Қателік
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Қазақстандағы саяси ой, 3 кр.
            Қоғамдық-саяси пәндерді оқытудың әдістемесі, 2 кр.
            Қазақстандағы саяси ой, 3 кр.
            Қоғамдық-саяси пәндерді оқытудың әдістемесі, 2 кр.
            Шетел археологиясы, 4 кр.
            Шетел археологиясы, 4 кр.
            Қазақстандағы саяси ой, 3 кр.
            Қоғамдық-саяси пәндерді оқытудың әдістемесі, 2 кр.
            Шетел археологиясы, 4 кр.
            Қазақстандағы саяси ой, 3 кр.
            Қоғамдық-саяси пәндерді оқытудың әдістемесі, 2 кр.
            Шетел археологиясы, 4 кр.
            Қазақстандағы саяси ой, 3 кр.
            Қоғамдық-саяси пәндерді оқытудың әдістемесі, 2 кр.
            Шетел археологиясы, 4 кр.
            Қазақстандағы саяси ой, 3 кр.
            Қоғамдық-саяси пәндерді оқытудың әдістемесі, 2 кр.
            Шетел археологиясы, 4 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Ғылымның тарихы мен философиясы, 2 кр.
            Шетел тілі, 2 кр.
            Педагогика, 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Ғылымның тарихы мен философиясы, 2 кр.
            Шетел тілі, 2 кр.
            Педагогика, 3 кр.
            Психология, 2 кр.
            Ғылымның тарихы мен философиясы, 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Педагогика, 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Ғылымның тарихы мен философиясы, 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Педагогика, 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Ғылымның тарихы мен философиясы, 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Педагогика, 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Ғылымның тарихы мен философиясы, 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Педагогика, 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Менеджмент, 1 кр.
            Психология, 2 кр.
            Ғылымның тарихы мен философиясы, 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Педагогика, 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Ғылымның тарихы мен философиясы, 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Педагогика, 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Менеджмент, 1 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Психология, 2 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Алгебраның және басқару теориясының қазіргі заманғы мәселелері, 2 кр.
            Көпбейнелердегі математикалық талдау және стохастикалық талдау, 2 кр.
            Дифференциалдық теңдеулер, математикалық физика және оларды шешудің сандық әдістері, 2 кр.
            Алгебраның және басқару теориясының қазіргі заманғы мәселелері, 2 кр.
            Дифференциалдық теңдеулер, математикалық физика және оларды шешудің сандық әдістері, 2 кр.
            Көпбейнелердегі математикалық талдау және стохастикалық талдау, 2 кр.
            Көпбейнелердегі математикалық талдау және стохастикалық талдау, 2 кр.
            Көпбейнелердегі математикалық талдау және стохастикалық талдау, 2 кр.
            Көпбейнелердегі математикалық талдау және стохастикалық талдау, 1 кр.
            Көпбейнелердегі математикалық талдау және стохастикалық талдау, 2 кр.
            Көпбейнелердегі математикалық талдау және стохастикалық талдау, 1 кр.
            Көпбейнелердегі математикалық талдау және стохастикалық талдау, 2 кр.
            Көпбейнелердегі математикалық талдау және стохастикалық талдау, 2 кр.
            Көпбейнелердегі математикалық талдау және стохастикалық талдау, 2 кр.
            Көпбейнелердегі математикалық талдау және стохастикалық талдау, 1 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb