Қателік
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Журналистиканың көкейкесті мәселері, 1 кр.
            Коммуникацияның теориясы, 1 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Журналистиканың көкейкесті мәселері, 2 кр.
            Аналитикалық журналистика, 1 кр.
            Буқаралық коммуникация және коғам, 1 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Журналистиканың көкейкесті мәселері, 2 кр.
            Коммуникацияның теориясы, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Журналистиканың көкейкесті мәселері, 2 кр.
            Коммуникацияның теориясы, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Журналистиканың көкейкесті мәселері, 1 кр.
            Коммуникацияның теориясы, 1 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Журналистиканың көкейкесті мәселері, 3 кр.
            Коммуникацияның теориясы, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Журналистиканың көкейкесті мәселері, 1 кр.
            Коммуникацияның теориясы, 1 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Журналистиканың көкейкесті мәселері, 3 кр.
            Қазіргі бұқаралық коммуникацияның ғылыми тұжырымдамалары, 3 кр.
            Коммуникацияның теориясы, 4 кр.
            Аналитикалық журналистика, 3 кр.
            Публицистиканың теориялық негіздері, 4 кр.
            Буқаралық коммуникация және коғам, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Журналистиканың көкейкесті мәселері, 3 кр.
            Аналитикалық журналистика, 3 кр.
            Коммуникацияның теориясы, 4 кр.
            Публицистиканың теориялық негіздері, 4 кр.
            Қазіргі бұқаралық коммуникацияның ғылыми тұжырымдамалары, 3 кр.
            Буқаралық коммуникация және коғам, 3 кр.
            Журналистиканың көкейкесті мәселері, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Магистрлік зерттеудің технологиясы, 3 кр.
            Теледидар өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Интернет-журналистика, 2 кр.
            БАҚ-дағы ғаламтор-технологиялар, 2 кр.
            Магистрлік зерттеудің технологиясы, 3 кр.
            Журналисттік шеберліктің ғылыми-зерттеулік аспектілері, 3 кр.
            Бұқаралық коммуникацияның заманауи ғылыми концепциясы, 4 кр.
            Коммуникация теориясы, 4 кр.
            Ақпараттық қоғам: стратегия және болжау, 3 кр.
            Массмедиадағы PR өзекті мәселелері, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Заманауи бизнес үрдістердің логистикасы, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Инновациялық бизнес кәсіпкерлік, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 3 кр.
            Журналистика және қазіргі геосаясат тұжырымдамалары, 3 кр.
            Журналистика және қазіргі геосаясат тұжырымдамалары, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 3 кр.
            Журналистиканың көкейкесті мәселері, 3 кр.
            Массмедиадағы PR өзекті мәселелері, 3 кр.
            Коммуникацияның теориясы, 3 кр.
            Публицистиканың теориялық негіздері, 3 кр.
            Қазіргі бұқаралық коммуникацияның ғылыми тұжырымдамалары, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Заманауи бизнес үрдістердің логистикасы, 3 кр.
            Инновациялық бизнес кәсіпкерлік, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 3 кр.
            Коммуникацияның теориясы, 3 кр.
            Журналистика және қазіргі геосаясат тұжырымдамалары, 3 кр.
            Публицистиканың теориялық негіздері, 3 кр.
            Журналистика және қазіргі геосаясат тұжырымдамалары, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 3 кр.
            Қазіргі бұқаралық коммуникацияның ғылыми тұжырымдамалары, 3 кр.
            Журналистиканың көкейкесті мәселері, 3 кр.
            Массмедиадағы PR өзекті мәселелері, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            БАҚ теориясы мен тәжірибесі, 3 кр.
            Журналистиканың құқық негіздері, 3 кр.
            БАҚ теориясы мен тәжірибесі, 2 кр.
            Журналистиканың құқық негіздері, 2 кр.
            Публицистиканың теориялық негіздері, 2 кр.
            Журналистиканың құқық негіздері, 2 кр.
            Электрондық БАҚ, 2 кр.
            БАҚ- тағы корректура және верстка, 2 кр.
            Шұғыл комментарий жұмыстары, 2 кр.
            БАҚ теориясы мен тәжірибесі, 3 кр.
            Журналистиканың құқық негіздері, 3 кр.
            Публицистиканың теориялық негіздері, 3 кр.
            Электрондық БАҚ, 3 кр.
            БАҚ теориясы мен тәжірибесі, 3 кр.
            Журналистиканың құқық негіздері, 3 кр.
            Журналистиканың құқық негіздері, 3 кр.
            Публицистиканың теориялық негіздері, 3 кр.
            БАҚ теориясы мен тәжірибесі, 2 кр.
            Журналистиканың құқық негіздері, 2 кр.
            Публицистиканың теориялық негіздері, 2 кр.
            Электрондық БАҚ, 2 кр.
            Қазақстан БАҚ-ын қалыптастырудағы саяси-экономикалық және әлеуметтік аспектілер, 2 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            БАҚ теориясы мен тәжірибесі, 3 кр.
            Конвергенттік журналистика, 2 кр.
            Журналистиканың құқық негіздері, 3 кр.
            Электрондық БАҚ, 3 кр.
            БАҚ теориясы мен тәжірибесі, 2 кр.
            Журналистиканың құқық негіздері, 2 кр.
            Публицистиканың теориялық негіздері, 2 кр.
            Электрондық БАҚ, 2 кр.
            Қазақстан БАҚ-ын қалыптастырудағы саяси-экономикалық және әлеуметтік аспектілер, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 5 кр.
            БАҚ теориясы мен тәжірибесі, 4 кр.
            Журналистиканың құқық негіздері, 4 кр.
            Электрондық БАҚ, 4 кр.
            Саясат саласындағы журналистика, 3 кр.
            Халықаралық құқық және БАҚ, 4 кр.
            Оқытүдың инновациялық әдістері, 5 кр.
            БАҚ техникасы мен технологиясы, 4 кр.
            Журналистика теориясы мен практикасы, 4 кр.
            Қазақстан БАҚ-ын қалыптастырудағы саяси-экономикалық және әлеуметтік аспектілер, 3 кр.
            Саясат саласындағы журналистика, 3 кр.
            Журналистиканың құқық негіздері, 4 кр.
            Халықаралық құқық және БАҚ, 4 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 5 кр.
            Оқытүдың инновациялық әдістері, 5 кр.
            Электрондық БАҚ, 4 кр.
            БАҚ техникасы мен технологиясы, 4 кр.
            БАҚ теориясы мен тәжірибесі, 4 кр.
            Журналистика теориясы мен практикасы, 4 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Электрондық БАҚ, 3 кр.
            БАҚ теориясы мен тәжірибесі, 3 кр.
            Журналисттік шеберліктің ғылыми-зерттеулік аспектілері, 3 кр.
            БАҚ-дағы ғаламтор-технологиялар, 3 кр.
            Ақпараттық қоғам: стратегия және болжау, 3 кр.
            Әлемдік ақпараттық кеңістіктегі Қазақстан, 3 кр.
            Журналистикадағы маркетинг және менеджмент, 3 кр.
            Заманауи ақпараттық қоғамдағы блогосфера, 3 кр.
            Журналистикадағы маркетинг және менеджмент, 3 кр.
            Заманауи ақпараттық қоғамдағы блогосфера, 3 кр.
            Журналистиканың және қазіргі заманның өзекті мәселелері, 4 кр.
            Журналистика әлеуметтік-мәдени феномен ретінде, 4 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 5 кр.
            Медиазертеудің әдістемесі мен әдіснамасы, 5 кр.
            Теледидар өндірісінің технологиясы, 4 кр.
            БАҚ теориясы мен тәжірибесі, 4 кр.
            БАҚ және жаңа ақпараттық технологиялар, 4 кр.
            Электронды БАҚ, 4 кр.
            Экономикалық журналистика, 3 кр.
            Экономикалық журналистика, 3 кр.
            ҚР телекоммуникациялық саласы дамуының экономикалық аспектілері, 3 кр.
            Заманауи ақпараттық қоғамдағы блогосфера, 3 кр.
            Журналистік білім беру саласындағы инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Журналисттік шеберліктің ғылыми-зерттеулік аспектілері, 3 кр.
            Бұқаралық коммуникация теориясы, 3 кр.
            Заманауи ақпараттық қоғамдағы блогосфера, 3 кр.
            Қазақстан БАҚ-ын қалыптастырудағы саяси-экономикалық және әлеуметтік аспектілер, 3 кр.
            Саясат саласындағы журналистика, 3 кр.
            Медиамәтін: теориясы мен тәжірибесі, 3 кр.
            Алаш көсем сөзі: таным, тағылым, тәжірибе, 4 кр.
            Қазіргі заманғы БАҚ менеджментінің стратегиясы: жаңа медиятрендтер, 3 кр.
            Журналисттік шеберліктің ғылыми-зерттеулік аспектілері, 3 кр.
            Қазақстандық БАҚ әлемдік ақпараттық кеңістікте, 4 кр.
            Электронды БАҚ аудиториясын зерттеу, 4 кр.
            Газет нарығы және онлайн журналистиканың конъюнктурасы, 3 кр.
            Журналистиканың көкейкесті мәселері, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Журналистика пәндерін оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Публицистиканың теориялық негіздері, 3 кр.
            Заманауи ақпараттық қоғамдағы блогосфера, 3 кр.
            Заманауи ақпараттық қоғамдағы блогосфера, 3 кр.
            Электрондық БАҚ, 4 кр.
            Экономикалық журналистика, 3 кр.
            Экономикалық журналистика, 3 кр.
            ҚР телекоммуникациялық саласы дамуының экономикалық аспектілері, 3 кр.
            Қазіргі заманғы БАҚ менеджментінің стратегиясы: жаңа медиятрендтер, 3 кр.
            Журналистиканың көкейкесті мәселері, 3 кр.
            Журналисттік шеберліктің ғылыми-зерттеулік аспектілері, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Газет нарығы және онлайн журналистиканың конъюнктурасы, 3 кр.
            Публицистиканың теориялық негіздері, 3 кр.
            Журналистік білім беру саласындағы инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Журналисттік шеберліктің ғылыми-зерттеулік аспектілері, 3 кр.
            Бұқаралық коммуникация теориясы, 3 кр.
            Заманауи ақпараттық қоғамдағы блогосфера, 3 кр.
            Қазақстан БАҚ-ын қалыптастырудағы саяси-экономикалық және әлеуметтік аспектілер, 3 кр.
            Саясат саласындағы журналистика, 3 кр.
            Алаш көсем сөзі: таным, тағылым, тәжірибе, 4 кр.
            Медиамәтін: теориясы мен тәжірибесі, 3 кр.
            Қазақстандық БАҚ әлемдік ақпараттық кеңістікте, 4 кр.
            Электронды БАҚ аудиториясын зерттеу, 4 кр.
            Электрондық БАҚ, 4 кр.
            Журналистика пәндерін оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Заманауи ақпараттық қоғамдағы блогосфера, 3 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb