Қателік
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 1 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Экология, 1 кр.
            Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Экология, 1 кр.
            Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Экология, 1 кр.
            Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы, 3 кр.
            Экология, 1 кр.
            Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік, 2 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Экология, 1 кр.
            Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік, 2 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Экономикалық теория, 2 кр.
            Экономикадағы математика, 3 кр.
            Микроэкономика, 2 кр.
            Макроэкономика, 2 кр.
            Статистика, 3 кр.
            Бухгалтерлік есеп, 3 кр.
            Экономиканы мемлекеттік реттеу, 3 кр.
            Эконометрика, 2 кр.
            Менеджмент, 3 кр.
            Маркетинг, 3 кр.
            Ақша, Несие, Банктер, 3 кр.
            Кәсіпорын экономикасы, 3 кр.
            ХҚЕС сәйкес қаржылық есеп, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Экономикалық теория, 2 кр.
            Экономикадағы математика, 3 кр.
            Микроэкономика, 2 кр.
            Макроэкономика, 2 кр.
            Статистика, 3 кр.
            Бухгалтерлік есеп, 3 кр.
            Экономиканы мемлекеттік реттеу, 3 кр.
            Эконометрика, 2 кр.
            Менеджмент, 3 кр.
            Маркетинг, 3 кр.
            Ақша, Несие, Банктер, 3 кр.
            Кәсіпорын экономикасы, 3 кр.
            ХҚЕС сәйкес қаржылық есеп, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Экономикалық теория, 2 кр.
            Экономикадағы математика, 3 кр.
            Макроэкономика, 3 кр.
            Бухгалтерлік есеп, 3 кр.
            Микроэкономика, 2 кр.
            Кәсіпорын экономикасы, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Экономикалық теория, 2 кр.
            Экономикадағы математика, 3 кр.
            Макроэкономика, 3 кр.
            Бухгалтерлік есеп, 3 кр.
            Микроэкономика, 2 кр.
            Кәсіпорын экономикасы, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Экономикалық теория, 2 кр.
            Экономикадағы математика, 3 кр.
            Макроэкономика, 3 кр.
            Бухгалтерлік есеп, 3 кр.
            Микроэкономика, 2 кр.
            Қаржыға кіріспе, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Экономикалық теория, 2 кр.
            Экономикадағы математика, 3 кр.
            Макроэкономика, 3 кр.
            Бухгалтерлік есеп, 3 кр.
            Микроэкономика, 2 кр.
            Қаржыға кіріспе, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Қаржы, 3 кр.
            Корпоративтік қаржылар, 3 кр.
            Банк ісі, 3 кр.
            Салық және салық салу, 3 кр.
            Қаржы менеджменті, 3 кр.
            Инвестицияларды қаржыландыру және несиелендіру, 3 кр.
            Қаржы, 3 кр.
            Корпоративтік қаржылар, 3 кр.
            Банк ісі, 3 кр.
            Салық және салық салу, 3 кр.
            Қаржы менеджменті, 3 кр.
            Инвестицияларды қаржыландыру және несиелендіру, 3 кр.
            Корпоративтік қаржылар, 2 кр.
            Қаржы, 3 кр.
            Корпоративтік қаржылар, 2 кр.
            Қаржы, 3 кр.
            Корпоративтік қаржылар, 2 кр.
            Қаржы менеджменті, 2 кр.
            Корпоративтік қаржылар, 3 кр.
            Қаржы менеджменті, 2 кр.
            Корпоративтік қаржылар, 3 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb