Қателік
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Орыс тілі, 6 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 1 кр.
            Экология, 1 кр.
            Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік, 2 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Дене шынықтыру (валеология), 0 кр.
            Дене шынықтыру (секция), 0 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Экология, 1 кр.
            Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік, 2 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Дене шынықтыру (валеология), 0 кр.
            Дене шынықтыру (секция), 0 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Экономикалық теория негіздері, 2 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Экономикалық теория негіздері, 2 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Дене шынықтыру, 2 кр.
            Ақпараттық мәдениет негіздері, 0 кр.
            Дінтану, 2 кр.
            Акмеология - жекелік және әлеуметтік жетістіктердің негіздері, 2 кр.
            Өлкетану, 2 кр.
            Алаштану, 2 кр.
            Креативті кәсіпкерлік - Идеядан Бизнеске, 2 кр.
            Экология, 1 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Дене шынықтыру, 2 кр.
            Ақпараттық мәдениет негіздері, 0 кр.
            Дінтану, 2 кр.
            Акмеология - жекелік және әлеуметтік жетістіктердің негіздері, 2 кр.
            Өлкетану, 2 кр.
            Алаштану, 2 кр.
            Креативті кәсіпкерлік - Идеядан Бизнеске, 2 кр.
            Экология, 1 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы, 3 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Дене шынықтыру, 2 кр.
            Қазақстанның қола ғасыры, 2 кр.
            Экология, 1 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Дене шынықтыру, 2 кр.
            Қазақстанның қола ғасыры, 2 кр.
            Экология, 1 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Физика 2, 3 кр.
            Экономика және өндірісті ұйымдастыру, 2 кр.
            Физика 1, 3 кр.
            Электротехниканың теориялық негіздері 2, 3 кр.
            Электротехниканың теориялық негіздері 1, 3 кр.
            Метрология және өлшем, 3 кр.
            Электроника, 3 кр.
            Автоматиканың құрылғылары мен элементтері, 3 кр.
            Программалау технологиясы, 3 кр.
            Математика I, 3 кр.
            Математика 2, 3 кр.
            Физика 2, 3 кр.
            Физика 1, 3 кр.
            Математика I, 3 кр.
            Математика II, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Жоғарғы математика І, 3 кр.
            Жоғарғы математика ІІ, 3 кр.
            Физика 1, 3 кр.
            Физика 2, 3 кр.
            Электротехниканың негізгі теориялары, 4 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Экономика және өндірісті ұйымдастыру, 2 кр.
            Электротехниканың теориялық негіздері 1, 3 кр.
            Электротехниканың теориялық негіздері 2, 3 кр.
            Метрология және өлшем, 3 кр.
            Электроника, 3 кр.
            Автоматиканың құрылғылары мен элементтері, 3 кр.
            Программалау технологиясы, 3 кр.
            Жоғарғы математика І, 3 кр.
            Жоғарғы математика ІІ, 3 кр.
            Физика 1, 3 кр.
            Физика 2, 3 кр.
            Электротехниканың негізгі теориялары, 4 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Жоғарғы математика І, 3 кр.
            Жоғарғы математика ІІ, 3 кр.
            Физика 1, 3 кр.
            Физика 2, 3 кр.
            Электротехниканың негізгі теориялары, 4 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Математика I, 3 кр.
            Математика II, 3 кр.
            Физика 1, 3 кр.
            Физика 2, 3 кр.
            Электротехниканың негізгі теориялары, 4 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Жоғарғы математика І, 3 кр.
            Жоғарғы математика ІІ, 3 кр.
            XI-XVIII ғасырлардың орыс әдебиетінің тарихы, 3 кр.
            Физика 1, 3 кр.
            Физика 2, 3 кр.
            Электротехниканың негізгі теориялары, 4 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Жоғарғы математика І, 3 кр.
            Жоғарғы математика ІІ, 3 кр.
            XI-XVIII ғасырлардың орыс әдебиетінің тарихы, 3 кр.
            Кәсіби қазақ тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Сызықты автоматты реттеу жүйесінің теориясы, 3 кр.
            Бейсызықты автоматты басқару жүйесінің теориясы, 3 кр.
            Қолданбалы ақпараттар теориясы, 3 кр.
            Басқару жүйелердегі микропроцессорлық кешендер, 3 кр.
            Басқару объектілерін моделдеу және идентификациялау, 3 кр.
            Типтік технологиялық үрдістерді және өндірістерді автоматтандыру, 3 кр.
            Сызықты автоматты реттеу жүйесінің теориясы, 3 кр.
            Бейсызықты автоматты басқару жүйесінің теориясы, 3 кр.
            Сызықты автоматты реттеу жүйелері, 3 кр.
            Бейсызықты автоматты реттеу жүйелері, 2 кр.
            Қолданбалы ақпараттар теориясы, 3 кр.
            Басқару жүйелердегі микропроцессорлық кешендер, 3 кр.
            Басқару объектілерін моделдеу және идентификациялау, 3 кр.
            Типтік технологиялық үрдістерді және өндірістерді автоматтандыру, 3 кр.
            Сызықты автоматты реттеу жүйелері, 3 кр.
            Бейсызықты автоматты реттеу жүйелері, 2 кр.
            Сызықты автоматты реттеу жүйелері, 3 кр.
            Бейсызықты автоматты реттеу жүйелері, 2 кр.
            Сызықты автоматты реттеу жүйелері, 3 кр.
            Бейсызықты автоматты реттеу жүйелері, 2 кр.
            Сызықты автоматты реттеу жүйелері, 3 кр.
            Бейсызықты автоматты реттеу жүйелері, 2 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb