Қателік
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Құрылыс аймақтары мен үйметтерінің электрқауіпсіздік негіздері, 2 кр.
            Теңдеулерді есептеудің сандық әдістері, 1 кр.
            Соңғы айырымдар әдісін пайдаланып қабықтарды есептеу, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Құрылыс аймақтары мен үйметтерінің электрқауіпсіздік негіздері, 2 кр.
            Теңдеулерді есептеудің сандық әдістері, 2 кр.
            Соңғы айырымдар әдісін пайдаланып қабықтарды есептеу, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Құрылыс алаңын электржүйесімен қамтамасыз ету, 2 кр.
            Есептеудің қолданбалы әдістері, 1 кр.
            Соңғы элементтер әдісі, 2 кр.
            Құрылыс алаңын электржүйесімен қамтамасыз ету, 2 кр.
            Есептеудің қолданбалы әдістері, 2 кр.
            Соңғы элементтер әдісі, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Құрылыс аймақтары мен үйметтерінің электрқауіпсіздік негіздері, 1 кр.
            Теңдеулерді есептеудің сандық әдістері, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 2 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқытудың әдістемелік негіздері, 2 кр.
            Құрылысты электрмен қамтамасыз ету және қауіпсіздік сауалдары, 1 кр.
            Есептеудің қолданбалы әдістері, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Эксперименталдық зерттеулердің әдістемесі, 2 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 2 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқытудың әдістемелік негіздері, 2 кр.
            Соңғы айырымдар әдісін пайдаланып қабықтарды есептеу, 2 кр.
            Заманауи құрылыс материалдардың технологиясы және материалтану, 2 кр.
            Құрылыс құрылымдарындағы теңдеулерді есептеудің сандық әдістері, 2 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Соңғы элементтер әдісі, 2 кр.
            Практикалық зерттеу әдістері, 2 кр.
            Құрылыс материалдары мен технологиялардың инновациялары, 2 кр.
            Есептеудің қолданбалы әдістері, 2 кр.
            Эксперименталдық зерттеулердің әдістемесі, 2 кр.
            Заманауи құрылыс материалдардың технологиясы және материалтану, 1 кр.
            Практикалық зерттеу әдістері, 2 кр.
            , 1 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Эксперименталдық зерттеулердің әдістемесі, 2 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Заманауи бизнес үрдістердің логистикасы, 3 кр.
            Заманауи құрылыс технологиясы және материалтану, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Құрылыс құрылымдарындағы теңдеулерді есептеудің сандық әдістері, 2 кр.
            Практикалық зерттеу әдістері, 2 кр.
            Өндірістің заманауи технологиялар және материалдар, 3 кр.
            Есептеудің қолданбалы әдістері, 2 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Заманауи құрылыс технологиясы және материалтану, 3 кр.
            Өндірістің заманауи технологиялар және материалдар, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Құрылыс құрылымдарындағы теңдеулерді есептеудің сандық әдістерi, 2 кр.
            Заманауи құрылыс технологиясы және материалтану, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Инновациялық бизнес кәсіпкерлік, 3 кр.
            Заманауи бизнес үрдістердің логистикасы, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқытудың әдістемелік негіздері, 3 кр.
            Заманауи құрылыс технологиясы және материалтану, 3 кр.
            Өндірістің заманауи технологиялар және материалдар, 3 кр.
            Заманауи құрылыс технологиясы және материалтану, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Эксперименталдық зерттеулердің әдістемесі, 2 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқытудың әдістемелік негіздері, 3 кр.
            Заманауи бизнес үрдістердің логистикасы, 3 кр.
            Инновациялық бизнес кәсіпкерлік, 3 кр.
            Заманауи құрылыс технологиясы және материалтану, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Құрылыс құрылымдарындағы теңдеулерді есептеудің сандық әдістері, 2 кр.
            Практикалық зерттеу әдістері, 2 кр.
            Өндірістің заманауи технологиялар және материалдар, 3 кр.
            Есептеудің қолданбалы әдістері, 2 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Құрылыс құрылымдарындағы теңдеулерді есептеудің сандық әдістерi, 2 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Заманауи құрылыс технологиясы және материалтану, 3 кр.
            Заманауи құрылыс технологиясы және материалтану, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Арнайы құрылымдар II, 2 кр.
            ЭЕМ-да стержендік құрылыс құралымдарын есептеу, 3 кр.
            Топырақтың күрделі жағдайындағы негіздемелермен іргетастар, 2 кр.
            Арнайы құрылымдар I, 2 кр.
            Ғимарат пен үймереттерді сынау, 3 кр.
            Арнайы құрылымдар II, 2 кр.
            ЭЕМ-да стержендік құрылыс құралымдарын есептеу, 3 кр.
            Топырақтың күрделі жағдайындағы негіздемелермен іргетастар, 1 кр.
            Арнайы құрылымдар I, 3 кр.
            Ғимарат пен үймереттерді зерттеу және сынау, 2 кр.
            ЭЕМ-да стержендік жүйені есептеу, 3 кр.
            Топырақ механикасы, 2 кр.
            Арнайы ғимараттар I, 2 кр.
            Арнайы ғимараттар II, 2 кр.
            Ғимарат пен үймереттерді зерттеу және сынау, 3 кр.
            ЭЕМ-да стержендік жүйені есептеу, 3 кр.
            Топырақ механикасы, 1 кр.
            Арнайы ғимараттар I, 3 кр.
            Арнайы ғимараттар II, 2 кр.
            Ғимарат пен үймереттерді сынау, 2 кр.
            Құрылыс объектілерін жобалау теориясы, 2 кр.
            Арнайы құрылымдар II, 2 кр.
            Инженерлік имараттар, 3 кр.
            Жұқақабырғалы кеңістікті құрылымдар, 2 кр.
            Құрылыс кешендерінің нысандарын жобалаудағы теориялық негіздері, 2 кр.
            Елді мекендер мен құрылыс нысандарында тіршілікті қамтамасыз етудің қазіргі заманғы жүйелері, 1 кр.
            ЭЕМ-да стержендік құрылыс құралымдарын есептеу, 3 кр.
            Арнайы құрылымдар I, 3 кр.
            Топырақтың күрделі жағдайындағы негіздемелермен іргетастар, 1 кр.
            ЭЕМ-да стержендік жүйені есептеу, 3 кр.
            Күрделі топырақ жағдайларынде жобалау, 1 кр.
            Ғимарат пен үймереттерді зерттеу және сынау, 2 кр.
            Ғимарат пен үймереттерді сынау, 2 кр.
            Құрылыс материалдарының қазіргі заманғы технологиясы мен материалтану, 1 кр.
            Құрылыс объектілерін жобалау теориясы, 2 кр.
            Құрылыс материалдары мен технологиялардың инновациялары, 1 кр.
            Құрылыс кешендерінің заманауи тіршілік қамтамасыз ету нысандары, 1 кр.
            Құрылыс жүйелерінің инженерлік және экологиялық қауіпсіздігі, 1 кр.
            Құрылыс жүйелерінің инженерлік және экологиялық тұрақтылығының сұрақтары, 1 кр.
            Жұқақабырғалы кеңістікті құрылымдар, 2 кр.
            Арнайы құрылымдар II, 2 кр.
            Инженерлік имараттар, 2 кр.
            Құрылыс кешендерінің нысандарын жобалаудағы теориялық негіздері, 3 кр.
            Құрылыс кешендерінің заманауи тіршілік қамтамасыз ету нысандары, 2 кр.
            Құрылыс аймақтары мен үйметтерінің электрқауіпсіздік негіздері, 2 кр.
            Арнайы құрылымдар I, 2 кр.
            Топырақтың күрделі жағдайындағы негіздемелермен іргетастар, 2 кр.
            Заманауи жағдайларындағы құрылыс кешенін жоспарлау және басқару, 2 кр.
            Ғимарат пен үймереттерді зерттеу және сынау, 2 кр.
            Ғимарат пен үймереттерді сынау, 2 кр.
            Құрылыс нысандарын жобалау теориясы, 3 кр.
            Құрылыс жүйелерінің инженерлік және экологиялық қауіпсіздігі, 3 кр.
            Құрылыс жүйелерінің инженерлік және экологиялық тұрақтылығының сұрақтары, 3 кр.
            Құрылысты электрмен қамтамасыз ету және қауіпсіздік сауалдары, 2 кр.
            Құрылыс саласындағы ғылыми зерттеулердің методологиясы, 1 кр.
            Ғылыми зерттеулердің негіздері, 1 кр.
            Топырақтың күрделі жағдайындағы негіздемелермен іргетастар, 2 кр.
            Күрделі топырақ жағдайларынде жобалау, 2 кр.
            Ғимарат пен үймереттерді зерттеу және сынау, 2 кр.
            Ғимарат пен үймереттерді сынау, 2 кр.
            Елді мекендер мен құрылыс нысандарында тіршілікті қамтамасыз етудің қазіргі заманғы жүйелері, 2 кр.
            Құрылыс кешендерінің заманауи тіршілік қамтамасыз ету нысандары, 2 кр.
            Заманауи жағдайларындағы құрылыс кешенін жоспарлау және басқару, 2 кр.
            , 2 кр.
            Күрделі топырақ жағдайларынде жобалау, 2 кр.
            Заманауи жағдайларындағы құрылыс кешенін жоспарлау және басқару, 2 кр.
            Топырақтың күрделі жағдайындағы негіздемелермен іргетастар, 2 кр.
            Ғимарат пен үймереттерді зерттеу және сынау, 3 кр.
            Ғимарат пен үймереттерді сынау, 3 кр.
            Заманауи жағдайдағы құрылыс кешендерінің менеджменті мен ұйымдастыру, 2 кр.
            Елді мекендер мен құрылыс нысандарында тіршілікті қамтамасыз етудің қазіргі заманғы жүйелері, 2 кр.
            Құрылыс кешендерінің заманауи тіршілік қамтамасыз ету нысандары, 2 кр.
            Жұқақабырғалы кеңістікті құрылымдар, 2 кр.
            Инженерлік имараттар, 2 кр.
            Арнайы құрылымдар II, 2 кр.
            Құрылыс кешендерінің нысандарын жобалаудағы теориялық негіздері, 3 кр.
            Құрылыс нысандарының заманауи жобалануы, 3 кр.
            Арнайы құрылымдар I, 2 кр.
            Заманауи жағдайларындағы құрылыс кешенін жоспарлау және басқару, 2 кр.
            Топырақтың күрделі жағдайындағы негіздемелермен іргетастар, 3 кр.
            Ғимарат пен үймереттерді зерттеу және сынау, 2 кр.
            Ғимарат пен үймереттерді сынау, 2 кр.
            Құрылыс нысандарын жобалау теориясы, 3 кр.
            Құрылыс жүйелерінің инженерлік және экологиялық қауіпсіздігі, 3 кр.
            Құрылыс жүйелерінің инженерлік және экологиялық тұрақтылығының сұрақтары, 3 кр.
            Күрделі топырақ жағдайларынде жобалау, 3 кр.
            Топырақтын күрделі жағдайындағы негіздемелер мен іргетастар инновациялық жобалары, 2 кр.
            Ғимараттар мен имараттарды жолуғыртудағы инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Құрылыстағы энергия үнендеу технологиялар, 2 кр.
            Ғимараттар мен имараттарды салудағы инновациялық технологиялар, 2 кр.
            Қазіргі стандарт колдануымен құрылыс нысандарды жобалау, 3 кр.
            Арнайы құрылымдар I, 2 кр.
            Топырақтың күрделі жағдайындағы негіздемелермен іргетастар, 3 кр.
            Құрылыс кешендерінің заманауи тіршілік қамтамасыз ету нысандары, 2 кр.
            Күрделі топырақ жағдайларынде жобалау, 2 кр.
            Заманауи жағдайларындағы құрылыс кешенін жоспарлау және басқару, 2 кр.
            Топырақтың күрделі жағдайындағы негіздемелермен іргетастар, 2 кр.
            Заманауи жағдайдағы құрылыс кешендерінің менеджменті мен ұйымдастыру, 2 кр.
            Ғимарат пен үймереттерді зерттеу және сынау, 3 кр.
            Ғимарат пен үймереттерді сынау, 3 кр.
            Ғимараттар мен имараттарды жолуғыртудағы инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Елді мекендер мен құрылыс нысандарында тіршілікті қамтамасыз етудің қазіргі заманғы жүйелері, 2 кр.
            Ғимараттар мен имараттарды салудағы инновациялық технологиялар, 2 кр.
            Құрылыс кешендерінің заманауи тіршілік қамтамасыз ету нысандары, 2 кр.
            Құрылыс кешендерінің заманауи тіршілік қамтамасыз ету нысандары, 2 кр.
            Топырақтын күрделі жағдайындағы негіздемелер мен іргетастар инновациялық жобалары, 2 кр.
            Құрылыстағы энергия үнендеу технологиялар, 2 кр.
            Заманауи жағдайдағы құрылыс кешендерінің менеджменті мен ұйымдастыру, 2 кр.
            Жұқақабырғалы кеңістікті құрылымдар, 2 кр.
            Инженерлік имараттар, 2 кр.
            Арнайы құрылымдар II, 2 кр.
            Құрылыс кешендерінің нысандарын жобалаудағы теориялық негіздері, 3 кр.
            Құрылыс нысандарының заманауи жобалануы, 3 кр.
            Арнайы құрылымдар I, 2 кр.
            Заманауи жағдайларындағы құрылыс кешенін жоспарлау және басқару, 2 кр.
            Ғимарат пен үймереттерді зерттеу және сынау, 2 кр.
            Топырақтың күрделі жағдайындағы негіздемелермен іргетастар, 3 кр.
            Ғимарат пен үймереттерді сынау, 2 кр.
            Құрылыс нысандарын жобалау теориясы, 3 кр.
            Құрылыс жүйелерінің инженерлік және экологиялық қауіпсіздігі, 3 кр.
            Қазіргі стандарт колдануымен құрылыс нысандарды жобалау, 3 кр.
            Құрылыс жүйелерінің инженерлік және экологиялық тұрақтылығының сұрақтары, 3 кр.
            Арнайы құрылымдар I, 2 кр.
            Күрделі топырақ жағдайларынде жобалау, 3 кр.
            Топырақтың күрделі жағдайындағы негіздемелермен іргетастар, 3 кр.
            Заманауи жағдайдағы құрылыс кешендерінің менеджменті мен ұйымдастыру, 2 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb