Қателік
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 1 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Философия (Логика), 3 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы, 3 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Мамандық 1, 4 кр.
            Мамандық 2, 4 кр.
            Мамандық 3, 4 кр.
            Мамандық 4, 4 кр.
            Қазақ музыкасының тарихы, 3 кр.
            Әлем музыкасының тарихы, 4 кр.
            Қазіргі заман музыкасы, 1 кр.
            Гармония, 2 кр.
            Полифония, 1 кр.
            Музыкалық шығармаларды талдау, 2 кр.
            Камералық ансамбль 1, 2 кр.
            Камералық ансамбль 2, 2 кр.
            Оркестрлік класс 2, 4 кр.
            Камералық ансамбль 3, 2 кр.
            Оркестрлік класс 3, 4 кр.
            Камералық ансамбль 4, 3 кр.
            Оркестрлік класс 4, 2 кр.
            Орындаушылық өнер тарихы, 2 кр.
            Арнайы педагогикалық дайындық, 1 кр.
            Арнайы пәндерді оқыту әдістемесі, 2 кр.
            Арнайы педагогикалық дайындық, 1 кр.
            Оркестрлік класс 1, 4 кр.
            Мамандық 1, 4 кр.
            Мамандық 2, 4 кр.
            Мамандық 3, 4 кр.
            Мамандық 4, 4 кр.
            Қазақ музыкасының тарихы, 3 кр.
            Әлем музыкасының тарихы, 4 кр.
            Қазіргі заман музыкасы, 1 кр.
            Гармония, 2 кр.
            Полифония, 1 кр.
            Музыкалық шығармаларды талдау, 2 кр.
            Камералық ансамбль 1, 2 кр.
            Камералық ансамбль 2, 2 кр.
            Камералық ансамбль 3, 3 кр.
            Камералық ансамбль 4, 3 кр.
            Орындаушылық өнер тарихы, 2 кр.
            Арнайы пәндерді оқыту әдістемесі, 2 кр.
            Арнайы педагогикалық дайындық, 1 кр.
            Камералық ансамбль1 (үрлемелі ансамбль), 2 кр.
            Камералық ансамбль3 (үрлемелі ансамбль), 3 кр.
            Камералық ансамбль 4 (үрлемелі ансамбль), 3 кр.
            Камералық ансамбль2 (үрлемелі ансамбль), 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Орындаушылық өнер тарихы, 2 кр.
            Арнайы пәндерді оқыту әдістемесі, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Ғылыми зерттеу негіздері, 1 кр.
            Музыка теориясы, 4 кр.
            Музыка тарихы, 2 кр.
            Орындаушылық өнер тарихы, 2 кр.
            Арнайы пәндерді оқыту әдістемесі, 2 кр.
            Камералық ансамбль, 7 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Ғылыми зерттеу негіздері, 1 кр.
            Музыка теориясы, 4 кр.
            Музыка тарихы, 2 кр.
            Орындаушылық өнер тарихы, 2 кр.
            Арнайы пәндерді оқыту әдістемесі, 2 кр.
            Камералық ансамбль, 7 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Ғылыми зерттеу негіздері, 1 кр.
            Музыка теориясы, 4 кр.
            Музыка тарихы, 2 кр.
            Орындаушылық өнер тарихы, 2 кр.
            Арнайы пәндерді оқыту әдістемесі, 2 кр.
            Камералық ансамбль, 7 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Музыка теориясы, 2 кр.
            Музыка тарихы, 2 кр.
            Орындаушылық өнер тарихы, 2 кр.
            Арнайы пәндерді оқыту әдістемесі, 2 кр.
            Мамандық, 8 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Музыка теориясы, 2 кр.
            Музыка тарихы, 2 кр.
            Орындаушылық өнер тарихы, 2 кр.
            Арнайы пәндерді оқыту әдістемесі, 2 кр.
            Мамандық, 8 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Камералық ансамбль 1, 1 кр.
            Концертмейстерлік класс 1, 4 кр.
            Камералық ансамбль 2, 1 кр.
            Концертмейстерлік класс 2, 4 кр.
            Камералық ансамбль 3, 2 кр.
            Концертмейстерлік класс 3, 4 кр.
            Концертмейстерлік класс 4, 4 кр.
            Камералық ансамбль 4, 2 кр.
            Квартет класы 1, 1 кр.
            Фортепианолық ансамбль, 1 кр.
            Квартет класы 2, 1 кр.
            Парақтан оқу, 1 кр.
            Квартет класы 3, 2 кр.
            Квартет класы 4, 2 кр.
            Орындаушылық өнер тарихы, 2 кр.
            Арнайы пәндерді оқыту әдістемесі, 2 кр.
            Фортепиано, 3 кр.
            Концертмейстерлік класс 1, 4 кр.
            Концертмейстерлік класс 2, 4 кр.
            Концертмейстерлік класс 3, 4 кр.
            Концертмейстерлік класс 4, 4 кр.
            Фортепианолық ансамбль, 1 кр.
            Парақтан оқу, 1 кр.
            Жалпы дирижерлау, 1 кр.
            Оркестрлік класс 1, 4 кр.
            Оркестрлік класс 2, 4 кр.
            Оркестрлік класс 3, 4 кр.
            Фортепиано, 3 кр.
            Оркестрлік класс 4, 2 кр.
            Мамандық, 10 кр.
            Мамандық, 10 кр.
            Мамандық, 10 кр.
            Концертмейстерлік класс, 3 кр.
            Камералық ансамбль, 3 кр.
            Ішекті квартет, 3 кр.
            Туыстас аспаптар, 3 кр.
            Концертмейстерлік класс, 3 кр.
            Камералық ансамбль, 3 кр.
            Туыстас аспаптар, 3 кр.
            Ішекті квартет, 3 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb