Қателік
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Тұлға психологиясы, 3 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
            Көшбасшылық психологиясы, 3 кр.
            Қоғамдағы және саясаттағы көшбасшылық, 2 кр.
            Тұлға психологиясы, 2 кр.
            Саясаттану, 1 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау, 2 кр.
            Маркетинг және брендинг, 1 кр.
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
            Психология (көшбасшылық), 2 кр.
            Қоғамдағы және саясаттағы көшбасшылық, 1 кр.
            Әлеуметтану, 1 кр.
            Мәдениеттану, 1 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Инженерлік сызба, 2 кр.
            Физика, 2 кр.
            Фитопатология, 2 кр.
            Қазақстанның орман қорлары, 1 кр.
            Биогеография, 3 кр.
            Өсімдіктер физиологиясы, 3 кр.
            Гүл шаруашылығы, 2 кр.
            Жеміс шаруашылығы, 2 кр.
            Орманшылықтағы биотехнология, 3 кр.
            Кәсіби қазақ тілі, 1 кр.
            Ақпараттық мәдениет негіздері, 1 кр.
            Дизайн, 2 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 1 кр.
            Офистік және құжаттық жұмыс негіздері, 1 кр.
            Іскери қазақ тілі, 1 кр.
            Мемлекеттік тілде іс жүргізу, 1 кр.
            Агрономияға кіріспе, 1 кр.
            Қолданбалы физика, 2 кр.
            Орман энтомологиясы, 2 кр.
            Өсімдіктер аурулары, 2 кр.
            Ағаш өсімдіктерінің селекциясы, 2 кр.
            Қазақстандағы орманшылық, 1 кр.
            Баянаулдың таулы ормандары, 1 кр.
            Фитогеография, 3 кр.
            Фитофизиология, 3 кр.
            Ағаш өсімдіктерінің физиологиясы, 3 кр.
            Ормандағы химтехнология, 3 кр.
            Сәндік гүл шаруашылығы, 2 кр.
            Сәндік бау-бақша шаруашылығы, 2 кр.
            Генетика және өсімдіктер селекциясы, 2 кр.
            Өсімдіктер селекциясы, 2 кр.
            Павлодар облысындағы ағаш тұкымдарының тұқым шаруашылығы, 2 кр.
            Физикалық химия, 1 кр.
            Мамандыққа кіріспе, 1 кр.
            Инженерлік сызба, 2 кр.
            Физика, 2 кр.
            Өсімдіктер физиологиясы, 3 кр.
            Гүл шаруашылығы, 3 кр.
            Павлодар өңіріндегі ормандар, 3 кр.
            Дизайн, 2 кр.
            Агрономияға кіріспе, 1 кр.
            Қолданбалы физика, 2 кр.
            Ағаш өсімдіктерінің физиологиясы, 3 кр.
            Генетика және өсімдіктер селекциясы, 3 кр.
            Инженерлік сызба, 2 кр.
            Жеміс шаруашылығы, 3 кр.
            Орманшылықтағы биотехнология, 3 кр.
            Инженерлік сызба, 2 кр.
            Павлодар облысындағы ағаш тұкымдарының тұқым шаруашылығы, 3 кр.
            Орман фитопатологиясы, 3 кр.
            Жалпы фитопатология, 3 кр.
            Мамандыққа кіріспе, 1 кр.
            Гүл шаруашылығы, 2 кр.
            Жеміс шаруашылығы, 2 кр.
            Орманды пайдалану, 3 кр.
            Ағаш өңдеудің орман кесудегі негізі, 3 кр.
            Жалпы фитопатология, 3 кр.
            Физика, 2 кр.
            Жоғары математика, 2 кр.
            Ағаш өсімдіктерінің физиологиясы, 3 кр.
            Орман ботаникасы, 2 кр.
            Қазақстанның орман қорлары, 1 кр.
            Қазақстанның орман қорлары, 4 кр.
            Сүрек өңдеу технологиясы, 3 кр.
            Қазақстанның ағаш және бұталары, 3 кр.
            Дәрілік және тағамдық ресурстар, 4 кр.
            Орманды қорғау, 3 кр.
            Генетика және өсімдіктер селекциясы, 2 кр.
            Гүл шаруашылығы, 3 кр.
            Ертіс өңіріндегі орманшылық, 2 кр.
            Орман ресурстарын тану, 4 кр.
            Орман таксациясы, 3 кр.
            Орман энтомологиясы, 3 кр.
            Көгалдандыру жұмыстарын механизациялау, 3 кр.
            Жеміс шаруашылығы, 2 кр.
            Фитопатология, 2 кр.
            Мамандыққа кіріспе, 1 кр.
            Орман фитопатологиясы, 3 кр.
            Сәндік бау-бақша шаруашылығы, 3 кр.
            Орман шаруашылығы жұмыстарын механикаландыру, 3 кр.
            Орманды қосымша пайдалану, 3 кр.
            Топырақтану, 4 кр.
            Агротопырақтану, 4 кр.
            Инженерлік геодезия, 3 кр.
            Генетика және өсімдіктер селекциясы, 2 кр.
            Орман пирологиясы, 2 кр.
            Физика, 2 кр.
            Орман шаруашылығы курсына кіріспе, 1 кр.
            Орман фитопатологиясы, 3 кр.
            Сүрек өңдеу технологиясы, 3 кр.
            Орман шаруашылығы жұмыстарын механикаландыру, 3 кр.
            Сәндік бау-бақша шаруашылығы, 3 кр.
            Өсімдіктер физиологиясы, 3 кр.
            Орман ресурстарын тану, 3 кр.
            Орман таксациясы, 3 кр.
            Орман энтомологиясы, 3 кр.
            Жоғары математика, 2 кр.
            Инженерлік және компьютерлік графика, 2 кр.
            Физика арнайы бөлімдер, 2 кр.
            Математикалық модельдеу, 2 кр.
            Структуралық ботаника, 2 кр.
            Геодезия, 3 кр.
            Орман ресурстарының инвентаризациясы, 3 кр.
            Қазақстанның ағаш және бұталары, 3 кр.
            Дәрілік және тағамдық ресурстар, 3 кр.
            Орманды қорғау, 3 кр.
            Гүл шаруашылығы, 3 кр.
            Орманды қосымша пайдалану, 4 кр.
            Инженерлік сызба, 2 кр.
            Орманды пайдалану, 4 кр.
            Орман ботаникасы, 2 кр.
            Дендрология, 3 кр.
            Орманды қорғау, 2 кр.
            Көгалдандыру жұмыстарын механизациялау, 3 кр.
            Агротопырақтану, 4 кр.
            Топырақтану, 4 кр.
            Орман шаруашылығы курсына кіріспе, 1 кр.
            Мамандыққа кіріспе, 1 кр.
            Жалпы фитопатология, 3 кр.
            Физика, 2 кр.
            Инженерлік геодезия, 3 кр.
            Орман пирологиясы, 2 кр.
            Ағаш өңдеудің орман кесудегі негізі, 3 кр.
            Инженерлік және компьютерлік графика, 2 кр.
            Физика арнайы бөлімдер, 2 кр.
            Математикалық модельдеу, 2 кр.
            Геодезия, 3 кр.
            Структуралық ботаника, 2 кр.
            Орман ресурстарының инвентаризациясы, 3 кр.
            Дендрология, 3 кр.
            Орманды қорғау, 2 кр.
            Инженерлік сызба, 2 кр.
            Орман фитопатологиясы, 3 кр.
            Сүрек өңдеу технологиясы, 3 кр.
            Орман шаруашылығы жұмыстарын механикаландыру, 3 кр.
            Сәндік бау-бақша шаруашылығы, 3 кр.
            Орман ресурстарын тану, 3 кр.
            Орманды қосымша пайдалану, 3 кр.
            Орман таксациясы, 3 кр.
            Орман энтомологиясы, 3 кр.
            Инженерлік геодезия, 3 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Қазақстанның ағаш және бұталары, 3 кр.
            Дәрілік және тағамдық ресурстар, 3 кр.
            Орманды қорғау, 3 кр.
            Гүл шаруашылығы, 3 кр.
            Орманды пайдалану, 3 кр.
            Орман ботаникасы, 3 кр.
            Көгалдандыру жұмыстарын механизациялау, 3 кр.
            Агротопырақтану, 3 кр.
            Топырақтану, 3 кр.
            Жалпы фитопатология, 3 кр.
            Ағаш өңдеудің орман кесудегі негізі, 3 кр.
            Кәсіпкерлік құқығы, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Геодезия, 3 кр.
            Структуралық ботаника, 3 кр.
            Орман ресурстарының инвентаризациясы, 3 кр.
            Дендрология, 3 кр.
            Маркетинг және брендинг, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экологиялық менеджмент, 2 кр.
            Start up жобаларының экономикалық негіздемелері, 2 кр.
            Бизнес-жоспарлау және жобалау, 2 кр.
            Орман пирологиясы, 3 кр.
            Орманды қорғау, 3 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 2 кр.
            Орман шаруашылығы жұмыстарын механикаландыру, 3 кр.
            Орман фитопатологиясы, 3 кр.
            Ландшафтық сәулеттегі Казахстан ағаштары мен бұталары, 3 кр.
            Сүрек өңдеу технологиясы, 3 кр.
            Қазақстанның орман қорлары, 3 кр.
            Инженерлік геодезия, 3 кр.
            Орман ресурстарын тану, 3 кр.
            Орман таксациясы, 3 кр.
            Орман тауарларын тану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Ағаш өсімдіктерінің физиологиясы, 3 кр.
            Қазақстанның ағаш және бұталары, 3 кр.
            Дәрілік және тағамдық ресурстар, 3 кр.
            Қазақстандағы орман сілемдерінің экологиясы, 3 кр.
            Ерекше қорғалатын орман аумақтары, 3 кр.
            Орман ботаникасы, 3 кр.
            Сәндік өсімдіктер питомниктері, 3 кр.
            Агротопырақтану, 3 кр.
            Топырақтану, 3 кр.
            Жалпы фитопатология, 3 кр.
            Ағаш өңдеудің орман кесудегі негізі, 3 кр.
            Кәсіпкерлік құқығы, 2 кр.
            Геодезия, 3 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Орман ресурстарының инвентаризациясы, 3 кр.
            Структуралық ботаника, 3 кр.
            Start up жобаларының экономикалық негіздемелері, 2 кр.
            Дендрология, 3 кр.
            Бизнес-жоспарлау және жобалау, 2 кр.
            Экологиялық менеджмент, 2 кр.
            Қазақстан Республикасының орман фаунасы, 3 кр.
            Мәдени дақылдардың физиологиясы, 3 кр.
            Орманның дәрілік өсімдіктері, 3 кр.
            Сүректану негізі, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының орман флорасы, 3 кр.
            Орман ботаникасы, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Арнайы мақсаттағы шетел тілі, 3 кр.
            Ертіс өңіріндегі орманшылық, 2 кр.
            Ландшафтық дизайн, 3 кр.
            Орманның дәрілік өсімдіктері, 3 кр.
            Орман мелиорациясы, 2 кр.
            Қала экологиясы, 3 кр.
            Елді мекендердің экологиясы, 3 кр.
            Павлодар облысының ормандары, 2 кр.
            Қазақстан ормандарындағы тағамдық өсімдіктер, 3 кр.
            Қазақстандағы орман сілемдерінің экологиясы, 3 кр.
            Павлодардың жайылма жағалауындағы ормандар, 2 кр.
            Ландшафты ұйымдастыру, 3 кр.
            Флористика негіздері, 3 кр.
            Фитотерапия, 3 кр.
            Мелиорация, 2 кр.
            Топырақтану, 2 кр.
            Баянаул мемлекеттік ұлттық табиғи саябағындағы флора және өсімдіктер, 2 кр.
            Павлодар өңіріндегі ормандар, 2 кр.
            Орман мелиорациясы, 2 кр.
            Мелиорация, 2 кр.
            Топырақтану, 2 кр.
            Қазақстандағы орман сілемдерінің экологиясы, 3 кр.
            Орман аңдары мен құстарының биологиясы, 2 кр.
            Орманның дәрілік өсімдіктері, 4 кр.
            Орман аңдары мен құстарының биологиясы, 2 кр.
            Сәндік өсімдіктердің интродукциясы, 3 кр.
            Флористика негіздері, 3 кр.
            Газондау, 4 кр.
            Қазақстанның ұлттық саябақтары, 3 кр.
            Ландшафтық дизайн, 3 кр.
            Орманның дәрілік өсімдіктері, 3 кр.
            Баянаул мемлекеттік ұлттық табиғи саябағындағы флора және өсімдіктер, 2 кр.
            Орманның дәрілік өсімдіктері, 3 кр.
            Флористика негіздері, 3 кр.
            Ландшафтық дизайн, 3 кр.
            Қазақстанның орман қорлары, 3 кр.
            Қазақстанның орман қорлары, 3 кр.
            Орман тауарларын тану, 3 кр.
            Сүректану негізі, 3 кр.
            Орман ресурстарын басқару, 3 кр.
            Орман ресурстарын басқару, 2 кр.
            Қала экологиясы, 3 кр.
            Қазақстандағы орман сілемдерінің экологиясы, 3 кр.
            Орман мелиорациясы, 3 кр.
            Елді мекендерді көгалдандыру, 3 кр.
            Ертіс өңіріндегі орманшылық, 2 кр.
            Қазақстанның жануар және өсімдік ресурстары, 3 кр.
            Қала экологиясы, 3 кр.
            Қазақстанның ұлттық саябақтары, 3 кр.
            Қалалық жасыл құрылыс, 3 кр.
            Орман экономикасы, 3 кр.
            Орман ағаштарының жасанды қорғаныштық жүйесі, 3 кр.
            Компьютерлік графика негіздері, 3 кр.
            Жеке ғимараттарды жобалау және тұрғызу негіздері, 3 кр.
            Суды тазарту технологиясы, 3 кр.
            Шетел және ұлттық тағамдар технологиясы, 3 кр.
            Кинология негіздері, 3 кр.
            Музыкалық аспап/домбыра/фортепиано/ баян, 3 кр.
            Қазіргі ақпараттық қоғам және жаһандану, 3 кр.
            Шығыс тілі (қытай тілі), 3 кр.
            Шешендік өнер, 3 кр.
            Оқығаны туралы stand up, 3 кр.
            Көшбасшылық психологиясы және персоналды басқару, 3 кр.
            Кәсіби-қолданбалы дене даярлығы, 3 кр.
            Ғылым және жаңа технологиялар тарихы, 3 кр.
            Спичрайтинг, 3 кр.
            Сапа менеджментінің біріктірілген жүйелері, 3 кр.
            Технологиялық инжиниринг, 3 кр.
            Патенттану және ғылыми зерттеулер негіздері, 3 кр.
            Мобильді қосымшаларды әзірлеу, 3 кр.
            Киберқауіпсіздік және заманауи мобильдік құрылғылардағы қолданушы ақпаратын қорғау, 3 кр.
            Нанотехнологиялардың физикалық негіздері, 3 кр.
            Экотехнологиялар және болашақ энергия, 3 кр.
            Дүниежүзілік мұра және халықаралық туризм, 3 кр.
            Су және отын химиясы, 3 кр.
            Тайм-менеджменті, 3 кр.
            Басқару есебі, 3 кр.
            Креативті кәсіпкерлік, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы, 3 кр.
            Энергия сақтау және энергия аудит, 3 кр.
            Заманауи әлемдегі байланыс және ақпарат, 3 кр.
            Энергоменеджмент және инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Еуропа тілі (француз тілі), 3 кр.
            Орман тауарларын тану, 3 кр.
            Арнайы мақсаттағы шетел тілі, 3 кр.
            Елді мекендерді көгалдандыру, 4 кр.
            Қазақстанның жануар және өсімдік ресурстары, 3 кр.
            Ғылым және жаңа технологиялар тарихы, 3 кр.
            Экономика және өндірісті ұйымдастыру, 3 кр.
            Орман ресурстарын басқару, 4 кр.
            Қазақстанның ағаш ресурстарын есептеу және қолдану, 3 кр.
            Орман мелиорациясы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының орман фаунасы, 3 кр.
            Орманның дәрілік өсімдіктері, 3 кр.
            Энергоменеджмент және инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Қазақстанның ағаш ресурстарын есептеу және қолдану, 4 кр.
            Көшбасшылық психологиясы және персоналды басқару, 3 кр.
            Ландшафтық дизайн, 3 кр.
            Орман ағаштарының жасанды қорғаныштық жүйесі, 3 кр.
            Компьютерлік графика негіздері, 3 кр.
            Қазақстанның ұлттық саябақтары, 4 кр.
            Қазақстан Республикасының орман өсімдіктері, 3 кр.
            Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу және кәсіби тіл әдебі, 3 кр.
            Қазақстанның орман қорлары, 4 кр.
            Флористика негіздері, 3 кр.
            Сүректану негізі, 3 кр.
            Орман экономикасы, 3 кр.
            Қалалық жасыл құрылыс, 4 кр.
            Кинология негіздері, 3 кр.
            Жеке ғимараттарды жобалау және тұрғызу негіздері, 3 кр.
            Музыкалық аспап/домбыра/фортепиано/ баян, 3 кр.
            Суды тазарту технологиясы, 3 кр.
            Қазіргі ақпараттық қоғам және жаһандану, 3 кр.
            Шетел және ұлттық тағамдар технологиясы, 3 кр.
            Шығыс тілі (қытай тілі), 3 кр.
            Шешендік өнер, 3 кр.
            Оқығаны туралы stand up, 3 кр.
            Кәсіби-қолданбалы дене даярлығы, 3 кр.
            Қазақстанның заманауи мәдениетіндегі құндылықтар трансформациясы, 3 кр.
            Патенттану және ғылыми зерттеулер негіздері, 3 кр.
            Сапа менеджментінің біріктірілген жүйелері, 3 кр.
            Технологиялық инжиниринг, 3 кр.
            Мобильді қосымшаларды әзірлеу, 3 кр.
            Киберқауіпсіздік және заманауи мобильдік құрылғылардағы қолданушы ақпаратын қорғау, 3 кр.
            Нанотехнологиялардың физикалық негіздері, 3 кр.
            Тайм-менеджменті, 3 кр.
            Экотехнологиялар және болашақ энергия, 3 кр.
            Креативті кәсіпкерлік, 3 кр.
            Дүниежүзілік мұра және халықаралық туризм, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы, 3 кр.
            Су және отын химиясы, 3 кр.
            Энергия сақтау және энергия аудит, 3 кр.
            Басқару есебі, 3 кр.
            Заманауи әлемдегі байланыс және ақпарат, 3 кр.
            Еуропа тілі (француз тілі), 3 кр.
            Экономика және өндірісті ұйымдастыру, 3 кр.
            Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу және кәсіби тіл әдебі, 3 кр.
            Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, 3 кр.
            Орман тауарларын тану, 3 кр.
            Елді мекендерді көгалдандыру, 3 кр.
            Қазақстанның ағаш ресурстарын есептеу және қолдану, 3 кр.
            Қазақстанның жануар және өсімдік ресурстары, 3 кр.
            Сүректану негізі, 3 кр.
            Орман ресурстарын басқару, 3 кр.
            Орман мелиорациясы, 3 кр.
            Орманның дәрілік өсімдіктері, 3 кр.
            Ландшафтық дизайн, 3 кр.
            Орман ағаштарының жасанды қорғаныштық жүйесі, 3 кр.
            Қазақстанның ұлттық саябақтары, 3 кр.
            Қазақстанның орман қорлары, 3 кр.
            Флористика негіздері, 3 кр.
            Орман экономикасы, 3 кр.
            Қалалық жасыл құрылыс, 3 кр.
            Экономика және өндірісті ұйымдастыру, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының орман фаунасы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының орман флорасы, 3 кр.
            Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, 3 кр.
            3D-модельдеу негіздері, 3 кр.
            Заманауи техниканын материалдары, 3 кр.
            Ертіс бойындағы Павлодарлық металлургия, 3 кр.
            Тиімді сату техникасы, 3 кр.
            Сәндік көгалдандыру, 3 кр.
            Қазақстанның ағаш ресурстарын есептеу және қолдану, 3 кр.
            Орман энтомологиясы, 3 кр.
            Елді мекендерді көгалдандыру, 3 кр.
            Орманды қосымша пайдалану, 3 кр.
            Орман ресурстарын басқару, 3 кр.
            Орманды қорғау, 3 кр.
            Орман мелиорациясы, 3 кр.
            Орманды пайдалану, 3 кр.
            Ландшафтық дизайн, 3 кр.
            Орман ағаштарының жасанды қорғаныштық жүйесі, 3 кр.
            Орман пирологиясы, 3 кр.
            Гүл шаруашылығы, 3 кр.
            Плантациялық орман өсіру және қорғаныштық орман өсіру, 3 кр.
            Орман шаруашылығы жұмыстарын механикаландыру, 3 кр.
            Қалалық жасыл құрылыс, 3 кр.
            Көгалдандыру жұмыстарын механизациялау, 3 кр.
            Орман шаруашылығындағы аэроғарыштық әдістер және ГАЖ технологиялары, 3 кр.
            Орман шаруашылығының негіздері, 3 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb