Қателік
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Философия, 3 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Дене шынықтыру (валеология), 0 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Дене шынықтыру (секция), 0 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Саяси билік, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 1 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 1 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Саяси билік, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Экология, 1 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Экология, 1 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Экология, 1 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Философия, 3 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Экология, 1 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы, 3 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Экология, 1 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Экология, 1 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Экология, 1 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Дүниежүзілік әдебиет тарихы, 3 кр.
            18 ғасырдың орыс әдебиетінің тарихы, 2 кр.
            19 ғасырдың 1-ші жартысындағы орыс әдебиетінің тарихы, 3 кр.
            19 ғасырдың 2-ші жартысындағы орыс әдебиетінің тарихы, 3 кр.
            20 ғасырдың 1-ші жартысындағы орыс әдебиетінің тарихы, 3 кр.
            Қазіргі орыс тілі сөзжасамы, 2 кр.
            Қазіргі орыс тілінің морфологиясы, 3 кр.
            Қазіргі орыс тілінің жай сөйлемі синтаксисі, 2 кр.
            Қазіргі орыс тілінің құрмалас сөйлемі синтаксисі, 3 кр.
            Орыс халық ауыз әдебиеті, 2 кр.
            Әдебиеттануға кіріспе, 2 кр.
            Тіл біліміне кіріспе, 2 кр.
            Славян филологиясына кіріспе, 2 кр.
            Латын тілі, 2 кр.
            11-17 ғасырлардың орыс әдебиетінің тарихы, 2 кр.
            Қазіргі орыс тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы, 3 кр.
            Қазіргі орыс тілінің фонетикасы, 2 кр.
            20 ғасырдың 2-ші жартысындағы орыс әдебиетінің тарихы, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 3 кр.
            Дүниежүзілік әдебиет тарихы, 3 кр.
            18 ғасырдың орыс әдебиетінің тарихы, 2 кр.
            19 ғасырдың 1-ші жартысындағы орыс әдебиетінің тарихы, 3 кр.
            19 ғасырдың 2-ші жартысындағы орыс әдебиетінің тарихы, 3 кр.
            20 ғасырдың 1-ші жартысындағы орыс әдебиетінің тарихы, 3 кр.
            Қазіргі орыс тілі сөзжасамы, 2 кр.
            Қазіргі орыс тілінің морфологиясы, 3 кр.
            Қазіргі орыс тілінің жай сөйлемі синтаксисі, 2 кр.
            Қазіргі орыс тілінің құрмалас сөйлемі синтаксисі, 3 кр.
            Орыс халық ауыз әдебиеті, 2 кр.
            Әдебиеттануға кіріспе, 2 кр.
            Тіл біліміне кіріспе, 2 кр.
            Славян филологиясына кіріспе, 2 кр.
            Латын тілі, 2 кр.
            11-17 ғасырлардың орыс әдебиетінің тарихы, 2 кр.
            Қазіргі орыс тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы, 3 кр.
            Қазіргі орыс тілінің фонетикасы, 2 кр.
            20 ғасырдың 2-ші жартысындағы орыс әдебиетінің тарихы, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            XI-XVIII ғасырлардың орыс әдебиетінің тарихы, 3 кр.
            19 ғасырдың 1-ші жартысындағы орыс әдебиетінің тарихы, 3 кр.
            19 ғасырдың 2-ші жартысындағы орыс әдебиетінің тарихы, 4 кр.
            Қазіргі орыс тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы, 3 кр.
            Қазіргі орыс тілінің морфологиясы, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            XI-XVIII ғасырлардың орыс әдебиетінің тарихы, 3 кр.
            19 ғасырдың 1-ші жартысындағы орыс әдебиетінің тарихы, 3 кр.
            19 ғасырдың 2-ші жартысындағы орыс әдебиетінің тарихы, 4 кр.
            Қазіргі орыс тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы, 3 кр.
            Қазіргі орыс тілінің морфологиясы, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            XI-XVIII ғасырлардың орыс әдебиетінің тарихы, 3 кр.
            19 ғасырдың 1-ші жартысындағы орыс әдебиетінің тарихы, 3 кр.
            19 ғасырдың 2-ші жартысындағы орыс әдебиетінің тарихы, 4 кр.
            Қазіргі орыс тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы, 3 кр.
            Қазіргі орыс тілінің морфологиясы, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            XI-XVIII ғасырлардың орыс әдебиетінің тарихы, 3 кр.
            19 ғасырдың 2-ші жартысындағы орыс әдебиетінің тарихы, 4 кр.
            Қазіргі орыс тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы, 3 кр.
            19 ғасырдың 1-ші жартысындағы орыс әдебиетінің тарихы, 3 кр.
            Қазіргі орыс тілінің морфологиясы, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            XI-XVIII ғасырлардың орыс әдебиетінің тарихы, 2 кр.
            19 ғасырдың 2-ші жартысындағы орыс әдебиетінің тарихы, 2 кр.
            Қазіргі орыс тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы, 3 кр.
            Қазіргі орыс тілінің жай сөйлемі синтаксисі, 3 кр.
            Қазіргі орыс тілінің морфологиясы, 3 кр.
            20 ғасырдың шетел әдебиетінің тарихы, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            XI-XVIII ғасырлардың орыс әдебиетінің тарихы, 3 кр.
            Қазіргі орыс тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы, 3 кр.
            19 ғасырдың 2-ші жартысындағы орыс әдебиетінің тарихы, 3 кр.
            Қазіргі орыс тілінің жай сөйлемі синтаксисі, 2 кр.
            Қазіргі орыс тілінің морфологиясы, 3 кр.
            Қазіргі орыс тілінің құрмалас сөйлемі синтаксисі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            XI-XVIII ғасырлардың орыс әдебиетінің тарихы, 3 кр.
            Қазіргі орыс тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы, 3 кр.
            19 ғасырдың 2-ші жартысындағы орыс әдебиетінің тарихы, 3 кр.
            Қазіргі орыс тілінің жай сөйлемі синтаксисі, 2 кр.
            Қазіргі орыс тілінің морфологиясы, 3 кр.
            Қазіргі орыс тілінің құрмалас сөйлемі синтаксисі, 2 кр.
            XI-XVIII ғасырлардың орыс әдебиетінің тарихы, 3 кр.
            Қазіргі орыс тілінің жай сөйлемі синтаксисі, 2 кр.
            19 ғасырдың 2-ші жартысындағы орыс әдебиетінің тарихы, 3 кр.
            Қазіргі орыс тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы, 3 кр.
            Қазіргі орыс тілінің құрмалас сөйлемі синтаксисі, 2 кр.
            XI-XVIII ғасырлардың орыс әдебиетінің тарихы, 3 кр.
            Қазіргі орыс тілінің жай сөйлемі синтаксисі, 2 кр.
            19 ғасырдың 2-ші жартысындағы орыс әдебиетінің тарихы, 3 кр.
            Қазіргі орыс тілінің құрмалас сөйлемі синтаксисі, 2 кр.
            Қазіргі орыс тілінің морфологиясы, 3 кр.
            Қазіргі орыс тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Әдебиет теориясы, 2 кр.
            Жалпы тіл білімі, 3 кр.
            Орыс әдебиеті сынының тарихы, 2 кр.
            Орыс тілінің тарихи грамматикасы, 3 кр.
            Қазақ әдебиетін оқытудың әдістемесі, 2 кр.
            Қазақ әдебиеті, 2 кр.
            Сөйлеу стилистиксы және мәдениеті, 2 кр.
            Орыс тілін оқытүдың әдістемесі, 2 кр.
            Әдебиет теориясы, 2 кр.
            Жалпы тіл білімі, 3 кр.
            Орыс әдебиеті сынының тарихы, 2 кр.
            Орыс тілінің тарихи грамматикасы, 3 кр.
            Қазақ әдебиетін оқытудың әдістемесі, 2 кр.
            Қазақ әдебиеті, 2 кр.
            Сөйлеу стилистиксы және мәдениеті, 2 кр.
            Орыс тілін оқытүдың әдістемесі, 2 кр.
            Жалпы тіл білімі, 2 кр.
            Қазіргі орыс тілінің жай сөйлемі синтаксисі, 3 кр.
            Жалпы тіл білімі, 2 кр.
            Қазіргі орыс тілінің жай сөйлемі синтаксисі, 3 кр.
            Жалпы тіл білімі, 2 кр.
            Қазіргі орыс тілінің жай сөйлемі синтаксисі, 3 кр.
            Қазіргі орыс тілінің жай сөйлемі синтаксисі, 3 кр.
            Жалпы тіл білімі, 2 кр.
            19 ғасырдың 1-ші жартысындағы орыс әдебиетінің тарихы, 3 кр.
            Жалпы тіл білімі, 2 кр.
            19 ғасырдың 1-ші жартысындағы орыс әдебиетінің тарихы, 3 кр.
            Жалпы тіл білімі, 2 кр.
            19 ғасырдың 1-ші жартысындағы орыс әдебиетінің тарихы, 3 кр.
            Жалпы тіл білімі, 2 кр.
            Жалпы тіл білімі, 2 кр.
            19 ғасырдың 1-ші жартысындағы орыс әдебиетінің тарихы, 3 кр.
            Жалпы тіл білімі, 2 кр.
            19 ғасырдың 1-ші жартысындағы орыс әдебиетінің тарихы, 3 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb