қолданбалы материалдар, 3 кр.
            Механика негіздері, 4 кр.
            Интеллектуалдық меншік құқұғы, 3 кр.
            Көлік саласында еңбек қорғау, 3 кр.
            Қауіпті жүктерді тасу қауіпсіздігі, 3 кр.
            Көліктегі экономика және менеджмент, 3 кр.
            Көлік техникасының динамикасы, 3 кр.
            Өндірісті ұйымдастыру, 3 кр.
            Көліктік машиналардың автоматтық жүйесі, 3 кр.
            Мамандыққа кіріспе. Көлік түрлері, 3 кр.
            Ғылым және техника тарихы, 3 кр.
            Сызба геометриясы және инженерлік графика, 4 кр.
            Машинақұрылыс сызу, 4 кр.
            Химия және металлтану, 4 кр.
            Химия және материалтану. КМТ, 4 кр.
            Көлік саласындағы ЭЕМ қолданбалы бағдарламалары, 4 кр.
            Машиналарды автоматты жобалау негіздері, 4 кр.
            Жер көліктік техникасының құрылысы, 4 кр.
            Мұнай және газ химиясы, 3 кр.
            Механика негіздері, 3 кр.
            Инженерлік психологиясы, 3 кр.
            Автоматтандырылғын өндіріс, 4 кр.
            Интеллектуалды көлік жуйелері, 4 кр.
            Патенттану және ғылыми зерттеулер негіздері, 3 кр.
            Интеллектуалдық меншік құқұғы, 3 кр.
            Өндірісті ұйымдастыру, 3 кр.
            Көліктегі экономика және менеджмент, 3 кр.
            Көлік саласында еңбек қорғау, 3 кр.
            Қауіпті жүктерді тасу қауіпсіздігі, 3 кр.
            Көліктік машиналардың автоматтық жүйесі, 3 кр.
            Композициялық материалдар, 3 кр.
            Композициялық материалдар, 3 кр.
            Қолданбалы материалдар, 3 кр.
            Термодинамика және жылу алмасу. Сұйық пен газ механикасы, 4 кр.
            Жылу сорғыштары, 4 кр.
            Машиналарды есептеу және жобалау негіздері, 3 кр.
            Машина өндірісінің негіздері. Метрология және стандарттау, 4 кр.
            Автоматтық басқару теориясының негіздері, 3 кр.
            Автоматтық басқару теориясының негіздері, 3 кр.
            Біртұтас көлік жүйесі, 3 кр.
            Инженерлік психологиясы, 3 кр.
            Жер көліктік техникасының құрылысы, 4 кр.
            Интеллектуалды көлік жуйелері, 4 кр.
            Механика негіздері, 3 кр.
            Біртұтас көлік жүйесі, 3 кр.
            Инженерлік психологиясы, 3 кр.
            Мамандыққа кіріспе. Көлік түрлері, 3 кр.
            Ғылым және техника тарихы, 3 кр.
            Машинақұрылыс сызу, 4 кр.
            Сызба геометриясы және инженерлік графика, 4 кр.
            Машиналарды автоматты жобалау негіздері, 4 кр.
            Көлік саласындағы ЭЕМ қолданбалы бағдарламалары, 4 кр.
            Теориялық механика, 4 кр.
            Автоматтандырылғын өндіріс, 4 кр.
            Конструкциялық материалдар, 4 кр.
            Материалтану және конструкциялық материалдар технологиясы, 4 кр.
            Көлік құралдарының құрылыс негізі, 3 кр.
            Гидропневматикалық машиналар және жетектер, 3 кр.
            Интеллектуалды көлік жуйелері, 4 кр.
            Сұйықтық пен газ механикасы, гидро- және пневможетек, 3 кр.
            Қолданбалы материалдар, 3 кр.
            Жер көліктік техникасының құрылысы, 3 кр.
            Интеллектуалдық меншік құқұғы, 3 кр.
            Патенттану және ғылыми зерттеулер негіздері, 3 кр.
            Қауіпті жүктерді тасу қауіпсіздігі, 3 кр.
            Механика негіздері, 4 кр.
            Көліктегі экономика және менеджмент, 3 кр.
            Көлік саласында еңбек қорғау, 3 кр.
            Көлік техникасының динамикасы, 3 кр.
            Өндірісті ұйымдастыру, 3 кр.
            Автоматтық басқару теориясының негіздері, 3 кр.
            Композициялық материалдар, 3 кр.
            Компьютерлік графика негіздері, 3 кр.
            Жеке ғимараттарды жобалау және тұрғызу негіздері, 3 кр.
            Суды тазарту технологиясы, 3 кр.
            Ландшафтық дизайн, 3 кр.
            Шетел және ұлттық тағамдар технологиясы, 3 кр.
            Кинология негіздері, 3 кр.
            Музыкалық аспап/домбыра/фортепиано/ баян, 3 кр.
            Қазіргі ақпараттық қоғам және жаһандану, 3 кр.
            Шығыс тілі (қытай тілі), 3 кр.
            Шешендік өнер, 3 кр.
            Оқығаны туралы stand up, 3 кр.
            Көшбасшылық психологиясы және персоналды басқару, 3 кр.
            Кәсіби-қолданбалы дене даярлығы, 3 кр.
            Ғылым және жаңа технологиялар тарихы, 3 кр.
            Спичрайтинг, 3 кр.
            Сапа менеджментінің біріктірілген жүйелері, 3 кр.
            Технологиялық инжиниринг, 3 кр.
            Мобильді қосымшаларды әзірлеу, 3 кр.
            Киберқауіпсіздік және заманауи мобильдік құрылғылардағы қолданушы ақпаратын қорғау, 3 кр.
            Нанотехнологиялардың физикалық негіздері, 3 кр.
            Экотехнологиялар және болашақ энергия, 3 кр.
            Дүниежүзілік мұра және халықаралық туризм, 3 кр.
            Су және отын химиясы, 3 кр.
            Тайм-менеджменті, 3 кр.
            Басқару есебі, 3 кр.
            Креативті кәсіпкерлік, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы, 3 кр.
            Энергия сақтау және энергия аудит, 3 кр.
            Заманауи әлемдегі байланыс және ақпарат, 3 кр.
            Энергоменеджмент және инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу және кәсіби тіл әдебі, 3 кр.
            Еуропа тілі (француз тілі), 3 кр.
            Арнайы мақсаттағы шетел тілі, 3 кр.
            Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, 3 кр.
            Мамандыққа кіріспе. Көлік түрлері, 3 кр.
            Ғылым және техника тарихы, 3 кр.
            Машинақұрылыс сызу, 4 кр.
            Сызба геометриясы және инженерлік графика, 4 кр.
            Машиналарды автоматты жобалау негіздері, 4 кр.
            Көлік саласындағы ЭЕМ қолданбалы бағдарламалары, 4 кр.
            Теориялық механика, 4 кр.
            Автоматтандырылғын өндіріс, 3 кр.
            Конструкциялық материалдар, 4 кр.
            Материалтану және конструкциялық материалдар технологиясы, 4 кр.
            Көлік құралдарының құрылыс негізі, 3 кр.
            Гидропневматикалық машиналар және жетектер, 3 кр.
            Интеллектуалды көлік жуйелері, 3 кр.
            Сұйықтық пен газ механикасы, гидро- және пневможетек, 3 кр.
            Қолданбалы материалдар, 3 кр.
            Жер көліктік техникасының құрылысы, 3 кр.
            Интеллектуалдық меншік құқұғы, 3 кр.
            Патенттану және ғылыми зерттеулер негіздері, 3 кр.
            Механика негіздері, 4 кр.
            Көліктегі экономика және менеджмент, 3 кр.
            Көлік техникасының динамикасы, 2 кр.
            Өндірісті ұйымдастыру, 3 кр.
            Автоматтық басқару теориясының негіздері, 2 кр.
            Композициялық материалдар, 3 кр.
            Кәсіпкерлік құқығы, 2 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Start up жобаларының экономикалық негіздемелері, 2 кр.
            Бизнес-жоспарлау және жобалау, 2 кр.
            Маркетинг және брендинг, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экологиялық менеджмент, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            3D-модельдеу негіздері, 3 кр.
            Заманауи техниканын материалдары, 3 кр.
            Ертіс бойындағы Павлодарлық металлургия, 3 кр.
            Компьютерлік графика негіздері, 3 кр.
            Жеке ғимараттарды жобалау және тұрғызу негіздері, 3 кр.
            Суды тазарту технологиясы, 3 кр.
            Ландшафтық дизайн, 3 кр.
            Шетел және ұлттық тағамдар технологиясы, 3 кр.
            Кинология негіздері, 3 кр.
            Музыкалық аспап/домбыра/фортепиано/ баян, 3 кр.
            Қазіргі ақпараттық қоғам және жаһандану, 3 кр.
            Шығыс тілі (қытай тілі), 3 кр.
            Шешендік өнер, 3 кр.
            Оқығаны туралы stand up, 3 кр.
            Көшбасшылық психологиясы және персоналды басқару, 3 кр.
            Кәсіби-қолданбалы дене даярлығы, 3 кр.
            Ғылым және жаңа технологиялар тарихы, 3 кр.
            Қазақстанның заманауи мәдениетіндегі құндылықтар трансформациясы, 3 кр.
            Сапа менеджментінің біріктірілген жүйелері, 3 кр.
            Технологиялық инжиниринг, 3 кр.
            Мобильді қосымшаларды әзірлеу, 3 кр.
            Киберқауіпсіздік және заманауи мобильдік құрылғылардағы қолданушы ақпаратын қорғау, 3 кр.
            Нанотехнологиялардың физикалық негіздері, 3 кр.
            Экотехнологиялар және болашақ энергия, 3 кр.
            Дүниежүзілік мұра және халықаралық туризм, 3 кр.
            Су және отын химиясы, 3 кр.
            Тайм-менеджменті, 3 кр.
            Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, 3 кр.
            Басқару есебі, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы, 3 кр.
            Энергия сақтау және энергия аудит, 3 кр.
            Заманауи әлемдегі байланыс және ақпарат, 3 кр.
            Энергоменеджмент және инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу және кәсіби тіл әдебі, 3 кр.
            Еуропа тілі (француз тілі), 3 кр.
            Арнайы мақсаттағы шетел тілі, 3 кр.
            Тиімді сату техникасы, 3 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 2 кр.
            Мамандыққа кіріспе. Көлік түрлері, 3 кр.
            Ғылым және техника тарихы, 3 кр.
            Машинақұрылыс сызу, 4 кр.
            Машиналарды автоматты жобалау негіздері, 4 кр.
            Сызба геометриясы және инженерлік графика, 4 кр.
            Теориялық механика, 4 кр.
            CAD/CAE-жүйелері, 4 кр.
            Автоматтандырылғын өндіріс, 3 кр.
            Конструкциялық материалдар, 4 кр.
            Көлік құралдарының құрылыс негізі, 3 кр.
            Интеллектуалды көлік жуйелері, 3 кр.
            Материалтану және конструкциялық материалдар технологиясы, 4 кр.
            Қолданбалы материалдар, 3 кр.
            Гидропневматикалық машиналар және жетектер, 3 кр.
            Интеллектуалдық меншік құқұғы, 3 кр.
            Сұйықтық пен газ механикасы, гидро- және пневможетек, 3 кр.
            Жер көліктік техникасының құрылысы, 3 кр.
            Көліктегі экономика және менеджмент, 3 кр.
            Патенттану және ғылыми зерттеулер негіздері, 3 кр.
            Көлік техникасының динамикасы, 3 кр.
            Механика негіздері, 4 кр.
            Өндірісті ұйымдастыру, 3 кр.
            Автоматтық басқару теориясының негіздері, 3 кр.
            Композициялық материалдар, 3 кр.
            Start up жобаларының экономикалық негіздемелері, 2 кр.
            Бизнес-жоспарлау және жобалау, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 3 кр.
            Кәсіпкерлік құқығы, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 3 кр.
            Экологиялық менеджмент, 2 кр.
            Автотракторлық қозғауыштар, 3 кр.
            Машиналарды құрастыру негіздері, 5 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Көліктік машиналарды рессорлау теориясы, 3 кр.
            Автомобильдің қолданыстық қасиеттері, 3 кр.
            Вагон жөндеу кәсіпорындарының ӨТБ, 3 кр.
            Көліктік машиналарды рессорлау теориясы, 3 кр.
            Вагон ішінде ауаны салқындату, 2 кр.
            Автокөлік құралдарын сынау, 3 кр.
            Темір жол стансалары мен тораптары, 3 кр.
            Тракторды сынау, 2 кр.
            Локмотивті күш теориясы, 3 кр.
            Вагонды жобалау және есептеу негізі, 3 кр.
            Тепловозды жобалау және есептеу негізі, 3 кр.
            Трактор теориясы, 3 кр.
            Автомобильдің экологиялық қауіпсіздігі, 2 кр.
            Автомобильдің экологиялық қауіпсіздігі, 2 кр.
            Заманауи автомобильдің құрылымдық ерекшеліктері, 2 кр.
            Заманауи автомобильдің құрылымдық ерекшеліктері, 2 кр.
            Изотермиялық жылжымалы құрам, 2 кр.
            Локомотивтерді пайдалану, 2 кр.
            ЭЖҚ механикалық бөлігі, 2 кр.
            Автомобильдерді техникалық пайдалану, 3 кр.
            Жылжымалы құрамды ТК жасау кешені, 3 кр.
            Тракторларды пайдалану және жөндеу, 3 кр.
            Вагондардың автоматты тежегіштері, 3 кр.
            Темір жол құрылымы және пайдалану, 3 кр.
            Локомотивтің автоматты тежегіштері, 3 кр.
            ЭЖҚ басқару жүйелері, 3 кр.
            Тракторларды құрастыру және есептеу, 3 кр.
            Автокөлік кәсіпорындарының ӨТБ, 3 кр.
            Трактор жасаудағы АЖЖ, 3 кр.
            Вагон жасау және жөндеу технологиясы, 3 кр.
            Локомотив жөндеу технологиясы, 3 кр.
            Автокөліктің арнайы жылжымалы құрамы, 2 кр.
            Жол-құрылыс машиналары мен құралдары, 2 кр.
            Темір жолдағы жылжымалы құрамның динамикасы, 2 кр.
            Темір жолдағы жылжымалы құрамның динамикасы, 2 кр.
            Темір жолдағы АБЖ, 2 кр.
            Темір жолдағы АБЖ, 2 кр.
            Вагон ішінде ауаны салқындату, 3 кр.
            Изотермиялық жылжымалы құрам, 3 кр.
            Автомобильдерді техникалық пайдалану, 3 кр.
            Автомобильдің қолданыстық қасиеттері, 3 кр.
            Трактор теориясы, 3 кр.
            Көліктік машиналарды рессорлау теориясы, 3 кр.
            Вагонды жобалау және есептеу негізі, 3 кр.
            Вагон жөндеу кәсіпорындарының ӨТБ, 3 кр.
            Заманауи автомобильдің құрылымдық ерекшеліктері, 3 кр.
            Локомотивтерді пайдалану, 3 кр.
            ЭЖҚ механикалық бөлігі, 3 кр.
            Жылжымалы құрамды ТК жасау кешені, 3 кр.
            Темір жол құрылымы және пайдалану, 3 кр.
            Локомотивтің автоматты тежегіштері, 3 кр.
            ЭЖҚ басқару жүйелері, 3 кр.
            Автокөлік кәсіпорындарының ӨТБ, 4 кр.
            Автокөлік құралдарын сынау, 4 кр.
            Трактор жасаудағы АЖЖ, 4 кр.
            Вагон жасау және жөндеу технологиясы, 4 кр.
            Локомотив жөндеу технологиясы, 4 кр.
            Темір жол стансалары мен тораптары, 4 кр.
            Жол-құрылыс машиналары мен құралдары, 2 кр.
            Тракторды сынау, 2 кр.
            Темір жолдағы жылжымалы құрамның динамикасы, 2 кр.
            Темір жолдағы АБЖ, 2 кр.
            Тепловозды жобалау және есептеу негізі, 3 кр.
            Локмотивті күш теориясы, 3 кр.
            Вагондардың автоматты тежегіштері, 3 кр.
            Көліктік машиналарды рессорлау теориясы, 3 кр.
            Тракторларды пайдалану және жөндеу, 3 кр.
            Автомобильдің экологиялық қауіпсіздігі, 3 кр.
            Тракторларды құрастыру және есептеу, 4 кр.
            Автокөліктің арнайы жылжымалы құрамы, 2 кр.
            Автомобильдің экологиялық қауіпсіздігі, 3 кр.
            Заманауи автомобильдің құрылымдық ерекшеліктері, 3 кр.
            Темір жолдағы жылжымалы құрамның динамикасы, 2 кр.
            Темір жолдағы АБЖ, 2 кр.
            Қала ішіндегі көше-жол жүйесін жобалау, 3 кр.
            Қала ішіндегі көше-жол жүйесін жобалау, 3 кр.
            ҚР темір жолының техникалық пайдалану ережелері, 3 кр.
            ҚР темір жолының техникалық пайдалану ережелері, 3 кр.
            ҚР темір жолының Жарғысы, 3 кр.
            ҚР темір жолының Жарғысы, 3 кр.
            Доңғалақты және шынжыртабанды машиналар теориясының негіздері, 3 кр.
            Доңғалақты және шынжыртабанды машиналар теориясының негіздері, 3 кр.
            Көліктік машиналарды рессорлау теориясы, 3 кр.
            Көліктік машиналарды рессорлау теориясы, 3 кр.
            Вагонды жобалау және есептеу негізі, 3 кр.
            Вагон жөндеу кәсіпорындарының ӨТБ, 3 кр.
            Тепловозды жобалау және есептеу негізі, 3 кр.
            Локмотивті күш теориясы, 3 кр.
            Жылжымалы құрамды ТК жасау кешені, 3 кр.
            Тракторларды пайдалану және жөндеу, 3 кр.
            Вагон ішінде ауаны салқындату, 3 кр.
            Изотермиялық жылжымалы құрам, 3 кр.
            Локомотивтерді пайдалану, 3 кр.
            ЭЖҚ механикалық бөлігі, 3 кр.
            Тракторларды диагностикалау, 3 кр.
            Автокөлік құралдарын сынау, 3 кр.
            Тракторларды құрастыру және есептеу, 3 кр.
            Трактор жасаудағы АЖЖ, 3 кр.
            Вагон жасау және жөндеу технологиясы, 3 кр.
            Темір жол стансалары мен тораптары, 3 кр.
            Локомотив жөндеу технологиясы, 3 кр.
            Локомотивтерді диагностикалау, 3 кр.
            Темір жол құрылымы және пайдалану, 3 кр.
            Локомотивтің автоматты тежегіштері, 3 кр.
            ЭЖҚ басқару жүйелері, 3 кр.
            Тиеп-түсіру жұмыстарының технологиясы және механизациясы, 3 кр.
            Тиеп-түсіру жұмыстарының технологиясы және механизациясы, 3 кр.
            Мобилды көтергіш-көліктік машиналар, 3 кр.
            Мобилды көтергіш-көліктік машиналар, 3 кр.
            Темір жолдағы жылжымалы құрамның динамикасы, 3 кр.
            Темір жолдағы жылжымалы құрамның динамикасы, 3 кр.
            ҚР темір жолының Жарғысы, 3 кр.
            ҚР темір жолының Жарғысы, 3 кр.
            ІЖМ микропроцессорлық басқару, 3 кр.
            ІЖМ микропроцессорлық басқару, 3 кр.
            Автомобиль мен трактордың электрлік құрал-жабдығы, 3 кр.
            Жылжымалы құрамның электрлік жетегі мен электрлік құрал - жабдығы, 3 кр.
            Жылжымалы құрамның электрлік жетегі мен электрлік құрал - жабдығы, 3 кр.
            Тепловоз қуатын электрлік беру жүйесі, 3 кр.
            Тепловоз қуатын электрлік беру жүйесі, 3 кр.
            Темір жол стансалары мен тораптары, 4 кр.
            Жылжымалы құрамды ТК жасау кешені, 3 кр.
            Жол қозғалысын ұйымдастыру және қауіпсіздігі, 3 кр.
            Вагондар мен контейнерлер, 3 кр.
            Конвейерлік көлік, 3 кр.
            Тепловоздар, 3 кр.
            Автомобиль және трактор құрылысы, 3 кр.
            Жол қозғалысын ұйымдастыру және қауіпсіздігі, 3 кр.
            Автомобильдерді техникалық пайдалану, 3 кр.
            Автокөлік кәсіпорындарының ӨТБ, 3 кр.
            Автомобиль мен трактордың электрлік құрал-жабдығы, 3 кр.
            Автомобильдің экологиялық қауіпсіздігі, 3 кр.
            Көлік құралдары мен көлік қызметін лицензиялау және сертификаттау, 3 кр.
            Заманауи автомобильдің құрылымдық ерекшеліктері, 3 кр.
            Заманауи автомобильдің құрылымдық ерекшеліктері, 3 кр.
            Көлік құралдары мен көлік қызметін лицензиялау және сертификаттау, 3 кр.
            Жүк пен жолаушыларды кедендік заңдастыру, 3 кр.
            Жүк пен жолаушыларды кедендік заңдастыру, 3 кр.
            Вагон шаруашылығы, 3 кр.
            ЭЖҚ автоматты тежегіштері, 3 кр.
            Локомотив шаруашылығы, 3 кр.
            Көтергіш-тасымал машиналары, 3 кр.
            Автомобильдің экологиялық қауіпсіздігі, 3 кр.
            Өнеркәсіп-көлік экологиясы, 3 кр.
            Өнеркәсіп-көлік экологиясы, 3 кр.
            Вагондардың автоматты тежегіштері, 3 кр.
            Қала ішіндегі көше-жол жүйесін жобалау, 3 кр.
            Қала ішіндегі көше-жол жүйесін жобалау, 3 кр.
            ҚР темір жолдарының техникалық пайдалану ережелері, 3 кр.
            ҚР темір жолдарының техникалық пайдалану ережелері, 3 кр.
            ҚР темір жолының Жарғысы, 3 кр.
            ҚР темір жолының Жарғысы, 3 кр.
            Доңғалақты және шынжыртабанды машиналар теориясының негіздері, 3 кр.
            Доңғалақты және шынжыртабанды машиналар теориясының негіздері, 3 кр.
            Көліктік машиналарды рессорлау теориясы, 3 кр.
            Көліктік машиналарды рессорлау теориясы, 3 кр.
            Вагонды жобалау және есептеу негізі, 3 кр.
            Вагон жөндеу кәсіпорындарының ӨТБ, 3 кр.
            Тепловозды жобалау және есептеу негізі, 3 кр.
            Локмотивті күш теориясы, 3 кр.
            Жылжымалы құрамды ТК жасау кешені, 3 кр.
            Тракторларды пайдалану және жөндеу, 3 кр.
            Вагон ішінде ауаны салқындату, 3 кр.
            Изотермиялық жылжымалы құрам, 3 кр.
            Локомотивтерді пайдалану, 3 кр.
            ЭЖҚ механикалық бөлігі, 3 кр.
            Тракторларды диагностикалау, 3 кр.
            Автокөлік құралдарын сынау, 3 кр.
            Тракторларды құрастыру және есептеу, 3 кр.
            Трактор жасаудағы АЖЖ, 3 кр.
            Вагон жасау және жөндеу технологиясы, 3 кр.
            Темір жол стансалары мен тораптары, 3 кр.
            Локомотив жөндеу технологиясы, 3 кр.
            Локомотивтерді диагностикалау, 3 кр.
            Темір жол құрылымы және пайдалану, 3 кр.
            Локомотивтің автоматты тежегіштері, 3 кр.
            ЭЖҚ басқару жүйелері, 3 кр.
            Тиеп-түсіру жұмыстарының технологиясы және механизациясы, 3 кр.
            Тиеп-түсіру жұмыстарының технологиясы және механизациясы, 3 кр.
            Мобилды көтергіш-көліктік машиналар, 3 кр.
            Мобилды көтергіш-көліктік машиналар, 3 кр.
            Темір жолдағы жылжымалы құрамның динамикасы, 3 кр.
            Темір жолдағы жылжымалы құрамның динамикасы, 3 кр.
            ҚР темір жолының Жарғысы, 3 кр.
            ҚР темір жолының Жарғысы, 3 кр.
            ІЖМ микропроцессорлық басқару, 3 кр.
            ІЖМ микропроцессорлық басқару, 3 кр.
            Автомобиль мен трактордың электрлік құрал-жабдығы, 3 кр.
            Жылжымалы құрамның электрлік жетегі мен электрлік құрал - жабдығы, 3 кр.
            Жылжымалы құрамның электрлік жетегі мен электрлік құрал - жабдығы, 3 кр.
            Тепловоз қуатын электрлік беру жүйесі, 3 кр.
            Тепловоз қуатын электрлік беру жүйесі, 3 кр.
            ІЖҚ жұмыс үрдістерінің теориясы, 3 кр.
            Жол қозғалысын ұйымдастыру және қауіпсіздігі, 3 кр.
            Вагондар мен контейнерлер, 3 кр.
            Конвейерлік көлік, 3 кр.
            Тепловоздар, 3 кр.
            Автомобиль және трактор құрылысы, 3 кр.
            Жол қозғалысын ұйымдастыру және қауіпсіздігі, 3 кр.
            Автомобильдерді техникалық пайдалану, 3 кр.
            Автокөлік кәсіпорындарының ӨТБ, 3 кр.
            Автомобиль мен трактордың электрлік құрал-жабдығы, 3 кр.
            Автомобильдің экологиялық қауіпсіздігі, 3 кр.
            Көлік құралдары мен көлік қызметін лицензиялау және сертификаттау, 3 кр.
            Автомобиль және трактор құрылысы, 3 кр.
            Заманауи автомобильдің құрылымдық ерекшеліктері, 3 кр.
            Заманауи автомобильдің құрылымдық ерекшеліктері, 3 кр.
            Көлік құралдары мен көлік қызметін лицензиялау және сертификаттау, 3 кр.
            Жүк пен жолаушыларды кедендік заңдастыру, 3 кр.
            Жүк пен жолаушыларды кедендік заңдастыру, 3 кр.
            Вагон шаруашылығы, 3 кр.
            ЭЖҚ автоматты тежегіштері, 3 кр.
            Локомотив шаруашылығы, 3 кр.
            Көтергіш-тасымал машиналары, 3 кр.
            Автомобильдің экологиялық қауіпсіздігі, 3 кр.
            Өнеркәсіп-көлік экологиясы, 3 кр.
            Өнеркәсіп-көлік экологиясы, 3 кр.
            Вагондардың автоматты тежегіштері, 3 кр.
            Студенттердің оқу-зерттеулік жұмыстары, 3 кр.
            Автомибильдердің пайдалану қасиеттері, 3 кр.
            ҚР темір жолдарының техникалық пайдалану ережелері, 3 кр.
            ҚР темір жолдарының техникалық пайдалану ережелері, 3 кр.
            ҚР темір жолының Жарғысы, 3 кр.
            ҚР темір жолының Жарғысы, 3 кр.
            Доңғалақты және шынжыртабанды машиналар теориясының негіздері, 3 кр.
            Көліктік машиналарды рессорлау теориясы, 3 кр.
            Вагонды жобалау және есептеу негізі, 3 кр.
            Вагон жөндеу кәсіпорындарының ӨТБ, 3 кр.
            Локмотивті күш теориясы, 3 кр.
            Жылжымалы құрамды ТК жасау кешені, 3 кр.
            Автомобиль мен трактордың электрлік құрал-жабдығы, 3 кр.
            ЭЖҚ механикалық бөлігі, 3 кр.
            Тракторларды диагностикалау, 3 кр.
            Автокөлік құралдарын сынау, 3 кр.
            Тракторларды құрастыру және есептеу, 3 кр.
            Трактор жасаудағы АЖЖ, 3 кр.
            Локомотивтер құрылысы, 6 кр.
            Темір жол құрылымы және пайдалану, 3 кр.
            ІЖМ микропроцессорлық басқару, 3 кр.
            ІЖМ микропроцессорлық басқару, 3 кр.
            Вагондар мен контейнерлер, 6 кр.
            Конвейерлік көлік, 6 кр.
            Локомотивтар, 6 кр.
            Автомобиль және трактор құрылысы, 6 кр.
            Автомобильдерді техникалық пайдалану, 3 кр.
            Автомобиль мен трактордың электрлік құрал-жабдығы, 3 кр.
            Автомобильдер және тракторлар, 6 кр.
            Автомобилдер, 6 кр.
            Автомобиль көлігі, 6 кр.
            Темір жолдағы АБЖ, 3 кр.
            Жылжымалы құрамды техникалық диагностикалау, 3 кр.
            Тракторларды пайдалану және жөндеу негіздері, 3 кр.
            Автокөлік құрылғыларын диагностикалау, 3 кр.
            Мобилді көліктік машиналар, 3 кр.
            Вагондарды жөндеу және диагностикалау, 3 кр.
            Автотежеу және қозғалыс қауіпсіздігі, 3 кр.
            Локомотивтерді жөндеу технологиясы және техникалық қызмет көрсету, 3 кр.
            Гидравликалық машиналар, 3 кр.
            Жылу сорғыштары, 3 кр.
            Арнайы тракторлар, 3 кр.
            Көліктік техника технологиясы, 3 кр.
            Машиналарды есептеу, 3 кр.
            Технологиялық жабдықты пайдалану және жобалау негізі, 3 кр.
            Машиналарды жобалау, 3 кр.
            Вагондарды жобалау, 3 кр.
            Локомотивтерді техникалық қолданудағы басқару, 3 кр.
            Локомотивтер технологиясы, 3 кр.
            Автомобиль көлігінің кәсіпорнын жобалау, 3 кр.
            Вагон шаруашылығы, 3 кр.
            ЭЖҚ автоматты тежегіштері, 3 кр.
            Локомотив шаруашылығы, 3 кр.
            Көтергіш-тасымал машиналары, 3 кр.
            Автомобильдің экологиялық қауіпсіздігі, 3 кр.
            Вагондардың автоматты тежегіштері, 3 кр.
            Темір жол құрылымы және пайдалану, 3 кр.
            Өнеркәсіп-көлік экологиясы, 3 кр.
            Вагондардың автоматты тежегіштері, 3 кр.
            Жылжымалы құрамның электрлік жетегі мен электрлік құрал - жабдығы, 3 кр.
            Жылжымалы құрамның электрлік жетегі мен электрлік құрал - жабдығы, 3 кр.
            Тепловоз қуатын электрлік беру жүйесі, 3 кр.
            Тепловоз қуатын электрлік беру жүйесі, 3 кр.
            ІЖҚ жұмыс үрдістерінің теориясы, 3 кр.
            Автомибильдердің пайдалану қасиеттері, 3 кр.
            Көліктік техника өндірісінің технологиялық негізі, 3 кр.
            ҚР темір жолдарының техникалық пайдалану ережелері, 3 кр.
            ҚР темір жолдарының техникалық пайдалану ережелері, 3 кр.
            ҚР темір жолының Жарғысы, 3 кр.
            ҚР темір жолының Жарғысы, 3 кр.
            Доңғалақты және шынжыртабанды машиналар теориясының негіздері, 3 кр.
            Көтергіш-тасымал машиналары, 3 кр.
            Вагонды жобалау және есептеу негізі, 3 кр.
            Вагон жөндеу кәсіпорындарының ӨТБ, 3 кр.
            Локмотивті күш теориясы, 3 кр.
            Сызбаларды автоматтандырып жасау, 3 кр.
            Автомобиль мен трактордың электрлік құрал-жабдығы, 3 кр.
            ЭЖҚ механикалық бөлігі, 3 кр.
            Тракторларды диагностикалау, 3 кр.
            Автокөлік құралдарын сынау, 3 кр.
            Трактор жасаудағы АЖЖ, 3 кр.
            Тракторларды құрастыру және есептеу, 3 кр.
            Локомотивтер құрылысы, 6 кр.
            Темір жол құрылымы және пайдалану, 3 кр.
            ІЖМ микропроцессорлық басқару, 3 кр.
            ІЖМ микропроцессорлық басқару, 3 кр.
            Вагон құрылысы, 6 кр.
            Конвейерлік көлік, 6 кр.
            Локомотивтар, 6 кр.
            Автомобиль және трактор құрылысы, 6 кр.
            Автомобильдерді құрылғылау негіздері, 3 кр.
            Автомобиль мен трактордың электрлік құрал-жабдығы, 3 кр.
            Автомобильдер және тракторлар, 6 кр.
            Автомобилдер, 6 кр.
            Автомобиль көлігі, 6 кр.
            Темір жолдағы АБЖ, 3 кр.
            Жылжымалы құрамды техникалық диагностикалау, 3 кр.
            Автокөлік құрылғыларын диагностикалау, 3 кр.
            Тракторларды пайдалану және жөндеу негіздері, 3 кр.
            Вагондарды жөндеу және диагностикалау, 3 кр.
            Мобилді көліктік машиналар, 3 кр.
            Жылжымалы құрамды жөндеу және өндірісі, 3 кр.
            Локомотивтерді жөндеу технологиясы және техникалық қызмет көрсету, 3 кр.
            Мобилді көліктік машиналар, 3 кр.
            Автокөлік құрылғыларын диагностикалау, 3 кр.
            Арнайы тракторлар, 3 кр.
            Көліктік техника технологиясы, 3 кр.
            Көлік тораптарын жобалау әдістері, 3 кр.
            Технологиялық жабдықты пайдалану және жобалау негізі, 3 кр.
            Машиналарды жобалау, 3 кр.
            Вагондарды жобалау, 3 кр.
            Локомотивтер технологиясы, 3 кр.
            Локомотивтерді техникалық қолданудағы басқару, 3 кр.
            Автомобиль көлігінің кәсіпорнын жобалау, 3 кр.
            Вагон шаруашылығы, 3 кр.
            Вагон құрылысының даму тарихы, 3 кр.
            Локомотив шаруашылығы, 3 кр.
            Жылжымалы құрамның сенімділігі, 3 кр.
            Автомобильдің экологиялық қауіпсіздігі, 3 кр.
            Вагондардың автоматты тежегіштері, 3 кр.
            Темір жол құрылымы және пайдалану, 3 кр.
            Өнеркәсіп-көлік экологиясы, 3 кр.
            Вагондардың автоматты тежегіштері, 3 кр.
            Көліктік техника өндірісінің технологиялық негізі, 3 кр.
            Өндіріс технологиясы мен көлік техникасын жөндеу негіздері, 3 кр.
            Өндіріс технологиясы мен көлік техникасын жөндеу негіздері, 3 кр.
            Көліктік техника өндірісінің технологиялық негізі, 3 кр.
            Көлік тораптарын жобалау әдістері, 3 кр.
            Технологиялық жабдықты пайдалану және жобалау негізі, 3 кр.
            Автомобиль көлігінің кәсіпорнын жобалау, 3 кр.
            Вагон шаруашылығы, 3 кр.
            Локомотивтер технологиясы, 3 кр.
            Локомотивтерді техникалық қолданудағы басқару, 3 кр.
            Вагон құрылысының даму тарихы, 3 кр.
            Локомотив шаруашылығы, 3 кр.
            Жылжымалы құрамның сенімділігі, 3 кр.
            Автомобильдің экологиялық қауіпсіздігі, 3 кр.
            Вагондардың автоматты тежегіштері, 3 кр.
            Темір жол құрылымы және пайдалану, 3 кр.
            Машиналарды жобалау, 3 кр.
            Вагондарды жобалау, 3 кр.
            Тракторларды пайдалану және жөндеу негіздері, 3 кр.
            Вагондарды жөндеу және диагностикалау, 3 кр.
            Мобилді көліктік машиналар, 3 кр.
            Жылжымалы құрамды жөндеу және өндірісі, 3 кр.
            Локомотивтерді жөндеу технологиясы және техникалық қызмет көрсету, 3 кр.
            Мобилді көліктік машиналар, 3 кр.
            Автокөлік құрылғыларын диагностикалау, 3 кр.
            Арнайы тракторлар, 3 кр.
            Көліктік техника технологиясы, 3 кр.
            Локомотивтер құрылысы, 3 кр.
            Темір жол құрылымы және пайдалану, 3 кр.
            ІЖМ микропроцессорлық басқару, 3 кр.
            ІЖМ микропроцессорлық басқару, 3 кр.
            Вагон құрылысы, 3 кр.
            Конвейерлік көлік, 3 кр.
            Локомотивтар, 3 кр.
            Автомобиль және трактор құрылысы, 3 кр.
            Автомобильдерді құрылғылау негіздері, 3 кр.
            Автомобиль мен трактордың электрлік құрал-жабдығы, 3 кр.
            Автомобильдер және тракторлар, 3 кр.
            Автомобилдер, 3 кр.
            Автомобиль көлігі, 3 кр.
            Темір жолдағы АБЖ, 3 кр.
            Жылжымалы құрамды техникалық диагностикалау, 3 кр.
            Автокөлік құрылғыларын диагностикалау, 3 кр.
            Вагонды жобалау және есептеу негізі, 3 кр.
            Вагон жөндеу кәсіпорындарының ӨТБ, 3 кр.
            Локмотивті күш теориясы, 3 кр.
            Сызбаларды автоматтандырып жасау, 3 кр.
            Автомобиль мен трактордың электрлік құрал-жабдығы, 3 кр.
            ЭЖҚ механикалық бөлігі, 3 кр.
            Тракторларды диагностикалау, 3 кр.
            Автокөлік құралдарын сынау, 3 кр.
            Трактор жасаудағы АЖЖ, 3 кр.
            Тракторларды құрастыру және есептеу, 3 кр.
            ҚР темір жолдарының техникалық пайдалану ережелері, 3 кр.
            ҚР темір жолдарының техникалық пайдалану ережелері, 3 кр.
            ҚР темір жолының Жарғысы, 3 кр.
            ҚР темір жолының Жарғысы, 3 кр.
            Доңғалақты және шынжыртабанды машиналар теориясының негіздері, 3 кр.
            Көтергіш-тасымал машиналары, 3 кр.
            Өнеркәсіп-көлік экологиясы, 3 кр.
            Вагондардың автоматты тежегіштері, 3 кр.
            Қауіпті жүктерді тасу қауіпсіздігі, 3 кр.
            Көлік саласында еңбек қорғау, 3 кр.
            Көліктік техника өндірісінің технологиялық негізі, 3 кр.
            Өндіріс технологиясы мен көлік техникасын жөндеу негіздері, 3 кр.
            Өндіріс технологиясы мен көлік техникасын жөндеу негіздері, 3 кр.
            Көліктік техника өндірісінің технологиялық негізі, 3 кр.
            Көлік тораптарын жобалау әдістері, 3 кр.
            Технологиялық жабдықты пайдалану және жобалау негізі, 3 кр.
            Автомобиль көлігінің кәсіпорнын жобалау, 3 кр.
            Вагон шаруашылығы, 3 кр.
            Локомотивтер технологиясы, 3 кр.
            Вагон құрылысының даму тарихы, 3 кр.
            Локомотивтерді техникалық қолданудағы басқару, 3 кр.
            Локомотив шаруашылығы, 3 кр.
            Жылжымалы құрамның сенімділігі, 3 кр.
            Автомобильдің экологиялық қауіпсіздігі, 3 кр.
            Вагондардың автоматты тежегіштері, 3 кр.
            Темір жол құрылымы және пайдалану, 3 кр.
            Машиналарды жобалау, 3 кр.
            Вагондарды жобалау, 3 кр.
            Тракторларды пайдалану және жөндеу негіздері, 3 кр.
            Вагондарды жөндеу және диагностикалау, 3 кр.
            Жылжымалы құрамды жөндеу және өндірісі, 3 кр.
            Мобилді көліктік машиналар, 3 кр.
            Локомотивтерді жөндеу технологиясы және техникалық қызмет көрсету, 3 кр.
            Мобилді көліктік машиналар, 3 кр.
            Автокөлік құрылғыларын диагностикалау, 3 кр.
            Арнайы тракторлар, 3 кр.
            Көліктік техника технологиясы, 3 кр.
            Локомотивтер құрылысы, 3 кр.
            Темір жол құрылымы және пайдалану, 3 кр.
            ІЖМ микропроцессорлық басқару, 3 кр.
            ІЖМ микропроцессорлық басқару, 3 кр.
            Вагон құрылысы, 3 кр.
            Конвейерлік көлік, 3 кр.
            Локомотивтар, 3 кр.
            Автомобиль және трактор құрылысы, 3 кр.
            Автомобильдерді құрылғылау негіздері, 3 кр.
            Автомобильдер және тракторлар, 3 кр.
            Автомобиль мен трактордың электрлік құрал-жабдығы, 3 кр.
            Автомобилдер, 3 кр.
            Автомобиль көлігі, 3 кр.
            Темір жолдағы АБЖ, 3 кр.
            Жылжымалы құрамды техникалық диагностикалау, 3 кр.
            Автокөлік құрылғыларын диагностикалау, 3 кр.
            Вагонды жобалау және есептеу негізі, 3 кр.
            Вагон жөндеу кәсіпорындарының ӨТБ, 3 кр.
            Локмотивті күш теориясы, 3 кр.
            Сызбаларды автоматтандырып жасау, 3 кр.
            Автомобиль мен трактордың электрлік құрал-жабдығы, 3 кр.
            ЭЖҚ механикалық бөлігі, 3 кр.
            Тракторларды диагностикалау, 3 кр.
            Автокөлік құралдарын сынау, 3 кр.
            Трактор жасаудағы АЖЖ, 3 кр.
            Тракторларды құрастыру және есептеу, 3 кр.
            ҚР темір жолдарының техникалық пайдалану ережелері, 3 кр.
            ҚР темір жолдарының техникалық пайдалану ережелері, 3 кр.
            ҚР темір жолының Жарғысы, 3 кр.
            ҚР темір жолының Жарғысы, 3 кр.
            Доңғалақты және шынжыртабанды машиналар теориясының негіздері, 3 кр.
            Көтергіш-тасымал машиналары, 3 кр.
            Өнеркәсіп-көлік экологиясы, 3 кр.
            Вагондардың автоматты тежегіштері, 3 кр.
            Қауіпті жүктерді тасу қауіпсіздігі, 3 кр.
            Көлік саласында еңбек қорғау, 3 кр.
            Көліктік техника өндірісінің технологиялық негізі, 3 кр.
            Өндіріс технологиясы мен көлік техникасын жөндеу негіздері, 3 кр.
            Өндіріс технологиясы мен көлік техникасын жөндеу негіздері, 3 кр.
            Көліктік техника өндірісінің технологиялық негізі, 3 кр.
            Іштен жану қозғауышты жобалау және есептеу, 3 кр.
            Автомобилдер, 3 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb