Қателік
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Философия, 3 кр.
            Экология., 1 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 1 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Философия., 3 кр.
            Экономикалық теория негіздері, 2 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы, 3 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Инженерлік сызба, 3 кр.
            Аналитикалық химия, 2 кр.
            Физикалық және коллоидтық химия, 2 кр.
            Жылутехника, 2 кр.
            Теориялық және қолданбалы механика, 3 кр.
            Биохимия, 2 кр.
            Микробиология, 2 кр.
            Азық-түлік өнімдерінің процестер мен аппараттар, 2 кр.
            Математика I, 3 кр.
            Математика 2, 3 кр.
            Физика, 4 кр.
            Бейорганикалық химия, 2 кр.
            Органикалық химия, 2 кр.
            Физика 1, 2 кр.
            Физика 2, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 3 кр.
            Инженерлік сызба, 3 кр.
            Аналитикалық химия, 2 кр.
            Физикалық және коллоидтық химия, 2 кр.
            Жылутехника, 2 кр.
            Теориялық және қолданбалы механика, 3 кр.
            Биохимия, 2 кр.
            Микробиология., 2 кр.
            Азық-түлік өнімдерінің процестер мен аппараттар, 2 кр.
            Математика I, 3 кр.
            Математика 2, 3 кр.
            Физика, 4 кр.
            Бейорганикалық химия, 2 кр.
            Органикалық химия, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Физика 1, 2 кр.
            Физика 2, 2 кр.
            Инженерлік сызба, 3 кр.
            Физика, 3 кр.
            Аналитикалық химия/Физколлоидтык химия, 4 кр.
            Математика, 5 кр.
            Бейорганикалық химия/Органикалық химия, 4 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Физика, 3 кр.
            Органикалық заттар технологиясының теориялық негіздері, 3 кр.
            Математика, 4 кр.
            Бейорганикалық химия/Органикалық химия, 4 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Физика, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Аналитикалық және физколлоидтық химия, 4 кр.
            Математика, 5 кр.
            Химия, 4 кр.
            Физика, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Аналитикалық және физколлоидтық химия, 4 кр.
            Математика, 5 кр.
            Химия, 4 кр.
            Азық-түлік өнімдері технологиясының теориялық негіздері, 5 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Физика, 3 кр.
            Математика, 4 кр.
            Химия, 4 кр.
            Азық-түлік өнімдері технологиясының теориялық негіздері, 5 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Физика, 3 кр.
            Математика, 4 кр.
            Химия, 4 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Азық-түлік тауарларын тану, 3 кр.
            Азық-түлік өнімдерінің жалпы технологиясы, 2 кр.
            Азық-түлік өнімдерін өндіру жабдықтары, 4 кр.
            Азық-түлік өнімдерінің реологиясы, 2 кр.
            Азық-түлік өнімдерін өндіру салаларның технологиялары, 4 кр.
            Азық-түлік өнімдерін өндіру экономикасы мен басқару, 2 кр.
            Азық-түлік өнімдері мен шикізаттардың сапасын бақылау және бағалау, 2 кр.
            Азық-түлік тауарларын тану, 3 кр.
            Азық-түлік өнімдерінің жалпы технологиясы, 2 кр.
            Азық-түлік өнімдерін өндіру жабдықтары, 4 кр.
            Азық-түлік өнімдерінің реологиясы, 2 кр.
            Азық-түлік өнімдерін өндіру салаларның технологиялары, 4 кр.
            Азық-түлік өнімдерін өндіру экономикасы мен басқару, 2 кр.
            Азық-түлік өнімдері мен шикізаттардың сапасын бақылау және бағалау, 2 кр.
            Азық-түлік өнімдерінің технология негіздері, 5 кр.
            Тағам өнімдерінің өңдеу технологиясы, 4 кр.
            Тағам өнімдерінің технология негіздері, 5 кр.
            Тағам өнімдерінің технология негіздері, 5 кр.
            Азық түлік өндірісінің жалпы технологиясы, 5 кр.
            Азық-түлік өнімдерінің технология негіздері, 5 кр.
            Азық түлік өндірісінің жалпы технологиясы, 5 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb