Қателік
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Қазақстандағы саяси ой, 3 кр.
            Қазақстандағы саяси ой, 3 кр.
            Қазақстандағы саяси ой, 3 кр.
            Қазақстандағы саяси ой, 3 кр.
            Шетел археологиясы, 4 кр.
            Қазақстандағы саяси ой, 3 кр.
            Шетел археологиясы, 4 кр.
            Қазақстандағы саяси ой, 3 кр.
            Шетел археологиясы, 4 кр.
            Қазақстандағы саяси ой, 3 кр.
            Шетел археологиясы, 4 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Ғылымның тарихы мен философиясы, 2 кр.
            Шетел тілі, 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Педагогика, 3 кр.
            Ғылымның тарихы мен философиясы, 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Педагогика, 2 кр.
            Ғылымның тарихы мен философиясы, 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Педагогика, 2 кр.
            Ғылымның тарихы мен философиясы, 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Педагогика, 2 кр.
            Ғылымның тарихы мен философиясы, 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Педагогика, 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Менеджмент, 1 кр.
            Психология, 2 кр.
            Менеджмент, 1 кр.
            Психология, 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Ғылымның тарихы мен философиясы, 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Педагогика, 2 кр.
            Ғылымның тарихы мен философиясы, 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Педагогика, 2 кр.
            Менеджмент, 1 кр.
            Психология, 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Ғылми-зерттеу және инновациялық қызметті ұйымдастыру және жоспарлау, 2 кр.
            Стандарттау, метрология және сертификаттау жүйелері, 2 кр.
            Сапа менеджменті жүйелері, 2 кр.
            Стандарттау, метрология және сертификаттау жүйелері, 2 кр.
            Стандарттау, метрология және сертификаттау жүйелері, 2 кр.
            Стандарттау және сертификаттау жүйелері, 2 кр.
            Стандарттау және сертификаттау жүйелері, 2 кр.
            Стандарттау және сертификаттау жүйелері, 1 кр.
            Техникалық нысандарды жүйелік талдау және диагностика жасау, 1 кр.
            Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) дамуының заманауи аспектілері, 2 кр.
            Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) дамуының заманауи аспектілері, 2 кр.
            Техникалық нысандарды жүйелік талдау және диагностика жасау, 1 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb