Қателік
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 1 кр.
            Дене шынықтыру (валеология), 0 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Дене шынықтыру (секция), 0 кр.
            Саяси және құқықтық ілімдер тарихы, 2 кр.
            Әлеуметтанулық зерттеудің әдістемесі мен әдістері, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы, 2 кр.
            Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік, 2 кр.
            Кедендік сараптама, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Дене шынықтыру (валеология), 0 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Дене шынықтыру (секция), 0 кр.
            Саяси және құқықтық ілімдер тарихы, 2 кр.
            Әлеуметтанулық зерттеудің әдістемесі мен әдістері, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы, 2 кр.
            Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік, 2 кр.
            Кедендік сараптама, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Философия, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Педагогика, 4 кр.
            Психология, 2 кр.
            Қазіргі қазақ тілі сөзжасамы, 2 кр.
            Қазіргі қазақ тілі морфологиясы, 2 кр.
            Қазіргі қазақ тілі синтаксисі, 3 кр.
            Қазақ тілінің тарихи грамматикасы, 2 кр.
            Жалпы тіл білімі, 2 кр.
            Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет, 2 кр.
            ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті, 2 кр.
            ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті, 2 кр.
            Қазіргі қазақ әдебиеті, 4 кр.
            Әдебиет теориясы, 2 кр.
            Қазіргі қазақ тілі фонетикасы, 1 кр.
            Қазіргі қазақ тілі лексикологиясы, 2 кр.
            Тіл біліміне кіріспе, 2 кр.
            Халық ауыз әдебиеті, 2 кр.
            Ежелгі дәуір әдебиеті, 1 кр.
            Әдебиеттануға кіріспе, 2 кр.
            Өзін-өзі тану, 2 кр.
            Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы, 1 кр.
            Педагогика, 3 кр.
            Психология, 2 кр.
            Қазіргі қазақ тілі фонетикасы, 2 кр.
            Қазіргі қазақ тілі лексикологиясы, 2 кр.
            Қазіргі қазақ тілі сөзжасамы, 2 кр.
            Қазіргі қазақ тілі морфологиясы, 2 кр.
            Қазіргі қазақ тілі синтаксисі, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Өзін-өзі тану, 2 кр.
            Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы, 1 кр.
            Педагогика, 4 кр.
            Өзін-өзі тану, 2 кр.
            Педагог мамандығына кіріспе, 1 кр.
            Педагогика, 3 кр.
            Этнопедагогика, 2 кр.
            Психология және адам дамуы, 3 кр.
            Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы, 2 кр.
            Өзін-өзі тану, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Қазақ тілін оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Тіл біліміне кіріспе, 2 кр.
            Қазақ тілінің тарихи грамматикасы, 2 кр.
            Жалпы тіл білімі, 2 кр.
            Әдебиеттануға кіріспе, 2 кр.
            Әдебиет теориясы, 2 кр.
            Халық ауыз әдебиеті, 2 кр.
            Ежелгі дәуір әдебиеті, 2 кр.
            Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет, 2 кр.
            ХIХ ғасырдағы қазақ әдебиеті, 2 кр.
            ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті, 2 кр.
            Қазіргі қазақ әдебиеті, 4 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Педагог мамандығына кіріспе, 1 кр.
            Педагогика, 3 кр.
            Этнопедагогика, 2 кр.
            Психология және адамның дамуы, 3 кр.
            Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы, 2 кр.
            Өзін-өзі тану, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Қазақ тілін оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Педагог мамандығына кіріспе, 1 кр.
            Педагогика, 3 кр.
            Этнопедагогика, 2 кр.
            Психология және адамның дамуы, 3 кр.
            Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы, 2 кр.
            Өзін-өзі тану, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Қазақ тілін оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, 2 кр.
            Оқушылардың даму физиологиясы, 2 кр.
            Психология, 3 кр.
            Педагогика, 3 кр.
            Білім берудегі менеджмент, 2 кр.
            Критериялық бағалаудың технологиялары, 2 кр.
            Инклюзивті білім беру, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Кәсіби қазақ тілі, 2 кр.
            Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, 2 кр.
            Оқушылардың даму физиологиясы, 2 кр.
            Психология, 3 кр.
            Педагогика, 3 кр.
            Білім берудегі менеджмент, 2 кр.
            Бағалаудың өлшемдік технологиялары, 2 кр.
            Инклюзивті білім беру, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Тілдік қатынас негіздері, 2 кр.
            Қазақ тілін оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Қазақ әдеби тілінің тарихы, 2 кр.
            Қазақ тілінің стилистикасы, 2 кр.
            Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Шетел әдебиетінің тарихы, 2 кр.
            Нормативті қазақ тілі, 2 кр.
            Қазақ әдеби сынының тарихы, 2 кр.
            Қазақ тілін оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, 2 кр.
            Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Нормативті қазақ тілі, 2 кр.
            Тілдік қатынас негіздері, 2 кр.
            Қазақ әдеби тілінің тарихы, 2 кр.
            Қазақ тілінің стилистикасы, 2 кр.
            Қазақ әдебиеті сынының тарихы, 2 кр.
            Шетел әдебиетінің тарихы, 2 кр.
            Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, 2 кр.
            Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, 2 кр.
            Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі, 2 кр.
            Қазақ тілін оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі, 2 кр.
            Қазақ тілін оқыту әдістемесі, 3 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb