Қателік
  • Error loading component: com_qualchar, 1
  • Error loading component: com_qualchar, 1
  • Error loading component: com_qualchar, 1
Біліктілік пен қызметтер тізімі
Біліктілік пен қызметтер тізімі050207 – Аударма ісі мамандығы бойынша бітірген түлекке аударма ісі бакалавры академиялық дәрежесі беріледі. Аударма iсiнiњ бакалавры аудармашы – референт, гид – аудармашы, аударма редакторы және т.б. қызметті атқара алады. 050207 – Аударма ісі мамандығы бойынша бітірген түлектердің біліктілігі және лауазымдары Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 21.11.2002ж. №273-П бұйрығымен бекітілген «Жетекшілердің, мамандардың және басқа да қызметкерлердің біліктілік аңықтамасына» сәйкес анықталады.
Кәсіптік қызмет саласы050207- Аударма iсi мамандығы бойынша бакалавриатты бiтiрген түлек мынадай салаларда қызмет атқаруға дайындалған: - административті-басқару жүйесі саласы; - білім және ғылым саласы; - мєдениет жєне мәдениетаралық қарым-қатынас саласы; - халықаралық қатынас саласы; - баспа ісі саласы; - бұқаралық- ақпаратты құралдар саласы; - ақпараттық-сараптама саласы жєне басқа салаларда
Кәсіптік қызмет нысандарыБітірушілердің кәсiптiк қызмет объектісі болып мәдениет мекемелерi, халықаралық ұйымдар, әр түрлі ақпараттық-талдау орталықтары, елшiлiктер, өкiлдiктер, министрлiктер, туризм агенттiгi, баспалар, аударма бюросы және басқа да ұйымдар мен кәсіпорындар табылады.
Кәсіптік қызмет пәніНегізгі және арнайы алынған дайындыққа байланысты кәсіби қызметінің пәндеріне әр түрлі аудармадағы түрлi жанрдағы және стилдегі мәтiндер, анықтама кітаптар және ақпараттың басқа да түрлері (Интернет, электрондық сөздіктер) жатады.
Кәсіптік қызмет түрлері050207 - Аударма iсi мамандығы бакалавры мынадай кәсiби қызмет түрлерiн атқара алады: - аудармашылық (түрлi жанрдағы мәтiндер мен құжаттардың жазбаша аудармасы, келiссөздер, халықаралық кездесулер мен конференциялардың ауызша аудармасы); - ұйымдастырушылық (түрлi шараларды ұйымдастыру және өткiзу; кәсiби және қоғамдық органдар мен ұйымдарды құру); - өндiрiстiк-басқарушылық (отандық немесе шетелдiк, бiрiккен кєсiпорындардың, ұйымдардың тиiстi бөлiмшелерiнде кәсiби мiндеттi (әр түрлі аударманың түрлерi) орындау немесе басқару); - ақпаратттық-талдау (саяси әлеуметтік талдау жасау, ресми іс қағаздар жазу, есептер, шолу, жағдайларға болжау жасау, аударманы редакциялау) ; - ғылыми-зерттеу (аударматану және мәдениетаралық қарым-қатынас мәселелерi бойынша ғылыми мақалалар мен баяндамалар жасау, практикалық материалды жинау және өңдеу)
Кәсіптік қызмет міндеттері050207 Аударма iсi мамандығы бойынша бакалаврлар мынадай функционалды мiндеттердi iске асыруға дайын болуы керек: - ауызша және жазбаша аударма жасау; - тiларалық қарым-қатынаста делдалдық қызмет атқару; - аударматану және филология салаларында зерттеулер жүргізу; - оқытылатын шет тілі және оның мәдениеті туралы кеңес беру; - ақпаратты мәтіндерді редакциялау және рефераттау
Кәсіптік қызметтің типтік мәселесіКәсiби қызметiнің типтiк мiндеттерi - жазбаша аударманы жүзеге асыру; - конференцияларда, келiссөздерде, ресми кездесулерде, презентацияларда және басқа шараларда ауызша аударманы жүзеге асыру; - аударматану саласында ғылыми-практикалық шараларды жүзеге асыру; - шет тілі әдебиеттерін рефераттау және аннотациялау
Кәсіптік қызметтің мақсатыҚазақстан Республикасының жоғары кәсіби білімінің 050207 – Аударма ісі мамандығы бойынша мамандар даярлау бағыты 2004 жылғы 12 наурыздағы №75 бұйрығымен бекiтiлген бакалавриат пен магистратура мамандықтарының жiктеушiсiне (классификаторына) сәйкес келедi және кең профильді аудармашы мен тілмәштәрді дайындайды.
Кәсіптік қызметтің құрамыАудармашы республикадағы өзге мемлекеттермен ғылыми-мәдени, сыртқы саяси, экономикалық байланыстарды экономиканың әр салаларында, халықаралық туризм және ақпаратты-талдау қызметтері мен агенттіктерінде жүзеге асыратын мекемелер мен ұйымдарда кәсiби жазба (толық немесе қысқаша) және ілеспелі ауызша аударма жасауға тиiс.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb