Қателік
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 1 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 1 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Философия, 3 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Математика, 1 кр.
            Физика, 1 кр.
            Химия, 1 кр.
            Жалпы жертану, 3 кр.
            Топография мен геодезия негіздері, 2 кр.
            Топырақтану, 3 кр.
            Геология, 3 кр.
            Метеорология және климатология, 2 кр.
            Картография, 3 кр.
            Геоморфология, 3 кр.
            Геоақпарат, 4 кр.
            Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе, 4 кр.
            Гидрология, 2 кр.
            Ландшафттану, 3 кр.
            Өндірістің техникалық-экономикалық негіздері, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 3 кр.
            Математика, 1 кр.
            Физика, 1 кр.
            Химия, 1 кр.
            Жалпы жертану, 3 кр.
            Топография мен геодезия негіздері, 2 кр.
            Топырақтану, 3 кр.
            Геология, 3 кр.
            Метеорология және климатология, 2 кр.
            Картография, 3 кр.
            Геоморфология, 3 кр.
            Геоақпарат, 4 кр.
            Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе, 4 кр.
            Гидрология, 2 кр.
            Ландшафттану, 3 кр.
            Өндірістің техникалық-экономикалық негіздері, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Жалпы жертану, 3 кр.
            Топография мен геодезия негіздері, 3 кр.
            Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе, 3 кр.
            Ландшафттану, 3 кр.
            Қазақстанның географиясы, 4 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Жалпы жертану, 3 кр.
            Топография мен геодезия негіздері, 3 кр.
            Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе, 3 кр.
            Ландшафттану, 3 кр.
            Қазақстанның географиясы, 4 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Жалпы жертану, 3 кр.
            Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе, 3 кр.
            Топография мен геодезия негіздері, 3 кр.
            Геоморфология, 2 кр.
            Қазақстанның физикалық географиясы, 2 кр.
            Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Жалпы жертану, 3 кр.
            Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе, 3 кр.
            Топография мен геодезия негіздері, 3 кр.
            Геоморфология, 2 кр.
            Қазақстанның физикалық географиясы, 2 кр.
            Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Құрлықтар мен мұхиттардың физикалық географиясы, 5 кр.
            Қазақстанның физикалық географиясы, 3 кр.
            География және экология пәндерін оқытудың әдістемесі, 2 кр.
            Қазақстан Республикасының экономикалық және әлеуметтік географиясы, 3 кр.
            Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы, 5 кр.
            Құрлықтар мен мұхиттардың физикалық географиясы, 5 кр.
            Қазақстанның физикалық географиясы, 3 кр.
            География және экология пәндерін оқытудың әдістемесі, 2 кр.
            Қазақстан Республикасының экономикалық және әлеуметтік географиясы, 3 кр.
            Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы, 5 кр.
            Құрлықтар мен мұхиттардың физикалық географиясы, 3 кр.
            Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы, 2 кр.
            Құрлықтар мен мұхиттардың физикалық географиясы, 3 кр.
            Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы, 2 кр.
            Құрлықтар мен мұхиттардың физикалық географиясы, 2 кр.
            Дүниежүзінің экономикалық, саяси және әлеүметтік географиясы, 3 кр.
            Құрлықтар мен мұхиттардың физикалық географиясы, 2 кр.
            Дүниежүзінің экономикалық, саяси және әлеүметтік географиясы, 3 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb