Қателік
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Қоғамдағы және саясаттағы көшбасшылық, 2 кр.
            Көшбасшылық психологиясы, 3 кр.
            Тұлға психологиясы, 3 кр.
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Әлеуметтану, 1 кр.
            Қоғамдағы және саясаттағы көшбасшылық, 1 кр.
            Маркетинг және брендинг, 1 кр.
            Психология (көшбасшылық), 2 кр.
            Саясаттану, 1 кр.
            Тұлға психологиясы, 2 кр.
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау, 2 кр.
            Мәдениеттану, 1 кр.
            Мәдениет тарихы, 1 кр.
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Мамандыққа кіріспе, 1 кр.
            Сурет II, 2 кр.
            Кескіндеме ІІ, 2 кр.
            Профессионалды компьютерлік бағдарламалар II, 3 кр.
            Қазіргі замандағы компьютерлік технологиясы, 3 кр.
            Сурет III, 2 кр.
            Ғимараттар мен құрылыстардын конструкциялару, 4 кр.
            Сәулет жобалау негіздері, 1 кр.
            Сәулет дизайнінің негіздері, 1 кр.
            Инженерлік ізденулер, 3 кр.
            Геодезия негіздері, 3 кр.
            Инженерлік ізденулердің негіздері, 3 кр.
            Дизайн тарихы, 2 кр.
            Жарнама тарихы, 2 кр.
            Интерьер типологиясы, 2 кр.
            Көркем графика, 2 кр.
            Графика және визуальдық мәдиниет, 2 кр.
            Объектілердің инженерлік инфрақурылымы, 2 кр.
            Компьютерлік жобалау., 3 кр.
            Құрылыс өндірісінің технологиясы II, 3 кр.
            Мүсін, 2 кр.
            Монументальдық-сәндік өнері, 2 кр.
            Құрылыс материалдары -2, 2 кр.
            Сауда комплекстерді жобалау, 4 кр.
            Орта колористикасы, 4 кр.
            Құрылыс конструкциялары 2, 4 кр.
            Жұмыстық жоба технологиясы, 3 кр.
            Қазіргі заман сәулеті, 3 кр.
            Жобалық шешімдер экономикасы, 3 кр.
            Жарық техника және акустика, 3 кр.
            Кәсіби қазақ тілі, 1 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 1 кр.
            Офистік және құжаттық жұмыс негіздері, 1 кр.
            Іскери қазақ тілі, 1 кр.
            Мемлекеттік тілде іс жүргізу, 1 кр.
            Қазіргі сәулеттік жобалау негіздері, 3 кр.
            Геодезия І, 3 кр.
            Қазіргі сәулеттік жобалау негіздері, 3 кр.
            Мамандыққа кіріспе, 1 кр.
            Сәулеттегі сурет пен кескіндеме, 6 кр.
            Профессионалды компьютерлік бағдарламалар II, 4 кр.
            Қазіргі замандағы компьютерлік технологиясы, 4 кр.
            Ғимараттар мен құрылыстардың конструкциялары, 6 кр.
            Сәулет жобалау негіздері, 1 кр.
            Сәулет дизайнінің негіздері, 1 кр.
            Инженерлік ізденулер, 3 кр.
            Геодезия негіздері, 3 кр.
            Инженерлік ізденулердің негіздері, 3 кр.
            Компьютерлік жобалау, 4 кр.
            Сауда комплекстерді жобалау, 6 кр.
            Орта колористикасы, 6 кр.
            Графика және визуальдық мәдиниет, 6 кр.
            Көркем графика, 6 кр.
            Объектілердің инженерлік инфрақурылымы, 6 кр.
            Компьютерлік жобалау, 4 кр.
            Қазіргі замандағы компьютерлік технологиясы, 4 кр.
            Профессионалды компьютерлік бағдарламалар II, 4 кр.
            Ғимараттар мен құрылыстардың конструкциясы, 4 кр.
            Сауда комплекстерді жобалау, 6 кр.
            Орта колористикасы, 6 кр.
            Профессионалды компьютерлік бағдарламалар II, 3 кр.
            Өнер тарихы, 3 кр.
            Сәулет I, 4 кр.
            Сызба геометриясы, 3 кр.
            Сурет, 4 кр.
            Кескіндеме, 4 кр.
            Сәулет II, 4 кр.
            Кәсіби компьютерлік бағдарламалар I, 4 кр.
            Кәсіби компьютерлік бағдарламалар -2, 4 кр.
            Геодезия, 3 кр.
            Инженерлік жайластыру және көлік, 5 кр.
            Құрылыс өндірісінің технологиясы, 4 кр.
            Сәулеттік физика, 3 кр.
            Қала құрылысы негіздері, 4 кр.
            Сәулет жобалау негіздері, 3 кр.
            Қазақстан сәулеті тарихы, 3 кр.
            Ғимараттар мен құрылыстардың конструкциялары, 4 кр.
            Бүкіләлемдік өнер тарихы, 3 кр.
            Арнайы кескіндеме, 4 кр.
            Сәулеттік сурет, 4 кр.
            Азаматтық ғимараттар құрылымы, 4 кр.
            Өнеркәсіптік ғимараттар құрылымы, 4 кр.
            Қазіргі замандағы компьютерлік технологиялар I, 4 кр.
            Қазіргі замандағы компьютерлік технологиялар II, 4 кр.
            Инженерлік геодезия, 3 кр.
            Инженерлік инфрақұрылым, 5 кр.
            Қазақстандағы өнер тарихы, 3 кр.
            Өнер тарихы, 3 кр.
            Құрылыс материалдары, 3 кр.
            Сызба геометриясы, 3 кр.
            Сәулет графикасы және макеттеу, 3 кр.
            Кескіндеме, 2 кр.
            Сәулет II, 4 кр.
            Кәсіби компьютерлік бағдарламалар -І, 4 кр.
            Профессионалды компьютерлік бағдарламалар II, 4 кр.
            Геодезия, 2 кр.
            Инженерлік жайластыру және көлік, 3 кр.
            Құрылыс өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Сәулеттік физика, 3 кр.
            Сәулет жобалау негіздері, 3 кр.
            Кескіндеме ІІ, 2 кр.
            Инженерлік механика, 3 кр.
            Сәулет жобалау негіздері 2, 2 кр.
            Сурет II, 2 кр.
            Жұмыстық жоба технологиясы, 3 кр.
            Бүкіләлемдік өнер тарихы, 3 кр.
            Арнайы кескіндеме, 2 кр.
            Азаматтық ғимараттар құрылымы, 3 кр.
            Өнеркәсіптік ғимараттар құрылымы, 4 кр.
            Қазіргі замандағы компьютерлік технологиялар I, 4 кр.
            Қазіргі замандағы компьютерлік технологиялар II, 4 кр.
            Инженерлік геодезия, 2 кр.
            Инженерлік инфрақұрылым, 3 кр.
            Құрылыс конструкциялары 2, 3 кр.
            Өнер тарихы, 3 кр.
            Бүкіләлемдік өнер тарихы, 3 кр.
            Сызба геометриясы, 3 кр.
            Сәулет графикасы және макеттеу, 3 кр.
            Кескіндеме І, 2 кр.
            Арнайы кескіндеме, 2 кр.
            Құрылыс материалдары, 3 кр.
            Қазіргі заманғы құрылыстық материалдары, 3 кр.
            Сәулет II, 2 кр.
            Сәулет конструкциясы 2, 2 кр.
            Кәсіби компьютерлік бағдарламалар -І, 3 кр.
            Қазіргі замандағы компьютерлік технологиялар I, 3 кр.
            Профессионалды компьютерлік бағдарламалар II, 3 кр.
            Қазіргі замандағы компьютерлік технологиялар II, 3 кр.
            Геодезия, 2 кр.
            Инженерлік геодезия, 2 кр.
            Инженерлік жайластыру және көлік, 3 кр.
            Инженерлік инфрақұрылым, 3 кр.
            Құрылыс өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Сәулеттік физика, 3 кр.
            Сәулет жобалау негіздері 1, 3 кр.
            Құрылыс конструкциялары 2, 2 кр.
            Кескіндеме ІІ, 2 кр.
            Инженерлік механика, 3 кр.
            Сәулет жобалау негіздері 2, 3 кр.
            Сурет II, 2 кр.
            Дипломалды жобалау, 3 кр.
            Сәулеттік орта дизайны, 2 кр.
            Қазіргі заман сәулеті, 2 кр.
            Сызба геометриясы және инженерлік графика., 3 кр.
            Графика және макеттеу, 3 кр.
            Жарық техника және акустика, 3 кр.
            Жобалау негіздері 1, 3 кр.
            Құрылыс құрылымдарын есептеу және жобалау, 2 кр.
            Арнайы кескіндеме 2, 2 кр.
            Диплом алдындағы сараптама, 3 кр.
            Арнайы сүрет, 2 кр.
            Жобалау негіздері 2, 3 кр.
            Техникалық механика, 3 кр.
            Темірбетон және тас құрылымдары II, 3 кр.
            Арнайы кескіндеме, 3 кр.
            Сәулет графикасы және макеттеу, 3 кр.
            Кескіндеме І, 3 кр.
            Өнер тарихы, 3 кр.
            Құрылыстық сызба, 3 кр.
            Инженерлік сызба II, 3 кр.
            Экологиялық менеджмент, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Маркетинг және брендинг, 2 кр.
            Start up жобаларының экономикалық негіздемелері, 2 кр.
            Бизнес-жоспарлау және жобалау, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Кәсіпкерлік құқығы, 2 кр.
            Сәулет II, 3 кр.
            Сәулет конструкциялары, 3 кр.
            Кәсіби компьютерлік бағдарламалар -І, 3 кр.
            Профессионалды компьютерлік бағдарламалар II, 3 кр.
            Қазіргі замандағы компьютерлік технологиялар I, 3 кр.
            Инженерлік геодезия, 2 кр.
            Қазіргі замандағы компьютерлік технологиялар II, 3 кр.
            Инженерлік жайластыру және көлік, 3 кр.
            Геодезия, 2 кр.
            Инженерлік инфрақұрылым, 3 кр.
            Сәулеттік физика, 3 кр.
            Сәулет жобалау негіздері 1, 3 кр.
            Құрылыс конструкциялары 2, 3 кр.
            Жарық техника және акустика, 3 кр.
            Құрылыс құрылымдарын есептеу және жобалау, 3 кр.
            Инженерлік механика, 3 кр.
            Сәулет жобалау негіздері 2, 3 кр.
            Сурет II, 3 кр.
            Дипломалды жобалау, 3 кр.
            Энерготиімді ғимараттардың жобалауы, 3 кр.
            Графика және макеттеу, 3 кр.
            Жобалау негіздері 1, 3 кр.
            Диплом алдындағы сараптама, 3 кр.
            Арнайы сүрет, 3 кр.
            Жобалау негіздері 2, 3 кр.
            Техникалық механика, 3 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 2 кр.
            Сәндік көгалдандыру, 3 кр.
            Арнайы кескіндеме, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Сәулет графикасы және макеттеу, 3 кр.
            Start up жобаларының экономикалық негіздемелері, 2 кр.
            Бизнес-жоспарлау және жобалау, 2 кр.
            Кәсіби компьютерлік бағдарламалар -І, 3 кр.
            Кескіндеме І, 3 кр.
            Өнер тарихы, 3 кр.
            Профессионалды компьютерлік бағдарламалар II, 3 кр.
            Құрылыстық сызба, 3 кр.
            Инженерлік геодезия, 2 кр.
            Инженерлік сызба II, 3 кр.
            Инженерлік жайластыру және көлік, 4 кр.
            Экологиялық менеджмент, 2 кр.
            Сәулеттік физика, 3 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 3 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Кәсіпкерлік құқығы, 2 кр.
            Жарық техника және акустика, 3 кр.
            Құрылыс құрылымдарын есептеу және жобалау, 3 кр.
            Сәулет II, 3 кр.
            Сәулет конструкциялары, 3 кр.
            Қазіргі замандағы компьютерлік технологиялар I, 3 кр.
            Қазіргі замандағы компьютерлік технологиялар II, 3 кр.
            Геодезия, 2 кр.
            Инженерлік инфрақұрылым, 4 кр.
            Сәулет жобалау негіздері 1, 3 кр.
            Құрылыс конструкциялары 2, 3 кр.
            Инженерлік механика, 3 кр.
            Сәулет жобалау негіздері 2, 3 кр.
            Сурет II, 3 кр.
            Дипломалды жобалау, 3 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 3 кр.
            Энерготиімді ғимараттардың жобалауы, 3 кр.
            Графика және макеттеу, 3 кр.
            Жобалау негіздері 1, 3 кр.
            Диплом алдындағы сараптама, 3 кр.
            Арнайы сүрет, 3 кр.
            Жобалау негіздері 2, 3 кр.
            Техникалық механика, 3 кр.
            Өнеркәсіптік ғимараттар сәулеті, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Қазіргі заманғы құрылыстық материалдары, 2 кр.
            Сәулеттік орта дизайны, 4 кр.
            Жобалық іс, 3 кр.
            Ғимараттар мен құрылыстардың сәулет типологиясы, 3 кр.
            Ландшафтық сәулет, 3 кр.
            Эргономика, 3 кр.
            Ландшафттық сәулеттегі қазіргі заманғы құрылыстық материалдар, 6 кр.
            Сәулеттік орта дизайны, 5 кр.
            Ғимараттар мен құрылыстардың архитектуралық типологиясы, 5 кр.
            Жобалық іс, 5 кр.
            Эргономика, 4 кр.
            Сәулеттік ғимараттар, 5 кр.
            Инновациялық құрылыс материалдары, 6 кр.
            Айрықша ғимараттарды жобалау, 5 кр.
            Ландшафттық дизайн, 5 кр.
            Дененің динамикасы, 4 кр.
            Сәулеттік жобалау III, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау IV, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау V, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау VІ, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау VІІ, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау VІІІ, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау IX, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау X, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау XI, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау XII, 3 кр.
            Ландшафтық сәулет, 3 кр.
            Жобалық іс, 3 кр.
            Ғимараттар мен құрылыстардың сәулет типологиясы, 3 кр.
            Энерготиімді ғимараттардың жобалауы, 2 кр.
            Сәулеттік жобалау IV, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау V, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау VІ, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау VІІ, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау VІІІ, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау IX, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау X, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау XI, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау XII, 3 кр.
            Ландшафтық сәулет, 3 кр.
            Жобалық іс, 3 кр.
            Ғимараттар мен құрылыстардың сәулет типологиясы, 3 кр.
            Ғимараттар мен құрылыстардың сәулет типологиясы, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау IV, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау V, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау VІ, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау VІІ, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау VІІІ, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау IX, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау X, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау XI, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау XII, 3 кр.
            Ландшафтық сәулет, 3 кр.
            Жобалық іс, 3 кр.
            Энерготиімді ғимараттардың жобалауы, 2 кр.
            Сәулет ортасының типологиясы, 3 кр.
            Процестердің жобалау баскармасы, 3 кр.
            Компьютерлік графика негіздері, 3 кр.
            Жеке ғимараттарды жобалау және тұрғызу негіздері, 3 кр.
            Суды тазарту технологиясы, 3 кр.
            Ландшафтық дизайн, 3 кр.
            Шетел және ұлттық тағамдар технологиясы, 3 кр.
            Кинология негіздері, 3 кр.
            Музыкалық аспап/домбыра/фортепиано/ баян, 3 кр.
            Қазіргі ақпараттық қоғам және жаһандану, 3 кр.
            Шығыс тілі (қытай тілі), 3 кр.
            Шешендік өнер, 3 кр.
            Оқығаны туралы stand up, 3 кр.
            Көшбасшылық психологиясы және персоналды басқару, 3 кр.
            Кәсіби-қолданбалы дене даярлығы, 3 кр.
            Ғылым және жаңа технологиялар тарихы, 3 кр.
            Спичрайтинг, 3 кр.
            Сапа менеджментінің біріктірілген жүйелері, 3 кр.
            Технологиялық инжиниринг, 3 кр.
            Патенттану және ғылыми зерттеулер негіздері, 3 кр.
            Мобильді қосымшаларды әзірлеу, 3 кр.
            Киберқауіпсіздік және заманауи мобильдік құрылғылардағы қолданушы ақпаратын қорғау, 3 кр.
            Нанотехнологиялардың физикалық негіздері, 3 кр.
            Экотехнологиялар және болашақ энергия, 3 кр.
            Дүниежүзілік мұра және халықаралық туризм, 3 кр.
            Су және отын химиясы, 3 кр.
            Тайм-менеджменті, 3 кр.
            Басқару есебі, 3 кр.
            Креативті кәсіпкерлік, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы, 3 кр.
            Энергия сақтау және энергия аудит, 3 кр.
            Заманауи әлемдегі байланыс және ақпарат, 3 кр.
            Энергоменеджмент және инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу және кәсіби тіл әдебі, 3 кр.
            Еуропа тілі (француз тілі), 3 кр.
            Арнайы мақсаттағы шетел тілі, 3 кр.
            Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, 3 кр.
            Көшбасшылық психологиясы және персоналды басқару, 3 кр.
            Ғылым және жаңа технологиялар тарихы, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау VІ, 3 кр.
            Компьютерлік графика негіздері, 3 кр.
            Кинология негіздері, 3 кр.
            Ғимараттар мен құрылыстардың сәулет типологиясы, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау IV, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау V, 3 кр.
            Қазіргі ақпараттық қоғам және жаһандану, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау VІІ, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау VІІІ, 3 кр.
            Кәсіби-қолданбалы дене даярлығы, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау IX, 3 кр.
            Спичрайтинг, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау X, 3 кр.
            Мобильді қосымшаларды әзірлеу, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау XI, 3 кр.
            Киберқауіпсіздік және заманауи мобильдік құрылғылардағы қолданушы ақпаратын қорғау, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау XII, 3 кр.
            Нанотехнологиялардың физикалық негіздері, 3 кр.
            Ландшафтық сәулет, 3 кр.
            Тайм-менеджменті, 3 кр.
            Жобалық іс, 3 кр.
            Креативті кәсіпкерлік, 3 кр.
            Қазіргі заман сәулеті, 2 кр.
            Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы, 3 кр.
            Энергия сақтау және энергия аудит, 3 кр.
            Заманауи әлемдегі байланыс және ақпарат, 3 кр.
            Сәулет ортасының типологиясы, 3 кр.
            Процестердің жобалау баскармасы, 3 кр.
            Жеке ғимараттарды жобалау және тұрғызу негіздері, 3 кр.
            Суды тазарту технологиясы, 3 кр.
            Шетел және ұлттық тағамдар технологиясы, 3 кр.
            Шығыс тілі (қытай тілі), 3 кр.
            Шешендік өнер, 3 кр.
            Сапа менеджментінің біріктірілген жүйелері, 3 кр.
            Технологиялық инжиниринг, 3 кр.
            Экотехнологиялар және болашақ энергия, 3 кр.
            Дүниежүзілік мұра және халықаралық туризм, 3 кр.
            Су және отын химиясы, 3 кр.
            Басқару есебі, 3 кр.
            Энергоменеджмент және инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу және кәсіби тіл әдебі, 3 кр.
            Еуропа тілі (француз тілі), 3 кр.
            Арнайы мақсаттағы шетел тілі, 3 кр.
            Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, 3 кр.
            Қазақстанның заманауи мәдениетіндегі құндылықтар трансформациясы, 3 кр.
            Тиімді сату техникасы, 3 кр.
            Ертіс бойындағы Павлодарлық металлургия, 3 кр.
            Заманауи техниканын материалдары, 3 кр.
            3D-модельдеу негіздері, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау VІ, 3 кр.
            Ғимараттар мен құрылыстардың сәулет типологиясы, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау IV, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау V, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау VІІ, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау VІІІ, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау IX, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау X, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау XI, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау XII, 3 кр.
            Ландшафтық сәулет, 3 кр.
            Жобалық іс, 3 кр.
            Қазіргі заман сәулеті, 2 кр.
            Сәулет ортасының типологиясы, 3 кр.
            Процестердің жобалау баскармасы, 3 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb