Қателік
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Көшбасшылық психологиясы, 3 кр.
            Тұлға психологиясы, 3 кр.
            Қоғамдағы және саясаттағы көшбасшылық, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау, 2 кр.
            Көшбасшылық психологиясы, 3 кр.
            Тұлға психологиясы, 3 кр.
            Маркетинг және брендинг, 1 кр.
            Саясаттану, 1 кр.
            Қоғамдағы және саясаттағы көшбасшылық, 1 кр.
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау, 2 кр.
            Психология (көшбасшылық), 2 кр.
            Тұлға психологиясы, 2 кр.
            Әлеуметтану, 1 кр.
            Мәдениеттану, 1 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Мамандыққа кіріспе, 1 кр.
            Зоология, 3 кр.
            Физика, 2 кр.
            Органикалық химия, 2 кр.
            Жануарларды фенотип бойынша бағалау, 3 кр.
            Қазақстанның малшаруашылығы, 3 кр.
            Кәсіби қазақ тілі, 1 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 1 кр.
            Офистік және құжаттық жұмыс негіздері, 1 кр.
            Іскери қазақ тілі, 1 кр.
            Мемлекеттік тілде іс жүргізу, 1 кр.
            Мал шаруашылығына кіріспе, 1 кр.
            Өсімдіктер әлемінің биоәртүрлілігі, 3 кр.
            Қолданбалы физика, 2 кр.
            Коллоидтық химия, 2 кр.
            Зоотехния ғылымының тарихы, 3 кр.
            Отандық зоотехния ғылымының негіздері, 3 кр.
            Мал шаруашылығы негіздері, 3 кр.
            Жеке мал шаруашылығы, 3 кр.
            Мал шаруашылықтағы еңбек қорғау, 2 кр.
            Селекциядағы жетістіктер, 3 кр.
            Зоотехния ғылымының тарихы және методологиясы, 3 кр.
            Селекциядағы генетикалық әдістері, 3 кр.
            Асылдандыру ісі, 3 кр.
            Кіші фермалардағы мал шаруашылығының технологиясы, 2 кр.
            Тұқым аудандастыру және тұқым сынау, 2 кр.
            Павлодар облысындағы мал шаруашылығы, 3 кр.
            Әлемдік жануарлар генофондты пайдалану, 3 кр.
            Эмбриондарды тасымалдау, 2 кр.
            Жануарлардың кеңмасштабты селекциясы, 2 кр.
            Агрономия, 3 кр.
            Шалғын шаруашылығы, 3 кр.
            Жануарлардың кеңмасштабты селекциясы, 3 кр.
            Мамандыққа кіріспе, 1 кр.
            Зоология, 3 кр.
            Физика, 2 кр.
            Органикалық химия, 2 кр.
            Тұқым аудандастыру және тұқым сынау, 3 кр.
            Қазақстанның малшаруашылығы, 3 кр.
            Мал шаруашылығына кіріспе, 1 кр.
            Жануарларды фенотип және генотипі бойынша бағалау, 4 кр.
            Өсімдіктер әлемінің биоәртүрлілігі, 3 кр.
            Қолданбалы физика, 2 кр.
            Коллоидтық химия, 2 кр.
            Кіші фермалардағы мал шаруашылығының технологиясы, 3 кр.
            Зоотехникалық тәжірибелердің әдістері, 3 кр.
            Жанураларды генотип бойынша бағалау, 3 кр.
            Малдарды бордақылау технологиясы, 4 кр.
            Жануарлардың кеңмасштабты селекциясы, 3 кр.
            Жануарлардың кеңмасштабты селекциясы, 2 кр.
            Жануарларды фенотипі бойынша бағалау, 2 кр.
            Жануарларды генотипі бойынша бағалау, 2 кр.
            Қазақстанның малшаруашылығы, 3 кр.
            Тәжірибелік істің әдістемесі, 3 кр.
            Отандық зоотехния ғылымының негіздері, 3 кр.
            Зоотехния ғылымының тарихы, 3 кр.
            Жануарлардың интерьерлік ерекшеліктері, 3 кр.
            Ауылшаруашылық жануарлар морфологиясы, 3 кр.
            Ауылшаруашылық жануарлар анатомиясы, 3 кр.
            Аң шаруашылығы, 3 кр.
            Бағалы аңдарды өсіру негіздері, 3 кр.
            Әлемдік жануарлар генофондты пайдалану, 3 кр.
            Мал дәрігерлігі негіздері, 3 кр.
            Малдәргерлік істі ұйымдастыру, 3 кр.
            Жануарларды фенотип және генотипі бойынша бағалау, 4 кр.
            Ветеринария ісін ұйымдастыру, 4 кр.
            Отандық зоотехния ғылымының негіздері, 3 кр.
            Ара шаруашылығы, 3 кр.
            Мал шикізат өнімдерін дайындау, 4 кр.
            Малдәргерлік істі ұйымдастыру, 3 кр.
            Ветеринариялық іс, 3 кр.
            Мал дәрігерлігі негіздері, 3 кр.
            Ветеринарияға кіріспе, 3 кр.
            Қазақстанның малшаруашылығы, 3 кр.
            Зоотехния ғылымының тарихы, 3 кр.
            Жеке мал шаруашылығы, 3 кр.
            Малшаруашылығындағы ақпараттық талдау жүйесі, 3 кр.
            Тұқым аудандастыру және тұқым сынау, 3 кр.
            Кіші фермалардағы мал шаруашылығының технологиясы, 3 кр.
            Тоғандағы балық шаруашылығы, 3 кр.
            Аң шаруашылығы, 3 кр.
            Бағалы аңдарды өсіру негіздері, 3 кр.
            Әлемдік жануарлар генофондты пайдалану, 3 кр.
            Балық шаруашылығы, 3 кр.
            Химия, 2 кр.
            Биофизика, 2 кр.
            Ауылшаруашылық жануарлар физиологиясы, 3 кр.
            Ауылшаруашылық жануарлар морфологиясы, 3 кр.
            Мал шикізатын тауартану және сараптамасы, 4 кр.
            Қоян шаруашылығы, 3 кр.
            Аң шаруашылығындағы селекция, 3 кр.
            Ауылшаруашылық жануарларының көбею биотехниясы, 3 кр.
            Көбею биотехнологиясының негіздері, 3 кр.
            Ұрықты көшіріп отырғызу, 3 кр.
            Ұрықты көшіріп отырғызу технологиясы, 3 кр.
            Тұқымды жетілдіру әдістері, 3 кр.
            Фермерлік іс, 3 кр.
            Тәжірибелік істің әдістемесі, 3 кр.
            Зоотехникалық тәжірибелердің әдістері, 3 кр.
            Тәжірибелік іс, 3 кр.
            Биометрия, 3 кр.
            Генетика және биометрия, 3 кр.
            Генетика және селекциядағы статистикалық әдістер, 3 кр.
            Селекциядағы статистикалық генетика, 3 кр.
            Павлодар облысындағы мал шаруашылығы, 3 кр.
            Тұқымдық аудандастырулар, 3 кр.
            Ауылшаруашылық қустарының анатомиясы, 3 кр.
            Қазақстандағы құс шаруашылығының дамуы, 3 кр.
            Ауылшаруашылық құстарының тұқымдары мен кросстары, 3 кр.
            Құс шаруашылығындағы зоотехникалық есеп, 3 кр.
            Ауылшаруашылық құстарының аурулары, 3 кр.
            Мал азығын өндіру., 3 кр.
            Зоотехния ғылымының тарихы, 3 кр.
            Ауыл шаруашылық жануарларының тіршілігінің биофизикалық аспектілері, 3 кр.
            Биофизика, 3 кр.
            Ауылшаруашылық жануарлар морфологиясы, 4 кр.
            Мал шаруашылығы негіздері, 3 кр.
            Ара шаруашылығы, 3 кр.
            Компьютерлік графика негіздері, 3 кр.
            Жеке ғимараттарды жобалау және тұрғызу негіздері, 3 кр.
            Суды тазарту технологиясы, 3 кр.
            Ландшафтық дизайн, 3 кр.
            Шетел және ұлттық тағамдар технологиясы, 3 кр.
            Музыкалық аспап/домбыра/фортепиано/ баян, 3 кр.
            Қазіргі ақпараттық қоғам және жаһандану, 3 кр.
            Шығыс тілі (қытай тілі), 3 кр.
            Еуропа тілі (француз тілі), 3 кр.
            Шешендік өнер, 3 кр.
            Оқығаны туралы stand up, 3 кр.
            Көшбасшылық психологиясы және персоналды басқару, 3 кр.
            Кәсіби-қолданбалы дене даярлығы, 3 кр.
            Ғылым және жаңа технологиялар тарихы, 3 кр.
            Спичрайтинг, 3 кр.
            Сапа менеджментінің біріктірілген жүйелері, 3 кр.
            Технологиялық инжиниринг, 3 кр.
            Патенттану және ғылыми зерттеулер негіздері, 3 кр.
            Мобильді қосымшаларды әзірлеу, 3 кр.
            Киберқауіпсіздік және заманауи мобильдік құрылғылардағы қолданушы ақпаратын қорғау, 3 кр.
            Нанотехнологиялардың физикалық негіздері, 3 кр.
            Экотехнологиялар және болашақ энергия, 3 кр.
            Дүниежүзілік мұра және халықаралық туризм, 3 кр.
            Су және отын химиясы, 3 кр.
            Тайм-менеджменті, 3 кр.
            Басқару есебі, 3 кр.
            Креативті кәсіпкерлік, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы, 3 кр.
            Энергия сақтау және энергия аудит, 3 кр.
            Заманауи әлемдегі байланыс және ақпарат, 3 кр.
            Энергоменеджмент және инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Арнайы мақсаттағы шетел тілі, 3 кр.
            Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу және кәсіби тіл әдебі, 3 кр.
            Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, 3 кр.
            Ұрықты көшіріп отырғызу, 3 кр.
            Қазақстанның малшаруашылығы, 3 кр.
            Павлодар облысындағы мал шаруашылығы, 3 кр.
            Азық өндіру, 3 кр.
            Ара шаруашылығы, 3 кр.
            Тұқым аудандастыру және тұқым сынау, 3 кр.
            Тұқымды жетілдіру әдістері, 3 кр.
            Аң шаруашылығындағы селекция, 3 кр.
            Бағалы аңдарды өсіру негіздері, 3 кр.
            Тәжірибелік істің әдістемесі, 3 кр.
            Тәжірибелік іс, 3 кр.
            Малдәргерлік істі ұйымдастыру, 3 кр.
            Ветеринариялық іс, 3 кр.
            Балық шаруашылығы, 3 кр.
            Аң шаруашылығы, 3 кр.
            Қоян шаруашылығы, 3 кр.
            Ауылшаруашылық және ветеринарлық микробилогия, 3 кр.
            Сүт пен еттің микробиологиясы, 3 кр.
            Зоотехния ғылымының тарихы, 3 кр.
            Start up жобаларының экономикалық негіздемелері, 2 кр.
            Бизнес-жоспарлау және жобалау, 2 кр.
            Маркетинг және брендинг, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Кәсіпкерлік құқығы, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экологиялық менеджмент, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Кіші фермалардағы мал шаруашылығы, 3 кр.
            Ауылшаруашылық жануарларының көбею биотехниясы, 3 кр.
            Құс шаруашылығындағы зоотехникалық есеп, 3 кр.
            Микробиология, 3 кр.
            Микробиология, 3 кр.
            Жануарлардың алиментарлық аурулары, 3 кр.
            Мал шикізатының малдәргерлік-санитарлық сараптамасы, 3 кр.
            Мал шикізатының малдәргерлік-санитарлық сараптамасы, 3 кр.
            Ауылшаруашылық және ветеринарлық микробилогия, 3 кр.
            Тұқым аудандастыру және тұқым сынау, 3 кр.
            Балық шаруашылығы, 3 кр.
            Әлемдік жануарлар генофондты пайдалану, 3 кр.
            Тәжірибелік істің әдістемесі, 3 кр.
            Кіші фермалардағы мал шаруашылығы, 3 кр.
            Физиология негіздерімен ауылшаруашылық жануарларыңың анатомиясы, 3 кр.
            Зоотехникалық тәжірибелердің әдістері, 3 кр.
            Бағалы аңдарды өсіру негіздері, 3 кр.
            Зоотехникалық тәжірибелердің әдістері, 3 кр.
            Отандық зоотехния ғылымының негіздері, 3 кр.
            Малшаруашылығындағы ақпараттық талдау жүйесі, 3 кр.
            Жеке мал шаруашылығы, 3 кр.
            Ауылшаруашылық қустарының анатомиясы, 3 кр.
            Ауылшаруашылық жануарлар морфологиясы, 3 кр.
            Ауылшаруашылық жануарлар анатомиясы, 3 кр.
            Аң шаруашылығы, 3 кр.
            Қоян шаруашылығы, 3 кр.
            Зоотехникалық тәжірибелердің әдістері, 3 кр.
            Ұрықты көшіріп отырғызу технологиясы, 3 кр.
            Ұрықты көшіріп отырғызу технологиясы, 3 кр.
            Қазақстанның малшаруашылығы, 3 кр.
            Фермерлік іс, 3 кр.
            Микробиология, 3 кр.
            Мал шаруашылық өнімдерінің микробиологиясы, 3 кр.
            Ауылшаруашылық жануарларының көбею биотехниясы, 3 кр.
            Ветеринарлық препараттардың биотехнологиялық негізі, 3 кр.
            Әлемдік жануарлар генофондты пайдалану, 3 кр.
            Тұқымдық аудандастырулар, 3 кр.
            Тоғандағы балық шаруашылығы, 3 кр.
            Ара шаруашылығы, 3 кр.
            Мал шикізатын тауартану және сараптамасы, 3 кр.
            Мал шикізат өнімдерін дайындау, 3 кр.
            Мал шикізатының малдәргерлік-санитарлық сараптамасы, 3 кр.
            Мал шаруашылығы өнімдерінің сапасын бағалау, 3 кр.
            Бағалы аңдарды өсіру негіздері, 3 кр.
            Жануарлардың алиментарлық аурулары, 3 кр.
            Ішкі жұқпалы емес аурулар, 3 кр.
            Құс шаруашылығының тенденциялық дамуы, 3 кр.
            Жеке меншікті шаруашылықтарда ауылшаруашылық құстарды өсіру технологиясы, 3 кр.
            Ауылшаруашылық құстарының тұқымдары мен кросстары, 3 кр.
            Ауылшаруашылық құстарының аурулары, 3 кр.
            Қазақстанның заманауи мәдениетіндегі құндылықтар трансформациясы, 3 кр.
            3D-модельдеу негіздері, 3 кр.
            Заманауи техниканын материалдары, 3 кр.
            Ертіс бойындағы Павлодарлық металлургия, 3 кр.
            Тиімді сату техникасы, 3 кр.
            Жануарлардың интерьерлік ерекшеліктері, 3 кр.
            Құс шаруашылығындағы зоотехникалық есеп, 3 кр.
            Қоян шаруашылығы, 3 кр.
            Фермерлік іс, 3 кр.
            Ара шаруашылығы, 3 кр.
            Павлодар облысындағы мал шаруашылығы, 3 кр.
            Малдәргерлік істі ұйымдастыру, 3 кр.
            Ветеринарлық препараттардың биотехнологиялық негізі, 3 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 2 кр.
            Жеке мал шаруашылығы, 3 кр.
            Кіші фермалардағы мал шаруашылығы, 3 кр.
            Ұрықты көшіріп отырғызу, 3 кр.
            Сүт пен еттің микробиологиясы, 3 кр.
            Азық өндіру, 3 кр.
            Тұқым аудандастыру және тұқым сынау, 3 кр.
            Тұқымды жетілдіру әдістері, 3 кр.
            Аң шаруашылығындағы селекция, 3 кр.
            Бағалы аңдарды өсіру негіздері, 3 кр.
            Тәжірибелік істің әдістемесі, 3 кр.
            Тәжірибелік іс, 3 кр.
            Балық шаруашылығы, 3 кр.
            Ветеринариялық іс, 3 кр.
            Ауылшаруашылық және ветеринарлық микробилогия, 3 кр.
            Start up жобаларының экономикалық негіздемелері, 2 кр.
            Бизнес-жоспарлау және жобалау, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 3 кр.
            Құс шаруашылығындағы зоотехникалық есеп, 3 кр.
            Жануарлардың алиментарлық аурулары, 3 кр.
            Кәсіпкерлік құқығы, 2 кр.
            Мал шикізатының малдәргерлік-санитарлық сараптамасы, 3 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Мал шикізатының малдәргерлік-санитарлық сараптамасы, 3 кр.
            Экологиялық менеджмент, 2 кр.
            Тұқым аудандастыру және тұқым сынау, 3 кр.
            Балық шаруашылығы, 3 кр.
            Әлемдік жануарлар генофондты пайдалану, 3 кр.
            Ауылшаруашылық жануарларының көбею биотехниясы, 3 кр.
            Микробиология, 3 кр.
            Микробиология, 3 кр.
            Ауылшаруашылық және ветеринарлық микробилогия, 3 кр.
            Тәжірибелік істің әдістемесі, 3 кр.
            Зоотехникалық тәжірибелердің әдістері, 3 кр.
            Бағалы аңдарды өсіру негіздері, 3 кр.
            Зоотехникалық тәжірибелердің әдістері, 3 кр.
            Малшаруашылығындағы ақпараттық талдау жүйесі, 3 кр.
            Аң шаруашылығы, 3 кр.
            Зоотехникалық тәжірибелердің әдістері, 3 кр.
            Ұрықты көшіріп отырғызу технологиясы, 3 кр.
            Ұрықты көшіріп отырғызу технологиясы, 3 кр.
            Әлемдік жануарлар генофондты пайдалану, 3 кр.
            Микробиология, 3 кр.
            Мал шаруашылық өнімдерінің микробиологиясы, 3 кр.
            Мал шикізат өнімдерін дайындау, 4 кр.
            Ауылшаруашылық жануарларының көбею биотехниясы, 3 кр.
            Мал шикізатының малдәргерлік-санитарлық сараптамасы, 3 кр.
            Тұқымдық аудандастырулар, 3 кр.
            Бағалы аңдарды өсіру негіздері, 3 кр.
            Тоғандағы балық шаруашылығы, 3 кр.
            Жануарлардың алиментарлық аурулары, 3 кр.
            Мал шикізатын тауартану және сараптамасы, 4 кр.
            Ішкі жұқпалы емес аурулар, 3 кр.
            Құс шаруашылығының тенденциялық дамуы, 3 кр.
            Жеке меншікті шаруашылықтарда ауылшаруашылық құстарды өсіру технологиясы, 3 кр.
            Ауылшаруашылық құстарының тұқымдары мен кросстары, 3 кр.
            Ауылшаруашылық құстарының аурулары, 3 кр.
            Ауылшаруашылық құстарын азықтандыру, 3 кр.
            Тағамдық жұмыртқаны өндіру технологиясы, 3 кр.
            Құс шаруашылығындағы зоотехникалық есеп, 3 кр.
            Қоян шаруашылығы, 3 кр.
            Фермерлік іс, 3 кр.
            Павлодар облысындағы мал шаруашылығы, 3 кр.
            Малдәргерлік істі ұйымдастыру, 3 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 3 кр.
            Әлемдік жануарлар генофондты пайдалану, 3 кр.
            Мал шаруашылығындағы инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Мал шаруашылығы өнімдерінің ветеринарлық-санитарлық сараптамасы, 3 кр.
            Мал шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу негіздері, 3 кр.
            Құс шаруашылығындағы инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Микробиология, 3 кр.
            Бағалы аңдарды өсіру негіздері, 3 кр.
            Аң шаруашылығындағы селекция, 3 кр.
            Қоян шаруашылығы, 3 кр.
            Құс шаруашылығының тенденциялық дамуы, 3 кр.
            Тәжірибелік істің әдістемесі, 3 кр.
            Тәжірибелік іс, 3 кр.
            Ауылшаруашылық жануарларының көбею биотехниясы, 3 кр.
            Азық өндіру, 3 кр.
            Тұқым аудандастыру және тұқым сынау, 3 кр.
            Жануарлардың алиментарлық аурулары, 3 кр.
            Қазақстанның малшаруашылығы, 3 кр.
            Павлодар облысындағы мал шаруашылығы, 3 кр.
            Отандық зоотехния ғылымының негіздері, 3 кр.
            Зоотехния ғылымының тарихы, 3 кр.
            Физиология негіздерімен ауылшаруашылық жануарларыңың анатомиясы, 3 кр.
            Жануарлардың интерьерлік ерекшеліктері, 3 кр.
            Жануарлардың интерьерлік ерекшеліктері, 3 кр.
            Ауылшаруашылық жануарлар морфологиясы, 3 кр.
            Ауылшаруашылық жануарлар морфологиясы, 3 кр.
            Ұрықты көшіріп отырғызу технологиясы, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Кинология негіздері, 2 кр.
            Ит шаруашылығы, 2 кр.
            Зоотехникалық тәжірибелердің әдістері, 2 кр.
            Ара шаруашылығы, 2 кр.
            Тоғандағы балық шаруашылығы, 2 кр.
            Сүт ісі, 2 кр.
            Сүт өндірісінің технологиясы, 2 кр.
            Шошқаны, жылқыны, қойды бонитировкалау, 3 кр.
            Төлдерді өсіру бағыты, 2 кр.
            Тұқымдық аудандастырулар, 2 кр.
            Қазақстанның малшаруашылығының бүгінгі жағдайы және кемелігі, 2 кр.
            Кинология негіздері, 3 кр.
            Сүт ісі, 3 кр.
            Кинология негіздері, 3 кр.
            Сүт ісі, 3 кр.
            Селекциядағы генетикалық әдістері, 3 кр.
            Сүт өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Асылдандыру ісі, 3 кр.
            Төлдерді өсіру бағыты, 3 кр.
            Шошқаны, жылқыны, қойды бонитировкалау, 3 кр.
            Кинология негіздері, 3 кр.
            Сүт ісі, 3 кр.
            Қазақстанның малшаруашылығының бүгінгі жағдайы және кемелігі, 2 кр.
            Жаңа тұқым шығару және оны жетілдіру әдістері, 2 кр.
            Ірі қараның сүт және ет өндірудің ағынды-цехтік технологиясы, 2 кр.
            Ит шаруашылығы, 3 кр.
            Тәжірибелік істің әдістемесі, 2 кр.
            Кеңмасштабты селекция, 3 кр.
            Жүн өндіру, 3 кр.
            Жүн өндіру, 3 кр.
            Сүт және сүт тағамдарын қайта өңдеу, 3 кр.
            Сүт технологиясы, 3 кр.
            Иттерді жатықтандыру, 3 кр.
            Иттер тұқымдары, 3 кр.
            Асылдандыру жұмысын жоспарлау, 3 кр.
            Асылдандыру жұмысын негіздері, 3 кр.
            Құс шаруашылығындағы селекция, 3 кр.
            Құс өнімдерін өндіру, 3 кр.
            Өнімді жылқы шаруашылығы, 3 кр.
            Қымыз және ет өндіру, 3 кр.
            Жылқы шаруашылығы, қымыз және етін өндіру технологиясы, 3 кр.
            Кинология негіздері, 3 кр.
            Сүт ісі, 3 кр.
            Асылдандыру ісін ұйымдастыру, 3 кр.
            Сүт өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Асылдандыру ісі, 3 кр.
            Тебенді жылқы шаруашылығы, 3 кр.
            Шошқа етін өнеркәсіптік өндіру, 3 кр.
            Қойлардың жүн өнімділігі бойынша селекциясы, 3 кр.
            Қойлардың жүн өнімділігі, 3 кр.
            Қой шаруашылығы, қой етін, жүнін өндіру технологиясы, 3 кр.
            Қой шаруашылығындағы жүн және ет өндіру технологиясы, 3 кр.
            Ірі қара шаруашылығы, сүт пен ет өндіру технологиясы, 3 кр.
            Сүтті, етті және ірі қара шаруашылығы, 3 кр.
            Ешкі шаруашылығы, сүт, ет, түбіт, жүн өндіру технологиясы, 3 кр.
            Ешкіні сүт, ет, түбіт бойынша сұрыптау, 3 кр.
            Құс шаруашылығы, құс өнімдерін өндіру технологиясы, 3 кр.
            Ит шаруашылығы, 3 кр.
            Ауыл шаруашылық құстарын өсіру, 3 кр.
            Шошқа өсіру және селекция, 3 кр.
            Шошқаның селекциясының генетикалық негіздері, 3 кр.
            Шошқа шаруашылығы, шошқа етін өндіру технологиясы, 3 кр.
            Шошқа етін өнеркәсіптік өндіру, 3 кр.
            Ауылшаруашылық құстарын азықтандыру, 3 кр.
            Жұмыртқаны инкубациялау технологиясы, 3 кр.
            Ауылшаруашылық құстарының еттін өндіру технологиясы, 3 кр.
            Тағамдық жұмыртқаны өндіру тенологиясы, 3 кр.
            Жануарларды фенотип және генотипі бойынша бағалау, 3 кр.
            Жануарларды кешенді бағалау, 3 кр.
            Асылдандыру жұмысын жоспарлау, 3 кр.
            Асылдандыру жұмысын негіздері, 3 кр.
            Спорттық жылқы шаруашылығы, 3 кр.
            Қымыз және ет өндіру, 3 кр.
            Шошқа өсіру және селекция, 3 кр.
            Шошқаның селекциясының генетикалық негіздері, 3 кр.
            Қойлардың жүн өнімділігі бойынша селекциясы, 3 кр.
            Асылдандыру ісін ұйымдастыру, 3 кр.
            Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру және өндеу технологиясы, 3 кр.
            Мал шаруашылық өнімдерін, сүтті және етті өндеу, 3 кр.
            Жануарларды кешенді бағалау, 3 кр.
            Қойлардың жүн өнімділігі, 3 кр.
            Ауыл шаруашылық құстарын өсіру, 3 кр.
            Құс шаруашылығындағы селекция, 3 кр.
            Құс өнімдерін өндіру, 3 кр.
            Иттер тұқымдары, 3 кр.
            Шошқа шаруашылығы, шошқа етін өндіру технологиясы, 3 кр.
            Кинология негіздері, 3 кр.
            Сүт ісі, 3 кр.
            Асылдандыру ісін ұйымдастыру, 3 кр.
            Сүт өндіру технологиясы, 3 кр.
            Асылдандыру ісі, 3 кр.
            Құс шаруашылығы, құс өнімдерін өндіру технологиясы, 3 кр.
            Қой шаруашылығындағы жүн және ет өндіру технологиясы, 3 кр.
            Ірі қара шаруашылығы, сүт пен ет өндіру технологиясы, 3 кр.
            Сүтті, етті және ірі қара шаруашылығы, 3 кр.
            Ешкі шаруашылығы, сүт, ет, түбіт, жүн өндіру технологиясы, 3 кр.
            Ешкіні сүт, ет, түбіт бойынша сұрыптау, 3 кр.
            Шошқа етін өнеркәсіптік өндіру, 3 кр.
            Асылдандыру жұмысын жоспарлау, 3 кр.
            Шошқа өсіру және селекция, 3 кр.
            Асылдандыру ісі, 3 кр.
            Жылқы шаруашылығы, қымыз және етін өндіру технологиясы, 3 кр.
            Асылдандыру жұмысын жоспарлау, 3 кр.
            Шошқа шаруашылығы, шошқа етін өндіру технологиясы, 3 кр.
            Спорттық жылқы шаруашылығы, 3 кр.
            Шошқа шаруашылығы, шошқа етін өндіру технологиясы, 3 кр.
            Жылқы шаруашылығы, қымыз және етін өндіру технологиясы, 3 кр.
            Сүт ісі, 3 кр.
            Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру және өндеу технологиясы, 3 кр.
            Құс шаруашылығы, құс өнімдерін өндіру технологиясы, 3 кр.
            Құс шаруашылығы, құс өнімдерін өндіру технологиясы, 3 кр.
            Ауыл шаруашылық құстарын өсіру, 3 кр.
            Жылқы шаруашылығы, қымыз және етін өндіру технологиясы, 3 кр.
            Тебенді жылқы шаруашылығы, 3 кр.
            Ауылшаруашылық құстарын азықтандыру, 3 кр.
            Құс шаруашылығындағы асылдандыру жұмысы, 3 кр.
            Жұмыртқаны инкубациялау технологиясы, 3 кр.
            Ауылшаруашылық құстарының еттін өндіру технологиясы, 3 кр.
            Тағамдық жұмыртқаны өндіру технологиясы, 3 кр.
            Мал шаруашылық өнімдерін, сүтті және етті өндеу, 3 кр.
            Ауылшаруашылық жануарларын жедел қөбейту әдістері, 3 кр.
            Құс өнімдерін өндіру, 3 кр.
            Шошқа етін өнеркәсіптік өндіру, 3 кр.
            Асылдандыру жұмысын негіздері, 3 кр.
            Қой шаруашылығындағы жүн және ет өндіру технологиясы, 3 кр.
            Қой шаруашылығы, қой етін, жүнін өндіру технологиясы, 3 кр.
            Қойлардың жүн өнімділігі бойынша селекциясы, 3 кр.
            Асылдандыру жұмысын жоспарлау, 3 кр.
            Қымыз және ет өндіру, 3 кр.
            Спорттық жылқы шаруашылығы, 3 кр.
            Шошқа өсіру және селекция, 3 кр.
            Шошқаның селекциясының генетикалық негіздері, 3 кр.
            Жануарларды кешенді бағалау, 3 кр.
            Қойлардың жүн өнімділігі бойынша селекциясы, 3 кр.
            Қойлардың жүн өнімділігі, 3 кр.
            Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру және өндеу технологиясы, 3 кр.
            Ауылшаруашылық жануарларын жедел қөбейту әдістері, 3 кр.
            Ауыл шаруашылық құстарын өсіру, 3 кр.
            Құс шаруашылығындағы селекция, 3 кр.
            Иттер тұқымдары, 3 кр.
            Кинология негіздері, 3 кр.
            Асылдандыру ісін ұйымдастыру, 3 кр.
            Сүт өндіру технологиясы, 3 кр.
            Асылдандыру жұмысын жоспарлау, 3 кр.
            Шошқа өсіру және селекция, 3 кр.
            Асылдандыру жұмысын жоспарлау, 3 кр.
            Спорттық жылқы шаруашылығы, 3 кр.
            Сүт ісі, 3 кр.
            Кіші фермалардағы мал шаруашылығы, 3 кр.
            Құс шаруашылығы, құс өнімдерін өндіру технологиясы, 3 кр.
            Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру және өндеу технологиясы, 3 кр.
            Ауыл шаруашылық құстарын өсіру, 3 кр.
            Кіші фермалардағы мал шаруашылығы, 3 кр.
            Жылқы шаруашылығы, қымыз және етін өндіру технологиясы, 3 кр.
            Тебенді жылқы шаруашылығы, 3 кр.
            Құс шаруашылығындағы асылдандыру жұмысы, 3 кр.
            Жұмыртқаны инкубациялау технологиясы, 3 кр.
            Ауылшаруашылық құстарының еттін өндіру технологиясы, 3 кр.
            Мал шаруашылық өнімдерін, сүтті және етті өндеу, 3 кр.
            Құс өнімдерін өндіру, 3 кр.
            Шошқа етін өнеркәсіптік өндіру, 3 кр.
            Асылдандыру жұмысын негіздері, 3 кр.
            Қой шаруашылығындағы жүн және ет өндіру технологиясы, 3 кр.
            Қойлардың жүн өнімділігі бойынша селекциясы, 3 кр.
            Кіші фермалардағы мал шаруашылығы, 3 кр.
            Эмбриоинженерия, 3 кр.
            IT технологи негіздерімен биометрия, 3 кр.
            Мал шаруашылығында асылдандыру жұмыстарын ұйымдастыру және жоспарлау, 3 кр.
            Шағын фермаларда және қосалқы шаруашылықтарда ауыл шаруашылығы құстарын өсіру технологиясы, 3 кр.
            Кіші фермалардағы мал шаруашылығы, 3 кр.
            Ара шаруашылығы, 3 кр.
            Органикалық мал шаруашылығы, 3 кр.
            Ауылшаруашылық жануарларын жедел қөбейту әдістері, 3 кр.
            Ешкіні сүт, ет, түбіт бойынша сұрыптау, 3 кр.
            Сүтті, етті және ірі қара шаруашылығы, 3 кр.
            Қой шаруашылығы, қой етін, жүнін өндіру технологиясы, 3 кр.
            Асылдандыру ісі, 3 кр.
            Шошқа шаруашылығы, шошқа етін өндіру технологиясы, 3 кр.
            Ешкіні сүт, ет, түбіт бойынша сұрыптау, 3 кр.
            Ешкі шаруашылығы, сүт, ет, түбіт, жүн өндіру технологиясы, 3 кр.
            Сүтті, етті және ірі қара шаруашылығы, 3 кр.
            Ірі қара шаруашылығы, сүт пен ет өндіру технологиясы, 3 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb