Қателік
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Философия, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Отбасы әлеуметтануы, 2 кр.
            Экология, 1 кр.
            Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік, 2 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Дене шынықтыру (валеология), 0 кр.
            Дене шынықтыру (секция), 0 кр.
            Философия, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Отбасы әлеуметтануы, 2 кр.
            Экология, 1 кр.
            Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік, 2 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Дене шынықтыру (валеология), 0 кр.
            Дене шынықтыру (секция), 0 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Отбасы әлеуметтануы, 2 кр.
            Экология, 1 кр.
            Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік, 2 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Дене шынықтыру (валеология), 0 кр.
            Дене шынықтыру (секция), 0 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Отбасы әлеуметтануы, 2 кр.
            Экология, 1 кр.
            Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік, 2 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Дене шынықтыру (валеология), 0 кр.
            Дене шынықтыру (секция), 0 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Отбасы әлеуметтануы, 2 кр.
            Экология, 1 кр.
            Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік, 2 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Дене шынықтыру (валеология), 0 кр.
            Дене шынықтыру (секция), 0 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Отбасы әлеуметтануы, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Экология, 1 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік, 2 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Дене шынықтыру (валеология), 0 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Дене шынықтыру (секция), 0 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Отбасы әлеуметтануы, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Экология, 1 кр.
            Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік, 2 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Дене шынықтыру (валеология), 0 кр.
            Дене шынықтыру (секция), 0 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
            Отбасы әлеуметтануы, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Экология, 1 кр.
            Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік, 2 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Дене шынықтыру (валеология), 0 кр.
            Дене шынықтыру (секция), 0 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Математика I, 3 кр.
            Математика 3, 5 кр.
            Физика 2, 4 кр.
            Математика 2, 3 кр.
            Техникалық термодинамика, 4 кр.
            Физика 1, 4 кр.
            Сұйық және газ механикасы, 3 кр.
            Жылумаңызалмасу, 4 кр.
            Электротехника және электроника, 4 кр.
            Автоматтық басқару теориясы, 2 кр.
            Жылуэнергетика жүйелері мен энергияны қолдану (қайрат қолдану), 4 кр.
            Химия, 3 кр.
            Математика I, 3 кр.
            Математика 3, 5 кр.
            Физика 2, 4 кр.
            Математика 2, 3 кр.
            Техникалық термодинамика, 4 кр.
            Физика 1, 4 кр.
            Сұйық және газ механикасы, 3 кр.
            Жылумаңызалмасу, 4 кр.
            Электротехника және электроника, 4 кр.
            Автоматтық басқару теориясы, 2 кр.
            Жылуэнергетика жүйелері мен энергияны қолдану (қайрат қолдану), 4 кр.
            Химия, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Математика I, 3 кр.
            Жылутехниканың теориялық негіздері, 3 кр.
            Химия, 3 кр.
            Математика II, 3 кр.
            Физика, 4 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Математика I, 3 кр.
            Жылутехниканың теориялық негіздері, 4 кр.
            Химия, 2 кр.
            Математика II, 3 кр.
            Физика, 4 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Химия, 2 кр.
            Математика I, 3 кр.
            Жылутехниканың теориялық негіздері, 4 кр.
            Химия, 2 кр.
            Математика II, 3 кр.
            Физика, 4 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Жылутехниканың теориялық негіздері, 4 кр.
            Математика II, 3 кр.
            Математика I, 3 кр.
            Физика, 4 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Химия, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Математика II, 3 кр.
            Жылутехниканың теориялық негіздері, 4 кр.
            Математика I, 3 кр.
            Физика, 4 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Химия, 2 кр.
            Математика II, 3 кр.
            Жылутехниканың теориялық негіздері, 4 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Математика I, 3 кр.
            Физика, 4 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Химия, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Еңбек қорғау және тіршілік қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Сала экономикасы, 3 кр.
            Жылуэнергетикада және жылутехнологияларда энергияны үнемдеу, 2 кр.
            Отын жағудың арнаулы сұрақтары, 3 кр.
            Инженерлік экология, 2 кр.
            Су дайындаудың физика-химиялық тәсілдері, 3 кр.
            Еңбек қорғау және тіршілік қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Сала экономикасы, 3 кр.
            Жылуэнергетикада және жылутехнологияларда энергияны үнемдеу, 2 кр.
            Отын жағудың арнаулы сұрақтары, 3 кр.
            Инженерлік экология, 2 кр.
            Су дайындаудың физика-химиялық тәсілдері, 3 кр.
            Қазандық қондырғылар және бу генераторлары, 3 кр.
            Сығымдағыштар мен жылулық қозғалтқыштар, 2 кр.
            Сала экономикасы, 3 кр.
            Қазандық қондырғылар және бу генераторлары, 3 кр.
            Сығымдағыштар мен жылулық қозғалтқыштар, 2 кр.
            Қазандық қондырғылар және бу генераторлары, 3 кр.
            Сығымдағыштар мен жылулық қозғалтқыштар, 2 кр.
            Қазандық қондырғылар және бу генераторлары, 3 кр.
            Сығымдағыштар мен жылулық қозғалтқыштар, 2 кр.
            Қазандық қондырғылар және бу генераторлары, 3 кр.
            Сығымдағыштар мен жылулық қозғалтқыштар, 2 кр.
            Қазандық қондырғылар және бу генераторлары, 3 кр.
            Сығымдағыштар мен жылулық қозғалтқыштар, 2 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb