Қателік
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Қазақстандағы саяси ой, 3 кр.
            Қоғамдық-саяси пәндерді оқытудың әдістемесі, 2 кр.
            Шетел археологиясы, 4 кр.
            Қазақстандағы саяси ой, 3 кр.
            Қоғамдық-саяси пәндерді оқытудың әдістемесі, 2 кр.
            Шетел археологиясы, 4 кр.
            Шет елдерінің мемлекет және құқық тарихы, 3 кр.
            Музей ісі және ескерткіштерді қорғау, 3 кр.
            Қоғамдық-саяси пәндерді оқытудың әдістемесі, 2 кр.
            Қазақстандағы саяси ой, 3 кр.
            Қазақстандағы саяси ой, 3 кр.
            Қоғамдық-саяси пәндерді оқытудың әдістемесі, 2 кр.
            Шетел археологиясы, 4 кр.
            Қазақстандағы саяси ой, 3 кр.
            Қоғамдық-саяси пәндерді оқытудың әдістемесі, 2 кр.
            Шетел археологиясы, 4 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Ғылымның тарихы мен философиясы, 2 кр.
            Шетел тілі, 2 кр.
            Педагогика, 3 кр.
            Психология, 2 кр.
            Ғылымның тарихы мен философиясы, 2 кр.
            Шетел тілі, 2 кр.
            Педагогика, 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Ғылымның тарихы мен философиясы, 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Педагогика, 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Ғылымның тарихы мен философиясы, 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Педагогика, 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Менеджмент, 1 кр.
            Психология, 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Менеджмент, 1 кр.
            Психология, 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Педагогика, 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Менеджмент, 1 кр.
            Психология, 2 кр.
            Ғылымның тарихы мен философиясы, 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Менеджмент, 1 кр.
            Психология, 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Педагогика, 2 кр.
            Ғылымның тарихы мен философиясы, 2 кр.
            Психология, 2 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Әлемдіқ тарихтың іргелі мәселелеріне жаңа көзқарас, 2 кр.
            Отандық тарихының іргелі мәселелеріне қазіргі кезендегі теориялық-әдістемелік көзқарас, 2 кр.
            Тарихнама мен деректанудың теориялық-әдістемелік мәселелері, 2 кр.
            Тарихнама мен деректанудың теориялық-әдістемелік мәселелері, 2 кр.
            Тарихнама мен деректанудың теориялық-әдістемелік мәселелері, 2 кр.
            Қазіргі замандағы тарихтың өзекті меселелері, 2 кр.
            Отандық тарихының іргелі мәселелеріне қазіргі кезендегі теориялық-әдістемелік көзқарас, 1 кр.
            Отандық тарихының іргелі мәселелеріне қазіргі кезендегі теориялық-әдістемелік көзқарас, 1 кр.
            Отандық тарихының іргелі мәселелеріне қазіргі кезендегі теориялық-әдістемелік көзқарас, 2 кр.
            Қазіргі тарихи ғылымдағы пәнаралық әдістер, 1 кр.
            Қазіргі тарихи ғылымдағы пәнаралық әдістер, 2 кр.
            Қазіргі тарихи ғылымдағы пәнаралық әдістер, 1 кр.
            Қазіргі тарихи ғылымдағы пәнаралық әдістер, 2 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb