Қателік
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Философия, 3 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Дене шынықтыру (валеология), 0 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Дене шынықтыру (секция), 0 кр.
            Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік, 2 кр.
            Экология, 1 кр.
            Философия, 3 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Дене шынықтыру (валеология), 0 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Дене шынықтыру (секция), 0 кр.
            Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік, 2 кр.
            Экология, 1 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Дене шынықтыру (валеология), 0 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік, 2 кр.
            Экология, 1 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Дене шынықтыру (валеология), 0 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік, 2 кр.
            Экология, 1 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Дене шынықтыру (валеология), 0 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік, 2 кр.
            Экология, 1 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Дене шынықтыру (валеология), 0 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік, 2 кр.
            Экология, 1 кр.
            Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
            Дене шынықтыру (валеология), 0 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік, 2 кр.
            Экология, 1 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Физика 2, 3 кр.
            Химия, 2 кр.
            Теориялық механика, 3 кр.
            Электротехника, 3 кр.
            Механизмдер мен машиналар теориясы, 3 кр.
            Материалдар кедергісі, 3 кр.
            Конструкциялау негіздері және машина бөлшектері, 3 кр.
            Еңбеқ қорғау және өмір әрекетінің қауіпсіздігі, 3 кр.
            Стандарттау, сертификаттау және техникалық өлшемдер, 3 кр.
            Материалтану және конструкциялық материалдар технологиясы, 3 кр.
            Жылутехника негіздері, 2 кр.
            МатематикаI., 3 кр.
            Математика 2, 3 кр.
            Физика 1, 3 кр.
            Сызба геометриясы және инженерлік графика, 3 кр.
            Физика 2, 3 кр.
            Химия, 2 кр.
            Теориялық механика, 3 кр.
            Электротехника, 3 кр.
            Механизмдер мен машиналар теориясы, 3 кр.
            Материалдар кедергісі, 3 кр.
            Машиналар бөлшектері мен конструкциялау негіздері, 3 кр.
            Еңбеқ қорғау және өмір әрекетінің қауіпсіздігі, 3 кр.
            Стандарттау, сертификаттау және техникалық өлшемдер, 3 кр.
            Материалтану және конструкциялық материалдар технологиясы, 3 кр.
            Жылутехника негіздері, 2 кр.
            Математика I, 3 кр.
            Математика II, 3 кр.
            Физика 1, 3 кр.
            Сызба геометриясы және инженерлік графика, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Физика 2, 3 кр.
            Химия, 2 кр.
            Инженерлік сызба., 2 кр.
            Математика I, 3 кр.
            Математика II, 3 кр.
            Физика 1, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Физика 2, 3 кр.
            Химия, 2 кр.
            Инженерлік сызба., 2 кр.
            Математика I, 3 кр.
            Математика II, 3 кр.
            Физика 1, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Физика 2, 3 кр.
            Химия, 2 кр.
            Инженерлік сызба., 2 кр.
            Математика I, 3 кр.
            Математика II, 3 кр.
            Физика 1, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Конструкциялық материалдардың технологиясы, 2 кр.
            Өзара алмасымдылық, стандарттау және технологиялық өлшемдер, 3 кр.
            Машиналар бөлшектері мен конструкциялау негіздері, 4 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Математика, 4 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Физика, 3 кр.
            Конструкциялық материалдардың технологиясы, 2 кр.
            Өзара алмасымдылық, стандарттау және технологиялық өлшемдер, 3 кр.
            Машиналар бөлшектері мен конструкциялау негіздері, 4 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Математика, 4 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Физика, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Технологиялық машиналар сенімділігі, 3 кр.
            Технологиялық машиналарды жинақтау және пайдалану, 3 кр.
            Технологиялық машиналарды жөндеу, 3 кр.
            Машина жасау технологиясы, 3 кр.
            Технологиялық машиналарды АЖЖ, 3 кр.
            Гидропневматикалық машиналар және жетектер, 3 кр.
            Технологиялық машиналар сенімділігі, 3 кр.
            Технологиялық машиналарды жинақтау және пайдалану, 3 кр.
            Технологиялық машиналарды жөндеу, 3 кр.
            Машина жасау технологиясы, 3 кр.
            Технологиялық машиналарды АЖЖ, 3 кр.
            Гидропневматикалық машиналар және жетектер, 3 кр.
            Технологиялық машиналарды жинақтау және пайдалану, 3 кр.
            Технологиялық машиналарды жөндеу, 2 кр.
            Технологиялық машиналарды жинақтау және пайдалану, 3 кр.
            Технологиялық машиналарды жөндеу, 2 кр.
            Технологиялық машиналарды жинақтау және пайдалану, 3 кр.
            Технологиялық машиналарды жөндеу, 2 кр.
            Технологиялық машиналарды жинақтау және пайдалану, 3 кр.
            Технологиялық машиналарды жөндеу, 2 кр.
            Технологиялық машиналарды жинақтау және пайдалану, 3 кр.
            Технологиялық машиналарды жөндеу, 2 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb