Қателік
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Мультимедиалық жүйелерді жобалау және құрастыру, 1 кр.
            Бағдарламалау парадигмалары, 1 кр.
            Ақпараттық жүйелердің инфрақұрылымын жобалау, 1 кр.
            Ақпараттық жүйелердің деректер базасын жобалау, 1 кр.
            Ғылым мен білім берудегі жаңа ақпараттық технологиялар, 2 кр.
            Ашық білім берудегі ақпараттық коммуникациялық технологиялары, 2 кр.
            Компьютерлік байланыс желілерін математикалық модельдеу, 1 кр.
            Мобильдік коммуникациялық желілер, 1 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Мультимедиалық жүйелерді жобалау және құрастыру, 2 кр.
            Бағдарламалау парадигмалары, 2 кр.
            Мультимедиалық жүйелерді жобалау және құрастыру, 2 кр.
            Flash-технологиялар, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Компьютерлі желілер, интернет және мультимедиялық технологиялар, 2 кр.
            Компьютерлік байланыс желілерін математикалық модельдеу, 2 кр.
            Білім беру электрондық басылымдары мен ресурстарды құру және жасау, 3 кр.
            Ғылым мен білім берудегі жаңа ақпараттық технологиялар, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Білім беру электрондық басылымдары мен интернет-ресурстарды пайдалану және жасау, 3 кр.
            Ғылым мен білім берудегі жаңа ақпараттық технологиялар, 3 кр.
            Компьютерлі желілер, интернет және мультимедиялық технологиялар, 3 кр.
            Компьютерлік байланыс желілерін математикалық модельдеу, 3 кр.
            Программистің логикалық мәдениеті, 3 кр.
            Бағдарламалаудың логистикалық негіздері, 3 кр.
            Өндірістік информатика, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Білім беру электрондық басылымдары мен интернет-ресурстарды пайдалану және жасау, 3 кр.
            Ғылым мен білім берудегі жаңа ақпараттық технологиялар, 3 кр.
            Компьютерлі желілер, интернет және мультимедиялық технологиялар, 3 кр.
            Компьютерлік байланыс желілерін математикалық модельдеу, 3 кр.
            Программистің логикалық мәдениеті, 3 кр.
            Бағдарламалаудың логистикалық негіздері, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Өнеркәсіптік информатика, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Java-да объектілі бағытталған программалау, 3 кр.
            Интернет ресурстарды жобалаудың информатика-математикалық әдістері, 3 кр.
            Бағдарламалық қамтаманы өңдеу технологиялары, 3 кр.
            Білім беру электрондық басылымдары мен интернет-ресурстарды пайдалану және жасау, 3 кр.
            Ғылым мен білім берудегі жаңа ақпараттық технологиялар, 3 кр.
            Бағдарламалаудың логистикалық негіздері, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Өнеркәсіптік информатика, 3 кр.
            Java-да объектілі бағытталған программалау, 3 кр.
            Интернет ресурстарды жобалаудың информатика-математикалық әдістері, 3 кр.
            Бағдарламалық қамтамасыздандыруды әзірлеудің технологиялары, 4 кр.
            Бағдарламалаудың логистикалық негіздері, 4 кр.
            Компьютерлі желілер, интернет және мультимедиялық технологиялар, 3 кр.
            Инновациялық бизнес кәсіпкерлік, 3 кр.
            Заманауи бизнес үрдістердің логистикасы, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Java-да объектілі бағытталған программалау, 3 кр.
            Бағдарламалық қамтамасыздандыруды әзірлеуд технологиялаcы, 4 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 3 кр.
            Өндірістік информатика, 3 кр.
            Java-да объектілі бағытталған программалау, 3 кр.
            Бағдарламалық қамтамасыздандыруды әзірлеуд технологиялаcы, 4 кр.
            Инновациялық бизнес кәсіпкерлік, 3 кр.
            Заманауи бизнес үрдістердің логистикасы, 3 кр.
            Java-да объектілі бағытталған программалау, 3 кр.
            Интернет ресурстарды жобалаудың информатика-математикалық әдістері, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Бағдарламалық қамтамасыздандыруды әзірлеудің технологиялары, 4 кр.
            Бағдарламалаудың логистикалық негіздері, 4 кр.
            Өнеркәсіптік информатика, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Компьютерлі желілер, интернет және мультимедиялық технологиялар, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Бағдарламалаудың теориясы және спецификациялары, 2 кр.
            Паттерндік желілер теориясы, 2 кр.
            Алгоритмдер теориясы, 2 кр.
            ЖОО-ның оқыту мазмұнын компьютерлік жобалау, 2 кр.
            Ақпараттық жүйелердің қосымшаларын жобалау, 2 кр.
            Педагогикалық Web-дизайн, 2 кр.
            Интернет ресурстарды жобалаудың информатика-математикалық әдістері, 2 кр.
            Бағдарламалық инженерия, 3 кр.
            Қолданбалы интеллектуалды жүйелер, 3 кр.
            Адам мен машинаның өзара әрекеттестігі, 1 кр.
            Жасанды интеллект теориясы және шешімдерді қабылдау теориясы, 1 кр.
            Білім берудің ақпараттандыру және оқыту мәселелері, 2 кр.
            Жасанды интеллект теориясы және шешімдерді қабылдау теориясы, 2 кр.
            Паттерндік желілер теориясы, 2 кр.
            Алгоритмдер теориясы, 2 кр.
            Бағдарламалық инженерия, 2 кр.
            Қолданбалы интеллектуалды жүйелер, 2 кр.
            Педагогикалық Web-дизайн, 2 кр.
            Интернет ресурстарды жобалаудың информатика-математикалық әдістері, 2 кр.
            Графтар теориясы, 2 кр.
            Паттерндік желілер теориясы, 2 кр.
            Білім берудің ақпараттандыру және оқыту мәселелері, 2 кр.
            Қолданбалы интеллектуалды жүйелер, 2 кр.
            Эксперттік жүйелер, 2 кр.
            Кәсіптің контекстіндегі компьютерлік технологиялары, 2 кр.
            Педагогикалық Web-дизайн, 2 кр.
            Интернет Web-ресурстарын жобалау, 2 кр.
            Алгоритмдер және олардың күрделілігі, 3 кр.
            Комбинаторлық алгоритмдер, 3 кр.
            Интернет ресурстарды жобалаудың информатика-математикалық әдістері, 3 кр.
            Интернет Web-ресурстарын жобалау, 3 кр.
            Бағдарламалаудың теориясы және спецификациялары, 4 кр.
            Бағдарламалау парадигмалары, 4 кр.
            Программистың логистикалық мәдениеті, 3 кр.
            Паттерндік желілер теориясы, 3 кр.
            Жоғары мектепте IT- пәндерін оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Оқытудың заманғы технологияларын ендіру және қолдану сұрақтары, 3 кр.
            Алгоритмдер және олардың күрделілігі, 3 кр.
            Комбинаторлық алгоритмдер, 3 кр.
            Интернет ресурстарды жобалаудың информатика-математикалық әдістері, 3 кр.
            Интернет Web-ресурстарын жобалау, 3 кр.
            Бағдарламалаудың теориясы және спецификациялары, 4 кр.
            Бағдарламалау парадигмалары, 4 кр.
            Паттерндік желілер теориясы, 3 кр.
            Компьютерлік тораптарындағы ақпаратты қорғау әдістері, 3 кр.
            Жоғары мектепте IT- пәндерін оқыту әдістемесі, 4 кр.
            Оқытудың заманғы технологияларын ендіру және қолдану сұрақтары, 4 кр.
            ЖОО-ның оқыту мазмұнын компьютерлік жобалау, 3 кр.
            Педагогикалық Web-дизайн, 3 кр.
            Алгоритмдер және олардың күрделілігі, 3 кр.
            Комбинаторлық алгоритмдер, 3 кр.
            Интернет ресурстарды жобалаудың информатика-математикалық әдістері, 3 кр.
            Интернет Web-ресурстарын жобалау, 3 кр.
            Бағдарламалаудың теориясы және спецификациялары, 4 кр.
            Бағдарламалау парадигмалары, 4 кр.
            Паттерндік желілер теориясы, 3 кр.
            Компьютерлік тораптарындағы ақпаратты қорғау әдістері, 3 кр.
            Жоғары мектепте IT- пәндерін оқыту әдістемесі, 4 кр.
            Оқытудың қазіргі заманғы технологияларын ендіру және қолдану сұрақтары, 4 кр.
            ЖОО-ның оқыту мазмұнын компьютерлік жобалау, 3 кр.
            Педагогикалық Web-дизайн, 3 кр.
            Жоғары мектепте IT- пәндерін оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Өнеркәсіптік информатика, 3 кр.
            Жоғары мектепте IT- пәндерін оқыту әдістемесі, 3 кр.
            IT-инфрақұрылымды басқару, 3 кр.
            Ғылыми зерттеулердің әдіснамасы, 3 кр.
            Компьютерлік тораптарындағы ақпаратты қорғау әдістері, 3 кр.
            Оқытудың қазіргі заманғы технологияларын ендіру және қолдану сұрақтары, 3 кр.
            Компьютерлі желілер, интернет және мультимедиялық технологиялар, 3 кр.
            Бағдарламалық қамтамасыздандыру интерфейсінің юзабилитиі, 3 кр.
            Адам мен машинаның өзара әрекеттестігі, 3 кр.
            Интеллектуалды ақпаратты жүйелердің білімдер қорын модельдеу, 3 кр.
            Алгоритмдер және олардың күрделілігі, 3 кр.
            ЖОО-ның оқыту мазмұнын компьютерлік жобалау, 2 кр.
            Педагогикалық Web-дизайн, 2 кр.
            Интеллектуалды оқыту жүйелері, 3 кр.
            Жоғары мектепте IT- пәндерін оқыту әдістемесі, 3 кр.
            IT-инфрақұрылымды басқару, 3 кр.
            Компьютерлік тораптарындағы ақпаратты қорғау әдістері, 3 кр.
            Ғылыми зерттеулердің әдіснамасы, 3 кр.
            Білім беру электрондық басылымдары мен интернет-ресурстарды пайдалану және жасау, 3 кр.
            Ғылым мен білім берудегі жаңа ақпараттық технологиялар, 3 кр.
            Оқытудың қазіргі заманғы технологияларын ендіру және қолдану сұрақтары, 3 кр.
            Бағдарламалық қамтамасыздандыру интерфейсінің юзабилитиі, 3 кр.
            Адам мен машинаның өзара әрекеттестігі, 3 кр.
            Интеллектуалды ақпаратты жүйелердің білімдер қорын модельдеу, 3 кр.
            Алгоритмдер және олардың күрделілігі, 3 кр.
            Педагогикалық Web-дизайн, 2 кр.
            ЖОО-ның оқыту мазмұнын компьютерлік жобалау, 2 кр.
            Интеллектуалды оқыту жүйелері, 3 кр.
            Паттерндік желілер теориясы, 3 кр.
            Білім берудің ақпараттандыру және оқыту мәселелері, 3 кр.
            Қолданбалы интеллектуалды жүйелер, 3 кр.
            Контроллерлер және имитаторлар (AIISM,TUS), 3 кр.
            Білім беруді ақпараттандыру және оқыту мәселелері, 3 кр.
            Жоғарғы мектепте IT-пәндерін оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Білім беру электрондық басылымдары мен ресурстарды құру және жасау, 3 кр.
            Білім беру электрондық басылымдары мен ресурстарды құру және жасау, 3 кр.
            Бағдарламалық қамтамасыздандыру интерфейсінің юзабилитиі, 3 кр.
            Бағдарламалық қамтамасыздандыру интерфейсінің юзабилитиі, 3 кр.
            Білім берудің ақпараттандыру және оқыту мәселелері, 3 кр.
            Білім беруді ақпараттандыру және оқыту мәселелері, 3 кр.
            Қолданбалы интеллектуалды жүйелер, 3 кр.
            Қолданбалы интеллектуалды жүйелер, 3 кр.
            Java-да объектілі бағытталған программалау, 3 кр.
            Java-да объектілі бағытталған программалау, 3 кр.
            Бағдарламалық қамтаманы өңдеу технологиялары, 3 кр.
            Бағдарламалық қамтаманы өңдеу технологиялары, 3 кр.
            Білім берудің ақпараттандыру және оқыту мәселелері, 3 кр.
            Білім беруді ақпараттандыру және оқыту мәселелері, 3 кр.
            Жоғарғы мектепте IT-пәндерін оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Жоғары мектепте IT- пәндерін оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Оқытудың қазіргі заманғы технологияларын ендіру және қолдану сұрақтары, 3 кр.
            Білім беру электрондық басылымдары мен интернет-ресурстарды пайдалану және жасау, 3 кр.
            Ғылым мен білім берудегі жаңа ақпараттық технологиялар, 3 кр.
            Бағдарламалық қамтамасыздандыру интерфейсінің юзабилитиі, 3 кр.
            Адам мен машинаның өзара әрекеттестігі, 3 кр.
            Компьютерлік тораптарындағы ақпаратты қорғау әдістері, 3 кр.
            Ғылыми зерттеулердің әдіснамасы, 3 кр.
            Интеллектуалды ақпаратты жүйелердің білімдер қорын модельдеу, 3 кр.
            IT-инфрақұрылымды басқару, 3 кр.
            Алгоритмдер және олардың күрделілігі, 3 кр.
            Интеллектуалды оқыту жүйелері, 3 кр.
            Педагогикалық Web-дизайн, 2 кр.
            ЖОО-ның оқыту мазмұнын компьютерлік жобалау, 2 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb