Қателік
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Көшбасшылық психологиясы, 3 кр.
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау, 2 кр.
            Қоғамдағы және саясаттағы көшбасшылық, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Тұлға психологиясы, 3 кр.
            Маркетинг және брендинг, 1 кр.
            Саясаттану, 1 кр.
            Әлеуметтану, 1 кр.
            Психология (көшбасшылық), 2 кр.
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау, 2 кр.
            Қоғамдағы және саясаттағы көшбасшылық, 1 кр.
            Тұлға психологиясы, 2 кр.
            Мәдениеттану, 1 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Іскери қазақ тілі, 1 кр.
            Мемлекеттік тілде іс жүргізу, 1 кр.
            Мамандыққа кіріспе, 1 кр.
            Сандық әдістері, 3 кр.
            Оптимизациялық әдістер және операцияларды зерттеу, 3 кр.
            Бұқаралық қызмет ету теориясының негіздері, 3 кр.
            Интеллетуалдық ақпататтық жүйелер, 3 кр.
            Ақпaрaттық жүйелерді жобaлaу, 3 кр.
            Программалаудың қазіргі тілдері, 3 кр.
            Жаңа ақпараттық желілік технологиялар, 4 кр.
            Шешім қабылдау теориясы, 3 кр.
            Информатиканың математикалық негіздері, 3 кр.
            Басқару теорияның негіздері, 3 кр.
            Логикалық бағдарламау, 3 кр.
            Имитациялық модельдеу, 3 кр.
            Бағдарламалау парадигмалары, 3 кр.
            Коммуникациялық жүйелер, 4 кр.
            Информатика тарихы, 1 кр.
            Жаңа ақпараттық технологиялар, 3 кр.
            Математикалық есептеулердің бағдарламалық құралдары, 3 кр.
            Автоматтандырылған жобалаудың бағдарламалық құралдары, 3 кр.
            Экономикалық есептеулердің бағдарламалық құралдары, 3 кр.
            Мемлекет және құқық теориясы, 3 кр.
            Білімдегі жаңа ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Бухгалтерлік есеп және аудит, 3 кр.
            Юриспруденцияда ақпаратты және бағдарламалық қамтамасыздандруды жобалау мен стандарттау, 3 кр.
            Тәжірибелік мәліметтерді өңдеудің ақпараттық технологиялары, 3 кр.
            Кәсіби қазақ тілі, 1 кр.
            Офистік және құжаттық жұмыс негіздері, 1 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 1 кр.
            Мамандыққа кіріспе, 1 кр.
            Бухгалтерлік есеп және аудит, 3 кр.
            Тәжірибелік мәліметтерді өңдеудің ақпараттық технологиялары, 3 кр.
            Жаңа ақпараттық технологиялар, 3 кр.
            Программистың логистикалық мәдениеті, 3 кр.
            Kомпьютерлік графика, 3 кр.
            Білімдегі жаңа ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Информатика тарихы, 1 кр.
            Юриспруденцияда ақпаратты және бағдарламалық қамтамасыздандруды жобалау мен стандарттау, 3 кр.
            Бұқаралық қызмет ету теориясының негіздері, 3 кр.
            Кәсіби қазақ тілі, 1 кр.
            Мемлекеттік тілде іс жүргізу, 1 кр.
            Экономикалық есептеулердің бағдарламалық құралдары, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 1 кр.
            Компьютерлік жүйелер архитектурасы, 3 кр.
            ЭЕМ-нің жұмысын ұйымдастыру, 3 кр.
            Экономикалық есептеулердің бағдарламалық құралдары, 3 кр.
            Автоматтандырылған жобалаудың бағдарламалық құралдары, 3 кр.
            Сандық әдістері, 3 кр.
            Оңтайландыру жүйелер теориясы, 3 кр.
            Бухгалтерлік есеп және аудит, 3 кр.
            Тәжірибелік мәліметтерді өңдеудің ақпараттық технологиялары, 3 кр.
            Оңтайландыру әдістері және операцияларды зерттеу, 3 кр.
            Шешім қабылдау теориясы, 3 кр.
            Бұқаралық қызмет ету теориясының негіздері, 3 кр.
            Басқару теорияның негіздері, 3 кр.
            Экономикалық ақпараттық жүйелерде мәліметтерді талдау, 3 кр.
            Aқпараттық жүйелерді жобалау, 3 кр.
            Программалаудың қазіргі тілдері, 4 кр.
            Объекттіге бағытталған программалау, 4 кр.
            Жаңа ақпараттық желілік технологиялар, 4 кр.
            Жаңа ақпараттық технологиялар, 4 кр.
            Ғылыми зерттеу негіздері, 3 кр.
            Информатиканың ғылыми негіздері, 3 кр.
            Ақпараттық маркетинг, 3 кр.
            Ақпараттық менеджмент, 3 кр.
            Жасанды интеллект жүйелері, 3 кр.
            Интеллектуалды ақпараттық жүйелер, 3 кр.
            Web-дизайны, 3 кр.
            Сандық әдістері, 3 кр.
            Информатиканың математикалық негіздері, 3 кр.
            Оптимизациялық әдістер және операцияларды зерттеу, 3 кр.
            Шешім қабылдау теориясы, 3 кр.
            Интеллектуалды ақпараттық жүйелер, 4 кр.
            Логикалық бағдарламау, 4 кр.
            Aқпараттық жүйелерді жобалау, 3 кр.
            Имитациялық модельдеу, 3 кр.
            Бағдарламалау парадигмалары, 4 кр.
            Бағдарламалаудың логистикалық негіздері, 3 кр.
            Программалаудың қазіргі тілдері, 4 кр.
            Коммуникациялық жүйелер, 4 кр.
            Жаңа ақпараттық желілік технологиялар, 4 кр.
            Шешім қабылдау теориясы, 3 кр.
            Программалаудың қазіргі тілдері, 4 кр.
            Бағдарламалау парадигмалары, 4 кр.
            Программистің логикалық мәдениеті, 3 кр.
            Бағдарламалаудың логистикалық негіздері, 3 кр.
            Компьютерлік жүйелер архитектурасы, 3 кр.
            ЭЕМ-нің жұмысын ұйымдастыру, 3 кр.
            Оңтайландыру жүйелер теориясы, 4 кр.
            Бухгалтерлік есеп және аудит, 3 кр.
            Шешім қабылдау теориясы, 3 кр.
            Бұқаралық қызмет ету теориясының негіздері, 4 кр.
            Kомпьютерлік графика, 4 кр.
            Web-дизайны, 4 кр.
            Программалаудың қазіргі тілдері, 5 кр.
            Бағдарламалаудың динамикалық тілдері, 5 кр.
            Компьютерлік желілер, 4 кр.
            Жаңа ақпараттық желілік технологиялар, 4 кр.
            Интеллектуалды ақпараттық жүйелер, 4 кр.
            Жасанды интеллект жүйелері, 4 кр.
            Есептеу жүйелері мен желілерінің ұйымдастырылуы, 3 кр.
            Ақпaрaттық жүйелерді жобaлaу, 3 кр.
            Компьютерлік жүйелер архитектурасы, 3 кр.
            Жасанды интеллект жүйелері, 3 кр.
            Жасанды интеллект жүйелері, 3 кр.
            Оптимизациялық әдістер және операцияларды зерттеу, 3 кр.
            Оптимизациялық әдістер және операцияларды зерттеу, 3 кр.
            Оптимизациялық әдістер және операцияларды зерттеу, 3 кр.
            Сандық әдістері, 3 кр.
            Сандық әдістері, 3 кр.
            Сандық әдістері, 4 кр.
            Компьютерлік модельдеудің негіздері, 4 кр.
            Бухгалтерлік есеп және аудит, 3 кр.
            Программистің логикалық мәдениеті, 4 кр.
            Бағдарламалаудың логистикалық негіздері, 4 кр.
            Компьютерлік жүйелер архитектурасы, 3 кр.
            ЭЕМ-нің жұмысын ұйымдастыру, 3 кр.
            Экономикалық есептеулердің бағдарламалық құралдары, 3 кр.
            Автоматтандырылған жобалаудың бағдарламалық құралдары, 3 кр.
            Оңтайландыру жүйелер теориясы, 4 кр.
            Тәжірибелік мәліметтерді өңдеудің ақпараттық технологиялары, 3 кр.
            Шешім қабылдау теориясы, 3 кр.
            Бұқаралық қызмет ету теориясының негіздері, 4 кр.
            Kомпьютерлік графика, 4 кр.
            Web-дизайны, 4 кр.
            Экономикалық ақпараттық жүйедегі жаңа технологиялар, 4 кр.
            Aқпараттық жүйелерді жобалау, 4 кр.
            Программалаудың қазіргі тілдері, 5 кр.
            Бағдарламалаудың динамикалық тілдері, 5 кр.
            Компьютерлік желілер, 3 кр.
            Жаңа ақпараттық желілік технологиялар, 3 кр.
            Интеллектуалды ақпараттық жүйелер, 4 кр.
            Жасанды интеллект жүйелері, 4 кр.
            Есептеуіш жүйелер және желілер, 3 кр.
            Жасанды интеллект жүйелері, 3 кр.
            Оптимизациялық әдістер және операцияларды зерттеу, 3 кр.
            Сандық әдістері, 4 кр.
            Компьютерлік модельдеу негіздері, 4 кр.
            Бухгалтерлік есеп және аудит, 3 кр.
            С++ тілінде бағдарламау, 3 кр.
            Математикалық анализ 2, 2 кр.
            Объектыге бағытталган программалау, 3 кр.
            С++ тілінде бағдарламау, 3 кр.
            Бағдарламалаудың тілдері мен технологиясы, 3 кр.
            Ғылыми зерттеулердің негіздері, 2 кр.
            Информатиканың ғылыми негіздері, 2 кр.
            Сандық әдістері, 3 кр.
            Оңтайландыру жүйелер теориясы, 3 кр.
            Дискреттік математика, 3 кр.
            Пролог тілінде бағдарламау, 4 кр.
            Логикалық бағдарламау, 4 кр.
            WEB технологиялар, 4 кр.
            Java тілінде бағдарламау, 3 кр.
            Компьютерлік жүйелер архитектурасы, 3 кр.
            Автоматтар мен тілдер теориясы, 3 кр.
            Компьютерлік модельдеудің негіздері, 4 кр.
            Компьютерлік желілер, 3 кр.
            Автоматтандырылған жобалаудың бағдарламалық құралдары, 3 кр.
            Экономикалық есептеулердің бағдарламалық құралдары, 3 кр.
            Aқпараттық жүйелерді жобалау, 4 кр.
            Экономикалық ақпараттық жүйедегі жаңа технологиялар, 4 кр.
            Математикалық есептеулердің бағдарламалық құралдары, 3 кр.
            Тәжірибелік мәліметтерді өңдеудің ақпараттық технологиялары, 3 кр.
            Бухгалтерлік есеп және аудит, 3 кр.
            Математикалық талдаудың қосымша тараулары, 2 кр.
            Пpограммалау технологиясы, 3 кр.
            Лисп тілінде бағдарламау, 4 кр.
            Интернет үшін программалау, 4 кр.
            Программалаудың қазіргі тілдері, 3 кр.
            Адам-машина әрекеттестігі, 3 кр.
            Коммуникациялық желілер және жүйелер, 3 кр.
            Мобильді қосымшаларды әзірлеу, 4 кр.
            Мобильді қосымшаларды құқуға арналған аспаптық құралдар, 4 кр.
            Имитациялық модельдеу негіздері, 4 кр.
            Kомпьютерлік графика, 3 кр.
            Инженерлік сызба, 3 кр.
            Flash-технологиялар, 3 кр.
            Мультимедиалық технологиялар, 3 кр.
            Математикалық талдау, 3 кр.
            С++ тілінде бағдарламау, 3 кр.
            Бағдарламалаудың тілдері мен технологиясы, 3 кр.
            Объектыге бағытталган программалау, 3 кр.
            Сандық әдістері, 3 кр.
            Ғылыми зерттеу негіздері, 3 кр.
            Пролог тілінде бағдарламау, 3 кр.
            Информатиканың ғылыми негіздері, 3 кр.
            Оңтайландыру жүйелер теориясы, 3 кр.
            Компьютерлік жүйелер архитектурасы, 3 кр.
            WEB технологиялар, 3 кр.
            Java тілінде бағдарламау, 3 кр.
            Компьютерлік модельдеудің негіздері, 3 кр.
            Компьютерлік желілер, 3 кр.
            Математикалық талдаудың қосымша тараулары, 3 кр.
            Пpограммалау технологиясы, 3 кр.
            Лисп тілінде бағдарламау, 3 кр.
            Интернет үшін программалау, 3 кр.
            Flash-технологиялар, 3 кр.
            Программалаудың қазіргі тілдері, 3 кр.
            Кәсіпкерлік құқығы, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 2 кр.
            Start up жобаларының экономикалық негіздемелері, 2 кр.
            Бизнес-жоспарлау және жобалау, 2 кр.
            Маркетинг және брендинг, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экологиялық менеджмент, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Адам-машина әрекеттестігі, 3 кр.
            Коммуникациялық желілер және жүйелер, 3 кр.
            Мобильді қосымшаларды әзірлеу, 3 кр.
            Имитациялық модельдеу негіздері, 3 кр.
            Kомпьютерлік графика, 3 кр.
            Инженерлік сызба, 3 кр.
            3D-модельдеу негіздері, 3 кр.
            Заманауи техниканын материалдары, 3 кр.
            Ертіс бойындағы Павлодарлық металлургия, 3 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Компьютерлік графика негіздері, 3 кр.
            Жеке ғимараттарды жобалау және тұрғызу негіздері, 3 кр.
            Суды тазарту технологиясы, 3 кр.
            Ландшафтық дизайн, 3 кр.
            Шетел және ұлттық тағамдар технологиясы, 3 кр.
            Кинология негіздері, 3 кр.
            Музыкалық аспап/домбыра/фортепиано/ баян, 3 кр.
            Қазіргі ақпараттық қоғам және жаһандану, 3 кр.
            Шығыс тілі (қытай тілі), 3 кр.
            Еуропа тілі (француз тілі), 3 кр.
            Шешендік өнер, 3 кр.
            Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу және кәсіби тіл әдебі, 3 кр.
            Оқығаны туралы stand up, 3 кр.
            Көшбасшылық психологиясы және персоналды басқару, 3 кр.
            Кәсіби-қолданбалы дене даярлығы, 3 кр.
            Ғылым және жаңа технологиялар тарихы, 3 кр.
            Қазақстанның заманауи мәдениетіндегі құндылықтар трансформациясы, 3 кр.
            Арнайы мақсаттағы шетел тілі, 3 кр.
            Сапа менеджментінің біріктірілген жүйелері, 3 кр.
            Технологиялық инжиниринг, 3 кр.
            Патенттану және ғылыми зерттеулер негіздері, 3 кр.
            Киберқауіпсіздік және заманауи мобильдік құрылғылардағы қолданушы ақпаратын қорғау, 3 кр.
            Нанотехнологиялардың физикалық негіздері, 3 кр.
            Экотехнологиялар және болашақ энергия, 3 кр.
            Дүниежүзілік мұра және халықаралық туризм, 3 кр.
            Су және отын химиясы, 3 кр.
            Тайм-менеджменті, 3 кр.
            Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, 3 кр.
            Басқару есебі, 3 кр.
            Тиімді сату техникасы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы, 3 кр.
            Энергия сақтау және энергия аудит, 3 кр.
            Заманауи әлемдегі байланыс және ақпарат, 3 кр.
            Энергоменеджмент және инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 2 кр.
            Объекттіге бағытталған программалау (Java), 3 кр.
            Web-программалау 1 (HTML, JavaScript), 3 кр.
            Кодтау теориясының элементтері, 3 кр.
            Бағдарламалаудың тілдері мен технологиясы, 3 кр.
            Математикалық талдау, 3 кр.
            С++ тілінде бағдарламау, 3 кр.
            Объекттіге бағытталған программалау, 4 кр.
            Сандық әдістері, 3 кр.
            Ғылыми зерттеу негіздері, 3 кр.
            Пролог тілінде бағдарламау, 3 кр.
            Информатиканың ғылыми негіздері, 3 кр.
            Оңтайландыру жүйелер теориясы, 3 кр.
            Компьютерлік жүйелер архитектурасы, 3 кр.
            WEB технологиялар, 3 кр.
            Java тілінде бағдарламау, 3 кр.
            Компьютерлік модельдеудің негіздері, 3 кр.
            Компьютерлік желілер, 3 кр.
            Flash-технологиялар, 3 кр.
            Математикалық талдаудың қосымша тараулары, 3 кр.
            Start up жобаларының экономикалық негіздемелері, 2 кр.
            Пpограммалау технологиясы, 4 кр.
            Лисп тілінде бағдарламау, 3 кр.
            Экологиялық менеджмент, 2 кр.
            Интернет үшін программалау, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Программалаудың қазіргі тілдері, 3 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 3 кр.
            Кәсіпкерлік құқығы, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Бизнес-жоспарлау және жобалау, 2 кр.
            Адам-машина әрекеттестігі, 3 кр.
            Коммуникациялық желілер және жүйелер, 3 кр.
            Мобильді қосымшаларды әзірлеу, 3 кр.
            Имитациялық модельдеу негіздері, 3 кр.
            Kомпьютерлік графика, 3 кр.
            Инженерлік сызба, 3 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 3 кр.
            Графтар теориясы, 3 кр.
            Компьютерлік модельдеудің негіздері, 3 кр.
            Адам-машина әрекеттестігі, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Математикалық есептеулердің бағдарламалық құралдары, 2 кр.
            Автоматтандырылған жобалаудың бағдарламалық құралдары, 2 кр.
            Мемлекет және құқық теориясы, 2 кр.
            Ақпараттық маркетинг, 3 кр.
            Ақпараттық жүйелердің сенімділігі, 3 кр.
            Ақпараттық менеджмент, 3 кр.
            Ақпаратттық жүйелердің интерфейстеры, 3 кр.
            Ғылыми зерттеулердің негіздері, 2 кр.
            Информатиканың ғылыми негіздері, 2 кр.
            1С платформада бағдарламалау технологиясы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы, 2 кр.
            Эконометрика, 2 кр.
            Есептеуіш геометрия және компьютерлік графика, 2 кр.
            Есептеуіш геометрия және компьютерлік графика, 2 кр.
            Мультимедиалық жүйелерді жобалау мен құрылымдау, 3 кр.
            Экономикалық ақпараттық жүйедегі жаңа технологиялар, 3 кр.
            Юриспруденциядағы кәсіпті-бағытталған ақпараттық жүйелер, 3 кр.
            Ақпаратты өндеу әдістері, 3 кр.
            Экономикалық ақпараттық жүйелерде мәліметтерді талдау, 3 кр.
            Экономикалық ақпараттық жүйелерде мәліметтерді талдау, 2 кр.
            Экономикалық ақпараттық жүйелерде мәліметтерді талдау, 4 кр.
            Эконометрика, 2 кр.
            Экономикалық ақпараттық жүйедегі жаңа технологиялар, 3 кр.
            Ақпаратты өндеу әдістері, 3 кр.
            Юриспруденциядағы кәсіпті-бағытталған ақпараттық жүйелер, 3 кр.
            Мультимедиалық жүйелерді жобалау мен құрылымдау, 3 кр.
            Ақпараттық жүйелердің сенімділігі, 2 кр.
            Экономикалық ақпараттық жүйедегі жаңа технологиялар, 2 кр.
            Экономикалық ақпараттық жүйелерде мәліметтерді талдау, 3 кр.
            Пpограммалау технологиясы, 3 кр.
            Бағдарламалау парадигмалары, 3 кр.
            Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау, 3 кр.
            Компьютерлік тораптарда ақпаратты қорғау, 3 кр.
            Компьютерлік модельдеудің негіздері, 3 кр.
            Имитациялық модельдеу, 3 кр.
            WEB технологиялар, 3 кр.
            Интернет үшін программалау, 3 кр.
            Компьютерлік желілер, 3 кр.
            Коммуникациялық жүйелер, 3 кр.
            Экономикалық ақпараттық жүйедегі жаңа технологиялар, 3 кр.
            Ақпаратты өңдеу әдістері, 3 кр.
            1С Бағдарламалаудың тілі, 3 кр.
            Экономикадағы бизнес қосымшаларды әзірлеу, 3 кр.
            Мультимедиалық жүйелерді жобалау және құрастыру, 3 кр.
            Предикаттық программалау және бағдарламаларды верификациялаудың заманғы әдістері, 3 кр.
            Бағдарламалық өнімдердің верификациясы мен валидациясы, 3 кр.
            Ақпараттық маркетинг, 4 кр.
            Ақпараттық менеджмент, 4 кр.
            Ақпаратттық жүйелердің интерфейстеры, 3 кр.
            Ақпараттық жүйелердің сенімділігі, 3 кр.
            1С платформада бағдарламалау технологиясы, 4 кр.
            Білімде жасанды интеллект технологиясы, 2 кр.
            Объектыге бағытталган программалау, 5 кр.
            Предикаттық программалау және бағдарламаларды верификациялаудың заманғы әдістері, 3 кр.
            Бағдарламалық өнімдердің верификациясы мен валидациясы, 3 кр.
            Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау, 4 кр.
            Компьютерлік тораптарда ақпаратты қорғау, 4 кр.
            Ғылыми зерттеу негіздері, 3 кр.
            1С платформада бағдарламалау технологиясы, 5 кр.
            Интернет үшін программалау, 4 кр.
            Информатиканың ғылыми негіздері, 3 кр.
            1С Бағдарламалаудың тілі, 5 кр.
            Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау, 3 кр.
            WEB технологиялар, 4 кр.
            Пpограммалау технологиясы, 5 кр.
            Пpограммалау технологиясы, 3 кр.
            Компьютерлік модельдеу негіздері, 3 кр.
            Ақпараттық қауіпсіздік негіздері, 3 кр.
            1С платформада бағдарламалау технологиясы, 3 кр.
            Python бағдарламалау, 4 кр.
            Ruby бағдарламалау, 4 кр.
            Python бағдарламалау, 4 кр.
            Ruby бағдарламалау, 4 кр.
            Объектыге бағытталган программалау, 5 кр.
            Предикаттық программалау және бағдарламаларды верификациялаудың заманғы әдістері, 3 кр.
            Бағдарламалық өнімдердің верификациясы мен валидациясы, 3 кр.
            Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау, 4 кр.
            Компьютерлік тораптарда ақпаратты қорғау, 4 кр.
            Ғылыми зерттеу негіздері, 3 кр.
            1С платформада бағдарламалау технологиясы, 5 кр.
            Интернет үшін программалау, 4 кр.
            Информатиканың ғылыми негіздері, 3 кр.
            1С Бағдарламалаудың тілі, 5 кр.
            Экономикадағы бизнес қосымшаларды әзірлеу, 3 кр.
            Мультимедиалық жүйелерді жобалау және құрастыру, 3 кр.
            WEB технологиялар, 4 кр.
            Пpограммалау технологиясы, 5 кр.
            Aқпараттық қауіпсіздік негіздері, 4 кр.
            Ақпaрaттық жүйелерді жобaлaу, 3 кр.
            Интеллектуалды ақпараттық жүйелер, 3 кр.
            Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау, 4 кр.
            Компьютерлік тораптарда ақпаратты қорғау, 4 кр.
            Предикаттық программалау және бағдарламаларды верификациялаудың заманғы әдістері, 4 кр.
            Тәжірибелік мәліметтерді өңдеудің ақпараттық технологиялары, 3 кр.
            Бухгалтерлік есеп және аудит, 3 кр.
            Экономикалық есептеулердің бағдарламалық құралдары, 5 кр.
            1С платформада бағдарламалау технологиясы, 5 кр.
            Экономикадағы бизнес қосымшаларды әзірлеу, 3 кр.
            Мультимедиалық жүйелерді жобалау және құрастыру, 3 кр.
            Бағдарламалық өнімдердің верификациясы және валидациясы, 4 кр.
            Өндірістік информатика, 3 кр.
            Өндірістік АЖ жасау, 5 кр.
            Автоматтандырылған жобалаудың бағдарламалық құралдары, 5 кр.
            Компьютерлік графика негіздері, 3 кр.
            Жеке ғимараттарды жобалау және тұрғызу негіздері, 3 кр.
            Суды тазарту технологиясы, 3 кр.
            Экономикадағы бизнес қосымшаларды әзірлеу, 3 кр.
            Ландшафтық дизайн, 3 кр.
            Шетел және ұлттық тағамдар технологиясы, 3 кр.
            Кинология негіздері, 3 кр.
            Музыкалық аспап/домбыра/фортепиано/ баян, 3 кр.
            Қазіргі ақпараттық қоғам және жаһандану, 3 кр.
            Шығыс тілі (қытай тілі), 3 кр.
            Еуропа тілі (француз тілі), 3 кр.
            Шешендік өнер, 3 кр.
            Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу және кәсіби тіл әдебі, 3 кр.
            Оқығаны туралы stand up, 3 кр.
            Көшбасшылық психологиясы және персоналды басқару, 3 кр.
            Кәсіби-қолданбалы дене даярлығы, 3 кр.
            Ғылым және жаңа технологиялар тарихы, 3 кр.
            Спичрайтинг, 3 кр.
            Сапа менеджментінің біріктірілген жүйелері, 3 кр.
            Технологиялық инжиниринг, 3 кр.
            Патенттану және ғылыми зерттеулер негіздері, 3 кр.
            Мобильді қосымшаларды әзірлеу, 3 кр.
            Киберқауіпсіздік және заманауи мобильдік құрылғылардағы қолданушы ақпаратын қорғау, 3 кр.
            Нанотехнологиялардың физикалық негіздері, 3 кр.
            Экотехнологиялар және болашақ энергия, 3 кр.
            Дүниежүзілік мұра және халықаралық туризм, 3 кр.
            Су және отын химиясы, 3 кр.
            Тайм-менеджменті, 3 кр.
            Басқару есебі, 3 кр.
            Креативті кәсіпкерлік, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы, 3 кр.
            Энергия сақтау және энергия аудит, 3 кр.
            Заманауи әлемдегі байланыс және ақпарат, 3 кр.
            Энергоменеджмент және инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Арнайы мақсаттағы шетел тілі, 3 кр.
            Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, 3 кр.
            Тәжірибелік мәліметтерді өңдеудің ақпараттық технологиялары, 3 кр.
            Интеллектуалды ақпараттық жүйелер, 4 кр.
            Бухгалтерлік есеп және аудит, 3 кр.
            Компьютерлік тораптарда ақпаратты қорғау, 4 кр.
            Aқпараттық жүйелерді жобалау, 4 кр.
            Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау, 4 кр.
            Предикаттық программалау және бағдарламаларды верификациялаудың заманғы әдістері, 4 кр.
            Экономикалық есептеулердің бағдарламалық құралдары, 4 кр.
            1С платформада бағдарламалау технологиясы, 4 кр.
            Экономикадағы бизнес қосымшаларды әзірлеу, 4 кр.
            Бағдарламалық өнімдердің верификациясы және валидациясы, 4 кр.
            Өндірістік информатика, 4 кр.
            Өндірістік АЖ жасау, 4 кр.
            Автоматтандырылған жобалаудың бағдарламалық құралдары, 4 кр.
            Python бағдарламалау, 4 кр.
            Ruby бағдарламалау, 4 кр.
            Тәжірибелік мәліметтерді өңдеудің ақпараттық технологиялары, 3 кр.
            Интеллектуалды ақпараттық жүйелер, 4 кр.
            Бухгалтерлік есеп және аудит, 3 кр.
            Компьютерлік тораптарда ақпаратты қорғау, 4 кр.
            Aқпараттық жүйелерді жобалау, 4 кр.
            Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау, 4 кр.
            Экономикалық есептеулердің бағдарламалық құралдары, 4 кр.
            1С платформада бағдарламалау технологиясы, 4 кр.
            Экономикадағы бизнес қосымшаларды әзірлеу, 4 кр.
            Өндірістік информатика, 4 кр.
            Өндірістік АЖ жасау, 4 кр.
            Автоматтандырылған жобалаудың бағдарламалық құралдары, 4 кр.
            Графтар теориясы, 4 кр.
            Автоматтандырылған жобалаудың бағдарламалық құралдары, 4 кр.
            Экономикалық есептеулердің бағдарламалық құралдары, 4 кр.
            1С платформада бағдарламалау технологиясы, 4 кр.
            Өндірістік АЖ жасау, 4 кр.
            Python бағдарламалау, 4 кр.
            Ruby бағдарламалау, 4 кр.
            Тәжірибелік мәліметтерді өңдеудің ақпараттық технологиялары, 3 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb