Қателік
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Көшбасшылық психологиясы, 3 кр.
            Тұлға психологиясы, 3 кр.
            Қоғамдағы және саясаттағы көшбасшылық, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау, 2 кр.
            Саясаттану, 1 кр.
            Маркетинг және брендинг, 1 кр.
            Әлеуметтану, 1 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау, 2 кр.
            Психология (көшбасшылық), 2 кр.
            Тұлға психологиясы, 2 кр.
            Қоғамдағы және саясаттағы көшбасшылық, 1 кр.
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
            Мәдениеттану, 1 кр.
            Мәдениет тарихы, 1 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Математикалық анализ 1, 3 кр.
            Аналитикалық геометрия, 3 кр.
            Математикалық физика теңдеулері, 3 кр.
            Сандық әдістері, 4 кр.
            Нақты айнымалы функциялар теориясы, 4 кр.
            Сандық әдістері, 4 кр.
            Математикалық есептерді шешудің әдістемелік негіздері, 4 кр.
            Математикалық анализ 1, 3 кр.
            Аналитикалық геометрия, 3 кр.
            Математикалық анализ 2, 3 кр.
            Математикалық анализ 3, 3 кр.
            Математикалық есептерді шешу бойынша практикумы, 3 кр.
            Алгебра және сандар теориясы, 3 кр.
            Математикалық анализ 4, 4 кр.
            Математиканы оқыту теориясы мен әдістемесі, 4 кр.
            Математикалық логика және дискретті математика, 3 кр.
            Математикалық физика теңдеулері, 3 кр.
            Сандық әдістері, 3 кр.
            Жобалық геометрия, 3 кр.
            Сызықты бағдарлау, 3 кр.
            Физика, 3 кр.
            Шексіз аз шамалардың талдауы 1, 3 кр.
            Шексіз аз шамалардың талдауы 2, 3 кр.
            Шексіз аз шамалардың талдауы 3, 3 кр.
            Шексіз аз шамалардың талдауы 4, 4 кр.
            Декарт геометриясы, 3 кр.
            Қиындығы жоғары есептерді шығару, 3 кр.
            Алгебраға кіріспе, 3 кр.
            Фурье қатары, 4 кр.
            Логика алгебрасы, 3 кр.
            Математикалық физика теңдеулері, 3 кр.
            Жуықтап есептеудің әдістері, 3 кр.
            Жоғары геометрия, 3 кр.
            Тиімділеу әдістері, 3 кр.
            Жалпы физика, 3 кр.
            Математикалық анализ 3, 3 кр.
            Математикалық анализ 2, 3 кр.
            Математикалық есептерді шешу бойынша практикумы, 3 кр.
            Алгебра және сандар теориясы, 3 кр.
            Математикалық анализ 4, 4 кр.
            Математиканы оқыту теориясы мен әдістемесі, 4 кр.
            Математикалық логика және дискретті математика, 3 кр.
            Математикалық физика әдістері, 3 кр.
            Сандық әдістері, 3 кр.
            Жобалық геометрия, 3 кр.
            Сызықты бағдарлау, 3 кр.
            Физика, 3 кр.
            Математикалық анализ 1, 3 кр.
            Аналитикалық геометрия, 3 кр.
            Шексіз аз шамалардың талдауы 1, 3 кр.
            Шексіз аз шамалардың талдауы 2, 3 кр.
            Шексіз аз шамалардың талдауы 3, 3 кр.
            Шексіз аз шамалардың талдауы 4, 3 кр.
            Декарт геометриясы, 3 кр.
            Қиындығы жоғары есептерді шығару, 3 кр.
            Алгебраға кіріспе, 3 кр.
            Сызықты алгебра және аналитикалық геометрия, 3 кр.
            Логика алгебрасы, 3 кр.
            Математикалық физика теңдеулері, 3 кр.
            Жуықтап есептеудің әдістері, 3 кр.
            Жоғары геометрия, 3 кр.
            Вариациялық есептеу, 2 кр.
            Жалпы физика, 3 кр.
            Математикалық анализ 3, 3 кр.
            Математикалық анализ 2, 3 кр.
            Математикалық есептерді шешу бойынша практикумы, 3 кр.
            Алгебра және сандар теориясы, 3 кр.
            Математикалық анализ 4, 3 кр.
            НЗМ тәжірибесі бойынша математиканы оқыту, 3 кр.
            Математикалық логика және дискретті математика, 3 кр.
            Математикалық физика әдістері, 3 кр.
            Сандық әдістері, 3 кр.
            Жобалық геометрия, 3 кр.
            Векторлық және тензорлық талдау негіздері, 2 кр.
            Физика, 3 кр.
            Педагогика және психология, 3 кр.
            Математикалық анализ 1, 3 кр.
            Аналитикалық геометрия, 3 кр.
            Шексіз аз шамалардың талдауы 1, 3 кр.
            Шексіз аз шамалардың талдауы 2, 3 кр.
            Шексіз аз шамалардың талдауы 3, 3 кр.
            Шексіз аз шамалардың талдауы 4, 3 кр.
            Декарт геометриясы, 3 кр.
            Қиындығы жоғары есептерді шығару, 3 кр.
            Алгебраға кіріспе, 3 кр.
            Сызықты алгебра және аналитикалық геометрия, 3 кр.
            Логика алгебрасы, 3 кр.
            Математикалық физика теңдеулері, 3 кр.
            Жуықтап есептеудің әдістері, 3 кр.
            Жоғары геометрия, 3 кр.
            Вариациялық есептеу, 2 кр.
            Жалпы физика, 3 кр.
            Математикалық анализ 3, 3 кр.
            Математикалық анализ 2, 3 кр.
            Математикалық есептерді шешу бойынша практикумы, 3 кр.
            Алгебра және сандар теориясы, 3 кр.
            Математикалық анализ 4, 3 кр.
            НЗМ тәжірибесі бойынша математиканы оқыту, 3 кр.
            Математикалық логика және дискретті математика, 3 кр.
            Математикалық физика әдістері, 3 кр.
            Сандық әдістері, 3 кр.
            Жобалық геометрия, 3 кр.
            Векторлық және тензорлық талдау негіздері, 2 кр.
            Физика, 3 кр.
            Педагогика және психология, 3 кр.
            Аналитикалық геометрия, 3 кр.
            Шексіз аз шамалардың талдауы 1, 3 кр.
            Математикалық анализ 1, 3 кр.
            Шексіз аз шамалардың талдауы 2, 3 кр.
            Шексіз аз шамалардың талдауы 3, 3 кр.
            Шексіз аз шамалардың талдауы 4, 4 кр.
            Декарт геометриясы, 3 кр.
            Қиындығы жоғары есептерді шығару, 3 кр.
            Алгебраға кіріспе, 3 кр.
            Логика алгебрасы, 3 кр.
            Математикалық физика теңдеулері, 3 кр.
            Жуықтап есептеудің әдістері, 3 кр.
            Жоғары геометрия, 3 кр.
            Жалпы физика, 3 кр.
            Математикалық анализ 3, 3 кр.
            Математикалық анализ 2, 3 кр.
            Математикалық есептерді шешу бойынша практикумы, 3 кр.
            Алгебра және сандар теориясы, 3 кр.
            Математикалық анализ 4, 4 кр.
            Математиканы оқыту теориясы мен әдістемесі, 4 кр.
            Математикалық логика және дискретті математика, 3 кр.
            Математикалық физика әдістері, 3 кр.
            Сандық әдістері, 3 кр.
            Жобалық геометрия, 3 кр.
            Физика, 3 кр.
            Логикалық бағдарламау, 3 кр.
            Программалау, 3 кр.
            Математиканы оқыту теориясы мен әдістемесі, 4 кр.
            Аналитикалық геометрия, 3 кр.
            Шексіз аз шамалардың талдауы 1, 3 кр.
            Логика алгебрасы, 3 кр.
            Математикалық логика және дискретті математика, 3 кр.
            Шексіз аз шамалардың талдауы 3, 3 кр.
            Шексіз аз шамалардың талдауы 4, 3 кр.
            Декарт геометриясы, 3 кр.
            Математикалық анализ 1, 3 кр.
            Шексіз аз шамалардың талдауы 2, 3 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 2 кр.
            Қиындығы жоғары есептерді шығару, 3 кр.
            Математикалық физика теңдеулері, 3 кр.
            Математикалық анализ 3, 3 кр.
            Математикалық анализ 2, 3 кр.
            Кәсіпкерлік құқығы, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Start up жобаларының экономикалық негіздемелері, 2 кр.
            Бизнес-жоспарлау және жобалау, 2 кр.
            Маркетинг және брендинг, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экологиялық менеджмент, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Математикалық есептерді шешу бойынша практикумы, 3 кр.
            Математикалық анализ 4, 3 кр.
            Физика, 2 кр.
            Математикалық физика әдістері, 3 кр.
            Сандар теориясы, 3 кр.
            Алгебра және сандар теориясы, 3 кр.
            Алгебра, 3 кр.
            Алгебра негіздері, 3 кр.
            Автоматтандырылған жобалаудың бағдарламалық құралдары, 3 кр.
            Сызықтық багдарламалау, 3 кр.
            Нақты анализ, 4 кр.
            Нақты айнымалы функциялар теориясы, 4 кр.
            Теориялық механика, 2 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 2 кр.
            Аналитикалық геометрия, 3 кр.
            Шексіз аз шамалардың талдауы 1, 4 кр.
            Логика алгебрасы, 3 кр.
            Математикалық логика және дискретті математика, 3 кр.
            Шексіз аз шамалардың талдауы 3, 3 кр.
            Шексіз аз шамалардың талдауы 4, 3 кр.
            Декарт геометриясы, 3 кр.
            Математикалық анализ 1, 4 кр.
            Шексіз аз шамалардың талдауы 2, 3 кр.
            Қиындығы жоғары есептерді шығару, 3 кр.
            Математикалық физика теңдеулері, 3 кр.
            Математикалық анализ 3, 3 кр.
            Математикалық анализ 2, 3 кр.
            Start up жобаларының экономикалық негіздемелері, 2 кр.
            Кәсіпкерлік құқығы, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Бизнес-жоспарлау және жобалау, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 3 кр.
            Экологиялық менеджмент, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Математикалық есептерді шешу бойынша практикумы, 3 кр.
            Математикалық анализ 4, 3 кр.
            Физика, 2 кр.
            Сандар теориясы, 3 кр.
            Математикалық физика әдістері, 3 кр.
            Алгебра және сандар теориясы, 3 кр.
            Алгебра, 3 кр.
            Алгебра негіздері, 3 кр.
            Автоматтандырылған жобалаудың бағдарламалық құралдары, 3 кр.
            Нақты анализ, 4 кр.
            Нақты айнымалы функциялар теориясы, 4 кр.
            Сызықтық багдарламалау, 3 кр.
            Теориялық механика, 2 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 3 кр.
            Математикалық анализ 1, 3 кр.
            Декарт геометриясы, 3 кр.
            Аналитикалық геометрия, 3 кр.
            Математикалық анализ 2, 3 кр.
            Шексіз аз шамалардың талдауы 2, 3 кр.
            Математикалық анализ 3, 3 кр.
            Шексіз аз шамалардың талдауы 3, 3 кр.
            Математикалық есептерді шешу бойынша практикумы, 3 кр.
            Қиындығы жоғары есептерді шығару, 3 кр.
            Алгебра және сандар теориясы, 3 кр.
            Сандар теориясы, 3 кр.
            Математикалық анализ 4, 3 кр.
            Шексіз аз шамалардың талдауы 4, 3 кр.
            Алгебра негіздері, 3 кр.
            Математикалық логика және дискретті математика, 3 кр.
            Логика алгебрасы, 3 кр.
            Математикалық физика теңдеуі, 3 кр.
            Математикалық физика әдістері, 3 кр.
            Айнымалы кешенді функциялар теориясы, 4 кр.
            Нақты талдау, 4 кр.
            Математикалық анализ 1, 4 кр.
            Шексіз аз шамалардың талдауы 1, 4 кр.
            Декарт геометриясы, 3 кр.
            Аналитикалық геометрия, 3 кр.
            Математикалық анализ 2, 3 кр.
            Шексіз аз шамалардың талдауы 2, 3 кр.
            Математикалық анализ 3, 3 кр.
            Шексіз аз шамалардың талдауы 3, 3 кр.
            Математикалық есептерді шешу бойынша практикумы, 3 кр.
            Қиындығы жоғары есептерді шығару, 3 кр.
            Алгебра және сандар теориясы, 3 кр.
            Математикалық анализ 4, 3 кр.
            Сандар теориясы, 3 кр.
            Шексіз аз шамалардың талдауы 4, 3 кр.
            Алгебра негіздері, 3 кр.
            Математикалық логика және дискретті математика, 3 кр.
            Логика алгебрасы, 3 кр.
            Математикалық физика теңдеуі, 3 кр.
            Математикалық физика әдістері, 3 кр.
            Нақты айнымалы функциялар теориясы, 4 кр.
            Нақты талдау, 4 кр.
            Дифференциалдық теңдеулер, 3 кр.
            Математикалық физика теңдеуі, 3 кр.
            Математикалық физика әдістері, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Бағдарламалау тілдері, 3 кр.
            Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика, 3 кр.
            Дифференциалдық теңдеулер, 3 кр.
            Дифференциалдық геометрия және топология, 3 кр.
            Функционалдық талдау, 3 кр.
            Математика тарихы және методологиясы, 3 кр.
            Кешен айнымалды функциялар теориясы, 3 кр.
            Математиканы оқытудың интерактивті әдістері, 3 кр.
            Вариациялық есептеу, 3 кр.
            Бағдарламалаудың негіздері, 3 кр.
            Ықтималдықтар теориясына кіріспе және оның қолданыстары, 3 кр.
            Жай дифференциалдық теңдеулерді интегралдау әдістері, 3 кр.
            Талдаудың геометрияда қолданысы, 3 кр.
            Нақты айнымалының функцияларының теориясы, 3 кр.
            Алгебра-логикалық пәндердің методологиясы, 3 кр.
            Аналитикалық функциялардың теориясы, 3 кр.
            Кәсіби оқу орындарында математиканф оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Интегралдық теңдеулер, 3 кр.
            Бағдарламалау тілдері, 3 кр.
            Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика, 3 кр.
            Дифференциалдық теңдеулер, 3 кр.
            Дифференциалдық геометрия және топология, 3 кр.
            Функционалдық талдау, 3 кр.
            Математика тарихы және методологиясы, 3 кр.
            Кешен айнымалды функциялар теориясы, 3 кр.
            Математиканы оқытудың интерактивті әдістері, 3 кр.
            Вариациялық есептеу, 3 кр.
            Бағдарламалаудың тілдері мен технологиясы, 3 кр.
            Ықтималдықтар теориясына кіріспе және оның қолданыстары, 3 кр.
            Жай дифференциалдық теңдеулерді интегралдау әдістері, 3 кр.
            Талдаудың геометрияда қолданысы, 3 кр.
            Нақты айнымалының функцияларының теориясы, 3 кр.
            Алгебра-логикалық пәндердің методологиясы, 3 кр.
            Аналитикалық функциялардың теориясы, 3 кр.
            Кәсіби оқу орындарында математиканф оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Интегралдық теңдеулер, 3 кр.
            Компьютерлік технологиялар, 3 кр.
            Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика, 3 кр.
            Дифференциалдық және интегралдық теңдеулер, 3 кр.
            Дифференциалдық геометрия және топология, 3 кр.
            Функционалдық талдау, 3 кр.
            Математика тарихы және методологиясы, 3 кр.
            Кешен айнымалды функциялар теориясы, 3 кр.
            Математиканы оқытудың интерактивті әдістері, 3 кр.
            Программалау, 3 кр.
            Бағдарламалаудың тілдері мен технологиясы, 3 кр.
            Ықтималдықтар теориясына кіріспе және оның қолданыстары, 3 кр.
            Жай дифференциалдық теңдеулерді интегралдау әдістері, 3 кр.
            Талдаудың геометрияда қолданысы, 3 кр.
            Нақты айнымалының функцияларының теориясы, 3 кр.
            Алгебра-логикалық пәндердің методологиясы, 2 кр.
            Аналитикалық функциялардың теориясы, 3 кр.
            Кәсіби оқу орындарында математиканф оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Интегралдық теңдеулер, 3 кр.
            Компьютерлік технологиялар, 3 кр.
            Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика, 3 кр.
            Дифференциалдық теңдеулер, 3 кр.
            Дифференциалдық геометрия және топология, 3 кр.
            Функционалдық талдау, 3 кр.
            Математика тарихы және методологиясы, 2 кр.
            Кешен айнымалды функциялар теориясы, 3 кр.
            Математиканы оқытудың интерактивті әдістері, 3 кр.
            Программалау, 3 кр.
            Компьютерлік технологиялар, 3 кр.
            Вариациялық есептеу, 2 кр.
            Бағдарламалау тілдері, 3 кр.
            Ықтималдықтар теориясына кіріспе және оның қолданыстары, 3 кр.
            Жай дифференциалдық теңдеулерді интегралдау әдістері, 3 кр.
            Талдаудың геометрияда қолданысы, 3 кр.
            Нақты айнымалының функцияларының теориясы, 3 кр.
            Алгебра-логикалық пәндердің методологиясы, 2 кр.
            Аналитикалық функциялардың теориясы, 3 кр.
            Кәсіби оқу орындарында математиканф оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Векторлық және тензорлық талдау негіздері, 2 кр.
            Компьютерлік технологиялар, 3 кр.
            Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика, 3 кр.
            Дифференциалдық теңдеулер, 3 кр.
            Дифференциалдық геометрия және топология, 3 кр.
            Функционалдық талдау, 3 кр.
            Математика тарихы және методологиясы, 2 кр.
            Кешен айнымалды функциялар теориясы, 3 кр.
            Математиканы оқытудың интерактивті әдістері, 3 кр.
            Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика, 3 кр.
            Жай дифференциалдық теңдеулерді интегралдау әдістері, 3 кр.
            Дифференциалдық теңдеулер, 3 кр.
            Талдаудың геометрияда қолданысы, 3 кр.
            Вариациялық есептеу, 3 кр.
            Бағдарламалау тілдері, 3 кр.
            Ықтималдықтар теориясына кіріспе және оның қолданыстары, 3 кр.
            Нақты айнымалының функцияларының теориясы, 3 кр.
            Аналитикалық функциялардың теориясы, 3 кр.
            Кәсіби оқу орындарында математиканф оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Векторлық және тензорлық талдау негіздері, 3 кр.
            Компьютерлік технологиялар, 3 кр.
            Дифференциалдық геометрия және топология, 3 кр.
            Математика тарихы және методологиясы, 3 кр.
            Функционалдық талдау, 3 кр.
            Кешен айнымалды функциялар теориясы, 3 кр.
            Математиканы оқытудың интерактивті әдістері, 3 кр.
            Математика тарихы, 3 кр.
            Жай дифференциалдық теңдеулерді интегралдау әдістері, 3 кр.
            Дифференциалдық теңдеулер, 3 кр.
            Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика, 3 кр.
            Талдаудың геометрияда қолданысы, 3 кр.
            Вариациялық есептеу, 3 кр.
            Бағдарламалау тілдері, 3 кр.
            Ықтималдықтар теориясына кіріспе және оның қолданыстары, 3 кр.
            Нақты айнымалының функцияларының теориясы, 3 кр.
            Аналитикалық функциялардың теориясы, 3 кр.
            Кәсіби оқу орындарында математиканф оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Векторлық және тензорлық талдау негіздері, 3 кр.
            Дифференциалдық геометрия және топология, 3 кр.
            Математика тарихы және методологиясы, 3 кр.
            Компьютерлік технологиялар, 3 кр.
            Функционалдық талдау, 3 кр.
            Кешен айнымалды функциялар теориясы, 3 кр.
            Математиканы оқытудың интерактивті әдістері, 3 кр.
            Математика тарихы, 3 кр.
            Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика, 3 кр.
            Ықтималдықтар теориясына кіріспе және оның қолданыстары, 3 кр.
            Дифференциалдық теңдеулер, 3 кр.
            Жай дифференциалдық теңдеулерді интегралдау әдістері, 3 кр.
            Дифференциалдық геометрия және топология, 3 кр.
            Талдаудың геометрияда қолданысы, 3 кр.
            Функционалдық талдау, 3 кр.
            Айнымалы кешенді функциялар теориясы, 3 кр.
            Математика тарихы, 3 кр.
            Физиканың тарихы мен әдістемесі, 3 кр.
            Аналитикалық функциялардың теориясы, 3 кр.
            Математиканы оқытудың интерактивті әдістері, 3 кр.
            Кәсіби оқу орындарында математиканф оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Вариациялық есептеу, 3 кр.
            Векторлық және тензорлық талдау негіздері, 3 кр.
            Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика, 3 кр.
            Ықтималдықтар теориясына кіріспе және оның қолданыстары, 3 кр.
            Жай дифференциалдық теңдеулерді интегралдау әдістері, 3 кр.
            Дифференциалдық геометрия және топология, 3 кр.
            Функционалдық талдау, 3 кр.
            Талдаудың геометрияда қолданысы, 3 кр.
            Нақты айнымалы функциялар теориясы, 3 кр.
            Математика тарихы, 3 кр.
            Айнымалы кешенді функциялар теориясы, 3 кр.
            Аналитикалық функциялардың теориясы, 3 кр.
            Математиканы оқытудың интерактивті әдістері, 3 кр.
            Кәсіби оқу орындарында математиканф оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Математика тарихы және методологиясы, 3 кр.
            Вариациялық есептеу, 3 кр.
            Векторлық және тензорлық талдау негіздері, 3 кр.
            Бағдарламалау тілдері, 3 кр.
            Компьютерлік технологиялар, 3 кр.
            Функционалдық талдау, 3 кр.
            Нақты айнымалы функциялар теориясы, 3 кр.
            Айнымалы кешенді функциялар теориясы, 3 кр.
            Аналитикалық функциялардың теориясы, 3 кр.
            Математиканы оқытудың интерактивті әдістері, 3 кр.
            Кәсіби оқу орындарында математиканф оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Вариациялық есептеу, 3 кр.
            Векторлық және тензорлық талдау негіздері, 3 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb