Қателік
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Философия, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 1 кр.
            Дене шынықтыру (валеология), 0 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Дене шынықтыру (секция), 0 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 1 кр.
            Философия, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік, 2 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік, 2 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Гармония, 2 кр.
            Сольфеджио, 5 кр.
            Қазақ музыкасының тарихы, 2 кр.
            Мектептегі музыкалық білім беру әдістемесі, 3 кр.
            Негізгі музыкалық аспап (ф-но, баян, аккордеон, домбра, қобыз), 8 кр.
            Хор класы және хормен жұмыс жасау практикумы, 8 кр.
            Хорды дирижерлау, 8 кр.
            Музыка теориясының негіздері, 2 кр.
            Әлем музыкасының тарихы, 3 кр.
            Өзін-өзі тану, 2 кр.
            Мектептегі музыкалық білім беру теориясы, 1 кр.
            Хор класы., 8 кр.
            Өзін-өзі тану, 2 кр.
            Педагогика, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Педагог мамандығына кіріспе, 1 кр.
            Психология және адамның дамуы, 3 кр.
            Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы, 2 кр.
            Этнопедагогика, 2 кр.
            Музыка оқытудың әдістемесі, 3 кр.
            Өзін-өзі тану, 2 кр.
            Өзін-өзі тану, 2 кр.
            Өзін-өзі тану, 2 кр.
            Педагог мамандығына кіріспе, 1 кр.
            Педагогика, 3 кр.
            Этнопедагогика, 2 кр.
            Психология және адамның дамуы, 3 кр.
            Өзін-өзі тану, 2 кр.
            Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Музыка оқытудың әдістемесі, 3 кр.
            Педагог мамандығына кіріспе, 1 кр.
            Педагогика, 3 кр.
            Этнопедагогика, 2 кр.
            Психология және адамның дамуы, 3 кр.
            Өзін-өзі тану, 2 кр.
            Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Музыка оқытудың әдістемесі, 3 кр.
            Педагог мамандығына кіріспе, 1 кр.
            Педагогика, 3 кр.
            Этнопедагогика, 2 кр.
            Психология және адамның дамуы, 3 кр.
            Өзін-өзі тану, 2 кр.
            Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Музыка оқытудың әдістемесі, 3 кр.
            Музыка теориясы, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Психология, 3 кр.
            Педагогика, 3 кр.
            Қазақ музыкасының тарихы, 4 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Музыка оқытудың әдістемесі, 3 кр.
            Музыка теориясы, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Психология, 3 кр.
            Педагогика, 3 кр.
            Қазақ музыкасының тарихы, 4 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Музыка оқытудың әдістемесі, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Музыкалық шығармаларды талдау, 1 кр.
            Психология, 2 кр.
            Педагогика, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 1 кр.
            Дауысты қалыптастыру, 2 кр.
            Синтезаторда ойнаудың технологиясы, 1 кр.
            Қосымша музыкалық аспап немесе жалпы фортепиано, 2 кр.
            Мектеп әндері репертуары бойынша практикум, 3 кр.
            Қазақ музыка фольклоры, 1 кр.
            Полифония негіздері, 1 кр.
            Музыкалық психологиясының негіздері, 1 кр.
            Мектептегі музыкалық білім беру тарихы, 1 кр.
            Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, 2 кр.
            Музыка оқытушысының орындаушылық шеберлігі, 3 кр.
            Педагогика, 3 кр.
            Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, 2 кр.
            Музыка оқытушысының орындаушылық шеберлігі, 3 кр.
            Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, 2 кр.
            Музыка оқытушысының орындаушылық шеберлігі, 3 кр.
            Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, 2 кр.
            Музыка оқытушысының орындаушылық шеберлігі, 3 кр.
            Музыка мұғалімінің орындаушылық шеберлігі (Хорды дирижерлау), 3 кр.
            Музыка мұғалімінің орындаушылық шеберлігі (Негізгі музыкалық аспап), 2 кр.
            Музыка мұғалімінің орындаушылық шеберлігі (Хорды дирижерлау), 3 кр.
            Музыка мұғалімінің орындаушылық шеберлігі (Негізгі музыкалық аспап), 2 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb