Қателік
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Павлодар Ертіс өңірінің тарихы және тарихнамасы, 3 кр.
            XIXғ. екінші жартысы мен XXғ. басындағы Қазақстанда кәсіпкерлік қалыптасуы және дамуы: тарихы мен тарихнамасы, 3 кр.
            Қазақстан аумағындағы кеден ісінің және кедендік саясаттың тарихы, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Этнос және мәдениет, 1 кр.
            Этноәлеуметтану, 1 кр.
            Қола дәуіріндегі солтустік-шығыс Қазақстанның археологиялық ескерткіштер, 1 кр.
            Қазақстанның тарихи этнографиясы, 1 кр.
            Мәдениет және тұлға, 1 кр.
            Мәдениет әлеуметтануы, 1 кр.
            Этнология ғылымның тарихы, 2 кр.
            Этноархеология, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Павлодар облысы аумағындағы археологиялық ескерткіштер, 3 кр.
            Экономикалық ойдың тарихы, 3 кр.
            Ресей тарихи ғылымындағы қыпшақтану зерттеулердің тарихнамасы (XVIII-XXғғ), 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Павлодар облысы аумағындағы археологиялық ескерткіштер, 3 кр.
            Ресей тарихи ғылымындағы қыпшақтану зерттеулердің тарихнамасы (XVIII-XXғғ), 3 кр.
            Павлодар Ертіс өңірінің тарихы және тарихнамасы, 3 кр.
            Муражай ісі және ескерткіштерді қорғау, 4 кр.
            Қазақтардың дәстүрлі шаруашылығы және материалдық мәдениеті, 3 кр.
            Ресей империясы заңдарының толық жинақ материалдарындағы Қазақстан, 4 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Павлодар облысы аумағындағы археологиялық ескерткіштер, 3 кр.
            Муражай ісі және ескерткіштерді қорғау, 4 кр.
            Қазақтардың дәстүрлі шаруашылығы және материалдық мәдениеті, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Павлодар облысы аумағындағы археологиялық ескерткіштер, 3 кр.
            Ресей тарихи ғылымындағы қыпшақтану зерттеулердің тарихнамасы (XVIII-XXғғ), 3 кр.
            Павлодар Ертіс өңірінің тарихы және тарихнамасы, 3 кр.
            Муражай ісі және ескерткіштерді қорғау, 4 кр.
            Қазақтардың дәстүрлі шаруашылығы және материалдық мәдениеті, 3 кр.
            Ресей империясы заңдарының толық жинақ материалдарындағы Қазақстан, 4 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Павлодар облысы аумағындағы археологиялық ескерткіштер, 3 кр.
            Заманауи бизнес үрдістердің логистикасы, 3 кр.
            Инновациялық бизнес кәсіпкерлік, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Қазақстандағы антропологиялық зерттеулер, 3 кр.
            Муражай ісі және ескерткіштерді қорғау, 4 кр.
            Қазақтардың дәстүрлі шаруашылығы және материалдық мәдениеті, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Павлодар облысы аумағындағы археологиялық ескерткіштер, 3 кр.
            Ресей тарихи ғылымындағы қыпшақтану зерттеулердің тарихнамасы (XVIII-XXғғ), 3 кр.
            Павлодар Ертіс өңірінің тарихы және тарихнамасы, 3 кр.
            Ресей империясы заңдарының толық жинақ материалдарындағы Қазақстан, 4 кр.
            Заманауи бизнес үрдістердің логистикасы, 3 кр.
            Инновациялық бизнес кәсіпкерлік, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Павлодар облысы аумағындағы археологиялық ескерткіштер, 3 кр.
            Қазақстандағы антропологиялық зерттеулер, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            М.Шокайдың тарихи бейнесі, 4 кр.
            Тарихи философиясы, 4 кр.
            Қазақстан тарихының шетелдік тарихнама, 3 кр.
            XV-XVIIIғғ. қазақ хандықтарының тарихы бойынша шығыс деректері, 3 кр.
            Халықаралық қатынастар тарихы және ҚР-ның сыртқы саясаты, 2 кр.
            Отарлаудың ағылшын-американдық тарихнамасы, 2 кр.
            Павлодар облысы аумағындағы археологиялық ескерткіштер, 3 кр.
            Камеральдық өндеу, 3 кр.
            Жайылым жерлердегі этнографиялық зерттеулер әдісі, 2 кр.
            Қимақ дәуірінің этнотопонимикасы мен этноархеологиясы, 3 кр.
            Археология ғылымының тарихы, 3 кр.
            Археологиялық ескерткіштерді рестарвациялау және консервациялау, 2 кр.
            Ә.Х. Марғұланның ғылыми мұрасы, 1 кр.
            Ежелгі дәуір және ортағасырдағы Орта Ертіс өнірі, 1 кр.
            Мұса Шормановтың тарихи-этнографиялық мұрасы, 3 кр.
            Қазақстандағы антропологиялық зерттеулер, 3 кр.
            Этнологияның өзекті мәселелері, 2 кр.
            Ежелгі және қазіргі Қазақстандағы этникалық және этномәдени үрдістер, 2 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Алаш тарихнамасы, 4 кр.
            Соғысқа дейінгі кеңестік модернизациялау тарихнамасы, 3 кр.
            Ә.Х. Марғұланның ғылыми мұрасы, 2 кр.
            Алаш тарихнамасы, 4 кр.
            Қазақстандағы антропологиялық зерттеулер, 3 кр.
            Этнологияның өзекті мәселелері, 2 кр.
            Археологияның өзекті меселелері, 2 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Тарихи географиясы, 4 кр.
            Қазақ шежіресі, 3 кр.
            XV-XVIIIғғ. қазақ хандықтарының тарихы бойынша шығыс деректері, 3 кр.
            Ә.Х. Марғұланның ғылыми мұрасы, 3 кр.
            Халықаралық қатынастар тарихы және ҚР-ның сыртқы саясаты, 3 кр.
            Қазақстан тарихының шетелдік тарихнама, 3 кр.
            Этнологияның өзекті мәселелері, 4 кр.
            Археологияның өзекті меселелері, 3 кр.
            Қазақстандағы антропологиялық зерттеулер, 3 кр.
            Қазақтардың дәстүрлі шаруашылығы және материалдық мәдениеті, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Қазақ шежіресі, 3 кр.
            Ә.Х. Марғұланның ғылыми мұрасы, 3 кр.
            Қазақстандағы антропологиялық зерттеулер, 4 кр.
            Қазақтардың дәстүрлі шаруашылығы және материалдық мәдениеті, 3 кр.
            Ә.Х. Марғұланның ғылыми мұрасы, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Тарихи географиясы, 3 кр.
            Қазақ шежіресі, 3 кр.
            Ә.Х. Марғұланның ғылыми мұрасы, 3 кр.
            Қазақстандағы антропологиялық зерттеулер, 3 кр.
            Алаш тарихнамасы, 3 кр.
            Этнологияның өзекті мәселелері, 2 кр.
            Қазақстандағы антропологиялық зерттеулер, 3 кр.
            Археологияның өзекті меселелері, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Тарихи географиясы, 3 кр.
            Қазақ шежіресі, 3 кр.
            XV-XVIIIғғ. қазақ хандықтарының тарихы бойынша шығыс деректері, 3 кр.
            Ә.Х. Марғұланның ғылыми мұрасы, 3 кр.
            Халықаралық қатынастар тарихы және ҚР-ның сыртқы саясаты, 3 кр.
            Қазақстан тарихының шетелдік тарихнама, 3 кр.
            Археология және этнологияның өзекті меселелері, 3 кр.
            Қазақтардың дәстүрлі шаруашылығы және материалдық мәдениеті, 3 кр.
            Ә.Х. Марғұланның ғылыми мұрасы, 3 кр.
            Қазақстандағы заманауи этнотілдік жағдайы, 2 кр.
            Кәсіптік пәндер оқытудың инновациялық білім технологиялары, 3 кр.
            Павлодар Ертіс өнірінің археологиялық зерттеулер, 3 кр.
            Қазақ шежіресі, 3 кр.
            Павлодар Ертіс өнірінің археологиялық зерттеулер, 3 кр.
            Павлодар Ертіс өңірінің тарихы және тарихнамасы, 3 кр.
            Қазақстандағы антропологиялық зерттеулер, 3 кр.
            Қазақ шежіресі, 3 кр.
            Мәңгілік ел, 3 кр.
            Мәңгілік ел, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Тарихи географиясы, 3 кр.
            Ә.Х. Марғұланның ғылыми мұрасы, 3 кр.
            Қазақстандағы заманауи этнотілдік жағдайы, 2 кр.
            Кәсіптік пәндер оқытудың инновациялық білім технологиялары, 3 кр.
            Мәңгілік ел, 3 кр.
            Алаш тарихнамасы, 3 кр.
            Этнологияның өзекті мәселелері, 2 кр.
            Археологияның өзекті меселелері, 3 кр.
            XV-XVIIIғғ. қазақ хандықтарының тарихы бойынша шығыс деректері, 3 кр.
            Халықаралық қатынастар тарихы және ҚР-ның сыртқы саясаты, 3 кр.
            Қазақстан тарихының шетелдік тарихнама, 3 кр.
            Павлодар Ертіс өнірінің археологиялық зерттеулер, 3 кр.
            Қазақстандағы антропологиялық зерттеулер, 3 кр.
            Қазақ шежіресі, 3 кр.
            Қазақтардың дәстүрлі шаруашылығы және материалдық мәдениеті, 3 кр.
            Ә.Х. Марғұланның ғылыми мұрасы, 3 кр.
            Қазақ шежіресі, 3 кр.
            Археология және этнологияның өзекті меселелері, 3 кр.
            Павлодар Ертіс өнірінің археологиялық зерттеулер, 3 кр.
            Павлодар Ертіс өңірінің тарихы және тарихнамасы, 3 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb